Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO"

Transcriptie

1 Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen met hun steunfiguren, op zoek gaan naar hoe de schade kan hersteld worden. Een moderator bereidt het overleg voor en coördineert de gesprekken. Belangrijke uitgangspunten o De moderator is onpartijdig en is er voor alle partijen. o Je bent vrij om deel te nemen en kan op elk moment beslissen om het proces stop te zetten. o De gesprekken zijn vertrouwelijk. o Elke partij krijgt de ruimte om zijn verhaal en ervaringen te vertellen. o Er wordt gezocht om de schade samen te herstellen. Doelstelling(en) Bij een ernstig incident op school gaan directie, leerlingbegeleiders en leerkrachten op zoek naar een gepast antwoord op de situatie. Vaak zet de directie een stap in de richting van een tuchtprocedure. In dit geval ondergaat de leerling die in de fout gaat de opgelegde sanctie zonder zelf enige verantwoordelijkheid te moeten nemen. Bovendien houdt men op die manier ook geen rekening met de behoeftes, de vragen en de gevoelens van de benadeelde. In een herstelgericht groepsoverleg gaan de betrokkenen samen op zoek naar een oplossing. Zij bepalen hoe de situatie wordt afgehandeld en hoe de verstoorde relatie tussen de partijen kan hersteld worden. Voorwaarde is wel dat degene die schade en/of leed veroorzaakte, erkent dat hij/zij in de fout ging. Door de achterban van al de partijen bij het overleg te betrekken, krijgt de voorgestelde oplossing een breder draagvlak en bijgevolg ook een grotere slaagkans. Doelgroep(en) 3 Jongeren die ingeschreven zijn in het secundair onderwijs, de erkende vormingscentra of de leertijd. 1 Met je focus duidelijk gericht op de schoolexterne die hier wordt beschreven. 2 Graag een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van je schoolexterne, met je focus op de redenen waarom je precies met deze schoolexterne bent gestart + vergeet ook niet te vermelden wanneer precies deze schoolexterne van start is gegaan. 3 Omschrijf je doelgroep zo concreet mogelijk, ook bijv. brede toegang of (eerder) beperkt tot bepaalde sector(en),? Expliciete insluitings- en/of uitsluitingscriteria?

2 Duur van het traject 4 Voorbereidende gesprekken: afhankelijk van het aantal deelnemers aan de hergo. Gemiddeld een uur per voorbereidend gesprek. De hergo zelf: ongeveer 2 uur. Actieradius 5 Gemiddeld aantal trajecten (expliciteer per kalenderjaar of per schooljaar en maak eventueel onderscheid tussen minimaal te behalen en effectief gerealiseerd) Provincie Vlaams Brabant De Hergo kadert in de korte time out. Voor het schooljaar dient Arktos Vlaams Brabant 60 trajecten te behalen, en dit over de ganse provincie Vlaams Brabant. Gemiddeld een derde hiervan zijn hergo s. Concrete invulling: Hoe wordt het traject met de jongere concreet ingevuld? 6 Welke methodiek(en) gebruik je hierbij? 7 Welke ingezette methodiek(en) zouden kunnen inspirerend zijn Tijdens voorbereidende gesprekken gaat de moderator na of aan al de voorwaarden voor een hergo is voldaan. Hij of zij legt de bedoeling en het verloop van de samenkomst uit aan al de deelnemers Bij de start van het overleg geven de partijen hun ervaringen en aandeel in het incident aan. Samen met familie en vrienden uiten zij gedachten en gevoelens die door het incident zijn uitgelokt. Dan zoeken alle deelnemers samen naar een plan om de geleden schade te herstellen: ze maken afspraken en duiden een deelnemer aan die toeziet op de uitvoering van het herstelplan. Na de bereikte overeenstemming zet de moderator de afspraken op papier en ondertekenen alle deelnemers het herstelplan. Tenslotte, bij een hapje en een drankje, krijgen deelnemers de gelegenheid om informeel met elkaar te praten Gesprekstechnieken 4 Van aanmelding tot afsluiting van het dossier 5 Hiermee wordt het werkterrein bedoeld. Werk je bijvoorbeeld voor een ganse provincie of een deel ervan? Welk deel dan exact? Etc? 6 Bijvoorbeeld: Welke activiteit(en) bied je tijdens het traject aan? Atelierwerking?, werkplekleren?, coaching? 7 Bijvoorbeeld methodiek van ronde tafel, van actieve vorming, van ervaringsleren,?

3 voor het onderwijs? Waarom? Wordt er tijdens het traject samengewerkt met de context? Zo ja, met wie? Hoe? Wanneer? 8 Wordt er tijdens het traject samengewerkt met andere organisaties/partners? Zo ja, met wie? Hoe? Wanneer? 9 Meet je op een bepaalde manier het resultaat van je traject? 10 Zo ja, wat precies? En hoe doe je dit concreet? De context wordt bevraagd, en neemt indien gewenst, deel aan de hergo. Enkel in kader van doorverwijzing of omwille van het netwerk van de jongere. Na elke hergo wordt er aan de deelnemers gevraagd een tevredenheidsmeting in te vullen. 2. Proces vd schoolexterne Proces van aanmelding tot afsluiting Wie kan er aanmelden bij jouw schoolexterne? Wat gaat vooraf aan de aanmelding bij jouw schoolexterne? 11 Hoe kan een aanmelding plaatsvinden? 12 Hoe verloopt de besluitvorming tot opstart van het traject? 13 Hoe wordt de effectieve start genomen? 14 Het CLB D.m.v. een aanmeldingsformulier en het meldpunt Schoolexterne Interventies Bij de aanmelding wordt nagegaan of de aanmelding in aanmerking komt voor een hergo. Via de voorbereidende gesprekken. 8 Wordt er tijdens het traject van de jongere samengewerkt met de context? Zo ja, wie uit de context? Bijv. de ouders? Het gezin van de jongere? Ruimere context,?. Zo ja, wanneer en hoe? 9 Wordt er tijdens het traject samengewerkt met andere organisaties/partners? Dit kan zowel intern zijn, bijv. een aanbod dat binnen je organisatie aanwezig is, of extern, dit is dan buiten je eigen organisatie. Met leerplekken bijvoorbeeld? Met vrijwilligers? Etc. En/of werk je ook samen met s binnen onderwijs? Welke eventueel? 10 Maak je bijvoorbeeld gebruik van bepaalde vormen van kwalificering tijdens het traject met de jongere zoals EVC (Elders Verworven Competenties)? 11 Wat gebeurt er meestal concreet voor dat er een aanmelding wordt gedaan. Wie heeft bijv. welke stappen gezet? Of heb je er geen zicht op.? 12 Via meldpunt, schriftelijk (hoe dan concreet), telefonisch,? 13 Welke stappen worden allemaal genomen? Hoe loopt het besluitvormingsproces van aanmelding tot effectieve opstart? 14 Met effectieve start bedoelen we: de eerste dag dat de jongere effectief deelneemt aan de schoolexterne.

4 Wanneer exact? Na afsluiting? 3. Structurele inbedding vd schoolexterne Andere? Zijn er bepaalde noodzakelijke administratieve formaliteiten? 15 Is er regelmatige opvolging tijdens het traject. Zo ja, hoe verloopt dit? Met wie? Hoe gebeurt de afsluiting van het traject? Met wie? Is er een evaluatie 16? Zo ja, hoe verloopt dit? Met wie? In welke fase van de probleemontwikkeling tav het schooltraject wordt je schoolexterne ingezet? 17 Vinden er nog acties plaats na afsluiting van het traject van de jongere? Bijv. Nazorg? 18 Zijn er nog andere activiteiten die je tijdens of na het traject doet? 19 Zo ja, wat? Wat is je organisatievorm? 20 Hoe ziet de personeelsequipe eruit qua Enkel de aanmelding bij het meldpunt. Dit wordt afgesproken tijdens de gesprekken/ de hergo. D.m.v. een afsluitende ronde tafel D.m.v. een tevredenheidsmeting Curatief Dit wordt besproken tijdens de hergo. / Arktos is een organisatie die werkt met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Hergo is een onderdeel van Korte Time Out, een van de projecten van Arktos Vlaams Brabant. Zie korte time out 15 Of nog, moeten bepaalde administratieve formaliteiten zijn vervuld opdat de jongere effectief kan starten? Zo ja, welke dan precies? 16 Met evaluatie bedoelen we: wordt er op een gegeven moment teruggeblikt op het traject van de jongere? Stilgestaan bij de vraag hoe één en ander is gelopen? Edm. 17 Dit kan gaan van jongeren die niet meer op school zitten tot zij die er nog dagdagelijks zijn. Of nog: binnen welke radius tussen het loopt prima op school en de jongere heeft geen school/is uitgesloten van de school situeert jouw schoolexterne zich? 18 Hoe wordt dit dan ingevuld? Intern? Extern?? Hoe verloopt dit? 19 Bijvoorbeeld informatie/advies? Toeleiden naar hulpverlening tijdens het traject van schoolexterne? Nog andere? 20 Staat bijv. je op zich of maakt het deel uit van een groter geheel (organogram toevoegen)? of nog anders?

5 -statuut (professioneel/vrijwilligers)? -diploma( s)? -tewerkstellingsvolume? Welke middelen worden ingezet? 21 Welke financieringslogica wordt gehanteerd, bijv. per dossier, voor de algemene werking,? Wat is/zijn je financieringsbron(nen)? 22 Over welke periode(n) loopt de financiering? Reguliere financiering: sinds wanneer? Projectfinanciering: duur vd financiering? Welk(e) bedrag(en)? Wie stuurt de ontwikkeling van je aanbod concreet inhoudelijk aan? 23 Aan welke overlegorganen in het kader van je schoolexterne participeer je? 4. Knelpunten? Ervaar je bepaalde belangrijke knelpunten in verband met je schoolexterne? Zo ja, beschrijf ze kort. 5. Administratieve Contactperso(o)n(en)? gegevens vd schoolexterne Contactgegevens? Zie korte time out Het Departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschap. 1 schooljaar Zie korte time out Arktos Zie Korte time out / Moderator : Heidi Defever Telefoon : Moderator : Ellen Goovaerts Telefoon : Denk hierbij zowel aan personele, werkings- als eventuele andere middelen. Is dit eigen financiering vanuit de organisatie? Externe financiering? Vrijwilligers? Combinatie? Vergeet zeker ook niet eventuele indirecte financiering te vermelden. 22 Specifieer voldoende naar bijv. welke overheid precies levert welke middelen aan. 23 Of nog anders gezegd: wie beslist hoe je schoolexterne concreet wordt ingevuld? Zich verder ontwikkelt? Is dit je eigen organisatie? Een samenwerking tussen organisaties? Een stuurgroep? Nog andere? Combinatie?.

6 Arktos Vlaams-Brabant Tel: 016/ Glasblazerijstraat Leuven

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro

Naam van de schoolexterne interventie: Lange Time Out Halle, Groep Intro Naam van de schoolexterne : Lange Time Out Halle, Groep Intro 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club

Naam van de schoolexterne interventie: Multi-Media Club Naam van de : Multi-Media Club 1. Inhoud vd Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooljaar 2008-2009, als parallel met Radick, het tijdschrift. Visie Met multimedia-technieken eigen producties ontwikkelen

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt 1 03/2013266 Datum aanmelding.../.../... Contactpersoon CMP (in te vullen door CMP) Gegevens aanmelder Naam: Functie dienst: Adres: Contactgegevens: telefoon: e-mail:

Nadere informatie

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant Naam van het dagbestedingsinitiatief: Alba- ondersteunende begeleiding- 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 De werkvorm dagactiviteit van Alba is ontstaan binnen de werking

Nadere informatie

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs

Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs Naam van het dagbestedingsinitiatief: vzw Beestigonderwijs 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 2011 Doelstelling(en) Visie Het onderwijs van de 21ste eeuw moet duurzaam

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg

Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg Naam van de schoolexterne interventie: Steunpunt groene zorg 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Het Steunpunt Groene Zorg vzw werd op 1 februari 2004 opgericht

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: De Wereld van Indra.

Naam van de schoolexterne interventie: De Wereld van Indra. Naam van de schoolexterne : De Wereld van Indra. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Concreet ontstond ons initiatief vanuit een school voor technisch en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Reisburo

Naam van de schoolexterne interventie: Reisburo Naam van de schoolexterne : Reisburo 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Vzw Sporen is een centrum voor integrale jeugdzorg, dat actief is in de Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Roulot

Naam van de schoolexterne interventie: Roulot Naam van de schoolexterne interventie: Roulot 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Vzw Sporen is een centrum voor integrale jeugdzorg, dat actief is in de Bijzondere

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie:time-out Brussel: Korte Time-out

Naam van de schoolexterne interventie:time-out Brussel: Korte Time-out Naam van de schoolexterne interventie:time-out Brussel: Korte Time-out 1. Inhoud vd school-externe interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 In januari 2007 ging in Brussel Time-out van start

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Time-out Brussel: Lange Time-out

Naam van de schoolexterne interventie: Time-out Brussel: Lange Time-out Naam van de schoolexterne interventie: Time-out Brussel: Lange Time-out 1. Inhoud vd school-externe interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 In Vlaanderen waren er al verschillende time-outprojecten

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Time-Out Koïnoor Lange time-out

Naam van de schoolexterne interventie: Time-Out Koïnoor Lange time-out Naam van de schoolexterne interventie: Time-Out Koïnoor Lange time-out 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Vanaf het schooljaar 1991-1992 organiseerde het

Nadere informatie

Naam van het dagbestedingsinitiatief: Try-Out Vilvoorde

Naam van het dagbestedingsinitiatief: Try-Out Vilvoorde Naam van het dagbestedingsinitiatief: Try-Out Vilvoorde 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 Uit de ervaring die Tonuso vzw opgebouwd heeft bij KLIK/ Leerrecht Brussel

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Dienst DagOnderwijs (DDO) MPC Ter Bank

Naam van de schoolexterne interventie: Dienst DagOnderwijs (DDO) MPC Ter Bank Naam van de schoolexterne interventie: Dienst DagOnderwijs (DDO) MPC Ter Bank 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 De dienst dagonderwijs(ddo) is gestart samen

Nadere informatie

Stretch-it. Naam van de schoolexterne interventie:

Stretch-it. Naam van de schoolexterne interventie: Naam van de schoolexterne interventie: Stretch-it 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader# Met je focus duidelijk gericht op de schoolexterne interventie die hier wordt beschreven. #: Ontstaansgeschiedenis#

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Rizsas 1. Inhoud vd schoolexterne

Naam van de schoolexterne interventie: Rizsas 1. Inhoud vd schoolexterne Naam van de schoolexterne interventie: Rizsas 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Rizsas is ontstaan op initiatief van het Platform voor Bijzondere Jeugdzorg

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Wat is een Korte Time Out? Een Korte Time Out is een begeleidingstraject dat probleemsituaties binnen de schoolse context aanpakt en zo tracht te voorkomen dat jongeren uitvallen binnen

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Netwerk Leerrecht Leuven

Naam van de schoolexterne interventie: Netwerk Leerrecht Leuven Naam van de schoolexterne interventie: Netwerk Leerrecht Leuven 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Schooluitval werd in de werkgroep dagbesteding van het

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo

Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo www.besafe.be Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo Vlaamse Gemeenschap Time-out en Hergo FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Vlaamse

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN HERGO

TIME OUT PROJECTEN HERGO TIME OUT PROJECTEN HERGO op school Schoolinterne Korte Time Out Schoolexterne Korte Time Out Schoolextern Op Maat Klasbegeleiding op maat SWAT Laten we ons even voorstellen... Elegast Time Out Projecten

Nadere informatie

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval Time-out Brussel Project ter Preventie van schooluitval Informatiebrochure Schooljaar 2014-2015 INHOUD 1. VOORWOORD 4 2. TEAM 5 3. TIME-OUT Algemeen 6 Basis Principes Doelstellingen Doelgroep 4. TIME-OUT

Nadere informatie

EquiCanis. Naam van de schoolexterne interventie: 1. Inhoud vd school-externe interventie Algemeen kader1: Ontstaansgeschiedenis

EquiCanis. Naam van de schoolexterne interventie: 1. Inhoud vd school-externe interventie Algemeen kader1: Ontstaansgeschiedenis Naam van de schoolexterne interventie: EquiCanis 1. Inhoud vd school-externe interventie Algemeen kader1: Ontstaansgeschiedenis Equicanis ontstond vanuit de noodzaak tot invulling van een dagbesteding

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos POT Leuven

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos POT Leuven Naam van de schoolexterne interventie: Arktos POT Leuven 1. Inhoud vd schoolexterne interventie Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Arktos Vlaams-Brabant opende in september 1993 een Centrum voor

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

Ketenaanpak in Antwerpen

Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak bij Intrafamiliaal Geweld Ketenaanpak bij Roma (buurtstewards inzet) Ketenaanpak bij Radicalisering CO3 Cliënt centrale Organisatie 3 sectoren die samenwerken: 1) bestuur:

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

V L A A M S P A R L E M E N T

V L A A M S P A R L E M E N T V L A A M S P A R L E M E N T Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie C122-OND12 Zitting 2008-2009 5 februari 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Frank Vandenbroucke,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector

Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 58 68 Contactpersoon : Carine Vermeulen E-mail: impulsbeleid@welzijn.provant.be Impulssubsidie innovatieve projecten in de welzijns-

Nadere informatie

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst

Mama Leert! Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Mama Leert! 2016 2017 - Terugblik Evaluatie Heden Toekomst Terugblik ESF oproep 320 ikv vh AMIF-programma 2014-2020: Proeftuinen inburgering op maat van laaggeletterde moeders met jonge kinderen (0-3)

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS ECKARTCOLLEGE

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS ECKARTCOLLEGE PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS ECKARTCOLLEGE Inleiding Dit protocol is opgesteld om in geval van gescheiden ouders, in het belang van het kind, duidelijk te maken op welke wijze invulling wordt gegeven aan

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier

Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier Handleiding bij het onlineaanmeldingsformulier Inleiding: Het online- aanmeldingsformulier is relatief eenvoudig in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier invullen door naar de site van het meldpunt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis

Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Forum Uitvalpreventie 6-05-2014 Centraal Meldpunt voor Risicojongeren An Tachelet en Katleen Gielis Programma - Situering CMP - * Wie zijn we - * Voor wie - * Wat doen we? - ->registratie - ->netwerking

Nadere informatie

Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie - Woonbegeleiding op de sociale huurmarkt. Aanvraagformulier (PDF versie 1.1)

Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie - Woonbegeleiding op de sociale huurmarkt. Aanvraagformulier (PDF versie 1.1) Dienst Welzijn en Gezondheid Boomgaardstraat 22 te 2600 Berchem T 03 240 56 15 Contactpersoon : Mariska Vonck E-mail: mariska.vonck@provincieantwerpen.be Thematische Projectoproep Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt

Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Procedure zorg basisschool Prinsstraat, lagere school: 1. Handelingsgericht werken als uitgangspunt Onze school onderschrijft in zijn zorgvisie de principes van het handelingsgericht werken als uitgangspunt

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening

Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code. Advies. deontologische code voor loopbaandienstverlening Brussel, 21 januari 2004 210104_Advies_deontologische_code Advies deontologische code voor loopbaandienstverlening Inhoud Op 2 december 2003 vroeg de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme R.

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Ingevulde VKB-formulieren worden door de leerkracht in de klassenmap bewaard.

Ingevulde VKB-formulieren worden door de leerkracht in de klassenmap bewaard. Bijlage 1 Handleiding VKB-fomulieren. Deze handleiding bevat informatie over het VKB- formulier, het inzetten en beschrijven van het formulier en een korte toelichting op grensoverschrijdend gedrag. Het

Nadere informatie

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto

december 2011 Werkwijzer Leerling Stagedossier Copyright Konekto Werkwijzer december 2011 Leerling Stagedossier Copyright Konekto INLOGGEN via www.konekto.nl en knop LOGIN Je komt in het stagedossieroverzicht, met een lege stageovereenkomst waarop je naam en klas al

Nadere informatie

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders

12-11-2014. HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 12-11-2014 HGW..gezien vanuit het perspectief van ouders 1 Wat wensen ouders voor hun kind? 2 De drie G s Geluk Gezondheid Goede toekomst 3 4 Alle ouders willen.. zich welkom voelen Contact gaat voor contract

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden

Observatieklas. samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas samen een eigen wijze weg vinden Observatieklas De Rotonde In de Plusvoorziening realiseren wij een Observatieklas, die na het schooljaar 2010-2011 wordt geëvalueerd. Plusvoorziening De

Nadere informatie

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO

Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO Type basisaanbod: evaluatie terugkeer BuBaO en BuSO 1. Evaluatie terugkeer binnen BuBaO 1.1. Situering In een ideale wereld zijn alle CLB-teams geprofessionaliseerd in het lopen van goede HGD-trajecten

Nadere informatie

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 is NIET voor leerlingen die werk niet af op niet bij zich hebben! Procedure docent (Een leerling

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt

Lokaal 100. Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 Een lokaal waar een leerling zich moet melden als hij / zij uit de les verwijderd wordt Lokaal 100 is NIET voor leerlingen die werk niet af op niet bij zich hebben! Procedure docent (Een leerling

Nadere informatie

Aanvraag subsidie project brede leer en leefomgeving

Aanvraag subsidie project brede leer en leefomgeving Aanvraag subsidie project brede leer en leefomgeving Opsturen Persoonlijk afgeven Meer info t.a.v. Onderwijscentrum Gent Botermarkt 1 9000 Gent Brede School Gent Tav. Arne (Arnout) Siebens Jubileumlaan

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Jongerencoaching. van leerlingen in risicosituaties in secundaire scholen in Antwerpen

Jongerencoaching. van leerlingen in risicosituaties in secundaire scholen in Antwerpen Jongerencoaching van leerlingen in risicosituaties in secundaire scholen in Antwerpen Historiek Bestaat sinds het schooljaar 1997-1998. Ontwikkeld en georganiseerd door De Acht vzw, Antwerps Minderhedencentrum.

Nadere informatie

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval

Time-out Brussel. Project ter Preventie van schooluitval Time-out Brussel Project ter Preventie van schooluitval Informatiebrochure Schooljaar 2013-2014 1 2 INHOUD 1. VOORWOORD 4 2. TEAM 5 3. TIME-OUT 6 3.1 Doelstellingen 6 3.2 Algemene werking 6 4. PROJECTWERKING

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS

Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS Bijlage 1 Overzicht begeleidingsmodules PrOS Onderwijs Basis onderwijs Secundair onderwijs Doelgroep en aanmelding -Begeleiding van 10 tot 12- jarigen -School- en/of woonplaats in Mechelen. -Aanmelding

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Handleiding aanmeldingsformulier

Handleiding aanmeldingsformulier Trawant Handleiding aanmeldingsformulier Oktober 2016 Met steun van HANDLEIDING AANMELDINGSFORMULIER TRAWANT Met het intersectoraal aanmeldingsformulier Trawant willen we een antwoord bieden op de versnippering

Nadere informatie

EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN

EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN EVALUATIEDOCUMENT SAMENWERKING ONDERWIJS - ZORGBOERDERIJEN Inleiding SGZ krijgt jaar na jaar een groeiend aantal aanvragen voor een zorgboerderij vanuit de sector Onderwijs (bijlage 1). Deze sterke groei

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-137- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

Erkenning van verslaggevers

Erkenning van verslaggevers 1 Erkenning van verslaggevers Erkenning via de energieprestatiedatabank Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UW ERKENNING IS PERSOONSGEBONDEN, NIET FIRMAGEBONDEN... 2 2. U BENT EEN BESTAANDE

Nadere informatie

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING DE VISIE EN DOELSTELLING VAN BOR STICHTING DE WERING De visie van Begeleide Omgangs Regeling Stichting De Wering (verder te noemen: BOR) op de omgang tussen

Nadere informatie

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg

Leerrecht Limburg. Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg. VCLB Limburg Leerrecht Limburg Samenwerking tussen CLB, scholen, netwerkpartners en provincie Limburg VCLB Limburg 1. Visieontwikkeling 2. Samenwerking 3. Concrete acties Netoverstijgende samenwerking 15 CLB s Zorgen

Nadere informatie

Elke Cole Katrien Sel Franky D Oosterlinck Stijn Vandevelde

Elke Cole Katrien Sel Franky D Oosterlinck Stijn Vandevelde Elke Cole Katrien Sel Franky D Oosterlinck Stijn Vandevelde 1. Situering 2. Theoretisch kader 3. Onderzoeksmethodologie 4. Resultaten 5. Besluit 6. Uit te werken in de toekomst 1. Situering Het samengaan

Nadere informatie

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3

Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat. EVC-procedure Masteropleiding Archeologie. 1 v-3 Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat EVC-procedure Masteropleiding Archeologie 1 v-3 Versiebeheer Titel Afspraken tussen EVC aanbieder en EVC kandidaat Versie Datum publicatie Auteur 1 19 december

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Een onlinedagboek op maat van hulp en zorg

Een onlinedagboek op maat van hulp en zorg Een onlinedagboek op maat van hulp en zorg 1 Wat je mag verwachten Voorbeelden van beschikbare onlinedagboeken voor cliënten Troeven en valkuilen van onlinedagboeken Voorstelling van een onlinedagboek

Nadere informatie

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015

Toegankelijkheid huurdersbonden volgens verenigingen waar armen het woord nemen mei 2015 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid huurdersbonden volgens

Nadere informatie

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap

Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Communicatie en de (G)MR Cursus medezeggenschap Taak (G)MR De MR heeft tot taak het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school (art 7, lid 1 Wms). Communicatie De MR of GMR (art 7, lid 3

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA

VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA VEEL GESTELDE VRAGEN MBT OPROEP KOALA 1. Advies lokaal bestuur? Is het binnen de oproep vereist dat er voor de kinderopvangplaatsen een advies is van de adviesraad? Dat is regelgevend ingeschreven binnen

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Jeugdwerker Ninove (M/V)

Jeugdwerker Ninove (M/V) VACATURE vzw LEJO Jeugdwerker Ninove (M/V) Voltijdse betrekking Contract bepaalde duur tot en met 31/12/2015 met kans op verlenging Standplaats: Ninove De samenwerking vzw LEJO en stad Ninove Een onderzoeksrapport

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen)

Algemeen. Ondersteuning voor mensen met een beperking. (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) Algemeen (vult u dit formulier a.u.b. in met een zwarte of blauwe pen) 1a Wat is de volledige naam en het adres van uw organisatie? Bezoekadres: PC/Woonplaats Postbusnummer: PC/Woonplaats postbusnummer

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten Welkom! Inhoud Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse 2013-2014 Heden-toekomst Besluiten Ontstaan/evolutie De samenwerking tussen GTB, VDAB en Onderwijs (zowel scholen als het Departement)

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie