Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pijler 1 - beslissingsondersteuning"

Transcriptie

1 praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning; - Bevorderen organisatie van zorgcontinuïteit (bv. wachtdienst, hospitalisatie, opname WZC, ). Praktijkvoorbeelden/vragen - Opstellen van multidisciplinaire afspraken op basis van evidence based informatie door 1stelijnsactoren (huisarts en betrokken zorgdisciplines), rekening houdende met de algemene visie : behoefte -gestuurd - Bijscholing/intervisie/vorming, bijv. intervisie huisartsen-psychologen - Opleiding rond chronische zorg, technieken, communicatie, samenwerking. zowel disciplinespecifiek als disciplineoverschrijdend. - Hoe geraakt de evidence-based informatie tot bij de zorg- en hulpverleners? - Weet iedereen (alle zorgverlenersgroepen) waar evidence based richtlijnen beschikbaar zijn? - Via kennis, competenties en beslissingsondersteuning ( bv. in ICT software..?, praktijkondersteuning, case manager) - Hoe worden de richtlijnen geïmplementeerd in de dagdagelijkse praktijk? - - Ondersteuning door zorg en hulpverleners (welzijnswerkers/ casemanager) op maat van de patiënt (mogelijkheden en beperkingen) rekening houdend met het (behandelings-) proces en het stadium in de chronische aandoening. - Evidence based medecine (EBM) op (modale) maat van de modale patiënten wie zorgt daar voor? (patiëntenverenigingen, overheid). Wie vertaalt deze informatie naar de individuele patiënt - Extra ondersteuning: Hoe? Via acties, apps, tools, pop-ups -

2 praktischer 2 Pijler 2 -zorgprocessen - Multidisciplinaire zorgprocessen en interdisciplinaire afspraken; - Multidisciplinaire zorgteams; - Zorgpaden en zorgtrajecten; - Projecten en draaiboeken; - Overleg; - Verschillende vormen van samenwerking. Praktijkvoorbeelden/vragen NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN: - Duidelijke sociale kaart van de regio - Doorstromen van informatie m.b.t. zorgpaden/zorgtrajecten/projecten tot bij de individuele zorg- of hulpverlener en patiënt - Introduceren in praktijkniveau van richtlijnen en afspraken - Bijscholing en coaching van alle betrokkenen - Netwerken: elkaar kennen bevordert de samenwerking SAMENWERKING EERSTE LIJN I.K.V. OPVOLGING VAN PATIËNT MET CHRONISCHE AANDOENING - Eerstelijnsgezondheidswerkers o Met een duidelijke rol voor en betrokkenheid van de patiënt ( en zijn/haar netwerk) cfr. patient empowerment/ klinische informatiesystemen/beslissingsondersteuning o Indien nodig uitgebreid met niet-medische partners en diensten (dit veronderstelt een goed zicht op zorg en welzijn in de regio) - Proactief (vroegtijdige zorgplanning) - Aandacht voor palliatieve zorg - Duidelijke rolverdeling/taakomschrijving - Interactief (via gedeelde gegevens, duidelijke afspraken, communicatielijnen, overlegmomenten waar dit een meerwaarde betekent voor patiënt en behandeling en zorgverleners.) - Ondersteuning (op maat) voor patiënt en zorgverlener door case manager patient empowerment/beslissingondersteuning - Bijsturing zorgplanning naar aanleiding van (tussentijdse) evaluaties, evolutie van de aandoening, veranderde leefomstandigheden van patiënt. DAARBIJ AANSLUITEND: Continuïteit van zorg zowel: - binnen de eerste lijn, - bij opname in woonzorgcentrum, - bij opname in/ontslag uit ziekenhuis (ontslagmanagement): wat is er nodig opdat dit optimaal verloopt? - Permanentieregeling (vb. wachtdienst, nachtzorg, )

3 praktischer 3 - Overlegvormen: multidisciplinair overleg voor patiënten (met complexe zorgvraag) met verminderde fysieke zelfredzaamheid/met een psychiatrische problematiek/pvs-patiënten, integrale jeugdhulp, - Kwaliteit van zorg door geïntegreerde/holistische benadering

4 praktischer 4 Pijler 3 - klinische informatiesystemen ICT-toepassingen voor 1) gegevensregistratie 2) het doorgeven van medische gegevens 3) Overleg tussen zorgverleners ( betrokkenheid bij het ontwerp en realisatie van ICT toepassingen) Praktijkvoorbeelden/Vragen TOOLS IN REGISTRATIE/ COMMUNICATIE /EVALUATIE - Op vlak van preventie/ behandeling/ opvolging - Op verschillende niveaus patiënt/praktijk/zorgteam/ zorgregio/overheid Enkele voorbeelden: E-healthbox, Vitalink, E-zorgplan ICT-GEBEUREN: IS DE MODALE ZORG- OF HULPVERLENER MEE? - Beschikt elke zorgverlenersgroep /discipline over een gebruiksvriendelijk, gehomologeerd softwaresysteem aangepast aan de verwachtingen naar kwalitatieve registratie en compatibel met andere systemen en opdrachten in het kader van multidisciplinair patiëntendossier? - Software/registratiesystemen van zorgverleners binnen organisaties (compatibel met andere softwaresystemen?) - Is iedereen voldoende vertrouwd met de mogelijkheden van het eigen softwareprogramma? - Is iedereen voldoende vertrouwd met de ( correcte) registratie van gegevens? - Opleiding voorzien voor (correct) gebruik van softwaresysteem/ elektronische communicatie? - Input van patiënten-registratiegegevens, bv ook geleverd via apps - Multidisciplinair patiëntendossier met modules voor gezondheidsactoren, niet medische hulpverleners, patiënten en mantelzorgers. Met tools/info ter ondersteuning van de nietmedische partners in de zorg. - Sociale kaart Platform Welzijn en Gezondheid of Lokale Sociale kaartgegevensuitwisseling (medibridge, medimail, Hector ) - Inzagerecht van patiënt in dossier -

5 praktischer 5 Pijler 4 - patient empowerment - Stimuleren van patiënten om zelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen zorg en om hierover in overleg met hun zorgverleners te gaan ; - Informeren en sensibiliseren. Praktijkvoorbeelden/ vragen - Mentaliteitswijziging van zorg- en hulpverleners: informeren van patiënt zodat hij de juiste keuzes kan maken en meer verantwoordelijkheid kan opnemen. Hoe ver ga je hierin? Welke keuzes laat je hem maken? - Mentaliteitswijziging bij patiënten - Persoonlijk opvolgplan met inbreng van de patiënt (wat zijn de persoonlijke doelstellingen van de patiënt vanuit zijn mogelijkheden/beperkingen, met of zonder ondersteunend netwerk professioneel/niet professioneel- in elk stadium van aandoening. Haalbare doelstellingen. - Informeren/sensibiliseren/motiveren taak van de verschillende zorgverleners eventueel ondersteund door een casemanager - (Psychosociale) ondersteuning van mantelzorgers en patiënten - Kennisoverdracht naar mantelzorgers/ patiënten evidence based info op maat/ zorgprocessen/ klinische informatiesystemen - Patiënt moet zicht hebben op het zorgaanbod. Gebruiksvriendelijke sociale kaart - Inzagerecht van patiënt in dossier (Vlaams PatiëntPlatform)/ module voor patiënten en mantelzorgers, netwerk in multidisciplinair patiëntendossier? - Sensibiliseren: hoe? via welke kanalen? - Samenwerking Lokale dienstencentra? -

6 praktischer 6 Pijler 5 - beleid en middelen - Overlegorganen; - Vertegenwoordiging van de beroepsgroep; - Ondersteuning van het mesoniveau; - Budgetten, richtlijnen, personeelsomkadering; - Zorgteams, Praktijkvoorbeelden/ vragen - Organisatie van de verschillende disciplines in de 1 e lijn (zowel organisaties als zelfstandigen) met een legitieme en erkende vertegenwoordiger in overlegstructuren regionaal ( groot en kleinstedelijk). - Communicatielijnen binnen de regio (disciplinespecifiek/ multidisciplinair) - Ondersteuning van de individuele zorgverlener op praktijkniveau - Ondersteuning per zorgverlenersgroep - Ondersteuning van de multidisciplinaire samenwerking over de beroepsgroepen heen - Acties om tegemoet te komen aan regionale noden ( zorgverleners, hulpverleners, patiënten/ algemene bevolking) met een betrokkenheid van regionale(lokale) besturen en actieve organisaties/verenigingen. - Integratie van welzijn en gezondheid - Brugfunctie in de samenwerking tussen welzijn/gezondheid - Gebruik maken van het potentieel en kansen die reeds aanwezig zijn (diensten/organisaties met specifieke ondersteuningsopdrachten/ overheid en lokale besturen met gemeenschappelijke doelstellingen naar de bevolking ) - Overlegplatformen: overlegplatformen dementie, artikel 107, deel-sel werkingen, LMN s, LOGO,. (vereenvoudiging? Uniformiteit over grenzen heen? Evaluatie van de opdrachten/ overlappingen en tekorten in de opdrachten. Toetsen van de meerwaarde/ondersteuning op het praktijkniveau ) - Doorstromen/uitwisselen van informatie, bv. nood aan lokale website - Netwerking ( ongekend = onbemind?) - Lokaal aanspreekpunt - ombudsfunctie - Permanentieregeling - Timemanagement - Nood aan incentives? - Nood aan administratieve ondersteuning? - Voldoende middelen ( personeelsmiddelen/werkingsmiddelen) om alle partners in de zorg op een adequate wijze te ondersteunen op vlak van preventie/behandeling/opvolging. -.

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel

Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel Associatie van AKB en Kinesitherapeutenkartel De afbeelding op de omslag geeft de twee polen weer die essentiële elementen zijn in het kwaliteitszorgsysteem dat we voor ogen hebben: zelfevaluatie en intercollegiale

Nadere informatie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie

Groei. naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie. Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Groei naar een systeem van kwaliteitszorg in de kinesitherapie Kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie Inhoud Inleiding 04 Een kwaliteitszorgsysteem voor de beroepssector 05 Kwaliteitsbeheer in de

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project

PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF. 1. Toelichting van de visie van het project PROJECTVOORSTEL ARTIKEL 107 NOOLIM - DEFINITIEF 1. Toelichting van de visie van het project Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als art. 107 was

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. )

1. Actiepunt 12 in het huidige Actieplan 2012-2018 e- Gezondheid opnemen in de opleiding (Actiepunt: 1.4.1. en 1.4.2. ) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 5 26 mei 2015 AP 12 Informatie & Opleiding van de Zorgverstrekkers (Nota en voorstellen vanwege Projectmanager éénlijn.be) 1. Actiepunt 12 in het huidige

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief

Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte. Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Kwaliteitscriteria revalidatiezorg voor mensen met een spierziekte Geformuleerd vanuit patiëntenperspectief Inhoud INLEIDING 3 Gebruik van de set kwaliteitscriteria vanuit patiëntperspectief 3 Leeswijzer

Nadere informatie

INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen

INLEIDING. dr Guido Michiels, Voorzitter. Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING dr Guido Michiels, Voorzitter Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen Stakeholdersoverleg Zorgsector Kempen INLEIDING Zorgen voor mensen die zorg nodig hebben

Nadere informatie

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek multi morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek Chronisch zieken met meerdere

Nadere informatie

Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06

Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06 Stijn Van Buggenhout Van: Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06 Nieuwsbrief SEL Zorgnetwerk Zenneland * juni 2015 Bekijk deze e-mail

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

PERFORMANTIEMAATSTAVEN VOOR ONTSLAGMANAGEMENT

PERFORMANTIEMAATSTAVEN VOOR ONTSLAGMANAGEMENT PERFORMANTIEMAATSTAVEN VOOR ONTSLAGMANAGEMENT EEN AANZET TOT KWALITEITSMETING P. Moons, R. Cnuts, W. Decat, D. Goeminne, N. Halans, J. Verbeke, R. Verdoodt, K. Marquet, N. Pasquasy & C. Gosset Philip Moons

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010

Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw 1 naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni 2010 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Toelichting eisenbundel Vlaams Patiëntenplatform vzw...

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

2013 JAARVERSLAG 2013

2013 JAARVERSLAG 2013 2013 JAARVERSLAG 2013 2 MEDERIJAARVERSLAG2013 4 VOORWOORD 6 EEN VERANDERENDE OMGEVING 10 WAT TYPEERT MEDERI? 19 PRAKTIJKEN STERKER MAKEN: VANDAAG ÉN MORGEN 24 WEGEN OP HET BELEID 26 MEDERI IN CIJFERS 42

Nadere informatie

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Beschrijving randvoorwaarden Colofon Titel Concept-handreiking Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU

TRANSITIEPLAN DEMENTIEKUNDIGE BASISZORG IN HET NATUURLIJK THUISMILIEU Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II laan 35, bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie