Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group"

Transcriptie

1 Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

2 p. 2 Index 1. Gemeenschappelijk beleggingsfonds 3 2. Bevek 4 3. Bevak 5 4. Gestructureerde beleggingsproducten 6 5. Structuur en vaste looptijd 7 6. Met of zonder kapitaalbescherming 8 7. Uitgebreide onderverdeling gestructureerde fondsen 9 8. Gestructureerde fondsen zonder kapitaalbescherming 14

3 p. 3 Gemeenschappelijk beleggingsfonds Een gemeenschappelijk beleggingsfonds heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar is een onverdeeld vermogen dat door een overeenkomst wordt geregeld en dat voor rekening van de deelnemers door een beheersvennootschap wordt beheerd. Voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen geldt een volledige fiscale transparantie. De ontvangen dividenden en rente worden belast alsof de eindbelegger ze rechtstreeks zou hebben ontvangen. Daardoor zijn de dividenden van een gemeenschappelijk beleggingsfonds vrijgesteld van roerende voorheffing. Meer informatie over de roerende voorheffing binnen de huidige fiscale wetgeving vindt u op bij het trefwoord roerende voorheffing.

4 p. 4 Bevek Bevek staat voor BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal. Typerend is dat de belegger op elk ogenblik in of uit een bevek kan stappen. De bevek kan immers doorlopend en zonder formaliteiten zijn kapitaal verhogen door nieuwe aandelen uit te geven (dat gebeurt als een belegger in de bevek wil beleggen of deelbewijzen aankoopt) of omgekeerd zijn kapitaal verminderen door bestaande aandelen in te kopen (dat gebeurt als een belegger zijn deelbewijzen verkoopt). Dat gebeurt telkens tegen de inventariswaarde van dat ogenblik. De inventariswaarde komt overeen met de marktwaarde van het nettoactief per aandeel. Die inventariswaarde wordt periodiek, meestal dagelijks, gepubliceerd in de financiële pers. Bij een bevek is compartimentering mogelijk. Dat betekent dat de bevek verschillende soorten aandelen kan hebben, waarbij elke soort overeenstemt met een afzonderlijk gedeelte van de activa van de vennootschap. Bij elke uitgifte van een compartiment zijn een prospectus en een vereenvoudigd prospectus beschikbaar, waarin de specifieke beleggingspolitiek van het compartiment kan worden nagegaan. Naast het (vereenvoudigde) prospectus en de periodieke inventariswaarde worden ook een jaarverslag en een halfjaarverslag gepubliceerd. De wetgever legt een minimale spreiding van de activa van de portefeuille op. Een Belgische bevek kan ook een Europees paspoort hebben waardoor ze ook in andere Europese landen aan het beleggingspubliek kan worden aangeboden. Om aanspraak te kunnen maken op een Europees paspoort mag elk compartiment van een bevek maximaal 10% van zijn portefeuille in een enkel aandeel beleggen en mogen de aandelen die elk 5% van de portefeuille vertegenwoordigen, gezamenlijk niet meer dan 40% van de portefeuille uitmaken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen distributieaandelen en kapitalisatieaandelen. Distributieaandelen geven de belegger recht op een periodiek dividend. Bij kapitalisatieaandelen worden de dividenden bij het belegde kapitaal gevoegd en herbelegd. Op Belgische distributiebeveks is in België een roerende voorheffing verschuldigd. Ook op Luxemburgse distributiebeveks is een roerende voorheffing verschuldigd. Sinds 23 december 2012 betaalt de houder op het ogenblik van de verkoop een roerende voorheffing op de kapitalisatiedeelbewijzen van ICB s met een Europees Paspoort, die voor meer dan 25% zijn belegd in schuldinstrumenten. Aan toe- en uittredingen zijn kosten verbonden. De toetredingskosten liggen, afhankelijk van de bevek, tussen 0% en 3,50%. De uittredingskosten variëren tussen 0% en 2%. Bij overstap van het ene compartiment naar het andere binnen dezelfde bevek of tussen beveks van dezelfde financiële instelling worden vaak kortingen op de kosten toegepast. De bevek rekent meestal ook een jaarlijks beheer- en adviesloon aan dat ten laste is van de inventariswaarde. Op uittredingen en compartimentswijzigingen is eveneens beursbelasting verschuldigd. Op vindt u de actuele tarieven van die belasting, meer bepaald in de fondsenfiche en het prospectus van het fonds.

5 p. 5 Bevak Bevak is het letterwoord van Beleggingsvennootschap met VAst Kapitaal. Typerend voor een bevak is dat het kapitaal principieel vast is (het kan alleen worden verhoogd of verlaagd volgens de regels die gelden voor een gewone vennootschap) en dat de aandelen beursgenoteerd moeten zijn. Inschrijvers kunnen toe- en uittreden op de beurs. Anders dan bij beveks kan de beurskoers van een bevak sterk afwijken van haar intrinsieke waarde. De koers wordt immers bepaald door vraag en aanbod op de beurs. De marktstemming en de interesse van het publiek spelen daarbij een belangrijke rol. Als de beurskoers hoger ligt dan de intrinsieke waarde, spreekt men van een agio of premie. Ligt de beurskoers lager dan de intrinsieke waarde, dan spreekt men van een disagio of discount. Toe- of uittreden kan alleen tegen die beurskoers. Bevaks worden verhandeld op de beurs. Er worden geen specifieke toe- en uittredingskosten aangerekend, maar wel de gewone makelaarslonen en beursbelasting zoals bij de verhandeling van (gewone) aandelen. De dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing. Het huidige tarief van de roerende voorheffing vindt u op bij het trefwoord roerende voorheffing. De gerealiseerde meerwaarden zijn niet belastbaar voor particulieren.

6 p. 6 Gestructureerde beleggingsproducten Gestructureerde beleggingsproducten zijn niet meer weg te denken uit de moderne beleggingsportefeuilles. Deze beleggingsoplossingen bieden ongelimiteerde mogelijkheden. Enerzijds om aan de behoeften van de beleggers te voldoen en anderzijds om in te spelen op ontwikkelingen in de financiële markten.

7 p. 7 Structuur en vaste looptijd Gestructureerde beleggingsproducten hebben twee hoofdkenmerken die hen onderscheiden van niet-gestructureerde of open producten. STRUCTUUR Het resultaat van een gestructureerd beleggingsfonds is via afgeleide producten (opties) gekoppeld aan een bepaalde onderliggende waarde. Een niet-gestructureerd beleggingsfonds volgt de bewegingen van de onderliggende waarde getrouw, terwijl een gestructureerd beleggingsfonds die bewegingen net vermindert of versterkt. Voor beleggers die hun beleggingsrisico willen beperken of juist extra risico willen nemen, kan dit een oplossing zijn. Het resultaat van een gestructureerde beleggingsverzekering is verbonden met gestructureerde beleggingsfondsen. Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij via beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd, uit te keren aan het eind van de looptijd van de verzekering. VASTE LOOPTIJD Gestructureerde beleggingsproducten hebben altijd een vaste looptijd. Op hun einddatum wordt het beleggingsresultaat bepaald en uitbetaald, tenzij er jaarlijks een coupon uitbetaald wordt. Gestructureerde producten wijken hiermee af van klassieke niet-gestructureerde beleggingsproducten die (doorgaans) geen einddatum kennen.

8 p. 8 Met of zonder kapitaalbescherming? Het aantal beschikbare formules en de diversiteit van gestructureerde beleggingsproducten is heel uitgebreid. Hierdoor beschikt iedere belegger op ieder moment over een interessant aanbod aan gestructureerde producten. Het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt tussen gestructureerde producten met of zonder kapitaalbescherming. Beleggers kunnen met kapitaal beschermde producten profiteren van eventuele beursstijgingen, terwijl ze op de eindvervaldag beschermd zijn in geval van beursdalingen. Om kapitaalbescherming te bewerkstelligen, wordt de inleg van bij de start belegd in rentedragende beleggingen. De onderliggende beleggingen zijn breed gespreid over meer dan honderd verschillende uitgevers. Het geheel van de beleggingen heeft een gemiddelde externe kredietbeoordelingsscore van minimaal A volgens Standard & Poors of een gelijkwaardige score bij Moody s of Fitch. Als er voor een belegging geen externe kredietbeoordelingsscore voorhanden is, bepaalt de beheerder een intern kredietrisicoprofiel waarbij dezelfde vereisten in acht genomen worden. Kapitaalbescherming mag niet verward worden met kapitaalgarantie. Bij kapitaalgarantie levert meestal één partij een formele garantie af voor het terugbetalen van het kapitaal. Gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming geven de belegger de kans om een hoger rendement te halen. Ze behouden natuurlijk wel het risico van beursdalingen. Een bijzondere groep gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming in het aanbod zijn producten met een maximaal kapitaalsverlies van 10%. De belegger krijgt dan minstens 90% van zijn startinleg terug (vóór kosten en taksen). Door kapitaalbescherming op te geven en een mogelijk beperkt verlies toe te staan, biedt deze formule kans op een hoger rendement. In deze tijden van lage rente toch wel een troef. Binnen de gestructureerde producten met of zonder kapitaalbescherming bestaan er tal van variëteiten: verschillende onderliggende waarden (aandelen, rente, grondstoffen, wisselkoersen ); verschillende onderliggende structuur: -- Booster structuren geven een beursstijging een extra boost door een extra hoge volggraad te bieden; -- Optimalisatie van het instapmoment met lookback of timing formules; -- Een bepaalde minimummeerwaarde op de eindvervaldag (de Best Of formule); -- Tussentijdse meerwaarden vastklikken zoals bij de populaire klikfondsen; -- Of een combinatie van bovenstaande.

9 p. 9 Uitgebreide onderverdeling gestructureerde fondsen Hieronder vindt u nog een onderverdeling van de verschillende gestructureerde fondsen en hun kenmerken. KLIK STRUCTUREN Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat op de eindvervaldag is afhankelijk van de ontwikkeling van een aandelenkorf of index. Tussentijdse ontwikkelingen per deelperiode (eventuele meer- of minderwaarden) worden onderweg al definitief vastgeklikt. Op de eindvervaldag ontvangt de belegger de som van alle percentages die gedurende de looptijd van het fonds werden vastgeklikt.

10 p. 10 PLAIN VANILLA STRUCTUREN Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een index, een korf van indexen of een gediversifieerde korf van aandelen. Op de eindvervaldag wordt de ontwikkeling (stijging of daling) van de onderliggende waarde gemeten. De eventuele meerwaarde op de eindvervaldag is een bepaald percentage (de participatie- of volggraad) van de stijging van de onderliggende waarde. Dit percentage geeft aan hoeveel procent van de wijziging van de onderliggende waarde meespeelt in de waardering en het eindresultaat van het fonds. Deze participatiegraad wordt bij de start vastgelegd en is afhankelijk van de marktomstandigheden (rentestand, volatiliteit, dividendrendement) op dat moment. Sommige plain vanilla structuren werden gecombineerd met andere formules, bijvoorbeeld: -- een booster formule (een extra hoge participatiegraad, bijvoorbeeld 200%) - - een jumper formule (onderliggende bereikt een op voorhand bepaalde meerwaarde bijvoorbeeld 15%)

11 p. 11 DIGITALE STRUCTUREN Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is afhankelijk van 2 scenario s en gekoppeld aan een voorwaarde. Op eindvervaldag of op het einde van de deelperiodes (afhankelijk van de beleggingspolitiek) wordt bepaald welk scenario zich voltrokken heeft en welke meerwaarde wordt vastgeklikt. Als aan deze voorwaarde voldaan wordt, is er een mooie meerwaarde. Als de voorwaarde niet vervuld is, zal er geen of maar een kleine meerwaarde zijn. De meerwaarden kunnen per deelperiode uitgekeerd worden onder de vorm van een coupon of kunnen samengeteld worden en op de eindvervaldag uitgekeerd worden. FIX UPSIDE COUPON STRUCTUREN Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is afhankelijk van de evolutie van elk individueel aandeel in de korf. Voor elk aandeel in de korf, dat gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde gedurende de deelperiode, wordt een vaste meerwaarde toegekend. Voor elk aandeel dat niet gestegen is ten opzichte van de startwaarde gedurende de deelperiode, wordt de werkelijke prestatie in rekening gebracht. Op het einde van elke deelperiode wordt het gemiddelde van deze waarden uitgekeerd onder de vorm van een coupon.

12 p. 12 TIMING STRUCTUREN Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van een index, een korf van indexen of een gediversifieerde korf van aandelen. De startwaarde wordt bepaald als de laagste waarde uit een reeks observaties bij de start van het fonds. Dit zijn doorgaans 2, 6, 9, 12 of zelfs 18 maandelijkse observaties. De formule neemt de onzekerheid rond het juiste instapmoment weg. De ingebouwde timing kan een voordeel zijn voor de belegger bij een mogelijke plotse daling van de korf of index na de start. STRUCTUREN GELINKT AAN EEN RENTE OF WISSELKOERS Kenmerken De belegger geniet op de eindvervaldag kapitaalbescherming van zijn oorspronkelijke inleg (vóór kosten en taksen). Op de eindvervaldag wordt de ontwikkeling (stijging of daling) van de onderliggende waarde gemeten. Het beleggingsresultaat is gekoppeld aan de ontwikkeling van de wisselkoersverhouding van twee munten (bv. EUR/USD) of aan de renteontwikkeling (bv. EUR-swaprente).

13 p. 13 Gestructureerde fondsen zonder kapitaalbescherming Net zoals de formules met kapitaalbescherming werken ook gestructureerde beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming met opties en hebben ze een vaste eindvervaldag. Gestructureerde beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming kunnen opgedeeld worden in twee fundamenteel verschillende types: Fondsen zonder kapitaalbescherming maar die wel als doelstelling hebben om op de eindvervaldag minstens een deel van het oorspronkelijk belegd kapitaal terug te betalen (meestal 90%, vóór kosten en taksen). Deze fondsen vallen allemaal onder de zuivere plain vanilla-structuren: in ruil voor het risico op beperkt kapitaalverlies (tot maximaal -10%) bieden deze structuren een hogere volggraad of hebben ze een beduidend kortere looptijd. Andere fondsen bieden geen enkele vorm van kapitaalbescherming. Deze formules bieden extra troeven in een opgaande beursfase (bv. veel hogere participatiegraad zoals boosterstructuren met 200% volggraad), maar bieden geen bescherming in een neergaande fase. Ze zijn bestemd voor meer dynamische beleggers die de beweeglijkheid van de financiële markten kennen en aanvaarden.

14 Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Disclaimer Deze publicatie is louter informatief en bevat geen beleggingsadvies. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is, zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Tenzij hierna anders is bepaald, behoren alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext worden verspreid. Delen van deze publicatie bevatten materiaal of informatie waarop auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden rusten. Er is geen toestemming gegeven om dit materiaal van derden te gebruiken. Gegevens tot [DATUM]. Euronext heeft geen enkele verplichting deze informatie te actualiseren. Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: https://www.euronext.com/terms-use Euronext N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is enkel van algemene aard en heeft een uitsluitend educatief karakter. Ze mag in geen geval opgevat worden als persoonlijk beleggingsadvies, noch als een aanbod, aansporing of aanbeveling tot het kopen of verkopen van een belegging of tot het verwezenlijken van een andere verrichting van welke aard dan ook. U draagt bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze informatie voor uw persoonlijke beleggingsbeslissingen. Hoewel de informatie gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan KBC Securities niet garanderen dat de informatie volledig, accuraat en up to date is, en dient u rekening te houden met mogelijke wijzigende omstandigheden (wetgeving, fiscale behandeling).

KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012.

KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012. KBC Asset Management Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012 Funds (th)@ work 2013 Gestructureerde beleggingsproducten Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Obligaties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een obligatie? 3 Definitie 3 Verschillen tussen aandelen en obligaties

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Warrants. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Warrants. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat is een warrant? 4 3. Wat zijn de voordelen? 5 4. Op welke onderliggende

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basiskenmerken aandelen 3 2. Sterke punten van aandelen 5 3. Zwakke punten van

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Wat is een ETF? 3 2. Kenmerken 4 3. Voordelen 7 4. Welk rendement kan een tracker

Nadere informatie

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Aandelen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Waardebepaling van een aandeel 3 2. Price/earnings 6 3. Indices als graadmeter

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten

MiFID. Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID Informatie omtrent beleggingsinstrumenten MiFID 3 INLEIDING Aan ieder beleggers- of risicoprofiel hangen bepaalde financiële risico s vast, afhankelijk onder meer van de financiële activa die deel

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN

OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN OMSCHRIJVING, RISICO S EN COMPLEXITEIT VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, VERRICHTINGEN EN MARKTEN Om de opstelling van beleggingsprofielen mogelijk te maken, deelt de Beursvennootschap de verschillende financiële

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. S.A. - Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten générales - Mars Maart

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie