Gestructureerde beleggingsfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gestructureerde beleggingsfondsen"

Transcriptie

1 Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee

2

3 Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk belegde kapitaal (vóór kosten) zijn populair. Met deze brochure willen we de transparantie van deze veelzijdige beleggingsformules nog verhogen. De brochure bestaat uit drie delen die elk met een andere kleur zijn aangeduid. Op die manier hoeft u niet de hele brochure door te nemen als u specifieke informatie zoekt. In het algemene deel (blauw) leggen we uit hoe een fonds met kapitaalbescherming werkt. Deze formules maken het grootste deel uit van de gestructureerde fondsen. We gebruiken de bekende term "fondsen", maar bedoelen hiermee compartimenten van Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB's). In dit deel ontdekt u onder meer waarom de koers van een dergelijk fonds tussentijds kan schommelen. In het groene deel gaan we dieper in op de verschillende types fondsen en hun specifieke kenmerken. Wenst u bv. meer informatie over clickfondsen, dan vindt u die daar. We sluiten af met een aantal veelgestelde vragen (oranje deel). Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over deze fondsen. We hopen dat deze brochure u wegwijs zal maken in de wereld van de gestructureerde beleggingsfondsen.

4 Voorwoord Waarom zijn gestructureerde beleggingsfondsen zo populair? Beleggers zijn altijd op zoek naar rendement. Ze kunnen daarbij niet voorbij aan een langetermijnbelegging in aandelen. Maar goede beursjaren worden onvermijdelijk wel eens afgewisseld met correcties op de aandelenmarkten. Formules met kapitaalbescherming bieden de mogelijkheid om op een vrij rustige manier te leren omgaan met de financiële markten. Ze bieden een interessant alternatief voor beleggers - en zeker voor beginnende beleggers - die geloven in het opbrengstpotentieel van een belegging in aandelen zonder daarbij het oorspronkelijk belegde kapitaal in gevaar te brengen. De kapitaalbescherming geldt op de eindvervaldag en heeft betrekking op de initiële inschrijvingswaarde (vóór kosten) 1. Sinds 1993 brengt KBC Bank als promotor regelmatig fondsen met kapitaalbescherming op de markt. KBC is overigens de uitgesproken marktleider in België voor dit soort fondsen. KBC Asset Management, de beheerder van de fondsen die door KBC Bank worden gepromoot, ontwikkelt deze fondsen overigens ook voor andere financiële instellingen in het buitenland. Andere troeven, naast kapitaalbescherming? Fondsen met kapitaalbescherming voldoen eveneens aan de behoeften van de vele, veeleisende beleggers. De mogelijke opbrengst van deze fondsen sluit aan (naargelang de formule, in mindere of meerdere mate) bij de resultaten van de financiële markten waaraan ze zijn gekoppeld. Deze fondsen kunnen ook in heel exotische indexen of aandelenkorven beleggen of in heel originele structuren. Daardoor krijgen beleggers nieuwe mogelijkheden. Zelfs dalende markten, hoge schommelingsgraden (hoog risico) of oplopende rentetarieven kunnen een bron van mogelijke meerwaarden worden. De waaier aan mogelijkheden met deze fondsen bij KBC Bank is ruim. Eventuele tussentijdse meerwaarden kunnen worden vastgeklikt. Dat is hét kenmerk van de populaire clickfondsen. Met deze fondsen kan de belegger soms ook profiteren van interessante instapmomenten (lookbackformules, zie p. 31). Een hele reeks fondsen met kapitaalbescherming bieden ook een bepaalde minimummeerwaarde op de eindvervaldag (de Best of -formule, zie p. 28). Een aantal formules hebben dan weer tot doel beter te presteren dan de onderliggende beurzen (de EquiPlus-formule, zie p. 31). Het is bij deze fondsen altijd mogelijk om tussentijds toe- of uit te treden. Er worden namelijk om de twee weken koersen berekend, waartegen de fondsen kunnen worden verhandeld. Maar weet dat zowel de mogelijke meerwaarden als de kapitaalbescherming alleen gelden op de eindvervaldag van het product. 1 Kapitaalbescherming biedt geen formele waarborg (zie pagina 5 voor het verschil tussen kapitaalgarantie en kapitaalbescherming). 4

5 Deze brochure geeft een grondige toelichting over de belangrijkste structuren, de kenmerken en de werking van de fondsen met kapitaalbescherming. De verschillende formules in deze brochure kunnen voorkomen als compartimenten van de beveks naar Belgisch recht KBC Click, KBC ClickPlus, KBC Equisafe, KBC EquiMax, KBC EquiSelect, KBC EquiPlus, KBC Multisafe en KBC Maxisafe(*) en van de bevek naar Luxemburgs recht KBC Districlick(*) (nadien verder "fonds" genoemd). Deze compartimenten bieden een bescherming van 100% van de initiële inschrijvingswaarde (vóór kosten) op de eindvervaldag of op een eventuele vooraf bepaalde tussentijdse vervaldatum (indien voorzien). We beschrijven in een apart deel ook een aantal gestructureerde beleggingsfondsen zonder kapitaalbescherming. Dit wordt altijd nadrukkelijk vermeld. Deze formules zonder kapitaalbescherming of de formules met terugbetaling van een bepaald minimumpercentage (<100%) van het oorspronkelijk kapitaal op de vervaldag kunnen voorkomen als compartimenten van de beveks naar Belgisch recht KBC Exposure(*) en KBC Participation(*). Kapitaalbescherming of kapitaalgarantie? Bij fondsen met kapitaalgarantie wordt een formele garantie verleend door een partij. Wanneer het bedrag dat op de vervaldag per aandeel moet worden betaald lager is dan de initiële inschrijvingsprijs, is deze partij dan ook cruciaal voor het behoud van het oorspronkelijk kapitaal van de belegger. De belegger loopt in dit geval dus in hoofdzaak een risico op de partij die de garantie verleent. Hier zit een belangrijk verschil met de kapitaalbeschermde fondsen van KBC. Bij fondsen met kapitaalbescherming wordt een bescherming daarentegen niet geboden door één partij, maar wel door de opzet of structuur van het fonds zelf. Fondsen met kapitaalbescherming hebben tot doel het oorspronkelijk kapitaal (vóór kosten) dat de belegger inlegde, terug te betalen op de eindvervaldag. De kapitaalbescherming is met andere woorden geen resultaatsverbintenis voor het compartiment, hoewel de verwezenlijking van deze doelstelling door de werking van het achterliggende financiële mechanisme de eerste prioriteit blijft. Indien, door het falen van het financiële mechanisme, het bedrag dat op de vervaldag per aandeel moet worden betaald lager is dan de initiële inschrijvingsprijs, is er m.a.w. geen formele waarborg door een partij. Bij KBC (en ook wanneer er in deze brochure gesproken wordt over kapitaalbeschermde structuren) gaat het altijd om fondsen met kapitaalbescherming. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en het recentste periodieke verslag van alle voormelde beveks kan gratis bekomen worden in de kantoren en op de respectievelijke websites van KBC Bank, Centea en CBC Banque, die de financiële dienstverlening bieden. De hypothetische voorbeelden in deze brochure bieden geen garantie wat betreft het toekomstig rendement van het beschreven fondstype. (*) De technische gegevens van de in deze brochure vernoemde beveks of beleggingsfondsen vindt u achteraan in de brochure. 5

6

7 Inhoud WAAROM ZIJN GESTRUCTUREERDE BELEGGINGSFONDSEN ZO POPULAIR?... 4 HOE WERKEN FONDSEN MET KAPITAALBESCHERMING?... 9 Eerste doelstelling: de kapitaalbescherming Hoe werkt het? De rente beïnvloedt het vastrentende gedeelte van het fonds Het vastrentende gedeelte van het fonds Tweede doelstelling: de meerwaarde Het optiegedeelte van het fonds Hoe werkt het? Allerlei factoren beïnvloeden het optiegedeelte tijdens de looptijd Werking fondsen met kapitaalbescherming: schematische voorstelling van de geldstromen BASISFORMULES Click-s t ru c t u r e n Eq u i s a f e/eq u ima x en Eq u iselec t-s t ru c t u r e n Eq u ipl us-s t ru c t u r e n Lo o k b ac k-f o r m u l e Asi a n Sta r t & Asi a n Ta i l-t ech n i ek en He a ds ta r t-f o r m u l e Ju m p s ta r t-f o r m u l e Fix Ups i d e (Co u p o n)-f o r m u l e Mu lt i sa fe / Ma x i sa fe-f o r m u l e Andere gestructureerde formules zonder kapitaalbescherming Participation-f o r m u l e s Exposure en Index Jumper -formules VEELGESTELDE VRAGEN... 41

8 8

9 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? Fondsen met kapitaalbescherming streven twee beleggingsdoelstellingen na: 1. De belegger krijgt zijn initiële inschrijvingswaarde (vóór kosten) volledig terugbetaald op de eindvervaldag 2 of een eventuele voorziene tussentijdse eindvervaldag (indien van toepassing). 2. De belegger ontvangt een eventuele meerwaarde. De eventuele meerwaarde is veelal afhankelijk van de ontwikkeling van een onderliggende waarde. Die onderliggende waarde kan een beursindex, aandelen, rente, wisselkoers, grondstoffenindex,... zijn. Over het algemeen wordt de meerwaarde uitgekeerd op de eindvervaldag van het fonds. In sommige gevallen wordt tussentijds (na elke deelperiode) een meerwaarde uitgekeerd (in de vorm van een coupon). Bepaalde structuren kunnen in (vooraf) bepaalde omstandigheden vervroegd terugbetaald worden. 9

10 Eerste doelstelling: de kapitaalbescherming Om de kapitaalbescherming te kunnen bieden, wordt het beginkapitaal volledig in rentedragende beleggingen omgezet. We noemen dit het vastrentende gedeelte van het fonds. Voor meer informatie over de samenstelling van dit vastrentende gedeelte verwijzen we naar p % uitgifteprijs 100% op de eindvervaldag vastrentend d start eindvervaldag Die rentedragende beleggingen leveren rente op. Over de hele looptijd is dat bijvoorbeeld 10%. Die rente wordt niet uitgekeerd aan de belegger, maar wordt gebruikt om eventuele meerwaarden te realiseren. 100 % uitgifteprijs rente 10 % 100% op de eindvervaldag va vastrentend d start eindvervaldag 10

11 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? Hoe werkt het? Het vastrentende deel brengt een rentevergoeding op. Deze vergoeding kan vast of variabel zijn. Variabele rentes worden via renteomruilingen omgezet 100 % uitgifteprijs rente 3% 5% 100 % op de eindvervaldag in een vaste rente. Zo verkrijgt men een vast rentebedrag dat onafhankelijk is van rentewijzigingen. Van vastrentend die rente wordt de actuele waarde (d.i. de huidige waarde van de toekomstige inkomstenstromen) berekend. start eindvervaldag Met het geactualiseerde rentebedrag worden opties gekocht. Die opties zorgen voor de eventuele meerwaarde op de eindvervaldag (zie tweede doelstelling p.19). De rente beïnvloedt het vastrentende gedeelte van het fonds Een fonds met kapitaalbescherming is dus in belangrijke mate een rentedragende belegging. Net zoals de waarde van andere rentedragende beleggingen (bv. obligaties) is de waarde van het fonds dus gevoelig voor renteschommelingen. Invloed van de rentestand bij het opzetten van het fonds Een hoge rentestand bij het opzetten van het fonds (bv. 5% jaarlijks) levert een hoog rentebedrag op. Er is dan meer geld beschikbaar om opties te kopen, en dus zal het fonds betere voorwaarden omtrent de mogelijke meerwaarde kunnen bieden. Bij een lage stand van de rente (bv. 3% jaarlijks) is er minder geld voor opties. De marktrente op het moment van de start van het fonds heeft dus een invloed op de voorwaarden inzake de eventuele meerwaarden die het fonds kan bieden. Invloed van tussentijdse renteschommelingen De inventariswaarde van dergelijke fondsen kan tussentijds en tijdelijk sterk schommelen. Als de rente bijvoorbeeld twee jaar na de start van het fonds fors stijgt, zal de waarde van de onderliggende vastrentende belegging dalen - net zoals dat bij obligaties 11

12 het geval is. Bijgevolg zal de inventariswaarde van het fonds dalen. Het gaat hier evenwel alleen om een tussentijdse daling. Het effect van de tussentijdse waardedaling is op de eindvervaldag volledig verdwenen. Op de eindvervaldag krijgt de belegger minimaal de initiële inschrijvingswaarde terug (vóór kosten). Uiteraard geldt ook het omgekeerde. Bij een tussentijdse rentedaling zal de inventariswaarde van het fonds stijgen. Maar ook dat is tijdelijk: op de eindvervaldag is het effect van een rentewijziging weer voorbij. Toelichting bij de grafiek: Ontwikkeling van de marktrente Rente op 8 jaar = 4,50 % en stijgt plots naar 5,50 % Rente 5,50 % Tijdsas 1. Een rentestijging (van 4,5% naar 5,5%) 2. zorgt voor een daling van het vastrentende gedeelte 3. maar dit verlies is tussentijds Ontwikkeling in de waardering van het vastrentend gedeelte 100 % % (rode pijl) 4. Naarmate de eindvervaldag nadert, wordt het vastrentende gedeelte minder gevoelig voor renteschommelingen en Startmoment Eindvervaldag evolueert de waarde ervan weer (stippellijn) naar 100%. 12

13 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? Het vastrentende deel zorgt voor de kapitaalbescherming. In dit hoofdstuk lichten we toe hoe de bescherming wordt opgebouwd en beheerd. De inlage van de belegger wordt (na afhouding van de toetredingskosten) volledig in rentedragende beleggingen gestort. Dit deel moet voor de bescherming zorgen. De beheerder selecteert voor het vastrentende deel alleen beleggingen die op hun eindvervaldag met een heel hoge waarschijnlijkheid aan 100% worden terugbetaald. De kapitaalbescherming geldt altijd alleen op de eindvervaldag en geldt dus niet voor de belegger die zijn stukken (tussentijds) vóór de eindvervaldag verkoopt. Het fonds kan tussentijds zelfs onder de startwaarde noteren (zie grafiek p. 12). Voor beleggers die dan, d.i. voor de eindvervaldag, toch willen uittreden, kan dit een verlies opleveren. Daarom is het belangrijk dat de looptijd van het fonds overeenstemt met de periode dat de belegger zijn geld kan missen. Hoe wordt de kapitaalbescherming bereikt? Om de kapitaalbescherming op de eindvervaldag te verzekeren, belegt de beheerder van het fonds het totale bedrag van de inschrijvingen, dus de inlage van alle beleggers (na kosten en taksen), in deposito s en/ of schuldinstrumenten, waarvan de restlooptijd van de beleggingen in deposito s en/of schuldinstrumenten een mix is van vervaldagen op korte termijn en lange termijn. Zoals hierboven vermeld, zijn deposito s en/of schuldinstrumenten rentedragende beleggingen, bv. termijndeposito s, overheidsobligaties, bedrijfsobligaties, gestructureerde obligaties, Een strenge selectie van kwaliteitsvolle uitgevers van rentedragende beleggingen is belangrijk voor de veiligheid. De beleggingen in obligaties en andere schuldinstrumenten moeten daarom voldoen aan een minimale kredietbeoordelingsscore (ook wel rating genoemd). De gemiddelde kredietbeoordelingsscore van de deposito s en/of schuldinstrumenten met een vervaldag op lange termijn dient bij opname door het fonds te voldoen aan minimum A- bij Standard & Poor s of A3 bij Moody s of A- bij Fitch. Deze organisaties zijn derde partijen die de kredietwaardigheid van schuldinstrumenten en hun uitgevers beoordelen. Indien er geen externe kredietbeoordelingsscore voorhanden is, zoekt KBC Asset Management een gemiddeld kredietrisicoprofiel dat, naar het oordeel van de beheerder, minstens gelijkwaardig is. 13

14 14

15 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? De kredietbeoordelingsscore van de deposito s en/of schuldinstrumenten met een vervaldag op korte termijn dient bij opname door het fonds te voldoen aan minimum A-1 bij Standard & Poor s of P-1 bij Moody s of F1 bij Fitch. Ook hier geldt: indien geen kredietbeoordelingsscore beschikbaar is, zoekt KBC Asset Management een kredietrisicoprofiel dat minstens gelijkwaardig is volgens het oordeel van de beheerder. De gemiddelde kredietbeoordelingsscore van de obligaties en andere schuldinstrumenten gedurende de looptijd van het compartiment is minimum A- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietbeoordelingsscore van Moody's of Fitch. Ook hier geldt: indien geen kredietbeoordelingsscore beschikbaar is, zoekt KBC Asset Management een kredietrisicoprofiel dat volgens de beheerder minstens gelijkwaardig is. Deze voorwaarde geldt gedurende de volledige looptijd van het fonds. Daarom volgen de beheerder en de afdeling Risicobeheer van KBC Asset Management deze kredietbeoordelingsscore voortdurend op. 15

16 De rentedragende beleggingen kunnen we samenvatten in het volgende overzicht: VASTRENTENDE GEDEELTE IN EEN FONDS MET KAPITAAL- BESCHERMING DAT DE BESCHERMING MOET BIEDEN: Om het kapitaal te beschermen belegt het fonds (compartiment) vnl. in... 1) deposito's en/of schuldinstrumenten van financiële instellingen onder prudentieel toezicht uit EERlidstaten; 2) schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door EER-lidstaten; 3) beursgenoteerde obligaties uitgegeven door "Special Purpose Vehicles" opgezet en beheerd door KBC Asset Management, met als onderliggend actief een gediversifeerde portefeuille van deposito's uitgegeven door financiële instellingen, obligaties, andere schuldinstrumenten en afgeleide producten; Special Purpose Vehicles (verder SPV genoemd) zijn beleggingsvennootschappen die worden beheerd door KBC Asset Management NV of een dochtervennootschap. De obligaties die zijn uitgegeven door de SPV's hebben als onderliggend actief een gediversifieerde portefeuille bestaande uit deposito's uitgegeven door financiële instellingen, obligaties, andere schuldinstrumenten en afgeleide producten (financiële derivaten). Bij de keuze van deze onderliggende beleggingen gelden uiteraard strenge voorwaarden inzake (risico)spreiding (nl. voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 4 maart 2005) en kredietwaardigheid (nl. voorwaarden zoals beschreven op p ) om het tegenpartijrisico te beperken. SPV's werden opgericht met het oog op een efficiënt beheer van de fondsen met kapitaalbescherming. De SPV s geven beursgenoteerde obligaties uit. De fondsen met kapitaalbescherming kopen de beursgenoteerde obligaties van de SPV (die op haar beurt belegt in een ruime portefeuille van obligaties). Op die manier hoeft het fonds niet zelf te beleggen in vele verschillende effecten van verschillende uitgevers, maar wordt toch een ruime spreiding van de portefeuille bekomen. In de prospectussen van deze SPV s vindt u de voorwaarden waaraan hun beleggingen moeten voldoen. Deze prospectussen zijn beschikbaar op De beleggingen van het fonds en van de SPV s worden ten behoeve van de belegger toegelicht in het jaarverslag en het halfjaarverslag van het fonds (de bevek) waartoe het compartiment behoort. Het jaarverslag en het halfjaarverslag zijn terug te vinden op de website 16

17 4) deposito's en/of schuldinstrumenten van financiële instellingen onder prudentieel toezicht uit de VS, Japan, Canada of Australië en/of schuldinstrumenten uitgegeven of gewaarborgd door de VS, Japan, Canada of Australië. Al deze beleggingen moeten voldoen aan de kredietwaardigheidscriteria zoals beschreven op p Het overheidstoezicht, ook wel prudentieel toezicht genoemd, op de financiële instellingen in de VS, Japan, Canada en Australië kan als gelijkwaardig worden beschouwd als het prudentieel toezicht op de financiële instellingen in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Het belang van een ruime spreiding: niet alle eieren in één mand Deze structuur is opgezet om een zo groot mogelijke spreiding van de risico s te bekomen. Concreet gaat het om meer dan 100 verschillende uitgevers of emittenten. Een eventueel faillissement van een uitgever heeft hierdoor geen te grote invloed op het fonds. het nastreven van lage risico s in deze beleggingen, d.i. door gedeeltelijk te kiezen voor kortetermijnbeleggingen (o.a. termijnrekeningen) en door het bewaken van de kredietbeoordelingsscore (rating) van de beleggingen, een sterk doorgedreven risicobeheer waaronder de strenge selectie van deze beleggingen inzake kwaliteit en spreiding en een voortdurende opvolging van het risico na de aankoop ervan. Er wordt dus vooral in een heel ruime korf van obligaties en deposito s belegd. Deze rentedragende beleggingen hebben elk hun verschillende looptijd en couponbetaaldatum. Maar het fonds heeft ook een (vaste) eindvervaldag. Om deze twee looptijden op elkaar af te stemmen worden ruiloperaties opgezet bij de start van het fonds. Door deze ruiloperaties (ook wel swaps genoemd) stemt de beheerder de vervaldagen van de rentedragende beleggingen volledig af op de verplichtingen van het fonds, zoals onder meer de eindvervaldag. De kapitaalbescherming in de door KBC Asset Management beheerde fondsen wordt dus verzorgd door: een opmerkelijk doorgedreven spreiding van de beleggingen in het fonds (= spreiding over heel veel partijen in plaats van over slechts enkele partijen), 17

18 Een waarborg onder alle omstandigheden? De kapitaalbescherming geldt onafgezien de verschillende scenario s (ook negatieve) van de aandelenmarkten of de andere onderliggende markten die de vooropgestelde (mogelijke) meerwaarde van het fonds zullen bepalen. Maar het fonds biedt geen formele waarborg tot terugbetaling van de initiële inschrijvingsprijs verleend aan de belegger, onafgezien wat er in de wereld gebeurt. De kapitaalbescherming is geen resultaatsverbintenis voor het fonds, hoewel de verwezenlijking van deze doelstelling door de werking van het financiële mechanisme altijd de eerste prioriteit blijft en alle aandacht van de professionele beheerders krijgt. 18

19 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? Tweede doelstelling: de meerwaarde Het optiegedeelte van het fonds Hoe werkt het optiegedeelte? Naast kapitaalbescherming wil het fonds ook een rendement bieden. Om die mogelijke meerwaarde te realiseren, kan het fonds bv. de ontwikkeling van een beursindex volgen. In de praktijk koopt het fonds geen aandelen van deze beursindex, maar aandelenopties*. We noemen dat gedeelte dan ook het optiegedeelte van het fonds. Het optiegedeelte wordt opgezet door financiële instellingen die gespecialiseerd zijn in opties en andere financiële afgeleide producten (zogenaamde 'derivatives brokers'). Deze tegenpartijen worden zorgvuldig geselecteerd en opgevolgd. Met de rente-inkomsten koopt het fonds de opties bij die tegenpartij. Het fonds verwerft zo het recht op eventuele meerwaarden. 17 % geactualiseerde inkomsten opties start 20 % Rente-inkomsten vastrentend eindvervaldag Meestal betreft het zogenaamde call-opties. Die geven het fonds het recht aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Als de onderliggende aandelen (of beursindex) in waarde stijgen, zal ook de call-optie in waarde toenemen (= het rendement dat we wensen). Dankzij de call-opties kan het fonds namelijk de aandelen kopen tegen een lagere prijs dan de marktwaarde op het moment van aankoop. Het fonds koopt deze opties bij de start met de huidige waarde van de (verwachte) rente-inkomsten (zie grafiek). Over de volledige looptijd van het fonds zal het vastrentende gedeelte bijvoorbeeld 20% opleveren. Maar omdat het fonds die optie bij de start aankoopt, wordt de huidige waarde van die renteopbrengst over de volledige looptijd berekend. Die bedraagt in dit voorbeeld slechts 17%. We noemen dat ook de geactualiseerde waarde van de toekomstige inkomstenbron. * Aandelenopties: we spreken voortdurend over opties (d.i. een recht om te kopen of te verkopen), veelal opties om aandelen te kopen. Toch is de realiteit iets complexer. De opties zijn een onderdeel van een swap (of ruilcontract) met dezelfde kenmerken als opties. In de praktijk koopt het fonds de opties niet rechtstreeks, maar door middel van een overeenkomst met een tegenpartij in een apart contract. De tegenpartij wordt voor de verkoop van de opties aan het fonds vergoed door middel van periodieke rentebetalingen. In de praktijk ruilen het fonds en de tegenpartij de periodieke rentebetalingen met de mogelijke meerwaarde (uit de opties). Het fonds staat een gedeelte van de toekomstige (vooral rente-)opbrengsten af aan de tegenpartij, tijdens de looptijd van het fonds. Deze rente-inkomsten zijn exact gelijk aan de inkomsten die het fonds ontvangt van de rentedragende beleggingen die werden gedaan om de andere doelstelling, nl. de kapitaalbescherming, te kunnen bieden op de eindvervaldag. In ruil voor de rente-inkomsten verbindt de tegenpartij zich ertoe een potentieel rendement te leveren zoals 19

20 beschreven is in het prospectus van het fonds, bv. een Europese beursindex voor 100% te volgen of het volgen van de koersontwikkeling van een korf aandelen van bv. energiebedrijven. Zo n ruiloperatie of swap wordt in een contract vastgelegd. De tegenpartij moet bovendien kwaliteitsvolle waarborgen storten op een waarborgrekening als garantie dat de ruilafspraak correct wordt nageleefd. Het fonds werkt bovendien meestal met meerdere tegenpartijen tegelijk. Dit is het zogenaamde tegenpartijrisico en wordt ook toegelicht in het hoofdstuk veelgestelde vragen, onder vraag 17. Welke factoren kunnen het optiegedeelte tijdens de looptijd beïnvloeden? aandelen, de rente, Deze factoren kunnen een gunstige invloed hebben op het optiegedeelte. Als de beurs stijgt, stijgt ook de waarde van de callopties (zie grafische voorstelling). Als de schommelingsgraad van de aandelen toeneemt, stijgt ook de waarde van de call-opties. Als de rente stijgt, neemt de waarde van de callopties toe. Maar de gestegen waarde van de opties wordt in dit geval wel gedeeltelijk tenietgedaan. De rentestijging beïnvloedt de waarde van de optie positief, maar zorgt voor een (tijdelijke) waardedaling van het andere vastrentende gedeelte van het fonds. Net zoals bij een klassieke obligatie daalt de waarde van het vastrentende deel als de rente stijgt. De waarde van de opties wordt onder meer beïnvloed door de ontwikkeling van de beurskoersen, de koersschommelingen (volatiliteit) van de onderliggende Dalende aandelenmarkten en een afnemende schommelingsgraad hebben een negatieve invloed op de waarde van het optiegedeelte. Grafische voorstelling: ontwikkeling van het optiegedeelte bij stijgende beurs De rentestroom van 20% is geactualiseerd 17% waard; die 17% wordt belegd in call-opties. 100 % uitgifteprijs rente 20% 100% op de eindvervaldag vastrentend Stel dat de beurs zo evolueert: eerst een kalme periode en dan een steile klim boven de startindex 100. Ontwikkeling beursindex 100 Dan evolueert de waarde van de call-optie zo: Waarde optie 17 EUR 20

21 Hoe werken fondsen met kapitaalbescherming? Schematische voorstelling van de geldstromen Vastrentende gedeelte - Optiedeel Belegger Vastrentend deel 1 7 Optiedeel Vastrentende beleggingen Fonds Opties de belegger belegt kapitaal in het fonds 2. het fonds plaatst het kapitaal in een vastrentende belegging 3. het fonds ontvangt in ruil rente-inkomsten 4. met deze inkomsten koopt het fonds opties (meestal call-opties) via een tegenpartij 5. op de eindvervaldag ontvangt het fonds de eventuele meerwaarde uit de opties (van de tegenpartij) en 6. het kapitaal (100%) uit de vastrentende beleggingen 7. de belegger ontvangt op de eindvervaldag zijn oorspronkelijke kapitaal en een eventuele meerwaarde (na kosten) 21

22 22

23 Basisformules 1. Gestructureerde fondsen met 100% kapitaalbescherming komen hoofdzakelijk voor als formules die gekoppeld zijn aan aandelen(indexen) of als formules die gekoppeld zijn aan de rente en/of bepaalde munten KBC Bank biedt als promotor drie basisformules aan van kapitaalbeschermde fondsen die gekoppeld zijn aan de ontwikkeling van aandelen(indexen): A. Click-structuren, veelal gebruikt in de compartimenten van de Belgische beveks KBC Click en KBC ClickPlus. B. Equisafe, EquiMax en EquiSelect-structuren worden gepromoot als compartimenten van de beveks naar Belgische recht KBC Equisafe, KBC EquiMax en KBC EquiSelect. C. EquiPlus-structuren, gebruikt in de compartimenten van de Belgische bevek KBC EquiPlus. Er bestaan nog een aantal afgeleide formules en/of technieken: D. Lookback-formule E. Asian Start en Asian Tail -technieken F. Headstart-formule G. Jumpstart-formule H. Fix Upside (Coupon)-formule 1.2. KBC Bank promoot onder de noemer Multisafe en Maxisafe ook creatieve formules met kapitaalbescherming waarbij het resultaat niet afhankelijk is van aandelen. Deze compartimenten vallen onder de beveks naar Belgisch recht KBC Maxisafe en KBC Multisafe. 2. Gestructureerde fondsen zonder kapitaalbescherming worden gelanceerd als Participation-formule of Exposure-formule en vallen onder de beveks naar Belgisch recht KBC Participation en KBC Exposure. 23

24 1.1. Kapitaalbeschermde formules gekoppeld aan de ontwikkeling van aandelen A. Click-structuren Voor sommige beleggers ligt de eindvervaldag van een gestructureerd fonds te ver in de toekomst. Ze willen ook zekerheid over de tussentijdse meerwaarden. Click-formules spelen in op deze behoefte. Bij fondsen met een cliquetformule wordt op vooraf bepaalde tijdstippen (bv. jaarlijks) de stijging van de onderliggende waarde (aandelenindex of aandelenkorf) vastgeklikt, zonder dat vooraf een bepaald niveau is bepaald. Op de eindvervaldag wordt het oorspronkelijk belegde kapitaal en de som van deze vastgeklikte stijgingen uitgekeerd. Op het einde van elke deelperiode wordt een eindwaarde bepaald, die als startwaarde geldt voor de volgende deelperiode. Iedere deelperiode start dus met een nieuwe startwaarde. Cliquetfondsen klikken dus periodiek de stijging van de index/korf vast. Meestal is deze stijging beperkt tot een bepaald niveau (maximumklik, 'cap' of plafond). De belegger geeft dus wat stijgingskans op, in ruil voor kapitaalbescherming en vastgeklikte 'tussentijdse' winsten. Voorbeeld Een fonds met cliquetformule, gekoppeld aan de Nederlandse AEX-beursindex met een maximumklik op 8%. Jaarlijks wordt het niveau van de index vergeleken met het niveau van het vorige jaar. Is de index gestegen, dan wordt die stijging vastgeklikt. Is de stijging groter dan het vooraf bepaalde maximumpercentage van 8%, dan wordt dit maximum vastgeklikt (Zie deelperiode 4 en 8 in de grafiek). Is de index gedaald, dan wordt voor deze deelperiode 0% vastgeklikt (deelperiode 3 en 7). Bij een daling tijdens een deelperiode start de nieuwe deelperiode aan een lagere indexwaarde. KBC CLICK (PLUS) Cliquet klik prestaties (enkel positieve) tussentijds vast 13% 12% 11% 10% 9% 8% 6% 7% 5% 3% 4% 2% 1% 0% -1% -2% -4% -3% maximumklik = 8% X X minimumklik = 0% X X 6% 5% 8% 8% 6% 8% Totaal van de clicks 6% 5% 0 8% 8% 6% 0 8% 41% 24

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Gemeenschappelijk beleggingsfonds 3 2. Bevek 4 3. Bevak 5 4. Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012.

KBC Asset Management. Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012. KBC Asset Management Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC met eindvervaldatum in 2012 Funds (th)@ work 2013 Gestructureerde beleggingsproducten Gestructureerde beleggingsproducten

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

KBC Asset Management Funds (th)@ work

KBC Asset Management Funds (th)@ work KBC Asset Management Funds (th)@ work 2014 Jaaroverzicht van gestructureerde beleggingsproducten gepromoot door KBC in België en met eindvervaldag in 2013 In deze brochure vindt u : een economische terugblik

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

Document bestemd voor het commerciële net van de banken binnen de groep Fortis. Index-ICB s met kapitaalbescherming

Document bestemd voor het commerciële net van de banken binnen de groep Fortis. Index-ICB s met kapitaalbescherming Document bestemd voor het commerciële net van de banken binnen de groep Fortis Index-ICB s met kapitaalbescherming FIB97pdb-p02 1997 1. Inleiding Index-ICB s met kapitaalbescherming zijn in. De populariteit

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen

Uw coupon wordt groter naarmate de rentetarieven stijgen Crédit Agricole CIB (AA- / Aa3) STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole stelt de belegger in staat om 8 jaar lang te profiteren van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet wordt de coupon berekend op

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7%

UW BRUTOCOUPON VOLGT DE STIJGING VAN DE RENTEVOETEN TOT 7% ING Bank (NL) (A+ / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING Bank (NL) Interest Evolution 0 is een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product laat u profiteren

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten

HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten HOOFDSTUK 7 Gestructureerde producten Gestructureerde financiële producten ( structured products of special products ), zijn de afgelopen jaren snel populair geworden. Deze beleggingsproducten worden uitgegeven

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1)

ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click (1) ARGENTA FUND PLAN Interest Rate Click Blootstelling van 100 % van de nettopremie belegd in de EMTN uitgegeven door SGA Société Générale Acceptance N.V. 100 % van de nettopremie op de eindvervaldag van

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Return 1.1. Inhoud beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...3 1.2. Situering...3 1.3. Beleggingsvormen (tak 23)...3 1.3.1. Algemene omschrijving...3 1.3.2. ERGO Life Euro

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BEAMA is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen METHODOLOGIE GEBRUIKT VOOR DE RISICOBEREKENING VAN ICB S De synthetische risico-indicator geeft een

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0%

n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, n Eenmalige variabele coupon van 0% Beleggen Best Strategy 2011 O o g s t s u c c e s m e t B e s t S t r at e g y 2 0 1 1 n Gegarandeerd de beste van 3 strategieën n Gediversifieerde belegging: aandelen, obligaties en landbouwgrondstoffen

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

Gestructureerde ProductenWijzer

Gestructureerde ProductenWijzer Gestructureerde ProductenWijzer Producten met gehele of gedeeltelijke hoofdsombescherming U bent mogelijk geïnteresseerd in beleggen in gestructureerde producten. Maar wat zijn gestructureerde producten?

Nadere informatie

Brussel, 8 juni Geachte mevrouw, Geachte heer,

Brussel, 8 juni Geachte mevrouw, Geachte heer, Toezicht op de financiële informatie en markten Brussel, 8 juni 2007 ICB 3/2007: Circulaire van de CBFA over de methodologie gebruikt voor de risicoberekening van openbare instellingen voor collectieve

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

Euro & Emerging Equity I

Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I Euro & Emerging Equity I biedt de mogelijkheid om, op de vervaldatum 31/10/2019, te profiteren van kapitaalbescherming (1) samen met een potentiële meerwaarde van maximaal 50%

Nadere informatie

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico

BNP Paribas. Het vooruitzicht van een hoge coupon, zowel bij een stijging als bij een daling van maximum 30% van de CAC40-index met een kapitaalrisico STRATEGIE P. 2 BNP Paribas is bedoeld voor ervaren beleggers die een potentiële jaarlijkse coupon van 8% bruto wensen, zelfs als de CAC40-index met maximum 30% daalt en die een kapitaalrisico aanvaarden.

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Drie valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Een onderneming van de KBC-groep Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Drie valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Index Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag

Informatiewijzer. Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen. Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Informatiewijzer Beleggingsdoelstelling & Risicoprofielen Today s Tomorrow Morgen begint vandaag Beleggen op een manier die bij u past! Aangenomen mag worden dat beleggen een voor u een hoger rendement

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1

Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 Informatie betreffende het compartiment Conditional Plus Europe 1 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 BEHEERSREGLEMENT MI INTEREST MULTIPLIER BEST OF 1 - is een beleggingsfonds dat wordt aangeboden onder KBC-Life Multinvest, een tak23-levensverzekering. Het is

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN BELEGGEN Autocall Fortis-AXA-Suez PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 TOPAANDELEN Inzetten op de stabiliteit of de stijging van Fortis-AXA-Suez Potentieel hoge coupon Een looptijd van 1 tot 4 jaar DE VOORDELEN VOOR

Nadere informatie

Wilgenhaege P7* Rendement en rust

Wilgenhaege P7* Rendement en rust Wilgenhaege P7* Rendement en rust Rente-certificaat gerelateerd aan de DJ EURO STOXX 50 looptijd 7 jaar Vaste rente van 7% in loopjaar 1 en 2 Jaarlijks 7% doelrente in loopjaar 3, 4, 5, 6 en 7 Doelrente

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding

FLuctuating EURibor Note. Profiteer van een potentieel hoge rentevergoeding FLuctuating EURibor Note W a t i s d e F L E U R II N o t e? De FLEUR II Note (FLEUR II) is een vastrentend beleggingsinstrument met een maximale looptijd van 10 jaar waarmee de belegger kan profiteren

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note.

Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. Inflatie-plus Note F. van Lanschot Bankiers NV (NL) Bescherm uw koopkracht. Van Lanschot lanceert de Van Lanschot Inflatie-plus Note. De Van Lanschot Inflatie-plus Note is een gestructureerd schuldinstrument

Nadere informatie

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

(FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Société Générale (FR) (A/A2) Europe Reset Performance 2020 Type belegging Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie