Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar."

Transcriptie

1 OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals u zal kunnen vaststellen, was 2013 voor het OCMW Harelbeke een druk en boeiend jaar. De financiële vertaling van het voorbije werkjaar is terug te vinden in de rekening die vanaf mei ter beschikking zal zijn. Wij danken allen die van 2013 een boeiend werkjaar hebben gemaakt en alle medewerkers die aan dit jaarverslag hebben meegewerkt. Wij zijn steeds bereid om u bijkomende informatie te geven. U kan hiervoor contact opnemen met Sybille Demeyere, stafmedewerker kwaliteit en planning (056/ ). Met vriendelijke groeten, Hans Piepers Secretaris Dominique Windels Voorzitter 1

2 2

3 OCMW HARELBEKE Inhoudstafel Woord vooraf p 1 Inhoudstafel p 3 ALGEMEEN GEDEELTE I. Bestuursorganen p 7-9 II. Samenwerkingsovereenkomsten p 10 BESCHRIJVEND GEDEELTE III. Maatschappelijke dienstverlening p IV. Thuiszorg en dienstencentra p V. De intramurale zorg p Woonzorgcentra de Ceder p Centrum voor kortverblijf p De Beiaard p VI. Het OCMW personeel p VII. Vrijwilligerswerk p VIII. Patrimonium p IX. ICT p

4 4

5 Algemeen gedeelte 5

6 6

7 OCMW HARELBEKE I. Bestuursorganen Toestand op De OCMW-Raad In gevolge art. 29 van het OCMW-decreet dd vergadert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid horen het vereisen en ten minste tien maal per jaar. In 2013 kwam de raad 13 maal bijeen. Er werden 428 agendapunten behandeld. Volgende leden maakten deel uit van de Raad: DOMINIQUE WINDELS, voorzitter, Arendsstraat 153, Harelbeke SYVLIA DEGEZELLE, Heerbaan 264, Harelbeke WILLY DEMEULEMEESTER, A. Belokenstuk 4, Bavikhove FILIP LAINEZ, Boterpotstraat 31, Harelbeke MARIJKE OSTYN, Molenstraat 29, Harelbeke JAN VAN COILE, Vierbunderkouter 7, Bavikhove HENDRIK VAN DAMME, Klein Harelbekestraat 12, Hulste CLAUDINE VANDEBUERIE, Molenstraat 21, Harelbeke MIREILLE VANLERBERGHE, Muizelstraat 99, Hulste MIA VERHAEGHE, Stasegemdorp 49, Harelbeke STIJN DERAMMELAERE, Schipstraat 4 bus 102, Harelbeke HANS PIEPERS, secretaris, Gaversstraat 98, Harelbeke Raadslid Dirk Vlaeminck overleed op 18/08/2013. In zitting van 26/09/2013 werd De Heer Stijn Derammelaere aangesteld als zijn opvolger. Op 1 oktober 2013 ging de Heer Luc Raes, secretaris, met pensioen. Hij werd opgevolgd door de Heer Hans Piepers. 7

8 2. Het Vast Bureau Dit orgaan heeft als opdracht het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur. Volgende leden maakten deel uit van het Vast Bureau : DOMINIQUE WINDELS, voorzitter HENDRIK VAN DAMME MIA VERHAEGHE FILIP LAINEZ HANS PIEPERS, secretaris Het Vast Bureau kwam 14 maal bijeen in Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst De OCMW-Raad kan bijzondere comité s oprichten. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestond uit : DOMINIQUE WINDELS, voorzitter HENDRIK VAN DAMME STIJN DERAMMELAERE SYLVIA DEGEZELLE MARIJKE OSTYN JAN VAN COILE MICHELINE DECUYPERE, directeur sociaal beleid Bij afwezigheid komt een raadslid van dezelfde fractie naar de zitting. Dit comité behandelt alle aanvragen voor maatschappelijke en financiële dienstverlening. Gedurende het afgelopen jaar waren er 23 zittingen. 4. Syndicaal Basisoverlegcomité In zitting van besloot de Raad een Basisoverlegcomité op te richten. Volgende leden hadden zitting in dit comité namens de Raad : VOORZITTER 2 LEDEN VAST BUREAU DIRECTEURS WZC SECRETARIS PERSONEELSLDIENST Dit overlegcomité kwam in maal bijeen. 8

9 5. Hoog overlegcomité - bijzonder onderhandelingscomité met de vakbonden De bijeenkomsten gaan door in het stadhuis. Volgende leden maakten deel uit van dit comité namens de OCMW-raad : VOORZITTER 2 LEDEN VAST BUREAU SECRETARIS PERSONEELSDIENST In 2013 kwam dit comité 3 maal bijeen. 6. Comité voor Preventie en Bescherming op het werk In zitting dd besloot de Raad een Comité voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Volgende leden hadden zitting in dit comité namens de Raad : VOORZITTER 2 LEDEN VAST BUREAU DIRECTEURS WZC SECRETARIS PERSONEELSDIENST In 2013 kwam dit comité 5 maal bijeen (zie ook hfdst. VI, punt 4.1). 9

10 OCMW HARELBEKE II. Samenwerkingsovereenkomsten Het OCMW sloot met een aantal organisaties samenwerkingsovereenkomsten: Organisatie Werkt samen met 1 VZW Hise Sociale Dienst 2 CVBA Mijn Huis Sociale Dienst 3 OCMW Kortrijk Sociale Dienst (Federaal Project Begeleider artikel 60 arbeidsmarkt) 4 OCMW Kortrijk Sociale Dienst (ESF Federaal Voortraject anderstaligen) 5 PWA Sociale Dienst 6 De Som sociale tolkendienst (op bureel) Sociale Dienst 7 Sociaal Vertaalbureau Brussels onthaal (telefonisch) Sociale Dienst 8 Vlaamse tolken telefoon babel VZW (telefonisch) Sociale Dienst 9 VZW Efrem Sociale Dienst 10 VZW Schuldbemiddeling Sociale Dienst 11 VZW De Poort Sociale Dienst 12 Regionaal Crisisnetwerk Sociale Dienst 13 BND-energiesnoeiers Sociale Dienst en stadsbestuur 14 Woonwijs intergemeentelijke samenwerking wonen Sociale Dienst 15 De Oever VZW Sociale Dienst 16 Kringloopwinkel Sociale Dienst 17 CAW Stimulans (engagementsverklaring) Sociale Dienst (ikv groepswerk preventieprojecten) 18 Dienst Studietoelagen Sociale Dienst (intermediair ikv digitale aanvraag) 19 Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Buurtwerkcentrum 20 Welzijnsconsortium OCMW 21 Az Groeninghe Woonzorgcentra 22 Palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen Woonzorgcentra 23 Deloitte Financiële dienst (externe consultancy van de boekhouding) 24 SEL Zuid-West-Vlaanderen Thuiszorg 25 Logo Leieland Thuiszorg 26 CVO Avelgem-Harelbeke Thuiszorg 27 Digitaal Netwerk Kortverblijf Thuiszorg 10

11 Beschrijvend gedeelte 11

12 12

13 OCMW HARELBEKE III. Maatschappelijke dienstverlening Micheline Decuypere directeur sociale dienst 056/ openingsuren : 8u30-11u30 13u30-16u30 De individuele dienstverlening vormt de basis van de maatschappelijke dienstverlening. In punt 1 worden de cijfers van deze dienstverlening (onderverdeeld in drie disciplines: financiële dienstverlening, dienstverlening vreemdelingen en schuldbemiddeling) weergegeven. Naast deze basisdienstverlening is er ook specifieke aandacht voor huisvesting, energie, tewerkstelling en materiële hulp. Dit wordt behandeld in punt 2 en Individuele dienstverlening Elke maatschappelijk werker verzorgt de intake (frequentie op basis van werkregime): d.w.z. nieuwe cliënten ontvangen en dringende vragen van cliënten in begeleiding beantwoorden. De intaker wijst de cliënt toe aan de bevoegde mw er naargelang de aard van de vraag en problematiek. Elke maatschappelijk werker heeft vaste spreekuren voor het ontvangen van cliënten. Daarnaast worden ook huisbezoeken gebracht Cliënten Onthaal Module Sinds eind 2010 werkt de sociale dienst met de Cliënten Onthaal Module (COTprogramma). Via deze toepassing worden alle cliënten die zich aanmelden, geregistreerd overeenkomstig volgende indeling : - een gesprek na afspraak met hun maatschappelijk werker(= afspraak), - een gesprek met hun mw er op sociale dienst tijdens hun spreekuren/zitdag(= zitdag), - een eerste gesprek/contact met een maatschappelijk werker (= intake nieuwe cliënt), - een dringende vraag/gesprek met de maatschappelijk werker van permanentie (= intake actief dossier) 13

14 overzicht van aantal gesprekken in 2013 opgesplitst per maand en per soort gesprek totaal Afspraken Zitdag Zitdag vervanger Intake nieuwe cliënt Intake gekende cliënt Totalen Overzicht van totaal aantal gesprekken in 2011, 2012 en 2013 per soort gesprek Afspraken Zitdag Zitdag vervanger Intake nieuwe cliënt Intake gekende cliënt Totalen Info en advies In 2013 waren van de 581 mensen die langskwamen op intake op de sociale dienst, 165 info-en adviesvragen. Naast bovenstaande cijfers van bureelbezoeken, stelden een 78-tal mensen een telefonische vraag tot info en advies aan de intaker. 14

15 1.2. Registratiegegevens van alle individuele dossiers - Het aantal dossiers financiële dienstverlening blijft status quo. (2013: financ. DVL : 282 dossiers 2012 : financ. DVL: 275 dossiers) Dossiers schuldbemiddeling met steun worden niet dubbel geteld ( binnen bepaalde dossiers schuldbemiddeling werden financiële tussenkomsten, al dan niet in lening, toegekend) en worden genoteerd onder schuldbemiddeling. - Het aantal dossiers vreemdelingen: (2013: : : 104) daalt aanzienlijk. Dit is het gevolg van de strengere regelgeving (minder regularisaties en duidelijkere asielprocedure). - Het aantal schuldbemiddelingen is lichtjes gedaald (2013: : 344 ). De vraag naar schuld-hulpverlening bij het OCMW blijft groot, de dossiers zijn complex en uitgebreid, het blijft een uitdaging om de vraag kwaliteitsvol te kunnen beantwoorden. De samenwerking met de VZW schuldbemiddeling biedt een belangrijke ondersteuning (zie verder). - De dossiers andere en budgetbegeleiding (vroeger niet-financiële dienstverlening) stijgen (2013: :158) evolutie registratiegegevens cliënteel over de verschillende jaren financiële dienstverlening dienstverlening vreemdelingen schuld Bemiddeling / beheer/csr SUBTOTAAL Andere + budgetbegeleiding SUBTOTAAL Geweigerde fin. dienstverlening Omschrijving Financiële dienstverlening : alle cliënten die één of andere vorm van financiële dienstverlening ontvingen; leefloon, bijkomende steun, huurwaarborg, en die niet in begeleiding zijn voor schuldbemiddeling. Dienstverlening vreemdelingen: de asielzoekers en vreemdelingen ingeschreven in het wachtregister of vreemdelingenregister, verblijvende in Harelbeke, toegewezen aan Harelbeke of die in het lokaal opvanginitiatief verblijven. Schuldbemiddeling : alle personen die in budgetbeheer of in collectieve schuldenregeling zijn binnen ons OCMW. 15

16 Geweigerde dienstverlening : Gezien aan elke aanvrager tot dienstverlening op de sociale dienst een ontvangstbewijs dient overhandigd te worden en hun aanvraag in een register dient genoteerd te worden, worden we geconfronteerd met geregistreerde geweigerde beslissingen ; elke aanvraag, die bijv. niet beantwoordt aan een recht op leefloon, of een aanvrager die slechts éénmalig langs komt bij de intaker en vervolgens niets meer van zich laat horen dient voorgelegd te worden aan het BCSD en er dient een officiële beslissing genomen en toegestuurd te worden. De stijging van het aantal geweigerde dossiers situeert zich hoofdzakelijk op basis van onvoldoende gegevens voor het sociaal/financieel onderzoek. Andere + budgetbegeleiding (vroeger: niet-financiële dienstverlening) : personen die beperkt of uitgebreid advies en begeleiding krijgen, niet gelinkt aan een andere discipline van hulpverlening, maar op regelmatige basis terugkomen. Dossiers die geen budgetbeheer inhouden maar wel begeleiding bij de inkomsten en uitgaven worden sinds 2012 geregistreerd onder budgetbegeleiding en geteld bij andere. Dossiers die opgevolgd worden maar geen financiële steun ontvangen worden ook hieronder geregistreerd. Woonbegeleiding en arbeidsbegeleiding : de meeste dossiers arbeidsbegeleiding en woonbegeleiding zijn dossiers die ook een andere vorm van hulpverlening krijgen. Zie hiervoor de specifieke hoofdstukken. Dossiers actief op Financiële dienstverlening Dienstverlening vreemdelingen Schuldbemiddeling / beheer/csr totaal Overzicht aantal toewijzingen per maand en per discipline voor totaal Algemene dienstverlening Dienstverlening / / / 2 1 / / 2 / 10 vreemdelingen schuldbemiddeling

17 Overzicht totaal aantal toewijzingen per discipline per jaar Algemene Dienstverlening schuldbemiddeling dienstverlening vreemdelingen Overzicht aantal huisbezoeken door de maatschappelijk werker in het kader van de dienstverlening (ook LOI, arbeidsbegeleiding en woonzorg) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December totaal

18 Overzicht aantal maatschappelijk werkers sociale dienst van het OCMW en bevoegdheden op Algemene dienstverlening Dienstverlening Vreemdelingen Aantal mw ers omgezet in voltijdse equivalenten bevoegd voor die opdrachten 5 mw ers mw ers 0.75 LOI 2 mw ers 0.8 Schuldbemiddeling 9 mw ers 4.95 Arbeidsbegeleiding 1 mw er 1.2 Woonbegeleiding 1 mw er 0.70 Energiescan + LAC 1 mw er 0.3 Voedselbedeling + 1 mw er 0.5 sintactie Socio-culturele 1 mw er 0.05 participatie groepswerk 1 mw er 0,2 Omkadering New 1 mw er 0.1 Horizon Totaal aantal mw ers 15 = 13.1 voltijdse equivalenten Directeur 1 1 Stafmedewerker sociale dienst Secretariaat en onthaal sociale dienst 2 1,75 18

19 1.3 Financiële dienstverlening wet op maatschappelijke integratie - leefloon Er zijn drie categorieën - samenwonende : de persoon die met één of meerdere personen samenwoont; dwz onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen. - alleenstaanden - personen met gezinslast : de persoon die enkel samenwoont met een gezin te zijnen laste waar minstens één ongehuwd minderjarig kind deel van uitmaakt. gezin ten laste = de echtgenoot, levenspartner, het ongehuwd minderjarig kind, of meerdere kinderen onder wie minstens één minderjarig kind. Maandbedragen per categorie, van kracht op 31/12/2013 (sinds 01/09/2013) categorie 1 : samenwonende personen categorie 2 : alleenstaande personen categorie 3 : personen met gezinslast 544,91 euro 817,36 euro 1.089,82 euro Een specifieke steun met een maximum van 91,67 euro per maand voor diegenen die onderhoudsgeld betalen voor hun kinderen. Deze steun wordt voor 50% terugbetaald door het Ministerie Aantal gerechtigden Aantal gerechtigden op 31/ / Voor jongeren - 25 jaar dient een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie = GPMI (sinds ) opgemaakt te worden. Jaar Aantal jongeren 25 jaar

20 Overzicht van het aantal projecten maatschappelijk integratie in 2013 Types GPMI Opleiding 1 Tewerkstelling Student Andere soort GPMI s Geen GPMI < 3 maanden Geen GPMI omwille van billijkheidsredenen 2 3 Totaal In 2013 zijn er 3 dubbeltellingen omwille van verschillende GPMI s binnen de periode van hun recht op RMI. Overzicht van het aantal projecten maatschappelijk integratie op Types GPMI 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2013 Opleiding Tewerkstelling Combinatie opleiding/tewerkstelling Student Andere soort GPMI s Totaal Evolutie leefloon gerechtigden leefloon gerechtigden volgens leeftijd plus Totaal

21 Leefloon gerechtigden op 31 december volgens leeftijd plus Totaal Leefloon gerechtigden op 31 december volgens categorie samenwonende alleenstaanden alleenstaande met recht op verhoging 1 éénoudergezin 13 Personen met gezinslast Totaal Evolutie leefloon gerechtigden op 31 december Totaal

22 tewerkstelling art Een tewerkstelling art heeft als doel een persoon een bepaalde periode tewerk te stellen zodat hij/zij voldoende dagen tewerkstelling kan bewijzen om in orde te zijn met de sociale zekerheid, met name de werkloosheid. Er is een onderscheid tussen tewerkstelling in eigen dienst en in sociale economie-initiatieven (Hisé, kringloopwinkel, ). Sinds 2013 wordt het toegekende contingent verhoogde staatstoelage niet meer in aantal plaatsen toegekend maar in een te besteden budget. Wij kregen een budget toegekend van euro, wat betekent dat we +/- 8,5 VTE kunnen aanwerven met dit budget. Voor de periode september 2012 augustus 2014 werd OCMW Kortrijk geselecteerd door het Europees Sociaal fonds om deel te nemen aan een project begeleiders, waarbinnen extra middelen worden ingezet om personen einde art.60 7 te begeleiden naar VDAB. Dit project werd uitgebreid naar de regio, waardoor ook ons OCMW in dit project kon meestappen. Dit project maakte het mogelijk vanaf september 2012, een regionale trajectbegeleidster aan te werven die instaat voor een intensieve vorm van begeleiding van personen einde art.60 7 uit de regio gedurende de eerste 3 maand na einde contract. Bedoeling van dit project is uiteraard een betere uitstroom realiseren en een groter netwerk met werkgevers uit de regio uitbouwen. Sinds november 2013 neemt het OCMW Harelbeke deel aan een project van het Europees Sociaal Fonds werkplekleren - waarbij ingezet wordt op een betere doorstroom van een tewerkstelling art naar een job in de privésector. Er worden stages van maximaal één maand georganiseerd bij privébedrijven. Op die manier kan men kennismaken met het werk in de private sector en doet men nieuwe ervaringen op. De doelgroep betreft personen die in de tweede helft van hun tewerkstelling art zitten. Dit project loopt nog tot en met december Aantal tewerkstellingen art volledig 2013 keuken Ceder linnendienst Ceder Poetsdienst Kringloopwinkel externe werkgever Technische dienst Dienstencentrum Vzw Hise Leie Gavers De Rijstpekker Aantal tewerkstellingen art op keuken Ceder linnendienst Ceder Poetsdienst Kringloopwinkel externe werkgever Technische dienst Diensten centrum Vzw Hise Leie Gavers De Rijstpekker Er waren in nieuwe opstarten in een contract art

23 Opmerking: één persoon werd ook in deze 2 schema s opgenomen, maar heeft een contract artikel 60 7 ten laste van een ander OCMW. De begeleiding werd tijdens de tewerkstelling door ons OCMW overgenomen. Evolutie van het totaal aantal tewerkstellingen art per jaar Evolutie van het aantal tewerkstellingen art op Aanvullende financiële steun Sinds maart 2010 werkt de sociale dienst met een instrument voor de berekening van aanvullende steun. Het instrument ondersteunt de maatschappelijk werker om het socio-vitaal minimum 1 te berekenen voor de specifieke cliëntsituatie en alle situaties op een gelijkwaardige manier te benaderen. Bij de berekening van de steun wordt rekening gehouden met : alle inkomsten, de gezinssituatie, het aantal kinderen en hun leeftijd, de effectieve huurprijs of eigendom en de effectieve medische kosten. Naargelang de verhouding inkomsten versus socio-vitaal minimum kan een tussenkomst toegekend worden in huisvesting, energie, kinderen of gezondheidszorgen; deze tussenkomsten zijn bijgevolg in elke situatie verschillend, er worden geen vaste bedragen meer toegekend. evolutie voorschot-gerechtigden volgens soort voorschotten op : Kinderbijslag / / 1 Loon Mindervaliditeit / / / / / / Onderhoudsgeld / / / / / / Pensioen 4 3 / / Werkloosheid Ziekte-uitkering Andere / / / / / Totaal Inkomen noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden, gebaseerd op een studie van het centrum sociaal beleid, universiteit Antwerpen, olv. Prof. H. Deleeck 23

24 evolutie steun-gerechtigden volgens soort tussenkomst in : Steun algemeen medische kosten Huisvesting Energie gezinshulp alleenstaande / / / kinderen echtgenoten / / / school huur- en/of bankwaarborg socio-culturele activiteiten Hulpfonds gas en elektriciteit* totaal Het hulpfonds voor gas en elektriciteit dat via de Federale overheid middelen ter beschikking stelt van de OCMW s, komt tussen in openstaande, achterstallige facturen gas en elektriciteit van cliënten sociale dienst; begeleiding en het ten laste nemen van deze facturen draagt bij tot een menswaardig leven van de cliënt Dienstverlening vreemdelingen Aantal dossiers vreemdelingen volgens leeftijd voor 2013 (illegalen, gerechtigden op equivalent leefloon en LOI) plus 80 / Totaal

25 Aantal dossiers vreemdelingen op 31 december volgens leeftijd (illegalen, gerechtigden op equivalent leefloon, LOI en administratief verblijf) plus 80 / Totaal

26 1.4.1 Asielzoekers Overzicht van het totaal aantal asielzoekers (ingeschreven in wachtregister) en vreemdelingen (ingeschreven in vreemdelingenregister) financieel ten laste van het OCMW Harelbeke in Asielzoekers in Harelbeke met recht op fin. Steun (LOI incl.) Vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister : recht op financiële steun Asielzoekers illegaal in Harelbeke, gekend bij OCMW : dringende medische hulp Asielzoekers met administratief verblijf in Harelbeke: recht op financiële steun Personen Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Personen Dossiers Totaal doss Geen cijfers (LOI) (LOI) (1 weig.) (2 weig) (1 weig) (1 weig) (2 weig) (LOI) (1 weig.) * 69 29(LOI) *94 = 90, gezien 4 dossiers werden geregistreerd in 2 categorieën, namelijk: - 2 dossiers LOI die vervolgens recht op financiële steun openden- 1 dossier, waarbij man illegaal en vrouw en kinderen financiële steun genoten - 1 dossier van een illegaal persoon die vervolgens werd ingeschreven in het vreemdelingenregister 26

27 Aantal geweigerde dossiers Aantal dossiers andere Toestand aantal dossiers op Asielzoekers in Harelbeke met recht op fin. Steun (LOI incl.) Vreemdelingen ingeschreven in vreemdelingenregister Asielzoekers illegaal in Harelbeke, medische hulp bij OCMW Asielzoekers met administratief verblijf in Harelbeke Totaal aantal dossiers asielzoekers (LOI) (LOI) * (LOI) (LOI) * *65= 64, gezien 1 dossier waarbij vader illegaal, moeder en 2 kinderen zijn legaal. *47=42, gezien: - 2 dossiers LOI én illegaal - 1 dossier LOI, vervolgens vreemdelingenregister - 1 dossier waarbij vader illegaal, moeder en 2 kinderen zijn legaal - 1 dossier illegaal, vervolgens vreemdelingenregister 27

28 Evolutie aantal kandidaat politieke vluchtelingen, opgesplitst volgens nationaliteit van (LOI inbegrepen, exclusief illegalen en ingeschrevenen in het VR) Afghanistan Albanië Algerije Armenië Azerbeijan Bangladesh Burundi China 2 Congo Erithrea Ethiopië Gambia Georgië Guinee Irak Iran Kameroen Kazachstan Kenia Kosovo Litouwen Macedonië Mauretanië Nepal Niger Nigeria Oekraïne Oeganda 2 2 Pakistan Rusland Rwanda Soedan Somalië Spanje Sri Lanka Syrië Tadjikistan Tsjaad Tanzania Togo 1 0 Yoegoslavië Totaal

29 Lokale opvanginitiatieven asielzoekers Het volledige jaarverslag 2013 van lokaal opvanginitiatief, opgemaakt in opdracht van Fedasil, kan opgevraagd worden bij de sociale dienst. De asielzoekers hebben tijdens de volledige duur van de asielprocedure recht op materiële opvang. Deze steun wordt hen tijdens de eerste vier maanden van hun verblijf verleend in de Federale asielcentra. Na deze periode krijgen ze de kans om een transfer te bekomen naar een kleinschalige opvang die de LOI van de OCMW s verlenen. Overzicht van de 18 locaties voor opvang van 46 personen in LOI op Marktplein 11 7 personen Vanaf 01/08/2013: 6 personen; 1 plaats wordt ingenomen door Tramstraat 17/201 Kortrijksesteenweg 6 5 personen Tramstraat 17/001 2 personen Tramstraat 17/101 2 personen: 2 alleenstaanden vanaf 25/07/2013 Tramstraat 17/201 2 personen: 2 alleenstaanden vanaf 01/08/2013 Kortrijksestraat 87/201 3 personen: 2 alleenstaanden vanaf 01/08/2013 Kortrijksestraat 87/202 4 personen 11 e Julistraat 18 4 personen Groeningestraat 2/7 2 personen Deerlijksesteenweg 79/2 1 persoon Gentsestraat 26 3 personen Dennenlaan 55a 5 personen Herderstraat 7/1 3 personen (tijdelijke uitbreiding met 1 plaats tem 15/05/2013) Kortrijksesteenweg 30/401 1 persoon Wijdhagestraat 45/01 1 persoon Wijdhagestraat 45/02 1 persoon Wijdhagestraat 45/03 1 persoon Wijdhagestraat 45/04 1 persoon Totaal aantal personen 46 De asielzoeker krijgt een wekelijks leefgeld bedoeld voor het bereiden van 3 maaltijden, persoonlijke hygiëne en zakgeld. Voor het bedrag baseren we ons op de richtlijnen van de kwaliteitsnormen van het ministerie van sociale zaken. Deze richtlijnen geven een minimum en een maximum bedrag voor leefgeld aan. Het OCMW Harelbeke koos voor een gemiddeld bedrag. Bedragen wekelijks leefgeld (op 31/12/2013): - voor een volwassene: 64,5 euro/week - andere volwassene in gezinsverband (samenwonende): 46,5 euro/week - voor kinderen jonger dan 3 jaar: 31,5 euro/week - voor kinderen < 12 jaar: 18 euro/week - voor kinderen > 12 jaar: 20 euro/week - vermeerdering éénoudergezinnen: 9 euro/week. - Vermeerdering alleenstaande: 8 euro/week wasserij. 29

30 Reorganisatie van het opvangnetwerk (25/09/2013) Ten gevolge van het dalend aantal asielaanvragen en de snellere procedure, blijft de bezettingsgraad van het opvangnetwerk van Fedasil in dalende lijn gaan. Naar aanleiding van deze vaststelling heeft Fedasil een globaal plan voor de reorganisatie van haar opvangnetwerk uitgewerkt voor Fedasil zag zich hierbij genoodzaakt om binnen de afzonderlijke LOI s een deel van de gesubsidieerde plaatsen op te zeggen. Tegelijk werden een aantal van de gesubsidieerde plaatsen gereserveerd als buffer. Deze bufferplaatsen moeten Fedasil voldoende flexibiliteit bieden om het opvangnetwerk uit te breiden in geval van een plotse stijging in de bezettingsgraad. Tijdens een eerste fase werden de conventies bepaalde duur stopgezet. Voor het LOI Harelbeke betekende dit concreet de opzeg van 3 plaatsen gelegen in de Gentsestraat 26. De opzegtermijn startte op 01/08/2013 en eindigt op 31/01/2014 (= 6 maanden). Vervolgens werd gesnoeid in de conventies onbepaalde duur. In het LOI Harelbeke werden er miv 01/10/ gesubsidieerde plaatsen opgezegd. Deze opzegtermijn eindigt op 31/03/2014. Het betreft volgende woningen: - Dennenlaan 55a: 5 geconventioneerde plaatsen; - Groeningestraat 2/7: 2 geconventioneerde plaatsen; - Kortrijksestraat 87/202: 4 geconventioneerde plaatsen; - Herdersstraat 7/1: 3 geconventioneerde plaatsen. Drie plaatsen die deel uitmaakten van onze conventie kwamen in aanmerking voor een omvorming naar een bufferplaats. Het OCMW Harelbeke besliste om hiervoor in te tekenen. De bufferplaatsen werden ondergebracht in de gerenoveerde woning gelegen in de Guldensporenstraat 12. Gezien deze nieuwe woning in gebruik werd genomen, werden volgende huurovereenkomsten stopgezet (einde contract 28/02/2014): - Kortrijksestraat 87/201: 2 geconventioneerde plaatsen; - Kortrijksesteenweg 30/401: 1 geconventioneerde plaats. De betoelaging voor deze 3 plaatsen bedraagt 15% van de forfaitaire kost per dag per plaats (=5,67 /plaats/dag). Deze plaatsen mogen door het OCMW worden aangewend voor de opvang van andere doelgroepen. Zodra Fedasil deze plaatsen echter weer opeist, moeten deze binnen een termijn van 3 maanden beschikbaar zijn. De overeenkomst voor bufferplaatsen werd afgesloten voor de duurtijd van één jaar. Concreet betekent dit dat vanaf 01/04/2014 het LOI Harelbeke zal bestaan uit 26 geconventioneerde plaatsen, aangevuld met 3 bufferplaatsen. 30

31 1.5 Schuldbemiddeling Opstart schuldbemiddeling voor bepaalde duur: Sinds 2011 werd beslist de opstart van een dossier schuldbemiddeling toe te kennen voor een bepaalde duur van maximum 2 jaar. Dit betekent dat minimum 1x/2 jaar elk dossier schuldbemiddeling wordt geëvalueerd en teruggekoppeld naar het BCSD. Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van een evaluatie-instrument. Op basis van de evaluatie, beslist het BCSD over de verlenging, stopzetting, afbouw of voorwaarden. Deze evaluatie zorgt ervoor dat budgetbeheer een actievere samenwerking wordt. Opstart schuldbemiddeling en herval Op de 76 mensen die startten met schuldbemiddeling, stelden we vast dat 12 cliënten of 15.8%, in het verleden reeds budgetbeheer of budgetbegeleiding kenden. Aantal dossiers budgetbeheer volgens leeftijd op jaarbasis Budgetbeheer plus Totaal * *In 14 dossiers budgetbeheer is een collectieve schuldenregeling waarbij een externe advocaat optreedt als schuldbemiddelaar. 31

32 Aantal dossiers in collectieve schuldenregeling met OCMW als schuldbemiddelaar (in samenwerking met vzw schuldbemiddeling) volgens leeftijd op jaarbasis CSR bij OCMW plus Totaal Aantal dossiers budgetbegeleiding volgens leeftijd op jaarbasis Budgetbegeleiding plus Totaal Aantal dossiers budgetbeheer volgens leeftijd op 31/12 Budgetbeheer plus Totaal * *In 13 dossiers budgetbeheer is een collectieve schuldenregeling waarbij een externe advocaat optreedt als schuldbemiddelaar. 32

33 Aantal dossiers in collectieve schuldenregeling met OCMW als schuldbemiddelaar volgens leeftijd op 31/12 CSR bij OCMW plus Totaal 9 13 Aantal dossiers budgetbegeleiding volgens leeftijd op 31/12 Budgetbegeleiding plus Totaal vergelijking aantal schuldbemiddelingen (budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling) per jaar en op 31 december totaal aantal schuldbemiddelingen per jaar aantal schuldbemiddelingen op 31/

34 redenen van stopzetting - budgetbeheer verhuisd de cliënt zegt de begeleiding éénzijdig op. stopzetting o.w.v geen medewerking overlijden scheiding schulden zijn afbetaald opname rusthuis collectieve schuldenregeling Beëindiging CSR 2 zelf opnemen verblijf in gevangenis Overgang naar 9 budgetbegeleiding Voorlopige 4 bewindvoering Andere totaal redenen van stopzetting - budgetbegeleiding Verhuisd de cliënt zegt de begeleiding éénzijdig op stopzetting o.w.v geen medewerking zelf opnemen Overgang naar budgetbeheer Overgang naar CSR Schulden zijn afbetaald 5 totaal

35 1.6 advies schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling ism VZW Schuldbemiddeling en juriste OCMW Jaarverslag Regionale vzw Schuldbemiddeling kan opgevraagd worden bij de sociale dienst. opmaak verzoekschriften collectieve schuldenregeling Lopende collectieve schuldenregeling door O.C.M.W. (in samenwerking met VZW Schuldbemiddeling) aantal juridische adviezen door juriste/schuldbemiddeling bij dossiers sociale dienst Aantal tussenkomsten in verschillende dossiers, in functie van recuperatie middelen ten aanzien van de cliënt Incasso Lening op afbetaling kredietopening Andere Totaal gerecupereerd bedrag n.a.v. boven vermelde tussenkomsten ,

36 1.7 groepswerk De sociale dienst startte in 2012 met groepswerk; een methodiek die probeert mensen met gelijkaardige problemen, vragen, samen te brengen, hen vorming aanbiedt met als doel hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te verhogen. Deze vorming wordt opgezet door de sociale dienst in samenwerking met externe partners en sluit heel nauw aan bij hun eigen leefwereld en dagelijks gebeuren. Overzicht 2013: - Word een held met geld - Inhoud: leren om nog beter met hun budget om te gaan. Leren van tips om goedkoper te leven, rond papieren en administratie, voor zichzelf op te komen, zich beter te voelen, - Wanneer: voorjaar: 15/04, 22/04, 29/04, 06/05, 13/05 Najaar: 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 - Samenwerking met VZW Vormingplus - Toeleiding deelnemers: via huisbezoek door projectbegeleiders - Locatie: vergaderzaal OCMW - Aantal deelnemers: voorjaar: 8 deelnemers Najaar: min. 4, max. 8 - Evaluatie: voorjaar: 8.38/10 (obv 3 evaluaties) najaar: 9.26/10 (obv 4 evaluaties) - Blijf een held met geld - Inhoud: terugkomsessies van deelnemers Word een held met geld Samenwerking met Vormingplus: ontspanning en internet (V-test, vakantieparticipatie, website beste tarief) - Wanneer: 28/03/ Aantal deelnemers: 4 - Hippe desserts - Inhoud: maken van desserten - Wanneer: 09/09/ Samenwerking ism Vormingplus - Toeleiding deelnemers: via maatschappelijk werkers - Locatie: keuken WZC Ceder een de Gavers - Aantal deelnemers : 8 deelnemers - Evaluatie deelnemers: gemiddeld resultaat 8,39/10 - Budgetbeheer Tips en tricks - Inhoud: deelnemers sterker en zelfstandiger maken omtrent hun financiële beslissingen, voornamelijk gericht naar cliënten die langdurig in budgetbeheer zijn. - Wanneer: 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06 - Samenwerking met CAW Stimulans ism OCMW Kuurne, OCMW Deerlijk, OCMW Harelbeke en opvangcentra CAW Stimulans (duo-werking per sessie) - Toeleiding deelnemers: via huisbezoek door projectbegeleiders - Locatie: OCMW Deerlijk - Aantal deelnemers : 2 - projectsubsidies voor regionale samenwerkingsverbanden - Evaluatie deelnemers: met stembus anoniem: overwegend positief 36

37 - Wegwijs op facebook - Inhoud: Waarom Facebook?, creëren van een profiel, oude kennissen terugvinden, hoe communiceren via facebook, foto s op facebook, privacy garanderen - Wanneer: 25/11 - Samenwerking met VZW Vormingplus - Toeleiding deelnemers: via maatschappelijk werkers - Locatie : Opleidingslokaal, Markststraat, 74 te 8530 Harelbeke - Aantal deelnemers: 4 Zelfvertrouwen en assertiviteit Aantal deelnemers Aantal sessies evaluatie Kooklessen Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Feestelijk en budgetvriendelijk koken Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Hippe desserts Aantal deelnemers Aantal sessies evaluatie / / Geen / / / / / / / / / / / / /10 Streekproject SOS Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Budgetbeheer tips en tricks Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Word een held met geld Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Blijf een held met geld Aantal deelnemers Aantal sessies Evaluatie Wegwijs op facebook Aantal deelnemers Aantal sessie Evaluatie 6 4 9/ / /10 / / / / / / / / / 2 5 anoniem 8 + min. 4 max / geen 4 1 Geen 37

38 1.8. Samenwerking met VZW Efrem : advies en begeleiding zelfstandigen en gefailleerden. Ook zelfstandigen kunnen in financiële moeilijkheden geraken. De maatschappelijk werkers beschikken over een basiskennis sociale zekerheid zelfstandigen, maar die wetgeving is ingewikkeld en complex. De realiteit toont aan dat mensen bij stopzetting van hun zelfstandige zaak, in vereffening of in faling nood hebben aan deskundige begeleiding. Sinds juni 2010 heeft het OCMW Harelbeke een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met VZW Efrem, een VZW die instaat voor een dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden en aan gefailleerde. N.a.v. de overeenkomst en de financiële bijdrage die betaald wordt door het OCMW, biedt de VZW ondersteuning aan de medewerkers van de sociale dienst en begeleidt zij inwoners van Harelbeke. Deze overeenkomst biedt een belangrijke meerwaarde in deze begeleidingen/ dossiers. periode Dossiers advies Dossiers begeleiding 01/06/ /12/ Samenwerking met De Spie Welzijnsschakel De Spie is een vereniging in Harelbeke die werkt vanuit de koepel welzijnsschakels Vlaanderen die in 1991 werd opgericht. Welzijnsschakels Vlaanderen proberen regionaal groepen vrijwilligers samen te brengen. De vereniging heeft tot doel, vanuit een christelijke inspiratie, met vrijwilligersgroepen een duurzame werking uit te bouwen met en voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid. Het OCMW doet sedert 2011 beroep op De Spie om aanvullende hulp en steun te bieden bij personen en gezinnen die in begeleiding zijn bij het OCMW en die het moeilijk hebben. In 2013 werden 5 gezinnen geholpen door vrijwilligers van De Spie. Sinds september 2012 houdt op woensdagnamiddag De Spie huiswerkklas. In 2013 gingen wekelijks een 20 tal kinderen naar de huiswerkklas. Oa ook kinderen wiens ouders in begeleiding zijn bij de sociale dienst van het OCMW. 38

39 Overzicht doorverwezen door OCMW en effectief ondersteund door de Spie Aantal gezinnen doorverwezen via OCMW Aantal gezinnen die ondersteund door de Spie 2011 (10-12/2011) Aard van ondersteuning : * Doorbreken sociaal isolement * Hulp bij het doen van boodschappen * Ondersteuning bij het jonge moederschap * Ondersteuning/hulp bij het studeren * Oppassen bij bedlegerige persoon Materiële hulpverlening. Technische ondersteuning kansarmen De klusjesman staat in voor praktische ondersteuning van gezinnen en alleenstaanden. Vele cliënten van de sociale dienst zijn onvoldoende zelfredzaam en beschikken niet over voldoende financiële middelen om kleine technische problemen op te lossen. Het BCSD neemt de beslissing inzake financiële bijdragen op advies van de maatschappelijk werker. Evolutie aantal uitgevoerde klusjes en aantal bereikte cliënten Schuldbemiddeling/ Algemene dienstverlening/ vreemdelingen Aantal klusjes Aantal cliënten LOI Aantal klusjes Huisvesting Aantal klusjes Aantal bereikte cliënten Huisvesting omvat crisisverblijven en doorgangswoningen. 39

40 Gaskachel-project Er kunnen gaskachels ter beschikking gesteld worden aan cliënten sociale dienst via een systeem van huurkoop ; er wordt een nieuwe kachel aangekocht en geplaatst bij de cliënt, de cliënt betaalt maandelijks een bedrag en na 36 maanden (af)betaling wordt de kachel eigendom van de cliënt. JAAR Aantal / 1 / gaskachels Voedselbedeling in samenwerking met vzw De Oever Sinds 23/01/08 gebeurt de voedselbedeling in samenwerking met vzw De Oever, zowel van BIRB producten (Belgisch Interventie en Restitutiebureau) als van aanvullende producten van de voedselbank Zuid-West-Vlaanderen. Sedert maart 2012 gaan er maandelijks 2 voedselbedelingen door, nl. één waarop alle gezinnen kunnen langskomen + één extra bedeling voor grote gezinnen (vanaf 4 personen). De bedeling voor alle ingeschrevenen gaat door op woensdagnamiddag, die voor de grote gezinnen op maandagnamiddag. Dit telkens tussen 14u30 en 18u00 in de Boterpotstraat 9 te Harelbeke. Deze locatie werd door het OCMW aan VZW de Oever ter beschikking gesteld. De organisatie gebeurt door vrijwilligers in samenwerking met de sociale dienst van het OCMW van Harelbeke. Mensen kunnen op doorverwijzing (als men voldoet aan bepaalde criteria) een voedselpakket ophalen. De grootte van dit pakket varieert naargelang de gezinssamenstelling. De inhoud van de pakketten is afhankelijk van de ontvangen producten van de voedselbank West-Vlaanderen. Er werden in 2013 verder inspanningen geleverd om bijkomende producten te kunnen voorzien in het voedselpakket. Er werd verder deelgenomen aan het regionaal overleg van de voedselbedelingsorganisaties, georganiseerd door het welzijnsconsortium. Het akkoord met de Reoveiling te Roeselare en voedselbank West-Vlaanderen werd hierin bestendigd om overschotten van verse groenten te bekomen en te verdelen onder de regionale voedselbedeelpunten. Daarnaast kunnen ook maandelijks bij drie plaatselijke bakkers broden opgehaald worden. In 2013 werd een projectdossier ingediend bij de POD naar aanleiding van een projectoproep Sociale economie met als mogelijke thema s gezonde voeding. Doelstelling van dit project is de voedselbedeling om te vormen, maar ook maatschappelijke integratie te bevorderen door middel van het organiseren van ontmoeting, maar ook door het activeren van de doelgroep. Op 22/11/2013 werd ons projectdossier goedgekeurd en werd ons een bedrag van toegekend om dit verder uit te werken tijdens de periode van 18/11/2013 tot 31/10/

41 Enkele cijfers Sinds maart 2012 is er een bijkomende bedeling voor de grote gezinnen. JAAR Aantal bedeelde voedselpakketten Aantal bereikte gezinnen/ alleenstaanden Aantal gezinnen / / / / op 31/12 JAAR Aantal kg voedsel dat / bedeeld wordt Sinterklaasactie in samenwerking met vzw De Oever Op 24 november 2013 heeft de Oever opnieuw een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de kinderen van de cliënten van het OCMW in het Cultureel Centrum Het Spoor (indien ze dat zelf wilden werd vooraf bevraagd door de sociale dienst). De voorbereiding gebeurt door de sociale dienst, in nauwe samenwerking met andere vrijwilligers van De Oever. Alle cliënten van de sociale dienst worden persoonlijk aangeschreven. Bovendien wordt rekening gehouden met de vraag en de leeftijd van elk kind afzonderlijk. Er vond dit jaar een gezellig samenzijn plaats, gevolgd door een zwartepietenshow en het in ontvangst nemen van de cadeautjes door één van de zwarte pieten of de Sint in hoogsteigen persoon. De financiering gebeurt door vzw De Oever en met het specifiek budget voor kansarme kinderen. Sinterklaasactie Aantal ingeschreven kinderen < 12 jaar - speelgoed Aantal ingeschreven kinderen >12 jaar snoeppakket Aantal ingeschreven volwassenen Effectief aantal aanwezigen op feest Opmerking: van de 154 kinderen waren 134 kinderen effectief aanwezig op het feest om hun cadeautje op te halen. 1 kind was afwezig zonder geldige reden, de andere kinderen konden omwille van een geldige reden hun cadeautje in het ocmw ophalen. 41

42 1.11. Socio-culturele participatie Socio-culturele participatie Deze subsidiëring is bestemd voor participatie aan socio-culturele activiteiten door de cliënten van het OCMW. Deze subsidie van euro toegekend als budget voor socio-culturele participatie, te besteden in de periode van tot en met , werd als volgt besteed : 1. cofinanciering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of sportieve manifestaties. 2. cofinanciering van de deelname door de cliënten aan sociale, culturele of sportieve verenigingen met inbegrip van het lidgeld en benodigdheden. 3. de ondersteuning in financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel en sportief vlak die een sociale finaliteit hebben Socio-culturele manifestaties Socio-culturele verenigingen Vakantiewerking / / / / Hulste Kansen voor / Kinderen Sportdag 11 / / / / Dossieraangifte 1 / / / / gerecycleerde computers Rode kruis kamp 3 Europa 5 kinderhulp Lejo Specifiek budget voor kinderen in armoede Aantal tussen-komsten school middelbaar onderwijs 25/kind Aantal tussenkomsten logo, apotheek, tandarts, Sintactie Schoolactiviteiten en andere / / / kinderen 132 volwassenen 179 kinderen 105 volwassenen 9 / kinderen 124 volwassenen 42

43 1.12. Buurtwerk in het centrum ism samenlevingsopbouw Met ingang van werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door OCMW en Samenlevingsopbouw West- Vlaanderen voor een duurtijd van 3 jaar. Het OCMW wil ism met verschillende actoren, oa stadsbestuur, investeren in een integrale aanpak van de centrumwijk. Het centrum is een aandachtswijk met een concentratie aan kwetsbare bewoners, verouderde huisvesting en weinig openbare speelruimte en weinig groen. Dit werd bevestigd met het resultaat van het verkennend onderzoek buurtwerk Sinds september 2013 is een deeltijdse buurtwerker aan de slag in nauwe samenwerking met de sociale dienst van het OCMW. Volgende kernprincipes gelden voor het buuropbouwwerk: Buurt en/of doelgroepgericht werken in de centrumwijk Contact opbouwen en onderhouden met bewoners uit de kwetsbare doelgroep in de buurt, laagdrempelig contact opbouwen, netwerken versterken Ontwikkelen en opstarten van projecten die zorgen voor vernieuwing en inspelen op specifieke noden en behoeften in de wijk Belang van een goed netwerk en samenwerkingsverbanden met organisaties binnen en buiten de buurt Er wordt een Integrale aanpak vooropgesteld met drie belangrijke sporen: Werken aan een aangepast aanbod voor kwetsbare bewoners Samenleven in de buurt Mee bepalen over de vormgeving en het beheer van de woonomgeving. Het laatste kwartaal van 2013 waren voorbereidende maanden De buurtwerker wordt van nabij ondersteund via de kerngroep, samengesteld uit afgevaardigden OCMW, samenlevingsopbouw en medewerker stadsbestuur. Twee maal per jaar wordt in overleg gegaan met de stuurgroep, die uitgebreid is samengesteld. 43

44 1.13. Interne Controle (IC) Aantal gecontroleerde dossiers Controle op Algemene RMI leefloon dienstverlening Financiële verrichtingen Arbeidsbegeleiding Arbeidsbegeleiding Schuldbemiddeling Schuldbemiddeling Financiële verrichtingen Woonbegeleiding Dossiers crisishuisvesting Dienstverlening LOI 3 2 vreemdelingen Financiële steun 8 6 vreemdelingen Financiële 1 3 verrichtingen Totaal Algemeen Financiële verrichtingen In het voorbije jaar situeerde de interne controle zich op 3 domeinen: IC op individuele dossiers aan de hand van checklist In de loop van 2013 werd de Interne Controle op individuele dossiers opgenomen door stafmedewerker en financiële dienst. Er werden ook dwarse controles uitgevoerd: - Elke beslissing door het BCSD tot opstart budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling wordt opgenomen binnen New Horizon. Alle actieve dossiers schuldbemiddeling werden gecontroleerd op de juiste input van deze beslissing. Met de bevoegde maatschappelijk werker werden de bevindingen besproken en werd een planning uitgewerkt tot het op punt zetten hiervan. - Bij elke aanvraag wordt verwacht dat een huisbezoek wordt gebracht. Bij een aanvraag algemene dienstverlening of dienstverlening vreemdelingen gebeurt dit binnen 1 maand na aanvraag. Voor een aanvraag schuldbemiddeling wordt een huisbezoek verwacht binnen de 2 maanden na aanvraag. Elke aanvraag werd gecontroleerd op het brengen van een huisbezoek. Indien geen huisbezoek werd gebracht, werd dit besproken met de bevoegde maatschappelijk werker. In bepaalde situaties kon het niet brengen van een huisbezoek verantwoord worden. Eventueel werd alsnog een huisbezoek ingepland. Naast de controle op individuele dossiers en de dwarse controles werd Sharepoint verder ontwikkeld en uitgebreid. (continu proces). 44

45 1.14. Overzicht adhoc werkgroep: Ad Hoc werkgroep digitalisering Via deze ad hoc groep wordt er gepoogd de huidige manier van inventariseren na te gaan en te optimaliseren. Het gaat hier om het klasseren van zowel als digitale aanvragen/documenten, mails als papieren documenten. Er wordt nagegaan hoe we de omvang van dossiers beperkt kunnen houden en hoe informatie op een eenduidige manier verzameld en opgeslagen kan worden. Dit met de bedoeling een eenvormige manier van inventarisatie te bekomen, om oa bij vervanging van medewerkers op een efficiënte manier de nodige informatie terug te vinden, het dossier in orde te stellen voor mogelijke inspectie/ POD,. Ad Hoc team trajecten Via dit ad hoc team wordt gepoogd om de cliëntenonthaal module (COT) binnen New Horizon optimaal en eenduidig te gebruiken. Op die manier is er meer transparantie in de dossiers van elkaar, wat zeker een meerwaarde is bij vervanging medewerkers en intake. Daarnaast biedt het een totaaloverzicht van de actuele hulpverlening dat mensen genieten en wordt de meest gebruikte info ervan meegegeven. Er wordt ernaar gestreefd dat iedereen op een eenduidige manier zijn hulpverleningstrajecten registreert in het programma, zodat het info opzoeken in dossiers van iemand anders eenvoudiger en efficiënter gebeurt. Ad Hoc werkgroep team intake De intake is het eerste gesprek(ken) van de nieuwe cliënt bij de maatschappelijk werker. Dit kan telefonisch of op bureelbezoek. Een cliënt die na enkele maanden/jaren terugkeert, wordt ook opnieuw onthaald via de intakeprocedure. De ad hoc werkgroep probeert via registratie een zicht te krijgen op het aantal en de diversiteit van aanvragen binnen de telefonische intake, zodat de organisatie kan geoptimaliseerd worden. Daarnaast werd een situatieschets uitgewerkt om de procedure van intake, met zowel aandacht voor de volledigheid als de kwaliteit, effectief te toetsen binnen de sociale dienst. De oefening, toets is gepland in Het document sociaal onderzoek werd inmiddels herwerkt. Ad hoc werkgroep visie trajectbegeleiding schuldbemiddeling In de ad hoc werkgroep schuldbemiddeling werden de accenten die wij in schuldbemiddeling belangrijk achten verwerkt in een visie op schuldbemiddeling. Met deze grondig uitgewerkte, helder geformuleerde en inspirerende visie wensen wij aan alle medewerkers schuldbemiddeling een kader aanbieden waarbinnen wij werken. Gezien trajectbegeleiding sinds half 2013 door 2 ipv 1 medewerkers werd opgenomen, was dit de aanmelding om een duidelijke visie op trajectbegeleiding uit te werken. Deze resultaten worden in 2014 gebruikt bij de opmaak van een globale scan sociale dienst 45

46 2. Wonen en duurzaamheid 2.1 Energie Verwarmingstoelage in het kader van het Stookoliefonds: Het OCMW staat in voor de aanvragen en de uitbetaling van de verwarmingstoelagen. De rechthebbende kan aanspraak maken op een tussenkomst voor de kosten gemaakt in de periode van tem , de tussenkomst is afhankelijk van de effectief betaalde prijs per liter vermeld op factuur, met een maximum van 1500 liter en een maximum van 210 euro/jaar. Het OCMW heeft voor de periode 01/01/ /12/2013 aan 214 gerechtigden een toelage toegekend voor een bedrag van ,62 euro. Er werden 11 dossiers geweigerd. Dossiers werden op het comité geweigerd omwille van te hoge inkomsten, aanvraag > 60 dagen, de max. hoeveelheid van 1500 liter werd overschreden. Overzicht aantal dossiers stookolietoelage, opgesplitst per categorie. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Totaal (m.i.v. 01/01/2009 = Federale bevoegdheid) 01/09/ /04/ /09/ /04/ /09/ /12/ Categorie 1: personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming Categorie 2: personen met een laag inkomen Categorie 3: personen met een schuldoverlast 46

47 Datum zitting Instantie Aantal dossiers Aantal aanwezige klanten Regeling getroffen vóór datum zitting Opmaak plan Aantal brieven met nog kans tot contact - uiterste datum. Verhuisdossier Andere Datum zitting Instantie Dossiers Aanwezigen Regeling getroffen vóór datum zitting Afbetalingsplan Plaatsing budgetmeter Schuld afbouw via budgetmeter Brieven uiterste datum (afsluiting) Uitschakelen minimale levering Verhuisdossier Andere Lokale Adviescommissie (LAC) Gas en elektriciteit /01 INFRAX /02 INFRAX /03 INFRAX /04 INFRAX /05 INFRAX /06 INFRAX /09 INFRAX /10 INFRAX /11 INFRAX /12 INFRAX Water /10 Watergroep Totaal over de afgelopen jaren Aantal keer LAC Aantal dossiers Aantal aanwezigen 2008 INFRAX INFRAX INFRAX WATERGROEP INFRAX WATERGROEP INFRAX WATERGROEP INFRAX WATERGROEP

48 Opladingen kaart budgetmeter in OCMW Aantal opladingen 1 ste kwartaal 2 de kwartaal 3 de kwartaal 4 de kwartaal Totaal aantal opladingen TOTAAL BEDRAG , , , , , ,50 Aantal actieve budgetmeters elektriciteit en gas in Harelbeke op elektriciteit gas Minimale levering aardgas tijdens de winterperiode Sinds 12/11/2010 geldt de minimale levering aardgas tijdens de winterperiode (01/12 tot 01/03: kan verlengd worden door de minister) Hiermee wil de Vlaamse Regering een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een minimale hoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen via periodieke opladingen van de budgetmeterkaart. De minimale hoeveelheid aardgas wordt berekend op basis van een tabel, vastgesteld door de minister van Energie. Bij het opstellen van deze tabel werd de minimale hoeveelheid aardgas bepaald als 60% van het gemiddelde gasgebruik in de wintermaanden december, januari en februari overeenkomstig een bepaalde woontypologie (open of halfopen bebouwing, rijhuis/hoekhuis of appartement). Een beslissing wordt steeds voorafgegaan door een sociaal onderzoek, dat minstens volgende elementen bevat: - het risico van energiearmoede voor het gezin in kwestie - de woningtypologie (vrijstaande woning, rijhuis/hoekhuis of appartement) - het al dan niet recht hebben op de sociale maximumprijzen voor energie. - de financiële mogelijkheden van de hulpvrager met betrekking tot eventuele (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van het toegekende bedrag. 48

49 Periode Aantal goedgekeurde aanvragen 01/12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /12/ Energiescans: aanzet tot duurzaam energiegebruik In het kader van hun openbare dienstverplichtingen, kregen de distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas (Infrax, voor Harelbeke), de opdracht om bij Vlaamse gezinnen energiescans uit te (laten) voeren. Dit sedert Voor de uitvoering wordt beroep gedaan op de Energiesnoeiers Zuid-West- Vlaanderen, opgericht onder leiding van de Koepel van Vlaamse Kringloopcentra. De ploeg wordt gecoördineerd vanuit de Buurt en Nabijheiddienst te Kortrijk. Met het uitvoeren van energiescans wil men sensibiliseren rond energiezuinig gedrag en energiezuinige maatregelen. (Onrechtstreeks krijgt men daarbij ook zicht op de kwaliteit van een segment van de woningen). Kleine aanpassingen hebben een relatief grote impact op de energiefactuur. Het besparingspotentieel bedraagt gemiddeld 10%. De Vlaamse Regering besliste op 19/11/2011 om vanaf 2012 het aantal energiescans af te bouwen tot 1 per 200 huishoudelijke toegangspunten en tot 1 per 400 voor Vanaf 2014 zal er geen quotum meer zijn. Aangeleverde adressen moeten dan verplicht uit de zes omschreven doelgroepen komen (waarbij onbeperkt gescand kan worden): beschermde afnemers doelgroep FRGE huurders sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen gebruikers minimumlevering aardgas personen die voor de Lokale Advies Commissie moeten verschijnen deelnemers sociaal dakisolatieproject netbeheerders. personen met een budgetmeter voor gas en/of elektriciteit (vanaf 2014) personen die een huurprijs betalen onder 450,00 (vanaf 2014) Omwille van technische moeilijkheden (ontwikkeling aangepaste software door de netbeheerder) werden er in 2013 geen opvolgscans uitgevoerd. Vanaf 2014 zal dit opnieuw mogelijk zijn. In 2013 konden evenwel 143 basisscans worden uitgevoerd. Niettegenstaande het volledig wegvallen van het verplichte quotum vanaf 2014 engageerde OCMW Harelbeke zich om jaarlijks 121 adressen aan te leveren voor een energiescan en zo ook via deze weg energiearmoede aan te pakken. In 2012 startte OCMW Harelbeke, in samenwerking met de Energiesnoeiers en het Welzijnsconsortium een testproject, waarbij de resultaten van de energiescans en opvolgscans bij 10 cliënten van het OCMW werden (her)bekeken. Bedoeling was een geïntegreerd energieadvies op maat tot stand te brengen, voor de cliënt en 49

50 dit ook tot uiting te laten komen in een concreet vervolgtraject. De uitwerking hiervan, voorzien begin 2013, werd uiteindelijk mee opgenomen in het breder georiënteerde (opstartende) project Warmer Wonen - dat wil werk maken van een geïntegreerde renovatie van een groot aantal bestaande slechte woningen in de regio (met aandacht ook voor huurder, verhuurder en woonomgeving). Prioriteit gaat uit naar kwetsbare doelgroepen. Intercommunale Leiedal is trekker van het project en werkt samen met verschillende partners: Provincie West-Vlaanderen, Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen, Agentschap Wonen Vlaanderen, intergemeentelijke samenwerking wonen Menen- Wervik-Mesen en Woonwijs (Harelbeke-Kuurne-Lendelede-Deerlijk), vzw De Poort (sociaal verhuurkantoor en sociale tewerkstelling), vzw BND (energiesnoeiers) en OCMW Kortrijk. Overzicht van de uitgevoerde scans, per kwartaal: 1 e kwartaal 2 e kwartaal 3 e kwartaal 4 e kwartaal TOTAAL Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) Het FRGE is een federaal initiatief ter bevordering van structurele maatregelen die een vermindering van de globale energiekost in particuliere woningen beogen door het verstrekken van goedkope leningen (intrest 2% of gratis voor de specifieke doelgroep) en daarbij te voorzien in begeleiding voor de meest behoeftigen (specifieke doelgroep). Door de hoge kostprijs voor het plaatsen van dakisolatie, hoogrendementsglas of een nieuwe, zuinige verwarmingsketel worden deze werken vaak uitgesteld. Te veel mensen blijven op die manier een onnodig hoge energiefactuur betalen. Het FRGE probeert hier een antwoord op te bieden. Volgende energiebesparende werken komen in aanmerking: - dakisolatie - muurisolatie - vloerisolatie - superisolerende beglazing (glas en schrijnwerk) - condensatieketel of een Cv-ketel op biomassa - warmtepomp - gaskachel/convector met het HR+ label - pelletkachel - thermostatische regeling (digitale klokthermostaat, thermostatische radiatorkranen) - zonneboiler (warmwatervoorziening op zonne-energie) - warmtepompboiler 50

51 - gasgeiser/-bulex/-doorstromer voor warmwatervoorziening (geen boilers) Wie valt onder één van de door de federale overheid bepaalde categorieën (verhoogde tegemoetkoming, laag inkomen, schuldbemiddeling, OCMWbegeleiding), komt in aanmerking voor een renteloze lening. Tot begin 2013 gebeurden alle aanvragen voor doelgroepdossiers via het OCMW. De taak werd echter overgeheveld naar de dienst IGS Wonen Woonwijs, gezien ze nauw aansluit bij haar eigen opdracht. Geïnteresseerden kunnen beroep doen op een grote technische deskundigheid en worden begeleid bij het aanvragen van premies allerhande. Vanuit de sociale dienst wordt erop toegezien dat eventuele kandidaten actief worden toegeleid. In 2013 werden 2 aanvragen voor doelgroepdossiers goedgekeurd. Algemeen werd een daling vastgesteld van het aantal dossiers, zowel doelgroep als niet-doelgroep. Bijzondere aandacht in 2014 zal uitgaan naar het actief benaderen van personen behorende tot de doelgroep. Aanvragen Geweigerd Goedgekeurd

52 2.2. Woonzorg (bemiddeling/woonbegeleiding) Art. 3 van de Vlaamse wooncode bepaalt: iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikbaarheid van een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid worden bevorderd. Het OCMW probeert onder andere via woonbegeleiding hiertoe bij te dragen. Vragen en begeleiding op vlak van woonzorg Hulpvraag Tussenkomst naar verhuurders Tussenkomst huurdersbond Aanvraag huursubsidies Verhinderen uithuiszetting Eigenlijke woonbegeleiding Doorverwijzing CAW Stimulans Ondersteuning bij zoeken woning Begeleiding crisis of doorgangswoning Andere TOTAAL Sedert 2012 is ook de intergemeentelijke samenwerking Woonwijs actief in Harelbeke. Mensen die niet gekend zijn binnen het OCMW, en niet in een sociaal moeilijke situatie verkeren, worden naar daar doorverwezen. Tweemaandelijks gaat er een teamoverleg door waarbij de werkingen op elkaar worden afgestemd Crisisverblijven OCMW en bezetting Vrijdomkaai 1/001 Vrijdomkaai 1/002 Vrijdomkaai 1/003 Capaciteit alleenstaande Gezin met kind Koppel Bezetting ,86% 84,10% 68,76% Bezetting ,68% 38,31% 73,43% Bezetting ,00% 44,00% 66,85% Bezetting ,30% 57,53% 56,44% Bezetting % 86.58% 66.58% Bezetting ,04% 36,06% 89,07% Bezetting ,55% 49,86% 76,16% 52

53 2.4. Doorgangswoningen en bezetting 1. Doorgangswoningen in gebruik OCMW, maar eigendom van CV Mijn Huis Motestraat 13 Capaciteit 3 slaapkamers Bezetting ,98% Bezetting ,84% Bezetting ,34% Bezetting ,03% Bezetting ,18% Bezetting ,72% Bezetting ,67% Een tweede doorgangswoning eigendom van CV Mijn Huis werd in gebruik genomen sedert 01/09/2011 Motestraat 8 Capaciteit 4 slaapkamers Bezetting ,98% Bezetting ,35% Bezetting 2013 uit gebruik De doorgangswoning Motestraat 8 werd op 22/03/2013 getroffen door brand. De woning werd volledig onbewoonbaar. Tot op de dag van de brand was er een bezettingsgraad van 100%. CV Mijn Huis besliste om na de renovatie de woning opnieuw in eigen beheer te nemen. Het ingebruikgevingscontract met het OCMW werd opgezegd. In februari 2013 werd de woning Ter Perre 16, eigendom van CV Mijn Huis, eveneens in gebruik genomen als doorgangswoning door het OCMW Ter Perre 16 Capaciteit 1 slaapkamer Bezetting ,01% 2. Doorgangswoning eigendom OCMW. Elfde Julistraat 20 Capaciteit 2 slaapkamers Bezetting ,33% Bezetting ,23% Bezetting ,51% Bezetting ,62% Bezetting ,59% Bezetting ,68% 53

54 Andries Pevernagestr. 40/01 (vroeger 40A) Andries Pevernagestr. 40/0101 (vroeger 40B) Andries Pevernagestr. 40/0102 (vroeger 40C) Andries Pevernagestr. 40/02 (vroeger 40 D) Capaciteit 1 slaapkamer 2 slaapkamers 1 slaapkamer 1 slaapkamer Bezetting 2008 Bezetting 2009 Bezetting 2010 Bezetting 2011 Bezetting 2012 Bezetting % 67,60% Nog niet in gebruik Nog niet in gebruik 86,30% 28,22% Nog niet in gebruik 27,95% In renovatie In renovatie In renovatie In renovatie In renovatie In renovatie 54,79% 50,96% 82,24% 20,49% 9,01% 64,75% 60,55% 86,85% 80% 38,63% Wijdhagestraat 45/0101 Wijdhagestraat 45/0102 Capaciteit 2 slaapkamers 2 slaapkamers Bezetting ,92% 93,14% Bezetting ,47% 76,50% Bezetting ,25% 10,14% Op 06/07/2012 werd een nieuwe doorgangswoning in gebruik genomen in de Boterpotstraat 4. Deze werd gedeeltelijk gebouwd met subsidies voor de projectoproep van het Ministerie Maatschappelijke Integratie en de Nationale loterij voor het uitbreiden van de doorgangswoningen. De woning telt twee slaapkamers en is geschikt voor maximum vier personen. In 2013 werd deze woning een eerste maal betrokken door een gezin in woonnood. Boterpotstraat4 Capaciteit 2 slaapkamers Bezetting ,22% 2.5. Uithuiszettingen Volgens art 1344ter van het gerechtelijk wetboek wordt het OCMW door het vredegerecht op de hoogte gebracht van de verzoekschriften uithuiszetting. Verzoekschrift uithuiszettingminnelijke regeling Aantal contacten met OCMW Aantal contacten met CAW

55 2.6. Samenwerking met vzw De Poort over verschillende jaren op (31/12/ 13) Aantal lopende aanvragen op 31/12 Aantal gehuurde woningen op 31/ (Harelbeke) Totaal 314 (67 binnen Harelbeke en 247 buiten Harelbeke) Totaal 182 (25 domicilie binnen Harelbeke en 157 buiten Harelbeke) 2012 (Harelbeke) Totaal 189 (42 domicilie binnen Harelbeke en 147 buiten Harelbeke) (Harelbeke) Totaal 237 (20 domicilie binnen Harelbeke en 217 buiten Harelbeke) De stijgende trend van het aantal lopende aanvragen blijft zich verder zetten. Dit heeft te maken met de lange wachttijden, het feit dat mensen niet meer gebonden blijven aan de gemeente waarin ze wonen en de criteria (oa. inkomen) voor inschrijving. Aantal woningen gehuurd door de Poort (In gebruik op ) Adres Soort woning Huurprijs Beversestraat 103, Harelbeke Huis 380,49 Boterpotstraat 10, Harelbeke Huis 442,10 Elfde Julistraat 16, Harelbeke Huis 402,86 Gentsesteenweg 22, Harelbeke Huis 278,41 Gentsesteenweg 85, Harelbeke Huis 488,21 Gentsesteenweg 87, Harelbeke Huis 489,08 Gentsesteenweg 89, Harelbeke Huis 489,84 Gentsesteenweg 91, Harelbeke Huis 513,56 Gentsesteenweg 93, Harelbeke Huis 512,57 Gentsesteenweg 95, Harelbeke Huis 490,63 Gentsestraat 26, Harelbeke Huis 259,55 Graaf Boudewijn I straat 53, Harelbeke Huis 457,59 Koning Leopold III laan 6, Harelbeke Huis 384,63 Tientjesstraat 95, Harelbeke Huis 454,63 Kortrijksesteenweg 313/14 Appartement 397,08 Kortrijksesteenweg 242/25 Appartement 457,21 Kortrijksesteenweg 242/26 Appartement 458,45 Kortrijksesteenweg 242/27 Appartement 459,20 Gulden Sporenstraat 40 Huis 513,45 Peter De Coninckstraat 19/4 Appartement 489,02 Graaf Boudewijn I straat 21, Harelbeke Huis 478,42 Deerlijksesteenweg 106 Huis 446,24 Gentsestraat 73/01 Appartement 425,95 Gentsestraat 73/21 Appartement 425,95 Gentsestraat 73/22 Appartement 425,95 55

56 De appartementen Gentsestraat 73/01, Gentsestraat 73/21 en Gentsestraat 73/22 was men sinds 2011 aan het renoveren. In 2013 werden voor de eerste maal in gebruik genomen. De woningen Peter de Coninckstraat 7 en Gentsestraat 30, vielen in de loop van 2013 weg, wegens opzeg hoofdhuurcontract door het SVK. Voor de woning Beeklaan 30 deed de eigenaar zelf de opzeg van het hoofdhuurcontract omdat hij de woning aan het renoveren is voor eigen gebruik. In totaal werden in de loop van het jaar 9 woningen/appartementen aangeboden om verhuurd te worden via het SVK. Voor 1 woongelegenheden is het hoofdhuurcontract in opmaak (nog niet in gebruik). Twee woongelegenheden worden gerenoveerd om daarna in gebruik genomen te worden. Gemiddelde huurprijzen: ,59 296,24 338,15 372,17 370,35 389,78 435,49 475,52 euro euro euro euro euro euro euro euro 56

57 3.Arbeidstrajectbegeleiding 3.1 Aantal cliënten arbeidsbegeleiding en resultaten van cliënten doorverwezen door het OCMW-Harelbeke VERTREKSITUATIE Vanaf door verwijzing in Op 01/01/ NA ARBEIDS- Leefloon/ contract Contract Lopend BEGELEIDING werkloos art WEP-+ voortraject Totaal % Tewerkstelling reguliere arbeidsmarkt ,48 % Tewerkstelling alternatief circuit/pwa ,68 % Tewerkstelling WEP ,68 % Tewerkgesteld art ,41 % Opleiding VDAB of andere ,09 % Arbeidszorg/ 11,41 % voortraject Nog werkzoekend , 83 % Ziek ,36 % Afgehaakt/verhuisd ,05 % Totaal Het schema hierboven vermeldt de arbeidsbegeleiding bij 149 cliënten waarbij de volgende resultaten werden bereikt: (opmerking: er zijn 29 dubbeltellingen geregistreerd, nl., personen die een opleiding volg(d)en en eind 2013 werkzoekend waren (11), diegenen die startten in een voortraject en eind 2013 werkzoekend waren (6), personen die voortraject startten en een andere tewerkstelling vonden (1); personen die opstartten in voortraject waarvan dossier stopgezet werd (1); personen die in 2013 werkten in artikel 60 7/voortraject en in de loop van 2013 ander werk vonden (4), personen die tijdelijk werkten, maar eind 2013 terug werkloos waren (5), persoon die opleiding volgde maar dossier stopgezet werd (1), 32 personen zijn gestart in een reguliere tewerkstelling ; waarvan nog 27 tewerkgesteld op personen kwamen in het alternatieve tewerkstellingscircuit terecht (5 in WEP+, 2 LDE, 2 in beschutte werkplaats) waarvan er nog 8 bezig zijn op personen werden in 2013 tewerkgesteld in een contract artikel 60 7 (zie ook tewerkstelling Artikel 60 7), waarvan: 11 personen vanuit leefloon/fin.steun 12 personen reeds gestart waren op persoon vanuit een voortraject 21 personen hebben een beroepsopleiding of andere herscholing aangevat 57

58 Er waren in voortrajecten: 14 personen startten in 2013 (vanuit leefloon/fin. steun of als werkzoekende), 3 personen waren reeds in 2012 opgestart 37 personen waren na begeleiding werkloos of ontvingen een leefloon 12 personen haakten af wegens verhuis (6), ziekte (1), andere redenen stopzetting (5 ) Resultaten arbeidsbegeleiding volledig 2013 Tewerkst. Reguliere Arb.markt Tewerkst. Alt. Arb. Markt + WEP+ Tewerkst. art.60 Arbeidszorg/ Voortraject. B.O. VDAB en andere werkloos leefloon afgehaakt, verhuis, gevangenis, ziekte Totaal Van de 120 (149-29) cliënten in begeleiding in 2013 waren er 51 nieuwe cliënten. De overige 69 bestaan uit : - 27 personen heropende aanvragen (mensen die eerder in begeleiding waren en die na een vroegere periode terug in begeleiding kwamen) - 6 personen die uitstroomden uit artikel 60 7 en die nog een periode in begeleiding bleven na de tewerkstelling - 36 personen waren in begeleiding in 2013 waarvan de begeleiding reeds in 2012 opstartte (waaronder 12 personen die reeds gestart waren in een tewerkstelling artikel 60 7 op 01/01/2012) 58

59 3.2. VZW Hise Evolutie gemiddeld aantal medewerkers/arbeidszorg jaar Gemiddeld aantal deelnemers/maand Gemiddeld voltijds equivalent ,42 9,60 0, ,33 13,56 0, ,91 16,46 0, ,83 12,66 0, ,75 10,58 0, ,58 9,76 0, ,16 12,41 0, ,5 13,99 0, ,92 16,30 0, ,91 14,72 0,33 verhouding Voltijds/persoon omkaderingspersoneel vzw Hise op ,3 voltijds equivalent Detachering van 1 maatschappelijk assistent/coördinator 1 deskundige 1 maatschappelijk assistente/begeleider 1 begeleider/ergotherapeut 1 administratief medewerker 1 technisch begeleider groen 1 technisch begeleider hout 1 technisch begeleider klusjes/preventie 1 technisch begeleider klusjes 1 boekhoudster 1,0 VTE OCMW Harelbeke (1/5 politiek verlof) 1,0 VTE stadsbestuur Harelbeke (deel politiek verlof) 1,0 VTE OCMW Harelbeke 0,8 VTE OCMW Kuurne 1,0 VTE stadsbestuur Harelbeke 1,0 VTE vzw Hise 0,5 VTE KLC/0,5 VTE vzw Hise 1,0 VTE vzw Hise 1,0 VTE vzw Hise 0,5 VTE vzw Hise In de maand oktober werd een part time boekhoudster in dienst genomen op de loonlijst van vzw Hise. In de maand oktober werd het gedetacheerd personeelslid van het OCMW Kuurne opgezegd. Vanaf 2014 komt de functie van begeleider arbeidszorg op de loonlijst van vzw Hise. 59

60 Overzicht van de werksituaties gemiddeld per maand PWA VTE ART 60 ARBEIDSZ VTE ACTIVA Stagiaires TOT VT > 0,89 5,58 VTE 25,41 -> 9, , ,25-> 1,55 5,33 VTE 31,33 -> 13, , > 1,78 6,66VTE 41,91 -> 16, , > 2,04 10,58VTE 30,83 -> 12, , > 2,04 6,58 VTE 33,75-> 10, , > 0,89 12,66VTE 28,58-> 9, , > 0,89 8,5 VTE 31,16-> 12, , > 0,89 6,66 VTE 40,5-> 13, , > 0,89 9,17 VTE 41,92 16, > ,57 VTE 44,91 14, ,38 60

61 Territoriale spreiding van de doelgroep medewerkers Gemeente Harelbeke 23 5 art 60 Kuurne 11 9 art art ,58 art ,91 art ,75 art art art art art art art art 60 Kortrijk Menen Waregem art 3 2 art 5 2 art Zwevegem Avelgem Wervik Wielsbeke Geluwe Lendelede Deerlijk art 60 Oostrozebeke Moeskroen Zulte Regenboog Anzegem art 60 TOTAAL Algemeen totaal 69 65,58 53, Het grootst aantal deelnemers (alle soorten tewerkstellingen) komt ook dit werkjaar uit Harelbeke, doch kende een daling (-9). Het aantal deelnemers uit Kuurne (-4) daalde opnieuw. In het kader van het meer banenplan arbeidszorg komen er beperkt kandidaten van buiten Harelbeke en Kuurne. Dit kan ook als voortraject zijn voor een tewerkstelling artikel Het meer banenplan en het project doorstroom arbeidszorg voorziet in een beperkte financiële tussenkomst bij de uitvoering van deze proefprojecten. 61

62 62

63 OCMW HARELBEKE IV. Thuiszorg en dienstencentra Nathalie Vryghem Directeur thuiszorg - dienstencentra 056/ openingsuren : 8u 12u30 13u 17u 1. Lokale dienstencentra Een lokaal dienstencentrum wil mensen helpen om zo lang en zo kwaliteitsvol mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken: Biedt het dienstencentrum een breed gamma aan informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan waarin het versterken van het sociaal netwerk centraal staat. Fungeert het dienstencentrum als een laagdrempelig en centraal aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor informatie en advies. Biedt het dienstencentrum hulp aan bij activiteiten van het dagelijks leven Het OCMW Harelbeke beschikt over 2 dienstencentra: DC De Parette en Dorpshuis de Rijstpekker Vanaf november 2012 zijn de lokale dienstencentra van het OCMW Harelbeke, in navolging van het Departement Vrije Tijd-Sport van de stad Harelbeke, overgeschakeld naar ReCreatex. Aan de hand van dit gepersonaliseerd computersysteem worden alle deelnames aan activiteiten en gebruikers van bepaalde dienstenverlening zoals maaltijden, pedicure in DC De Parette en in de wijkhuisjes, geregistreerd. Daarnaast maakt het Dorpshuis de Rijstpekker voor de registratie van de drankverkoop in de cafetaria en het zaalverhuur reeds gebruik van dit computersysteem. Na een 1 ste volledig werkingsjaar maakt de module Business Intelligence het mogelijk om heel wat data met betrekking tot gebruikers en deelnames te genereren. Het verkregen cijfermateriaal kan vervolgens geanalyseerd worden teneinde ons aanbod aan activiteiten en dienstverlening in kaart te brengen en te optimaliseren. 63

64 1.1. Dienstencentrum de Parette Ine D haene centrumleider 056/ Openingsuren : 8u-12u30 13u-17u (vrijdag tot 16u) Dit dienstencentrum is erkend door het Vlaams Agentschap en ontvangt hiervoor jaarlijks een beperkte werkingssubsidie. In 2013 bestond het dienstencentrum de Parette 14 jaar en ook dit jaar werd deze verjaardag uitgebreid gevierd. Het lokaal dienstencentrum organiseert een gevarieerd en hedendaags aanbod van activiteiten. Daarvoor wordt samengewerkt met andere organisaties zoals het CVO (centrum voor volwassenenonderwijs Avelgem - Harelbeke), de stedelijke welzijnsdienst, de stedelijke sportdienst, het cultureel centrum Het Spoor, de stedelijke openbare bibliotheek, het LOGO Zuid- West-Vlaanderen (lokaal gezondheidsoverleg),. 4 keer per jaar komt de centrumraad bijeen. De centrumraad geeft advies over de algemene werking van het centrum, onder andere over het activiteitenprogramma. De bekendmaking van de activiteiten gebeurt onder meer via de Parettegazette. Hiervoor komt de redactieraad om de twee maanden bijeen Overzicht activiteitenaanbod Het activiteitenaanbod kan onderverdeeld worden in informatieve, recreatieve en vormende activiteiten. Informatieve activiteiten totaal infomomenten : 13 Een LDC heeft als taak om op een laagdrempelige manier advies en info te geven aan ouderen over allerlei zaken die hen aanbelangen. Het woonzorgloket neemt daarin een centrale functie op. Het loket is iedere werkdag open van 8u30 tot 12u30. Daarnaast hebben we in het dienstencentrum een uitgebreid oudereninformatiepunt. Hier vindt men een breed gamma aan folders in het kader van thuiszorg en met betrekking tot de activiteiten van het dienstencentrum. Andere belangrijke informatiekanalen zijn onze eigen Parettegazette, infokrant Harelbeke, persartikels, Binnen deze info- en adviesfunctie kadert ook de organisatie van infomomenten. Met uitzondering van de schoolvakanties vindt er maandelijks een voordracht plaats in het dienstencentrum. De thema s van deze voordrachten kunnen ondergebracht worden onder de brede noemers van gezondheid en thuiszorg. 64

65 Aantal infomomenten 2013 Infomomenten 2013 # inschrijvingen 1 Bezoek mammografische eenheid 2 2 Hart- en vaatziekten 25 3 Info-avond rond borstkanker 8 4 Investeren in energiebesparing 16 5 Mammoboxsessie 6 Mens erger u niet 7 7 Omgaan met kanker 5 8 Osteoporose 28 9 Overgewicht/ondergewicht Parkinson Suiker en zoetstoffen 8 12 Voetproblemen 8 13 Winkeloefening : Weet wat je eet! 11 Totaal # inschrijvingen 147 # deelnemers aan minstens 1 infomoment 91 Met deze 13 infomomenten bereikten we 91 verschillende personen die zich in totaal 147 maal inschreven voor een of meerdere infomomenten. We tellen een gemiddelde opkomst van 11 personen per infomoment. Aantal inschrijvingen en aantal deelnemers naar herkomst voor infomomenten 2013 Kuurne Harelbeke Bavikhove/ Hulste # inschrijvingen # inschrijvingen/herkomst % inschrijvingen/herkomst 1,36 76,19 19,73 0,68 0,68 1, # deelnemers/herkomst % deelnemers/herkomst 2,20 76,92 17,58 1,10 1,10 1, We stellen vast dat ruim 76 % van de deelnemers aan de infomomenten in Harelbeke woont, bijna 20 % komt vanuit Bavikhove / Hulste naar de Parette voor de infomomenten. Aantal inschrijvingen en aantal deelnemers naar leeftijd voor infomomenten 2013 Ongekend # inschrijvingen # inschrijvingen/leeftijd % inschrijvingen/leeftijd 3,40 1,37 8,84 19,04 48,98 18, # deelnemers/leeftijd % deelnemers/herkomst 4,39 1,10 8,79 18,69 43,95 23, We stellen vast dat vooral de 60 en 70 plussers de infomomenten bijwonen, goed voor bijna 3 op de 4 deelnemers. 65

66 Recreatieve activiteiten totaal aantal : 540 De recreatieve activiteiten kunnen we onderverdelen in enerzijds een breed gamma aan ontspannende activiteiten en anderzijds de organisatie van feesten of evenementen waar geen activiteit aan verbonden is. Het gaat hierbij om het verjaardagsfeest, zomerfeest, vrijwilligersfeest, seniorenfeest, kerstfeest, dansnamiddagen, Vlaanderen feest,. In 2013 vonden in totaal 9 dergelijke activiteiten plaats. Bij de ontspannende activiteiten die in ons dienstencentrum georganiseerd worden, staat vooral de ontmoetingsfunctie centraal: mensen komen met anderen in contact, kunnen eens een praatje slaan en versterken op deze manier hun sociaal netwerk. Daarnaast hebben deze activiteiten, naast het instaan voor een zinvolle vrijetijdsbesteding, ook heel wat andere voordelen zoals het in beweging blijven of het trainen van het geheugen en andere cognitieve vaardigheden. De hoofdmoot van deze ontspannende activiteiten zijn voornamelijk clubwerkingen (bv.: tafeltennis, scrabble, pingpong, volksspelen, line dance, schaken, wandelen, fietsen, kaarten, ) die op frequente tijdstippen doorgaan en waarbij telkens één of meerdere vrijwilliger(s) de praktische organisatie op zich nemen. Evolutie van het aantal recreatieve activiteiten op jaarbasis:

67 Aantal inschrijvingen en aantal deelnemers naar herkomst voor recreatieve activiteiten 2013 Soort Recreatie Harelbeke Hulste/ Bavikhove Kortrijk Kuurne Deerlijk Zwevegem Waregem Andere # inschrijvingen Beweging Feest Film Ontspanning # inschrijvingen/herkomst % # inschrijvingen/herkomst ,86 7,99 0,69 1,23 0,61 0,24 4,47 2, # deelnemers/herk % 77,68 11,26 1,79 3,21 1,07 0,71 3,21 1, We stellen vast dat 560 verschillende personen de weg vonden naar onze recreatieve activiteiten, goed voor in totaal 1614 inschrijvingen. 3 op de 4 deelnemers woont in Harelbeke, 1 op de 10 is afkomstig van Bavikhove/Hulste. Aantal inschrijvingen en aantal deelnemers naar leeftijd voor recreatieve activiteiten 2013 Soort Recreatie Onbekend # inschrijvingen Beweging Feest Film Ontspanning # inschrijvingen/leeftijd % # inschrijvingen/leeftijd 7,49 0,93 0,49 3,16 25,97 40,70 19,33 1, # deelnemers/leeftijd 30 % # deelnemers/leeftijd 5, ,89 1,42 4,46 24,46 36,60 24,46 2, We stellen vast dat de leeftijdscategorieën vanaf de 60+, vooral de 70+ en afnemend de 80+ deelnemen aan deze recreatieve activiteiten. Bij de 80+ zien we een grote daling bij deelname aan de bewegingsactiviteiten, voor feesten en ontspanning zijn de 80-plussers wel nog talrijker aanwezig. 67

68 Vormende activiteiten totaal :1092 De vormende activiteiten staan in het teken van persoonsontwikkeling en levenslang leren. Ook hier kunnen we een onderscheid maken: - Activiteiten in lesvorm: taal - en computerlessen in samenwerking met het CVO en onze eigen computerlessen (internet, initiatie en photoshop). - Activiteiten met een vormend karakter of culturele activiteiten: filmvoorstellingen, tekenen en schilderen, hobby, voordrachten en bezoeken aan bedrijven/musea, daguitstappen, tentoonstellingen. Evolutie van het aantal vormende activiteiten op jaarbasis: Aantal inschrijvingen per vormingsactiviteit 2013 Vormingsactiviteiten # inschrijvingen % inschrijvingen per soort activiteit Voordrachten 103 9,41 Uitstappen ,03 Documentaires 9 0,83 Taalcursussen ,84 Computercursussen ,54 Andere cursussen 102 9,35 # inschrijvingen # deelnemers

69 Met al onze vormende activiteiten samen bereiken we 783 verschillende personen. Afgerond 1 op de 2 van alle vormende activiteiten betreft computerlessen, gevolgd door de uitstappen en de taallessen. Aantal inschrijvingen en deelnemers naar herkomst voor vormingsactiviteiten 2013 Harelbeke Bavikhove/ Hulste Kortrijk Kuurne Deerlijk Zwevege m Waregem Andere en onbeken d Voordrachte n Uitstappen Docu Taalcursussen Computercursussen Andere cursussen # inschrijvingen/herk % # inschrijvingen/herk totaal ,49 20,23 1,92 4,86 3,39 3,03 5,49 6, # deelnemers/herk % # deelnemers/herk ,29 18,00 2,42 5,49 4,09 3,84 6,52 10, Drie op de vier inschrijvingen voor vormende activiteiten gebeuren door inwoners van Harelbeke (54%) én Bavikhove en Hulste (20%). Vooral bij de computer- en taallessen nemen ook inwoners van buurgemeenten deel omdat onze samenwerkingspartner CVO zich ook richt naar buurgemeenten van Harelbeke. Eén op de 2 deelnemers woont in Harelbeke en daarbovenop bijna één op vijf in Bavikhove / Hulste. 69

70 Aantal inschrijvingen naar leeftijd per soort vormingsactiviteit 2013 Ongekend TOTAAL Voordrachten Uitstappen Docu Taallessen Computerlessen Andere cursussen # Inschrijvingen % inschrijvingen 2,7 3,4 14,5 48,5 26,3 4,4 0,2 100 # verschillende deelnemers % verschillende deelnemers ,9 2, ,5 25,7 4,7 0,3 100 Algemeen merken we dat de personen die participeren aan de vormingsactiviteiten tussen de 60 en 69 jaar zijn, gevolgd door de jarigen. 70

71 1.1.2 Hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven Naast activiteiten die bedoeld zijn om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de ouderengroep te versterken, biedt het dienstencentrum De Parette ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Door deze diensten worden ouderen ondersteund om zolang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Voetverzorging Om deze dienst zo laagdrempelig mogelijk te houden, kunnen senioren hiervoor op verschillende plaatsen en verschillende tijdstippen terecht: - in het dienstencentrum De Parette (wekelijks op maandag- en woensdagvoormiddag), - voor de bewoners in en van de woonzorgcentra Ceder a/d Leie en Ceder a/d Gavers, - en in de wijkhuisjes (maandelijks), 60 plussers kunnen 4 maal per jaar genieten van een voordeeltarief (10,50 ). Jongere senioren betalen daarentegen het standaardtarief (13,00 ). Aantal pedicurebeurten en deelnemers naar leeftijd voor DC De Parette 2013 Leeftijd Pedicurebeurten voordeeltarief Pedicurebeurten gewoon tarief Totaal # pedicurebeurten # deelnemers/leeftijd % # deelnemers , , , , ,94 Totaal In de Parette bereikt de pedicure dus 155 verschillende personen. Bijna één op de twee klanten zijn 70+, daarbovenop bijna één op de drie 80+. Aantal pedicurebeurten en deelnemers naar herkomst voor DC De Parette 2013 Herkomst # deelnemers % # deelnemers Harelbeke Bavikhove/Hulste Totaal , , Negen op de tien klanten van onze pedicure in de Parette zijn afkomstig van Harelbeke, één op de tien van Bavikhove/Hulste. 71

72 Aantal pedicurebeurten en deelnemers per wijkhuisjes 2013 % pedicurebeurten / % pedicurebeurten Wijkhuisjes # pedicurebeurten # deelnemers wijkhuisje / deelnemer Arendswijk 8 3,40 6 8,69 Eiland 90 38, ,44 Goudwinde 24 10, ,95 Hulste 6 2,44 1 1,45 Oostwijk 12 5,10 5 7,25 Overleie 6 2,56 3 4,34 Zandberg 90 38, ,88 Totaal We merken op dat de wijkhuisjes Eiland (38%) en Zandberg (38%) samen goed zijn voor ruim drie vierde van alle pedicurebeurten, en voor ruim 60% van de deelnemers van alle zeven wijkhuisjes waar nog pedicuredienst wordt aangeboden. Aantal pedicurebeurten en deelnemers naar leeftijd voor de wijkhuisjes 2013 Leeftijd Pedicurebeurten wijkhuisjes voordeeltarief Pedicurebeurten wijkhuisjes gewoon tarief # pedicurebeurten wijkhuisjes # deelnemers pedicurebeurt en wijkhuisjes % # deelnemers pedicurebeurten volgens leeftijd , , , , Eindtotaal Eén op de vier deelnemers zijn 60-plussers, ruim één derde 70+ en één derde 80 plussers. Haarverzorging Elke dinsdagnamiddag hebben thuiswonende senioren maar ook bewoners uit het woonzorgcentrum de gelegenheid om naar de kapster te gaan na afspraak. In 2013 stelden we vast dat 28 senioren van deze dienst gebruik gemaakt hebben (t.o. 23 in 2012). Deze groep bestaat uit ouderen die nog zelfstandig thuis wonen en uit personen die in de loop van 2013 opgenomen zijn in het woonzorgcentrum maar vóór de opname ook reeds een beroep deden op deze dienst. Senioren die wonen in het woonzorgcentrum en naar de kapster gaan in de Parette, werden dus buiten beschouwing gelaten. In 2013 telden we 180 haarverzorgingsbeurten (t.o.v. 144 in 2012). 72

73 Bad / douche Dagelijks kunnen senioren, na afspraak, een bad of een douche komen nemen. De reservatie gebeurt in het dienstencentrum, terwijl de eigenlijke dienstverlening plaatsvindt in het WZC Ceder a/d Leie. Bij deze dienstverlening kunnen ze, indien dit wenselijk is, beroep doen op professionele hulp. Gebruikers betalen 1,40 voor het nemen van een bad of een douche zonder hulp. Gebruikers die hulp nodig hebben, betalen hiervoor 2,80. Overzicht van het aantal beurten en gebruikers van bad/douche op jaarbasis: aantal beurten aantal gebruikers

74 Optionele werkzaamheden maaltijden in het restaurant De Parette Elke weekdag kunnen gebruikers tussen 11u45 en 12u30 terecht in het restaurant van het dienstencentrum De Parette voor een gezonde en gevarieerde, warme maaltijd. Hierbij hebben zij de keuze tussen een dagmenu, een weekmenu of een biefsteak met frietjes. Deze menu s bestaan telkens uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Overzicht van het aantal maaltijden in het restaurant op jaarbasis: ,16 41,96 49,64 52,22 46, , ,48 10,26 11,38 0 senioren personeel totaal Aantal afgenomen maaltijden en eters naar herkomst DC De Parette 2013 Herkomst # maaltijden % # maaltijden # eters % # eters Harelbeke , ,66 Bavikhove/Hulste 654 5, ,00 Kortrijk 184 1, ,67 Kuurne 227 2,05 6 2,00 Deerlijk 51 0,47 5 1,67 Wevelgem 205 1,86 6 2,00 Waregem 247 2, ,67 Andere 836 7, ,33 Totaal Inwoners van Harelbeke (60%), Bavikhove en Hulste (14%) staan in voor bijna 75% van alle eters. De resterende 25 % betreft personeelsleden en familieleden van bewoners van de WZC die niet in Harelbeke wonen. 74

75 Aantal afgenomen maaltijden naar soort maaltijd DC De Parette 2013 Soort maaltijd Doelgroep # afgenomen maaltijden % # afgenomen maaltijden Opleiding 21 0,18 Dagmenu VW 453 4,09 Senioren ,94 Personeel ,47 Meeneemmenu Weekend 5 0,04 Week 429 3,87 VW 12 0,10 Weekmenu Senioren 315 2,84 Personeel 103 0,93 Opleiding 9 0,08 Opleiding 2 0,01 Steak VW 1 0,009 Senioren 157 1,41 Personeel 17 0,15 Dieetmenu Senioren 98 0,88 Eindtotaal Ruim 7 op de tien (71,19%) van alle maaltijden in het restaurant van de Parette zijn gereserveerd voor senioren. Bijna één op de vijf maaltijden (19,55%) voor personeel. De andere maaltijden zijn bestemd voor vrijwilligers, opleidingen en meeneem maaltijden voor personeel. Opvallend: nog niet één procent van alle maaltijden betreft dieetmaaltijden voor senioren. Aantal eters en gereserveerde maaltijden naar leeftijd DC De Parette 2013 Leeftijdscategorie # eters % # eters # gereserveerde maaltijden % # gereserveerde maaltijden , , , , , , , , , , , ,18 ongekend 11 3, ,22 Totaal

76 Bovenstaande tabel toont het aantal gereserveerde maaltijden in maaltijden werden geannuleerd. Het restaurant in de Parette bereikt 301 verschillende personen. De meerderheid van de eters zijn 60+ (22%), 70+ (20 %) en 80+ (16%). De 80-plussers komen het vaakst eten en verbruiken het meest aantal maaltijden (bijna één op de drie), gevolgd door de 70-plussers (bijna één op de vier). Minder mobielen centrale De MMC Harelbeke is gestart op 1 mei 2000, als initiatief en/of ondersteuning om de mobiliteit van de lokale bewoners te verhogen of tot stand te brengen. Sinds november 2003 beschikt OCMW Harelbeke over een minibus om minder valide personen te vervoeren. Deze aangepaste minibus werd voorzien van een liftsysteem om rolwagens vlot in en uit te laden. Binnenin werd voldoende ruimte voorzien om rolstoel gebonden passagiers op een veilige manier te kunnen vervoeren. Eind oktober 2011 werd de Renault Kangoo voor de MMC in gebruik genomen. Deze wagen is speciaal uitgerust om een rolstoel te kunnen vervoeren: met verlaagde drempel, automatische lier, draaibare en uitschuifbare passagierszetel, enz. De Kangoo werd prioritair ingezet voor het vervoer nachtopvang en voor ander rolstoelgebonden vervoer. Vanaf 30 september werd de nachtopvang en enkele vaste ritten overgenomen door vzw Hise. Intussen vervoeren 23 vrijwillige chauffeurs 323 leden om te gaan winkelen, op consultatie te gaan bij een arts of in het ziekenhuis, een activiteit van een sociale organisatie bij te wonen, op familie- of vriendenbezoek te gaan, de kapper een bezoek te brengen, Het vervoer met eigen wagens resulteerde in 2013 op kilometer, verspreid over 1793 ritten. Enkele cijfers vervoer met eigen wagens vrijwillige chauffeurs Jaar Aantal ritten Aantal Gem km/rit Aantal leden kilometers

77 Ritten eigen wagen aantal ritten - Veel gebruikers doen pas een beroep op de MMC als hun kinderen, familie, buren, hen niet kunnen voeren. - Deze dienstverlening staat of valt uiteraard met onze vrijwillige chauffeurs. Voor de chauffeurs betekent dit vrijwilligerswerk een aanzienlijke investering van (vooral) tijd en energie. - De meest voorkomende redenen waarom gebruikers ritten aanvragen zijn: consultaties bij dokter/ziekenhuis, familie- en vriendenbezoek, ontspanning en boodschappen. De gebruikers geven aan liefst zelf hun boodschappen te doen met vervoershulp van de MMC en ook vaak mits de hulpvaardigheid van de chauffeurs in de winkels. - Gezien de aard van de ritten kunnen we stellen dat de MMC zijn doel zeker niet mist, namelijk minder mobiele mensen uit hun sociaal isolement halen door het aanbieden van vervoer op maat. - Sinds 2010 zijn we gestart met een dispatching om de aangevraagde ritten te regelen. In 2013 werkten we met één vaste dispatcher op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag de aangevraagde ritten regelt. - De vrijwillige chauffeurs komen elk kwartaal samen om de administratiekosten ( 0,50 / rit) af te rekenen. Minibus De minibus werd in 2013 gebruikt voor het vervoer van deelnemers aan de activiteiten van Ziekenzorg Harelbeke, activiteiten van de twee woonzorgcentra, activiteiten van de Parette en van januari tot september ook voor het vervoer nachtopvang, vervoer van de warme maaltijden en personenvervoer naar Dorpshuis de Rijstpekker. Deze werden vanaf 30 september 2013 overgenomen door vzw Hise. Wanneer voor een aangevraagde rit geen chauffeur wordt gevonden, is het soms mogelijk om de afspraak te verzetten. Voor 15 afspraken was ook dit niet mogelijk en diende de rit geannuleerd te worden. 77

78 Jaar Aantal ritten Indiv MMC Bewoners WZC Act WZC ZZ DCP SF Nacht opvang Maaltijden + personen DH divers / / / / 201 / / / / (79 3 maaltijd 33 personen) In 2013 is er opnieuw een stijging van het aantal ritten van de minibus. Kangoo Jaar Totaal Nachtopvan g Individuele Ritten Bewoners WZC Opleiding chauffeur s divers Ook de Kangoo werd enkele keren ingezet voor het vervoer maaltijden naar Dorpshuis de Rijstpekker (divers). Ook voor de ritten met de Kangoo werd er niet altijd een chauffeur gevonden. Voor 6 afspraken was dit niet mogelijk en diende de rit geannuleerd te worden. 1 rit is niet doorgegaan omdat de passagier weigerde in te stappen. In 2013 is er een daling merkbaar van het aantal ritten met de Kangoo. Een van de redenen hiervan is dat wanneer 2 rolstoel gebonden personen naar de nachtopvang moeten, deze enkel kunnen worden vervoerd met de minibus. Een andere reden is dat de Kangoo sinds september 2013 in gebruik is genomen door vzw Hise. Een groot aantal ritten werd dan ook door hen gedaan. Hise Vanaf 30 september 2013 werkt OCMW Harelbeke samen met vzw Hise. Zij staan in voor het vervoer nachtopvang, vervoer van personen die eten in het Dorpshuis of het Dienstencentrum en het vervoer van enkele vaste ritten (ritten die dagelijks, wekelijks of met een bepaalde regelmaat plaatsvinden, het start- en eind uur zijn vooraf bepaald). Hise rijdt enkel op weekdagen, waardoor de vaste ritten en de ritten nachtopvang die in het weekend vallen nog steeds worden opgenomen door vrijwillige chauffeurs van de MMC. 78

79 Jaar Totaal Nachtopvang Eters DH/DCP Vaste ritten (88 DCP, 17 DH) 291 evolutie aantal ritten minibus en Kangoo + Hise Hise minibus en Kangoo Totaaloverzicht aantal ritten minibus kangoo Hise Jaar Aantal ritten Indiv MMC Bewoners WZC Act WZC ZZ DCP SF Nacht opvang Maaltijden + personen DH divers / / / 16 / / 201 / 18 / / 13 / / 22 / / Oplei ding chau ffeurs 79

80 Totaal aantal individuele ritten ritten voor activiteiten Jaar Totaal Individuele ritten Ritten activiteiten Andere Binnen de individuele ritten zitten de ritten die onze chauffeurs met hun eigen wagen rijden, de ritten bewoners WZC, de nachtopvang, de eters naar het dorpshuis en het dienstencentrum, de vaste ritten en de individuele ritten. Onder de ritten activiteiten worden de ritten voor de woon- en zorgcentra, ziekenzorg, het dienstencentrum en dorpshuis en de serviceflats ondergebracht. Ritten voor opleiding van chauffeurs, diverse ritten en maaltijdvervoer (januari september 2013), worden ondergebracht bij andere. We zien dat het totaal aantal ritten in vergelijking met 2012 min of meer hetzelfde bleef. Door de samenwerking met vzw Hisé werd er minder druk gelegd op de vrijwillige chauffeurs van de mindermobielencentrale. Individuele gezondheidsconsultaties Deze dienstverlening, gestart in mei 2004, wordt verzorgd door onze eigen sociaal verpleegkundigen Tine Devriese en Annelies Demuynck. Senioren kunnen er terecht voor het meten en opvolgen van hun bloeddruk, om hun gewicht te controleren, en met allerlei vragen omtrent hun eigen gezondheid. We bieden vooral ook een luisterend oor en een antwoord waar mogelijk. Twee halve dagen per maand is de sociaal verpleegkundige aanwezig, op maandagnamiddag of donderdagvoormiddag. Er is een lichte stijging van het aantal gebruikers bij de consultaties te zien t.o. v We noteerden 100 individuele gezondheidsconsultaties verspreid over 15 halve dagen (t.o.v.81 in 2012). Dit is gemiddeld 6 à 7 consultaties per (halve) zitdag. 24 verschillende personen vonden de weg naar deze dienstverlening in 2013 (t.o.v. 19 in 2012). 80

81 Telefoonster Allo, allo, de Parette Doel van deze dienstverlening is het sociaal contact bij de bejaarden bevorderen en de vereenzaming tegengaan door het aanbieden van regelmatige telefonische contacten en geassocieerde activiteiten. Daarnaast ook het basisveiligheidsgevoel bij de bejaarden versterken door hen regelmatig telefonisch te contacteren. Op maandag 19 mei 2008 gingen we van start met de telefooncentrale Allo, allo, de Parette. In 2013 waren er belmomenten op maandag- en woensdagnamiddag en donderdag- en vrijdagvoormiddag. Er waren 14 gebruikers die één keer per week worden gebeld en 2 gebruikers die we twee keer per week bellen. Daarvoor konden wij beroep doen op 5 vrijwilligers, die in een vast beurtsysteem bellen vanuit het pedicurelokaal. Twee van onze vrijwilligers wonen in Hulste, en sinds 2013 telefoneren ze vanuit Dorpshuis De Rijstpekker. Wanneer een gebruiker verhuisd van de eigen woning naar de serviceflats of een WZC, wordt in het begin nog opgebeld. Wanneer we vaststellen dat de gebruiker goed ingeburgerd is en een goed contact heeft met de andere bewoners, worden de telefoontjes geleidelijk afgebouwd, zodat er weer plaat vrij komt voor nieuwe gebruikers. Een gesprekje duurt gemiddeld een kwartiertje, zodat er nog even tijd is voor het invullen van het logboek. De vrijwilliger noteert belangrijke zaken zoals mededelingen die door de thuiszorgcoördinatoren of de coördinator vrijwilligerswerk moet opgevolgd worden, maar ook mogelijke aanknopingspunten voor een volgend gesprek. Twee keer per jaar (19 juni 2013 in Dorpshuis De Rijstpekker en 6 december 2013 in DC De Parette ) organiseerden we een ontmoetingsmoment voor gebruikers en vrijwilligers. De vrijwilligers komen om de twee maanden samen voor evaluatie en een vormingsmoment. Spring eens Binnen In mei 2012 ging Spring eens Binnen van start. Dit is een samenwerkingsproject met het Rode Kruis Harelbeke waarbij vrijwilligers op bezoek gaan bij senioren met een risico op vereenzaming. Het doel is om het sociaal contact van deze senioren te bevorderen, de eenzaamheid tegen te gaan en een vorm van informele sociale controle bevorderen. De vrijwilligers worden dan ook opgeleid om signalen op te merken die een problematische thuissituatie aan het licht kunnen brengen. In het begin van 2013 waren we met 12 vrijwilligers. In de loop van het jaar kwamen er nog 3 bij. Deze hebben elk 1 persoon die ze op regelmatige basis bezoeken. De meeste gaan wekelijks of om de 2 weken langs om een praatje te slaan. Om de twee maanden werd ook een terugkommoment voor de vrijwilligers georganiseerd. Daarbij konden ze in groep reflecteren over eventuele moeilijkheden die ze meemaken. Indien er algemene problemen opduiken, wordt ook een kort vormingsmoment georganiseerd. Zo kwam er al een sessie over dementie, het trekken van grenzen, spreken met ondersteuning van gebaren (SMOG), 81

82 Frequentie bezoeken Aantal vrijwilligers Aantal bezoeken wekelijks Om de 14 dagen Om de 3 weken 3 41 maandelijks 1 11 TOTAAL: Internet surfhoek en openbare computerklas Sinds 2004 beschikken we in het restaurant over een internet surfhoek voor senioren. Deze dienstverlening kent niet veel bijval. We hebben 2 vaste gebruikers die wekelijks gebruik maken van deze dienstverlening. Sinds december 2009 is in lokaal Alfonsina onze openbare computerruimte geopend. Bedoeling is om iedereen de kans te bieden om met de computer te (leren) werken en het internet laagdrempelig én toegankelijk te maken. Als OCMW ontvingen wij voor dit project subsidies. De sociale dienst en het lokaal dienstencentrum sloegen hiervoor de handen in elkaar. Concreet richten wij ons tot cliënten van de sociale dienst en tot senioren. In 2013 werden er in de computerruimte in totaal 54 computerlessen georganiseerd. Deze worden gegeven door een vrijwilliger en handelden over: initiatie, internet en photoshop. Daarnaast kan de computerruimte, op aanvraag, ook gebruikt worden door senioren en gebruikers voor vrij gebruik. Wijk aandachtwerking: Marktplein, Goudwinde, Zandberg De aandachtwerking richt zich vooral naar hoogbejaarden. Het is én blijft een zeer belangrijke doelgroep, die om verschillende redenen (o.a. ziekte en/of beperkte mobiliteit) niet of moeilijk tot in het lokaal dienstencentrum kan geraken. Ook die mensen hebben recht op ontspanning, vorming, informatie en dienstverlening. De groep van 75 plussers heeft een groter risico op zorgafhankelijkheid en signaalfunctie is hier onontbeerlijk. Volgende resultaten werden geboekt in 2013 : Marktplein : - organisatie van 2 buurtnamiddagen voor de bewoners, deze hebben plaats in De Parette - organisatie van een nieuwjaarsreceptie, eveneens in de Parette - een daguitstap naar het Meetjesland voor de bewoners van het Marktplein en Goudwinde - verjaardagsbezoekjes met zelfgemaakt kaartje en een bloempje voor de 80- plussers, een kaartje in de brievenbus voor de 75-plussers - organisatie van een buurtfeest in het kader van Vlaanderen Feest 82

83 Goudwinde : - uitbaten van het buurtpunt Goudwinde (ontmoetingsruimte voor alle bewoners) door vrijwilligers - bewoners - organisatie van een buurtfeest in de Parette (in het kader van Vlaanderen Feest ) - organisatie van 2 buurtnamiddagen voor de bewoners samen met de bewoners van het Marktplein in LDC De Parette - daguitstap naar het Meetjesland Zandberg: De uitvalsbasis van deze werking is het wijkhuisje op de Zandberg en de lokalen van Groep Ubuntu. Vanaf september 2013 vindt deze werking volledig in de lokalen van Groep Ubuntu plaats, waar een nieuwe polyvalente zaal aanwezig is. Onze ervaring leert ons dat wij die broze bejaarden zelf moeten opzoeken, ter plaatse aan huis of in hun wijk zelf. Enkel op die manier kan je deze doelgroep bereiken. - we organiseerden 2 buurtnamiddagen voor alle 75-plussers van de wijk de Zandberg. De laatste ontmoetingsnamiddag vond plaats in de vernieuwde ontmoetingszaal op de Zandberg. Daarop waren een 25-tal aanwezigen. - Volksspelennamiddag - tweewekelijks, op de permanentiemomenten in het wijkhuisje (vanaf 1 september 2013 bij Groep Ubuntu ) op de zandberg, kunnen de buurtbewoners er terecht voor aanvragen klusjes en allerhande vragen. Deze permanentie werd opgenomen door 3 medewerkers van het PWA, - project verjaardagen : plussers worden thuis bezocht met een bloempje, plussers krijgen een verjaardagskaart in de bus - er is de maandelijkse pedicuredienst - de nieuwe 75-plussers (31) van de wijk werden in februari bezocht door de PWA medewerkers - Nieuwjaarsreceptie in LDC De Parette - Buurtfeest in kader van Vlaanderen Feest - Daguitstap Meetjesland (idem als Goudwinde & Marktplein) De stedelijke seniorenraad. Sinds 2002 wordt de stedelijke seniorenraad ondersteund vanuit het lokaal dienstencentrum. De Parette is de thuisbasis voor de algemene vergaderingen van de stedelijke seniorenraad en neemt de secretariaatsfunctie op zich. De combinatie stedelijke seniorenraad en lokaal dienstencentrum is vrij uniek en de samenwerking wordt positief ervaren. Met zijn 15 aangesloten seniorenverenigingen is de seniorenraad een zeer actieve adviesraad. Onze belangrijkste taken zijn: het opkomen voor de senioren en hun belangen in onze Stad formuleren van allerhande adviezen aan het Stadsbestuur betreffende onze doelgroep (cfr. Ons memorandum ) de ondersteuning van alle aangesloten verenigingen, 83

84 het organiseren van een eigen programmatie : 4 algemene vergaderingen, 4 maal Raad van Bestuur, nieuwjaarsreceptie, seniorenkwis, 2 seniorenkaartingen, petanquetornooi, studiereis, jaarlijks seniorenfeest, boeken- en CD kaarting De ontmoetingshuisjes Jaarlijks is er een bijeenkomst met de vrijwilligers van de wijkhuisjes. De ontmoetingshuisjes liggen verspreid over het grondgebied Harelbeke. De huisjes worden dagelijks opengehouden door een verantwoordelijke senior van de wijk, en fungeren als ontmoetingsplaats voor senioren. De senioren kunnen er terecht om te kaarten, petanque te spelen. De huisjes hebben als doel de mensen samen te brengen en het sociaal contact onder de oudere senioren van de wijk te verstevigen en te onderhouden. Hieronder een overzicht van de verschillende wijkhuisjes en de activiteiten die er plaatsvinden. Oostwijk Eiland Arendswijk Bavikhove Elke weekdag open van 13u 18u30 Elke weekdag open van 14u 17u30 Elke weekdag open van 13u 17u45 Niet op woensdag Open op maandag, woensdag en vrijdagnamiddag personen, senioren - Gezellig samenzijn, af en toe kaarten. Ook af en toe een etentje met de winst van de drank. - Geen verenigingen - 15 à 20 senioren - Er wordt vooral gekaart. Af en toe een feestje of een cadeautje (nieuwjaar, pasen ) met winst van drank - Geen verenigingen - 5 à 10 man - Kaartershuisje - Vrijdagavond AA man. Op vrijdag zelfs meer - Er zijn 3 vrijwilligers die elk een dag voor hun rekening nemen. - OKRA (woe) en NEOS (do) komen elk 1x per maand petanquen. Zuidstraat - Civiele bescherming op zondag - Zangclub 2 de en 4 de donderdag (14u 17u30) - Huiswerkbegeleiding Welzijnsschakel De Spie elke woensdagnamiddag. Overleie Momenteel niet open wegens een te beperkte opkomst. - In 2014 wijdt een studente haar bachelorpaper aan dit wijkhuisje. Hulste Open op dinsdag en donderdagnamiddag (petanque) - Dinsdag veel volk (+- 20 man). - Er wordt vooral petanque gespeeld. Enkel als het heel slecht weer is wordt er gekaart. Stasegem - Enkel verenigingen - S-plus: donderdag- en maandagnam. - Okra: 2 de dinsdag van de maand - Ziekenzorg: woensdag 84

85 Diversen Bezoeken aan de Parette: Als er vragen komen van andere dienstencentra, woonzorgcentra, verenigingen, om iets te komen drinken in de cafetaria of om de polyvalente zaal/restaurant te gebruiken, wordt daar, indien het praktisch te organiseren is, op ingegaan. In 2013 kregen we bezoek van twee groepen die op daguitstap waren in Harelbeke (organisatie: toeristische dienst) en van een fiets- en wandelclub. Gebruik door derden: Mede omdat het lokaal dienstencentrum aangebouwd is aan het WZC De Ceder a/d Leie én zich bevindt naast de serviceflats De Beiaard, maken andere OCMW diensten regelmatig gebruik van de infrastructuur van het lokaal dienstencentrum. Vooral het WZC gebruikt vaak de polyvalente zaal (en restaurant) voor de organisatie van activiteiten voor de bewoners van Ceder a/d Leie. In 2013 organiseerde het WZC 51 activiteiten voor zijn bewoners in de polyvalente zaal van de Parette. Wekelijks is er ook op zondag een eucharistieviering. Ook de bewonersraad (en andere activiteiten) voor de bewoners van de serviceflats de Beiaard vinden plaats in de polyvalente zaal van het lokaal dienstencentrum. Dit betrof in 2013 negen activiteiten. Ook kunnen families van bewoners de polyvalente zaal of de Passerelle huren voor een koffietafel (bv. huwelijksjubileum, verjaardag, Nieuwjaar, rouwmaaltijd). In 2013 vonden 16 koffietafels plaats. Af en toe gaan er ook enkele andere activiteiten, georganiseerd door derden in de Parette door (Vb werkruimte voor de E3-prijs). Varia : Daarnaast is het lokaal dienstencentrum de thuishaven (= vergaderingen en secretariaatsfunctie) van het Lokaal Steunpunt voor de Thuiszorg (LST) Harelbeke. Hiermee wil De Parette zich profileren als de centrale plaats voor thuiszorg binnen de gemeente. 85

86 1.2. Dorpshuis de Rijstpekker Lieze Bakelant centrumleider 056/ Openingsuren : 8u-12u30 14u-17u Het Dorpshuis De Rijstpekker opende officieel zijn deuren op 4 mei 2012 als antwoord op een tweeledig probleem. Enerzijds merkte het OCMW Harelbeke dat de werking van DC De Parette in verhouding minder ouderen uit Bavikhove en Hulste bereikte. Anderzijds stelde de Stad Harelbeke vast dat verschillende socio-culturele verenigingen voor hun activiteiten beroep deden op minder geschikte zalen in Hulste zelf of dat ze moesten uitwijken naar andere locaties om hun activiteiten te organiseren. Daarom besloten Stad en OCMW om samen hun schouders te zetten onder de uitbouw van het Dorpshuis De Rijstpekker dat multifunctioneel inzetbaar diende te worden. Het bestaande Socio in de Kasteelstraat werd uitgebreid met een ruime polyvalente zaal, een cafetaria en een kleine keuken. In het nieuwe gebouw worden de ruimere mogelijkheden van het Socio gecombineerd met de opstart van een lokaal dienstencentrum voor de ouderenpopulatie uit Hulste en Bavikhove. Eveneens zijn er in het Dorpshuis nog andere openbare functies samengebracht zoals de bibliotheek en de sociale dienst die hun vroegere werking behouden hebben. In dit project is de Stad Harelbeke verantwoordelijk voor de bouw van de infrastructuur en neemt het OCMW Harelbeke het dagelijks beheer van het Dorpshuis voor zijn rekening. De bestaansredenen in gedachten houdend, is het Dorpshuis de Rijstpekker dus een lokaal dienstencentrum dat zijn zalen ook ter beschikking stelt aan socio-culturele verenigingen. 1 VTE centrumleider, 2 0,5 VTE en 1 VTE polyvalent medewerkers maken in 2013 het personeelsbestand uit Het lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Rijstpekker Het Dorpshuis De Rijstpekker speelt in op de huidige realiteit van actief ouder worden en op het gekende vergrijzingsfenomeen. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Hulste waar men de kans krijgt om andere mensen te leren kennen. Samen zijn met anderen doet deugd en is onontbeerlijk in de strijd tegen vereenzaming. Tevens wil het Dorpshuis De Rijstpekker een aanspreekpunt zijn voor alle vragen waarop men zelf geen antwoord heeft. Vragen rond bijvoorbeeld een factuur, nood aan poetshulp of aan informatie rond tegemoetkomingen, Actief ouder worden impliceert bijblijven op allerlei gebieden en aandacht besteden aan de gezondheid. Daarom organiseert het Dorpshuis De Rijstpekker een uitgebreid aanbod aan informatie, vorming, sport en spel, al dan niet in samenwerking met lokale ouderverenigingen, lokale sprekers (bijv. dokters, podologen, ) of andere 86

87 lokale partners zoals bijv. CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Helkijn, Stad Harelbeke en LOGO Leieland. Netwerking is immers cruciaal voor een beginnend lokaal dienstencentrum dat succesvol wil worden. Niettegenstaande het Dorpshuis De Rijstpekker een niet erkend lokaal dienstencentrum is en dus geen wettelijke verplichtingen dient na te komen, neemt het voor zijn organisatie en programmatie van activiteiten en dienstverlening zoveel mogelijk het woonzorgdecreet en het kwaliteitsdecreet als uitgangspunt. Informatieve activiteiten totaal infomomenten: 8 Een LDC heeft als taak om op een laagdrempelige manier advies en informatie te geven aan ouderen over allerlei zaken die hen aanbelangen. Het woonzorgloket neemt hierin een centrale functie op. Iedere woensdagvoormiddag kunnen ouderen in het Dorpshuis bij de maatschappelijke werker terecht om gratis informatie te krijgen over thuiszorg ondersteunende diensten zoals maaltijdbedeling aan huis, personenalarmsysteem, poetshulp, mantelzorgtoelage, kort- en nachtopvang, opname in de woonzorgcentra, Op andere tijdstippen helpt de centrumleider de bezoekers graag verder door beroep te doen op het eigen aanbod of via doorverwijzing naar de juiste instantie. Daarnaast zijn er in het Dorpshuis verschillende informatiebrochures voorhanden die bezoekers wegwijs maken in het dienstverleningsaanbod en het thuiszorglandschap. Andere belangrijke informatiekanalen zoals de Parettegazette, de portaalsite van Hulste (www.hulste.info), het H-blad, persartikels, flyers en affiches informeren potentiële gebruikers over het activiteitenaanbod en het reilen en zeilen in het Dorpshuis De Rijstpekker. Binnen deze info- en adviesfunctie kadert ook de organisatie van infomomenten die ondergebracht kunnen worden onder de brede noemers van gezondheid en thuiszorg. 87

88 Aantal infomomenten 2013 Infomomenten 2013 # inschrijvingen 1 Robot in het operatiekwartier ism Neos Hulste 1 2 Reuma 17 3 Stevia 23 4 Griepvaccinatie 11 5 Anesthesie de dag van vandaag 24 6 Info-avond rond borstkanker 23 7 Mammoboxsessie 0 8 Bezoek mammo-grafische eenheid 2 Eindtotaal # inschrijvingen 101 # deelnemers aan minstens 1 infomoment 76 In 2013 organiseerde het Dorpshuis De Rijstpekker 8 infomomenten. De 4 infomomenten rond reuma, stevia, griepvaccinatie en anesthesie werden door het Dorpshuis op autonome basis georganiseerd. Voor de thema s griepvaccinatie en anesthesie kon het Dorpshuis beroep doen op dokters van Hulste. Het infomoment Een robot in het operatiekwartier gebeurde in samenwerking met de ouderenvereniging Neos Hulste. De andere 3 infomomenten die samen de borstkankercampagne in Harelbeke een gezicht gaven, zijnde een info- avond rond borstkanker, de mammoboxsessie en een bezoek aan een mammografische eenheid, kwamen tot stand in samenwerking met het Departement Burger & Welzijn, de Welzijnsraad en het Lokaal Gezondheidsoverleg Logo Leieland. Voor alle infomomenten samen kon het Dorpshuis de Rijstpekker rekenen op 76 verschillende deelnemers die zich 101 keer ingeschreven hebben. Sommige deelnemers namen dus meer dan 1 keer deel aan een infomoment. 88

89 Aantal inschrijvingen en deelnemers naar herkomst voor infomomenten 2013 Kuurne Hulste of Bavikhove De Panne Onbekend Harelbeke Ingelmunster TOTAAL # inschrijving/herkomst % inschrijving/herkomst 16,83 2,97 20,79 56,44 0,99 1, # deelnemers/herkomst % deelnemers/herkomst 21,05 3, ,37 1,32 1, Aantal inschrijvingen en deelnemers naar leeftijd voor infomomenten 2013 Ongekend Eindtotaal # inschrijving/leeftijd % inschrijving/leeftijd 19,80 1,98 18,81 15,84 32,67 10, # deelnemers/leeftijd % deelnemers/leeftijd 23,68 2,63 17,10 18,42 30,26 7, ,26% bezoekers hebben een leeftijd tussen de 70 en 79 jaar. Zij hebben ook het meeste aantal inschrijvingen op hun naam staan, 32,67%. Het aantal bezoekers in de leeftijdscategorieën jaar en jaar gaat bijna gelijk op: 18,42% jarigen schreven zich in voor een infomoment ten opzichte van 17,10% jarigen. 7,89% 80+ zijn goed voor 11 inschrijvingen. De 55- zijn in de minderheid: slechts 2 personen of 2,63% schreven zich in voor een infomoment. Dit hangt waarschijnlijk nauw samen met hun actieve werksituatie. We kunnen veronderstellen dat naarmate men ouder wordt en ouderdomskwalen meer de kop opsteken, men meer behoefte heeft aan infomomenten en informatie rond thema s die hun leefwereld aanbelangen. 89

90 Recreatieve en bewegingsactiviteiten Aantal: 20 Recreatieve activiteiten zijn gericht op ontspanning waarbij sociale contacten en ontmoeting met andere bezoekers centraal staan. Daarnaast zijn er ook bewegingsactiviteiten die een belangrijke preventieve functie hebben. Regelmatig bewegen is immers cruciaal voor een gezond leven. Soort recreatie Activiteit # inschrijvingen Moulin Rouge 19 The Aviator 7 Film Hasta la Vista 10 Bienvenue chez les Ch'tis 8 Jagten 0 Totaal # inschrijvingen Film 44 Feest 1-jarig feest Dorpshuis 81 Kerstfeest 60 Totaal # inschrijvingen Feest 141 Boekenkaarting 27 Quiz 40 LDC 21 Koffieklets mei 13 Koffieklets juni 19 Koffieklets juli 18 Koffieklets augustus 35 Ontspanning Koffieklets september 22 Koffieklets oktober 18 Koffieklets november 23 Registratie leden kaarting Solden Shopping 2 Volksdans-namiddag 34 Totaal # inschrijvingen Ontspanning

91 Kubb 2 Registratie pingpong 4 Beweging Samen sportelen ism Sportdienst Tai Chi (gratis proefles lessenreeks) Turnen op muziek (10- beurtenkaart) Yoga (Gratis proefles) 16 Yoga jaarbasis 40 Aparte les yoga 4 Totaal # inschrijvingen Beweging 115 Eindtotaal # inschrijvingen (film, feest, ontspanning, beweging) 540 # deelnemers aan minstens 1 activiteit verschillende deelnemers hebben in 2013 aan minstens 1 activiteit deelgenomen. Elke deelnemer nam gemiddeld 2,7 keer deel. Aantal inschrijvingen en deelnemers naar herkomst voor recreatie 2013 Soort recreatie 2013 Totaal # inschrijvingen Beweging Totaal # inschrijvingen Feest Totaal # inschrijvingen Film Totaal # inschrijvingen Ontspanning # inschrijving/ herkomst % inschrijving/ Herkomst # deelnemers /herkomst % deelnemers /herkomst Ongekend Hulste/ Bavikhove Harelbeke Kuurne Andere gemeenten < 15 km Andere gemeenten > 15 km # inschrijvingen /soort ,19 82,96 9,07 4,26 2,96 0, ,50 74,50 14,50 4 5,

92 74,50% van de deelnemers aan minstens 1 recreatieve activiteit woont in Hulste of Bavikhove en participeert bovendien het meest aan het recreatieve aanbod in het Dorpshuis De Rijstpekker (82,96%). Meer dan 50% van de inschrijvingen slaat op ontspanningsactiviteiten zoals koffieklets, kaarting,... Daarnaast is 14,50% van de deelnemers afkomstig uit Harelbeke. 9,50% van de bezoekers komt uit Kuurne of uit andere randgemeenten van Hulste. De afwezigheid van een lokaal dienstencentrum kan een reden zijn om naar het Dorpshuis te komen voor een of andere activiteit. Slechts 2 personen (1%) komen uit gemeenten die verder dan 15 km van Hulste liggen. Aantal inschrijvingen en deelnemers naar leeftijd voor recreatie 2013 Totaal # inschrijvingen Beweging Totaal # inschrijvingen Feest Totaal # inschrijvingen Film Totaal # inschrijvingen Ontspanning Ongekend # inschrijvingen /soort # inschrijvingen/leeftijd % inschrijvingen/leeftijd 6,48 0,56 1,11 11,48 25,93 35,37 19, # deelnemers/leeftijd % deelnemers/leeftijd 5 1,50 2, , , Uit de tabel kunnen we afleiden dat 29% van de bezoekers een leeftijd heeft tussen 70 en 79 jaar. Daarna volgen de gebruikers tussen de 60 en 69 jaar met 24,50%. 21,50% van de deelnemers aan minstens 1 recreatieve activiteit is ouder dan 80 jaar. Tenslotte is 16% van de ouderen die participeert aan het ontspanningsaanbod tussen jaar. De -49 jarigen zijn logischerwijze in de minderheid gezien hun werksituatie. In verhouding met het aantal inschrijvingen zijn de bezoekers tussen jaar de absolute koplopers op het gebied van recreatieve activiteiten met 35,37% van alle inschrijvingen. Verder stellen we vast dat zij voornamelijk geïnteresseerd zijn in ontspanningsactiviteiten (51,67%). Ook de 80+ schrijven zich hoofdzakelijk in voor deze activiteiten: 57% van de inschrijvingen gaat naar ontspanning. Dezelfde opmerking gaat ongeveer op voor de ouderen in de leeftijdscategorie tussen jaar jarigen zijn dan weer meer geïnteresseerd in bewegingsactiviteiten. 92

93 Vormende activiteiten totaal: 20 Vormende activiteiten staan in het teken van persoonsontwikkeling en levenslang leren. We onderscheiden voordrachten, uitstappen, taal- en andere cursussen. Aantal vormingsactiviteiten 2013 Soort vorming Activiteit # inschrijvingen Den anderen oorlog ism Neos Hulste 7 Energie besparen ism Milieudienst 13 Energiejacht ism Milieudienst 2 Voordrachten Groepsaankoop groene stroom ism Milieudienst 7 Kruiden kweken 12 Levensverhalen ism S-Plus Bavikhove/Hulste 2 Voordracht Congo 20 Totaal # inschrijvingen Voordrachten 63 Daguitstap Henegouwen 1 Klooster/Hospitaal 19 Uitstappen ism DC De Parette Daguitstap Henegouwen 2 Brouwerij 22 Daguitstap Kaas&Co 15/04 23 Totaal # inschrijvingen Uitstappen 64 Engels Taalcursussen ism CVO Frans Italiaans Spaans Totaal # inschrijvingen Taalcursussen 63 93

94 Bloemschikken 1 Cursus haken 3 Andere cursussen Kalligrafie 3 Werken met tablets ism CVO 25 Zilverwijzer 5 Totaal # inschrijvingen Andere cursussen 37 Eindtotaal # inschrijvingen vorming Totaal # deelnemers aan minstens 1 vormingsactiviteit 182 In 2013 organiseerde het Dorpshuis De Rijstpekker 7 voordrachten die samen 63 inschrijvingen opleverden. 5 voordrachten gebeurden in samenwerking met andere partners: Neos Hulste, S-Plus Bavikhove-Hulste en het Departement Milieu van de Stad Harelbeke. De voordracht rond Congo was in samenwerking met een spreker uit Hulste. Lokale sprekers trekken immers meer bezoekers aan die anders misschien niet naar het Dorpshuis zouden komen. In 2013 planden de lokale dienstencentra van het OCMW een aantal daguitstappen. Voor slechts 3 van hen schreven mensen uit Hulste zich in. Bijgevolg wordt er enkel met deze uitstappen rekening gehouden. 64 inschrijvingen werden geregistreerd voor de daguitstappen. In 2013 gingen we van start met 2 nieuwe taalcursussen, namelijk Italiaans en Engels, in samenwerking met het CVO. De 4 taalcursussen samen waren goed voor 63 inschrijvingen. Tenslotte werden er in het Dorpshuis nog workshops van 1 dag aangeboden waarvoor er 37 inschrijvingen waren. De workshop werken met tablets gebeurde eveneens in samenwerking CVO. Deze cursus werd in maal herhaald op vraag van de deelnemers. Op die manier kreeg iedereen een kans om hieraan deel te nemen. 182 verschillende deelnemers hebben tenminste aan 1 vormingsactiviteit in het Dorpshuis De Rijstpekker deelgenomen. 94

95 Aantal inschrijvingen en deelnemers naar herkomst voor vorming 2013 Hulste/ Bavikhove Harelbeke Kuurne gemeenten < 15 km gemeenten > 15 km # inschrijvingen/ soort Voordrachten Uitstappen Taalcursussen Cursussen # inschrijvingen /herkomst % inschrijvingen/ herkomst # deelnemers/ herkomst % deelnemers/ herkomst ,44 51,10 34,36 4,41 7,93 1, ,55 48,35 35,16 4,95 9,34 1, Hooguit de meeste deelnemers (48,35%) komen uit Hulste of Bavikhove. Bij de vormingsactiviteiten merken we op dat 34,36% van de deelnemers uit Harelbeke komt. Dit is meer dan bij de recreatieve activiteiten maar uit de tabel leiden we af dat dit cijfer beïnvloed wordt door hun deelnames aan de daguitstappen die in samenwerking met DC De Parette worden georganiseerd. 9,34% van de deelnemers komt uit de randgemeenten die op minder dan 15 km van Hulste liggen. Tenslotte zien we dat 1,65% van ver komt om een of ander activiteit bij te wonen. Aantal inschrijvingen en deelnemers naar leeftijd voor vorming 2013 Onbekend Ongekend # inschrijvingen /soort Voordrachten Uitstappen Taalcursussen Andere cursussen # inschrijvingen/leeftijd % inschrijvingen/leeftijd # deelnemers/ leeftijd % deelnemers/ leeftijd ,08 1,32 3,08 0,38 18,94 39,65 23,79 7, ,75 2,20 2,75 3,30 15,38 43,41 22,53 7,

96 43,41% van de deelnemers heeft een leeftijd tussen jaar. Daarna volgen de deelnemers met een leeftijd tussen jaar: 22,53% heeft zich ingeschreven voor 1 of meerdere activiteiten. De leeftijdsgroep tussen jaar is goed voor 15,38% van alle gebruikers. Tenslotte zijn er 7,69% 80+ die meegedaan hebben aan een vormende activiteit. De deelnemers jonger dan 55 jaar, beslaan 8,25% van de deelnemers. Bij 2,75% is de leeftijd onbekend. Verhoudingsgewijs met het aantal inschrijvingen zijn de 55 tot 59 jarigen iets actiever op het gebied van vorming dan hun oudere leeftijdsgenoten. Waar bij de ouderen jonger dan 70 jaar de inschrijvingen over de verschillende activiteitensoorten redelijk evenredig verdeeld zijn, zien we dat 70+ hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in voordrachten en uitstappen en minder in taal- of andere cursussen. Maaltijden Vanaf 7 januari 2013 kan iedere 55+ uit Groot-Harelbeke in het Dorpshuis De Rijstpekker terecht voor een gezonde, warme maaltijd. Een uitzondering op deze leeftijdsregel zijn alle jongere mensen die onmogelijk voor zichzelf kunnen koken of alleenstaanden die liever in gezelschap een maaltijd eten. De bezoekers hebben de keuze tussen een dag- of een weekmenu die bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Beide maaltijden kostten in ,70. Bij aanvang van de maaltijden was er vervoer voorzien van en naar het Dorpshuis voor 1 heen en terug. Weinig mensen deden hierop beroep. Bovendien was dit vervoer afhankelijk van een kleine groep beschikbare vrijwilligers waardoor het OCMW op een bepaald moment genoodzaakt was dit vervoer stop te zetten. Vanaf 1 oktober 2013 kunnen mensen, dankzij een samenwerking met HISE vzw, opnieuw vervoer hebben om te komen eten in het Dorpshuis. De kostprijs voor een heen- of terugrit is gelijk aan 3 en wordt vereffend met dienstencheques. 96

97 Aantal gereserveerde maaltijden naar soort maaltijd 2013 Soort menu Dagmenu Doelgroep # gereserveerde maaltijden % # gereserveerde maaltijden Personeel 196 7,21 Senioren ,81 Vrijwilligers 90 3,31 Opleiding 4 0,15 Personeel 24 0,88 Weekmenu Senioren 72 2,65 Vrijwilligers 3 0,11 Opleiding 2 0,07 Dieetmenu Senioren 2 0,07 Meeneemmenu Personeel 20 0,74 # verkochte maaltijden # verschillende deelnemers die minstens 1 maaltijd genoten hebben In 2013 werden er aan 138 verschillende mensen 2718 maaltijden verkocht in het Dorpshuis De Rijstpekker. Het merendeel van deze maaltijden werd verkocht aan senioren: zij kochten op jaarbasis 2305 dagmenu s en 72 weekmenu s, wat gelijk staat aan 87,45% van alle maaltijden. De resterende 341 maaltijden of 12,55% waren bestemd voor het personeel, vrijwilligers of gastbezoekers van andere OCMW s. Aantal eters en gereserveerde maaltijden naar herkomst 2013 Herkomst # deelnemers/ herkomst % # deelnemers/ herkomst Ongekend Harelbeke 12 8,7 Hulste/Bavikhove ,71 Kortrijk 2 1,45 Heule 2 1,45 Zwevegem 2 1,45 Wielsbeke 1 0,72 Oostrozebeke 1 0,72 Izegem 1 0,72 Moorslede 1 0,72 Gistel 1 0,72 Ichtegem 1 0,72 Totaal

98 Als we kijken naar de herkomst van de eters, dan zien we dat 79,71% van de eters afkomstig is uit Hulste of Bavikhove die samen 2599 maaltijden voor hun rekening namen. Dit dienstverleningsaanbod komt dus vooral ten goede aan de buurt waarin het Dorpshuis gelegen is. Gezien de aanwezigheid van een restaurant in DC De Parette, is het logisch dat slechts 8,70% uit Harelbeke beroep doet op deze dienstverlening. De overige maaltijden werden verkocht aan personeel of inwoners van randgemeenten zoals Kortrijk, Heule, Wielsbeke, Oostrozebeke, Aantal eters en gereserveerde maaltijden naar leeftijd 2013 leeftijd # eters/leeftijd % eters/leeftijd # gereserveerde maaltijden , , , , , Ongekend 8 5,8 10 # eters ,01% van de bezoekers ouder dan 80+ kwamen 847 keer eten in het Dorpshuis De Rijstpekker. 23,19% tussen jaar aten 734 maaltijden en 25,36% tussen 60 en 69 jaar bestelden samen 531 maaltijden. In verhouding met het aantal verkochte maaltijden vormen de 80+ de grootste groep, de mensen tussen jaar en jaar zijn eerder evenredig verdeeld. Daarna volgen de jarigen die een iets kleiner aandeel hebben in de maaltijden. Een minderheid onder de 50 jaar, die vooral uit personeel of vrijwilligers bestaat, doet eveneens beroep op deze dienstverlening in het Dorpshuis. Je zou kunnen besluiten dat de groep die gezien de hoge leeftijd het meest nood heeft aan een maaltijd, hier ook gebruik van maakt Zaalverhuur aan socio-culturele verenigingen Zoals reeds eerder aangehaald kunnen socio-culturele verenigingen de zalen van het Dorpshuis afhuren voor hun activiteiten. Ze hebben hierbij de keuze tussen de polyvalente zaal, de cafetaria, de resto, de keuken en de vergaderzaal boven of een combinatie van deze zalen. De lokalen kunnen niet afgehuurd worden in het kader van privé-feesten (zoals trouw- en plechtige communiefeesten). 98

99 Verenigingen kunnen via het vrijetijdsloket van de Stad Harelbeke nagaan of het Dorpshuis beschikbaar is. Daarnaast kunnen ze zich informeren bij de centrumleider over de beschikbare zalen. Afhankelijk van verschillende factoren (aard van de activiteit, het aantal verwachte personen, het aantal verenigingen die op hetzelfde moment gebruik maken van het Dorpshuis) wordt hen dan een zaal toegekend. Om een zaal af te huren, ondernemen verenigingen de volgende stappen: Aanvraagformulier: de vereniging geeft aan de hand van dit formulier zijn contact- en activiteitengegevens door die op zijn beurt door de centrumleider geregistreerd worden in het computergestuurd programma ReCreatex. Retributiereglement: In dit reglement vindt een vereniging vooreerst een overzicht van de verschillende gebruikersgroepen (= CT1 CT5. CT2 is bijvoorbeeld een erkende feitelijke vereniging in Harelbeke) en activiteitengroepen (= soorten activiteiten zoals een vergadering, een bijeenkomst, ). Op basis van een combinatie van beiden wordt aan de vereniging een tarief toegekend. Verder vindt zij in dit document de verschillende huishoudelijke regels die nageleefd moeten worden in het Dorpshuis met betrekking tot brandveiligheid, dranklevering via vaste leverancier, rookverbod, maximale bezettingsgraad en opkuis van de gebruikte zalen. Reservatiebevestiging: Indien de aangevraagde zaal vrij is, wordt de aanvraag door de centrumleider bevestigd via dit formulier. Activiteitenfiche: Ten laatste 2 weken voor de aanvang van de activiteit vult de vereniging de activiteitenfiche in waarin zij aangeeft welk soort materiaal zij nodig heeft en welke drank besteld moet worden. Zaaltoezicht: In het Dorpshuis is Kathleen Delchambre verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het Dorpshuis. Zij geeft de gebruikers meer uitleg over het gevraagde materiaal en kijkt toe op de naleving van het retributiereglement. Al deze formulieren zijn terug te vinden op de website van het OCMW Harelbeke (sectie dienstencentra) of kunnen verkregen worden via de centrumleider. In 2013 is het Dorpshuis 956 keer gereserveerd: de zalen werden 683 keer voor eigen gebruik gereserveerd (71,44%) en 273 keer door een externe vereniging afgehuurd voor hun activiteiten, wat neerkomt op 28,56% van alle reserveringen. Hieronder geven we een overzicht van alle reserveringen: 99

100 Aantal reserveringen en verenigingen 2013 Vereniging Activiteit MA DIN WOE DON VR ZAT ZON # Reserveringen Dh De Rijstpekker Hulste (478) Dorpshuis Cafetaria (205) CVO VIVA West-Vlaanderen (65) Bijeenkomst Cursus Dansen 1 1 Feest Film Infomoment Kaarting Optie Quiz Tentoonstelling Turnen Vergadering 1 1 Voordracht 1 1 Vorming 1 1 Workshop GEBRUIK CAFETARIA Kaarting 1 1 Cursus Vorming Familiehulp (34) Vergadering Gezinsbond afd. Hulste (25) Bijeenkomst Cursus Kaarting 1 1 Vergadering Workshop 2 2 Return (20) Cursus AA Groep (18) Vergadering Stad Harelbeke (18) Neos Hulste (14) Bijeenkomst 1 1 Optreden 1 1 Stadsreceptie Tentoonstelling Vergadering Clubkaarting Infomoment Voordracht

101 KVLV Hulste (11) Bijeenkomst Turnen 9 9 Bijeenkomst JKAV (9) Film 1 1 Vorming Bijeenkomst 1 1 OCMW- Vwwerking (6) Cursus 1 1 Vergadering Vorming Wijkcomité Holvoets Kapel (5) Tentoonstelling Vergadering Bijeenkomst 1 1 Kunst in Hulste (4) Tentoonstelling Vergadering 1 1 Bijeenkomst 2 2 Markant Hulste (4) Voordracht 1 1 Workshop 1 1 Rode Kruis (4) Bloedinzameling 4 4 S-Plus Bavikhove - Hulste (3) Vergadering 1 1 Vorming 2 2 Bijeenkomst 1 1 Parochie Sint Pieter Hulste (3) Receptie 1 1 Vergadering 1 1 Club 37 Hulste (2) Bijeenkomst 1 1 Vergadering 1 1 De Drie Bonden Hulste Bijeenkomst Benefiet Delphine Deboeuf (2) Bijeenkomst 1 1 Kaarting 1 1 Hulste Sportief (2) Bijeenkomst 1 1 Eetfestijn 1 1 Land. Gilde Bav/Hulste (2) Receptie 1 1 Workshop 1 1 Werkgroep Damiaanactie Bijeenkomst 1 1 Taxistop/Mmc Cursus 1 1 Supportersclub Stijn Devold. Bijeenkomst 1 1 Stedelijke Basisschool Hulste Bijeenkomst 1 1 Residentie De Vliet Infomoment 1 1 Podoloog Thomas Adam Infomoment 1 1 OCMW HARELBEKE Bijeenkomst

102 OCMW DC De Parette Vergadering 1 1 Kortrijk Noord Vergadering 1 1 Hulste For Life Stadsreceptie 1 1 Goegemutst Repeteren 1 1 Feestcomité Hulste Vergadering 1 1 Diafo Fotoclub Vergadering 1 1 De Leute Makers Bijeenkomst 1 1 De Klinkerclub Wandeltocht 1 1 Kasteelstraatvrienden Bijeenkomst 1 1 De Branding Kuurne Bijeenkomst 1 1 Cura Del Corpo Bijeenkomst 1 1 Chiro De Sprokkels Hulste Bijeenkomst 1 1 CD&V Harelbeke Vergadering 1 1 # Verenigingen Aantal reserveringen naar weekdagen, weekend en gereserveerde zalen 2013 Ma - Vrij # reserveringen gedurende openingstijden DH (tem 16u30) # reserveringen buiten openingstijden DH (vanaf 17u) Zat - Zon 144 (58,78%) 101 (41,22%) 28 Eindtotaal (89,74%) (10,26%) De meeste reserveringen vinden plaats op een weekdag. Slechts een tiental % van de reserveringen waren voor het weekend bestemd. 58,78% van de reserveringen op weekdagen vallen in de openingsuren van het lokaal dienstencentrum Dorpshuis De Rijstpekker. Verder zien we dat als verenigingen het Dorpshuis reserveren op weekdagen tijdens de openingsuren, ze voor hun activiteiten meestal gebruik maken van 1 enkele zaal van het Dorpshuis. Slechts in een aantal gevallen hadden de verenigingen de gehele zaal nodig waardoor de eigen werking belemmerd werd. 102

103 Ma - Vrij Lokalen Dorpshuis De Rijstpekker # reserveringen in de voormiddag (tem 12u59) # reserveringen in de namiddag (vanaf 13u) Cafetaria 14 Cafetaria/Resto-Keuken 11 1 Polyvalente zaal Polyvalente/Cafetaria 2 1 Polyvalente/Cafetaria/Resto-Keuken 2 1 Vergaderzaal boven 45 3 Eindtotaal In de toekomst blijft het belangrijk om een goed evenwicht te bewaren tussen de activiteiten van het Dorpshuis De Rijstpekker en die van de verenigingen als ze op hetzelfde moment het Dorpshuis nodig hebben. Soorten activiteiten reserveringen 2013 Soort activiteit # reserveringen Bijeenkomst/Receptie 31 Bloedinzameling 4 Clubkaarting 11 Cursus/Workshop 88 Eetfestijn 1 Film 1 Infomoment 4 Kaarting 2 Optreden 1 Repeteren 1 Stadsreceptie 5 Tentoonstelling 13 Turnen 9 Vergadering 76 Voordracht/Vorming 25 Wandeltocht 1 Eindtotaal 273 De verenigingen huren het Dorpshuis af voor een veelheid aan activiteiten. 88 reserveringen (32,23%) waren bestemd voor het organiseren van een workshop of cursus. Daarnaast werden er 76 vergaderingen (27,84%) georganiseerd in Dorpshuis. Tenslotte sluiten bijeenkomsten of recepties met 11,36% de top 3 af waarvoor verenigingen het Dorpshuis De Rijstpekker afhuren. 103

104 2. Thuiszorgondersteunende dienstverlening 2.1. Maaltijdbedeling Van Houdt Stefaan maatschappelijk werker thuiszorg 056/ Het OCMW van Harelbeke levert reeds 28 jaar warme maaltijden bij personen met een zorgnood. Tijdens weekdagen krijgen de mensen een warme maaltijd, die bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert. Tijdens het weekend is er mogelijkheid tot het bekomen van een diepvriesmaaltijd of een vacuüm verpakte maaltijd. Personen kunnen eveneens dieetmaaltijden vragen: diabetes, maag- en darmsparend, zoutarm, vetarm. Ook gemalen of gemixte voeding kan worden aangeboden. In de loop van het jaar 2013 werden er 107 aanvragen ingediend ten opzichte van 89 in 2012, 86 in 2011 en 58 in In 2013 werden in totaal maaltijden bedeeld. In 2013 is er een stijging van het aantal aanvragen en bedeelde maaltijden door stopzetting van de activiteiten vanuit de traiteurdienst t Gaverke in oktober Van het totale aantal maaltijden werden er dieetmaaltijden bedeeld. Vergelijkende tabel van het aantal verstrekte warme maaltijden en diepvriesmaaltijden per jaar van 2007 t.e.m Jaar Aantal verkochte warme maaltijden: Aantal verkochte diepvries maaltijden TOTAAL Sinds 2003 werkt het OCMW samen met een externe partner voor de maaltijdenbedeling wegens overbezetting van de eigen bedelingsrondes. Tot 2/9/2011 betrof dit Traiteur t Gaverke en vanaf 5/9/2011 werd dit Delicatesse Catering NV uit Genk. Deze firma verzorgt de bedeling voor de sectoren Hulste, Bavikhove en Overleie. In 2013 omvatte deze samenwerking twee volledige werkjaren. Door stopzetting van traiteurdienst t Gaverke (okt. 2013) zien we een stijging van het aantal maaltijden in

105 Tabel met de evolutie van het aantal bedeelde maaltijden door de externe partner Delicatesse Catering NV. Jaar Aantal cliënten doorverwezen Aantal warme maaltijden In 2013 zien we een stijging van het aantal personen die een maaltijd ontvingen maar een daling in het totaal aantal maaltijden. Dit is te verklaren door een groot aantal personen met een tijdelijke aanvraag en een mindere klanttevredenheid. Tweemaal per jaar wordt een overlegvergadering belegd tussen het OCMW en Delicatesse Catering. We kunnen bevestigen dat de firma streeft naar een betere dienstverlening door invoering van warmhoudovens, product en menuaanpassingen en er wordt ook gezocht naar een kwalitatief recipient voor de maaltijden. Tabel met de verdeling tussen de verschillende maaltijdrondes. Ronde Aantal bedeelde maaltijden Harelbeke Harelbeke Serviceflats 4148 Subtotaal Delicatesse 8291 TOTAAL Tabel met het aantal cliënten, gerangschikt volgens woonplaats. Deelgemeente Aantal cliënten in 2011 Perct Aantal clienten In 2012 Perct Aantal clienten In 2013 Perct Centrum 33 10,9 % 46 14,6 % 45 13,6 % Stasegem 40 13,3 % 35 11,1 % 40 12,1 % Bavikhove 25 8,3 % 25 7,9 % 22 6,7 % Hulste 29 9,6 % 30 9,5 % 29 8,8 % Zandberg 24 7,8 % 31 9,8 % 36 10,9 % Arendswijk % 26 8,2 % 31 9,4 % Eiland 26 8,6 % 29 9,2 % 38 11,5 % Collegewijk 25 8,3 % 24 7,6 % 21 6,4 % Overleie 22 7,3 % 16 5,0 % 14 4,2 % Oostwijk 20 6,6 % 27 8,5 % 22 6,7 % Serviceflats 27 9 % 26 8,2 % 32 9,7 % Totaal % % % 105

106 aantal klanten per wijk in aantal klanten In 2013 werd aan 330 verschillende personen maaltijden bedeeld. Een stijging tov 2012 met 15 personen. We kunnen een tamelijk evenredige aanwezigheid van de dienst Maaltijden aan Huis vaststellen in de wijken van de stad. Opmerkelijk is de stijging in de wijk Eiland en in mindere mate in de wijken Stasegem, Arendswijk en Zandberg. Er is een daling vast te stellen in de Oostwijk. De bedeling stijgt ook in de Serviceflats. Het aantal cliënten, gerangschikt volgens leeftijdscategorie. leeftijd Aantal cliënten in 2010 Perct Aantal cliënten in 2011 Perct Aantal clienten 2012 Perct Aantal clienten 2013 Perct > 60 jaar % 16 5,3 % 17 5,4 % 14 4,2 % 60 - > % 25 8,3 % 34 10,8 % 31 9,4 % jaar > 70 - > % 87 28,9 % 84 26,6 % 82 24,8 % 80 jaar >80 - > % ,5 % ,8 % ,6 % jaar % 27 8,8 % 20 6,6 % 43 13,0 % TOTAAL % % % % 106

107 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 leeftijd gebruikers > 60 jaar jaar jaar jaar + 90 jaar leeftijd gebruikers We merken dat de leeftijdsgroep van 70 -plussers en 80 -plussers het meest gebruik maken van de warme maaltijden aan huis. Binnen deze groep is er een grote stijging bij de categorie 90- plus. De jongere categorie betreft vooral mensen met een tijdelijke vraag na vb. kliniekverblijf. 107

108 2.2. De poetsdienst Leen Verbeke Verantwoordelijke poetsdienst 056/ Iedere inwoner van Harelbeke kan een beroep doen op de Harelbeekse poetsdienst. We hebben in het bijzonder aandacht voor: - Personen met verminderde mobiliteit - Personen met ernstige ziekte of invaliditeit - Personen met psychosociale problemen - Personen die mits poetshulp langer in hun eigen thuissituatie kunnen verblijven ( bv. uitstel van opname in een woonzorgcentrum). In 2013 werden geen nieuwe poetsvrouwen aangeworven. 2 Personeelsleden namen loopbaanhalvering, 1 medewerker nam 1/5de loopbaanonderbreking i.k.v ouderschapsverlof, 1 medewerker ging uit dienst. - Op waren 55 poetsvrouwen (31.62 VT eq) werkzaam in de poetsdienst. Er werkten 45 poetsvrouwen (25.57 VT eq) in het kader van dienstencheques en 10 poetsvrouwen (6.05 VT eq) via de reguliere poetsdienst. - Hiervan werkten 42 poetsvrouwen deeltijds, 11 in ¾ tewerkstelling, 1 poetsvrouw 1/4 tijd en 1 voltijds. 9 poetsvrouwen zijn tewerkgesteld als gesubsidieerde contractuelen, 1 als contractueel voor onbepaalde duur en 45 in het kader van dienstencheques (waarvan 2 personen werkzaam zijn via een activaplan). Vergelijkende tabel van het aantal cliënten per jaar van 2008 t.e.m

109 Het aantal cliënten daalt. De redenen hiervoor zijn het niet/beperkt vervangen van langdurig zieke poetsvrouwen, waardoor nieuwe cliënten niet kunnen ingeschakeld worden. Medewerkers die vermindering van uren aanvragen worden niet vervangen. Het resultaat van de verhouding in- en uitstroom zorgde ervoor dat de opvang van bestaande cliënt van zieke medewerkers geen al te groot probleem was. De grootste reden van uitstroom was vooral te wijten aan overlijdens en opnames in een woonzorgcentrum. In het voorjaar stonden gemiddeld 7 personen op de wachtlijst, in de zomer en het najaar een 10-tal. De gemiddelde wachttijd bedroeg zo n 2 maanden. Sinds 1 juli 2012 geldt er een wettelijke aanwervingsverplichting voor dienstenchequebedrijven waarbij 60% van de nieuwe aanwervingen per kwartaal moeten bestaan uit uitkeringsgerechtigde of leefloongerechtigde werkzoekenden. Deze aanwervingsverplichting maakt de zoektocht naar de vervanging van afwezige medewerkers niet eenvoudiger. Daarom worden langdurig afwezige medewerkers minder vervangen en worden hun cliënten tijdelijk doorgeschoven naar medewerkers die op dat momenten vrij staan. Op die manier was er ook geen mogelijkheid om wachtenden in te schakelen. Er blijven in de regio nog steeds een groot aantal commerciële poetsbedrijven met dienstencheques op de markt. Op die manier blijft het aanbod op peil en worden de aanvragen over de verschillende diensten verdeeld. Aantal cliënten op t.o.v aantal op instroom cliënten uitstroom cliënten aantal op Van het nieuwe aantal cliënten zijn 12 personen ingeschakeld in de reguliere poetsdienst en 31 personen ingeschakeld via het systeem dienstencheques. Aantal cliënten, gerangschikt volgens leeftijdscategorie (stand op ) Reg. DC 109

110 De 80-plussers zijn zowel in het regulier systeem als in het systeem van dienstencheques de grootste groep cliënten. Deze groep wordt gevolgd door de 70-plussers. In het regulier systeem wordt er voor 7.5 uren/week poetshulp geleverd aan 3 OCMW.- diensten samen: vzw De Oever, het LOI en de buurtwerking in Goudwinde. Deze diensten werden opgenomen in de globale telling, niet in de specificaties. Aantal cliënten, gerangschikt volgens gezinssituatie (stand op ) Reg. DC Alleenstaande man Alleenstaande vrouw Gezin Er maken dubbel zoveel alleenstaande vrouwen als mannen gebruik van de Harelbeekse poetsdienst. In het systeem dienstencheques worden er in verhouding meer gezinnen bereikt dan in de reguliere poetsdienst. Het aantal cliënten, gerangschikt volgens woonplaats (stand op ) Reg. DC 0 110

111 De verdeling van het aantal cliënten met dienstencheques en de reguliere poetsdienst is min of meer gelijkmatig verspreid over de wijken. Op het Eiland zijn de gebruikers het sterkst gestegen. De sterkst vertegenwoordigde wijken zijn het Centrum, Hulste en het Eiland; de minst vertegenwoordigde wijken zijn de Oostwijk en Overleie. Frequentie van de verleende poetshulp(stand op ) Reg. DC dagen wekelijks maandelijks De poetshulp bestaat meestal uit poetsbeurten van een halve werkdag en gebeurt wekelijks, veertiendaags of maandelijks. Het merendeel van de gebruikers heeft om de 14 dagen hulp. Slechts een klein aantal krijgt 1 keer per maand poetshulp. In 2013 werden 2 vormingsmomenten georganiseerd: In juni ging de opleiding Professioneel schoonmaken door. Hierin werd aangeleerd hoe het poetsen hygiënischer kan en minder belastend kan gebeuren. Ook de eigen kennis van producten en materialen werd in de mate van het mogelijke verruimd. In het najaar kregen onze medewerkers de opleiding Ik deed de deur open en daar lag hij/zij. In deze vorming werd vooral aangeleerd hoe men moet handelen in noodsituaties. 111

112 2.3. Verhuur van personenalarm Van Houdt Stefaan maatschappelijk werker thuiszorg 056/ Sinds 1990 stelt het OCMW personenalarmsystemen ter beschikking aan bejaarden en minder validen die zich in een potentiële risicosituatie bevinden. Het oproepsysteem biedt de mogelijkheid om bij noodsituaties dag en nacht in direct contact te treden met een hulpverlener. Het OCMW werkt hiervoor samen met de alarmcentrale van Telehulp. Het OCMW beschikt over 44 alarmtoestellen, waarvan in het totaal 33 toestellen werden uitgeleend in Gedurende het jaar waren er 13 stopzettingen, 20 toestellen zijn nog steeds in gebruik (incl. 3 nieuwe plaatsingen in 2013). De daling van het aantal geplaatste toestellen is vooral te wijten aan het feit dat onze toestellen niet zijn aangepast aan de huidige telefonie via Telenet. Deze mensen worden doorverwezen naar de mutualiteit. Momenteel zijn er bij de mutualiteiten voldoende toestellen beschikbaar en zijn er geen wachtlijsten. De huur van een oproepsysteem bedraagt 18,50 per maand. De provinciale premie voor personen met een sociaal telefoontarief werd in 2013 afgeschaft. Het OCMW werkt voor deze dienstverlening aanvullend op de mutualiteiten. De mutualiteiten bieden de PAS aan een lager tarief aan. 112

113 2.4. Thuiszorgcoördinatie Leen Verbeke Annelies Demuynck thuiszorgcoördinator 056/ thuiszorgcoördinator 056/ De thuiszorgcoördinator helpt de zorgbehoevende en/of zijn familie bij het opstarten van de nodige thuishulp. Bij zware thuiszorgsituaties kan er overleg en coördinatie nodig zijn met alle betrokken diensten die bij de zorgbehoevende aan huis gaan. Een multidisciplinair overleg is een overlegbijeenkomst met minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines rond de gebruiker met als doel de thuiszorg te optimaliseren. De gebruiker staat hierbij centraal. Een overleg kan plaatsvinden op vraag van een externe thuiszorgpartner (mutualiteit, dienst gezinszorg, thuisverpleging..). Een overleg kan eveneens plaatsvinden via detectie van de eigen thuiszorgdiensten, via de sociale dienst of via de wachtlijst screening rusthuis. Bij deze laatste fungeren we ook als zorgbemiddelaar. De rol van de thuiszorgcoördinator is de volgende: organisatie van het overleg: uitnodigingen, vastleggen gemeenschappelijk tijdstip overleg vergadering leiden taakafspraken maken verslag opmaken en versturen naar alle betrokkenen opsturen zorgplan naar SEL bewaken van de voortgang van het overleg indien men als zorgbemiddelaar fungeert: opvolgen zorgsituatie en aanspreekpunt voor de zorgsituatie Jaar Aantal MDO S In 2013 werden er 31 multidisciplinaire overleggen georganiseerd waarvan 18 gdt s en 13 niet gdt s (geïntegreerde dienst voor thuiszorgverzorging). In 2013 werden er 3 overleggen bijgewoond georganiseerd door een externe partner. Bij een multidisciplinair overleg zijn er 2 mogelijkheden: een gdt of een niet-gdt overleg waarbij volgende tarieven gelden: Organisatievergoeding GDT overleg 40 / overleg Deelnemersvergoeding GDT overleg 45,44 / overleg thuis 34,08 / overleg elders 113

114 Organisatievergoeding niet GDT-overleg 40 / overleg Deelnemersvergoeding niet- GDT overleg 45,44 / overleg thuis 34,08 /overleg elders Om een vergoedbaar GDT overleg te organiseren dient het aan volgende voorwaarden te voldoen: Je komt effectief samen en behandelt: de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt, de uitwerking en opvolging van een zorgplan en de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners De huisarts is aanwezig op het overleg (en indien de patiënt thuisverpleging ontvangt ook de thuisverpleegkundige) Ten minste drie zorgverleners nemen deel aan het overleg De patiënt verblijft thuis (of is opgenomen in een instelling waarbij een terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen) De patiënt stemt in met het overleg (hij neemt deel aan het overleg of verklaart dat zijn aanwezigheid niet vereist is door zijn handtekening te plaatsen op het zorgplan) De patiënt of zijn/haar mantelzorger is aanwezig op het overleg of verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was. Er kan 1x/jaar een dossier ingediend worden. Niet GDT Volgende voorwaarden dienen voldaan: De patiënt of de mantelzorger gaat akkoord met het overleg en met de deelnemers aan het overleg. De patiënt of de mantelzorger neemt deel aan het overleg, tenzij de patiënt verklaart dat deze aanwezigheid niet vereist is. Minstens 3 professionele zorgaanbieders van verschillende disciplines nemen deel aan dit overleg. Het overleg gaat door in functie van het optimaliseren van de thuiszorg. In de praktijk zijn onderstaande situaties het vaakst voorkomend: voor een 2 e of volgend overleg binnen één kalenderjaar, als er geen verminderde fysieke zelfredzaamheid is, als er geen 2 zorgaanbieders met een RIZIV-nummer aanwezig zijn of als de huisarts en/of thuisverpleegkundige afwezig is op het MDO. 114

115 2.5. De Vlaamse Zorgverzekering Tim Debaene maatschappelijk werker thuiszorg 056/ Vanaf 1 oktober 2001 kunnen zwaar zorgbehoevende personen een tussenkomst krijgen voor professionele thuiszorg en/of voor mantelzorg van de Vlaamse Zorgverzekering. De thuiszorgcoördinator staat in voor informatieverstrekking en indicatiestellingen in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. Onderstaande tabel geeft het aantal indicatiestellingen weer van de afgelopen vijf jaar. We zien een sterke daling van het aantal indicatiestellingen mede doordat voor de afname van de indicatiestellingen meer wordt doorverwezen naar de mutualiteit. De huidige indicatiestellingen voor de Vlaamse Zorgverzekering zijn voornamelijk in het kader van de jaarlijkse verlenging van de mantelzorgtoelage. Aantal indicatiestellingen Onderstaande tabel geeft de verhouding weer tussen de verschillende mutualiteiten waarvoor indicatiestellingen werden afgenomen. Mutualiteit Aantal indicatiestellingen CM 8 Liberale mutualiteit 1 Bond Moyson 1 Vlaamse Zorgkas 4 Onafhankelijk ziekenfonds 0 Neutrale Zorgkas 0 115

116 2.6. De mantelzorgtoelage Tim Debaene maatschappelijk werker thuiszorg 056/ Mantelzorgers die instaan voor de zorg van een inwonende zorgbehoevende persoon kunnen, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een toelage ontvangen van 25 per maand. In 2013 werden 25 nieuwe aanvragen goedgekeurd (t.o. 38 in 2012). 19 aanvragen werden stopgezet (wegens recht op de Vlaamse Zorgverzekering of overlijden). 4 aanvragen werden geweigerd wegens te weinig punten op de BEL foto. 29 aanvragen werden verlengd. Bedoeling is om alle rechthebbenden jaarlijks te bezoeken en na te gaan of de toelage kan verlengd worden. Evolutie van het aantal rechthebbenden op een mantelzorgtoelage: Aantal rechthebbenden

117 2.7. Aanvragen tot opname in de WZC s Annelies Demuynck Tine Devriese Thuiszorgcoördinatie 056/ Thuiszorgcoördinator verantwoordelijke opnames 056/ De dienst thuiszorg staat in voor de behandeling van de aanvragen tot opname in het woonzorgcentrum De Ceder. Voor de selectie van de opnames maken wij gebruik van de actieve aanvragenlijst die opgedeeld is in 2 delen: shortlist thuiszorg en shortlist ziekenhuis. Er is ook een passieve aanvragenlijst, die staat voor een gekende situatie waar geen wens is tot opname. Indien er een wens is, neemt de aanvrager of zijn familie contact op met ons Aanvragen vanuit het ziekenhuis. Via verschillende ziekenhuizen in de regio ontvangen wij aanvragen voor inwoners van Harelbeke. In 2013 kregen we in totaal 142 aanvragen vanuit het ziekenhuis. Van deze aanvragen zijn er 22 mensen opgenomen: 9 aanvragers waren voordien niet gekend, 13 aanvragers waren gescreend in de thuissituatie. Er zijn nog 46 aanvragen lopende in 2014 en 74 aanvragen werden stopgezet. Een aanvraag kan stopgezet worden om verschillende redenen, vb: terugkeer naar huis, opname in een ander woonzorgcentrum, overlijden,. Aantal aanvragen uit ziekenhuis Waarvan opgenomen 18 (10 met thuiszorscreening) 15 (6 met een thuiszorgscreening) 22 (13 met thuiszorgscreening) Nog steeds lopende na Stopgezet Aanvragen vanuit de thuissituatie Alle personen die thuis verblijven en een aanvraag tot opname indienen, krijgen een huisbezoek. Een eerste doel van deze screening is om personen zo lang mogelijk in hun thuismilieu te laten verblijven of om de wachttijd tot opname te overbruggen via inschakeling van thuiszorg op maat, eventueel via overleg en coördinatie. Een tweede doel is om de meest zorgbehoevende persoon te detecteren aan de hand van een screeningslijst. Na het huisbezoek wordt de persoon op de actieve of passieve wachtlijst geplaatst. De wachtlijst screening ging van start in mei

118 Totaal aantal screenings Actieve screenings Passieve screenings Na screening opgenomen in eigen WZC Na screening opgenomen in ander WZC Na screening overleden ( waarvan 11 herscreenings) Bij 10 personen van de screenings werd een multidisciplinair overleg georganiseerd Wachttijd De gemiddelde wachttijd bij een opname in het woonzorgcentrum bedraagt in ,5 dagen (1 jaar en 46 dagen). De wachttijd is afhankelijk van de situatie van de aanvrager: verblijfplaats, zorgbehoevendheid,. Personen die opgenomen werden van shortlist ziekenhuis hebben over het algemeen een langere wachttijd gehad dan mensen die vanuit de thuissituatie kunnen opgenomen worden. Zij wachtten gemiddeld 100 dagen langer dan mensen die vanuit een thuissituatie worden opgenomen. Voor de bewoners van serviceflats geldt er een voorrangsregeling op de wachtlijst: afwisselend met shortlist thuiszorg en ziekenhuis, kan telkens een bewoner van de serviceflat opgenomen worden. De gemiddelde wachttijd is hier eerder beperkt en bedraagt 86 dagen. Het gemiddelde ligt hoger dan andere jaren, omdat er één echtpaar was die de wens had om samen in een kamer voor echtparen opgenomen te worden. Indien we geen rekening houden met dit echtpaar, bedraagt de gemiddelde wachttijd 55 dagen. In 2013 werden er 2 echtparen opgenomen (4 personen vanuit de thuissituatie, zonder rekening te houden met het echtpaar uit serviceflats), de gemiddelde wachttijd bedroeg hiervoor 500 dagen per echtpaar. Er werd in tegenstelling tot andere jaren niemand opgenomen in kader van gezinshereniging. Gemiddelde aantal dagen wachttijd (excl. wachttijd serviceflats) Gemiddelde aantal dagen wachttijd shortlist ziekenhuis Gemiddelde aantal dagen wachttijd shortlist thuiszorg Gemiddelde aantal dagen wachttijd bewoners serviceflats ,5 240, , ,8 467, ,5 461,5 361,

119 We zien een verhoging in het aantal dagen wachttijd in vergelijking met vorig jaar. De mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn: - Toename van het aantal aanvragen. - Aanvragers met een zorgbehoefte die niet in aanmerking komt voor opname. Als we de wachttijd nagaan naargelang de zorgbehoefte van de aanvragers, wachten aanvragers met een RVT profiel een gemiddelde van 303,5 dagen (ongeveer 10 maanden) op een opname. Aanvragers met ROB profiel of een profiel waarvan men twijfelt tussen ROB en RVT en eerder neigen naar een ROB profiel, wachten gemiddeld 970,5 dagen ( of ongeveer 2 jaar en 7,5 maanden) voorafgaand aan een opname. Hieruit kunnen we concluderen dat de huidige werking van de wachtlijst efficiënt is en dat wij de meest zorgbehoevende personen voorrang geven bij opname in het woonzorgcentrum. Gemiddelde aantal dagen wachttijd ROB (ook twijfel ROB/RVT profiel) Gemiddelde aantal dagen wachttijd RVT ,5 303,5 Opmerking: - Bij bovenstaande telling werd geen rekening gehouden met de bewoners die opgenomen werden vanuit een serviceflat. Zij genieten van een voorrangsregeling, waardoor er een korte wachttijd is. Als we hiermee rekening zouden houden, zorgt dit voor een vertekend beeld. - Onder gemiddelde wachttijd ROB worden zowel personen bedoeld die lange tijd een O of A zorgbehoefte hebben gehad alsook personen waarvan men twijfelde tussen een A of B zorgbehoefte. Deze personen worden meestal naar aanleiding van een verhoging van de zorgbehoefte na bepaalde duur toch opgenomen De effectieve opname (zie ook De Ceder) In het totaal werden er in personen opgenomen in WZC Ceder aan de Leie (32) en Ceder aan de Gavers (19). Er zijn meer definitieve opnames geweest dan in 2012 (38). Er waren 3 overlijdens op eind 2013, waarvoor we pas begin januari 2014 een opname konden regelen. Ceder aan de Gavers heeft naast de opnames van 19 bewoners ook 38 opnames gehad in kortverblijf. Het kortverblijf is gelegen op afdeling

120 2.8. Het woonzorgloket Stefaan Van Houdt maatschappelijk werker thuiszorg 056/ Sinds maart 2011 wordt binnen de dienst thuiszorg een systeem van intake georganiseerd. Concreet wordt een afzonderlijk bureel bemand in het lokaal dienstencentrum waar iedereen elke voormiddag van 8u30 tot 12u30 terecht kan met allerhande woonzorg vragen. De medewerkers van de intake verlenen enerzijds info en advies. Daarnaast voeren zij ook effectieve aanvragen uit voor de klanten (maaltijden aan huis, aanvraag poetsdienst, aanvraag tot opname in WZC, aanvraag lid/rit MMC ) De voordelen van het systeem van intake zijn : Duidelijkheid naar de klant toe : dagelijks en op dezelfde uren bereikbaar Continuïteit : Intern het opvangen van afwezigheid van collega s. Klanten moeten in principe nooit een tweede keer terug komen voor hun (aan)vraag en worden direct effectief op weg geholpen. Gemiddeld zijn er 5 à 6 vragen/contacten per voormiddag ( 1160 contacten over 223 geregistreerde dagen). Het aantal contacten ligt onder het gemiddelde in de zomermaanden en hoger in het vooren najaar. Aard van de vraag % Poetdienst 4,2 Maaltijden 42,8 PAS 4,3 MMC 12,8 Administratie / tegemoetkomingen 7,1 Thuiszorgcoördinatie/ aanvragen WZC 16,6 Nachtopvang/kortrverblijf 7,1 Serviceflats 5,1 TOTAAL: 100% 120

121 De vragen ivm Maaltijden aan Huis bedragen 42,8% van het totaal. Met 330 klanten op jaarbasis en 106 nieuwe aanvragen is er een intens verkeer van gegevens. De klanten van de maaltijden bedeling zij meestal hoogbejaard zodat de frequentie van bedeling veel wijzigt door ziekenhuisopnames, doktersbezoek enz. De vragen rond thuiszorgsituaties en opname in het WZC bedragen 16,6% van het totaal. Deze contacten bestaan meestal uit bureelbezoeken. De gesprekken gaan vooral over de vraag naar thuiszorg bij een specifieke zorgsituatie en de mogelijkheid tot opname.er zijn ook veel tussentijdse contacten van mensen die opgenomen zijn op de wachtlijst. Dit leidt tot uitleg over het opnamebeleid en screening en uitleg over het aanbod van thuiszorgdiensten met thuiszorg coördinatie. Vragen ivm de Minder Mobielen Centrale maken 12,8% uit. In het afgelopen werkjaar zijn de aanvragen voor vervoer met de MMC en de regeling van ritten sterk gestegen. Vragen rond tegemoetkomingen en administratieve hulp betreffen 7,1% van het totaal De aanvragers worden wegwijs gemaakt en geholpen bij het aanvragen van HAB, zorgverzekering,mantelzorgtoelage enz. Vragen ivm opvangmogelijkheid door kortverblijf en nachtopvang maken 7,1 % uit. Dit betreft meestal mensen met een hoge zorgnood en na ontslag uit de kliniek. Indien onze diensten de vraag niet kan voldoen worden zij ingelicht over de mogelijkheden in de regio. De Service-flats betreffen 5,1% van de vragen. De mensen worden ingelicht over de voorwaarden en modaliteiten van de huur en worden bij vraag op de wachtlijst geplaatst. De vragen over het Personenalarm hebben een aandeel van 4,3%. Dit gaat meestal over afspraken voor het plaatsen en stopzetten van de huur van een toestel of het vervangen van een zender. Meldingen en aanvragen voor de poetsdienst maken 4,2% uit van het totaal. 121

122 122

123 OCMW HARELBEKE V. De intramurale zorg 1. Woonzorgcentra De Ceder Mieke Vanheuverzwijn Jan Raes directeur Ceder a/d Leie 056/ directeur Ceder a/d Gavers 056/ Aantal woongelegenheden / bezetting Ceder a/d Leie Ceder a/d Gavers Woongelegenheden: 123 Woongelegenheden: RVT en 42 ROB 50 RVT en 10 ROB (sinds 01/10/11) en 3 KV Bezetting in 2013 ROB : % RVT : 100,00 % Bezetting in 2013 ROB: 83.89% RVT: % 123

124 1.2. Geslacht en leeftijd bewoners Deze tabel geeft een overzicht van het geslacht en de leeftijd van alle bewoners die in de loop van 2013 in WZC De Ceder verbleven. De meeste bewoners zijn vrouwen die zich situeren in de leeftijdsgroep De gemiddelde leeftijd van de totale bevolking van De Ceder aan de Leie is 86 jaar, de gemiddelde leeftijd van de totale bevolking van De Ceder aan de Gavers is 83 jaar. CEDER A/D LEIE geslacht en leeftijd bewoners in procenten Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal totaal % % 100 % Gemiddelde leeftijd jaar Bij opname Bij overlijden CEDER A/D GAVERS geslacht en leeftijd bewoners in procenten Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal % % 0.85 % 1.70 % % 2.56 % 5.12 % % % % % % % % % % % 1.71 % totaal 35 % % 100 % 124

125 Gemiddelde leeftijd jaar Bij opname Bij ontslag/overlijden Bewonersbeweging CEDER A/D LEIE Ander (naar huis/ ander WZC/ Ten Oever) ONTSLAG Overleden in ZH Overleden in WZC OPNAME Ander (kortverblijf/ ander WZC) jaar Thuis Ziekenhuis CEDER A/D GAVERS ONTSLAG OPNAME Ander Overleden in Overleden Thuis Ander Ziekenhuis jaar ZH in WZC Verblijfsduur van de bewoners Bijgaande tabel geeft de gemiddelde verblijfsduur weer van de bewoners, vanaf de datum van hun opname tot en met Deze bedraagt gemiddeld 4 jaar en 1 maand in De Ceder aan de Leie en 3 jaar en 7 maand in De Ceder aan de Gavers. 125

126 CEDER A/D LEIE jaar Vrouwen gem/maanden Mannen gem/maanden Totaal gem/maanden CEDER A/D GAVERS jaar Vrouwen Gem/m Mannen Gem/m Totaal Gem/m

127 1.5. Zorgbehoevendheid Om de zorgbehoevendheid van de bewoners weer te geven wordt gebruik gemaakt van de KATZ-schaal, waarbij de zorggraad van de bewoners in beeld wordt gebracht aan de hand van fysische en psychische criteria. De verwerking van deze vaststellingen resulteert in 4 categorieën zijnde O, A, B en C/Cd waarbij O een lage zorggraad voorstelt en C de hoogste. Bewoners die behoren tot de categorie O en A kunnen enkel in ROB opgenomen worden. Vanaf 01/01/2013 werd voor het ROB de categorie D toegevoegd. Daarin zijn de rechthebbenden gerangschikt waarvoor op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan de diagnose van dementie is vastgesteld of bevestigd. In De Ceder aan de Leie is dit zo voor 1.45 % (0.66 % behoort tot de O-categorie en 0.79% tot de A-categorie). Onderstaande tabel geeft het percentage weer van elke categorie in verhouding tot de totale bevolking. CEDER A/D LEIE Zorgbehoevendheid in procenten O A B C Cd Aantal dementerende bewoners op 31/12 (in %) , , , , , , ,7 CEDER A/D GAVERS Zorgbehoevendheid in procenten O A B C Cd Aantal dementerende bewoners op 31/12 (in %)

128 1.6. Bezettingspercentage in 2013 CEDER A/D LEIE Bezetting in procenten jaar RVT ROB , , , , ,0 CEDER A/D GAVERS Bezetting in procenten jaar RVT ROB Onze instelling realiseerde goede bezettingspercentages waarbij gestreefd wordt om het RVT 100 % te bezetten. Dit betekent dat er steeds een transfer van een ROB-bewoner met B of C of Cd profiel naar het RVT dient te gebeuren indien een RVT-bed leeg staat. Om de 100 % RVT-bezetting écht te kunnen realiseren werd vanaf een beddenherschikking goedgekeurd (van 55 RVT/5 ROB naar 50 RVT/10 ROB). 128

129 1.7. Aantal dagen leegstaand bed Een bed kan tijdelijk onbezet zijn : - omdat de bewoner is opgenomen in het ziekenhuis, op reis is of verblijft bij familie - omdat er altijd een periode verloopt tussen het overlijden van een bewoner en het opnemen van een nieuwe bewoner. In het aantal overlijdens en opnames kan een verschil zitten ingevolge overlijden eind december en pas opname van een nieuwe bewoner in het volgend jaar. CEDER A/D LEIE In ziekenhuis/op reis/ naar familie Tussen overlijden en nieuwe opname jaar Aantal afwezigheden totale duur in dagen Aantal overlijdens / opnames totale duur in dagen / / / / / CEDER A/D GAVERS Ziekenhuis / op reis / familie Tussen overlijden/ontslag en nieuwe opname jaar Aantal afwezigheden totale duur in dagen ontslagen/ opnames totale duur in dagen / / /

130 1.8. Tussenkomst OCMW in dagprijs (op 31.12) CEDER A/D LEIE Tussenkomst OCMW OH plicht Zonder OH plicht CEDER A/D GAVERS OH plicht Tussenkomst OCMW Zonder OH plicht Als verklaring voor de daling van de tussenkomst van het OCMW in de dagprijs moet zeker gedacht worden aan de invoering van de zorgverzekering en het toenemend gebruik van de tussenkomst hulp aan bejaarden. 130

131 1.9. Forfaitaire tegemoetkoming in de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen op einddatum periode Mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden wordt door het RIZIV jaarlijks een forfait toegekend. Dit forfait geldt voor de totaliteit van de instelling en staat los van de individuele zorgbehoevendheid van de bewoner. Bovendien krijgen we een quotum(= aantal ligdagen op basis van de erkende bedden met correctie van de gerealiseerde bezettingscijfer van de afgelopen drie jaar) dat de periode bepaalt waarin we het volledige forfait mogen aanrekenen. Bij overschrijding hiervan moet het partieel forfait (= volledige forfait exclusief de personeelskosten)aangerekend worden. Het toegekende forfait gaat nog steeds in stijgende lijn. CEDER A/D LEIE Volledig forfait op 31/12 Partieel forfait op 31/12 Quotum Opgebruikte quotum % Opgebruikt = totale bezetting ,50 1, , ,37 1, , ,97 1, , ,53 1, , ,00 1, ,92 CEDER A/D GAVERS Volledig forfait Partieel forfait Quotum Opgebruikt quotum % opgebruikt = totale bezetting ,89% ,64% ,98% ,84 2, % 64,09 2, ,56 2, ,49% 131

132 2. Centrum voor Kortverblijf De Ceder a/d Gavers Gelegen bij woonzorgcentrum De Ceder a/d Gavers, Dennenlaan 55, 8530 Harelbeke. Beheerd door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Harelbeke. Erkend onder het nummer KCE 2086 Woonzorgcentrum De Ceder a/d Gavers beschikte in 2013 over 63 woongelegenheden. Hiervan zijn er (sinds ) 50 erkend als RVT, 10 als ROB, 3 als KV Aanwezigheidsdagen In 2013 werden in het centrum voor kortverblijf personen en 893 aanwezigheidsdagen genoteerd. 41 kortverblijven van 32 verschillende 2.2. Geslacht en leeftijd bewoners Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal Totaal Gemiddelde leeftijd 82,50 82, Gemeente van herkomst Bij het opnamebeleid wordt prioriteit gegeven aan inwoners van de (deel-) gemeente(n) Harelbeke, Stasegem, Bavikhove en Hulste. In 2013 waren 6 gebruikers niet-gemeentenaar Bewonersbeweging Ontslag Opname Jaar Naar Naar Zieken Ander Overle Totaal Thuis WZC Ziekenh Totaal huis WZC huis KV/Reva den uis /

133 Jaar 2.5. Verblijfsduur van de bewoners Vrouwen Gemiddelde/dage n Mannen Gemiddelde/dage n Totaal Gemiddelde/dage n ,3 29, Zorgbehoevendheid Om de zorgbehoevendheid van de bewoners weer te geven wordt gebruik gemaakt van de KATZ-schaal, waarbij de zorgbehoefte van de bewoners in beeld wordt gebracht aan de hand van fysische en psychische criteria. De verwerking van de scores van elke bewoner op deze criteria leidt tot een indeling in 4 categorieën, die telkens op een stijgende zorgbehoevendheid wijst: O, A, B, C en Cd. Onderstaande tabel geeft het percentage van elke categorie in verhouding tot de totale bevolking van het centrum voor kortverblijf weer. Jaar Cat O Cat A Cat B Cat C Cat Cd % 8.69 % % % 8.69 % % 9.50 % % % % % % % % 6.00 % % 23,00 % % 0,00 % % ,00 % 25,31 % 60,40 % 5,00 % 9,30 % 2.7. Bezettingspercentage Jaar % % % % ,27 % 133

134 2.8. Financiële toestand op 31/12/2012 Bewoners ten laste met onderhoudsplicht ten laste zonder onderhoudsplicht

135 3. Serviceflatgebouw (SFG) De Beiaard Pedro Meerschman Verantwoordelijke serviceflats 056/ Voorstelling en erkenning De Beiaard Woongelegenheden: 47 Bezetting in % Serviceflatgebouw (SFG) De Beiaard is sinds erkend voor maximaal 47 woongelegenheden onder het nummer CE De erkenning werd in 2004 verlengd tot en met In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet dienen bestaande serviceflatgebouwen te beslissen of ze zich laten erkennen als groep van assistentiewoningen (GAW) of als nieterkende serviceflats blijven werken. Het OCMW bestuur besliste om voorlopig geen erkenning als GAW aan te vragen en verder te werken als niet-erkende serviceflats. Evolutie van de procentuele bezettingsgraad ,69 99,6 99,88 99,5 99, , ,5 97, , De dagprijs werd op 1 januari 2013 geïndexeerd tot 20,

136 3.2 bewonersprofiel (exclusief huisbewaarder) Totaal aantal bewoners : 49 Verdeling man - vrouw : 15 mannen (30 %) - 34 vrouwen (70 %) Gezinssamenstelling : 43 alleenstaanden - 3 koppels Aantal bewoners volgens leeftijdscategorie (op 31/12/2013) < >90 - De gemiddelde leeftijd van de bewoners stagneert dit jaar op 83 jaar. Profiel van de zorgbehoevendheid - Overeenkomstig de doelgroep voor de bewoning van de serviceflats wordt de zelfredzaamheid van de bewoners nog steeds benadrukt. Bijna alle bewoners hebben een (O of) A zorgprofiel (volgens de KATZ schaal). Soms kunnen ook bewoners die evolueren naar een zwaarder zorgprofiel nog een hele tijd in hun serviceflat blijven wonen, mits uitgebreide en goed gecoördineerde thuiszorg. - Niettemin merken we ook het afgelopen jaar een stijgende zorgbehoevendheid, ook betreft beginnende dementie. 136

137 3.3 Opname en ontslag Evolutie van het aantal opnames en ontslagen de voorbije vijf jaar In 2013 werden 8 bewoners ontslagen uit hun serviceflat : 6 van hen werden opgenomen in het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie, we telden 2 overlijdens. - In 2013 mochten we 10 nieuwe bewoners verwelkomen: 6 alleenstaanden en 2 koppels - De gemiddelde leeftijd bij opname in 2013 steeg naar 83 jaar. - De gemiddelde wachttijd tot opname steeg lichtjes tot 2 jaar en 4 maand (t.o. 2 jaar en 2 maand in 2012). - We stellen vast dat de trends van een stijgend verloop van bewoners en een dalende verblijfsduur zich doorzetten. 3.4 Wachtlijstbeheer - Op 31/12/2013 stonden 164 kandidaat bewoners genoteerd op de wachtlijst (t.o. 133 in 2012) - In 2013 telden we 73 nieuwe aanvragen tot het huren van een serviceflat (t.o.v. 50 in 2012) 137

138 3.5 Permanentie en noodoproepen - De huisbewaarder en de poetsvrouw van het SFG staan samen in voor de permanentie van 8u s morgens tot 20u s avonds. Hierbij kan men steeds extra assistentie inroepen van het verplegend personeel WZC indien nodig. - Van 20u s avonds tot 8u s morgens worden de noodoproepen rechtstreeks beantwoord door het verplegend personeel van het WZC. - We stellen vast dat dit systeem voldoet aan de huidige noden én de bewoners hierover tevreden zijn. Evolutie van het aantal effectieve noodoproepen Deze oproepen zijn effectieve noodoproepen (bv.: bewoner is gevallen, onwel geworden, ). - Daarnaast zijn er ook nog een veelvoud aan valse oproepen die de huisbewaarder beantwoordt : onbewust op de alarmknop geduwd, sleutel van flat vergeten, een loos brandalarm, een technisch defect, 138

139 3.6 inspraak, activiteiten en extra dienstverlening Inspraak en activiteiten - In 2013 werden 4 bewonersraden georganiseerd : elke bewoner wordt hiervoor telkens persoonlijk uitgenodigd en krijgt achteraf een schriftelijk verslag. De belangrijkste thema s die aan bod kwamen : allerhande praktische en technische vragen betreffende de serviceflats en de dagelijkse werking, individuele klachten en vragen van bewoners, de punten vermeld in de jaarlijkse beleidsnota en het jaarverslag van de serviceflats, kwaliteitszorg en het kwaliteitshandboek,, we merken een gemiddelde opkomst van een 25-tal bewoners. - Georganiseerde activiteiten, specifiek voor de bewoners van de Beiaard in 2013 : nieuwjaarsreceptie, feestmaaltijd, optreden met Harelbeke kermis, een muzikale namiddag. Extra dienstverlening - De bewoners van De Beiaard doen vooral een beroep op het lokaal dienstencentrum voor volgende diensten en activiteiten : restaurant (gemiddeld een 15-tal bewoners per dag), pedicure en kapster, feesten en animatie. - OCMW dienstverlening : op 31/12/2013 werden bij 21 bewoners maaltijden aan huis gebracht en deden 20 bewoners een beroep op de poetsdienst van het OCMW. - Bij zorgbehoevende bewoners kan het klassieke oproepsysteem met de 5 drukknoppen per flat ook uitgebreid worden met de installatie van een halszender of een verlengsnoer met drukknop voor noodoproepen. - Daarnaast, sinds 2010 : een boodschappendienst : bewoners kunnen mee met de minibus op boodschappen tegen de prijs van één symbolische euro. In 2013 werden 9 winkelnamiddagen georganiseerd, gemiddelde opkomst 4 bewoners. 139

140 3.7 Medewerkers Woonassistent, halftijds : Pedro Meerschman Poetsvrouw, halftijds : Marleen Deryckere Huisbewaarder : Patrick Soetaert - Het systeem van een inwonende huisbewaarder wordt als positief ervaren, in de eerste plaats door de bewoners van het SFG zelf. De voornaamste taken van de huisbewaarder zijn: het beantwoorden van de noodoproepen tijdens zijn permanentie, de goede bewaring van én toezicht op het gebouw, een eerste contactpersoon zijn voor bewoners en familie buiten de kantooruren en de bewoners bijstaan bij concrete en praktische vragen van alledag. - Sinds september 2010 is er een halftijdse woonassistent aangeworven voor het serviceflatgebouw. De woonassistent heeft zijn bureau in het serviceflatgebouw zelf, waardoor hij veel beter bereikbaar is voor alle bewoners met hun vragen en problemen. Dat blijkt o.a. uit het aanzienlijk aantal bureelbezoeken en vragen van bewoners. - De voornaamste taken van de woonassistent zijn : het beheer van de wachtlijst, opname en ontslag van bewoners, het (overleg) organiseren van de nodige thuiszorg op vraag van de bewoners, het aanbieden van een luisterend oor, oplossen van allerhande praktische, administratieve en psychosociale vragen, melden en opvolgen van technische defecten, tevredenheidsenquêtes via huisbezoeken bij de bewoners, leiding geven aan poetsvrouw en huisbewaarder, organiseren van activiteiten en extra dienstverlening op vraag van bewoners, het organiseren van inspraak, klachtenbehandeling, het voeren van een kwaliteitsbeleid, 140

141 OCMW HARELBEKE VI. Het OCMW Personeel Diensthoofd personeelsdienst: Linda Callens 056/ Aantal personeelsleden Op 31/12/2013 waren er 304 (2012: 308 ) mensen tewerkgesteld bij het OCMW. In voltijdse equivalenten betekent dit 229,87 (2012: 229,23). De personeelsvermeerdering situeert zich als volgt : Tot ,23 Sociale dienst +0,1 ikv project sociale kruidenier Verpleging/verzorging Ceder a/d Leie Onderhoud Ceder a/d Leie +0,96 -ikv toepassing gezondheidsakkoord (+ 0,60), -ikv verhoging contracten omwille van ADV en invulling nog niet vervangen personeel (personeelsleden die nog niet in dienst waren op 01/01/2013 maar op latere datum) -0,28 ¼ onderhoud invulling in keuken, en aanstelling dienstpersoneelslid met 18/38 ipv 19/38 Verpleging/verzorging Ceder a/d Gavers +1,12 -Ikv toepassing gezondheidsakkoord ( + 0,60) -Ikv verhoging contracten omwille van ADV en invulling nog niet vervangen personeel ( personeelsleden die nog niet in dienst waren op 01/01/2013 maar pas op latere datum) -0,25 Omwille van ¼ niet vervangen personeel ( langdurig afwezig personeelslid ziekte) Onderhoud Ceder a/d Gavers Poetsdienst -2,11 Ingevolge uitdiensttred., vermindering prestaties personeel om med. redenen,.. Keuken +0,30 ¼ personeelslid (uit onderhoud) + 0,05 bijk. aanstelling Werkervaringscontract ( art 60 7) +0,8 Tot ,87 141

142 1.1. Personeel ingedeeld naar arbeidsplaats (in voltijdse equivalenten) Technische dienst Administratie Sociale dienst Poetsdienst 31,62 Keuken 16,9 17,60 11 sociale 16,55 tewerkstelling 13,7 Dienstencentrum 13,8 2 HISE De Ceder a/d Leie De Ceder a/d Gavers 65,23 41,47 Administratie omvat ook de dienstpersoneelsleden die instaan voor het onderhoud van de burelen. De Ceder a/d Leie : administratie, verplegend, verzorgend en paramedisch personeel, onderhoud en personeel serviceflats. De Ceder a/d Gavers : administratie, verplegend, verzorgend en paramedisch personeel, onderhoud en ook de dienst was en linnen 142

143 1.2. Personeel ingedeeld naar arbeidsplaats en soort contract (toestand 31/12/2013) VASTBENOEMD GESCO ANDERE (*) CONTRACTUEEL TOTAAL VT ¾ HT VT ¾ HT ¼ VT ¾ HT ¼ VT ¾ HT ¼ VT ¾ HT ¼ ADMINISTRATIE ONDERHOUD BURELEN SOCIALE DIENST DIENSTENCENTRA ADMINISTRATIE DE CEDER a/d LEIE VERPL. VERZ. PARAM. DE CEDER a/d LEIE ONDERHOUD DE CEDER a/d LEIE ADMINISTRATIE DE CEDER a/d GAVERS 1 1 VERPL. VERZ. PARAM. DE CEDER a/d GAVERS ONDERHOUD DE CEDER a/d GAVERS TECHNISCHE DIENST KEUKEN WARME MAALTIJDEN POETSDIENST ART SERVICEFLATS 1 1 HISE WAS EN LINNEN ALGEMEEN TOTAAL Totaal aantal personeelsleden = 304 (2012 : 308) Totaal aantal voltijdse equivalenten = 229,87 (2012 : 229,23) Bemerking : er zijn 9 personeelsleden die 2 maal in de tabel voorkomen (omdat zij ofwel 2 verschillende contracten hebben ofwel op 2 tewerkstellingsplaatsen vermeld zijn). Optelling van de tabel (313 9 dubbeltellingen = 304) 1 3 pers. 4/5 e + 2 pers. 3/4 e 6 1 pers. 4/5 e 11 1 pers. 21/38 ² 1 pers. 4/5 e, 2 pers. 3/4 e + 1 pers. 7/10 7 enkele pers. 20/38, 21/38, 22/ pers. 0,10 ³ 2 pers. 9/10, 1 pers. 4/5 e 8 1 pers. 18/ pers. 21,25/38 4 pers. 3/ pers. 4/5 e + 1 pers. 0, pers. 28/ pers. 3/4 e + 1 pers. 4/5 e 10 3 pers. 20/ pers. 20/38, 1 pers. 0, pers. 0,63 ANDERE = activa, startbaan, siné 16 4 pers. 4/5 e 143

144 1.3. Procentuele indeling personeel per soort contract Andere Gesco 12,86 % 8,59 % Vastbenoemd 18,66 % Contractuelen 59,89% Andere = Activa, SINE, startbaan en arbeidsovereenkomst werkervaring Verhouding voltijdse arbeid t.o.v. deeltijdse arbeid VT 4/5 3/4 HT 144

145 1.5. Evolutie van het aantal VT equivalenten vanaf ,3 166, ,33 184,3 186,8 177,25 229,23 229,87 225,92 212,35 217,52 207, Verschillende statuten van het personeel uitgedrukt in voltijdse equivalenten Vastbenoemd Gesco Andere Contractueel Totaal ,5 30,75 30,75 67,25 177, , ,75 70,75 184, ,55 19,75 84,5 186, ,75 29,95 20,5 97,13 197, , ,84 207, ,55 30,35 25,66 107,79 212, ,1 30,75 23,04 115,63 217, ,2 30,75 25,96 123,01 225, ,2 30,10 17,75 138,18 229, ,93 29,6 19,76 137,58 229,87 145

146 2. Leeftijd en geslacht 2.1. Leeftijd volgens arbeidsplaats ADMINISTRATIE ONDERHOUD BURELEN 1 1 SOCIALE DIENST DIENSTENCENTRA ADMINISTRATIE DE CEDER A/D LEIE 3 VERPL. EN VERZORG. EN PARAM DE CEDER A/D LEIE ONDERHOUD DE CEDER A/D LEIE ADMINISTRATIE DE CEDER A/D GAVERS 1 VERPLEG. EN VERZORG. EN PARAM DE CEDER A/D GAVERS ONDERHOUD DE CEDER A/D GAVERS TECHNISCHE DIENST KEUKEN EN WARME MAALTIJDEN POETSDIENST ART SERVICEFLATS 1 HISE 1 1 WAS EN LINNEN ALGEMEEN TOTAAL ,20% 13,82% ,05% 29,93% De voorbije jaren was de grootste groep die van de jarigen. Sinds 2011 moet die plaats gedeeld worden met de 50-plussers. De groep 50-plussers maakt nu al ruim 35% uit van ons personeelsbestand. 146

Woord vooraf. Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer,

Woord vooraf. Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer, 1 2 OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer, Graag presenteren we u het jaarverslag 2014. Dit document is doorheen de jaren lijviger, omvangrijker geworden. Dit kent natuurlijk een aantal

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Woord vooraf. Het was het jaar waar het OCMW vooral in de kijker kwam met de opstart van de voedselbank en de telefooncentrale allo, allo, De Parette.

Woord vooraf. Het was het jaar waar het OCMW vooral in de kijker kwam met de opstart van de voedselbank en de telefooncentrale allo, allo, De Parette. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Voor u ligt het jaarverslag 2008. Een jaarverslag is een instrument om op een overzichtelijke manier verslag uit te brengen over de werking van het afgelopen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

OCMWHARELBEKE JAARVERSLAG2015 O C M W H A R E L B E K E I P A R E T T E P L E I N 1 9 I H A R E L B E K E

OCMWHARELBEKE JAARVERSLAG2015 O C M W H A R E L B E K E I P A R E T T E P L E I N 1 9 I H A R E L B E K E OCMWHARELBEKE JAARVERSLAG2015 O C M W H A R E L B E K E I P A R E T T E P L E I N 1 9 I 8 5 3 0 H A R E L B E K E 1 2 OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer, Voor u ligt het OCMW jaarverslag

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Woord vooraf. Wij houden er aan al onze medewerkers te bedanken voor hun enthousiaste samenwerking om deze beleidsdoelstellingen te realiseren.

Woord vooraf. Wij houden er aan al onze medewerkers te bedanken voor hun enthousiaste samenwerking om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Beste lezer, Naar jaarlijkse gewoonte stellen wij u graag ons jaarverslag 2011 voor. Het bevat een overzicht van de vele inspanningen die het OCMW dagelijks levert. Dit verslag

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

Woord vooraf. Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer,

Woord vooraf. Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer, 1 2 OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Beste lezer, Graag bieden we u ons jaarverslag 2016 aan. 2016 was voor het OCMW Harelbeke een bijzonder jaar. De uitbreiding van onze dienstverlening

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. De intenties van het OCMW werden opgenomen

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Brandstoftoelage winterperiode

Brandstoftoelage winterperiode VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-11-2015 01-01-2016 1 Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013

Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 Regio-traject OCMW s rond aanvullende financiële steun 2007-2013 13 OCMW s Zuid-West-Vlaanderen Info- en vormingsavond referentiebudgetten nov/dec 2013 Overzicht Regio-traject In opdracht van regio-overleg

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia

Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Nieuwe diensten Toeleiding naar onze diensten Varia Agenda Korte evaluatie Energiesnoeiers Huidige dienstverlening Energiescans Projectpromotor sociale energie efficiëntie premies Ecospanning Nieuwe diensten Plaatsing materialen Toeleiding naar onze diensten

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en een balans opmaken.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en een balans opmaken. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en een balans opmaken. Traditioneel doen we dat aan de hand van cijfers (meten is weten), maar sinds

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016

Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Monitoring asiel: profiel asielzoekers in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 maart 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering

Nadere informatie

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François

Asiel in België Aangepaste opvang. Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Asiel in België Aangepaste opvang Directeur Beleidsondersteuning, Fanny François Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil Organisatie Opgericht in 2001 Federaal Agentschap 1.200

Nadere informatie

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015

Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Monitoring asielinstroom Profiel van de asielzoekers in opvang op 31 december 2015 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Diksmuide Ijzerheemplein 4 8600 Diksmuide Inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW/ RMID/2014 Betreft: Inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar.

Woord vooraf. Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. OCMW HARELBEKE Woord vooraf Mevrouw, Mijnheer, Een jaarverslag maken en lezen, is even terugblikken en stilstaan bij de geleverde inspanningen van het voorbije jaar. Zoals u zal kunnen vaststellen, was

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf

sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf sociaal centrum Plein Expertise centrum ondersteuning precair verblijf Versie 04/2016 Algemeen Specifieke doelgroep Sc Plein Asielzoekers Ontvankelijk verklaarde 9 ter Slachtoffers mensenhandel Illegalen

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk?

Schuldhulpverlening. Hoe gaat dat in zijn werk? Schuldhulpverlening Hoe gaat dat in zijn werk? In deze brochure vind je informatie over de mogelijke vormen van schuldhulpverlening binnen OCMW Antwerpen. 2 Wat is schuldhulpverlening? OCMW Antwerpen heeft

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Op bestuursniveau werd binnen het OCMW Asse het volgende vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Voorwoord Beste inwoner Het OCMW heeft als basistaak op lokaal niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers. Daarom voorzien wij in een dienstverlening, die niet enkel een diversiteit aan hulp aanbiedt

Nadere informatie

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007

Federaal memorandum van de OCMW s. Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Federaal memorandum van de OCMW s Algemene Vergadering afdeling OCMW s van de VVSG Zottegem, 7 juni 2007 Lokale besturen : meest burgernabije bestuur OCMW s worden het eerst geconfronteerd met nieuwe noden

Nadere informatie

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016

Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Profiel van de personen in het opvangnetwerk van Fedasil op 31 januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum:

Nadere informatie

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden

Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden 20 SEPTEMBER 2011 Financiering asielzoekers en medische kosten Vragen en antwoorden Vormingsmoment Oost-Vlaamse OCMW s - POD Maatschappelijke Integratie - Gent, 24 mei 2011 1. Deel 1 Financiering asielzoekers

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 AVELGEM Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI AVELGEM/RMID-RMIB-SFGE/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Geachte heer Deforche

Geachte heer Deforche VERVIERVOUDIGING VAN AANTAL ERKENDE VLUCHTELINGEN IN ROESELARE op VIJF JAAR TIJD Dat de vluchtelingencrisis van de jongste jaren ook Roeselare had bereikt, konden we al enigszins vermoeden. Dat merkt eenieder

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016

Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Asielaanvragen en beschermingsgraad januari 2016 Nota in het kader van de coördinatieopdracht monitoring asielinstroom van het Agentschap Integratie en Inburgering Publicatiedatum: 26 februari 2016 Inhoud

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen

WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden. WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie. Versie mei 2014 Zelfstandigen Versie mei 2014 Zelfstandigen WEGWIJS IN Een uitgave van POD Maatschappelijke Integratie De POD MI is een overheidsdienst die ernaar streeft een menswaardig bestaan te waarborgen aan alle personen. http://www.mi-is.be

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

MAANDRAPPORT - april 2017

MAANDRAPPORT - april 2017 MAANDRAPPORT - april 217 Bron: Fedasil 1. Opvangcapaciteit en bezetting Eind april 217 telt het netwerk van Fedasil en zijn partners 25 169 opvangplaatsen voor asielzoekers, verdeeld over collectieve centra

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 Inhoud Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 WEGWIJZER 1. Doel van deze pocket... 15 2. Wat is aanvullende steun?... 15 2.1 Geen eenvormig systeem... 16 3. De pocket en het instrument voor de berekening

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling

WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW. Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling WEGWIJS IN DE BUDGET- EN SCHULDHULPVERLENING VAN OCMW EN CAW Eenmalige bemiddeling Budgetbegeleiding Budgetbeheer Collectieve Schuldenregeling INLEIDING ONZE KIJK OP HULP In deze brochure vind je informatie

Nadere informatie

Recht op wonen én zorg voor iedereen?

Recht op wonen én zorg voor iedereen? Recht op wonen én zorg voor iedereen? Project Huis Inclusief Woonclub Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015, Leiedal Inhoudstafel 1. Een draagvlak voor het project Huis Inclusief 2. Wat is het project Huis

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud

13/10/2016. Het GPMI in het nieuw. Inhoud Het GPMI in het nieuw Informatieronde oktober november 2016 Peter Hardy - Stafmedewerker Inhoud 1. Uitbreiding doelgroep 4. Uitzonderingen 5. Sancties 7. In werking treding 8. Bronnen 2 - VVSG - Pas aan

Nadere informatie

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP

OCMW SCHOTEN. Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP OCMW SCHOTEN Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn De sociale dienst SOCIALE DIENSTVERLENING EN FINANCIELE HULP INHOUD Algemene sociale dienstverlening 3 Recht op maatschappelijke integratie 3

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING BASISREGISTRATIE ERKENDE INSTELLINGEN VOOR SCHULDBEMIDDELING Datum: 21/12/2015 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening

WEGWIJS budget en schuldhulpverlening WEGWIJS budget en schuldhulpverlening Inhoudstafel Inleiding pg. 3 1. Eenmalig advies pg. 4 2. Budgetbegeleiding pg. 6 3. Budgetbeheer pg. 8 4. Collectieve schuldenregeling pg. 12 Wat doet het OCMW na

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk

Schuldbemiddeling in Limburg. 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Schuldbemiddeling in Limburg 30 juni 2008 Studiedag PLOT Genk Dienst Schuldbemiddeling Welzijnsregio Noord-Limburg Oprichting: juli 1999 Verenging onder Hfdst XII OCMW-wet 8 OCMW s Noord-Limburg (arr.

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Studiecentrum voor Lokaal Sociaal en Lokaal Economisch Beleid Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Menen Noorderlaan 1 8930 Menen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal Menen/W65B-RMID-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie