Brandstoftoelage winterperiode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandstoftoelage winterperiode"

Transcriptie

1 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD Aanpassingen aan het reglement die als effect zouden moeten hebben dat een grotere groep recht opent op de brandstoftoelage en dat de toegekende bedragen hoger zijn

2 Artikel 1: Doelgroep 1. Ambtshalve onderzoek bij: - personen die leefloon of steun genieten; - personen die in budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling zijn; - personen die om één of andere reden in contact zijn met de cel welzijn of budget. 2. Personen die vorige winter een toelage ontvingen maar nu geen lopend dossier meer hebben, zullen schriftelijk gewezen worden op de mogelijkheid om deze winter opnieuw een brandstoftoelage aan te vragen, voor zover ze nu nog steeds tot de territoriale bevoegdheid van het OCMW behoren. 3. Individueel onderzoek bij alle aanvragers op verzoek van betrokkene zelf of van derden. Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 oktober 2016 en tot uiterlijk 31 maart Artikel 2: Berekening 1. Bij het ambtshalve onderzoek voor de lopende dossiers wordt als basis voor de berekening het inkomen van september 2016 in aanmerking genomen. Ingeval het inkomen tijdens de periode van 1 oktober 2016 tot 1 maart 2017 belangrijke veranderingen ondergaat, kan tot herziening van de toegekende brandstoftoelage worden overgegaan. Bij andere aanvragen wordt het inkomen van de maand voorafgaand aan de aanvraag in aanmerking genomen Kapitalen en spaargelden worden meegerekend bij het bepalen van het inkomen (wordt individueel bekeken). In analogie met de leefloonwet wordt een vrijstelling van euro op deze inkomsten toegepast. 3. Als basis voor de berekening wordt het barema van het leefloon genomen, verhoogd met de algemene vrijstelling, zijnde voor september 2016: ,37 euro per maand voor een echtpaar, partnergezin, een alleenstaande met kinderlast en twee of meer personen die samenwonen; - 888,23 euro per maand voor een alleenstaande; ,30 euro per maand voor personen die co-ouderschap hebben over hun kinderen. 1 Goedgekeurd Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dd

3 Naar gelang het aantal personen binnen het gezin, wordt het barema verhoogd met een forfaitair bedrag per persoon buiten het gezinshoofd, dat degressief is naargelang het aantal personen toeneemt: 100 euro, 75 euro, 50 euro en 25 euro voor de respectievelijk 1 ste, 2 de, 3 de en 4 de persoon. Vanaf de 5 de persoon is er geen verhoging van het barema meer voorzien. Voor personen die co-ouderschap hebben over hun kinderen, wordt het barema verhoogd met een forfaitair en degressief bedrag dat de helft bedraagt van de voorziene verhogingen voor samenwonende personen, zijnde: 50 euro, 37,50 euro, 25 euro en 12,50 euro voor het respectievelijke 1 ste, 2 de, 3 de en 4 de kind. 4. De kinderbijslag wordt NIET aanzien als meerekenbaar inkomen. 5. Onderhoudsgeld voor de kinderen wordt NIET aanzien als meerekenbaar inkomen; onderhoudsgeld tussen partners wordt wel aanzien als meerekenbaar inkomen. 6. De huishuur of de maandelijkse afbetaling van de hypothecaire lening, beperkt tot 450 euro 2 per maand, en het eventueel te betalen onderhoudsgeld, wordt in mindering gebracht van het totaal maandelijks inkomen. 7. Andere kosten kunnen uitzonderlijk in aanmerking genomen worden, op basis van een individueel onderzoek. Artikel 3: Extra brandstoftoelage 1. Een extra brandstoftoelage wordt toegekend aan: - Cliënten van het OCMW. - Personen met een budgetmeter die geen cliënt zijn van het OCMW. Op voorwaarde dat zij: - een energiescan laten uitvoeren (voorlegging rapport geldt als bewijs) 3, OF - deelnemen aan de workshop Slim met stroom, georganiseerd in samenwerking met Ecolife. 2. Bekendmaking: - Cliënten van het OCMW zullen persoonlijk door hun maatschappelijk werker worden aangesproken en er wordt een brief met uitleg meegegeven. 2 3 Goedgekeurd Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dd

4 - Personen met een budgetmeter die geen cliënt zijn van het OCMW, zullen ingelicht worden door: o Een affiche in het oplaadlokaal; o Strooibriefjes in het oplaadlokaal; o Mondelinge info door de maatschappelijk werker die bij de opladingen aanwezig is. Artikel 4: Bedrag 1. De gewone brandstoftoelage categorie 1 varieert tussen minimum 150 euro en maximum 500 euro. Deze bestaat uit een vast gedeelte van 150 euro en een variabel gedeelte. Het variabel gedeelte wordt bekomen door het verschil tussen het meerekenbaar inkomen en het voorgestelde barema. Het verschil wordt afgerond naar een lager of hoger 25-tal. Het variabel gedeelte bedraagt minstens 25 euro en is naar boven toe beperkt tot 350 euro. Dit verschil, samen met het vast gedeelte van 150 euro, vormt de brandstoftoelage De brandstoftoelage categorie 2 wordt toegekend aan aanvragers bij wie het inkomen: - minder dan 25 euro hoger is dan het barema, wordt een brandstoftoelage toegekend van 100 euro; - meer dan 25 euro maar minder dan 50 euro hoger is dan het barema, wordt een brandstoftoelage toegekend van 50 euro. 3. De extra brandstoftoelage ten laste van het energiefonds bedraagt 50 euro per gezin, te vermeerderen met 25 euro per persoon ten laste in het gezin. Artikel 5: Periode van toekenning 5 1. De brandstoftoelage heeft betrekking op de periode van tot en met , in analogie met de periode waarvoor minimale leveringen gas voorzien zijn. 2. Voor aanvragen die ingediend worden nà 1 januari 2017 wordt enkel de uitbetaling van het deel voor 2017 voorzien. 3. Er kan tot een andere periode van toekenning beslist worden op basis van het individueel onderzoek. 4 5 Goedgekeurd Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dd

5 Artikel 6: Uitbetaling Alle toelagen worden uitbetaald per overschrijving of gestort op de budgetrekening: - het deel voor het boekjaar 2016 uiterlijk eind december 2016; - het deel voor het boekjaar 2017 in februari 2017 en mits voorlegging door de begunstigde van een bewijs van aankoop van brandstof voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de ontvangen toelage voor het boekjaar 2016; - de extra brandstoftoelage is in één maal uitbetaalbaar, na deelname aan de workshop Slim met stroom OF het voorleggen van het rapport van de energiescan 6. Artikel 7: Publicatie De bekendmaking zal gebeuren in het gemeentelijk infoblad: - in december 2016 met een tekst waarin ingegaan wordt op de voornaamste voorwaarden en met een aantal voorbeelden; - in januari 2017 met een korte tekst waarin, in algemene bewoordingen, vermeld wordt dat een brandstoftoelage kan bekomen worden, onder bepaalde voorwaarden die te bekomen zijn bij het OCMW. 6 Goedgekeurd Raad voor Maatschappelijk Welzijn, dd

Aanvullende steun VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Aanvullende steun VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-10-2017 Artikel 1 1 Dit reglement regelt de door het OCMW van Maldegem voorziene tussenkomsten inzake aanvullende financiële steun ten behoeve van inwoners.

Nadere informatie

Aanvullende steun VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Aanvullende steun VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-24-10-2017 01-11-2017 OPNIEUW VASTGESTELD VASTSTELLING RMW GEPUBLICEERD 0 22-05-2018 18-06-2018 1 Wijziging Aanpassing tussenkomsten 25-09-2018 Artikel 1:

Nadere informatie

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015 VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 Artikel 1: Doelgroep / gerechtigden 1. Alle inwoners van Maldegem gerechtigd op leefloon of equivalent leefloon. Met inwoners worden diegenen

Nadere informatie

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Reglement tot instelling van een schoolcheque en. schooltussenkomst VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-10-2015 01-11-2015 1 Uitbreiding van de doelgroep 27-09-2016 Artikel 1: Doelgroep / gerechtigden 1. Alle inwoners van Maldegem gerechtigd op leefloon

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 15 27 november 2015

uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 15 27 november 2015 Contactpersoon Piet Vanwambeke Secretaris (050)72 72 52 piet.vanwambeke@ocmwmaldegem.be Aan de burgers Aan de pers uw kenmerk ons kenmerk aantal pagina s datum secretariaat 15 27 november 2015 Art. 254

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 201X.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 201X. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 201X. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen!

Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! Waar vind ik de verplichte bijlagen? Achtergrondinfo bij deze bijlagen! A) PERSOONSGEGEVENS: 1. Kopie identiteitskaart 2. Bewijs van burgerlijke staat Dit bewijs kan worden geleverd met het gemeentelijk

Nadere informatie

aanpassing van de bedragen die tot de federale regelgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 juni 2003

aanpassing van de bedragen die tot de federale regelgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 juni 2003 Bestuur van de Maatschappelijke Integratie JURIDISCHE DIENST fax: 02/509.86.91 vragen naar: Petra Romelart e-mail: Petra.Romelart@minsoc.fed.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING

SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING SUBSIDIEREGLEMENT BETREFFENDE PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING COLOFON Uitgave OCMW Halen, Sportlaan 2B, 3545 Halen Ontwerp & realisatie Tekst - Sociale Dienst OCMW Halen Ontwerp - dienst Communicatie

Nadere informatie

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010

Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Persconferentie Sociale Groene Lening 12 oktober 2010 Bijlage 1. Geografische spreiding van de aanvragen Sinds het begin van de activiteit (september 2008) zijn er 160 leningen toegekend die als volgt

Nadere informatie

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013

Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 Goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2013 REGLEMENT AANVULLENDE FINANCIËLE STEUN Het hiernavolgende reglement voor aanvullende financiële steun wordt goedgekeurd : Artikel 1 -

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016

Reglement financiële steun ten laste name facturen. Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Reglement financiële steun ten laste name facturen Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16/06/2016 Art. 1 Mensen met financiële moeilijkheden kunnen bij het Sociaal Huis

Nadere informatie

OCMW Antwerpen - Andy Kerkhofs

OCMW Antwerpen - Andy Kerkhofs OCMW Antwerpen - Andy Kerkhofs Sociale zekerheid Sociale bijstand Sociale zekerheid = opgebouwde rechten Sociale bijstand: * Residuair * Niet-contributief * Behoeftigheid ( middelentoets ) * Minimuminkomen

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget.

Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Reglement voor de premie voor de ophaling van huisvuil van mensen met een beperkt leefbudget. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april Bekendgemaakt op 30 april 2014 In werking getreden op 1 mei 2014

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Betreft: Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie

Betreft: Wijzigingen met ingang van 1 januari 2005 inzake het recht op maatschappelijke integratie Vragen naar: Erwin Tavernier :02/509.83.53 Bernard Note : 02/509.81.62 Luc Verleyen : 02/509.81.34 Fax : 02/508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie

Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement

Financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-06-2015 Artikel 1 Gemeente, OCMW, Welzijnsschakels en verenigingen die hieromtrent een afsprakennota getekend hebben creëren gezamenlijk een financiële

Nadere informatie

Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 september 2008.

Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 september 2008. E-mail: vraag@mi-is.be Tel 02/ 508.85.85 fax 02/508.86.10 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Ons kenmerk datum OCMW-wetgeving

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 februari 2012.

Concreet betekent dit dat de nieuwe bedragen gelden vanaf 1 februari 2012. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Dienst

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2008

Aanpassing van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren, op 1 mei 2008 E-mail: vraag@mi-is.be Tel 02/ 508.85.85 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Ons kenmerk datum OCMW-wetgeving & Bevoegdheidsconflicten

Nadere informatie

2. Indexaanpassing op 1 oktober 2006 van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren.

2. Indexaanpassing op 1 oktober 2006 van de bedragen die tot de federale wetgeving met betrekking tot het maatschappelijk welzijn behoren. Vragen naar: Luc Verleyen E-mail: luc.verleyen@mi-is.be Tel : 02/509.81.34I Fax : 02.508 86 91 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Waarschoot Dorp 1 bus 1 9950 waarschoot Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ RMID--SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezond Budget

Inspiratiedag Gezond Budget 04/12/2018 Inspiratiedag Gezond Budget Workshop 'soorten budget- en schuldhulpverlening' in Vlaanderen OVERZICHT HULPVERLENINGSVORMEN = BUDGETHULPVERLENING: hulp bij het vinden van een evenwicht tussen

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget

Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Reglement voor het toekennen van taxicheques voor individueel vervoer aan minder mobiele personen met een beperkt leefbudget Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2015 Bekendgemaakt op 28 oktober

Nadere informatie

1. Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

1. Verhoging van de basisbedragen bedoeld in artikel 14, 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Vragen naar: Luc Verleyen E-mail: luc.verleyen@mi-is.be Tel 02/ 509.81.34 Fax : 02/ 508.86.91 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst

Nadere informatie

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport

Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Subsidiereglement op het toekennen van opleidingssubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

Stichting Rauwerda-Westra Fonds Tytsjerksteradiel

Stichting Rauwerda-Westra Fonds Tytsjerksteradiel Stichting Rauwerda-Westra Fonds Tytsjerksteradiel Huishoudelijk Reglement krachtens artikel 14 van de statuten (versie november 2012) De Stichting stelt zich op basis van de statuten (artikel 2) ten doel

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012.

Verordening langdurigheidstoeslag WWB gemeente Kaag en Braassem 2012. De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2012; gelet op de artikelen 8, 1 e lid, onder d, 2 e lid, onder b en 36 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zwijndrecht Dorp Oost 45 2070 Zwijndrecht Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ RMID- /2015 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Reglement Vrijetijdspas

Reglement Vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 augustus

Nadere informatie

Voorhuwelijkssparen - reglement

Voorhuwelijkssparen - reglement Voorhuwelijkssparen - reglement Artikel 41 (Van toepassing vanaf 01/01/2011 - A.V. van 11/12/2010) Het Nationaal Verbond organiseert een dienst voorhuwelijkssparen, genaamd Jongerensparen. Deze dienst

Nadere informatie

TUSSENKOMST PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING

TUSSENKOMST PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Gent Aalter TUSSENKOMST PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING Goedgekeurd in de OCMW Raad van 19 december 2018 1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Woord vooraf...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement dienst grote schoonmaak

Huishoudelijk reglement dienst grote schoonmaak Huishoudelijk reglement dienst grote schoonmaak Doelstelling Artikel 1 Grote schoonmaak wordt aangevraagd bij de verantwoordelijke van de dienst poetshulp van het OCMW, Godshuisstraat 33, 1861 Meise, op

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder.

Schuldhulpverlening. Wegwijs in de schuldhulp verlening. Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. 12-2018_ocmwst_ Wegwijsindeschuldverleningbrochure.indd 1 17/12/18 14:49 Inhoud

Nadere informatie

WEGWIJS Bij budget & schuld

WEGWIJS Bij budget & schuld WEGWIJS Bij budget & schuld BudgetInZicht West-Vlaanderen caw-folder.indd 1 20-08-2014 16:43:51 HEB JE MOEILIJKHEDEN MET JE BUDGET OF HEB JE SCHULDEN? Raak je niet wijs uit je problemen, wil je advies

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 januari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13

Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 Inhoud Hoe is dit werk tot stand gekomen?... 13 WEGWIJZER 1. Doel van deze pocket... 15 2. Wat is aanvullende steun?... 15 2.1 Geen eenvormig systeem... 16 3. De pocket en het instrument voor de berekening

Nadere informatie

Reglement aanpassingspremie

Reglement aanpassingspremie Oostrozebekestraat 4-8770 Ingelmunster T 051 33 74 00 - F 051 31 82 83 gemeente@ingelmunster.be - www.ingelmunster.be Reglement aanpassingspremie Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie

Nadere informatie

STRUCTUUR SOCIALE VOORDELEN

STRUCTUUR SOCIALE VOORDELEN STRUCTUUR SOCIALE VOORDELEN Sociale voordelen gekoppeld aan Bijstandsuitkeringen statuut Verhoogde tegemoetkoming Personen in schuldhulpverlening Sociale voordelen: Wonen /Energie Sociale voordelen: Gezinnen

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor financiële steun

Aanvraagformulier voor financiële steun 1) Regels en algemene criteria Aanvraagformulier voor financiële steun De aanvraag kan pas ingediend worden nadat alle andere mogelijke officiële of privé-instanties gecontacteerd werden (mutualiteit,

Nadere informatie

Het belastingvoordeel dat verbonden is aan een hypotheeklening, noemt men in Vlaanderen de woonbonus.

Het belastingvoordeel dat verbonden is aan een hypotheeklening, noemt men in Vlaanderen de woonbonus. Gepubliceerd op Wikifin (https://www.wikifin.be) Wat is de woonbonus? Wie een hypothecaire lening afsluit om een woning te kopen of bouwen, kan vaak genieten van bepaalde belastingvoordelen gekoppeld aan

Nadere informatie

Reglement renteloze leningen aan verenigingen

Reglement renteloze leningen aan verenigingen Reglement renteloze leningen aan verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2004 gepubliceerd op www.westerlo.be op 13 juni 2018 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 1 Artikel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005

Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005 Herziening leeflooncategorieën vanaf 1 januari 2005 Nathalie Debast, stafmedewerker VVSG 16 februari 2005 versie 3 Sedert 1 januari 2005 gelden voor het leefloon andere categorieën en bedragen. Dit is

Nadere informatie

Directie Human Resources

Directie Human Resources Directie Human Resources Bureau H-HR.341 -sectie 52 Brussel, september 2010 911/52566 H-HR.341 sectie 52 H-HR.342 sectie 52 H-HR.343 sectie 52 H-HR.346 sectie 52 Indexcijfers TOEPASSELIJKE BEDRAGEN IN

Nadere informatie

besluitenlijst van de openbare zitting OCMW-raad van 25 januari 2017

besluitenlijst van de openbare zitting OCMW-raad van 25 januari 2017 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Waasmunster besluitenlijst van de openbare zitting OCMW-raad van 25 januari 2017 Aanwezig: Tom Baert: voorzitter; De Baere Marcel, Annemie De Wolf, Joseph Maes, Christiane

Nadere informatie

Bestuur van de Maatschappelijke Integratie DIENST STUDIEN EN GESCHILLEN

Bestuur van de Maatschappelijke Integratie DIENST STUDIEN EN GESCHILLEN Bestuur van de Maatschappelijke Integratie DIENST STUDIEN EN GESCHILLEN JURIDISCHE DIENST y r; Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, uw kenmerk ons kenmerk A/822/4985, datum 1 maart 2004 bijlage

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

REGLEMENT van TOEWIJZING van woongelegenheden tegen geconventioneerde prijs WIJZE VAN GUNNING EN CRITERIA - Tweehuizenstraat

REGLEMENT van TOEWIJZING van woongelegenheden tegen geconventioneerde prijs WIJZE VAN GUNNING EN CRITERIA - Tweehuizenstraat REGLEMENT van TOEWIJZING van woongelegenheden tegen geconventioneerde prijs WIJZE VAN GUNNING EN CRITERIA - Tweehuizenstraat Voorwoord De Gemeente heeft aan de Promotor twee terreinen verkocht in de Tweehuizenstraat

Nadere informatie

Reglement vrijetijdspas

Reglement vrijetijdspas Gemeente Schilde s-gravenwezel Binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede Schilde en het daaraan verbonden trekkingsrecht en goedgekeurd door de gemeenteraad van worden door

Nadere informatie

Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen

Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen PERSONEN IN FINANCIËL E MOEILIJKHEDEN : PROFIELEN? Colloquium van het Observatorium Krediet en Schuldenlast, 5 december 2013, Brussel Huishoudens in schuldbemiddeling: profielen en regionale verschillen

Nadere informatie

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015

OVERDRACHT WERKLOOSHEID OCMW: MONITORING 1 STE SEMESTER 2015 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW C O N F E R E N C E D

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 16 december 2015

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 16 december 2015 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 16 december 2015 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens,, Johny Stiers en

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017. Het Koninklijk Besluit van 10.01.2017 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie

Nadere informatie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie

Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie REGLEMENT Betreffende het toekennen van kennismakingscheque sociale economie 2015 2016 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 21.05.2015 Om de ontwikkeling van de sociale economie te bevorderen, werd er

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 8 februari 2017 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Croisiaux Katrien, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI Handleiding NH Sociale Dienst Formulieren RMI Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Vragen naar: Bernard Note Email: bernard.note@mi-is.be Tel. 02 509 81 62 POD Maatschappelijke Integratie SPP Intégration Sociale Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMID-SFGE/2017 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 februari 2016 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Ceyssens Noëlla, Cousaert Roger, Feyen Magda, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine,

Nadere informatie

Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2018.

Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2018. 1 Voor wie Gezinnen of alleenstaanden die thuis of in een voorziening verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2018. Welk inkomen wordt in aanmerking genomen indien thuis: het inkomen

Nadere informatie

TUSSENKOMST IN DE FARMACEUTISCHE KOSTEN

TUSSENKOMST IN DE FARMACEUTISCHE KOSTEN Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Gent Aalter TUSSENKOMST IN DE FARMACEUTISCHE KOSTEN Goedgekeurd in de OCMW Raad van 19 december 2018 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Woord vooraf... 3 1.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Poperinge Veurnestraat 22 8970 Poperinge Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/STOF-SCP/2018 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017

STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE KINDERBIJSLAG STATISTISCH OVERZICHT VAN DE KINDERBIJSLAG 30 JUNI 2017 Gedetailleerde gegevens STATISTISCH OVERZICHT NR. 5 Verantwoordelijke uitgever: Federaal Agentschap voor

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Oudenburg Ettelgemsestraat 18 8460 Oudenburg Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/RMID- SCP /2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... I Inleiding... 1 Hoofdstuk I. Onderhoudsplichtigen... 3 Afdeling 1. Overzicht soorten onderhoudsplichtigen op basis

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen

Nr. Situatie Recht op toeslag voor eenoudergezinnen Programmawet (1) van 27 april 2007 - Maatregelen voor de eenoudergezinnen - Voorbeelden Eenoudergezinnen die enkel de gewone schaal ontvangen: specifieke toeslag van 20 EUR 1. Een koppel gaat gescheiden

Nadere informatie

Zitting van 20 mei 2014.

Zitting van 20 mei 2014. Zitting van 20 mei 2014. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Marchand, Croon, Laureys, Verstappen, Peeters, Van Win, en Wittebrood leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE /

IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge BTW BE / IMMO WENDUINE NV Hr. Brugge 70345 BTW BE- 438-505-128 050/ 41 88 41 nw@immo-wenduine.be 050/42 85 80 www.immo-wenduine.be VERWERVINGSPREMIE VOOR JONGE GEZINNEN Het stadsbestuur wenst jonge gezinnen, woonachtig

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER

DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Afdeling LOKEREN 1. DOSSIER GOEDKOOPSTE ENERGIELEVERANCIER Van: An De Moor [mailto:adm.ave@skynet.be] Verzonden: zondag 10 oktober 2010 14:56 Aan: Secretariaat OCMW CC: Swens Roger Onderwerp: Vraag n.a.v.

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000

BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 BERICHT Nr. 27 PP 3 juli 2000 HAARD- EN STANDPLAATSTOELAGE Tabel van de van kracht zijnde bijvoegsels bij bericht 27 PP van 2000 Nr. van het bijvoegsel Nr. en jaar van het bericht Wijzigingen 2 50 PP/2001

Nadere informatie

4 Zelfstandigenpensioenen

4 Zelfstandigenpensioenen 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op 1 januari 2018 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens

Nadere informatie