Hotelgastenenquête Leiden 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hotelgastenenquête Leiden 2005"

Transcriptie

1 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden Tel :

2 2 Hotelgastenenquête 2005

3 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Het onderzoek 5 3. Uitkomsten Herkomst van de hotelgasten Verblijfsduur Samenstelling gezelschap Reden verblijf Vervoermiddel Ondernomen activiteiten Tevredenheid ondernomen activiteiten Sterke en zwakke punten van Leiden Bestedingen in de stad Bekendheid met feit dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden werd geboren Conclusies Bijlagen Vragenlijst hotelgastenenquête Deelnemende hotels 15 Hotelgastenenquête

4 4 Hotelgastenenquête 2005

5 1. Inleiding Voor u ligt de rapportage van de hotelgastenenquête Leiden Deze enquête is onderdeel van de Rembrandtmonitor. In 2006 wordt gevierd dat de wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn 400 jaar geleden in Leiden werd geboren. Via vele bronnen wordt gemeten wat het effect van dit feestjaar is op toerisme en recreatie in Leiden. Over dagjesmensen die naar Leiden komen is al het een en ander bekend, voornamelijk via het CVO (Continue Vakantie Onderzoek). Over verblijfstoeristen nog niet. Daarom is deze enquête onder hotelgasten gehouden. Het is interessant om na te gaan wat deze mensen er toe beweegt Leiden te bezoeken. Er is aan zowel Nederlanders als buitenlanders gevraagd wat zij doen, waarom zij naar Leiden zijn gekomen, hoeveel zij besteden, wat zij van Leiden vinden en of ze van plan zijn nog een keer terug te komen. 2. Het onderzoek De hotelgastenenquête is een vragenlijst die onder hotelgasten wordt uitgezet. Voornamelijk Leidse hotels doen mee, en ook enkele hotels uit de regio. De organisatie en de verwerking van de resultaten ligt in handen van bureau BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) van de gemeente Leiden. De individuele hotels verlenen medewerking door de vragenlijsten uit te delen onder hun gasten. In maart 2005 is met de enquête begonnen en deze zal lopen tot eind Elke week deelt één hotel vragenlijsten bij het inchecken uit aan hun gasten. Na afloop van het verblijf leveren de gasten het ingevulde formulier weer in. Er doen 10 hotels mee, dus een hotel is elke 10 weken aan de beurt. Vragen waar antwoord op verkregen kan worden met de resultaten van de hotelgastenenquête van 2005 zijn: - Waar komen de hotelgasten van Leiden vandaan? - Welke leeftijd hebben de hotelgasten? - Wat is de reden dat mensen naar Leiden komen? - Wat voor activiteiten doen mensen zoal als zij naar Leiden komen? - Wat is de waardering van de activiteiten die de mensen hebben ondernomen? - Wat is hun oordeel over het totale toeristische aanbod van Leiden? - Welk bedrag besteden hotelgasten als zij in Leiden op bezoek zijn? - Zijn de hotelgasten bekend met het Rembrandtjaar? In 2006 is de vragenlijst gedeeltelijk hetzelfde als in 2005, zodat bij bepaalde aspecten kan worden gekeken of de viering van het Rembrandtjaar van invloed is. Daarnaast worden er in 2006 specifieke vragen gesteld over het Rembrandtjaar. In 2005 zijn 430 ingevulde enquêteformulieren geretourneerd. Het is niet mogelijk gebleken om het responspercentage te bepalen, omdat niet duidelijk is aan hoeveel hotelgasten de formulieren zijn uitgedeeld. Ook is het niet mogelijk om te bepalen of de groep hotelgasten die een enquête hebben ingevuld, representatief is voor alle hotelgasten, omdat we de eigenschappen van de hele populatie niet kennen. Alleen over de verdeling Nederlanders - buitenlanders is wel wat informatie beschikbaar en de verhouding tussen deze groepen in de enquête bleek redelijk overeen te komen met de werkelijke verdeling over de hotelgasten. Ondanks bovenstaande omstandigheden geeft de enquête waardevolle uitslagen bij vergelijking tussen bepaalde groepen hotelgasten, en een indicatie voor alle hotelgasten. Hotelgastenenquête

6 3. Uitkomsten 3.1 Herkomst van de hotelgasten De enquêteformulieren waren beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Frans. Hierdoor is er een grote groep buitenlandse hotelgasten die de enquête heeft ingevuld. In totaal bleek dat 61% van de respondenten uit het buitenland kwam, en 39% uit Nederland (zie tabel 1). Tabel 1: Respondenten naar afkomst Afkomst Nederlander 39% Buitenlander 61% Totaal 100% Om te laten zien uit welk gedeelte van het land de Nederlandse hotelgasten kwamen, is tabel 2 opgesteld. De grootste groep respondenten (32%) kwamen uit het zuiden. Onder het zuiden vallen de provincies Limburg, Noord Brabant en Zeeland. Onder het noorden vallen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Onder het oosten vallen de provincies Gelderland en Overijssel. Ten slotte, onder west vallen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Tabel 2: Landsdeel waar Nederlandse respondenten wonen Landsdeel Noord 21% Zuid 32% West 19% Oost 28% Totaal 100% De buitenlandse hotelgasten kwamen uit 25 verschillende landen. Van deze mensen was de grootste groep afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland (zie tabel 3). Tabel 3: Landen waar buitenlandse respondenten vandaan komen Land Verenigd Koninkrijk 24% Duitsland 23% Verenigde Staten 9% België 7% Frankrijk 6% Overige landen 32% Totaal 100% 6 Hotelgastenenquête 2005

7 3.2 Verblijfsduur De grootste groep hotelgasten bleef 1 nacht, dus 2 dagen, in Leiden. Het gemiddelde ligt op 3 nachten. Wat opvalt is dat buitenlanders gemiddeld langer in een hotel verblijven (gemiddeld 3,6 nachten) dan Nederlanders (gemiddeld 2,0 nachten). Tabel 4: Aantal overnachtingen per verblijf Nederlanders Buitenlanders Totaal 1 nacht 61% 36% 46% 2 nachten 29% 25% 26% 3 nachten 5% 14% 10% 4 nachten 4% 11% 8% > 4 nachten 2% 14% 9% Gemiddeld 2,0 3,6 3,0 3.3 Samenstelling gezelschap In de enquête wordt aan de respondenten gevraagd uit hoeveel personen hun gezelschap bestaat en welke leeftijden deze personen hebben. De resultaten van deze vragen staan vermeld in tabel 5 en 6. De meeste respondenten kwamen alleen of met één andere persoon. Mensen uit de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar bleken het best vertegenwoordigd, gevolgd door mensen van jaar. 14% van de Leidse hotelgasten was jonger dan 25 jaar. Tabel 5: Hotelgasten naar leeftijd Leeftijd 0-14 jaar 9% jaar 5% jaar 42% 50 jaar en ouder 44% Totaal 100% Tabel 6: Aantal gasten per gezelschap Aantal 1 persoon 40% 2 personen 40% 3-6 personen 18% Meer dan 6 personen 2% Totaal 100% 3.4 Reden verblijf Wat is de reden dat mensen naar Leiden komen? Gaat het vooral om zakelijk of om recreatief verblijf? In tabel 7 is aangegeven wat de belangrijkste reden voor hotelgasten is om naar Leiden te komen. Van alle ondervraagde hotelgasten verbleef de grootste groep (41%) in Leiden om een vakantie te vieren en 34% verbleef in een Leids hotel om zakelijke redenen. Andere redenen waren bezoek van familie of vrienden of het volgen van onderwijs (bijvoorbeeld een cursus aan de universiteit). Enkele mensen kwamen vanwege het bezoek aan een ziekenhuis (van zichzelf of partner). Hotelgastenenquête

8 Wat opvalt is dat er weinig verschil is tussen Nederlanders en buitenlanders. Tussen mannen en vrouwen is er wel verschil: mannen komen vaker om zakelijke redenen dan vrouwen. Tabel 7: Reden voor verblijf (Korte) vakantie Zakelijk Familiebezoek Onderwijs Overig Man 35% 40% 17% 5% 3% Vrouw 49% 27% 14% 7% 4% Nederlanders 42% 31% 15% 8% 3% Buitenlanders 42% 36% 15% 4% 3% Totaal 41% 34% 15% 5% 3% Er is in de enquête ook nog gevraagd hoe mensen op het idee zijn gekomen om naar Leiden te komen. Bij de mensen die kwamen voor een recreatief verblijf bleek dat vaak op advies, of door verhalen, van familie en vrienden. Tevens kwamen veel mensen omdat zij vaker in Leiden waren geweest en nog een keer terug wilden komen. Wat ook genoemd werd, was: door de ligging ten opzichte van iets anders en door een artikel in een reisfolder. 3.5 Vervoermiddel Hoe kwamen de hotelgasten bij het hotel waar zij logeerden? Hierbij ging het om het vervoermiddel waarmee mensen de langste afstand hadden afgelegd om bij hun hotel te komen. Zie tabel 8. Niet verrassend is dat buitenlanders vaak met het vliegtuig komen en Nederlanders niet. Van de Nederlanders komt eenderde met de trein en bijna tweederde met de auto. Van de buitenlanders zijn het vooral de Duitsers (72%) die met de auto naar Leiden komen. Een klein aantal mensen komt per georganiseerde busreis of op een andere manier (fiets of boot). Een te verwaarlozen aantal mensen kwam met het streekvervoer. Tabel 8: Vervoermiddel om naar Leiden te komen Auto Trein Vliegtuig Overig Nederlanders 63% 34% 0% 3% Buitenlanders 42% 19% 33% 6% Totaal 51% 25% 19% 5% 3.6 Ondernomen activiteiten Om na te gaan wat de hotelgasten in Leiden zoal ondernemen tijdens hun verblijf, is ook hier een vraag over gesteld in de enquête. Mensen konden meer activiteiten aangeven. In tabel 9 zijn de resultaten hiervan te zien. Het betreft hier alleen mensen die ook daadwerkelijk iets in Leiden hebben ondernomen. Niet alle hotelgasten gingen de stad in. De activiteit die het meest wordt ondernomen is lunch of diner in een restaurant. 64% van alle ondervraagde hotelgasten heeft dit gedaan. 53% van de mensen gaf aan een stadswandeling te hebben gemaakt en 47% heeft ergens in de stad (o.a. op een terras) wat gedronken. 37% heeft gewinkeld tijdens het bezoek aan Leiden en 24% heeft een museum bezocht. Vrouwen maakten vaker gebruik van de horeca dan mannen en buitenlanders maakten vaker een stadswandeling dan Nederlanders. 8 Hotelgastenenquête 2005

9 Tabel 9: Ondernomen activiteiten Lunch / diner in restaurant Stadswandeling Iets drinken / terrasje Winkelen Museumbezoek Evenementbezoek Uitgaan Bioscoopbezoek Concert / theater Anders Man 58% 52% 44% 37% 21% 8% 13% 7% 3% 6% Vrouw 74% 56% 51% 39% 30% 13% 6% 1% 4% 12% Nederlanders 64% 39% 53% 37% 23% 16% 12% 6% 4% 10% Buitenlanders 63% 63% 43% 37% 24% 7% 10% 4% 4% 10% Totaal 64% 53% 47% 37% 24% 11% 10% 5% 4% 10% 3.7 Tevredenheid ondernomen activiteiten Na gevraagd te hebben naar de ondernomen activiteiten van de hotelgasten, werd gevraagd of zij aan konden geven hoe zij deze activiteiten waarderen. Per activiteit werd gevraagd of zij hier zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden of zeer tevreden over waren. De uitkomsten staan weergegeven in grafiek 1. Duidelijk te zien is dat de meeste mensen tevreden tot zeer tevreden zijn over de activiteiten die zij hebben ondernomen. Mensen die een stadswandeling hebben gemaakt waren het meest tevreden hierover. 93% gaf aan hier (zeer) tevreden mee te zijn. Mensen die naar de bioscoop zijn geweest of het nachtleven zijn ingedoken waardeerden deze activiteiten relatief laag. Maar ook hier waren de meeste mensen tevreden. Grafiek 1: Tevredenheid ondernomen activiteiten Lunch/diner in restaurant Stadswandeling Iets drinken/terrrasje Winkelen Museumbezoek Evenementbezoek Uitgaan Bioscoopbezoek Concert/theater Anders zeer tevreden tevreden neutraal (zeer) ontevreden Hotelgastenenquête

10 Tevens is de hotelgasten gevraagd om een algemeen oordeel te geven over het toeristisch aanbod van Leiden. Er kon geantwoord worden met een rapportcijfer tussen de 1 en de 10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 zeer goed. In grafiek 2 staat het resultaat vermeld. De ondervraagde hotelgasten waardeerden het toeristisch aanbod van Leiden meestal met een 7 (22%) of een 8 (41%). 10% gaf een onvoldoende. Gemiddeld waardeerden zij het toeristisch aanbod van Leiden met een 7,6. Nederlanders gaven gemiddeld een 7,5 en buitenlanders een 7,7. Grafiek 2: Tevredenheid toeristisch aanbod Leiden 40 41% % % 6% 9% 8% 11% 0 < Sterke en zwakke punten van Leiden Aan de hotelgasten is middels een open vraag gevraagd om sterke punten en zwakke punten te noemen van Leiden. In tabel 10 en 11 is te zien welke punten de ondervraagde hotelgasten hebben genoemd. 55% van alle ondervraagde hotelgasten wist een sterk punt van Leiden te noemen. Hierbij scoorden de aspecten historische binnenstad en aardige mensen het hoogst. Nederlanders vinden de historie en de compactheid vaker een sterk punt dan buitenlanders. Meer buitenlanders dan Nederlanders vinden de grachten, het feit dat Leiden een schone stad is en de ligging van Leiden ten opzichte van bv. Amsterdam en de Keukenhof positief. Tabel 10: Sterke punten van Leiden volgens hotelgasten Historie 25% Aardige mensen 23% Alles dichtbij 10% Tabel 11: Zwakke punten van Leiden volgens hotelgasten Parkeren 17% Bewegwijzering 13% Bereikbaarheid binnenstad 12% Openingstijden 11% 10 Hotelgastenenquête 2005

11 Het zwakste punt volgens de ondervraagde hotelgasten is het parkeren. 33% van de hotelgasten die met de auto kwamen, vond dit een zwak punt van de stad. De bewegwijzering wordt vooral door buitenlanders opgevat als een zwak punt (na de plaatsing van de Leidse loper zijn hier wel minder opmerkingen over gekomen). Verder waren buitenlanders negatiever over de openingstijden en hoge prijzen van bv. musea en restaurants. Nederlanders waren minder te spreken over de bereikbaarheid van de binnenstad en de netheid. 3.9 Bestedingen in de stad In de enquête is gevraagd naar verschillende bestedingen. Zo is er gevraagd naar totale bestedingen, en naar bestedingen aan overnachten, aan musea en evenementen en aan café- en restaurantbezoek. De totale bestedingen zijn inclusief overnachtingen en zonder de reiskosten om bij het hotel te komen. In tabel 12 staan de uitkomsten. Gemiddeld geven hotelgasten per persoon per dag 117,- uit. Ruim de helft hiervan gaat op aan de overnachting. Buitenlanders geven iets meer uit dan Nederlanders, maar het verschil is niet groot. Wel is het zo dat buitenlanders gemiddeld langer blijven (zie paragraaf 3.2). Dus als je per verblijf kijkt in plaats van per dag, geven buitenlanders meer uit. Tabel 12: Bestedingen van hotelgasten in Leiden per persoon per dag Overnachten Museumbezoek Café / 1 restaurant Overig Totaal Nederlanders Buitenlanders Totaal Het gemiddelde is berekend over alle respondenten die de vraag over bestedingen hebben beantwoord. Veel daarvan zijn niet naar een museum geweest. Daarom is het bedrag laag. Het gemiddelde bedrag dat mensen die naar een museum zijn geweest aan dat museum uitgaven, is 14, Bekendheid met feit dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden werd geboren In 2006 is het 400 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn in Leiden werd geboren. Dit feit wordt dan ook het hele jaar 2006 in Leiden gevierd. Aan de hotelgasten is gevraagd of zij op de hoogte zijn van het feit dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden werd geboren. De resultaten staan in tabel 13. In het totaal is de bekendheid van het 400 e geboortejaar van Rembrandt 25%. Nederlanders zijn beter op de hoogte dan buitenlanders. Onder de Nederlanders is het in het westen het meest bekend dat 400 jaar geleden Rembrandt in Leiden werd geboren. Bij de buitenlanders is dit in Duitsland het meest bekend. Als we kijken naar geslacht kunnen we zeggen dat vrouwelijke hotelgasten beter op de hoogte zijn dan mannelijke. Tabel 13: Bekendheid met Rembrandt (% hotelgasten dat weet dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden werd geboren) Nederlanders 34% Buitenlanders 19% Totaal 25% Hotelgastenenquête

12 4. Conclusies Uit het onderzoek vallen de volgende conclusies te trekken: - Het merendeel van de ondervraagde hotelgasten kwam uit het buitenland. - Bijna de helft van de hotelgasten verblijft 1 nacht in een Leids hotel; het gemiddelde is 2 nachten. Buitenlanders blijven langer dan Nederlanders. - De grootste groep hotelgasten komt naar Leiden voor een korte vakantie. - Veel hotelgasten komen op het idee om naar Leiden te gaan op advies van vrienden of familie. - Het vervoermiddel dat het meest gebruikt wordt door hotelgasten om het hotel te bereiken is de auto. - Naast lunchen en dineren in een restaurant doet bijna de helft van de mensen een stadswandeling als zij in Leiden zijn waar ruim 90% tevreden tot zeer tevreden over is. - De hotelgasten geven gemiddeld een 7,6 voor het toeristische aanbod. - Mensen vinden het feit dat Leiden een spontane stad is en de historie in de stad de sterkste punten. - Parkeren wordt gezien als het zwakste punt voor Leiden. - Nederlandse hotelgasten geven per dag iets minder uit dan buitenlandse hotelgasten. - Een kwart van de hotelgasten is op de hoogte van het feit dat Rembrandt 400 jaar geleden in Leiden werd geboren. 12 Hotelgastenenquête 2005

13 5. Bijlagen 5.1 Vragenlijst hotelgastenenquête 2005 Graag invullen na afloop van uw verblijf in het hotel! Uw mening telt! Als bezoeker van de regio Leiden willen wij u een aantal vragen stellen. Op dit formulier kunt u uw ervaringen van uw bezoek kwijt. Het invullen kost een paar minuten. Als u per ongeluk het verkeerde vakje hebt aangekruist, moet u het goede vakje helemaal inkleuren: B.v. man vrouw (u heeft nu ingevuld dat u een man bent) Soms wordt gevraagd om een getal in te vullen. Schrijf dan één cijfer per vakje, zodat het hele cijfer binnen het vakje komt. B.v. Met hoeveel personen verbleef u in Leiden? en 0 2 Geen streepjes zetten als u niets hoeft in te vullen! de 1. Uw woonplaats: Land: Land: man vrouw dag maand dag maand Aankomst in hotel: Vertrek uit hotel: Met hoeveel personen van de volgende leeftijden verbleef u in het hotel? (inclusief uzelf) Kinderen 0-14 jaar: Jongeren jaar: Volwassenen jaar: Senioren 50 jaar en ouder: 3. Heeft u in het verleden al eens overnacht in een hotel in of nabij Leiden? Nee, dit is mijn eerste bezoek Ja, dit is mijn e bezoek 4. Wat is de belangrijkste reden van uw huidige verblijf? (Korte) vakantie ga naar vraag 5 Zakelijk ga naar vraag 6 Bezoek familie of vrienden ga naar vraag 6 Op doorreis ga naar vraag 6 Anders, namelijk: ga naar vraag 6 5. Hoe bent u op het idee gekomen om de regio Leiden te bezoeken? (kruis het antwoord aan dat in uw ogen het belangrijkste is) Op advies/ verhalen van familie/ vrienden/ bekenden Vanwege een evenement dat in de stad wordt gehouden Naar aanleiding van een artikel in krant/ tijdschrift Ik was hier al vaker geweest en wilde nog een keer terugkomen Geen speciale aanleiding Anders, namelijk: Hotelgastenenquête

14 6. Met welk vervoermiddel heeft u de langste afstand afgelegd om naar uw hotel te komen? Auto Trein Touringcar (= georganiseerde busreis) Streekvervoer (= lijndienstbus) Vliegtuig Anders, namelijk: 7. Welke activiteiten, buiten die in uw eigen hotel, heeft u in de stad Leiden ondernomen? Kunt u per activiteit aangeven hoe tevreden u hierover bent? Museum Evenement Ergens wat drinken/ terrasje Lunchen/ dineren in restaurant Bezoek theater/ concert Het maken van een stadswandeling Winkelen Bioscoop Nachtleven/ uitgaan Andere activiteit(en), namelijk: zeer ontevreden neutraal tevreden zeer ontevreden tevreden Ik heb geen activiteiten in de stad Leiden ondernomen ga naar vraag Hoe waardeert u het totale toeristische aanbod in de stad Leiden? ZEER ZEER SLECHT GOED 9. Wat is volgens u een sterk en wat is een zwak punt van de stad Leiden? Sterk punt: Zwak punt: 10. Hoeveel geld is er gemiddeld per persoon (p.p.) uitgegeven tijdens uw gehele verblijf? (Dit is inclusief overnachting(en) en exclusief reiskosten om in het hotel te komen) Totaal bedrag: p.p. Kunt u globaal aangeven welk deel van dit bedrag is besteed aan: Overnachten p.p. Museum / evenement p.p. Bezoek café / restaurant p.p. Overig p.p. 14 Hotelgastenenquête 2005

15 11. Wist u voor uw verblijf dat het volgend jaar 400 jaar geleden is dat de schilder Rembrandt van Rijn in Leiden is geboren? Ja Nee 12. Bent u van plan nog eens terug te komen voor een bezoek aan de stad Leiden? Ja Misschien Nee Hartelijk dank voor uw medewerking! De enquête kunt u inleveren bij de balie van uw hotel 5.2 Deelnemende hotels - Hotel de Doelen - Mayflower Hotel - Golden Tulip Hotel Leiden - Hotel Astoria - Accor Hotel Ibis Leiderdorp - Pension Witte Singel - Hotel Nieuw Minerva - Holiday Inn Leiden - Van der Valk Hotel Leiden Hotelgastenenquête

Hotelgastenenquête Leiden 2005-2006

Hotelgastenenquête Leiden 2005-2006 Hotelgastenenquête Leiden 2005-2006 Colofon Serie Statistiek 2007/06 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2008 Augustus 2009 ugu Feitenblad 2009/1b Toeristisch bezoek aan in 2008 Sinds vijf jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2003

Toeristisch bezoek aan Leiden 2003 Toeristisch bezoek aan Leiden 2003 Continu Vakantie Onderzoek Colofon Serie Statistiek BOA 2004/09 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Continu Vakantie Onderzoek (CVO) 2002 Colofon Serie Statistiek BOA 2003/08 September 2003. Gemeente Leiden, Bestuursdienst BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006 Toeristisch bezoek aan Leiden 2006 Continu Vakantie Onderzoek Colofon Serie Statistiek 2007 / 20 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

Monitor Rembrandtjaar 2006

Monitor Rembrandtjaar 2006 Monitor Rembrandtjaar 2006 eindmeting voor het Rembrandtjaar 2006 Colofon Serie Statistiek 2007/13 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Hanny Zalme Postbus 9100 2300

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2004

Toeristisch bezoek aan Leiden 2004 Toeristisch bezoek aan Leiden 2004 Continu Vakantie Onderzoek Colofon Serie Statistiek 2005/07 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen

Rapportage Publieksonderzoek. De Helderse Duinen Rapportage Publieksonderzoek De Helderse Duinen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding: wat was de opdracht? 5 2. Wat hebben we gedaan? 9 3. Conclusies 13 4. Bijlagen 23 Rapportage Publieksonderzoek - De Helderse

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009 April 2010 ugu Toeristisch bezoek aan in 2009 Al zes jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en TNS- NIPO: NBTC-NIPO

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Rembrandt 400 Instellingenenquête 0-meting

Rembrandt 400 Instellingenenquête 0-meting Rembrandt 400 Instellingenenquête 0-meting Bekendheid onder instellingen in Leiden en omgeving met de koppeling Leiden en Rembrandt en de activiteiten hieromheen. Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie,

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht Tabellenboek Impact Giro d Italia Enquêteresultaten Opdrachtgever: Provincie ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Tweede helft 2014 (februari 2015) Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiene 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn

Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Onderzoek onder verpleeghuisbewoners: De miljoenen van Van Rijn Staatssecretaris Van Rijn heeft voor de komende jaren landelijk miljoenen euro s vrijgemaakt om het leven in verpleeghuizen aangenamer te

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan steden 2009

Toeristisch bezoek aan steden 2009 Toeristisch bezoek aan steden 2009 april 2010 Bestemd voor: participanten Grote Bickersstraat 74 Postbus 247 1000 AE Amsterdam T (020) 522 57 89 I www.nbtcniporesearch.nl Alle in dit document vermelde

Nadere informatie

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Klanttevredenheid onderzoek Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiëne 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel 1. Algemene

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2005

Toeristisch bezoek aan Leiden 2005 Toeristisch bezoek aan Leiden 2005 Continu Vakantie Onderzoek Colofon Serie Statistiek 2006/09 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Klanttevredenheid: 8,6. Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten

Klanttevredenheid: 8,6. Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten Klanttevredenheid: 8,6 Eerste halfjaar 2015 Op basis van 174 respondenten Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiene 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel

Nadere informatie

REISOVERZICHT ZOMER 2016

REISOVERZICHT ZOMER 2016 REISOVERZICHT ZOMER 2016 Europa Wat kost een nacht in..? Mediaanprijzen vakantieverblijven in Europa Zomer 2016 De duurste bestemming is Zwitserland Een overnachting in Zwitserland kost gemiddeld 141.

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor Stad Groningen 2007 Concept Marketing Groningen Hans Poll Gemeente Groningen Jet Radema Grontmij Nederland bv Drachten, april 2008 Verantwoording Titel : Toeristisch-recreatieve

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Nadere informatie

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB)

Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Logies verstrekkende bedrijven naar provincie (LVB) Datum: 14 mei 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2007

Toeristisch bezoek aan Leiden 2007 Toeristisch bezoek aan Leiden 2007 Continu Vakantie Onderzoek Colofon Serie Statistiek 2008 / 13 Gemeente Leiden Strategie en Onderzoek, BOA (Beleidsonderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail:

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête 'De Nieuwe Wildernis' van de Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat zie je als oplossing voor de sterfte van de grote grazers tijdens de winter?...2 2 Wat moet er gebeuren op de lange termijn?...3 3 Hoeveel hectare denk je dat

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf

DE KIBBELHOF Aangepast Vakantieverblijf Klanten enquete Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, uw beoordelingen worden anoniem verwerkt. Met u antwoorden kunnen wij onze dienstverlening aan u nog verbeteren.

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2005 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service Management van de Christelijke

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016

Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Conclusies analyse op databestand van KEO Oefentherapie jaar 2016 Inleiding Alleen de respondenten van 16 jaar en ouder die vragenlijst ingevuld hebben zijn geselecteerd. Alleen de respondenten die de

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Toerisme in Nederland 2012

Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Toerisme in Nederland 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie