Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

2 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Markteffect BV Keizer Karel V Singel 8 Hooghuisstraat PE Eindhoven 5611 GS Eindhoven Contactperoon: Eef van Turnhout Maarten van Nieuwland Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 1 van 27

3 Voorwoord Ter verdieping van het reeds afgesloten Marktonderzoek toerisme en recreatie in Zuidoost- Brabant imagometing fase 1 was het streven om de gevonden uitkomsten verder te verdiepen. Aanleiding hiertoe is te vinden in een aantal aspecten: de onbekendheid van de attracties, de matige tevredenheid van de bezoekers, de lage NPS en daarmee samenhangend de lage kans op mond-tot-mond reclame en het volgens Kompas II geplande onderzoek naar aanbodlacunes. Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek dat extra inzicht tracht te geven in de vragen die leven bij de SRE omtrent de beleving van de bezoekers van Zuidoost-Brabant met betrekking tot toerisme en recreatie. Dit onderzoek is een verdieping van het imago-onderzoek uit fase 1 en ter voorbereiding van een kwalitatieve studie naar de triggers die consumenten kunnen raken om te kiezen voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant, fase 2. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden met medewerking van 500 Nederlandse en 400 Belgische respondenten die in de afgelopen 2 jaar een kort verblijf (2 tot 4 dagen) of vakantie in Zuidoost-Brabant hebben doorgebracht. Deze mensen hebben we door middel van een online enquête gevraagd wat ze hebben gedaan in Zuidoost-Brabant, waarom ze hier zijn geweest, wat ze hebben beleefd, wat ze hebben gemist, hoe tevreden ze zijn, waarom ze geen mond-tot-mond reclame maken. De planning van dit onderzoek was gericht op een eindrapportage voor 20 maart 2009 waarna op 24 maart 2009 bepaald kan worden welke vervolgacties aan het Toeristisch huis voorgesteld kunnen worden. Wij danken SRE hartelijk voor de opdracht om dit onderzoek uit te voeren en wensen haar veel succes met de interpretatie van de resultaten. Markteffect B.V. Maarten van Nieuwland Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 2 van 27

4 Samenvatting Ongeveer 30% van alle benaderde Nederlanders en Vlaamstalige Belgen is de afgelopen 2 jaar in Zuidoost-Brabant geweest en heeft daar overnacht. 41% deed dat voor een weekeinde of midweek, 22% voor een familiebezoek, 18% voor een vakantie en 10% voor een evenement. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen zijn de belangrijkste activiteiten, gemiddeld heeft men meer dan 3 activiteiten ondernomen. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor de accommodatie en de eetgelegenheden was deze score iets hoger, voor de attracties/ evenementen en voor de uitgaansgelegenheden duidelijk lager. Verder zien we dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8. Bij de meting van de Net Promotor Score zien we een score van +6%. Positief maar conform de bekende NPStheorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden zijn met name positieve antwoorden gevonden met één opvallend negatief punt: Saai. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we dat Zuidoost- Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Het zijn overigens de bezoekers uit de nabijgelegen provincies, en tussen de 40 en 70, die het meest postief zijn naar hun familie en vrienden over Zuidoost-Brabant. Sleutelwoorden daarbij zijn: Gezelligheid, Rust, Natuur, Fietsen, Gastvrijheid en Eten. De bevindingen in dit rapport geven ons inziens voldoende basis voor een kwalitatieve vervolgstudie naar de triggers en beweegredenen van een nader te omschrijven doelgroep (zie ons vorige onderzoek) met betrekking tot toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 3 van 27

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding en werkwijze Onderzoeksresultaten Beantwoording van de deelvragen Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? In wat voor accommodatie heeft men overnacht? Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? Beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag Conclusies Bij dit rapport is een separaat bijlagenboek geleverd, gedeeltelijk in hard-copy, gedeeltelijk in digitale vorm. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 4 van 27

6 1. Inleiding en werkwijze Dit onderzoek heeft plaatsgevonden middels het online respondentenpanel van Markteffect met medewerking van 500 Nederlandse en 400 Belgische respondenten die in de afgelopen 2 jaar een kort verblijf (2 tot 4 dagen) of vakantie in Zuidoost-Brabant hebben doorgebracht. Deze mensen hebben we door middel van een online enquête gevraagd wat ze hebben gedaan in Zuidoost-Brabant, waarom ze hier zijn geweest, wat ze hebben beleefd, wat ze hebben gemist, hoe tevreden ze zijn, waarom ze geen mond-tot-mond reclame maken. Om op bovenstaande vragen een antwoord te krijgen hebben we ons onderzoek gedaan volgens het model van een hoofdonderzoeksvraag en meerdere deelvragen. De volgende hoofdonderzoeksvraag is daarbij geformuleerd: Wat is de beleving en tevredenheid van mensen die voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant zijn geweest? Deelvragen Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? In wat voor accommodatie heeft men overnacht? Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? Op basis van deze hoofd en deelvragen is een vragenlijst ontwikkeld, getest en als online enquête gepubliceerd. De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 5 van 27

7 2. Onderzoeksresultaten In bijlage 2 van dit rapport is een complete rechte telling van alle onderzoeksresultaten weergegeven. De conclusies in dit hoofdstuk zijn op die gegevens gebaseerd. Voor dit onderzoek zijn in totaal personen uitgenodigd, 36 haakten af op het onderwerp, personen hadden de afgelopen 2 jaar geen (korte) vakantie in Zuidoost- Brabant doorgebracht, personen wel. Dit is 30% van de totale bruto steekproef. Van deze consumenten komen er 643 uit Nederland en 414 uit België. De spreiding van deze respondenten over de provincies was als volgt: Figuur: Verdeling van de respondenten over de provincies in Nederland en België, weergegeven in procenten De reden voor hun bezoek aan Zuidoost-Brabant was, zoals te zien op onderstaande afbeelding, op de eerste plaats een weekeindje weg, gevolgd door een bezoek aan familie of vrienden en op de derde plaats een vakantie. Het bezoeken van een evenement was voor slechts 10% van de respondenten de hoofdreden van hun bezoek aan Zuidoost-Brabant. Figuur: Redenen van de respondenten voor hun verblijf met overnachting in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 6 van 27

8 De duur van een verblijf in Zuidoost-Brabant was erg verschillend: 63% verbleef slechts 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant, 21% 4 tot 6 dagen en 10% langer dan 14 dagen. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Zoals op onderstaande afbeelding te zien komen logeren bij vrienden of familie en de camping op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Figuur: Accommodaties van de respondenten voor hun overnachtingen in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten De activiteiten die men heeft ondernomen in Zuidoost-Brabant zijn als volgt te ordenen: Winkelen 61% Uit eten 59% Wandelen 57% Stad bezoeken 44% Fietsen 29% Pretpark bezoeken 14% Naar de film 12% Museumbezoek 8% Sportbezoek 6% Theaterbezoek 4% Festivalbezoek 1% Zwemmen 1% Andere activiteiten samen 16%, ieder minder dan 1%. Gemiddeld heeft men meer dan 3 van de bovenstaande activiteiten ondernomen, conform de vorige onderzoeken is de bezoeker van Zuidoost-Brabant dus een actieve bezoeker. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor 92% voldeed de accommodatie, voor 87% voldeden de eetgelegenheden, voor 60% voldeden de attracties/ evenementen en voor 58% voldeden de uitgaansgelegenheden aan de verwachtingen. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 7 van 27

9 In geen enkele van bovengenoemde categorieën was het percentage mensen waarvoor deze zaken niet aan de verwachtingen voldeed hoger dan 2%. Een positief resultaat dus. In onderstaande afbeelding is te zien dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Het blijft natuurlijk de vraag of een 7,8 hoog genoeg is om terug te komen of om Zuidoost-Brabant aan anderen aan te bevelen. Figuur: Algemene tevredenheid van de respondenten uitgedrukt in een cijfer, weergegeven in procenten Bij de meting van de Net Promotor Score (Druk in een cijfer uit in hoeverre u uw vrienden en kennissen de regio Zuidoost-Brabant zou aanraden als een regio voor recreatie en toerisme) zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een Net Promotor Score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. In de volgende hoofdstukken zullen de deelvragen van dit onderzoek worden beantwoord en zullen deze onderzoeksresultaten verder worden uitgediept en uitgewerkt per deelpopulatie. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 8 van 27

10 3. Beantwoording van de deelvragen 3.1 Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 1 zijn opgenomen in bijlage 3. Zoals reeds beschreven was de reden voor een bezoek aan Zuidoost-Brabant, zoals te zien op onderstaande afbeelding, op de eerste plaats een weekeindje weg, gevolgd door een bezoek aan familie of vrienden en op de derde plaats een vakantie. Het bezoeken van een evenement was voor slechts 10% van de respondenten de hoofdreden van hun bezoek aan Zuidoost-Brabant. Figuur: Redenen van de respondenten voor hun verblijf met overnachting in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Belgen kwamen meer dan gemiddeld (25%) voor familiebezoek en Nederlanders kwamen twee keer zoveel als Belgen naar deze regio voor een vakantie, 22% Nederlanders versus 11% Belgen. Binnen Nederland zien we echter geen significante verschillen qua herkomstprovincie wanneer het gaat om vakantie in Zuidoost-Brabant, daarentegen zien we wel een significant hoger percentage voor familiebezoek vanuit de provincies Gelderland en Limburg. Zuid- Hollanders en Zeeuwen komen significant vaker naar Zuidoost-Brabant voor een weekeindje weg dan de inwoners van de andere provincies. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 9 van 27

11 Belgen uit Oost en West-Vlaanderen komen relatief veel naar Zuidoost-Brabant op vakantie terwijl Belgen uit West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen relatief vaak naar deze regio komen voor een weekeindje weg. Op familiebezoek komen Belgen uit alle vlaamstalige provincies. Bezoekers van evenementen overnachten voornamelijk in Bed&Breakfast accomodaties, mensen die een weekeindje weg gaan voornamelijk in hotels of in een bungalowpark, mensen die op vakantie gaan met name op een camping en mensen die op familiebezoek overnachten voornamelijk bij de familie thuis. We zien relatief meer mannen die evenementen bezoeken en relatief meer vrouwen die aangeven in Zuidoost-Brabant op vakantie te zijn geweest. Familiebezoek zien we in alle leeftijdsgroepen terwijl het bezoek van evenementen meer voorkomt bij mensen onder de 40. Midweken of weekeindjes weg zien we voornamelijk bij mensen boven de 30 en vakanties zien we voornamelijk bij respondenten onder de 30 jaar. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 10 van 27

12 3.2 In wat voor accommodatie heeft men overnacht? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 2 zijn opgenomen in bijlage 4. Zoals eerder beschreven was het verblijf in een hotel of in een bungalowpark veruit het populairst: samen meer dan 50%. Zoals op onderstaande afbeelding te zien komen logeren bij vrienden of familie en de camping op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Figuur: Accommodaties van de respondenten voor hun overnachtingen in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Belgen overnachten hoofdzakelijk bij familie of in een hotel terwijl Nederlanders overwegen overnachten in een Bungalowpark of op een camping. Opvallend hierbij is dat Noord- Brabanders en Limburgers relatief vaak op een camping in Zuidoost-Brabant overnachten terwijl Zeeuwen, Zuid-Hollanders en de inwoners van de noordelijke provincies relatief vaak in een Bungalow of vakantiehuis overnachten. Belgen uit de Vlaamstalige provincies overnachten relatief vaak bij familie terwijl de Belgen die in Hotels overnachten uit alle mogelijke provincies komen. Vanzelfsprekend zien we een duidelijke relatie tussen verblijfsduur en het type accommodatie: hotel en familie 2 a 3 nachten, vakantiehuisje 4 a 6 nachten en camping meer dan 10 nachten. Overnachtingen in een hotel worden relatief veel gedaan door mensen van boven de 40 jaar terwijl het bungalowpark een iets jongere groep aantrekt: mensen van 30 tot 50 jaar. Overnachten in een Bed&Breakfast of op een camping is voornamelijk populair bij mensen onder de 30 jaar. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 11 van 27

13 3.3 Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 3 zijn opgenomen in bijlage 5. Zoals reeds beschreven zijn de activiteiten die men heeft ondernomen in Zuidoost-Brabant zijn als volgt te ordenen: Winkelen 61% Uit eten 59% Wandelen 57% Stad bezoeken 44% Fietsen 29% Pretpark bezoeken 14% Naar de film 12% Museumbezoek 8% Sportbezoek 6% Theaterbezoek 4% Festivalbezoek 1% Zwemmen 1% Andere activiteiten samen 16%, ieder minder dan 1%. Gemiddeld heeft men meer dan 3 van de bovenstaande activiteiten ondernomen, conform de vorige onderzoeken is de bezoeker van Zuidoost-Brabant dus een actieve bezoeker. Winkelen Zowel onder Belgen als onder Nederlanders is winkelen de meest ondernomen activiteit in Zuidoost-Brabant, bovendien zien we geen significante verschillen tussen deze twee nationaliteiten qua winkelfrequentie evenals tussen de verschillende provincies in de beide landen. Winkelen is beduidend minder populair onder bezoekers van evenementen en bij mensen die maar 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant zijn verbleven. Vrouwen geven significant vaker aan dan mannen dat ze zijn gaan winkelen en we zien geen significant verschil over de leeftijden. Wandelen Belgen zijn significant meer uit wandelen geweest dan Nederlanders. Opvallend is bovendien dat Nederlanders uit de Limburg en Noord-Brabant relatief een stuk minder uit wandelen zijn geweest dan de meeste andere Nederlanders. Bij de Belgen zien we geen significante verschillen tussen de provincies. Opvallend is bovendien dat uit wandelen gaan echt hoort bij een weekeindje weg, die twee zaken overlappen zeer sterk, en significant sterker dan met andere soorten van recreatie en toerisme. Het zijn dan ook de mensen die in Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 12 van 27

14 een bungalowpark of vakantiehuis verblijven die het meeste uit wandelen gaan. We zien geen significante verschillen op dit onderwerp tussen de leeftijden en de geslachten. Fietsen Nederlanders fietsen in Zuidoost-Brabant iets meer dan Belgen, al is het verschil maar vrij klein (31% versus 26%) het is wel statistisch significant. Opvallend is dat het percentage fietsers per Nederlandse provincie zeer sterk verschilt zoals in onderstaande figuur te zien is. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant dat daar ook heeft gefietst Bij de Belgen zagen we op dit punt ook al geen verschil per provincie. Het percentage fietsers onder de vakantiegangers is significant hoger dan bij de andere toeristen. Campinggasten en bezoekers van Bungalowparken fietsen meer dan de andere soorten van recreanten, mannen iets meer dan vrouwen en opvallend is dat fietsen populair is bij alle leeftijden behalve van 20 tot 29 jaar en boven de 70 jaar. Stad bezoeken Nederlanders hebben significant vaker (47% versus 37%) een stad in Zuidoost-Brabant bezocht dan Belgen. We zien geen significante verschillen tussen de provincies, maar we zien wel dat de bezoekers van evenementen beduidend minder steden bezoeken dan alle andere bezoekers. Op alle andere kenmerken, zoals accommodatie geslacht en leeftijd, zien we geen significante verschillen op dit thema. Museumbezoek Slechts 8% van de toeristen in Zuidoost-Brabant heeft een museum bezocht. Hierbij zien we geen verschil tussen de nationaliteiten. Frappant is echter wel dat deze percentages per provincie van herkomst erg sterk verschillen, hetgeen ook te maken heeft met de lage Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 13 van 27

15 absolute aantallen vanwege het lage totale percentage museumbezoek. In onderstaande figuur is het museumbezoek per provincie in procenten van het aantal bezoekers uit die provincie weergegeven. Onder de Belgen zien we dit verschil per provincie niet. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant dat daar ook een museum heeft bezocht We constateren een iets hoger museumbezoek bij de bezoekers van evenementen en de mensen die een weekeindje weg gaan, de vraag is dan natuurlijk of men een speciale tentoonstelling of iets dergelijks typeert als evenement. De verschillen zijn niet sterk significant echter. Een significant verschil is te zien in de relatie tussen museumbezoek en accommodatie: de overnachters in een hotel en bed&breakfast bezoeken significant vaker een museum dan de mensen die kiezen voor een andere accommodatie. Mannen significant vaker dan vrouwen terwijl we geen significant verschil constateren tussen de leeftijdsgroepen. Pretpark bezoeken 14% van de recreanten en toeristen in Zuidoost-Brabant heeft een pretpark bezocht, we zien daarbij geen verschil tussen Nederlanders en Belgen. Onder de Nederlanders zien we geen significant verschil tussen de provincies terwijl we zien dat de Belgen uit Antwerpen, Belgisch Limburg en Oost-Vlaanderen een duidelijk hoger percentage pretparkbezoek hebben dan de overige Belgen. Pretparkbezoek en vakantie horen duidelijk bij elkaar, vanuit de overige recreanten is het pretparkbezoek duidelijk lager. We constateren dan ook dat mensen die langer verblijven in deze regio vaker een pretpark bezoeken dan mensen die hier korter verblijven. Bovenstaande sluit natuurlijk ook weer aan bij het soort accommodatie in relatie tot het pretparkbezoek: mensen die overnachten op een camping of in een vakantiebungalow bezochten vaker een pretpark tijdens hun verblijf in Zuidoost-Brabant dan mensen die in een andere accommodatie hebben overnacht. We constateren geen significant Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 14 van 27

16 verschil tussen de geslachten met betrekking tot pretparkbezoek en opvallend genoeg zien we ook geen statistisch significant verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen als constateren we wel dat het pretparkbezoek boven de 50 jaar sterk afneemt. Sportbezoek We zien dat Nederlanders veel vaker een sportevenement of wedstrijd in Zuidoost-Brabant bezoeken dan Belgen, met name zijn dit Noord-Brabanders, Limburgers, Zeeuwen en vanuit België de Vlaams-Brabanders. De samenhang met het evenementbezoek is groot, het sportbezoek is zelf het evenement natuurlijk, waardoor we nauwelijks sportbezoek zien vanuit de andere recreanten. Het verblijf is dus kort en het soort accommodatie daarbij passend: veelal een hotel of groepsaccomodatie. Mannen bezoeken meer sportwedstrijden en tot 70 jaar zien we sportbezoek onder alle leeftijden met een zwaartepunt voor de groep onder de 20 jaar. Theaterbezoek Theaterbezoek is maar een hele kleine factor in het recreatie en toerisme in Zuidoost- Brabant, slechts 4% van alle bezoekers geeft aan een theater te hebben bezocht. Het theaterbezoek in Zuidoost-Brabant door Nederlandse toeristen is groter dan door Belgische toeristen, waarbij we met name positieve reacties van Noord-Brabanders terug vinden. Op alle andere strata constateren we geen statistisch significante verschillen binnen de onderzoekspopulatie. Naar de film Het bioscoopbezoek in de regio Zuidoost-Brabant door recreanten of toeristen die een of meerdere nachten in Zuidoost-Brabant zijn verbleven is ongeveer 12%. Dit is bijzonder hoog voor een product dat op geen enkele manier regiospecifiek is. Nederlandse recreanten gaan relatief meer naar de bioscoop in Zuidoost-Brabant dan Belgische recreanten. Opvallend veel mensen (22%) combineren een familiebezoek met bioscoopbezoek, ook de langere vakanties, meer dan 14 dagen, geven aanleiding tot afleiding in de bioscoop hetgeen weer samenhangt met het verblijf op een camping (en het weer dat gedurende een langere vakantie in deze regio altijd wel een dag of wat minder zal zijn). We zien geen verschil tussen de geslachten,aar wel dat het bioscoopbezoek onder de 30 jaar beduidend groter is dan daar boven. Uit eten Nederlandse toeristen en recreanten zijn in de regio Zuidoost-Brabant relatief meer uit eten geweest dan de Belgen, dit is opvallend en wellicht tegen de culturele verwachtingen in maar hangt zeker samen met het hoge percentage familiebezoek en overnachtingen bij familie van de Belgen. We constateren geen verschillen per provincie maar zien wel dat evenementbezoekers minder uit eten gaan dan de andere recreanten. Hoe langer men in de regio verblijft des te groter de kans dat men ook uit eten is geweest. Vrouwen geven vaker Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 15 van 27

17 aan uit eten te zijn geweest dan mannen en we constateren geen significanten verschillen per leeftijdsgroep. Conclusies van deze deelvraag: (Vlaamsstalige) Belgen verschillen minder per provincie terwijl Nederlanders hele sterke verschillen vertonen per regio; Winkelen is de grootste activiteit, winkelen uit eten gaan en een stad bezoeken doet iedereen; Belgen wandelen meer en Nederlanders fietsen meer; Fietsen, filmbezoek en uit eten hoort bij een vakantie, zeker als die langer duurt dan 14 dagen; Museumbezoek, theaterbezoek en sportbezoek zijn zaken die de Nederlandse toerist hier veel meer doet dan de Belgen, maar het verschilt in Nederland wel sterk per provincie van herkomst; Pretparkbezoek is een zaak voor mensen tot 50 jaar; Sportbezoek heeft een bovenregionale aantrekkingskracht, maar niet echt nationaal; Theaterbezoek heeft een kleine regionale aantrekkingskracht maar nauwelijks verder. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 16 van 27

18 3.4 Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 4 zijn opgenomen in bijlage 6. Voor 2% van alle respondenten voldeed het bezoek aan Zuidoost-Brabant niet aan de verwachtingen, 12% was hierover neutraal en de rest was meer of minder tevreden. Voor de belgen kwam het percentage ontevredenen op 3% en voor de Nederlanders overigens op 1% hetgeen statistisch een significant verschil is, mede vanwege de grote steekproef. We constateren echter geen verschillen per provincie qua tevredenheid. Als we echter kijken naar het type recreant of toerist constateren we wel significante verschillen. Zoals in onderstaande figuur te zien is zijn de bezoekers van evenementen en andere redenen duidelijk vinden dat het verblijf minder aan hun verwachtingen heeft voldaan dan de andere bezoekers. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per type recreant Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 17 van 27

19 Als we dit per type accommodatie beschouwen constateren we dat de gasten van een Bed&Breakfast of groepsaccommodatie vinden dat hun accommodatie minder aan de verwachtingen heeft voldaan dan de andere gasten, in onderstaande figuur is dit geïllustreerd. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per type accommodatie We constateren overigens ook dat voor mannen beduidend minder aan hun verwachtingen over hun verblijf in Zuidoost-Brabant is voldaan dan vrouwen (80% versus 90%) en we zien ook dat er een hogere tevredenheid is over dit punt bij de middelste leeftijdsgroepen terwijl jongeren en ouderen kennelijk kritischer zijn. Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per leeftijdsgroep Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 18 van 27

20 Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden (vraag 10) zijn de open antwoorden (weergegeven in de bijalgen) samengevat in een tekstclowd als volgt weer te geven, des te groter het woord des te vaker genoemd: Overwegend positieve termen dus met als meest opvallende negatieve punt: Saai. De analyse van herkomst van deze antwoorden ziet er als volgt uit: Figuur: relatie tussen leeftijdsgroepen en soorten open antwoorden over de verwachtingen Zoals te verwachtenbij een analyse van de mate waarin aan de verwachtingen is voldaan per aspect geeft onderstaande figuur een duidelijk punt weer. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Weergegeven zijn uitsluitend de percentages mensen die aangaven dat deze zaak wel aan hun verwachtingen voldeed. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 19 van 27

21 Figuur: De recreanten in Zuidoost-Brabant en het percentage Ja, het voldeed aan mijn verwachtingen Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we in onderstaande figuur dat Zuidoost-Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Figuur: De recreanten in Zuidoost-Brabant en welke aspecten voldeden aan de verwachtingen Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 20 van 27

22 3.5 Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 5 zijn opgenomen in bijlage 7. Zoals reeds eerder beschreven is in onderstaande afbeelding is te zien dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Het blijft natuurlijk de vraag of een 7,8 hoog genoeg is om terug te komen of om Zuidoost- Brabant aan anderen aan te bevelen. Deze tevredenheid is opgebouwd uit een aantal aspecten die ieder op zich lager worden beoordeeld dan het algemene oordeel. Onderstaande figuur illustreert dit. Figuur: druk uw tevredenheid over de aspecten van uw verblijf in Zuidoost-Brabant uit in een cijfer Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 21 van 27

23 Bij eenzelfde analyse per accommodatietype zien we echter wel duidelijke verschillen zoals in onderstaande figuur geïllustreerd. Opvallend: over duurdere accommodaties is men beter tevreden dan over de goedkopere oplossingen. Figuur: druk uw tevredenheid over uw accomodatie uit in een cijfer per type verblijfsaccomodatie Bij de open vraag (vraag 21) om de tevredenheid toe te lichten waren de antwoorden zeer divers, in onderstaande tekstclowd zijn deze samengevat. We zien voornamelijk positieve woorden opvallen. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 22 van 27

24 3.6 Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 6 zijn opgenomen in bijlage 8. Bij de meting van de Net Promotor Score (Druk in een cijfer uit in hoeverre u uw vrienden en kennissen de regio Zuidoost-Brabant zou aanraden als een regio voor recreatie en toerisme) zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een net promotor score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Opvallend is echter wel dat de Nederlanders een NPS scoren op Zuidoost-Brabant van 12% terwijl de Belgen een NPS scoren van -2%. Binnen Nederland zien we dat de Zeeuwen, Limburgers en Noord-Brabanders boven of tegen de NPS van 20% zitten hetgeen betekent dat de mond-tot-mond reclame haar werk zou kunnen doen terwijl dat in de andere provincies duidelijk lager is. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant in de diverse provincies onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 23 van 27

25 In België is opvallend dat de NPS in Franstalige provincies erg negatief is terwijl dit onderzoek uitsluitend in de Nederlandse en Vlaamse taal is uitgevoerd. In het figuur op de volgende pagina is dit geillustreerd (Nb. de NPS in Luik is precies 0, dus niet zichtbaar). Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant in de diverse provincies onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Bij het bestuderen van alle overige strata zien we dat de NPS bijzonder fluctueert per verblijfsaccommodatie, zoals in onderstaande figuur weergegeven. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant per verblijfsaccommodatie onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 24 van 27

26 Bekijken we ten slotte deze gegevens per leeftijdsgroep dan zien we dat mensen tussen de 40 en 70 die in Zuidoost-Brabant een of meerdere nachten zijn verbleven het meest positief over Zuidoost-Brabant zullen spreken, de leeftijdsgroepen daar onder en daar boven beduidend minder. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant per leeftijdsgroep onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Aan de respondenten is ten slotte gevraagd hun antwoord op deze vraag toe te lichten. De gegeven open antwoorden zijn samengevat in de volgende tekstclowd en zoals we zien eigenlijk voornamelijk positief. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 25 van 27

27 4. Beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag Wat is de beleving en tevredenheid van mensen die voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant zijn geweest? Ongeveer 30% van alle benaderde Nederlanders en Vlaamstalige Belgen is de afgelopen 2 jaar in Zuidoost-Brabant geweest en heeft daar overnacht. 41% deed dat voor een weekeinde of midweek, 22% voor een familiebezoek, 18% voor een vakantie en 10% voor een evenement. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Logeren bij vrienden of familie en de camping komen op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen zijn de belangrijkste activiteiten, gemiddeld heeft men meer dan 3 activiteiten ondernomen. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor 92% voldeed de accommodatie, voor 87% voldeden de eetgelegenheden, voor 60% voldeden de attracties/ evenementen en voor 58% voldeden de uitgaansgelegenheden aan de verwachtingen. Verder zien we dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Bij de meting van de Net Promotor Score zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een Net Promotor Score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden zijn met name positieve antwoorden gevonden met één opvallend negatief punt: Saai. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we dat Zuidoost- Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Het zijn overigens de bezoekers uit de nabijgelegen provincies, en tussen de 40 en 70, die het meest postief zijn naar hun familie en vrienden over Zuidoost-Brabant. Sleutelwoorden daarbij zijn: Gezelligheid, Rust, Natuur, Fietsen, Gastvrijheid en Eten. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 26 van 27

28 5. Conclusies Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten mogen we concluderen: Dat ongeveer 30% van de Nederlanders en Vlaamstalige Belgen de afgelopen 2 jaar wel eens voor toerisme of recreatie in Zuidoost-Brabant is geweest en heeft overnacht, de regio is centraal gelegen en bovendien niet onbekend; Dat deze bezoekers uit alle Nederlandse en Belgische provincies komen, Nederlanders met name uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Noord-Holland en Gelderland; Belgen met name uit Antwerpen, Belgisch Limburg, Oost Vlaanderen en West Vlaanderen; Dat een weekeindje weg of midweek de belangrijkste reden zijn, gevolgd door familiebezoek en vakantie. Het bezoek van een evenement volgt op ruime afstand. Dat 63% van de bezoekers maar 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant verbleef; Dat winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen de belangrijkste activiteiten zijn en dat men gemiddeld meer dan 3 activiteiten ondernam; Dat Belgen meer wandelen in de regio en Nederlanders meer fietsen; Dat fietsen, filmbezoek en uit eten gaan absoluut horen bij een vakantie in Zuidoost- Brabant; Dat de Nederlandse toerist in Zuidoost-Brabant veel vaker dan de Belgische toerist een museum, theater of sportwedstrijd bezoekt; Dat pretparkbezoek een zaak is voor mensen tot 50 jaar; Dat sportbezoek een bovenregionale aantrekkingskracht heeft, maar niet echt nationaal en dat theaterbezoek een kleine regionale aantrekkingskracht heeft, maar nauwelijks verder; Dat voor 87% het verblijf aan de verwachtingen voldeed met een positieve afwijking voor de accommodaties en eetgelegenheden maar een negatieve afwijking voor de evenementen en uitgaansgelegenheden; Dat men Zuidoost-Brabant een 7,8 geeft maar dat dit niet voldoende is om mond-totmond reclame te maken voor Zuidoost-Brabant, de NPS is derhalve slechts 6%; Dat men Zuidoost-Brabant positief beoordeelt maar als negatieve punt noemt dat het saai is; Dat Zuidoost-Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht, maar qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Bovenstaande bevindingen geven ons inziens voldoende basis voor een kwalitatieve vervolgstudie naar de triggers en beweegredenen van een nader te omschrijven doelgroep (zie ons vorige onderzoek) met betrekking tot toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 27 van 27

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址

你叫什么名字? Vragen naar iemand zijn naam 您能告诉我您的出生日期和地点么? Vragen naar iemand zijn geboorteplaats en geboortedatum 请问您住在哪里? Vragen waar iemand woont 请问您的地址 - Algemeen 我可以在哪里找到 的表格? Vragen waar men een formulier kan vinden 您的 文件 是什么时候签发的? Vragen wanneer een document is afgegeven 请问您的 文件 是在哪里签发的? Vragen waar een document is afgegeven 请问您的身份证件何时过期? Vragen wanneer

Nadere informatie

页面

页面 文件 - 通用 Waar kan ik het formulier Waar voor kan ik het vinden? formulier 询问哪里可以获得表格 Wanneer werd uw [document] Wanneer afgegeven? werd uw [document] 询问文件何时签发的 Waar werd uw [document] Waar afgegeven? werd

Nadere informatie

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau

... de halte voor de ondergrondse?... halte voor de onder... een bezoekersinformatie/vvv?... een bezoekersinformati... een geldautomaat?... een geldau 四处游览 - 地点 Ik ben de weg kwijt. 不知道自己在哪里 Kunt me op de kaart 询问地图上某一个地点 Ik ben de weg kwijt. aanwijzen Kunt me waar op de het kaart is? aanwij Waar kan ik vinden?waar kan ik vinden? 询问某一个... een toilet?...

Nadere informatie

nummer/postbus, plaatsnaam + postcode Mr. N. Summerbee N. Summerbee 先生 Tyres of Manhattan. 曼哈顿轮胎公司 335 Main Street Main 大街 335 号 New York NY 纽约

nummer/postbus, plaatsnaam + postcode Mr. N. Summerbee N. Summerbee 先生 Tyres of Manhattan. 曼哈顿轮胎公司 335 Main Street Main 大街 335 号 New York NY 纽约 - Adressering Mr. J. Rhodes J.Rhodes 先生 Rhodes & Rhodes Corp. Rhodes & Rhodes 公司 212 Silverback Drive Silverback 街 212 号 California Springs CA 92926 斯普林斯, 加利福尼亚,92926 Amerikaanse adressering: naam geadresseerde,

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting Doel en aanleiding van het onderzoek Kenniseconomieën hebben hoog opgeleide burgers nodig. Inzicht in de factoren die van in

Samenvatting Samenvatting Doel en aanleiding van het onderzoek Kenniseconomieën hebben hoog opgeleide burgers nodig. Inzicht in de factoren die van in Doelenaanleidingvanhetonderzoek Kenniseconomieënhebbenhoogopgeleideburgersnodig.Inzichtindefactorendie van invloed zijn op succes in het hoger onderwijs is daarmee belangrijker dan ooit. Overheden binnen

Nadere informatie

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01

Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 Point Three Editor's Note Sharon Chang 5 Simon Sinek2017 Thinkers50 TED Talk 3500 TED.com 01 vol 3 June 2018 P 06 C O N T E N T S P 11 P 16 P 23 P 28 P 34 P 38 02 03 04 05 Erin Chang 120 1,260 5,100

Nadere informatie

(emigration),, :,,, 18-19, 12-13, 17-20,,, 17-20,,,,, 15, 17-18, ( Push - Pull Theory),,,, 1926, 375, 31115, 83 %, 300, 90 % [1 ],,,,?,? [2 ] 17-19,,,

(emigration),, :,,, 18-19, 12-13, 17-20,,, 17-20,,,,, 15, 17-18, ( Push - Pull Theory),,,, 1926, 375, 31115, 83 %, 300, 90 % [1 ],,,,?,? [2 ] 17-19,,, 2001 3 1 Overseas Chinese History Studies Mar., 2001 No. 1 : 17-18 (, 361005) [ ] ; ; ; [ ] 17-18,,, 16, 17-18,, 17 20,, 17-18 [ ] D63413 [ ] A [ ] 1002-5162 (2001) 01-0028 - 14 [ ] 2000208231 Interaction

Nadere informatie

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there

personal account 个人账户 joint account 联名账户 children's account 儿童账户 foreign currency account 外国货币账户 business account 商务账户 student account 学生账户 Are there - Algemeen Can I withdraw money in [country] without paying fees? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land 请问我在 国家 取钱有手续费吗? What are the fees if I use external ATMs? 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie

目 錄 一. 序 言 2 二. 基 本 個 人 職 安 健 要 點 4 1. 工 作 時 的 衣 著 2. 正 確 的 人 力 提 舉 和 搬 運 3. 防 火 安 全 4. 用 電 安 全 5. 化 學 品 的 處 理 6. 個 人 生 7. 安 全 工 作 態 度 三. 各 營 運 部 門 的 安 全 及 健 康 要 點 11 1. 飲 食 部 2. 房 口 部 3. 前 堂 部 4. 工 程

Nadere informatie

Cai Hong 30

Cai Hong 30 月 (1887,8 南 荷 华 雨 Stichting Cai Hong (Regenboog stichting) is een vrijwilligersorganisatie met als doel het bevorderen van multiculturele contacten binnen de Chinese gemeenschap in Brabant in de meest

Nadere informatie

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e

fælleskonto 联名账户 børnekonto 儿童账户 udenlandsk valuta konto 外国货币账户 erhvervskonto 商务账户 studiekonto 学生账户 Er der månedlige omkostninger? 请问有月费吗? Vragen of e - Algemeen Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer? 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne 请问如果我使用与开卡银行不同的

Nadere informatie

P01 目 录 P01... 简 介 海 牙 使 用 的 语 言 气 候 当 地 人 生 活 习 惯 及 重 要 节 日 P01... 景 点 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然 的 城 市 P03. 住 宿 P03... 美 食 海 牙 街 头 有

P01 目 录 P01... 简 介 海 牙 使 用 的 语 言 气 候 当 地 人 生 活 习 惯 及 重 要 节 日 P01... 景 点 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然 的 城 市 P03. 住 宿 P03... 美 食 海 牙 街 头 有 旅 行 指 南 城 市 CITY Hague 海 牙 城 市 风 采 海 牙 是 荷 兰 的 海 边 皇 城, 除 了 是 荷 兰 的 中 央 政 府 所 在 地, 著 名 的 海 牙 国 际 法 庭 和 其 他 国 际 组 织 都 位 于 海 牙 这 座 城 市 海 牙 是 荷 兰 第 三 大 城 市, 被 称 为 欧 洲 最 大 最 美 丽 的 村 庄, 海 牙 是 欧 洲 最 绿 意 盎 然

Nadere informatie

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Nadere informatie

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Nadere informatie

一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不 可 勝 數

一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不 可 勝 數 第 四 十 天 2010-02-18 一 敬 拜 诗 歌 数 算 主 恩 二 灵 修 读 经 诗 篇 第 四 十 篇 三 旧 约 行 程 利 未 记 13-15 章 四 新 约 行 程 马 可 福 音 第 十 章 一 敬 拜 诗 歌 詩 40:5 耶 和 華 我 的 神 阿 你 所 行 的 奇 事 並 你 向 我 們 所 懷 的 意 念 甚 多 不 能 向 你 陳 明. 若 要 陳 明 其 事 不

Nadere informatie

VERZENDING: Bij verzending via aangetekende post gebruik maken van ons postbus adres. Bij persoonlijk langsbrengen of een koeriersdienst, gebruik dan

VERZENDING: Bij verzending via aangetekende post gebruik maken van ons postbus adres. Bij persoonlijk langsbrengen of een koeriersdienst, gebruik dan Post adres: Postbus 51 2670 AB Naaldwijk Bezoek adres: Openingstijden: Slotenmakerstraat 39 Maandag t/m vrijdag 2672 GC Naaldwijk 09:00 t/m 17:00 T: 0174 642804 F: 0174 626974 www.visumplus.nl info@visumplus.nl

Nadere informatie

Microsoft Word revision lesson 0-6.doc

Microsoft Word revision lesson 0-6.doc Revision Lesson 0 to lesson 6 (Samenvatting les 0 tot en met 6) Lesson 0 - page 3 1. Particle (partikel): 吗 is added to the end of a sentence to turn it into a question. 你是荷兰人. 你是荷兰人吗? Verb/adjectival

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1A7C9FACAD6B2E1B8C4D7EED6D5A3A8B4F8B1EDB8F1BCD3D2B3C2EBB0E6A3A9372E3239>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1A7C9FACAD6B2E1B8C4D7EED6D5A3A8B4F8B1EDB8F1BCD3D2B3C2EBB0E6A3A9372E3239> 北 京 科 技 大 学 学 生 手 册 ( 本 科 生 ) 学 生 工 作 部 ( 处 ) 二 〇 一 五 年 七 月 北 京 科 技 大 学 学 生 手 册 ( 本 科 生 ) 编 委 会 主 编 于 成 文 盛 佳 伟 编 委 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 丁 煦 生 尹 兆 华 龙 洋 史 立 伟 曲 涛 刘 晓 东 杜 振 民 杨 雄 何 进 宋 波 张 卫 冬 张 卫 钢 张 文

Nadere informatie

桂林市劳动和社会保障局关于

桂林市劳动和社会保障局关于 桂 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 市 人 社 发 2012 60 号 桂 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 2012 年 秘 书 等 十 八 个 职 业 国 家 职 业 资 格 全 国 全 区 统 一 考 试 有 关 问 题 的 通 知 各 有 关 单 位 : 根 据 自 治 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 做 好 2012 年 国

Nadere informatie

Microsoft Word 年度选拔硕博连读研究生的通知.doc

Microsoft Word 年度选拔硕博连读研究生的通知.doc 南 工 (2015) 研 字 第 3 号 关 于 选 拔 2015 年 度 硕 博 连 读 研 究 生 的 通 知 各 有 关 学 院 : 为 适 应 我 国 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 和 建 设 创 新 型 国 家 的 战 略 需 要, 加 快 拔 尖 创 新 人 才 的 培 养, 我 校 决 定 继 续 推 荐 和 选 拔 一 批 基 本 素 质 好 业 务 基 础 强 品 学 兼

Nadere informatie

Republiek Suriname/Republic of Suriname/苏里南共和国

Republiek Suriname/Republic of Suriname/苏里南共和国 Republiek Suriname/Republic of Suriname/ 苏里南共和国 Aanvraag formulier/ Application form/ 申请表 No. Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) Authorization for temporary stay (MKV) 短期居留证 This application form must

Nadere informatie

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có

个人账户 联名账户 儿童账户 外国货币账户 商务账户 学生账户 tài khoản cá nhân tài khoản chung tài khoản con tài khoản ngoại tệ tài khoản kinh doanh tài khoản sinh viên 请问有月费吗? Có - Algemeen 请问我在 国家 取钱有手续费吗? Vragen of er provisies zijn wanneer u geld afhaalt in een bepaald land Tôi có thể rút tiền ở [tên đất nước] không mất phí được không? 请问如果我使用与开卡银行不同的 ATM 取钱要 Phí rút tiền ở

Nadere informatie

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Nadere informatie

Congratulations on your Van engagement. harte gefeliciteerd Have me you decided upon big day jullie yet? al een datum voor d 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举

Congratulations on your Van engagement. harte gefeliciteerd Have me you decided upon big day jullie yet? al een datum voor d 用于恭喜你很熟悉的最近刚订婚的夫妇并询问婚礼何时举 祝福 - 结婚 Congratulations. Wishing Van the harte both gefeliciteerd. of you all W the happiness in the world. de wereld. 用于恭喜新婚夫妇 Congratulations and you on your wedding 用于恭喜新婚夫妇 warm Gefeliciteerd wishes

Nadere informatie

Chapter 9 List of abbreviations Summary Samenvatting 摘要 Acknowledgements List of publications About the author

Chapter 9 List of abbreviations Summary Samenvatting 摘要 Acknowledgements List of publications About the author Epinephrine auto-injector for anaphylaxis in food allergic patients Langenberg, Jacquelien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Nadere informatie

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文

Form V.2013 中华人民共和国签证申请表 Visa Application Form of the People s Republic of China (For the Mainland of China only) 申请人必须如实 完整 清楚地完整 清楚地填写本表格 请逐项在空白处用中文 BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR VISUM OF LEGALISATIE AANVRAAG FACTUURGEGEVENS Bedrijf Contactpersoon* Straatnaam* Postcode en plaats* Email (voor factuur)* Telefoon* Naam aanvrager 1 Naam aanvrager 2 Naam aanvrager

Nadere informatie

Alex Marshall 745 King Street West End, Wellington 0680 Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠灵顿 0680 Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnumm

Alex Marshall 745 King Street West End, Wellington 0680 Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠灵顿 0680 Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnumm - Adressering السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١ N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam

Nadere informatie

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Nadere informatie

untitled

untitled 0040W689 2004 CANON INC. PRINTED IN HONG KONG ( 4 ) CompactFlash TM CF CF Canon PowerShot CompactFlash SanDisk Corporation ibook imac Macintosh PowerBook Power Macintosh QuickTime Microsoft Windows Windows

Nadere informatie

她 氣 色 很 差 我 跟 她 打 了 兩 次 招 呼 她 才 回 我 這 樣 妳 去 打 個 電 話 給 她 看 看 她 現 在 人 在 哪 裡 好 資 料 應 該 在 這 裡 這 地 方 是 前 幾 天 不 是 怎 麼 了 在 找 什 麼 尹 小 姐 下 午 就 出 去 到 現 在 還 沒 回

她 氣 色 很 差 我 跟 她 打 了 兩 次 招 呼 她 才 回 我 這 樣 妳 去 打 個 電 話 給 她 看 看 她 現 在 人 在 哪 裡 好 資 料 應 該 在 這 裡 這 地 方 是 前 幾 天 不 是 怎 麼 了 在 找 什 麼 尹 小 姐 下 午 就 出 去 到 現 在 還 沒 回 這 段 時 間 玲 玲 跟 媽 媽 玩 得 真 的 很 開 心 妳 看 看 不 管 是 坐 船 或 是 烤 地 瓜 玲 玲 的 笑 容 都 一 直 掛 在 臉 上 尹 小 姐 是 真 的 很 愛 玲 玲 玲 玲 也 很 需 要 媽 媽 我 也 很 疼 玲 玲 難 道 說 玲 玲 跟 我 在 一 起 她 不 快 樂 不 開 心 當 然 不 是 這 個 意 思 玲 玲 跟 奶 奶 在 一 起 一 定 也

Nadere informatie

In deze editie: * Chinees Nieuwjaar * Lente - De tijd van het ontspringen * Chinese lente gedenkdag: Qin ming jie * Cultuur & literatuur - Lin Ding Ni

In deze editie: * Chinees Nieuwjaar * Lente - De tijd van het ontspringen * Chinese lente gedenkdag: Qin ming jie * Cultuur & literatuur - Lin Ding Ni 南荷华雨 STICHTING CAI HONG Regenboog Stichting Stichting Cai Hong (Regenboog stichting) is een vrijwilligersorganisatie met als doel het bevorderen van multiculturele contacten binnen de Chinese gemeenschap

Nadere informatie

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質

由社會發展趨勢探討國人睡眠品質 1 2 3 1. 2. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 4 5 6 7683 7 3-2 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 4-1 10

Nadere informatie

( )

( ) (2010-2011) 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) 7. 8. 9. 10. 2 1. 1.1 1.2 ( ) ( ) 3 2. 2.1 2.2 2008-09 6 1 1 1 1 1 1 1 3. 3.1 ( / / ) 5 5 5 5 5 5 30 67 60 85 91 87 87 477 58 68 64 72 83 72 417 125 128 149 163 170 159

Nadere informatie

北京邮电大学

北京邮电大学 北 京 邮 电 大 学 2014 年 本 科 教 学 质 量 报 告 2015 年 11 月 20 日 目 录 第 一 部 分 本 科 教 育 基 本 情 况... 1 一 人 才 培 养 目 标 与 专 业 设 置... 1 ( 一 ) 人 才 培 养 目 标... 1 ( 二 ) 服 务 面 向... 1 ( 三 ) 学 科 与 专 业 设 置... 1 二 生 源 与 在 校 生... 2 (

Nadere informatie

一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的 意 思 ) 第 2 页

一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的 意 思 )  第 2 页 第 十 天 2015-01-12 一 敬 拜 诗 歌 我 一 生 要 赞 美 你 二 灵 修 读 经 诗 篇 第 十 篇 三 旧 约 行 程 创 世 纪 29-31 章 四 新 约 行 程 马 太 福 音 第 10 章 第 1 页 一 敬 拜 诗 歌 Gen 29:35 他 又 怀 孕 生 子, 说 : 这 回 我 要 赞 美 耶 和 华, 因 此 给 他 起 名 叫 犹 大 ( 就 是 赞 美 的

Nadere informatie

游戏攻略大全(十).doc

游戏攻略大全(十).doc ... 11 :... 11 :...14 :...18...24 II...32...38 2...45 2...53 2...59...64...65...78...96... 119... 128 7... 144 7... 154... 157 2... 169... 176... 182 I -... 188 II 1 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : 11 12 13 : 14

Nadere informatie

游戏攻略大全(五十三).doc

游戏攻略大全(五十三).doc I ...1...2 >...3...5...6...7...8...9...10... 11...51...58...63 2...71 3...72...73...92...99... 114... 115 II... 129 2... 157... 165 II 1 2 3 > 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nadere informatie

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援

二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援 2013 2013 2009 104 100201397 16.0% 14.5% 2013 50 51 (a) 2015 80 2015/16 (b) 2015 52 (a) (b) 2015 53 (c) 54 55 (a) ( ) (b) 2014-15 56 (c) 57 (d) (e) 58 (a) (b) 2014/15 59 2014/15 15,000 6 12 (c) 2014-15

Nadere informatie

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及

育 部 分 則 由 陳 淑 貞 委 員 及 李 兆 環 委 員 共 同 執 行, 在 此 先 感 謝 各 位 委 員 及 學 者 專 家 之 參 與 二 目 前 評 論 報 告 初 稿 之 架 構 區 分 為 對 政 府 機 關 回 應 意 見 之 觀 察 優 點 及 待 改 進 事 項, 以 及 總 統 府 人 權 諮 詢 委 員 會 教 育 訓 練 小 組 第 6 次 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 4 月 16 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 時 30 分 地 點 : 法 務 部 4 樓 401 會 議 室 主 席 : 黃 委 員 默 記 錄 : 劉 庭 妤 出 席 人 員 : 王 委 員 幼 玲 李 委 員 念 祖 韋 委 員 薇 張 委 員 玨 ( 以 上 依 姓 氏 筆

Nadere informatie

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BACBB0B2C8ABD3EBB7C5C9E4D0D4CEDBC8BEB7C0D6CEA1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEBCB032303230C4EAD4B6BEB0C4BFB1EA2E646F63> 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 十 二 五 规 划 及 2020 年 远 景 目 标 环 境 保 护 部 ( 国 家 核 安 全 局 ) 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 能 源 局 国 防 科 技 工 业 局 目 录 前 言... 1 一 现 状 与 形 势... 2 ( 一 ) 核 安 全 与 放 射 性 污 染 防 治 取 得 积 极 进 展... 2 ( 二 ) 核

Nadere informatie

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都

附 : 初 中 组 一 等 奖 (31 个 ): 天 河 外 国 语 学 校 中 山 大 学 附 属 中 学 番 禺 区 大 石 富 丽 中 学 广 东 实 验 中 学 附 属 天 河 学 校 花 都 区 实 验 中 学 增 城 区 凤 凰 城 中 英 文 学 校 广 州 市 执 信 中 学 花 都 关 于 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 结 果 的 公 示 由 广 州 市 教 育 研 究 院 主 办, 广 州 市 中 学 政 治 教 学 研 究 会 承 办 的 2016 年 中 学 生 时 事 政 策 学 习 与 评 价 活 动 与 2016 年 4 月 9 日 上 午 在 全 市 11 个 区 的 分 赛 场 同 时 进 行 全 市 有 初 中 311

Nadere informatie

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73>

<4F4BBEFAA576A470BBA15FC160AAED313034303833312E786C73> 1 秦 相 李 斯 錢 寧 著 083.62/8676 2 串 場 河 傳 梅 遜 083.62/8676p.1 3 武 則 天 與 狄 仁 傑 陳 虹 083.65/8876 4 予 人 好 印 象 的 我 表 現 法 高 陽 堂 192/8365 5 后 羿 與 嫦 娥 南 宮 搏 282/8533 6 八 仙 傳 奇 畢 珍 539.52/866 7 中 國 歷 史 年 表 柏 楊 602/846v.2

Nadere informatie

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2

58,602 102,769 51,911 74,666 35,304 139,450 145,817 316,885 5 278,277 6 1.60 2.81 1.60 2.81 2 119 2 9,992,147 7,489,404 (8,273,084) (6,216,323) 1,719,063 1,273,081 172,577 269,019 (265,029) (296,214) (552,162) (488,464) (130,880) (80,830) 105 513,202 (367,421) (476,205) (2,962) (6,628) (10,827)

Nadere informatie

辽宁铁~1

辽宁铁~1 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( ) 辽 宁 铁 道 职 业 技 术 学 院 二 〇 一 五 年 十 二 月 目 录 一 年 学 校 总 体 工 作 思 路 和 重 点 任 务 ( 一 ) 工 作 总 体 思 路 ( 二 ) 重 点 工 作 任 务 二 教 育 教 学 改 革 与 成 效 ( 一 ) 稳 步 推 进 常 规 教 学 工 作 ( 二 ) 逐 步 深 化 教 学 改 革

Nadere informatie

壹、學校背景

壹、學校背景 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 計 畫 手 冊 嘉 義 縣 私 立 協 志 高 職 綜 合 高 中 104 學 年 度 學 生 課 程 計 畫 手 冊 核 准 文 號 : 臺 教 國 署 高 字 第 1040034301 號 夢 想 貣 飛!! 我 的 精 采, 由 我 決 定! 協 志 高 職 104 學 年 度 綜 合 高 中 學 生 課 程 輔 導 手 冊

Nadere informatie

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾

保 险 公 司 金 富 月 盈 两 产 全 品 保 名 险 称 ( 分 红 型 ) 产 分 品 红 类 型 缴 费 年 类 缴 型 缴 10 费 年 期 缴 限 保 险 期 限 ( 年 ) 聚 富 2 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 趸 缴 趸 缴 6 年 龙 享 安 康 重 疾 安 邦 共 赢 2 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 4 年 5 年 安 邦 共 赢 3 号 投 资 型 家 庭 财 产 保 险 财 险 趸 缴 趸 缴 安 邦 人 寿 安 邦 长 寿 稳 赢 保 险 计 划 安 邦 人 寿 安 邦 盛 世 9 号 两 全 保 险 ( 万 能 型 ) 万 能 型 3 8 年 安 邦 人 寿 盛 世 3 号 万 能 险 北 大 方 正 创

Nadere informatie

I

I 717 60 06-2664911 16021604 06-2667231 06-2667307 http://www.chna.edu.tw I ... 1... 1... 1... 1... 2... 3... 3... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17...

Nadere informatie

海底捞你学不会

海底捞你学不会 ... 1... 1... 2... 4... 6... 8... 9... 11... 13... 15... 16... 18... 20... 21... 23... 25... 26... 29... 30... 31... 33... 35... 37... 38... 40 I ... 42... 43... 45... 47... 49... 50... 52... 54... 55...

Nadere informatie

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG

YEN/MIAO CHING MS 27FEB DEL HKG 目 錄 序 1 噶 當 派 格 西 博 多 瓦 傳 記 2 禮 讚 ---- 博 朵 瓦 格 西 喻 法 度 群 生 4 共 下 士 道 法 8 一 歸 依 有 四 十 喻, 順 喻 二 十 四, 逆 喻 十 六 8 二 暇 滿 難 得 有 二 十 七 喻, 順 喻 十 一, 逆 喻 十 六 28 三 死 無 常 有 五 十 五 喻, 順 喻 三 十 九, 逆 喻 十 六 39 四 業 因 果 有

Nadere informatie

Microsoft Word - 02文本.docx

Microsoft Word - 02文本.docx (2011-2015 年 ) 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 2 第 二 章 规 划 目 标 与 原 则... 5 第 一 节 规 划 目 标... 5 第 二 节 规 划 原 则... 7 第 三 章 绿 道 网 布 局 规 划... 10 第 一 节 绿 道 线 网 布 局... 10 第 二 节 绿 化 缓 冲 区 及 城 际 交 界 面 布 局... 18 第 四 章 绿

Nadere informatie

...1...5...10...13...16...18...21...24...25...30...34...38...41...42...44...46...49...53...57...64...66...71...73...76 I ...79...82...83...84...86...88...93...94...96 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nadere informatie

案件

案件 ...1...3...6... 11...13...15...18...22...27...29...31...32...44...58 I ...74...77...80... 102... 106... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nadere informatie

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清

義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 課 題 學 習 指 引 : A. 思 考 課 題 有 人 說, 義 和 團 及 兪 國 聯 軍 之 役 是 中 國 近 代 史 的 分 水 嶺, 你 同 意 嗎? B. 思 考 方 向 滿 清 政 府 的 管 治 威 信 思 考 是 否 已 不 信 任 滿 清 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 ( 初 中 及 高 中 課 程 關 係 ) 中 學 三 年 級 課 程 綱 要 ( 中 學 課 程 綱 要 中 國 歷 史 科 中 一 至 中 三 課 程 發 展 議 會 1997) 課 題 庚 子 拳 變 及 兪 國 聯 軍 之 役 建 議 節 教 學 要 點 數 2 1. 認 識 義 和 團 事 件 的 始 末 和 兪 國 聯 軍 之 役 的 結 果

Nadere informatie

最新监察执法全书(一百五十五).doc

最新监察执法全书(一百五十五).doc ......... 1995................. ( )... I .................................... ( )............ ( )... II 1992 9 40 150 40 10 183 36917 56042 150 1988 1988 5 1 85 3111 35% 2.3 17 5 4 1989 84.38

Nadere informatie

游戏攻略大全(三十四).doc

游戏攻略大全(三十四).doc I...1 2----...1...14...15...18...30...39...49...56...62...63...63...72...73...73...73 2...74...74...77...77...78 2...88...89 ...91...96 2-... 112... 112... 117... 139 2... 140... 140 2... 140... 140...

Nadere informatie

掌握健康 掌握人生

掌握健康  掌握人生 附 錄 B 香 港 目 前 的 醫 療 系 統 引 言 B.1 多 年 來, 香 港 已 建 立 了 一 個 高 效 率 的 醫 療 系 統, 在 促 進 市 民 健 康 方 面 取 得 令 人 稱 羨 的 成 果 以 一 般 用 作 量 度 人 口 健 康 的 指 標, 即 人 口 平 均 壽 命 及 嬰 兒 夭 折 率 計 算, 香 港 均 躋 身 全 球 最 佳 的 地 區 之 一 本 港 醫

Nadere informatie

草莓实用技术(一)

草莓实用技术(一) I...1...4...7... 11... 11...15...16...18...23...25...32...37...41...44...49...52...56...59...60...64...66...69...71 ...73...76...78...79...82...85...87...89...90 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx

Microsoft Word - 【襪子流浪記】.docx 2010 年 兒 童 藝 術 節 - 劇 本 創 作 優 選 作 品 襪 子 流 浪 記 劇 本 大 綱 在 襪 子 王 國 裡, 每 一 個 人 出 生 都 是 雙 胞 胎, 而 且 能 夠 被 主 人 穿 愈 多 次, 就 代 表 成 就 地 位 愈 高 剛 出 社 會 的 多 功 能 襪 這 兩 兄 弟, 哥 哥 是 充 滿 自 信 但 個 性 驕 傲 的 人, 弟 弟 是 個 沒 主 見 但

Nadere informatie

钓鱼技巧_二_.doc

钓鱼技巧_二_.doc I...1...9...15...20...21...22...25...27...34...39...41 ---...45 --...46...50...52...53...53...56...66...75...76...79...80...84 ...92...93...95 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nadere informatie

动物的智慧(五)

动物的智慧(五) I...1...3...4...6...8... 11...12...15...16...18...21...24...27...29...32...33...34...35...36...38...39...46...47 ...49...50...51...52...54...56...57...59...60...61...62...63...66...69...69...73...80...83...84...85...90

Nadere informatie

学位〔2013〕37号

学位〔2013〕37号 目 录 一 申 请 增 列 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 论 证 报 告 1 1 农 业 推 广 硕 士 专 业 学 位 授 权 点 设 置 的 必 要 性 分 析 3 1.1 我 国 现 代 农 业 发 展 对 人 才 的 需 求 3 1.2 广 东 迅 猛 发 展 的 农 业 对 人 才 的 需 求 4 1.3 珠 江 三 角 洲 现 代 都 市 农 业 对 创 新 型 人 才 的 需 求

Nadere informatie

海关法规(七).doc

海关法规(七).doc 109...1 9...9 2003 73...34 2003 63...40 105...69 2003 54...80 109...92...97... 153... 185 ( )... 185... 187... 209 I 2003 54... 255 II 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

健康知识(一)

健康知识(一) I...1...1...2...4...5... 11...14...15...16...20...21...22...26...27...28...32...38...41...42...46...49...51...52 II...54...56...59...61...68...70...71...72...73...74...75...78...79...80 4 3...84...85...87...91...93...95...96

Nadere informatie

Microsoft Word - 人民萬歲_宋玉雯.docx

Microsoft Word - 人民萬歲_宋玉雯.docx 人 民 萬 歲 路 翎 作 品 中 工 人 形 象 的 變 化 宋 玉 雯 非 常 草 稿, 請 勿 引 用 摘 要 1955 年 因 胡 風 案 繫 獄 關 押 多 年 的 路 翎, 作 品 主 要 發 表 於 1940 和 1950 年 代, 他 特 別 關 切 戰 亂 與 城 鄉 變 動 中 流 徙 的 流 浪 漢 與 工 農, 多 數 小 說 專 注 於 描 繪 底 層 人 民 的 生 存

Nadere informatie

北京(一)

北京(一) ...1... 17... 22... 24... 28... 32... 34... 35... 45... 55... 66... 70.. 88... 98... 99... 106 I ...112... 120... 168 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nadere informatie

穨ecr6_c_2.PDF

穨ecr6_c_2.PDF 2 ( ) 2. 40 000 20 3 3. 120 155 38 4. 5. 6. 4 7. 8. 9. 10. 5 11. 12. 13. 6 14. 15. 16. 7 17. 8 18. 10 000 D E 19. 9 20. 21. 22. I 10 23. II 24. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4.0 5.2 4.0 5.2 18.4 (N#) 2.0 2.0

Nadere informatie

园林植物卷(九).doc

园林植物卷(九).doc I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Nadere informatie

城市园林(上).doc

城市园林(上).doc ...1...10...12...15...26...29...32...34...39...44...45...46...48...83...94... 103... 108... 109... 122... 124... 126... 132... 134 I ... 138... 145... 147... 148... 148... 158... 165... 168... 168... 172...

Nadere informatie

家装知识(四)

家装知识(四) ...1...1...6...9... 11...13...16...21...24...29...32...34...38...41...43...44...46...46...48...54...55...58...59 I ...61...64...74...76...78...79...80...81...82...82...83...84...84...85...86...87...89...90...91...92...96...

Nadere informatie

苗木的种植_四_.doc

苗木的种植_四_.doc I...1...3...4...6...7...9... 11...15...18...20...22...31...33...35...37...38...40...41...44...47...48...50...53...59 ...63...67...70...72...76...78...81...82...83...85...88...89...91...92...95...97...98

Nadere informatie

认识植物(一)

认识植物(一) ...1...2...3...7...12...20...36...41...42...44...45...47...53...57...65...66...67...71...72...73 I ...74...75...77...78...79...79...80 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

蟹的养殖技术(一)

蟹的养殖技术(一) ...1...2...4...8...10...14...17...19...21...25...27...29...37...39...49...52...54.....57...62 I ...64...65...66....68...70...76...78...80...82...83...87...90...97...98... 101 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nadere informatie

药用植物种植技术(二)

药用植物种植技术(二) I...1...2...4...5...7...9...17...22...26...34...38...42...44...49...51...55...58...61...64...68...72...75...79...80...83 ...84...86...88...91...93...94...97... 100... 105... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nadere informatie

特种养殖实用技术(七)

特种养殖实用技术(七) ...1...8...9...14...17...20...21...24...26...27...31...34...35...43...46...49...51...53...56 I ...59...62...66...68...70...71...74...75...77...80...83...91...95...98... 100 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nadere informatie

司法鉴定工作手册(十八)

司法鉴定工作手册(十八) I 8.................................... 23.....?.................. ................................. 2... 61 15......... II 8 23 ? 2

Nadere informatie

外科疾病诊治(三)

外科疾病诊治(三) ...1...3...6...9...13...23...54...58...60...68...71...72...73...78...83...89...92...94...97... 104... 109...111 I ... 114... 117... 119... 122... 126... 128... 129... 132... 136... 141... 145... 147...

Nadere informatie

动物杂谈_三_.doc

动物杂谈_三_.doc I...1...2...5...7...9...12...15...16...17...20 --...22 --...25...26...30...32...34...36 --...41...46...47...49...52...55...57 ...58...60...62...63...65...69...72...75...81...84...87...89...90...93 --...95...99

Nadere informatie

(3) (4) (1) (2) (d) V-2

(3) (4) (1) (2) (d) V-2 (a) (b) 10% 30% 10% (c) (1) (2) V-1 (3) (4) (1) (2) (d) V-2 (1) (2) (e) V-3 (f) V-4 (g) (h) 9 3 V-5 7 (1) (2) V-6 (3) 3 (4) 3 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (i) (d) (e) V-7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) V-8

Nadere informatie

untitled

untitled 2008 19 2008 3+2 2005 35 2008 3+2 2008 3+2 2 3 1 17 2312 2008 2008 13 2008 6 2007 6 3+2 2 1 1 1 31 4 20 2008 2008 1 2008 3 2+1 2 150 1 2 300 600 2 150 300 3 150 150 300 1 2008 6 14 15 14 15 9:00 11:30

Nadere informatie

外科疾病诊治(十九)

外科疾病诊治(十九) ...1...12...34...38...43...48...54...59...76...80...81...84...89...96... 108... 117... 123... 126 I ... 132... 134... 138... 144... 150... 168... 178... 182... 185 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nadere informatie

新时期共青团工作实务全书(一百四十八)

新时期共青团工作实务全书(一百四十八) I................................................ ............ 2004......... II ()100 100 ()100 100 ()100 ()100 100 () () 300-400 () 4 5 1-2 3-5 10 99 ... 2050 2001 1 9 2000 2001 2000 2000 18

Nadere informatie

外科疾病诊治(五)

外科疾病诊治(五) ...1...10...17...20...23...24...27...29...31...39...42...49...54...58...60...69...72...75...81...84...87...88 I ...91...92...95... 107... 122... 133... 135... 142... 144... 149... 151... 154... 157...

Nadere informatie

案件

案件 ...1...3...6... 11...13...15...18...22...27...29...31...32...44...58 I ...74...77...80... 102... 106... 109 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nadere informatie

养虾小常识_二_.doc

养虾小常识_二_.doc I...1...7...9...13...15...17...22...25...29...31...33...37...40...45...47...49...52...55...57...63...64...68...69...72 ...73...74...75...77...80...88...91...93...94...98... 100 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nadere informatie

养虾小常识_三_.doc

养虾小常识_三_.doc I...1...5...9... 11...14...17...23...24...28...28...32...35...38...41...45...50...51...54...64...68...71...72...79...81 ...83...84...87...89...90...92...94... 100... 102... 107 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nadere informatie

铁路管理规程(三)

铁路管理规程(三) ( 20 010010) 7871092 32 130 2004 12 1 2004 12 1 11 000 396.00 ( 19.80 ) ...1.8...13...26...30...33 39...42...48...52...58 14526...62...63 2001 2005...70...82...85 I ...93...95... 100 ( )... 103... 110...

Nadere informatie

1 1 2 3 i 4 ii 1 1 2 3 4 2 5 200,000 180,000 184,530 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 2003 8 54,707 42,816 143,550 89,057 82,461 130,078 172,048 40,000 20,000 11,712 27,570 24,326 46,808

Nadere informatie

880041_C_Unique_REDACTED_.indb

880041_C_Unique_REDACTED_.indb 2016 3 31 2016 7 31 100% A B C A B 2016 12 31 C2018 28 2016 3 31 2016 7 31 86.1 65.0 31.6 25.4 26.0 9.5 29.4% 39.9% 30.0% 13.8 14.7 3.7 16.0% 22.6% 11.8% 29 12 30 2016 3 31 2016 7 31 14 31 (i) (ii) 32

Nadere informatie

外科疾病诊治(二十七)

外科疾病诊治(二十七) ...1...12...19...32...41 -...50...56...64...67...84...90...98... 100... 135... 140... 143... 145... 148 I ... 152... 167... 178 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nadere informatie

第四章 生活习俗

第四章  生活习俗 4023 20 30 50 60 70 80-90 80 1 70 80 90 60-70 80 4024 80 ii 3 3 3 80 80 60 80 3 4025 70 80 1 2000 36 3 80 1 2 20 60-70 80 I 80 120160 3 4 6-7 2 100 100 2 1 2 2 100 3 1 3 2 10 8 80 8 10 4026 80 20 50 6070

Nadere informatie