Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009

2 Onderzoeksrapport: verdieping fase 1 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Tevredenheid over toerisme in Zuid-Oost Brabant 20 maart 2009 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Markteffect BV Keizer Karel V Singel 8 Hooghuisstraat PE Eindhoven 5611 GS Eindhoven Contactperoon: Eef van Turnhout Maarten van Nieuwland Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 1 van 27

3 Voorwoord Ter verdieping van het reeds afgesloten Marktonderzoek toerisme en recreatie in Zuidoost- Brabant imagometing fase 1 was het streven om de gevonden uitkomsten verder te verdiepen. Aanleiding hiertoe is te vinden in een aantal aspecten: de onbekendheid van de attracties, de matige tevredenheid van de bezoekers, de lage NPS en daarmee samenhangend de lage kans op mond-tot-mond reclame en het volgens Kompas II geplande onderzoek naar aanbodlacunes. Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek dat extra inzicht tracht te geven in de vragen die leven bij de SRE omtrent de beleving van de bezoekers van Zuidoost-Brabant met betrekking tot toerisme en recreatie. Dit onderzoek is een verdieping van het imago-onderzoek uit fase 1 en ter voorbereiding van een kwalitatieve studie naar de triggers die consumenten kunnen raken om te kiezen voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant, fase 2. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden met medewerking van 500 Nederlandse en 400 Belgische respondenten die in de afgelopen 2 jaar een kort verblijf (2 tot 4 dagen) of vakantie in Zuidoost-Brabant hebben doorgebracht. Deze mensen hebben we door middel van een online enquête gevraagd wat ze hebben gedaan in Zuidoost-Brabant, waarom ze hier zijn geweest, wat ze hebben beleefd, wat ze hebben gemist, hoe tevreden ze zijn, waarom ze geen mond-tot-mond reclame maken. De planning van dit onderzoek was gericht op een eindrapportage voor 20 maart 2009 waarna op 24 maart 2009 bepaald kan worden welke vervolgacties aan het Toeristisch huis voorgesteld kunnen worden. Wij danken SRE hartelijk voor de opdracht om dit onderzoek uit te voeren en wensen haar veel succes met de interpretatie van de resultaten. Markteffect B.V. Maarten van Nieuwland Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 2 van 27

4 Samenvatting Ongeveer 30% van alle benaderde Nederlanders en Vlaamstalige Belgen is de afgelopen 2 jaar in Zuidoost-Brabant geweest en heeft daar overnacht. 41% deed dat voor een weekeinde of midweek, 22% voor een familiebezoek, 18% voor een vakantie en 10% voor een evenement. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen zijn de belangrijkste activiteiten, gemiddeld heeft men meer dan 3 activiteiten ondernomen. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor de accommodatie en de eetgelegenheden was deze score iets hoger, voor de attracties/ evenementen en voor de uitgaansgelegenheden duidelijk lager. Verder zien we dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8. Bij de meting van de Net Promotor Score zien we een score van +6%. Positief maar conform de bekende NPStheorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden zijn met name positieve antwoorden gevonden met één opvallend negatief punt: Saai. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we dat Zuidoost- Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Het zijn overigens de bezoekers uit de nabijgelegen provincies, en tussen de 40 en 70, die het meest postief zijn naar hun familie en vrienden over Zuidoost-Brabant. Sleutelwoorden daarbij zijn: Gezelligheid, Rust, Natuur, Fietsen, Gastvrijheid en Eten. De bevindingen in dit rapport geven ons inziens voldoende basis voor een kwalitatieve vervolgstudie naar de triggers en beweegredenen van een nader te omschrijven doelgroep (zie ons vorige onderzoek) met betrekking tot toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 3 van 27

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding en werkwijze Onderzoeksresultaten Beantwoording van de deelvragen Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? In wat voor accommodatie heeft men overnacht? Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? Beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag Conclusies Bij dit rapport is een separaat bijlagenboek geleverd, gedeeltelijk in hard-copy, gedeeltelijk in digitale vorm. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 4 van 27

6 1. Inleiding en werkwijze Dit onderzoek heeft plaatsgevonden middels het online respondentenpanel van Markteffect met medewerking van 500 Nederlandse en 400 Belgische respondenten die in de afgelopen 2 jaar een kort verblijf (2 tot 4 dagen) of vakantie in Zuidoost-Brabant hebben doorgebracht. Deze mensen hebben we door middel van een online enquête gevraagd wat ze hebben gedaan in Zuidoost-Brabant, waarom ze hier zijn geweest, wat ze hebben beleefd, wat ze hebben gemist, hoe tevreden ze zijn, waarom ze geen mond-tot-mond reclame maken. Om op bovenstaande vragen een antwoord te krijgen hebben we ons onderzoek gedaan volgens het model van een hoofdonderzoeksvraag en meerdere deelvragen. De volgende hoofdonderzoeksvraag is daarbij geformuleerd: Wat is de beleving en tevredenheid van mensen die voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant zijn geweest? Deelvragen Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? In wat voor accommodatie heeft men overnacht? Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? Op basis van deze hoofd en deelvragen is een vragenlijst ontwikkeld, getest en als online enquête gepubliceerd. De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 5 van 27

7 2. Onderzoeksresultaten In bijlage 2 van dit rapport is een complete rechte telling van alle onderzoeksresultaten weergegeven. De conclusies in dit hoofdstuk zijn op die gegevens gebaseerd. Voor dit onderzoek zijn in totaal personen uitgenodigd, 36 haakten af op het onderwerp, personen hadden de afgelopen 2 jaar geen (korte) vakantie in Zuidoost- Brabant doorgebracht, personen wel. Dit is 30% van de totale bruto steekproef. Van deze consumenten komen er 643 uit Nederland en 414 uit België. De spreiding van deze respondenten over de provincies was als volgt: Figuur: Verdeling van de respondenten over de provincies in Nederland en België, weergegeven in procenten De reden voor hun bezoek aan Zuidoost-Brabant was, zoals te zien op onderstaande afbeelding, op de eerste plaats een weekeindje weg, gevolgd door een bezoek aan familie of vrienden en op de derde plaats een vakantie. Het bezoeken van een evenement was voor slechts 10% van de respondenten de hoofdreden van hun bezoek aan Zuidoost-Brabant. Figuur: Redenen van de respondenten voor hun verblijf met overnachting in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 6 van 27

8 De duur van een verblijf in Zuidoost-Brabant was erg verschillend: 63% verbleef slechts 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant, 21% 4 tot 6 dagen en 10% langer dan 14 dagen. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Zoals op onderstaande afbeelding te zien komen logeren bij vrienden of familie en de camping op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Figuur: Accommodaties van de respondenten voor hun overnachtingen in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten De activiteiten die men heeft ondernomen in Zuidoost-Brabant zijn als volgt te ordenen: Winkelen 61% Uit eten 59% Wandelen 57% Stad bezoeken 44% Fietsen 29% Pretpark bezoeken 14% Naar de film 12% Museumbezoek 8% Sportbezoek 6% Theaterbezoek 4% Festivalbezoek 1% Zwemmen 1% Andere activiteiten samen 16%, ieder minder dan 1%. Gemiddeld heeft men meer dan 3 van de bovenstaande activiteiten ondernomen, conform de vorige onderzoeken is de bezoeker van Zuidoost-Brabant dus een actieve bezoeker. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor 92% voldeed de accommodatie, voor 87% voldeden de eetgelegenheden, voor 60% voldeden de attracties/ evenementen en voor 58% voldeden de uitgaansgelegenheden aan de verwachtingen. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 7 van 27

9 In geen enkele van bovengenoemde categorieën was het percentage mensen waarvoor deze zaken niet aan de verwachtingen voldeed hoger dan 2%. Een positief resultaat dus. In onderstaande afbeelding is te zien dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Het blijft natuurlijk de vraag of een 7,8 hoog genoeg is om terug te komen of om Zuidoost-Brabant aan anderen aan te bevelen. Figuur: Algemene tevredenheid van de respondenten uitgedrukt in een cijfer, weergegeven in procenten Bij de meting van de Net Promotor Score (Druk in een cijfer uit in hoeverre u uw vrienden en kennissen de regio Zuidoost-Brabant zou aanraden als een regio voor recreatie en toerisme) zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een Net Promotor Score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. In de volgende hoofdstukken zullen de deelvragen van dit onderzoek worden beantwoord en zullen deze onderzoeksresultaten verder worden uitgediept en uitgewerkt per deelpopulatie. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 8 van 27

10 3. Beantwoording van de deelvragen 3.1 Wat was de reden voor het verblijf in Zuidoost-Brabant? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 1 zijn opgenomen in bijlage 3. Zoals reeds beschreven was de reden voor een bezoek aan Zuidoost-Brabant, zoals te zien op onderstaande afbeelding, op de eerste plaats een weekeindje weg, gevolgd door een bezoek aan familie of vrienden en op de derde plaats een vakantie. Het bezoeken van een evenement was voor slechts 10% van de respondenten de hoofdreden van hun bezoek aan Zuidoost-Brabant. Figuur: Redenen van de respondenten voor hun verblijf met overnachting in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Belgen kwamen meer dan gemiddeld (25%) voor familiebezoek en Nederlanders kwamen twee keer zoveel als Belgen naar deze regio voor een vakantie, 22% Nederlanders versus 11% Belgen. Binnen Nederland zien we echter geen significante verschillen qua herkomstprovincie wanneer het gaat om vakantie in Zuidoost-Brabant, daarentegen zien we wel een significant hoger percentage voor familiebezoek vanuit de provincies Gelderland en Limburg. Zuid- Hollanders en Zeeuwen komen significant vaker naar Zuidoost-Brabant voor een weekeindje weg dan de inwoners van de andere provincies. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 9 van 27

11 Belgen uit Oost en West-Vlaanderen komen relatief veel naar Zuidoost-Brabant op vakantie terwijl Belgen uit West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen relatief vaak naar deze regio komen voor een weekeindje weg. Op familiebezoek komen Belgen uit alle vlaamstalige provincies. Bezoekers van evenementen overnachten voornamelijk in Bed&Breakfast accomodaties, mensen die een weekeindje weg gaan voornamelijk in hotels of in een bungalowpark, mensen die op vakantie gaan met name op een camping en mensen die op familiebezoek overnachten voornamelijk bij de familie thuis. We zien relatief meer mannen die evenementen bezoeken en relatief meer vrouwen die aangeven in Zuidoost-Brabant op vakantie te zijn geweest. Familiebezoek zien we in alle leeftijdsgroepen terwijl het bezoek van evenementen meer voorkomt bij mensen onder de 40. Midweken of weekeindjes weg zien we voornamelijk bij mensen boven de 30 en vakanties zien we voornamelijk bij respondenten onder de 30 jaar. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 10 van 27

12 3.2 In wat voor accommodatie heeft men overnacht? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 2 zijn opgenomen in bijlage 4. Zoals eerder beschreven was het verblijf in een hotel of in een bungalowpark veruit het populairst: samen meer dan 50%. Zoals op onderstaande afbeelding te zien komen logeren bij vrienden of familie en de camping op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Figuur: Accommodaties van de respondenten voor hun overnachtingen in Zuidoost-Brabant, weergegeven in procenten Belgen overnachten hoofdzakelijk bij familie of in een hotel terwijl Nederlanders overwegen overnachten in een Bungalowpark of op een camping. Opvallend hierbij is dat Noord- Brabanders en Limburgers relatief vaak op een camping in Zuidoost-Brabant overnachten terwijl Zeeuwen, Zuid-Hollanders en de inwoners van de noordelijke provincies relatief vaak in een Bungalow of vakantiehuis overnachten. Belgen uit de Vlaamstalige provincies overnachten relatief vaak bij familie terwijl de Belgen die in Hotels overnachten uit alle mogelijke provincies komen. Vanzelfsprekend zien we een duidelijke relatie tussen verblijfsduur en het type accommodatie: hotel en familie 2 a 3 nachten, vakantiehuisje 4 a 6 nachten en camping meer dan 10 nachten. Overnachtingen in een hotel worden relatief veel gedaan door mensen van boven de 40 jaar terwijl het bungalowpark een iets jongere groep aantrekt: mensen van 30 tot 50 jaar. Overnachten in een Bed&Breakfast of op een camping is voornamelijk populair bij mensen onder de 30 jaar. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 11 van 27

13 3.3 Wat heeft men in Zuidoost-Brabant gedaan? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 3 zijn opgenomen in bijlage 5. Zoals reeds beschreven zijn de activiteiten die men heeft ondernomen in Zuidoost-Brabant zijn als volgt te ordenen: Winkelen 61% Uit eten 59% Wandelen 57% Stad bezoeken 44% Fietsen 29% Pretpark bezoeken 14% Naar de film 12% Museumbezoek 8% Sportbezoek 6% Theaterbezoek 4% Festivalbezoek 1% Zwemmen 1% Andere activiteiten samen 16%, ieder minder dan 1%. Gemiddeld heeft men meer dan 3 van de bovenstaande activiteiten ondernomen, conform de vorige onderzoeken is de bezoeker van Zuidoost-Brabant dus een actieve bezoeker. Winkelen Zowel onder Belgen als onder Nederlanders is winkelen de meest ondernomen activiteit in Zuidoost-Brabant, bovendien zien we geen significante verschillen tussen deze twee nationaliteiten qua winkelfrequentie evenals tussen de verschillende provincies in de beide landen. Winkelen is beduidend minder populair onder bezoekers van evenementen en bij mensen die maar 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant zijn verbleven. Vrouwen geven significant vaker aan dan mannen dat ze zijn gaan winkelen en we zien geen significant verschil over de leeftijden. Wandelen Belgen zijn significant meer uit wandelen geweest dan Nederlanders. Opvallend is bovendien dat Nederlanders uit de Limburg en Noord-Brabant relatief een stuk minder uit wandelen zijn geweest dan de meeste andere Nederlanders. Bij de Belgen zien we geen significante verschillen tussen de provincies. Opvallend is bovendien dat uit wandelen gaan echt hoort bij een weekeindje weg, die twee zaken overlappen zeer sterk, en significant sterker dan met andere soorten van recreatie en toerisme. Het zijn dan ook de mensen die in Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 12 van 27

14 een bungalowpark of vakantiehuis verblijven die het meeste uit wandelen gaan. We zien geen significante verschillen op dit onderwerp tussen de leeftijden en de geslachten. Fietsen Nederlanders fietsen in Zuidoost-Brabant iets meer dan Belgen, al is het verschil maar vrij klein (31% versus 26%) het is wel statistisch significant. Opvallend is dat het percentage fietsers per Nederlandse provincie zeer sterk verschilt zoals in onderstaande figuur te zien is. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant dat daar ook heeft gefietst Bij de Belgen zagen we op dit punt ook al geen verschil per provincie. Het percentage fietsers onder de vakantiegangers is significant hoger dan bij de andere toeristen. Campinggasten en bezoekers van Bungalowparken fietsen meer dan de andere soorten van recreanten, mannen iets meer dan vrouwen en opvallend is dat fietsen populair is bij alle leeftijden behalve van 20 tot 29 jaar en boven de 70 jaar. Stad bezoeken Nederlanders hebben significant vaker (47% versus 37%) een stad in Zuidoost-Brabant bezocht dan Belgen. We zien geen significante verschillen tussen de provincies, maar we zien wel dat de bezoekers van evenementen beduidend minder steden bezoeken dan alle andere bezoekers. Op alle andere kenmerken, zoals accommodatie geslacht en leeftijd, zien we geen significante verschillen op dit thema. Museumbezoek Slechts 8% van de toeristen in Zuidoost-Brabant heeft een museum bezocht. Hierbij zien we geen verschil tussen de nationaliteiten. Frappant is echter wel dat deze percentages per provincie van herkomst erg sterk verschillen, hetgeen ook te maken heeft met de lage Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 13 van 27

15 absolute aantallen vanwege het lage totale percentage museumbezoek. In onderstaande figuur is het museumbezoek per provincie in procenten van het aantal bezoekers uit die provincie weergegeven. Onder de Belgen zien we dit verschil per provincie niet. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant dat daar ook een museum heeft bezocht We constateren een iets hoger museumbezoek bij de bezoekers van evenementen en de mensen die een weekeindje weg gaan, de vraag is dan natuurlijk of men een speciale tentoonstelling of iets dergelijks typeert als evenement. De verschillen zijn niet sterk significant echter. Een significant verschil is te zien in de relatie tussen museumbezoek en accommodatie: de overnachters in een hotel en bed&breakfast bezoeken significant vaker een museum dan de mensen die kiezen voor een andere accommodatie. Mannen significant vaker dan vrouwen terwijl we geen significant verschil constateren tussen de leeftijdsgroepen. Pretpark bezoeken 14% van de recreanten en toeristen in Zuidoost-Brabant heeft een pretpark bezocht, we zien daarbij geen verschil tussen Nederlanders en Belgen. Onder de Nederlanders zien we geen significant verschil tussen de provincies terwijl we zien dat de Belgen uit Antwerpen, Belgisch Limburg en Oost-Vlaanderen een duidelijk hoger percentage pretparkbezoek hebben dan de overige Belgen. Pretparkbezoek en vakantie horen duidelijk bij elkaar, vanuit de overige recreanten is het pretparkbezoek duidelijk lager. We constateren dan ook dat mensen die langer verblijven in deze regio vaker een pretpark bezoeken dan mensen die hier korter verblijven. Bovenstaande sluit natuurlijk ook weer aan bij het soort accommodatie in relatie tot het pretparkbezoek: mensen die overnachten op een camping of in een vakantiebungalow bezochten vaker een pretpark tijdens hun verblijf in Zuidoost-Brabant dan mensen die in een andere accommodatie hebben overnacht. We constateren geen significant Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 14 van 27

16 verschil tussen de geslachten met betrekking tot pretparkbezoek en opvallend genoeg zien we ook geen statistisch significant verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen als constateren we wel dat het pretparkbezoek boven de 50 jaar sterk afneemt. Sportbezoek We zien dat Nederlanders veel vaker een sportevenement of wedstrijd in Zuidoost-Brabant bezoeken dan Belgen, met name zijn dit Noord-Brabanders, Limburgers, Zeeuwen en vanuit België de Vlaams-Brabanders. De samenhang met het evenementbezoek is groot, het sportbezoek is zelf het evenement natuurlijk, waardoor we nauwelijks sportbezoek zien vanuit de andere recreanten. Het verblijf is dus kort en het soort accommodatie daarbij passend: veelal een hotel of groepsaccomodatie. Mannen bezoeken meer sportwedstrijden en tot 70 jaar zien we sportbezoek onder alle leeftijden met een zwaartepunt voor de groep onder de 20 jaar. Theaterbezoek Theaterbezoek is maar een hele kleine factor in het recreatie en toerisme in Zuidoost- Brabant, slechts 4% van alle bezoekers geeft aan een theater te hebben bezocht. Het theaterbezoek in Zuidoost-Brabant door Nederlandse toeristen is groter dan door Belgische toeristen, waarbij we met name positieve reacties van Noord-Brabanders terug vinden. Op alle andere strata constateren we geen statistisch significante verschillen binnen de onderzoekspopulatie. Naar de film Het bioscoopbezoek in de regio Zuidoost-Brabant door recreanten of toeristen die een of meerdere nachten in Zuidoost-Brabant zijn verbleven is ongeveer 12%. Dit is bijzonder hoog voor een product dat op geen enkele manier regiospecifiek is. Nederlandse recreanten gaan relatief meer naar de bioscoop in Zuidoost-Brabant dan Belgische recreanten. Opvallend veel mensen (22%) combineren een familiebezoek met bioscoopbezoek, ook de langere vakanties, meer dan 14 dagen, geven aanleiding tot afleiding in de bioscoop hetgeen weer samenhangt met het verblijf op een camping (en het weer dat gedurende een langere vakantie in deze regio altijd wel een dag of wat minder zal zijn). We zien geen verschil tussen de geslachten,aar wel dat het bioscoopbezoek onder de 30 jaar beduidend groter is dan daar boven. Uit eten Nederlandse toeristen en recreanten zijn in de regio Zuidoost-Brabant relatief meer uit eten geweest dan de Belgen, dit is opvallend en wellicht tegen de culturele verwachtingen in maar hangt zeker samen met het hoge percentage familiebezoek en overnachtingen bij familie van de Belgen. We constateren geen verschillen per provincie maar zien wel dat evenementbezoekers minder uit eten gaan dan de andere recreanten. Hoe langer men in de regio verblijft des te groter de kans dat men ook uit eten is geweest. Vrouwen geven vaker Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 15 van 27

17 aan uit eten te zijn geweest dan mannen en we constateren geen significanten verschillen per leeftijdsgroep. Conclusies van deze deelvraag: (Vlaamsstalige) Belgen verschillen minder per provincie terwijl Nederlanders hele sterke verschillen vertonen per regio; Winkelen is de grootste activiteit, winkelen uit eten gaan en een stad bezoeken doet iedereen; Belgen wandelen meer en Nederlanders fietsen meer; Fietsen, filmbezoek en uit eten hoort bij een vakantie, zeker als die langer duurt dan 14 dagen; Museumbezoek, theaterbezoek en sportbezoek zijn zaken die de Nederlandse toerist hier veel meer doet dan de Belgen, maar het verschilt in Nederland wel sterk per provincie van herkomst; Pretparkbezoek is een zaak voor mensen tot 50 jaar; Sportbezoek heeft een bovenregionale aantrekkingskracht, maar niet echt nationaal; Theaterbezoek heeft een kleine regionale aantrekkingskracht maar nauwelijks verder. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 16 van 27

18 3.4 Wat was de verwachting vooraf en in welke mate is deze verwachting uitgekomen? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 4 zijn opgenomen in bijlage 6. Voor 2% van alle respondenten voldeed het bezoek aan Zuidoost-Brabant niet aan de verwachtingen, 12% was hierover neutraal en de rest was meer of minder tevreden. Voor de belgen kwam het percentage ontevredenen op 3% en voor de Nederlanders overigens op 1% hetgeen statistisch een significant verschil is, mede vanwege de grote steekproef. We constateren echter geen verschillen per provincie qua tevredenheid. Als we echter kijken naar het type recreant of toerist constateren we wel significante verschillen. Zoals in onderstaande figuur te zien is zijn de bezoekers van evenementen en andere redenen duidelijk vinden dat het verblijf minder aan hun verwachtingen heeft voldaan dan de andere bezoekers. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per type recreant Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 17 van 27

19 Als we dit per type accommodatie beschouwen constateren we dat de gasten van een Bed&Breakfast of groepsaccommodatie vinden dat hun accommodatie minder aan de verwachtingen heeft voldaan dan de andere gasten, in onderstaande figuur is dit geïllustreerd. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per type accommodatie We constateren overigens ook dat voor mannen beduidend minder aan hun verwachtingen over hun verblijf in Zuidoost-Brabant is voldaan dan vrouwen (80% versus 90%) en we zien ook dat er een hogere tevredenheid is over dit punt bij de middelste leeftijdsgroepen terwijl jongeren en ouderen kennelijk kritischer zijn. Dit is geïllustreerd in onderstaande figuur. Figuur: Het percentage van de recreanten in Zuidoost-Brabant en hun verwachtingen per leeftijdsgroep Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 18 van 27

20 Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden (vraag 10) zijn de open antwoorden (weergegeven in de bijalgen) samengevat in een tekstclowd als volgt weer te geven, des te groter het woord des te vaker genoemd: Overwegend positieve termen dus met als meest opvallende negatieve punt: Saai. De analyse van herkomst van deze antwoorden ziet er als volgt uit: Figuur: relatie tussen leeftijdsgroepen en soorten open antwoorden over de verwachtingen Zoals te verwachtenbij een analyse van de mate waarin aan de verwachtingen is voldaan per aspect geeft onderstaande figuur een duidelijk punt weer. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Weergegeven zijn uitsluitend de percentages mensen die aangaven dat deze zaak wel aan hun verwachtingen voldeed. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 19 van 27

21 Figuur: De recreanten in Zuidoost-Brabant en het percentage Ja, het voldeed aan mijn verwachtingen Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we in onderstaande figuur dat Zuidoost-Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Figuur: De recreanten in Zuidoost-Brabant en welke aspecten voldeden aan de verwachtingen Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 20 van 27

22 3.5 Hoe tevreden is men over het verblijf in Zuidoost-Brabant en welke factoren zijn bepalend voor die tevredenheid? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 5 zijn opgenomen in bijlage 7. Zoals reeds eerder beschreven is in onderstaande afbeelding is te zien dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Het blijft natuurlijk de vraag of een 7,8 hoog genoeg is om terug te komen of om Zuidoost- Brabant aan anderen aan te bevelen. Deze tevredenheid is opgebouwd uit een aantal aspecten die ieder op zich lager worden beoordeeld dan het algemene oordeel. Onderstaande figuur illustreert dit. Figuur: druk uw tevredenheid over de aspecten van uw verblijf in Zuidoost-Brabant uit in een cijfer Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 21 van 27

23 Bij eenzelfde analyse per accommodatietype zien we echter wel duidelijke verschillen zoals in onderstaande figuur geïllustreerd. Opvallend: over duurdere accommodaties is men beter tevreden dan over de goedkopere oplossingen. Figuur: druk uw tevredenheid over uw accomodatie uit in een cijfer per type verblijfsaccomodatie Bij de open vraag (vraag 21) om de tevredenheid toe te lichten waren de antwoorden zeer divers, in onderstaande tekstclowd zijn deze samengevat. We zien voornamelijk positieve woorden opvallen. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 22 van 27

24 3.6 Wat vertelt men anderen over Zuidoost-Brabant en hoe kan dat positief worden beïnvloed? De gegevens die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag 6 zijn opgenomen in bijlage 8. Bij de meting van de Net Promotor Score (Druk in een cijfer uit in hoeverre u uw vrienden en kennissen de regio Zuidoost-Brabant zou aanraden als een regio voor recreatie en toerisme) zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een net promotor score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Opvallend is echter wel dat de Nederlanders een NPS scoren op Zuidoost-Brabant van 12% terwijl de Belgen een NPS scoren van -2%. Binnen Nederland zien we dat de Zeeuwen, Limburgers en Noord-Brabanders boven of tegen de NPS van 20% zitten hetgeen betekent dat de mond-tot-mond reclame haar werk zou kunnen doen terwijl dat in de andere provincies duidelijk lager is. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant in de diverse provincies onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 23 van 27

25 In België is opvallend dat de NPS in Franstalige provincies erg negatief is terwijl dit onderzoek uitsluitend in de Nederlandse en Vlaamse taal is uitgevoerd. In het figuur op de volgende pagina is dit geillustreerd (Nb. de NPS in Luik is precies 0, dus niet zichtbaar). Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant in de diverse provincies onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Bij het bestuderen van alle overige strata zien we dat de NPS bijzonder fluctueert per verblijfsaccommodatie, zoals in onderstaande figuur weergegeven. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant per verblijfsaccommodatie onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 24 van 27

26 Bekijken we ten slotte deze gegevens per leeftijdsgroep dan zien we dat mensen tussen de 40 en 70 die in Zuidoost-Brabant een of meerdere nachten zijn verbleven het meest positief over Zuidoost-Brabant zullen spreken, de leeftijdsgroepen daar onder en daar boven beduidend minder. Figuur: NPS van Zuidoost-Brabant per leeftijdsgroep onder mensen die Zuidoost-Brabant hebben bezocht Aan de respondenten is ten slotte gevraagd hun antwoord op deze vraag toe te lichten. De gegeven open antwoorden zijn samengevat in de volgende tekstclowd en zoals we zien eigenlijk voornamelijk positief. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 25 van 27

27 4. Beantwoording van de hoofdonderzoeksvraag Wat is de beleving en tevredenheid van mensen die voor toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant zijn geweest? Ongeveer 30% van alle benaderde Nederlanders en Vlaamstalige Belgen is de afgelopen 2 jaar in Zuidoost-Brabant geweest en heeft daar overnacht. 41% deed dat voor een weekeinde of midweek, 22% voor een familiebezoek, 18% voor een vakantie en 10% voor een evenement. Het verblijf in een hotel of in een bungalowpark zijn veruit het populairst: samen meer dan 50%. Logeren bij vrienden of familie en de camping komen op een 3 e en 4 e plek. Alle overige accomodatietypen scoren beduidend lager. Winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen zijn de belangrijkste activiteiten, gemiddeld heeft men meer dan 3 activiteiten ondernomen. Voor 87% voldeed het verblijf in haar totaliteit aan de verwachtingen, voor 92% voldeed de accommodatie, voor 87% voldeden de eetgelegenheden, voor 60% voldeden de attracties/ evenementen en voor 58% voldeden de uitgaansgelegenheden aan de verwachtingen. Verder zien we dat de algemene tevredenheid met het verblijf in Zuidoost-Brabant vrij positief is: gemiddeld een 7,8 met 27% van de respondenten een 9 of 10 en slechts 6% van de respondenten met een onvoldoende. Bij de meting van de Net Promotor Score zien we dat het percentage promotors 23% is en het percentage criticasters 17%. Dit levert een Net Promotor Score op van 6%. Positief maar conform de bekende NPS-theorieen niet voldoende om een autonome groei op basis van mond-tot-mond reclame te realiseren. Bij de vraag om een toelichting op bovenstaande antwoorden zijn met name positieve antwoorden gevonden met één opvallend negatief punt: Saai. De respondenten geven aan dat de overnachtingaccommodaties en de eetgelegenheid overwegend voldeden aan hun verwachtingen maar dat de attracties, evenementen en uitgaansmogelijkheden dit in veel mindere mate deden. Als we dan beschouwen op welke aspecten Zuidoost-Brabant aan de verwachtingen heeft voldaan zien we dat Zuidoost- Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht. Qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Het zijn overigens de bezoekers uit de nabijgelegen provincies, en tussen de 40 en 70, die het meest postief zijn naar hun familie en vrienden over Zuidoost-Brabant. Sleutelwoorden daarbij zijn: Gezelligheid, Rust, Natuur, Fietsen, Gastvrijheid en Eten. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 26 van 27

28 5. Conclusies Op basis van bovenstaande onderzoeksresultaten mogen we concluderen: Dat ongeveer 30% van de Nederlanders en Vlaamstalige Belgen de afgelopen 2 jaar wel eens voor toerisme of recreatie in Zuidoost-Brabant is geweest en heeft overnacht, de regio is centraal gelegen en bovendien niet onbekend; Dat deze bezoekers uit alle Nederlandse en Belgische provincies komen, Nederlanders met name uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Noord-Holland en Gelderland; Belgen met name uit Antwerpen, Belgisch Limburg, Oost Vlaanderen en West Vlaanderen; Dat een weekeindje weg of midweek de belangrijkste reden zijn, gevolgd door familiebezoek en vakantie. Het bezoek van een evenement volgt op ruime afstand. Dat 63% van de bezoekers maar 2 of 3 dagen in Zuidoost-Brabant verbleef; Dat winkelen, uit eten, wandelen, stadsbezoek en fietsen de belangrijkste activiteiten zijn en dat men gemiddeld meer dan 3 activiteiten ondernam; Dat Belgen meer wandelen in de regio en Nederlanders meer fietsen; Dat fietsen, filmbezoek en uit eten gaan absoluut horen bij een vakantie in Zuidoost- Brabant; Dat de Nederlandse toerist in Zuidoost-Brabant veel vaker dan de Belgische toerist een museum, theater of sportwedstrijd bezoekt; Dat pretparkbezoek een zaak is voor mensen tot 50 jaar; Dat sportbezoek een bovenregionale aantrekkingskracht heeft, maar niet echt nationaal en dat theaterbezoek een kleine regionale aantrekkingskracht heeft, maar nauwelijks verder; Dat voor 87% het verblijf aan de verwachtingen voldeed met een positieve afwijking voor de accommodaties en eetgelegenheden maar een negatieve afwijking voor de evenementen en uitgaansgelegenheden; Dat men Zuidoost-Brabant een 7,8 geeft maar dat dit niet voldoende is om mond-totmond reclame te maken voor Zuidoost-Brabant, de NPS is derhalve slechts 6%; Dat men Zuidoost-Brabant positief beoordeelt maar als negatieve punt noemt dat het saai is; Dat Zuidoost-Brabant minder goedkoop was dan verwacht, minder origineel en authentiek was dan men had verwacht, minder luxe en minder gehandicaptenvriendelijk was dan men had verwacht, maar qua gezelligheid en gastvrijheid voldeed Zuidoost-Brabant het beste aan de verwachtingen. Bovenstaande bevindingen geven ons inziens voldoende basis voor een kwalitatieve vervolgstudie naar de triggers en beweegredenen van een nader te omschrijven doelgroep (zie ons vorige onderzoek) met betrekking tot toerisme en recreatie in Zuidoost-Brabant. Onderzoeksrapport SRE Verdieping fase 1 Pagina 27 van 27

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009

Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari 2009 Toerisme onderzoek ZO- Brabant Rapportage fase 1: Imago onderzoek SRE & Toeristisch huis 2 januari

Nadere informatie

Hotelgastenenquête Leiden 2005

Hotelgastenenquête Leiden 2005 Hotelgastenenquête Leiden 2005 Colofon Serie Statistiek 2006/07 Gemeente Leiden Concernstaf, Strategie & Beleid BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Imago-onderzoek bezoekers 2013

Imago-onderzoek bezoekers 2013 Imago-onderzoek bezoekers 2013 IMAGO-ONDERZOEK BEZOEKERS 2013 2 Imago-onderzoek Bezoekers Factsheet Imago-onderzoek Bezoekers De provincie Flevoland wil graag weten welke doelgroep er naar de provincie

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas

CBOT Gastenonderzoek. Eindrapport Tolplas CBOT Gastenonderzoek Eindrapport Tolplas KennispuntOost Zwolle, 20 december 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Respondenten... 3 2 De bezoeker... 4 2.1 Leefstijlsegmenten... 4 2.1.1 Toelichting... 4 2.1.2

Nadere informatie

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015

Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Wie is de Vlaamse toerist? Zeeuwse ondernemers in Gent, 21 april 2015 Belang van de Belgische markt Reisverkeer vanuit België naar Nederland Vakanties (4n+) (2012): 328.000 Korte vakanties (1-3n) (2012):

Nadere informatie

VOORKANT!TOEVOEGEN!!!

VOORKANT!TOEVOEGEN!!! VOORKANTTOEVOEGEN VrijetijdseconomieDrenthe Feitenencijfers 2015 (versie2september2015) Colofon DitiseenuitgavevandeProvincieDrenthe Auteur:MonicaWagenaar,DeAfdelingOnderzoekwww.deafdelingonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Zwolle, 7 april 2016 Algemene info België Belgische bevolking 2015 Vlaanderen : 57% Wallonië : 32% Brussel : 11% Totaal : 11,3 milljoen

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs

De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s. Vincent Nijs @centnijs De recreatieve verblijfstoerist in de Vlaamse regio s Vincent Nijs @centnijs Agenda De Vlaamse regio s in cijfers Methodologie onderzoek recreatief verblijfstoerisme Resultaten onderzoek Hotelbarometer

Nadere informatie

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Feitenblad Toeristisch bezoek aan Leiden 2007-2015 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland

Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Buitenlandse toeristen besteden ruim 4 miljard euro in Nederland Nieuw onderzoek naar inkomend toerisme door NBTC Door: Ton Vermeulen, NRIT Onderzoek Het inkomend toerisme levert de Nederlandse economie

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht

Tabellenboek Impact Giro d Italia Utrecht Tabellenboek Impact Giro d Italia Enquêteresultaten Opdrachtgever: Provincie ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015

Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 Resultaten bevraging StapAf 2015 Gebruik Routeboekje Zomer 2015 1 Schets van het onderzoek: Doel, werkwijze, inhoud (2-4) Gebruik routeboekje: algemeen (5-9) Gebruik routeboekje: naar leeftijd (10-15)

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van Linden & Barbosa Datum: mei 2013 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet Aan het onderzoek namen

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze?

De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? De Belgen, wie zijn ze, wat doen ze? En vooral, hoe verleid je ze? Arcen, 9 juni 2016 België, land van. Maar ook van. België, land van. Maar ook van. En van groooote sportlui!!! Algemene info België Belgische

Nadere informatie

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme

Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Onderzoek effecten Wind op Zee op recreatie en toerisme Rapportage in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 november 2013 Projectnummer 13.092

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

De Duitse gast in Overijssel

De Duitse gast in Overijssel De Duitse gast in Overijssel Onderzoek Duitse gast in Overijssel Diepte interviews Duitse gasten in Overijssel Zomer- en najaarsmeting Right Marktonderzoek Panelonderzoek NordRheinWestfalen en Niedersachsen

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Monitor Texelbezoek 2008

Monitor Texelbezoek 2008 Monitor Texelbezoek Inleiding Het Monitor onderzoek bestaat uit twee delen: het kwantitatief onderzoek en het kwalitatief onderzoek. In Deel I staan de resultaten uit het kwantitatief onderzoek dat onder

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Bezoek en imago Noord-Holland Noord

Bezoek en imago Noord-Holland Noord Bezoek en imago Noord-Holland Noord Uitkomsten onderzoek onder bezoekers van de regio Leisure Board Noord-Holland Noord December 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media

Rembrandt 400. Rapport. Priscilla van der Plaats, Hidde Moerman en Judith van den Bos. april 2007. Consumer & Media Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rembrandt 400 Priscilla van der Plaats,

Nadere informatie

Nederlander minder op vakantie in 2010

Nederlander minder op vakantie in 2010 Vakantieparticipatie De vakantieparticipatie geeft het percentage van de Nederlandse bevolking weer dat in het onderzoeksjaar minstens één keer op vakantie is geweest. In de vorige eeuw is de vakantieparticipatie,

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen

Aankomsten en overnachtingen Aankomsten en overnachtingen NB: Ten gevolge van een verandering van het koninklijk besluit van 12 januari 2015, wordt het universum vanaf 2015 beperkt tot de vergunde, aangemelde, erkende of geautoriseerde

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014

SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 SAMENVATTING CITYMONITOR 2014 Inzicht in bekendheid & imago Utrecht in de buurlanden NBTC Holland Marketing Om inzicht te krijgen in de bekendheid en het imago van de Nederlandse steden in onze buurlanden

Nadere informatie

Toerisme in het Meetjesland

Toerisme in het Meetjesland studienamiddag Toerisme, economische troef voor het Meetjesland!? 27 maart 2007 Toerisme in het Meetjesland Voorstelling Situatieanalyse Els De Groote Coördinator research & planning Toerisme Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009

Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009. Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2009 Zicht op leerlingenstromen in 2009 Juni 2009 Uitgevoerd door: Mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014

Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Grensoverschrijdend betaalgedrag van Nederlanders in 2014 Uitkomsten DNB onderzoek naar hoe Nederlanders betalen in en naar het buitenland 1 Nederlanders gebruiken in het buitenland vaker contant geld

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Toerisme in cijfers 2011

Toerisme in cijfers 2011 Toerisme in cijfers 2011 de Belgische markt in Vlaanderen Juli 2012 toerisme vlaanderen INHOUDSTAFEL A. DE BELGISCHE MARKT IN VLAANDEREN 5 1. Kerncijfers 5 2. Verdeling binnen Vlaanderen 5 3. Evoluties

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013)

Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) Hotels - cijfermatige trends (tot 2013) 1 Inhoudsopgave Gebruikte termen... 4 Methodologie... 6 1. Commerciële logies in Vlaanderen... 8 1.1. Vlaanderen... 8 1.1.1. Evolutie aantal aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Lauri Close / Camiel de Bruijn Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504815 E-mail

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen

Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Visie Vrijetijdseconomie Brabantse Kempen Agenda Opening Uitgangspunten visie Analyse van markt, trends, organisatie Thema s en uitwerkingen Conclusie Planning Het doel Economisch rendement en vitaliteit

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie