Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overheidsobligatiestrategie Focus op Griekenland"

Transcriptie

1 December 29 Overheidsobligatiestrategie Inhoud 1 Recente marktontwikkelingen De economische situatie Strategie... 4 Dexia Asset Management Zie wettelijke verklaring aan het einde van het document

2 1 Recente marktontwikkelingen Griekse overheidsobligaties stuikten ineen doordat de beleggers zich zorgen blijven maken over de toestand van de overheidsfinanciën. Op 8 december besliste Fitch om aan Griekenland de laagste rating (BBB+) toe te kennen van de 16 landen van de eurozone en vast te houden aan zijn negatieve vooruitzichten. De 1-jarige spread tegenover Duitsland werd opnieuw breder en knoopte weer aan met de niveaus van april 29. Daardoor zijn de spreads van Griekse overheidsobligaties al ruimer dan die van een aantal Oost-Europese landen met een lagere kredietrating. Dit doet de vraag rijzen in hoeverre andere Europese landen hun steun verlenen, en zou een politieke test kunnen worden voor het systeem van de eurozone Non Core Euro Countries 1Y Government Spread Against Germany Portugal (AA) Italy (AA-) Ireland (AA-) Greece (BBB+) Spain (AAA) Greece (BBB+) Hungary (BBB) Roumania (BBB-) Turkey (BB+) Bulgaria (BBB) Eastern Europe External Debt against Germany De verschillende ratingherzieningen van de afgelopen weken deden de bezorgdheid over de kredietkwaliteit van Griekenland opnieuw toenemen. Fitch en Moody s verlaagden eerst hun verwachtingen eind oktober tot respectievelijk A- en A1. S&P plaatste Griekenland op credit watch negatief, terwijl Fitch de rating van het land deze week terugbracht tot BBB+ en daarmee vasthield aan zijn negatieve prognose. Er rezen namelijk twijfels over de vooruitzichten voor de Griekse overheidsfinanciën op middellange termijn, de geloofwaardigheid van de fiscale instellingen en het beleidskader in Griekenland. Greece Ratings Standaard & Poors A- Negative outlook Moody's A1 Negative outlook Fitch BBB+ Negative outlook Dexia Asset Management - See legal notice at the end of the document- 2/5

3 Beleggers stellen zich ook vragen over de geschiktheid van het onderpand van de Griekse schuld bij de Europese Centrale Bank. De ECB verlaagde evenwel haar aanvaardbare minimale ratings tot BBB-. Deze maatregelen zullen normaal eind 21 worden opgeheven, door de minimale rating terug op A- te brengen. Wij verwachten echter dat de Centrale Bank de deadline van 21 zo nodig zal verlengen. Zelfs als Griekenland verder achteruit zou gaan, zal de ECB wellicht de obligaties van het land als onderpand blijven aanvaarden. 2 De economische situatie Griekenland maakt nog steeds een recessie door, hoewel in de eurozone opnieuw sprake is van groei. Het herstel zet zich door in de kernlanden van de eurozone, dankzij de lichte opleving van de export en de lagere schuldgraad in deze economieën. In de perifere landen blijft de situatie echter moeilijk door de binnenlandse wanverhoudingen die al vóór het begin van de recessie bestonden en waardoor deze landen minder goed gewapend waren tegen de wereldwijde terugval. De overheid ziet zich daardoor gedwongen om beperkende fiscale maatregelen te treffen en op die manier de markten gerust te stellen. De Europese Commissie zou aan Griekenland een correctie in het structurele tekort van 3% van het bbp per jaar kunnen vragen tussen 21 en 214. De beleggers stellen zich vandaag vragen over het begrotingsplan dat de Griekse regering heeft uitgewerkt en dat het overheidstekort moet terugdringen van 12,7% in 29 tot 9,1% van het bbp volgend jaar. Expected 29 budget deficit Belgium -5.9 Eurozone -6.4 France -8.3 Germany -3.4 Greece Ireland Italy -5.3 Japan -8. Spain United Kingdom United States Dexia Asset Management - See legal notice at the end of the document- 3/5

4 14 12 Gross Government Debt as a percentage of GDP Portugal Spain Ireland Greece Italy Ook andere perifere landen zoals Spanje, Ierland en Portugal kampen evenwel met een hoge schuld en negatieve groei. De Europese Unie staat dan ook voor een dilemma: wanneer zij aan één land een financiële injectie geeft, laat zij het soepele fiscale beleid van dat land onbestraft. Geeft zij Griekenland een sanctie, dan kan de schuldcrisis nog groter worden. De vrees voor moral hazard door landen te belonen voor hun onbehoorlijke gedrag, wordt een echt probleem en de schuldzorgen zouden kunnen overslaan op andere landen van de eurozone. Wij verwachten dat de Griekse overheid deze waarschuwing ernstig neemt, terwijl de steun vanwege de Europese Unie de markten wel eens zou kunnen verrassen. In de eerste weken van 21 mag een groot aanbod van Griekse obligaties worden verwacht, aangezien Griekenland in het verleden steeds het voortouw nam in de uitgifte van jaarlijkse schuldplannen. Ook al verwachten wij een lager bruto-aanbod, toch denken wij dat Griekenland de financiering zal trachten te concentreren in de eerste maanden van volgend jaar. Deze uitgifte zou gepaard moeten gaan met premium versus secundaire marktposities, die de Griekse spreads tijdelijk verder kunnen verhogen. Niettemin moet worden opgemerkt dat op basis van onze voorspellingen (rekening houdend met een begrotingstekort van 12% en een negatieve bbp-groei van,5%) de totale uitgifte van Griekse obligaties een bedrag zou moeten opleveren van 44 miljard euro, wat 12 miljard euro minder is dan in 29. Griekenland zal namelijk de obligatie-aflossingen in 21 sterk zien dalen. 3 Strategie Wij blijven bij onze huidige overweging van Griekenland versus onze benchmark en wachten op een betere marktomgeving (meer liquide marktvoorwaarden), het verdwijnen van de bestaande onzekerheid over de kredietratings (op te lossen in de komende weken) en de maatregelen die de Griekse regering naar voren schuift om onze exposure bij te stellen. In de huidige markt (met minder liquide voorwaarden) zullen Griekse obligaties waarschijnlijk erg volatiel blijven. Onze strategie op lange termijn blijft positief. - De recente verruiming van de spread zou de Griekse overheid moeten aanzetten tot strenge fiscale maatregelen. Door de huidige spanning op de financiële markten zal de Griekse regering de bevolking sneller kunnen overtuigen van de noodzaak van drastische maatregelen. Griekenland moet zijn begrotingssituatie duidelijk stabiliseren en de fiscale uitgaven met meer overtuiging onder controle houden, door een aangepaste (strengere en meer realistische) begroting af te leveren. - De verdere prijsdaling van Griekse obligaties in het zog van de belangrijke uitgifte in het eerste kwartaal, en de verwachte verlaging tot BBB+ door andere ratingagentschappen zouden beleggers een koopopportuniteit moeten bieden op middellange termijn. Vergeleken met obligaties uit Europese groeilanden en investment grade krediet van dezelfde kwaliteit dienen zich eveneens kansen aan. - Daarnaast zouden de EU-landen uiteindelijk met ondersteunende maatregelen voor de dag kunnen komen. Dexia Asset Management - See legal notice at the end of the document- 4/5

5 - Wij geloven niet in het falen van Griekenland, wat het einde van de huidige constellatie van de eurozone zou betekenen. Het besmettingsrisico is te groot om genegeerd te worden. Daarom denken wij dat een land van de eurozone dat problemen heeft met de terugbetaling of uitgifte van obligaties, steun zal krijgen. Een mogelijke faling zou andere Europese landen met een broze economie zwaar op de proef stellen Spread Level december 29 Greece Investment Grade BBB Investment Grade Emerging Europe Bronnen: Barclays, Bloomberg, Europese Commissie, Eurostat Dit document heeft een louter informatief karakter. Het bevat geen aanbod tot aan- of verkoop van financiële instrumenten en houdt geen beleggingsadvies in. Het vormt evenmin de bevestiging van enige transactie tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De informatie in dit document is afkomstig van verschillende bronnen. Dexia Asset Management legt de grootst mogelijke zorg aan de dag bij het kiezen van zijn informatiebronnen en het doorgeven van de informatie. Fouten of weglatingen in deze bronnen of processen kunnen echter niet van tevoren worden uitgesloten. Dexia Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van dit document. De inhoud van dit document mag niet worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dexia Asset Management. De intellectuele eigendomsrechten van Dexia Asset Management moeten te allen tijde worden gerespecteerd. Opgelet: Als dit document melding maakt van resultaten behaald in het verleden van een financieel instrument, een financiële index of een beleggingsdienst, verwijst naar simulaties van zulke resultaten of gegevens bevat met betrekking tot toekomstige resultaten, is de cliënt zich ervan bewust dat de in het verleden behaalde resultaten en/of prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten. Meer nog, Dexia Asset Management preciseert dat: indien het gaat om brutoresultaten, het resultaat kan worden beïnvloed door provisies, bijdragen en andere lasten. indien het resultaat in een andere valuta luidt dan die van het land waar de cliënt verblijft, de vermelde winsten kunnen stijgen of dalen, afhankelijk van de valutaschommelingen. Indien dit document verwijst naar een bepaalde fiscale behandeling, is de belegger zich ervan bewust dat zulke informatie afhangt van de individuele omstandigheden van elke belegger en in de toekomst aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Dit document bevat geen onderzoek op beleggingsgebied zoals gedefinieerd in artikel 24 1 van de richtlijn 26/73/EG van 1 augustus 26 tot uitvoering van de richtlijn 24/39/EG van het Europees Parlement en de Raad. Indien deze informatie een publicitaire mededeling is, wenst Dexia AM te verduidelijken dat deze niet werd opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van het onderzoek op beleggingsgebied en niet onderworpen is aan een verbod om te handelen reeds vóór de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied. Dexia AM nodigt Dexia de belegger Asset uit Management om steeds het prospectus - See legal te raadplegen notice at vooraleer the end in één of van the haar document- fondsen te beleggen. Het prospectus en andere informatiebronnen die betrekking hebben 5/5 op fondsen zijn beschikbaar op

Groeimarkten: een nieuwe zeepbel?

Groeimarkten: een nieuwe zeepbel? Maart 2010 Groeimarkten: een nieuwe zeepbel? De wereldgroei wordt echt waar gestuurd door de groeimarkten, die binnenkort de helft van het wereldwijde bbp zullen vertegenwoordigen. Ook waar het economisch

Nadere informatie

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies

Marktvooruitzichten De tol van het tijdverlies Oktober 2011 Marktvooruitzichten Inhoud Marktvooruitzichten: de tol van het tijdverlies... 2 Kunnen we dit een bazooka noemen?...3 Het venijn zit in de details...4 Het juiste evenwicht vinden tussen crediteuren

Nadere informatie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie

Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen. samen naar de essentie Alleen een koploper in Alternatief Beheer kan u zo n keuze voorstellen samen naar de essentie Dexia Asset Management, een Europese topper in Alternatief Beheer n Actief in Alternatief Beheer sinds 1996

Nadere informatie

Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten

Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten Persconferentie Vooruitzichten Obligatiemarkten Nicolas Forest, Head of Interest Rate & Forex Strategy Koen Van de Maele, CFA, Global Head of Fixed Income Brussel, dinsdag 26 juni 212 Ondanks de schuldencrisis

Nadere informatie

Mijnbouw en groene technologie: een oxymoron? Is de toekomst van metalen groen?

Mijnbouw en groene technologie: een oxymoron? Is de toekomst van metalen groen? Research paper Mijnbouw en groene technologie: een oxymoron? Is de toekomst van metalen groen? September 2010 Synthesenota Kan de metaal- en mijnsector (M&M) zijn blazoen oppoetsen? Kan de sector ooit

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER

MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER MIFID EEN VERHOOGDE BESCHERMING OP EUROPEES NIVEAU VOOR ELKE BELEGGER 2 MIFID De richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten (MiFID Markets in Financial Instruments Directive), goedgekeurd

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger

Beleggen in de Belgische Staatsschuld. Opportuniteiten voor de particuliere belegger Kingdom of Belgium - Federal Public Service FINANCE - Treasury - Debt Agency Beleggen in de Belgische Staatsschuld Opportuniteiten voor de particuliere belegger 9 November 2011 Inhoudstafel Deel 1 De Belgische

Nadere informatie

ING Dashboard Belgian economy

ING Dashboard Belgian economy ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July N - 1 September Economische activiteit : Het ging niet goed met de economische activiteit in het tweede kwartaal. En ook het derde kwartaal wordt nog lastig, zoals blijkt

Nadere informatie

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014

Vooruitblik 2014 Regionale aandelenmarkten. Januari 2014 Vooruitblik 214 Regionale aandelenmarkten Januari 214 Ondanks enkele donkere wolken op de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de regio op de lange termijn goed, dankzij de groeiende middenklasse

Nadere informatie

Market Watch. De schuldencrisis escaleert

Market Watch. De schuldencrisis escaleert Market Watch De schuldencrisis escaleert IAC Vermogensadvies Nederland Beleggingscommunicatie Datum: 13 september 2011 De schuldencrisis escaleert De financiële markten zijn volledig in de ban van de Europese

Nadere informatie

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12

BIL BOARD. Te veel geld in de wereld. Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Voorjaar 2015 financial market news 07/12 Geachte mevrouw, mijnheer, Geachte belegger, Terwijl alle optimisten de fantastische rally op de aandelenmarkten toejuichen,

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014

beleggingsvisie update Hogere groei van de wereldeconomie Omstandigheden zijn ideaal voor aandelen De Nederlandse economie groeit weer in 2014 beleggingsvisie update Februari 2014 Maandelijkse nieuwsbrief Hogere groei van de wereldeconomie De economische groei in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van vorig jaar 4,1% op jaarbasis.

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12

BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 2013 financial market news 07/12 BIL BOARD Financiële markten nieuws Winter 213 financial market news 7/12 Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste Klant, Na een veelbewogen 212, zowel binnen onze eigen instelling als op de financiële markten,

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief

De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief De staatsobligatiemarkt in Europees perspectief Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie