Onze ambitie. Onze missie is

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze ambitie. Onze missie is"

Transcriptie

1 Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu- en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. Onze missie is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Onze ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats dat wij diensten en producten aanbieden die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt.

2 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s Financieel Eigen vermogen* Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal* Fondsen in beheer** Totaal in beheer gegeven vermogen* Totaal baten 102,7 88,3 73,7 59,2 45,9 Bedrijfslasten* 78,0 70,4 55,5 47,7 36,8 Waardeveranderingen van vorderingen 9,8 5,0 3,2 0,6 0,3 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,1 0,4 1,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen* 14,8 12,5 14,0 12,1 8,8 Belastingen bedrijfsresultaat* 3,3 2,9 3,9 3,1 2,7 Nettowinst* 11,5 9,6 10,1 9,0 6,1 Solvabiliteit (BIS-ratio)* 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% 13,5% Bedrijfslasten/totaal baten* 76% 80% 75% 81% 80% Rendement eigen vermogen in %* 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% 5,0% Per aandeel (in euro s) Intrinsieke waarde ultimo* Nettowinst*,*** 2,45 3,00 3,51 3,85 3,40 Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,80 Sociaal Aantal medewerkers ultimo**** Uitstroom 11% 10% 14% 18% 20% Percentage vrouwen met managementfunctie 35% 27% 29% 33% 33% Opleidingskosten per fte in euro s Verhouding hoogste / laagste salaris 8,5 8,5 7,7 7,3 7,0 Milieu CO 2 -emissie (1000 kg)***** Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% * Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen. ** Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. *** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. **** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast. ***** De berekeningsmethode van de CO 2 -emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

3 Kerncijfers in ponden Bedragen in miljoenen ponden # Financieel Eigen vermogen* Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal* Fondsen in beheer** Totaal in beheer gegeven vermogen* Totaal baten 88,4 78,4 70,2 43,4 30,8 Bedrijfslasten* 67,1 62,5 52,9 35,0 24,7 Waardeveranderingen van vorderingen 8,5 4,4 3,1 0,5 0,2 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,1 0,4 0,9 Bedrijfsresultaat voor belastingen* 12,7 11,1 13,3 8,9 5,9 Belastingen bedrijfsresultaat* 2,8 2,6 3,6 2,3 1,8 Nettowinst* 9,9 8,5 9,7 6,6 4,1 Solvabiliteit (BIS-ratio)* 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% 13,5% Bedrijfslasten/totaal baten* 76% 80% 75% 81% 80% Rendement eigen vermogen in %* 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% 5,0% Per aandeel (in ponden) Intrinsieke waarde ultimo* Nettowinst*,*** 2,11 2,66 3,34 2,82 2,28 Dividend 1,68 1,73 1,86 1,43 1,21 Sociaal Aantal medewerkers ultimo**** Uitstroom 11% 10% 14% 18% 20% Percentage vrouwen met managementfunctie 35% 27% 29% 33% 33% Opleidingskosten per fte in ponden Verhouding hoogste / laagste salaris 8,5 8,5 7,7 7,3 7,0 Milieu CO 2-emissie (1000 kg)***** Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% # Converted to pounds sterling at the mid-market exchange rate applying at each year end. * Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen. ** Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. *** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. **** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast. ***** De berekeningsmethode van de CO 2-emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

4 Kerncijfers in dollars Bedragen in miljoenen dollars # Financieel Eigen vermogen* Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal* Fondsen in beheer** Totaal in beheer gegeven vermogen* Totaal baten 137,3 127,3 102,6 87,2 60,5 Bedrijfslasten* 104,2 101,4 77,3 70,3 48,4 Waardeveranderingen van vorderingen 13,2 7,2 4,4 0,9 0,4 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2 0,7 1,4 Bedrijfsresultaat voor belastingen* 19,7 18,0 19,5 17,8 11,7 Belastingen bedrijfsresultaat* 4,4 4,2 5,4 4,6 3,6 Nettowinst* 15,3 13,8 14,1 13,2 8,1 Solvabiliteit (BIS-ratio)* 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% 13,5% Bedrijfslasten/totaal baten* 76% 80% 75% 81% 80% Rendement eigen vermogen in %* 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% 5,0% Per aandeel (in dollars) Intrinsieke waarde ultimo* Nettowinst*,*** 3,27 4,32 4,88 5,67 4,48 Dividend 2,61 2,81 2,71 2,87 2,37 Sociaal Aantal medewerkers ultimo**** Uitstroom 11% 10% 14% 18% 20% Percentage vrouwen met managementfunctie 35% 27% 29% 33% 33% Opleidingskosten per fte in dollars Verhouding hoogste / laagste salaris 8,5 8,5 7,7 7,3 7,0 Milieu CO 2-emissie (1000 kg)***** Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% # Converted to US-dollars at the mid-market exchange rate applying at each year end. * Met ingang van 2010 zijn de waarderingsgrondslagen voor pensioenen gewijzigd. Dit houdt verband met het vrijvallen van de pensioenvoorziening die onder de oude waarderingsgrondslagen moest worden aangehouden. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn aangepast naar aanleiding van deze wijziging in de waarderingsgrondslagen. ** Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. *** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. **** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. Het vergelijkende cijfer over 2009 is aangepast. ***** De berekeningsmethode van de CO 2-emissie is in 2009 gewijzigd en het vergelijkende cijfer over 2008 is herberekend.

5 van Triodos Groep en beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking Bedragen in miljoenen euro s Triodos Bank NV Triodos Cultuurfonds NV Triodos Fair Share Fund Triodos Groenfonds NV Triodos Renewable Energy Fund Plc Triodos Sicav I* Triodos Sicav II Triodos Vastgoedfonds NV Retail beleggingsfondsen Ampere Equity Fund Stichting Triodos-Doen Stichting Hivos-Triodos Fonds Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund 4 5 Stichting Triodos Sustainable Trade Fund 18 9 Triodos Venture Capital Fund BV 1 2 Triodos Ventures BV Overige activiteiten 4 7 Institutionele beleggingsfondsen Totaal beleggingsfondsen Triodos Bank Private Banking (totaal beheerd vermogen) Triodos Foundations in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje 8 4 Totaal * Triodos Meerwaardenfonds NV en Triodos Sicav I zijn in 2010 gefuseerd. De vergelijkende cijfers voor 2009 zijn aangepast. Dit overzicht bevat geen toegezegde bedragen. Overlappingen zijn mogelijk. Van een aantal instellingen was op het moment van het opstellen van dit overzicht nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. In dit overzicht zijn omwille van eenduidigheid balanstotalen opgenomen, behalve bij Triodos Bank Private Banking, waar het totaal beheerd vermogen conform Triodos criteria wordt vermeld.

6

7 Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren. Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een adequate service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar gezien kunnen worden. Dit betekent concreet dat de bank streeft naar het aanbieden van een passend pakket aan bancaire diensten waarmee duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De bank streeft met deze strategie naar een brede klantenbasis, een combinatie van particulieren en bedrijven die nadrukkelijk voor een integrale bankrelatie met Triodos bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen en bijkantoren zich bevinden. Productvernieuwer Een tweede strategische doelstelling is het ontwikkelen en uitzetten van innovatieve producten via distributiekanalen van derden en Triodos Bank zelf. De missie van de bank en de maatschappelijke meerwaarde spreekt direct uit het product. Deze productontwikkeling is het meest vergevorderd in Nederland, waar Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Triodos Vastgoedfonds en Triodos Cultuurfonds alle via Triodos Bank en andere banken aan een breed publiek worden aangeboden. De Triodos Sustainability Fondsen, het Triodos Microfinance Fund en Triodos Renewables Europe Fund zijn eveneens goed gepositioneerd voor verdere distributie in Europa. Inmiddels komt de groei van de Triodos fondsen voor meer dan 50% voor rekening van distributie door derden. Door deze ontwikkeling worden de producten van Triodos Bank bij een groter publiek bekend. Opinieleider Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van de bank. Triodos Bank heeft met haar visie en aanpak internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De identiteit van Triodos Bank speelt hierbij een belangrijke rol en geeft inhoud aan het merk Triodos Bank.

8 1968 Een studiegroep, bestaande uit Adriaan Deking Dura (econoom), Dieter Brüll (hoogleraar fiscaal recht), Lex Bos (organisatieadviseur) en Rudolf Mees (bankier), wil een meer bewuste omgang met geld bevorderen Stichting Triodos Fonds wordt opgericht om te bemiddelen bij schenkingen en leningen ten behoeve van vernieuwende initiatieven en bedrijven Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland Biogrond Beleggingsfonds, het eerste groenfonds in Europa, wordt door Triodos Bank gelanceerd. Later volgen het Windfonds en het Groene Beleggingsfonds Triodos Bank opent een vestiging in België Samen met Stichting DOEN wordt Stichting Triodos-Doen opgericht en samen met Hivos, Stichting Hivos-Triodos Fonds. Beide fondsen investeren in ontwikkelingslanden en behoren tot de eerste fondsen die wereldwijd investeren in microfinanciering Triodos Bank opent een vestiging in het Verenigd Koninkrijk In samenwerking met Delta Lloyd Asset Management wordt Triodos Meerwaarde Mixfonds gelanceerd en aan de Effectenbeurs in Amsterdam genoteerd Triodos Bank voegt de drie groenfondsen samen tot Triodos Groenfonds. Dit beursgenoteerde fonds is het eerste Nederlandse groene beleggingsfonds dat valt onder de fiscale groenregeling Triodos Meerwaardefonds creëert de mogelijkheid voor beleggers om naast het Mixfonds te kiezen voor een Aandelenfonds en een Obligatiefonds Triodos Fair Share Fund wordt opgericht. Het fonds biedt particulieren en instellingen de mogelijkheid te beleggen in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden Triodos Bank opent een vestiging in Spanje. Triodos Vastgoedfonds wordt gelanceerd, het eerste vastgoedfonds dat uitsluitend in duurzame gebouwen belegt Triodos Bank opent het internationale hoofdkantoor in Nederland. Het eerste in Luxemburg gevestigde Triodos beleggingsfonds, Triodos Renewables Europe Fund, wordt opgericht en belegt in Europese projecten voor duurzame energie. In Nederland wordt Triodos Cultuurfonds opgericht Triodos Bank lanceert Triodos Values Pioneer Fund. Dit fonds is onderdeel van een tweede in Luxemburg opgericht fonds waarin ook Triodos Values Equity Fund en Triodos Values Bond Fund zijn ondergebracht Triodos Bank lanceert Triodos Sustainable Trade Fund. Dit fonds verstrekt handelsfinancieringen aan gecertificeerde biologische en fair trade producenten in ontwikkelingslanden en opkomende markten Triodos Bank opent een vestiging in Duitsland Triodos Microfinance Fund wordt gelanceerd. Dit fonds biedt institutionele beleggers, vermogende particulieren en private banking klanten in heel Europa de kans te investeren in microfinanciering.

9

10 Internationaal hoofdkantoor Nieuweroordweg 1, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) Vestigingen Nederland Utrechtseweg 44, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) België Hoogstraat 139/ Brussels, België Telefoon +32 (0) Verenigd Koninkrijk Brunel House 11 The Promenade, Clifton Bristol BS8 3NN, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Bijkantoor Edinburgh 32 Annandale Street Lane Edinburgh EH7 4LS, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Spanje C/ José Echegaray 5 Parque Empresarial Las Rozas Madrid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Catalonië en Balearen Avda. Diagonal 418 bajos Casa de Les Punxes Barcelona, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Andalucië Calle Cardenal Ilundain Sevilla, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Madrid C/ Ferraz Madrid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Castilië en León C/ Acera de Recoletos 2 Casa Mantilla Valladolid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Valencia C/ el Justícia Valencia, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Aragón Avenida César Augusto Zaragoza, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Baskenland C/ Lersundi Bilbao, Spanje Telefoon Duitsland Mainzer Landstr. 211 D Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon +49 (0)

11 Triodos Investment Management is een volle dochteronderneming van Triodos Bank en is verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden particuliere en institutionele beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in een aantal duurzame sectoren, waaronder microfinanciering, duurzame handel, duurzaam vastgoed, duurzame energie, biologische landbouw, natuurbehoud en kunst en cultuur. Een aantal beleggingsfondsen beleggen in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd die duurzame producten of diensten leveren of bovengemiddeld presteren in hun sector op sociaal en milieugebied en een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. De retail beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder vestigingen van Triodos Bank. Met beleggers in institutionele fondsen wordt rechtstreeks contact onderhouden. Lees het overzicht van balanstotalen van Triodos Investment Management voor meer informatie. Impact Investing Triodos Bank streeft ernaar de levenskwaliteit te verbeteren. Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van Impact Investing, waarbij financieel rendement wordt gecombineerd met rendement op maatschappelijk en milieu gebied. In 2010 werden de volgende resultaten bereikt door Triodos Bank: Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO 2 -uitstoot bereikt van meer dan ton. Daanaast steeg het aanbod van duurzame energiebronnen met MW. Op het gebied van biologische landbouw en biologisch voedsel werd de kwaliteit van de productie van landbouwproducten verbeterd door de financiering van 167 boerderijen, leveranciers en distributeurs. Op het gebied van kunst en cultuur werd voor EUR 140 miljoen aan kredieten verstrekt, verdeeld over 25 projecten, waarmee 1,3 miljoen bezoekers zijn bereikt. Op het gebied van vastgoed is de de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 14 gebouwen te verduurzamen. 87 microfinancieringsinstellingen hebben diverse financiële diensten kunnen aanbieden aan mensen in ontwikkelingslanden met een laag inkomen dankzij investeringen ter waarde van EUR 249 miljoen via de microfinancieringsfondsen. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governance. Via deze fondsen (de SICAV I fondsen) worden beleggers onderdeel van een beweging die streeft naar een meer duurzame werkwijze bij beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management dialoog gevoerd met 700 ondernemingen wereldwijd. Deze SRI-fondsen hebben EUR 425 miljoen geïnvesteerd in beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in staatsobligaties in Europa. De resultaten van de fondsen over 2010 In 2010 is het totaal in beheer gegeven vermogen van de Triodos beleggingsfondsen met EUR 166 miljoen gegroeid tot EUR miljoen, een stijging van 10% (2009: een stijging van 31%). De groei bij Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds was stabiel tot het najaar van 2010, toen van 1 oktober tot medio november onzekerheid heerste over de voortzetting van het fiscale voorkeursregime voor het fonds. Gedurende het hele jaar vertoonden alle fondsen in het algemeen een stabiele groei.2010 was het jaar van de overdracht van Triodos Meerwaardefondsen aan Triodos SICAV I in Luxemburg. Hierdoor kregen deze fondsen een andere statutaire status en fuseerden de Nederlandse en andere Europese fondsen tot één familie van vier fondsen. De fondsen worden momenteel gedistribueerd in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en Luxemburg. De financiële rendementen voor alle fondsen waren grotendeels in lijn met die van hun directe concurrenten en gelijk aan, of zelfs beter dan, de benchmark in hun sector.

12 De internationale beleggingen in duurzame energie en klimaat van Triodos Bank en haar Nederlandse kredietverleningsactiviteiten op het gebied van duurzame energie zijn de verantwoordelijkheid van een groep van meer dan 25 deskundigen die vanuit vijf Europese landen werken. Hun doel is de klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken door energie besparing en stimulering van duurzame energiesoorten. Hieronder vallen ook projecten die efficiënt aardgas toepassen. Duurzaamheids- en milieucriteria, sociale en financiële criteria spelen een even belangrijke rol bij de investeringsen kredietbeslissingen van de diverse fondsen. Triodos Bank hanteert vaak strengere criteria dan anderen in de markt door deze geïntegreerde aanpak. Bij de overweging van de financiering van een project beoordeelt zij zowel het specifieke project als de bijbehorende activiteiten in de waardeketen. Ook neemt en stimuleert Triodos Bank initiatieven die een bijdrage leveren aan het klimaatdebat. De totale aandelen- en kredietportefeuille op het gebied van duurzame energie van Triodos Investment Management in Europa beslaat 110 projecten, met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van MW. Hiermee wordt jaarlijks ton CO 2 -uitstoot bespaard. Het gaat om 77 windenergieprojecten, 19 fotovoltaïsche zonne-energieprojecten, 13 biomassaprojecten en 1 klein hydroproject. Triodos Groenfonds (Nederland) Triodos Groenfonds is het grootste Triodos beleggingsfonds voor Nederlandse particuliere beleggers en het eerste groene beleggingsfonds van Nederland. Beleggers in het fonds profiteren van een Nederlandse fiscale regeling voor groen beleggen. Het fonds financiert projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud. Ongeveer de helft van de portefeuille betreft duurzame energieprojecten, voornamelijk windenergieprojecten. Het fonds belegt ook in andere duurzame energieprojecten zoals biomassa, zonne-energie en warmte-koude opslag. De andere helft betreft voornamelijk de sectoren biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud. De portefeuille bevat 77 energieprojecten, met een opwekkingscapaciteit van duurzame energie van 385 MW. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot van ton per jaar. Eind 2010 was 77,1% van het vermogen van het fonds belegd in officieel erkende groene projecten. Het fonds streeft ernaar zijn impact te vergroten door diversificatie van zijn portefeuille Ook zal het fonds, naast windenergie, in toenemende mate investeren in energie-efficiency en andere energietechnologieën. Ook de sector duurzaam bouwen zal blijven groeien. Het streeft naar financiering van projecten die de benadering van Triodos Bank weerspiegelen, zoals duurzaam vastgoed voor welzijnsondernemingen of biologische landbouwbedrijven die duurzame energie gebruiken. In 2010 daalde het vermogen van het fonds met 2,8% tot EUR 565,4 miljoen. Het jaarrendement was 0,3% (exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 2,5% voor groene beleggingen door particuliere beleggers). In het najaar van 2010 heeft de nieuwe Nederlandse regering aangekondigd dat zij de extra fiscale aftrekpost van 1,3% per 1 januari 2011 zou afschaffen, waardoor het fonds werd gedwongen de handel in zijn aandelen tijdelijk te staken. In november heeft het parlement deze regeling herzien en ging het ermee akkoord het belastingvoordeel in vier jaar tijd geleidelijk af te bouwen. Het fonds heropende zodra zijn toekomst weer duidelijk werd. Door de tijdelijke sluiting en het nieuwe belastingplan daalde de waarde van de aandelen van het fonds met 1,06%. Triodos SICAV II-Triodos Renewables Europe Fund (Europa) Triodos SICAV II-Triodos Renewables Europe Fund, gevestigd in Luxemburg, is in 2006 opgericht om beleggers de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame energieprojecten in heel Europa. De investeerders in het fonds, dat belegt in niet-beursgenoteerde kleine en middelgrote producenten van duurzame energie, bestaan uit particuliere en institutionele beleggers. Het fonds verstrekt risicodragend kapitaal door middel van deelname in het aandelenkapitaal of achtergestelde leningen. Als actieve investeerder in Europese particuliere windenergie-, zonne-energie- en biomassacentrales maakt het fonds gebruik van meer dan 30 jaar ervaring van Triodos Bank in deze sector. Het fonds is een open-end fonds en heeft een langetermijn beleggingshorizon.

13 In 2010 is het fonds gegroeid tot EUR 50,5 miljoen, heeft het belegd in vijf landen en heeft een jaarrendement behaald van 2,6%. De portefeuille van het fonds bevat 24 projecten, met een opwekkingscapaciteit van groene energie van circa 195 MW. Hiermee wordt een reductie in CO 2 -uitstoot gerealiseerd van ongeveer 127,967 ton per jaar. Triodos Renewables Plc (Verenigd Koninkrijk) Triodos Renewables plc investeert in, is eigenaar van en exploiteert duurzame-energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk namens particuliere en institutionele aandeelhouders. In 2010 is de portefeuille van operationele projecten met 40% gegroeid van 23,45 MW tot EUR 32,65 MW. Daarnaast heeft de onderneming twee windenergieprojecten door het Schotse vergunningensysteem geleid en zit in de opbouwfase van een windenergiepark in Kessingland, Suffolk, 2km landinwaarts vanaf de Noordzeekust. Na oplevering van dit project zal de portefeuille van Triodos Renewables een totale duurzame elektriciteitsopwekkingscapaciteit hebben van 36,75 MW, gelijk aan de energie die nodig is om huishoudens van elektriciteit te voorzien. Wern Ddu-casestudie Wern Ddu is een andere nieuwe ontwikkeling in de portefeuille van Triodos Renewables. Deze locatie met vier turbines in Noord-Wales is begin 2010 opgeleverd. De ontwikkeling heeft in maart 2010, drie maanden eerder dan gepland, haar eerste stroom aan het net geleverd en kan voldoende groene stroom genereren om huishoudens van elektriciteit te voorzien. Kessingland-casestudie Het Kessingland windenergiepark zal elektriciteit aan het net verkopen onder de terugleververgoedingenregeling die de overheid in februari 2010 heeft ingevoerd. De bouw op locatie (naast het Africa Alive Wildlife Park, dat tevens een van de turbines huisvest) is in december 2010 aangevangen. Als de weersomstandigheden het toelaten zal vóór juni 2011 op deze locatie elektriciteit worden opgewekt. Africa Alive Wildlife Park is van plan hier een educatief centrum in te richten, waaronder een duurzame energie-display. Het windenergiepark is het zevende project in de portefeuille van Triodos Renewables, die ook de Gulliver enkelvoudige turbine bevat bij Ness Point in Lowestoft, 10km. ten noorden van Kessingland, evenals het Marine Current Turbines hydroenergieproject en investeringen in andere duurzame-energiebedrijven. Ampère Equity Fund (Europa) Ampère Equity Fund is in 2007 opgericht. De aandeelhouders van het fonds zijn institutionele beleggers waaronder enkele vooraanstaande pensioenfondsen. Het toegezegd kapitaal bedraagt EUR 320 miljoen, waarvan een substantieel deel beschikbaar is voor nieuwe investeringen. Het fonds neemt voornamelijk deel in het aandelenkapitaal van grotere wind- en zonne-energieprojecten in West-Europa. Het werkt als medeaandeelhouder samen met gerenommeerde Europese projectontwikkelaars en is in sommige gevallen volledig eigenaar van energiecentrales. Het fonds heeft geïnvesteerd in negen [projecten in de Benelux, Duitsland en Spanje met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit aan groene energie van 503 MW, waarmee een reductie van CO 2 uitstoot wordt gerealiseerd van circa ton per jaar. Walney Offshore Wind Farm-casestudie PGGM en Ampère Equity Fund kopen minderheidsbelang van DONG Energy in Walney Offshore Wind Farm Een samenwerkingsverband van PGGM en het Nederlandse Ampère Equity Fund, dat wordt beheerd door Triodos Investment Management, is een overeenkomst aangegaan met DONG Energy waarbij een belang van 24,8% in de Walney Offshore Wind Farm is verworven. Het windpark zal worden gebouwd en beheerd door het in Denemarken gevestigde DONG Energy, een onderneming met een sterke reputatie in de sector. De totale kosten van de bouw bedragen circa EUR 1,2 miljard. De projectlocatie bevindt zich ongeveer 15km ten westen van Barrow-in-Furness in Cumbria, Verenigd Koninkrijk.

14 De totale capaciteit van Walney is 367,2 MW, bestaande uit twee gelijke fasen (Walney 1 en Walney 2), elk met 51 turbines van 3,6 MW. De rotordiameter van de turbines van Walney 1 is 107m en en die van Walney 2 120m. De afstand tussen de punt van het rotorblad en de zeespiegel bedraagt maximaal 150m. Walney 2 zal het eerste project zijn dat van de nieuwe Siemens 120m turbine zal profiteren. De totale oppervlakte van het project bedraagt zo n 73km 2. Offshore wind is een essentieel onderdeel van de duurzame-energiemix en een belangrijke markt voor Ampère Equity Fund. Deze investering toont de toegevoegde waarde van de focus op duurzame energie voor institutionele beleggers in Ampère Equity Fund. Ampère Equity Fund heeft in dit project samengewerkt met PGGM, dat zowel direct investeert in het project als een bestaande belegger is in Ampère Equity Fund. Triodos Renewable Energy for Development Fund (Ontwikkelingslanden) Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund verstrekt financieringen aan regionale financiële intermediairs die financieringen verstekken aan bedrijven en projecten in ontwikkelingslanden die zich bezig houden met duurzame energie. Het fonds heeft 100% van zijn vermogen belegd en doet op dit moment geen nieuwe investeringen. Triodos EIS Green Fund (Verenigd Koninkrijk) Triodos EIS Green Fund is in het Britse belastingjaar 2008/09 opgericht en heeft GBP 1,5 miljoen aangetrokken. Het fonds belegt in een portefeuille van duurzame Britse ondernemingen met een hoge groeipotentie die volgens het fonds hoge rendementen kan opleveren voor beleggers in de sectoren opwekking van duurzame energie en technologie, energiezuinigheid, duurzaam wonen, producten en technologie met een lage CO 2 -uitstoot en recycling en vermindering van afval. In het tweede Triodos EIS Green Fund (Triodos EIS Green Fund II) kon nog worden belegd tot 9 april Dit fonds heeft GBP 1,65 miljoen aangetrokken. Energie- en klimaatbeleggingsfondsen Vooruitzichten 2011 Triodos Investment Management is van mening dat financieringen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing grote mogelijkheden hebben. Maar zij zal manieren moeten vinden om te groeien onder steeds moeilijker omstandigheden als gevolg van economische en budgettaire problemen in de meeste Europese landen. Triodos Groenfonds is een duidelijk voorbeeld van een geslaagd publiek-privaat samenwerkingsverband. De nieuwe Nederlandse regering heeft echter besloten om een minder grote rol hierin te spelen. Niettemin is Triodos Groenfonds hoogstwaarschijnlijk in staat om een solide positie te behouden wat betreft marktaandeel, beleggingsrendement en fondsvolume. Triodos Renewables Europe Fund verwacht in 2011 een groei te realiseren tot EUR 75 miljoen. Ampère Equity Fund streeft ernaar haar vermogen vóór eind 2011 volledig te hebben belegd.

15 De Emerging Markets activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. De doelstelling van deze microfinancieringsen fair trade financieringsfondsen is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame financiële sector in ontwikkelingslanden en de bevordering van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten. Zowel microfinanciering als fair trade financiering zijn effectieve instrumenten in de strijd tegen armoede in ontwikkelingslanden. Microfinanciering De groei van de microfinancieringssector heeft zich in 2010 voortgezet. De sector bediende meer cliënten en microfinancieringsinstellingen boden meer diensten aan, zoals sparen en verzekeringen, om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van mensen met een laag inkomen. Maar de sector was ook onderhevig aan kritiek naar aanleiding van een crisis in de Indiase microfinancieringssector, in het bijzonder in de staat Andhra Pradesh. De problemen in de sector werden veroorzaakt door een te grote schuldenlast, door overspannen groei- en winstdoelen en door ontoereikende wetgeving. Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen 31 december 2010 Afbeelding vergroten Triodos Investment Management blijft een waardegedreven investeerder, ook in turbulente tijden, die op verantwoorde en transparante wijze financiële diensten aanbiedt aan mensen met een laag inkomen zodat zij hun leefomstandigheden kunnen verbeteren. In oktober kwam erkenning voor dit werk: CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) riep Triodos Investment Management uit tot een van de drie beste microfinancieringsvermogensbeheerders in de sector vanwege haar inzet voor de integratie van milieu-, maatschappelijke en governance (ESG)-kwesties in haar investeringsbeslissingen en bedrijfsprocessen. Een aantal investeerders, waaronder Triodos Investment Management, en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima in haar hoedanigheid als Speciaal VN-adviseur voor Inclusieve Financiering zijn begin 2010 een initiatief gestart om Principles for Investors in Inclusive Finance op te stellen. Deze investeerders zijn van mening dat

16 specifieke beginselen voor investeerders in inclusieve financiering, zoals microfinanciering, de beweging in de richting van verantwoorde financiering zal versterken. De beginselen zijn ontwikkeld met een brede groep investeerders tezamen met UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment Initiative) en in overleg met CGAP en andere spelers in de sector. De beginselen zullen begin 2011 worden geïntroduceerd. In de tweede helft van 2010 was een bijzondere stijging zichtbaar in de vraag naar zowel kredieten als aandelenkapitaal van microfinancieringsinstellingen. De vier Triodos microfinancieringsfondsen hebben 87 microfinancieringsinstellingen gefinancierd in 43 landen. Verder zijn de fondsen aandeelhouder in 19 toonaangevende microfinancieringsbanken en -instellingen wereldwijd. Deze instellingen bereiken meer dan 7,2 miljoen kleine ondernemers in ontwikkelingslanden, arm of met een laag inkomen. Senior medewerkers en directieleden van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen van deze instellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren. Eind 2010 is het totaal in beheerd vermogen van de microfinancieringsinstellingen met 17,9% gestegen tot EUR 277 miljoen. Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund (Europa) 2010 was het tweede jaar waarin Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund actief was. Het fonds staat open voor institutionele beleggers, vermogende particulieren en private-bankingcliënten in Europa. Gedurende het jaar kwamen er nieuwe investeerders bij uit Oostenrijk, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, waardoor het fondsvermogen eind 2010 met 56,8% was gegroeid tot EUR 61,7 miljoen. De microfinancieringsportefeuille van het fonds kwam op EUR 50,8 miljoen, oftewel 82,4% van het totale vermogen van het fonds, en er werd geïnvesteerd in 23 microfinancieringsinstellingen in 20 verschillende landen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Triodos Fair Share Fund (Nederland) De sterke groei van het vermogen van Triodos Fair Share Fund in het tweede halfjaar 2009 en de eerste weken van 2010 overtrof de mogelijkheden om het vermogen te beleggen. Hierdoor liep het fonds het risico om onder de wettelijke beleggingslimiet van 70% van zijn vermogen te blijven. In januari 2010 werd de uitgifte van particpaties Triodos Fair Share Fund tijdelijk opgeschort. Ondanks deze uitdaging was het fonds vanaf oktober 2010 weer open voor beleggingen en is sterk gegroeid. Het vermogen steeg met 15,6% van EUR 83 miljoen tot EUR 95,4 miljoen eind Beleggers bleven in 2010 profiteren van het belastingvoordeel van het fonds. Het door het fonds behaalde rendement bedroeg 4,8%, exclusief een belastingvoordeel tot 2,5% voor Nederlandse particuliere beleggers. Stichting Triodos Doen (Nederland) Stichting Triodos Doen is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Stichting DOEN. Het fonds investeert in microfinancieringsinstellingen met een hoger risicoprofiel en kan financieringen verstrekken in lokale valuta. In 2010 groeide het fondsvermogen met 11,7% tot EUR 76,6 miljoen. Hivos-Triodos Fund (Nederland) Hivos Triodos Fonds is in 1994 opgericht als samenwerkingsverband tussen Triodos Bank en Stichting Hivos. Door de non-profitstructuur en de samenwerking met Stichting Hivos kan het fonds bovengemiddelde risico's accepteren om innovatieve investeringen mogelijk te maken. In 2010 is een nieuw strategisch plan voor geformuleerd, dat stelt dat het fonds zal blijven investeren in microfinancieringsinstellingen met een hoger risicoprofiel. Daarnaast zal het fonds investeren in groene industrieën, duurzame productieprocessen en producten die speciaal zijn gericht op specifieke groepen in onderontwikkelde markten en regio s. In 2010 is het vermogen van het fond stabiel gebleven op EUR 43,4 miljoen. Sustainable Trade Finance (Europa) Triodos Sustainable Trade Fund verstrekt handelsfinancieringen aan coöperatieve en particuliere landbouwexporteurs van biologische en/of fair trade goederen in ontwikkelingslanden. Handelsfinanciering betekent dat deze ondernemingen boeren bij de levering van hun product een eerlijke prijs kunnen betalen.

17 In 2010 is het volume van de handelsfinancieringstransacties van het fonds verdubbeld tot EUR 23 miljoen. In totaal werden 36 leningen verstrekt aan 33 coöperatieve en particuliere exporteurs die 16 verschillende producten verbouwen in 27 landen. De meeste leningen werden verstrekt aan Afrikaanse ondernemingen (17), gevolgd door Latijns-Amerikaanse ondernemingen (12). De gefinancierde producten zijn onder andere koffie, katoen, cacao, olijfolie, cashewnoten, sesamzaad en suiker. Het fonds speelde tevens een cruciale rol bij de financiering van Artemisia, een plant die het belangrijkste ingrediënt vormt voor anti-malariamedicijnen. Er werden financieringen verstrekt aan Artemisia producenten in Madagascar, Vietnam en China. Fondsen voor deze financiering kwamen van Unitaid/Wereldgezondheidsorganisatie. Triodos Sustainable Trade Fund wordt voornamelijk gefinancierd door een kredietlijn van Triodos Bank, die deels wordt zeker gesteld met garanties van Nederlandse en internationale overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Emerging Markets Funds Vooruitzichten 2011 Triodos SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Triodos Fair Share Fund, Stichting Triodos Doen en Stichting Hivos Triodos Fonds verwachten in 2011 een groei met ten minste EUR 40 miljoen tot meer dan EUR 320 miljoen. Triodos Sustainable Trade Fund verwacht een groei met circa EUR 2 miljoen tot EUR 19 miljoen.

18 Na vijf jaar groei in financiering, ontwikkeling en investering in duurzaam gebouwd of beheerd vastgoed heeft Triodos Investment Management besloten om zich in 2010 uitsluitend te richten op financiering en investering. De duurzame ontwikkel activiteiten werden ondergebracht in een innovatieve joint-venture ( JOIN ) met OVG, een grote Nederlandse vastgoedontwikkelaar. De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gebaseerd op een unieke, integrale visie op duurzaamheid, gebaseerd op 4 P s: People, Planet, Profit en Project. De activiteiten van Triodos Investment Management profiteren van een toenemend besef in de maatschappij dat voortvarende actie nodig is om een schoon en gezond leefklimaat te garanderen. Triodos Vastgoedfonds (Nederland) De gevolgen van de terugval van de Nederlandse vastgoedmarkt voor Triodos Vastgoedfonds waren beperkt. Door de grote leegstand in de huurmarkt daalden de prijzen. Aangezien de toegang tot financiering voor vastgoedtransacties beperkt is, blijft de waarde van kantoren onder druk staan. Het fonds heeft zich hier deels aan kunnen onttrekken door langjarige huurcontracten af te sluiten met financieel gezonde huurders en door een uiterst lage leegstand van 1,1%. Het directe rendement van het fonds bedroeg 6,3% en het indirecte rendement -3,5%. Het jaarrendement bedroeg 2,2%. De beleggingsportefeuille is gedaald tot EUR 77,7 miljoen, aangezien het fonds drie gebouwen heeft verkocht met een totale waarde van EUR 8,9 miljoen, en één gebouw heeft aangekocht voor EUR 5,9 miljoen. Ondanks het marktsentiment heeft het fonds zijn uitstaande aandelenkapitaal verhoogd met 25,7%. Vastgoedontwikkeling (Nederland) In 2010 zijn de activiteiten voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed van Triodos Investment Management ondergebracht bij een joint venture van vastgoedontwikkelaar OVG en Triodos Bank. Deze nieuwe onderneming zal doorgaan met de projecten die Triodos Real Estate Development heeft opgestart. Triodos Bank zelf is nu meer op afstand betrokken bij deze activiteiten. Duurzaam vastgoed Vooruitzichten 2011 De vastgoedmarkt zal naar verwachting onder druk blijven staan in Zij zal zich het tweede halfjaar mogelijk stabiliseren of licht verbeteren. Ondanks deze marktcondities verwacht Triodos Investment Management beperkte groei van Triodos Vastgoedfonds.

19 Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur. Maar in 2010 kreeg de kunst- en cultuursector in veel landen waar Triodos Bank actief is te maken met minder overheidssteun. Hierdoor groeide de behoefte aan de financiering die Triodos Bank biedt, hetgeen heeft geleid tot een grotere interesse in haar benadering van de sector in heel Europa. Triodos Cultuurfonds (Nederland) Triodos Bank biedt Triodos Cultuurfonds aan haar Nederlandse klanten aan. Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in door de overheid erkende culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur. Door cultureel ondernemerschap te stimuleren, draagt het fonds eraan bij de sector minder afhankelijk te maken van subsidies en liefdadigheid. In 2010 groeide het fondsvermogen van EUR 138,8 miljoen tot EUR 193,7 miljoen. De portefeuille werd uitgebreid met 8 nieuwe initiatieven, waarmee een rendement werd behaald van 1,9%, exclusief een belastingvoordeel van 2,5% voor particuliere beleggers. In 2010 heeft de nieuwe Nederlandse regering in eerste instantie aangekondigd dat zij een extra fiscale aftrekpost van 1,3% per 1 januari 2011 zou afschaffen. Hierdoor werd het fonds gedwongen de handel in zijn aandelen tijdelijk stil te leggen. Toen in november, na een intensieve lobby waaraan Triodos Bank actief heeft deelgenomen, duidelijk werd dat het parlement deze fiscale stimulans geleidelijk zou afschaffen over een periode van vier jaar, werd het fonds weer geopend. De sluiting en het effect van het nieuwe belastingplan hadden slechts beperkte gevolgen voor de ontwikkeling van het fonds in het laatste kwartaal van Triodos Investment Management en Kunst en Cultuur Vooruitzichten 2011 Triodos Investment Management is voornemens Triodos Cultuurfonds aan te houden en nieuwe financiële instrumenten te ontwikkelen om de culturele sector in Nederland te ondersteunen. Zij is tevens van plan het concept van beleggingsfondsen op het gebied van kunst en cultuur uit te breiden naar andere vestigingen van Triodos Bank. Zij verwacht dat Triodos Cultuurfonds haar innovatieve rol in de sector behoudt ondanks recente ontwikkelingen door de Nederlandse overheid.

20 Maatschappelijk verantwoord beleggen, ofwel Socially Responsible Investment (SRI), omvat het beheer van internationaal gedistribueerde beleggingsfondsen die wereldwijd beleggen in beursgenoteerde ondernemingen en staatsobligaties. Dat betreft enerzijds beleggingen in aandelen en obligaties van multinationals die zich onderscheiden door een goed sociaal en milieubeleid en die maatschappelijk verantwoord worden geleid. Daarnaast betreft het beleggingen in obligaties, onder andere staatsobligaties van landen die voldoen aan de criteria van Triodos Investment Management, die de soliditeit van het fonds waarborgen voor wat betreft liquiditeitsrisico en beleggingsrendement. SRI betreft tevens het beleggen in aandelen van innovatieve ondernemingen die met hun producten een bijdrage leveren aan klimaatbescherming, een schone aarde en aan gezond leven. De doelstelling van de SRI-fondsen is tweeledig. In de eerste plaats beogen de fondsen ondernemingen te stimuleren hun bedrijfsvoering blijvend duurzamer in te richten. Daarnaast bieden de fondsen de belegger de mogelijkheid om met inachtneming van een marktconform rendement te investeren in beursgenoteerde bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Triodos Sustainable Equity Fund (Europa) Op 25 juni 2010 is het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Aandelenfonds overgedragen aan Triodos Sustainable Equity Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). Sinds 28 juni 2010 is Triodos Values Equity Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Equity Fund. Het fonds wordt sinds zijn oprichting in 2007 gedistribueerd in Nederland, België en Luxemburg en belegt in de aandelen van multinationals wereldwijd. In 2010 begon de aandelenmarkt te herstellen van de financiële crisis naar niveaus dichtbij die per ultimo Het fonds realiseerde een rendement na kosten van 17,7%, 2,4% hoger dan zijn benchmark vóór kosten. Mede als gevolg van de instroom van Triodos Meerwaarde Aandelenfonds is het totale fondsvermogen van het fonds met meer dan 500% gestegen tot EUR 181 miljoen. Triodos Sustainable Bond Fund (Europa) Triodos Meerwaarde Obligatiefonds wordt sinds 2000 aangeboden in Nederland. Op 25 juni 2010 is het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Obligatiefonds overgedragen aan Triodos Sustainable Bond Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'investissement à Capital Variable (SICAV). Sinds 28 juni 2010 is Triodos Values Bond Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Bond Fund. Dit fonds wordt gedistribueerd in Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg. Het fonds belegt in euro-obligaties van multinationals wereldwijd en, sinds 1 april 2010, in in euro s gestelde staatsobligaties. Na de onrust op de financiële markten en de daarop volgende Europese reddingsoperaties is de obligatiemarkt steeds grilliger geworden. Staatsobligaties zijn niet langer een veilig toevluchtsoord, en de onzekerheid over bankobligaties neemt toe. Tegen deze achtergrond heeft het fonds een rendement na kosten van 3,6% behaald, 0,5% lager dan zijn benchmark vóór kosten, terwijl het fondsvermogen van het fonds, mede door de overdracht van het Triodos Meerwaarde Obligatiefonds, in 2010 met meer dan 1000% is gestegen tot EUR 140,7 miljoen. Triodos Sustainable Mixed Fund (Europa) Dit fonds is in juni 2010 opgericht. Het in beheer gegeven vermogen in Triodos Meerwaarde Mixfonds is overgedragen aan het nieuw opgerichte Triodos Sustainable Mixed Fund, dat is gevestigd te Luxemburg als Société d'investissement à Capital Variable (SICAV).

21 Het fonds heeft gedurende het grootste deel van 2010 een defensieve beleggingsstrategie aangehouden met een relatief groot percentage beleggingen in obligaties. De prestaties waren in lijn met de benchmark en realiseerden een rendement van 9,7% na kosten, 1,1% hoger dan de benchmark vóór kosten. Het netto vermogen per ultimo 2010 bedroeg EUR 60,2 miljoen. Triodos Sustainable Pioneer Fund (Europa) Op 1 april 2010 is Triodos Values Pioneer Fund omgedoopt tot Triodos Sustainable Pioneer Fund. Het fonds is gevestigd te Luxemburg als Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) en belegt in ondernemingen die baanbrekend zijn op het gebied van klimaatbescherming, een schone planeet, volksgezondheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het fonds realiseerde een rendement van 10,2%. Het fondsvermogen is met EUR 11,1 miljoen gestegen tot EUR 46,4 miljoen. Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2010 tot positieve resultaten geleid. Gedurende het jaar maakte Triodos Investment Management bij 100 aandeelhoudersvergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos Sustainable Pioneer Fund. Naast 501 feedbackbrieven aan alle ondernemingen waarnaar zij onderzoek heeft gedaan is Triodos Investment Management de dialoog aangegaan met meer dan 200 multinationals, hetgeen heeft geleid tot een aantal belangrijke verbeteringen van hun beleid en resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door middel van de activiteiten van Triodos Investment Management heeft Triodos Bank in 2010 aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs van essentieel belang is voor het stimuleren van duurzaam gedrag van ondernemingen. SRI-fondsen Vooruitzichten 2011 De economische prognoses voor 2011 blijven onzeker. De verwachtingen voor economische activiteit zijn onlangs naar beneden bijgesteld. De sterke posities van de zakelijke markt en de opkomende markten maken de negatieve economische trend enigszins goed. Triodos Bank verwacht dat de aandelenmarkt zich na enige tijd weer zal richten op structurele groeithema s, zoals het oplossen van het energievraagstuk en de aanpak van klimaatverandering. De beleggingsfondsen in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen zullen zich (zowel wat betreft rendement als fondsvermogen) grotendeels in lijn met de bewegingen op de aandelenmarkt ontwikkelen. De fondsen van Triodos Bank kunnen profiteren van hun voorkeur voor aandelen in subsectoren die een bijdrage leveren aan oplossingen voor een aantal van onze mondiale crises, zoals klimaatverandering en de voedsel- en energiecrises. Voor de obligatiefondsen is het vooruitzicht negatief tot neutraal voor de komende jaren. In tegenstelling tot wat regeringsleiders hoopten, kon een verdere uitbreiding van de eurocrisis niet worden voorkomen. De komende tijd zal de discussie over de toekomstige vorm van het Europese reddingsfonds en de mate waarin achtergestelde bankobligaties aan verliezen moeten worden blootgesteld onverminderd doorgaan. Naarmate het einde van het jaar nadert zal de liquiditeit van de obligatiemarkt eveneens snel verminderen. Nieuws over de eurocrisis zal derhalve aanzienlijke marktschommelingen veroorzaken.

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Op het gebied van vastgoed is de de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 14 gebouwen te verduurzamen.

Op het gebied van vastgoed is de de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 14 gebouwen te verduurzamen. Triodos Investment Management is een volle dochteronderneming van Triodos Bank en is verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen. Deze fondsen bieden particuliere en institutionele

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Zeist, 25 augustus 2017 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg stabiel gebleven

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Persbericht Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Zeist, 16 februari 2017 Bouwend op de aanhoudende vraag naar duurzame beleggingsmogelijkheden

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007 Natuur & Milieu Een initiatief dat door Triodos Bank in de sector Natuur & Milieu gefinancierd wordt, is Southern Solar in het Verenigd Koninkrijk, een bedrijf dat warm watersystemen op zonne-energie voor

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2012

TLB Halfjaarverslag 2012 TLB Halfjaarverslag 2012 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Halfjaarbericht juni 2008

Halfjaarbericht juni 2008 TLB Halfjaarbericht juni 2008 Kerncijfers (bedragen in miljoenen EUR) Eerste Tweede Eerste halfjaar halfjaar halfjaar 2008 2007 2007 FINANCIEEL Eigen vermogen 200 200 140 Aantal certificaathouders 11.879

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Private equity/investeringsfonds Ampere Equity Fonds Aandeelhouders zijn APG, PGGM, Delta Lloyd and Rabobank. Focus op productie duurzame

Nadere informatie

Programma en agenda s 12 mei 2017

Programma en agenda s 12 mei 2017 Programma en agenda s 12 mei 2017 Aandeelhoudersvergaderingen Triodos Beleggingsfondsen Triodos Multi Impact Fund Triodos Vastgoedfonds Vrijdag 12 mei 2017, 09.00 uur. 08.30 uur Registratie aandeelhouders

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Programma en agenda s 19 mei 2016 TLIM Triodos Renewables Europe Fund Triodos Vastgoedfonds Donderdag 19 mei 2016, 8.45

Nadere informatie

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management Triodos Investment Management volle dochter van Triodos Bank wereldwijd koploper in impact investing totaal EUR 2,5 miljard aan beheerd vermogen beheerder van 19 fondsen actief in diverse duurzame sectoren;

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (alle auto s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld 115gr/km in 2012 naar gemiddeld 107gr/km in 2013. Het

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 0,22% in 2014. Medewerkers van Triodos Bank reisden 39% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergaderingen Triodos Beleggingsfondsen

Aandeelhoudersvergaderingen Triodos Beleggingsfondsen Aandeelhoudersvergaderingen Triodos Beleggingsfondsen Programma 14 en 15 april 2011 TLB Triodos Cultuurfonds Donderdag 14 april 2011, 10.00 11.30 uur. Plaats: Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, Zeist 9.30

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Toelichting op uw jaaroverzicht

Toelichting op uw jaaroverzicht Bedenk je toekomst Toelichting op uw jaaroverzicht Inzicht in uw producten met mijnaegon.nl De visie achter onze beleggingsbeslissingen Toekomstverwachtingen Aegon in de prijzen Inzicht in uw producten

Nadere informatie

T G Halfjaarbericht juni 2007

T G Halfjaarbericht juni 2007 T G Halfjaarbericht juni 2007 Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die de ontwikkeling en het behoud van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds. 19 mei 2016 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Vastgoedfonds 19 mei 2016 0 Ambities 2015 Meest duurzame kantorenvastgoedfonds GRESB Green Star Handhaven hoge bezettingsgraad (> 95%) 93,4% Goede gemiddelde looptijd

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010

Residential Agency Property & Facility Management Quares Real Estate Investment Management. Finance Avenue 23/10/2010 New Deal in Vastgoedbeleggingen Quares Finance Avenue 23/10/2010 Quares Group Residential Agency Quares Group Quality in Real Estate Services Opgericht in 2006, uit 2 reeds bestaande bedrijven 3 divisies

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat

Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Jacob Waslander T +31 70 348 5826

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie