Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking"

Transcriptie

1 Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private banking. Triodos Bank bedrijfsmodel In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal getransformeerd tot waarde-outputs. Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg... Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op... Triodos Investment Management Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en... Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten. 177

2 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 189,6 163,7 151,6 128,7 102,7 Bedrijfslasten -138,4-112,6-100,1-89,9-78,0 Waardeverminderingen kredietportefeuille -11,1-17,1-20,9-15,8-9,8 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2 0,2 0,2-0,1-0,1 Bedrijfsresultaat voor belastingen 40,3 34,2 30,8 22,9 14,8 Belastingen bedrijfsresultaat -10,2-8,5-8,2-5,6-3,3 Nettowinst 30,1 25,7 22,6 17,3 11,5 (Common) equity tier 1-ratio ** 19,0% 17,8% 15,9% 14,0% 13,8% Total Capital ratio ** 19,0% 17,8% 16,0% 14,4% 14,7% Leverage ratio *** 8,8% 8,7% 9,0% 8,4% 7,9% Bedrijfslasten/totaal baten 73% 69% 66% 70% 76% Rendement eigen vermogen in % 4,4% 4,3% 4,5% 4,3% 3,4% Rendement op vermogen in % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% Per aandeel (in EUR) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst**** 3,41 3,23 3,37 3,18 2,45 Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 4

3 Sociaal Aantal medewerkers ultimo***** Uitstroom 10% 7% 10% 9% 11% Percentage vrouwen met managementfunctie 40% 40% 42% 37% 35% Opleidingskosten per medewerker in euro s Verhouding hoogste/laagste salaris****** 9,6 9, ,8 8,5 Milieu CO 2 -emissie (1000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De berekening van de (common) equity tier 1-ratio en de total capital ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste in de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel II-regels. *** De berekening van de leverage ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste volgens de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels. **** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. ***** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. ****** De factor tussen het laagste en het hoogste salaris wordt zorgvuldig bewaakt om ervoor te zorgen dat deze niet te hoog wordt. Deze factor wordt per land berekend. In 2014 was de verhouding in Nederland 9,6. Deze verhouding was lager in andere landen als gevolg van de kleinere omvang van de kantoren en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het hoofdkantoor in Nederland werkt. 5

4 Triodos Groep structuur 2014 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa Emerging markets Private Banking Nederland België Retail Banking Ons doel is onze klanten via ons Europese vestigingennetwerk betrouwbare diensten aan te bieden, zoals sparen, betalen, lenen en beleggen. Business Banking We lenen uitsluitend geld aan organisaties die een positieve en blijvende verandering willen bewerkstelligen. Met onze leningen richten we ons op drie kerngebieden: Natuur & Milieu Cultuur & Welzijn Sociale economie Impact Investing vindt plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen. De 17 actieve fondsen zijn ondergebracht in bedrijfsonderdelen op basis van de thema s waarin ze beleggen: Energie en klimaat Emerging markets Real Estate Kunst & Cultuur Landbouw & Duurzame voeding Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt daarbij de kern, waarbij zowel Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer worden aangeboden. 12

5 Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats het aanbieden van diensten en producten die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt. Markten en kernactiviteiten Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren. Als relatiebank De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op het verdiepen en ontwikkelen van langdurige relaties met haar klanten. Deze relatiegerichtheid is terug te vinden in de hele organisatie. De wijze waarop die relaties worden ontwikkeld, verschilt per land, rekeninghoudend met culturele verschillen. Triodos Bank onderhoudt haar klantrelaties via verschillende kanalen; lokale kantoren waar klanten kunnen worden ontvangen, telefonisch en in toenemende mate via internet. Triodos Bank streeft naar een klantenbestand van zowel particulieren als bedrijven die nadrukkelijk voor Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen zich bevinden. Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een goede service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit betekent concreet dat zij streeft naar het aanbieden van een adequaat pakket aan bancaire diensten waarmee direct of indirect duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De combinatie van relatiebankieren en bancaire producten waarmee duurzame ontwikkeling wordt gefinancierd, leidt tot nieuwe productontwikkeling. Dat kan van land tot land verschillen. Een goed voorbeeld is dat spaarders ervoor kunnen kiezen hun rente (of een gedeelte daarvan) aan een maatschappelijk doel te schenken. Een andere voorbeeld is de uitgifte van Social Impact Bonds (maatschappelijke obligaties) die de Corporate Finance-afdeling van Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk heeft begeleid. De obligaties dienen ter financiering van bijvoorbeeld een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van dakloosheid en terugdringing van de werkloosheid. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse vestiging in 2012 s werelds eerste Mobiel Bankieren app op de markt gebracht die de gebruiker direct laat zien welke duurzame projecten de bank financiert. In Nederland brengt de bank ook diverse fondsen op de markt waarmee beleggers direct kunnen beleggen in sectoren zoals duurzame energie, kunst en cultuur en financiële instellingen die zich richten op 13

6 inclusive finance in opkomende markten. Sommige van deze fondsen profiteren van belastingvoordelen die in het leven zijn geroepen om beleggingen in deze sectoren te bevorderen. Referentie voor Duurzaam Bankieren Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van Triodos Bank. Door haar visie en aanpak heeft Triodos Bank internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat, veelal door middel van evenementen met een grote maatschappelijke impact, wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 14

7 (Deze pagina is bewust blanco gelaten.) 15

8 Het Triodos bedrijfsmodel: Creëren van waarde De essentie van Triodos Bank Kapitaalinputs Sociaal (kapitaal) Deskundige, missiegedreven en gemotiveerde medewerkers Expertise in de sociale, culturele & ecologische sector Ondersteund door specialistische opleidingsprogramma s en ontwikkelingsmogelijkheden Inspirerend (kapitaal) Regelmatige reflectiesessies Onderhouden van een wederzijdse dialoog met stakeholders Financieel (kapitaal) Toevertrouwde middelen van waardegedreven klanten die kiezen voor een positieve besteding van hun geld Eerlijke en marktgemiddelde rendementen, aantrekkelijk voor loyale, waardegedreven klanten WAARDECREATIE Een waardegedreven bank, die mensen in staat bewust om te gaan met geld om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde maatschappij waarbij menselijke waardigheid centraal staat Onze rol Onze missie volledig geïntegreerd in onze strategie Uitsluitend financieren van duurzame ondernemingen in de reële economie op een volledig transparante wijze Zinvolle, menselijke relaties met klanten Eerste bank met een compleet product- en dienstaanbod Financieel robuust, inclusief hoge kapitaalratio s Risicomanagement, evenwichtige groei (beoogde verhouding kredieten/ deposito s 65 70%) Bieden van eerlijke financiële rendementen met een duurzame impact Fungeren als referentiepunt voor duurzaam bankieren door onze eigen duurzaamheid, innovatie en leiderschap De veranderende wereld Inspelen op een veranderend landschap van maatschappelijke uitdagingen en innovatieve ondernemingen die ze het hoofd bieden 16

9 WAARDECREATIE Waarde-outputs Mensen (People) Leveren van een positieve bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van de maatschappij Bieden van ondersteuning aan een relevante gemeenschap om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen Waardegedreven ondernemers in staat stellen hun potentieel volledig te ontwikkelen Transparante financiering zodat stakeholders zien wat er met hun geld gebeurt Planeet (Planet) Kredieten voor duurzaam en inclusief ondernemen Ontwikkelen van een duurzame, circulaire economie Welvaart (Prosperity) Eerlijk rendement op eigen vermogen (doelstelling 4 à 5% in 2015) Leverage ratio van ten minste 8%, waardoor veerkracht wordt gegarandeerd Ontwikkelen van overtuigende visies voor de toekomst van de financiële sector Triodos Bank bedrijfsmodel in vogelvlucht In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal, zoals de vaardigheden en het ondernemerschap van onze medewerkers en het geld van onze klanten, via onze kernproducten en -diensten, getransformeerd tot waarde-outputs, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde maatschappij. Om dit financieel haalbaar te maken, bieden wij een eerlijke rente aan spaarders en streven we naar langetermijnrendementen voor mensen die investeren in onze beleggingsfondsen en in Triodos Bank zelf. We gebruiken deze deposito s om kredieten te verstrekken aan duurzame ondernemers die actief zijn in de reële economie, zodat ze reële impact kunnen leveren. Bij het verstrekken van kredieten aan duurzame ondernemingen spreken we liever deposito s aan dan dat we van andere banken lenen. Ook streven we naar een gezond evenwicht tussen kredieten en deposito s. We hanteren een gezond kapitaalniveau, ruimschoots boven de vereisten op grond van de regelgeving. Dit komt onze robuustheid op de lange termijn ten goede. Triodos Bank ontwikkelt door cycli van reflectie en dialogen. Vanuit onze essentie als organisatie gaan we een interactie aan met de veranderende behoeften in de maatschappij. 17

10 Adressen Internationaal hoofdkantoor Nieuweroordweg 1, Zeist Postbus 55, Nederland 3700 AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) Vestigingen Nederland Utrechtseweg 44, Zeist PO Box 55, Nederland 3700 AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) België Hoogstraat 139/3 Rue Haute 139/ Brussels, België Telefoon +32 (0) Verenigd Koninkrijk Deanery Road Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Bijkantoor Edinburgh 24 Hanover Street Edinburgh EH2 2EN, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Spanje C/ José Echegaray 5-7 Parque Empresarial Las Rozas Madrid, Spanje Telefoon Bijkantoor Barcelona Avenida Diagonal 418 bajos Casa de Les Punxes Barcelona, Spanje Telefoon Bijkantoor Albacete C/ Francisco Fontecha Albacete Bijkantoor Badajoz Avda. de Fernando Calzadilla, Badajoz Bijkantoor Bilbao C/ Lersundi Bilbao Bijkantoor A Coruña Avenida Finisterre A Coruña Bijkantoor Gironda Pça. Catalunya Girona Bijkantoor Granada C/ Gran Vía de Colón Granada Bijkantoor Las Palmas de G.C. c/ Manuel González Martín Las Palmas de Gran Canaria Bijkantoor Madrid C/ Ferraz Madrid Bijkantoor Madrid C/ Mártires Concepcionistas 18 esq. C/ Ortega y Gasset Madrid Bijkantoor Murcia Avenida de la Libertad s/n Murcia Bijkantoor Oviedo C/ Cabo Noval Oviedo 70

11 Bijkantoor Palma de Mallorca Avenida de Portugal Palma de Mallorca Bijkantoor Pamplona Avda. del Ejército, Pamplona Bijkantoor Sevilla C/ Marqués de Paradas Seville Bijkantoor S.C. de Tenerife Rambla de Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Bijkantoor Valladolid Acera de Recoletos Valladolid Bijkantoor Valencia C/ Del Justícia Valencia Bijkantoor Zaragoza Avenida César Augusto Zaragoza Duitsland Mainzer Landstr Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon +49 (0) Fax +49 (0)

12 Overzicht balanstotalen van Triodos Groep en beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking Bedragen in miljoenen euro s Triodos Bank NV Triodos Cultuurfonds NV Triodos Fair Share Fund Triodos Groenfonds NV Triodos Renewable Energy Fund Plc Triodos Sicav I Triodos Micro Finance Fund Triodos Renewable Europe Fund Triodos Organic Growth Fund 29 0 Triodos Vastgoedfonds NV Retail beleggingsfondsen Ampere Equity Fund Stichting Triodos-Doen Stichting Hivos-Triodos Fonds Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund 3 3 Stichting Triodos Sustainable Trade Fund Triodos Ventures BV 9 11 WWB ISIS Fund 11 7 Other activities 1 46 Institutionele beleggingsfondsen Totaal beleggingsfondsen Triodos Bank Private Banking (totaal beheerd vermogen) Triodos Foundations in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje Totaal Dit overzicht bevat geen toegezegde bedragen. Overlappingen zijn mogelijk. Van een aantal instellingen was op het moment van het opstellen van dit overzicht nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. In dit overzicht zijn omwille van eenduidigheid balanstotalen opgenomen, behalve bij Triodos Bank Private Banking, waar het totaal beheerd vermogen conform Triodos criteria wordt vermeld. 178

13 Een historisch overzicht 2009 Triodos Bank opent een vestiging in Duitsland Triodos Bank lanceert Triodos Sustainable Trade Fund. Dit fonds verstrekt handelsfinancieringen aan gecertificeerde biologische en fair trade producenten in ontwikkelingslanden en opkomende markten Triodos Bank lanceert Triodos Values Pioneer Fund. Dit fonds is onderdeel van een tweede in Luxemburg opgericht fonds waarin ook Triodos Values Equity Fund en Triodos Values Bond Fund zijn ondergebracht Triodos Bank opent het internationale hoofdkantoor in Nederland. Het eerste in Luxemburg gevestigde Triodos beleggingsfonds, Triodos Renewables Europe Fund, wordt opgericht en belegt in Europese projecten voor duurzame energie. In Nederland wordt Triodos Cultuurfonds opgericht Triodos Bank opent een vestiging in Spanje. Triodos Vastgoedfonds wordt gelanceerd, het eerste vastgoedfonds dat uitsluitend in duurzame gebouwen belegt Triodos Fair Share Fund wordt opgericht. Het fonds biedt particulieren en instellingen de mogelijkheid te beleggen in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden Triodos Meerwaardefonds creëert de mogelijkheid voor beleggers om naast het Mixfonds te kiezen voor een Aandelenfonds en een Obligatiefonds Triodos Bank voegt de drie groenfondsen samen tot Triodos Groenfonds. Dit beursgenoteerde fonds is het eerste Nederlandse groene beleggingsfonds dat valt onder de fiscale groenregeling In samenwerking met Delta Lloyd Asset Management wordt Triodos Meerwaarde Mixfonds gelanceerd en aan de Effectenbeurs in Amsterdam genoteerd Triodos Bank opent een vestiging in het Verenigd Koninkrijk Samen met Stichting DOEN wordt Stichting Triodos-Doen opgericht en samen met Hivos, Stichting Hivos-Triodos Fonds. Beide fondsen investeren in ontwikkelingslanden en behoren tot de eerste fondsen die wereldwijd investeren in microfinanciering.: 1993 Triodos Bank opent een vestiging in België Biogrond Beleggingsfonds, het eerste groenfonds in Europa, wordt door Triodos Bank gelanceerd. Later volgen het Windfonds en het Groene Beleggingsfonds Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland Triodos Foundation wordt opgericht om vernieuwende projecten en bedrijven te ondersteunen met schenkingen en leningen. 179

14 1968 Een studiegroep, bestaande uit Adriaan Deking Dura (econoom), Dieter Brüll (hoogleraar fiscaal recht), Lex Bos (organisatieadviseur) en Rudolf Mees (bankier), wil een meer bewuste omgang met geld bevorderen. 180

15 Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg te brengen op maatschappelijk en milieugebied om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Haar Europese netwerk neemt bij dit streven een centrale plaats in. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in praktijk via haar vijf Europese vestigingen. We zijn een Europese bank met een krachtige missie, waarden en principes. Triodos Bank koestert het principe eenheid in verscheidenheid. Onze klanten en medewerkers hebben in de eerste plaats gezamenlijke waarden gemeen. Tegelijkertijd is er binnen de bank ruimte voor verscheidenheid om in te kunnen spelen op nationale en lokale verschillen in cultuur en op specifieke marktbehoeftes. Landen en markten kunnen onderling verschillen als het gaat om regelgeving, fiscaal beleid en overheidsbeleid met betrekking tot bankieren en duurzaamheid. De groei van Triodos Bank in Europa voltrekt zich geleidelijk. De bank overweegt de opening van kantoren in andere landen uitsluitend wanneer er ter plaatse deskundige en betrokken bankiers zijn die kiezen voor de missie van de bank met voldoende ondernemerschap om een nieuwe vestiging tot een succes te maken NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 145,8 106,9 110,3 239,5 40, NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten 1 (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 132,8 100,2 102,7 227,7 37, Aangepast naar aanleiding van nieuwe klantendefinitie. 181

16 Toevertrouwde middelen per vestiging ( miljoen) Krediet per vestiging ( miljoen) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (10%) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (5-15%) De wereld in 2014 Historisch lage rentes van de Europese Centrale Bank (ECB) en voor het eerst zelfs negatieve rentes in bijvoorbeeld Duitsland, kenmerkten opnieuw een moeilijk economisch jaar. Desondanks heeft duurzaamheid zich steeds meer verankerd in het leven van mensen. Deze trend heeft ertoe geleid dat er vanuit enkele vestigingen van de bank grootschalige campagnes zijn gevoerd om aandacht te vestigen op duurzaam en transparant bankieren. Met name in het Verenigd Koninkrijk zijn concurrerende bankenactief. Dit leidt tot meer diversiteit in de financiële sector. Veel van deze nieuwkomers afficheren zich als aanbieders van een alternatief en spelen in op de roep vanuit het publiek om fundamentele verandering in de banksector. Grote diversiteit is goed voor de financiële sector en, als deze beloften voor wat betreft duurzaamheid oprecht zijn, goed voor de banksector in het algemeen. Steeds meer mensen kiezen voor Triodos Bank als hun voorkeursbank omdat de bank in de meeste van hun financiële behoeften voorziet en dezelfde normen en waarden hanteert. Dit heeft in 2014 geleid tot een groei in de spaar-, krediet- en beleggingsportefeuilles. Door de evenwichtige en duurzame groei sinds haar oprichting is Triodos Bank uitgegroeid tot een middelgrote bank, met bijpassende regelgeving. Triodos Bank wil een goed beheerde, effectieve organisatie blijven met een langetermijnvisie. Interne eisen en externe regelgeving hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van interne governance, zowel op het hoofdkantoor als bij de verschillende vestigingen van Triodos Bank. Triodos Bank is hierdoor beter gepositioneerd voor groei van haar positieve impact. 182

17 Ondanks de groei van de kredietportefeuilles in alle vestigingen is het behalen van een gezond evenwicht tussen de omvang van de kredietportefeuille en de omvang van de toevertrouwde middelen nog steeds een uitdaging voor de toekomst. Onze resultaten Voorkeursbank van onze klanten Triodos Bank wil haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Zo zijn duurzame hypotheken in sommige landen nog steeds een uniek product. De Triodos hypotheek in Spanje werd in een belangrijk economisch tijdschrift genoemd als een van de 100 beste zakelijke ideeën. In Nederland draagt met name het mkb een duurzamer economie een warm hart toe. Veel ondernemers hebben bij Triodos Bank krediet aangevraagd en tevens hun zakelijke bancaire activiteiten, zoals hun rekening-courant, bij Triodos Bank ondergebracht. In Spanje is de balans gegroeid met 15% (2013: 38%). De groei van het aantal klanten, de toevertrouwde middelen en de kredietportefeuille was lager dan verwacht als gevolg van wijzigingen in de financiële sector. Zoals hogere kosten als gevolg van regelgeving en lagere marges in een kredietmarkt die steeds concurrerender wordt. Het pakket aan bancaire diensten is aanzienlijk uitgebreid door de ingebruikname van extra betaalautomaten en circa 200 nieuwe duurzame hypotheken. In het Verenigd Koninkrijk richt de bank zich opnieuw op de ontwikkeling van een privé-rekening courant. Deze zal volgens de planning begin 2016 worden gelanceerd. Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name haar kredietportefeuille verder kan groeien. In 2014 is in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in totaal EUR 23 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon ruim nieuwe certificaathouders verwelkomen. In Duitsland werden voor het eerst actief certificaten aangeboden aan (potentiële) cliënten. Hierdoor werd een bedrag van EUR 2 miljoen nieuw kapitaal aangetrokken. In België hebben de kredietportefeuille (met 20%, 2013: 15%), fondsen van Triodos Investment Management (met 63%, 2013: 65%) en Private Banking (met 33%, 2013: 61%) een sterke groei laten zien. Door de lage rentetarieven was de groei van de toevertrouwde middelen en het aantal nieuwe klanten (met 7%, 2013: 16%) lager dan in Een diepgaande haalbaarheidsstudie heeft ervoor gezorgd dat de invoering van een rekeningcourant voor retailklanten in België verder is vertraagd. Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging is nog niet genomen. Deelname aan een lerende organisatie Triodos Bank stimuleert medewerkers om zich in het kader van hun functie maar ook daarbuiten verder te ontwikkelen. Zo werd Triodos Bank in 2014 in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot Living Wage -werkgever. De bank garandeert namelijk dat de beloning van alle vaste medewerkers, externen en leveranciers die werkzaam zijn bij Triodos Bank aanzienlijk hoger ligt dan het minimumloon in dat land. De bank is in Schotland verhuisd naar een nieuw kantoor, dat met ingang van 2015 de uitvalsbasis zal zijn van het steeds groter wordend zakelijk team. 183

18 Elk jaar wordt een internationale Co-worker s Conference georganiseerd, waar een groot aantal medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2014 vond de bijeenkomst plaats in België. De Belgische vestiging van de bank was nauw betrokken bij de organisatie. De Belgische vestiging heeft daarnaast in 2014 een themadag georganiseerd, waarbij het thema Gezondheid en Zorg centraal stond. Deze dag werd bijgewoond door interne en externe experts en was gericht op de verdere ontwikkeling van deze belangrijke sector. De Spaanse vestiging heeft haar interne communicatie verbeterd om zo medewerkers meer bij de bank te betrekken. Zij deed dit door maandelijks bijeenkomsten te organiseren met medewerkers en kredietnemers, hetgeen heeft geleid tot een betrokken Triodos Bank-gemeenschap. Deze bijeenkomsten zullen ook in 2015 plaatsvinden. Duurzaam sparen en kredietverlening Grotere impact door duurzame financiering Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als belangrijke bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is. De kredietportefeuille is in 2014 opnieuw gegroeid en verder gediversifieerd. De kredietverstrekking in België is de mijlpaal van EUR 1 miljard gepasseerd en verder gediversifieerd. De kredietportefeuille bestond in 2011 voor 48% uit financieringen voor duurzame energieprojecten. Per ultimo 2014 was dit 40%. Hieruit bleek een verschuiving van de kredietverstrekking naar andere sectoren. Er was een significante groei met 43% (2013: +11% ) zichtbaar bij het aantal afgesloten particuliere hypotheken. Dit heeft mede geleid tot diversificatie van de kredietportefeuille. De verhouding kredieten/deposito s in België bedroeg 74%, tegenover 68% bij de bank in totaal. Dankzij een groter team en verbeterde processen is de Duitse kredietportefeuille in 2014 gegroeid met 3% (EUR 5 miljoen), terwijl in 2013 nog een afname was geboekt met 6%. Er werd voor EUR 25 miljoen (2013: EUR 4 miljoen) aan nieuwe kredieten verstrekt. De groei vond voornamelijk plaats bij de sector windenergie. De uitbetaling van sommige kredieten heeft in 2014 vertraging ondervonden, hetgeen positieve gevolgen zou moeten hebben voor In de toekomst zal de kredietverlening gericht zijn op duurzame energie, ouderenzorg, onderwijs en duurzaam vastgoed. De kredietverlening via het kantoor in het Verenigd Koninkrijk aan duurzame organisaties is gegroeid met 17% (2013: 4%) of EUR 104 miljoen tot EUR 722 miljoen. Het merendeel van deze organisaties was actief op het gebied van waterenergie, sociale huisvesting en levensbeschouwelijke instellingen. In Spanje heeft Triodos Bank grote steun geboden aan bedrijven en ondernemingen die opnieuw te kampen hadden met moeilijke economische vooruitzichten in hun sector. Tegelijkertijd heeft de bank haar kredietportefeuille gediversifieerd. Ondanks een stagnerende duurzame energiesector is het aantal nieuwe kredietnemers in andere sectoren in 2014 gestegen met 34% (2013: 41%), en het volume met 6% (2013: 9%). De groei vond met name plaats bij bijna-energieneutrale gebouwen, biologische voeding en landbouw en cultuur. De duurzame kredietportefeuille in Nederland, met uitzondering van kortlopende kredieten aan gemeenten, is in 2014 gegroeid met 10% (2013: 27%). Er was een sterke groei zichtbaar bij particuliere hypotheken voor duurzame huisvesting. De diversificatie van de kredietportefeuille hield onder andere in dat kredieten werden verstrekt in verband met meer efficiënt (her)gebruik van warmte-energie, zoals de stadsverwarming in Dordrecht en Eteck, warmte-/koude-opslag en het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot appartementen. De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2013 tot 0,28% in Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was. 184

19 Duurzaam sparen Alle vestigingen van Triodos Bank hebben hun uiterste best gedaan om het juiste evenwicht te bereiken tussen kredieten en toevertrouwde middelen. Zij deden dit door de kredieten te laten stijgen en de deposito s te laten afnemen. Steeds meer mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld belangrijk. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank en een relatief lage rente op het spaarsaldo te accepteren. Dit groeiende bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de waarden van de bank. De toevertrouwde middelen hebben in 2014 bij alle vestigingen van Triodos Bank een evenwichtige groei doorgemaakt. Met nieuwe klanten (gemiddeld zo n per maand) en een stijging van de toevertrouwde middelen met EUR 141 miljoen telde de Nederlandse vestiging per ultimo klanten. In België zijn de toevertrouwde middelen gegroeid met 11%, in vergelijking met 3% in de Belgische markt als geheel. Het kantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn netto spaardoel van 24% (2013: 28%) of EUR 186 miljoen bereikt. Iets meer dan de helft hiervan (EUR 68 miljoen) was te danken aan een groei in zakelijke deposito s. Hieruit bleek dat zowel bedrijven als particulieren in toenemende mate belangstelling hadden voor duurzaam bankieren. Het aantal klanten in Spanje is in 2014 gestegen met 19% (2013: 41%). De toevertrouwde middelen zijn gegroeid met 17%, hetgeen iets lager was dan verwacht in een markt met dalende rentetarieven. Niettemin is het aantal rekeningen-courant en bankpassen gestegen. Dit laat zien dat steeds meer klanten voor Triodos Bank kiezen als hun voorkeursbank. In Duitsland zijn de toevertrouwde middelen in 2014 gegroeid met 11% (2013: 55%). De vestiging bedient nu klanten. In 2014 is een nieuw Hoofd Retail Banking benoemd. Beleggingen en Private Banking Triodos Investment Management biedt impact beleggingsfondsen aan particulieren en institutionele beleggers in verschillende landen. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Triodos Investment Management. Triodos Corporate Finance in het Verenigd Koninkrijk bleef innovatieve financieringsmodellen in maatschappelijke beleggingen aanbieden. Deze bestonden onder andere uit het aantrekken van kapitaal voor Aspire en Ambition twee maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO) die als eerste met hun duurzame obligaties profiteerden van de Social Investment Tax Relief (SITR), een nieuwe belastingverlagingsregeling in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten zijn tevens uitgebreid naar gebieden buiten de MVO-sector. Zo is EUR aangetrokken voor investering in een bekend merk insectenwerende middelen. De omvang van de activiteiten van Private Banking is ook in 2014 aanzienlijk toegenomen. Dit geldt zowel voor Nederland als België. In België heeft Private Banking thans meer dan EUR 200 miljoen in beheer. De beleggingen in Duurzame Beleggingsfondsen zijn gegroeid met 63% (2013: 65%) of EUR 120 miljoen. Meer informatie over Triodos Private Banking vindt u hier. De Duitse vestiging biedt Triodos Sustainable Funds, en heeft ten opzichte van 2013 een instroom aan nieuwe beleggingen gerealiseerd van 112%. De totale instroom bedroeg EUR 3,4 miljoen (2013: 1,6 miljoen). 185

20 Een referentiepunt voor duurzaam bankieren De voordelen van duurzaam bankieren toont Triodos Bank niet alleen via haar financieringsactiviteiten. De bank wil ook in bredere zin laten zien dat geld via het banksysteem op een bewuste manier kan worden ingezet. Zodat geld een positieve verandering kan bewerkstelligen en bijdraagt aan een samenleving met levenskwaliteit. Triodos Bank hoopt zo ook andere banken te inspireren. In Spanje is in 2014 de I Triodos Enterprise Award geïntroduceerd. Meer dan klanten brachten hun stem uit op een van de zes finalisten. Daarnaast werden er gedurende het hele jaar op de diverse kantoren bijeenkomsten georganiseerd met ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd. Triodos Bank Spanje heeft haar maatschappelijke impact opnieuw vergroot. Zij heeft het bewust gebruiken van geld gepromoot via uitgebreide berichtgeving in de media (meer dan artikelen), door het organiseren van meer dan 200 congressen waaraan mensen deelnamen en door het lanceren van een Twitter-account (8.900 volgers eind 2014). Triodos Bank in Spanje was actiever op Facebook dan welke andere bank in Spanje ook. In Frankfurt, Duitsland, hebben Triodos Bank, GLS Bank, Evangelische Bank en Oikocredit gezamenlijk de Fair Finance Week opgestart, vijf dagen met openbare discussies over duurzame financiering en de noodzaak van transformatie van de banksector. Het is de bedoeling om dit concept tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De CEO van Triodos Bank heeft op een Nederlandse biologische boerderij de jaarcijfers over 2014 gepresenteerd. Dit genereerde grote media-aandacht voor biologisch of slow bankieren, waarbij het belang van autonome groei werd benadrukt boven groei louter om de groei. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben deelgenomen aan de eerste wereldwijde dag van op waarden gebaseerd bankieren, als onderdeel van een initiatief van de Global Alliance for Banking on Values waaraan miljoenen mensen over de hele wereld hebben deelgenomen. Triodos Bank heeft zich heel 2014 ingespannen om positieve ontwikkelingen in de bancaire sector te bewerkstelligen. De Nederlandse vestiging heeft een parlementaire hoorzitting van de financiële commissie over duurzaam bankieren bijgewoond. Daarbij kreeg de bank feedback van diverse leden van de Tweede Kamer en andere invloedrijke partijen. Naar aanleiding van het evenement zal in 2015 een overleg met de Minister van Financiën plaatsvinden. Een campagne over vijf dingen die ze je niet vertellen over de economie heeft geleid tot een debat daarover via sociale media. Door de lancering van het on-line tijdschrift The Colour of Money in alle vestigingen werd de betrokkenheid van de bank bij haar klanten vergroot en de klantenbinding versterkt. Vooruitzichten Het Europees netwerk van vestigingen staat centraal bij het realiseren van de ambities van Triodos Bank, zoals het bevorderen van duurzaam bankieren en het verdiepen van de rol van banken als financiers van duurzame economische ontwikkeling. De bank heeft inmiddels ruim klanten. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot positieve veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen. Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2015 verder ontwikkelen en autonoom groeien. Daarbij zal de nadruk meer liggen op kwalitatieve dan op kwantitatieve groei. 186

21 Triodos Bank Spanje is voornemens haar positie als referentiepunt voor duurzaam en ethisch bankieren in het land te behouden naarmate het herstel van het financiële systeem zich inzet. Zij zal haar zichtbaarheid in de markt vergroten, haar kredietportefeuille verder diversifiëren en haar toevertrouwde middelen en klantenaantallen doen groeien. In het kader van haar propositie als voorkeursbank zal de vestiging een nieuw platform introduceren om haar dienstverlening te verbreden door middel van het aanbieden aan haar klanten van multichannel diensten zoals mobiel bankieren. Daarnaast is Triodos Bank Spanje voornemens zes tot acht nieuwe bijkantoren te openen. De Belgische vestiging zal, net als de andere vestigingen, verder gaan met de diversificatie van haar kredietportefeuille. Zij zal haar impact op de Belgische markt vergroten door de opening van een nieuw kantoor in Gent, en haar kantoor in Brussel vergroten. Bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk liggen de prioriteiten in 2015 bij de ontwikkeling van een gevarieerde, high impact -kredietportefeuille, waarbij men zich richt op kernsectoren als gezondheidszorg en woningbouwverenigingen op het platteland. De vestiging zal ook blijven werken aan de ontwikkeling van een privé rekening-courant die gepland staat voor begin Bristol is in 2015 Europese Groene Hoofdstad. Triodos Bank zal hierbij een actieve rol spelen is ook het jaar waarin de vestiging in het Verenigd Koninkrijk twintig jaar bestaat. Om dit te vieren is er in juni een bijzonder evenement gepland. De Duitse vestiging is voornemens om het aanbod van retailproducten flink uit te breiden om zo aanzienlijk meer inkomsten te genereren. Zij wil dit doen door zich actiever bezig te houden met het aanbieden van Triodos Sustainable Funds. Ook is zij voornemens om certificaten van aandelen Triodos Bank weer aan te bieden zodat de lokale kredietportefeuille kan groeien. De vestiging zal zich daarbij in het bijzonder richten op stichtingen en family offices. Naar verwachting zal de groei van de kredietportefeuille zich versnellen en zal men zich richten op nieuwe markten zoals duurzaam vastgoed. De belangrijkste doelstelling voor Triodos Bank in Nederland is het uitbreiden van de kredietverstrekking aan het mkb. Ter ondersteuning hiervan zal er in extra medewerkers en systemen worden geïnvesteerd. De bank verwacht dat al deze inspanningen zullen leiden tot groei van het aantal particuliere klanten, beleggers en kredietnemers. Triodos Bank is een middelgrote bank geworden in een sector die steeds strikter wordt gereguleerd. De bank zal verbeteringen in haar governance die in 2014 zijn doorgevoerd verder verankeren en blijvend duurzame voordelen bieden in lokale markten vanaf een pan-europese basis. 187

22 Triodos Investment Management volle dochter van Triodos Bank wereldwijd leider in impact investing totaal EUR 2,7 miljard aan beheerd vermogen beheerder van 17 fondsen actief in diverse duurzame sectoren; variërend van microfinanciering tot kunst en cultuur Inleiding Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en verantwoordelijk voor het beheer van de Triodos beleggingsfondsen, is een wereldwijd erkend leider in impact investing. EUR 2,7 miljard Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg tot EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: 15% stijging). Triodos Investment Management beheert directe beleggingen in diverse sectoren, waaronder klimaat en energie, inclusive finance, duurzame handel, biologische landbouw, biologische voeding en duurzame lifestyleondernemingen, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met bovengemiddelde prestaties op milieu-, maatschappelijk en governancegebied (ESG). Triodos Investment Management heeft 17 fondsen in beheer die beleggen in Europa en opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Het totaal beheerd vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard (2013: 15%). Zowel particuliere als institutionele beleggers kunnen in deze fondsen beleggen. De beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder Triodos Bank. Met institutionele beleggers, private banken en family offices die beleggen in de fondsen onder beheer wordt rechtstreeks contact onderhouden door Triodos Investment Management. De ontwikkeling en resultaten van de fondsen werken door in het financiële resultaat van Triodos Investment Management. Daarom wordt in dit verslag een overzicht gepresenteerd van zowel de duurzame sectoren als van de activiteiten, risico s en vooruitzichten van alle relevante fondsen. Groeiende vraag Triodos Investment Management heeft als missie het inzetten van geld om een positieve verandering teweeg te brengen. Haar doelstelling als investeerder is met name om als katalysator te fungeren bij de overgang naar een economie waarbij de mens en het milieu op de eerste plaats komen, in lijn met de visie en missie van Triodos Bank. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat er, niet in de laatste plaats door de aanhoudende groeicijfers, meer vraag onder beleggers is naar geloofwaardige beleggingen die niet alleen financiële resultaten maar ook echte impact bieden. In 2014 heeft Triodos Investment Management zich wederom gericht op groei van haar beleggersbestand onder middelgrote institutionele beleggers, private banken, family offices en vermogende particulieren. 188

23 Triodos Investment Management is voortdurend op zoek naar financiële oplossingen voor uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied. Zo heeft zij een nieuw beleggingsfonds ontwikkeld, Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 is gelanceerd. Triodos Organic Growth Fund is een langetermijn private-equityfonds dat investeert in aandelenkapitaal van toonaangevende, niet-beursgenoteerde ondernemingen in de sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Triodos Investment Management heeft meer dan 20 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing, waarbij zowel financieel rendement wordt behaald als rendement op maatschappelijk en milieugebied. In 2014 betekende dit: een reductie met meer dan ton CO 2 door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 630,7 MW. Dit komt neer op het elektriciteitsverbruik van Europese huishoudens; dat kleinschalige boeren in 22 landen wereldwijd direct werden betaald bij levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen. Hierdoor werden 13 verschillende duurzame agrarische producten op internationale markten gebracht; EUR 97 miljoen vermogen onder beheer in kunst- en cultuurinitiatieven; projecten die 2,6 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan kunstenaars; een stijging van de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving door het beheer van een portefeuille van duurzame kantoorpanden die 60 tot 70% minder CO 2 uitstoten dan het gemiddelde gebouw; een groei van inclusive finance-fondsen tot EUR 633 miljoen. In totaal hebben deze fondsen financieringen verstrekt aan 117 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen. Engagement beursgenoteerde ondernemingen Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governancegebied. Via deze Socially Responsible Investment (SICAV I) fondsen maken beleggers deel uit van een streven naar een meer duurzame werkwijze bij een aantal van s werelds grootste beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2014 een dialoog gevoerd met bijna 87% van de 287 ondernemingen in het duurzame beleggingsuniversum van Triodos Bank. Eind 2014 beheerden de SRI-fondsen EUR miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in Europese staats- en bedrijfsobligaties. De resultaten van de fondsen Uit de toename over de gehele linie van middelen die aan Triodos Investment Management werden toevertrouwd blijkt de toenemende vraag van beleggers naar duurzame beleggingen. Wereldwijd kiezen beleggers niet alleen voor financiële resultaten maar steeds vaker ook voor zinvolle en meetbare impact. Deze ontwikkeling is van onschatbare waarde bij de overgang naar een duurzamere maatschappij. Het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management is in 2014 met EUR 149 miljoen gegroeid tot EUR 2,7 miljard, een stijging van 6% (2013: een stijging van 15%). 189

24 De overdracht van Ampere Equity Fund naar een andere beheerder per 1 januari 2014 heeft geleid tot een vermindering van het beheerd vermogen met EUR 221 miljoen. Dit werd in de loop van het jaar gecompenseerd door solide instromen bij het merendeel van de beleggingsfondsen, hetgeen heeft geleid tot een netto stijging van het totaal beheerd vermogen. De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV l), die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen, hebben een duidelijke groei doorgemaakt met 53%. De fondsen zijn in 2014 voor de eerste keer een aanzienlijke mijlpaal van EUR 1 miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben ook een aanzienlijke groei gerealiseerd met 26% respectievelijk 40%. Het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund is eveneens met 7% gegroeid. De omvang van Triodos Organic Growth Fund bij de lancering van het fonds bedroeg EUR 25,3 miljoen; het beheerd vermogen is in 2014 gegroeid met 16% tot EUR 29,3 miljoen. Het beheerd vermogen van de Nederlandse impactfondsen Triodos Groenfonds, Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds daalde licht met 6%, 5% en 2%. Triodos Vastgoed had minder last van negatieve herwaarderingen dan in eerdere jaren, waardoor het beheerd vermogen slechts marginaal is gedaald. De resultaten van de portefeuille van het fonds waren met een bezettingsgraad van meer dan 97% wederom sterk. De instroom van nieuw beheerd vermogen in 2014 bij Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds was lager dan verwacht. De regelgeving voor beleggingsbeheerondernemingen is voortdurend in ontwikkeling, zowel op Europees als op Nederlands niveau. In 2014 heeft Triodos Investment Management de regelgeving van de Europese Richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) doorgevoerd die op 22 juli 2014 van kracht is geworden. Vanaf dat moment heeft Triodos Investment Management een licentie om als alternatieve beleggingsfondsbeheerder te opereren. In het kader van de AIFMD-richtlijn dienen beheerders ten minste gegevens te publiceren over hun beloningspraktijken voor werknemers wier beroepsactiviteiten van grote invloed zijn op hun risicoprofiel. In 2014 heeft Triodos Investment Management de Code of Excellence van DUFAS onderschreven waarin, onder andere, transparantie over het beloningsbeleid wordt behandeld. Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn in dienst bij Triodos Bank. Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De belangrijkste elementen van het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank zijn vermeld in de Principes van Goed Fondsbestuur. De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) werd eveneens in de activiteiten van Triodos Investment Management doorgevoerd, evenals de Europese Markt Infrastructuur Regulering (EMIR). Triodos Investment Management voldoet volledig aan dit nieuwe regelgevingsklimaat en heeft alle vereiste aanpassingen in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Verdere stroomlijning van de interne bedrijfsvoering van Triodos Investment Management, waaronder de introductie van een nieuw ICT-systeem voor portfoliobeheer, stond in 2014 eveneens hoog op de agenda. 190

25 Energie en klimaat Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Dit maakt Triodos Investment Management een preferred partner voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie. Het beheerd vermogen voor de sector Energie en Klimaat bedroeg EUR 787 miljoen per ultimo 2014 (2013: EUR miljoen). 1 De overdracht van het Ampere Equity Fund per 1 januari 2014 heeft geleid tot een daling van het totale beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat met EUR 221 miljoen. Zonder deze overdracht zou het beheerd vermogen in de sector Energie en Klimaat stabiel zijn geweest Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO 2 -uitstoot bereikt van meer dan ton CO 2 door duurzame energieprojecten met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 630,7 MW. Eind 2014 besloeg de totale investeringsportefeuille op het gebied van duurzame energie in Europa meer dan 101 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 630,7 MW. Hiermee wordt de CO 2 -uitstoot jaarlijks met meer dan ton omlaag gebracht. Dit komt overeen met het energieverbruik van Europese huishoudens per jaar. Deze projecten bestaan uit 48 windenergieprojecten, 17 zonne-energieprojecten, 11 biomassaprojecten, 10 warmte/koude-opslagprojecten, één klein hydroproject en acht projecten in een ontwikkelingsfase. De activiteiten van Triodos Groenfonds en Triodos SICAV II Triodos Renewables Europe Fund werden aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Triodos Renewables plc werd aangestuurd vanuit het Verenigd Koninkrijk. 1 Dit cijfer is inclusief de beleggingen van Triodos Groenfonds in de biologische landbouwsector. Aangezien dit fonds vanuit de divisie Energie & Klimaat wordt beheerd is dit cijfer in deze divisie opgenomen voor dit verslag. Casestudie In 2014 was Triodos Groenfonds een van de leden van het consortium dat betrokken was bij de financiering van het Westermeerwind-project, een toonaangevend windenergieproject in het water langs de dijken van de Noordoostpolder bestaand uit 48 turbines van elk 3 MW. Het windpark heeft een opwekkingscapacteit van meer dan 500 GWh aan duurzame elektriciteit, genoeg om huishoudens van energie te voorzien. Hierdoor zal het windpark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Nederlandse overheid op het gebied van energiebesparing. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 heeft Triodos Groenfonds uitvoering gegeven aan haar voornemen om de portefeuille verder te diversifiëren door 10% van het beheerd vermogen te beleggen in duurzame energieprojecten in opkomende markten. Triodos Groenfonds heeft in 2014 twee leningen gefiatteerd: Lake Turkana Wind Park in Kenia en Essel-Clean Solu, een riviercentraleproject in Nepal. Beide projecten hebben er in grote mate aan bijgedragen dat de inwoners van deze landen een betere toegang tot energie hebben gekregen. Het totale beheerd vermogen van het fonds per ultimo 2014 bedroeg EUR 620 miljoen. 191

26 In lijn met de strategie van Triodos Renewables Europe Fund om ervaren ontwikkelaars te steunen bij de toename van de duurzame energieopwekkingscapaciteit in Europa heeft het fonds een volgende belegging gedaan in Silvius Sun. Silvius Sun is een dochtermaatschappij van Solar Access, dat over een portefeuille beschikt van 20 zonne-energieprojecten in België van in totaal 20,4 MW. De zonnepanelen bevinden zich op de daken van commerciële gebouwen. Het beheerd vermogen van het fonds bedroeg per ultimo 2014 EUR 63 miljoen. Triodos Renewables plc heeft twee nieuwe projecten aan haar portefeuille toegevoegd. De in 2014 verworven projecten die zich nu in de bouwfase bevinden zullen in de loop van % toevoegen aan de opwekkingscapaciteit van Triodos Renewables. Triodos Renewables plc heeft in 2014 een record van in totaal 134 miljoen kwh gegenereerd. Het totaal beheerd vermogen van de portefeuille in het Verenigd Koninkrijk bedroeg per ultimo 2014 EUR 104 miljoen. Vooruitzichten Om de overgang van een kolengestookte economie naar een duurzamere economie te bewerkstelligen is het van essentieel belang dat de vraag naar energie daalt, dat zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie, en dat er op grote schaal wordt belegd in duurzame energiesystemen. Triodos Investment Management is van mening dat duurzame energie de beste oplossing blijft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zij zal haar jarenlange ervaring met het financieren van duurzame energieprojecten blijven aanwenden om de overgang naar een duurzame economie te katalyseren. Triodos Investment Management is ervan overtuigd dat zij het beheerd vermogen in haar Energie- en Klimaatfondsen verder kan laten groeien. Emerging Markets De fondsen in inclusive finance en duurzame handel hebben als doelstelling om bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparant is en verantwoordelijke financiële diensten biedt aan alle lagen van de bevolking, draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De Emerging markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging markets groeiden in 2014 met EUR 71 miljoen tot EUR 633 miljoen, een stijging met 12,6% ten opzichte van De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development fund worden alle aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland. Ontwikkelingen in 2014 In 2014 zijn Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund zeer actief geweest met aandelenbeleggingen. Samen hebben de fondsen aandelen verworven in zes microfinancieringsinstellingen. Tegelijkertijd hebben de fondsen een deel van hun aandelen in drie microfinancieringsinstellingen verkocht omdat zij waren uitgegroeid tot volwaardige banken voor wat betreft bereik, bestuur, risicobeheer en resultaten. 192

27 Inclusive finance Het totaal in beheer gegeven vermogen van de gezamenlijke inclusive finance-instellingen bedroeg EUR 600 miljoen, een stijging van 12,5%. De vier inclusive finance fondsen van Triodos Investment Management: Triodos Fair Share Fund, SICAV-II Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos Triodos Fonds hebben in microfinancieringsinstellingen en -banken in 47 landen gefinancierd. Deze instellingen hebben in totaal 10,7 miljoen mensen een lening verstrekt (2013: 8,4 miljoen), van wie 70% vrouwen, en 8,3 miljoen mensen de mogelijkheid geboden om te sparen (2013: 7,9 miljoen). 49% van deze klanten woont op het platteland. EUR 633 miljoen Sinds 1994 is ons beheerd vermogen in de microfinancieringssector gegroeid tot EUR 633 miljoen, waardoor we een van de belangrijkste investeerders in de sector zijn. De vier Triodos inclusive finance fondsen zijn aandeelhouder in 22 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en banken over heel de wereld (2013: 22). Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Board of Directors van de microfinancieringsinstellingen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren. 193

28 Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen 31 december 2014 Casestudie Triodos Investment Management heeft samen met AccesHolding en responsability het eigendom van de Georgische microfinancieringsorganisatie Credo overgenomen van VisionFund International. Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund hebben gezamenlijk een belang van 19,8%. Credo onderscheidt zich als een internationaal erkende aanbieder van microfinancieringsdiensten in heel Georgië. In nauwe samenwerking met de directie van Credo zal Triodos Investment Management, samen met de andere beleggers, voortbouwen op de zeer solide fundering en Credo blijven ontwikkelen tot een sterke aanbieder van duurzame en toegankelijke financiële diensten. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de sociale en economische ontwikkelingen in Georgië. Vooruitzichten Voor de inclusive finance fondsen wordt een aanhoudende groei verwacht in lijn met de huidige trends. Triodos Investment Management ziet een sterke vraag naar financiering in opkomende markten en zal nieuwe beleggingen aan de portefeuilles van de inclusive finance fondsen blijven toevoegen. De fondsen zullen zich blijven richten op een breed scala aan instellingen die actief zijn op het gebied van financiële inclusie, zoals traditionele microfinancieringsinstellingen, evenals mkb-banken en microleasingmaatschappijen. 194

29 Kunst en cultuur Triodos Bank loopt al vele jaren voorop op het gebied van financiering van kunst en cultuur. Triodos Bank promoot een sector die volgens haar het meest gebaat is bij een bredere variëteit aan financieringsbronnen, bestaande uit een mix van schenkingen, donaties, subsidies en commerciële financieringen. Triodos Investment Management beheert het in Nederland gevestigde Triodos Cultuurfonds, dat als doelstelling heeft te helpen de sector veerkrachtiger te maken. Het fonds is opgericht in 2006 en belegt in culturele projecten die streven naar verbetering en behoud van kunst en cultuur. Eind 2014 was het totaal netto vermogen van het fonds gedaald met 5,0% tot EUR 97 miljoen (2013: EUR 103 miljoen). Dankzij de door Triodos Cultuurfonds gefinancierde projecten hebben 2,6 miljoen mensen in 2014 theaters en musea bezocht en hebben kunstenaars geprofiteerd van betaalbare, door Triodos Cultuurfonds gefinancierde, atelierruimte. Casestudie In 2014 heeft Triodos Cultuurfonds de samenstelling van haar portefeuille verder gediversifieerd. In lijn met het huidige risico-rendementsprofiel heeft het fonds een aantal leningen verstrekt aan culturele instellingen met een enigszins hoger risicoprofiel en vooruitzichten van bijbehorende hogere rendementen. Deze leningen kunnen bijdragen aan een hoger rendement voor het fonds en stimuleren tegelijkertijd het ondernemerschap in de culturele sector. Een goed voorbeeld hiervan is de Metaal Kathedraal. Deze voormalige kerk wordt thans gebruikt als cultureel platform waar culturele activiteiten, zoals festivals, concerten en presentaties, worden georganiseerd en waar kunstenaars betaalbare werkruimte kunnen huren. Vooruitzichten Triodos Cultuurfonds streeft naar meer diversificatie van haar portefeuille door te beleggen in projecten met gediversifieerde opbrengsten en met in sommige gevallen een commerciëler karakter, terwijl zij tegelijkertijd haar activiteiten voor theaters, musea en kunstenaarscollectieven wil voortzetten. Het toevoegen van dergelijke nieuwe soorten culturele instellingen aan de portefeuille zou moeten resulteren in hogere opbrengsten vanuit het fonds. Triodos Cultuurfonds streeft ernaar om in 2015 een aantrekkelijke propositie te blijven bieden voor beleggers en een directe impact te kunnen realiseren op een gezonde ontwikkeling van de Nederlandse culturele sector. Verwacht wordt dat het volume van het beheerd vermogen van het fonds in 2015 licht zal stijgen. Duurzaam vastgoed De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gestoeld op een unieke visie op duurzaamheid, gebaseerd op de Triodos Test voor Duurzaam Vastgoed op basis van vier P s: People, Planet, Profit en Project. Triodos Investment Management B.V. beheert Triodos Vastgoedfonds N.V. Triodos Real Estate Investment Management B.V. beheerde Green Offices I CV een beleggingsconstructie die zelf beheerder was van het duurzame hoofdkantoor van het Nederlandse koeriersbedrijf TNT. Triodos Real Estate Investment Management B.V. heeft diverse operationele taken uitbesteed aan Triodos Investment Management B.V. Hier kwam in het eerste kwartaal 2014 een einde aan door de verkoop van het TNT-gebouw. 195

30 Triodos Vastgoedfonds De marktomstandigheden voor vastgoed lijken te verbeteren en herwaarderingen worden minder fors dan in eerdere jaren. Triodos Vastgoedfonds is dankzij een relatief lage leegstand, lange gemiddelde looptijden van huurcontracten, en een focus op beleggingen in kwaliteitsgebouwen, echter goed gepositioneerd in vergelijking met andere vastgoedbeleggingsfondsen. Het fonds krijgt regelmatig erkenning voor de kwaliteit van de portefeuille en zijn visie op vastgoed. In 2014 was Triodos Vastgoedfonds bijvoorbeeld een van de drie genomineerden voor de FGH Vastgoedprijs. De beleggingsportefeuille is in 2014 gekrompen van EUR 71,0 tot EUR 69,7 miljoen als gevolg van de enigszins lagere waardering van de activa in portefeuille. In 2014 hebben de aandeelhouders ingestemd met een wijziging van de statuten, waardoor de nominale waarde van het fonds kon dalen. Hierdoor was Triodos Vastgoedfonds in staat een uitkering te doen aan aandeelhouders. Casestudie GasTerra In 2010 heeft Triodos Vastgoedfonds een leegstaand gebouw aangekocht naast het treinstation in Groningen. Tegelijkertijd ondertekende het fonds een Green Lease contract met GasTerra, de toekomstige huurder van het gebouw. De partners kwamen overeen dat het gebouw zou worden opgeknapt tot een uiterst energiezuinig en duurzaam kantoor met een verbeterd energielabel van G naar A+. In dit Green Lease contract komen huurder en verhuurder overeen dat toekomstige besparingen uit lagere energiekosten ten goede zullen komen aan het budget voor de verbouwing. In april 2013 werd het gebouw geopend door, toen nog, Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Willem Alexander. In 2014 werd het gebouw genomineerd voor de prestigieuze FGH Vastgoedprijs. Vooruitzichten Triodos Investment Management streeft ernaar de kwaliteit van het fonds te handhaven, in het licht van uitdagende marktomstandigheden. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden onderzocht om het beheerd vermogen te laten groeien. Biologisch(e) voeding en landbouw Triodos Investment Management ziet de noodzaak en de mogelijkheid om ondernemingen te ondersteunen die een belangrijke rol spelen bij de overgang naar een duurzamere levensstijl en economie. Europese biologische en duurzame op de consument gerichte ondernemingen groeien en bereiken een zekere mate van volwassenheid in hun ontwikkeling. Echter, met uitzondering van durfkapitaal en angel investors, worden de kapitaalmarkten het meest gekenmerkt door een kortetermijn focus die niet past bij de langetermijn focus van missiegedreven ondernemingen. Het Triodos Organic Growth Fund, dat in januari 2014 werd opgericht als subfonds van Triodos SICAV II, streeft ernaar deze leemte te vullen. Triodos Organic Growth Fund Triodos Organic Growth Fund is een evergreen -fonds dat voor de lange termijn en missie gerelateerd aandelenkapitaal verstrekt aan toonaangevende ondernemingen in de sector biologische voeding en duurzame consumentenproducten. Sinds de lancering van het fonds op 13 januari 2014 met een omvang van EUR 25,3 miljoen heeft Triodos Organic Growth Fund een groei doorgemaakt met 15,8% tot EUR 29,3 miljoen. 196

31 In 2014 heeft Triodos Organic Growth Fund twee beleggingen gerealiseerd. De eerste belegging van het fonds was in de Deense marktleider in biologische voeding Aarstiderne en de tweede belegging was in het Duitse postorderbedrijf en internetwinkel voor duurzame consumentenproducten Triaz. Casestudie Aarstiderne Sinds februari 2014 is Triodos Organic Growth Fund houder van 20% van de aandelen in Aarstiderne A/S (Deens voor de Seizoenen ). Aarstiderne is leverancier van biologische maaltijdboxen met 120 medewerkers en bezorgt rond maaltijdboxen per week aan zo n afnemers in Denemarken en Zweden op abonnementsbasis. Al vier jaar biedt deze voorloper in de Deense biologische voedingssector zowel traditionele boxen met biologische fruit- en groentesoorten als boxen met afgepaste ingrediënten, inclusief vlees en vis, voor de bereiding van specifieke maaltijden. Recepten worden bijgeleverd. Vooruitzichten Triodos Organic Growth Fund voorziet een groei van haar portefeuille door toevoeging van drie tot vier nieuwe beleggingen. Het fonds richt zich momenteel op beleggingen van EUR 2 tot 6 miljoen elk. De doelstelling van het fonds is om eind 2015 circa 65% van de totale intrinsieke waarde te hebben belegd. Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen Triodos SICAV I bestaat uit vier in Luxemburg gevestigde subfondsen die worden gedistribueerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. In 2014 is Triodos SICAV I de historische mijlpaal van EUR 1 miljard aan beheerd vermogen gepasseerd. De fondsvolumes van Triodos SICAV I zijn in 2014 gegroeid met 52,9% tot EUR miljoen. De vier fondsen zijn Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Pioneer Fund, Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund en beleggen alle in aandelen en obligaties van beursgenoteerde ondernemingen die vanuit maatschappelijk en milieuoogpunt goed presteren in vergelijking met de collega s in hun sector. Met hun werk hebben de Triodos SICAV I-fondsen diverse prijzen in de wacht gesleept. Zo heeft Triodos Sustainable Mixed Fund de CASH Fund Award gekregen als beste fonds in de categorie Mixed Global Currency Balanced en kwam Triodos Investment Management in 2014 bij de uitreiking van De Standaard-La Libre Belgique Award bij de Fondsprijzen België uit de bus als beste manager van Socially Responsible Investment fondsen. Engagement Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2014 tot positieve resultaten geleid. Triodos Research maakte bij 125 aandeelhoudersvergaderingen gebruik van stemrechten namens Triodos SICAV I. De bedrijven werden van tevoren geïnformeerd over de kwesties die Triodos in stemming wilde brengen, zodat organisaties zich daarop op een zinvolle manier konden voorbereiden. In totaal is Triodos Research 495 keer de dialoog aangegaan met 241 ondernemingen. Dit heeft geleid tot een aantal aanzienlijke verbeteringen in hun MVO-beleid en hun resultaten. Hiermee heeft Triodos duidelijk aangetoond dat duurzaam beleggen op de beurs kan leiden tot materiële ontwikkelingen in duurzaam gedrag van ondernemingen. 197

32 Vooruitzichten Triodos Investment Management verwacht dat de aanhoudende instroom van nieuwe beleggingen in 2015 stabiel zal blijven en zal leiden tot verdere groei van het beheerd vermogen bij de fondsen. Triodos Investment Management zal de verdere ontwikkeling van de SRI-fondsen in 2015 onderzoeken. Financiële resultaten Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management is per ultimo 2014 gegroeid met 6% tot EUR 2,7 miljard. De bedrijfsopbrengsten (exclusief buitengewone resultaten) zijn gestegen met 4,8% tot EUR 25,3 miljoen (2013: EUR 24,2 miljoen). De totale baten bedroegen EUR 30,8 miljoen dankzij buitengewone winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in Emerging Markets. De kosten zijn in 2014 gestegen met 7,8% tot EUR 19,9 miljoen (2013: EUR 18,5 miljoen), voornamelijk als gevolg van de hogere directe en indirecte personeelskosten. De winst na belasting bedroeg EUR 8,2 miljoen, een stijging van 76,4% in vergelijking met Deze sterke stijging van de winst is voornamelijk te danken aan de winsten op beleggingen als gevolg van de verkoop van aandelenbeleggingen in de portefeuilles van Triodos Sustainable Finance Foundation en Hivos Triodos-Fund. De nettowinst, zonder de buitengewone baten, bedroeg EUR 4,1 miljoen, een daling met 4,1% in vergelijking met 2013 (EUR 4,7 miljoen). De balans van Triodos Investment Management bestaat voornamelijk uit liquide middelen, kortlopende vorderingen op beheerde entiteiten en kortlopende schulden aan Triodos Bank. Vooruitzichten Triodos Investment Management heeft het volste vertrouwen dat de door haar beheerde fondsen beleggers zullen blijven aantrekken en zullen blijven groeien, voortbouwend op meer dan 20 jaar ervaring in het samenbrengen van waarden, visie en beleggingsrendementen. In 2015 wordt een groei van het beheerd vermogen van rond 10% verwacht. Triodos Investment Management is goed gepositioneerd voor verdere groei, met een stijgende vraag van impactbeleggers die op zoek zijn naar een ervaren, betrouwbare en professionele impact beleggingspartner. Ter versterking van haar reputatie als innovatieve beleggingsbeheerder zal zij zich binnen de bestaande fondsen blijven ontwikkelen en uitbreiden en nieuwe waarden gedreven beleggingsoplossingen creëren. Triodos Investment Management zal met name de verdere ontwikkeling van haar SRI-fondsen onderzoeken. Dit zal verder bijdragen aan het bereiken van de missie van Triodos Investment Management en de impact van haar fondsen vergroten. Dit is met name van belang in een competitieve markt waarin steeds meer organisaties zichzelf presenteren als maatschappelijk verantwoorde beleggers. Triodos Investment Management zal zich in strategisch opzicht blijven richten op individuele beleggers, maar ook in toenemende mate op vermogende particulieren, family offices en semi-institutionele beleggers. Triodos Investment Management zal tevens haar internationale spreiding vergroten. In het kader van de ambitie om verdere groei van behaalde impact te realiseren, en met uitdagende marktomstandigheden en toenemende regelgeving in het achterhoofd, streeft Triodos Investment Management naar een groei van haar beheerd vermogen tot EUR 3,1 miljard in

33 Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket financiële en niet-financiële diensten. Daarbij richt Private Banking zich op vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen, die daarmee kunnen investeren in duurzaam ondernemen. Haar voornaamste doel is het aangaan van een zinvolle dialoog met haar klanten, begrijpen wat zij nodig hebben op financieel gebied en aanwenden van haar expertise om beleggingen te gebruiken voor de financiering van op waarden gebaseerde ondernemingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt de kern van de activiteiten. Triodos Bank Private Banking biedt zowel Triodos beleggingsfondsen aan als individueel vermogensbeheer. De onderzoeksafdeling Triodos Research onderzoekt welke ondernemingen voor belegging in aanmerking komen. Triodos Bank Private Banking is actief in Nederland en België en is van plan binnen drie jaar toe te treden tot de Duitse markt. Met uitzondering van Triodos Bank België, die op het gebied van Private Banking-diensten samenwerkt met Puilaetco Dewaay Private Bankers, is Private Banking een samenwerking aangegaan met Triodos MeesPierson Investment Management. Triodos MeesPierson is een joint venture die de brede expertise op het gebied van vermogensbeheer van ABN AMRO MeesPierson combineert met de deskundigheid op het gebied van duurzaamheid. Triodos MeesPierson beheert de duurzame activa van klanten van Triodos Bank en ABN AMRO MeesPierson. Prestaties Focus op duurzaamheid De beleggingen van Triodos zijn gebaseerd op belangrijke duurzaamheidsthema s zoals Energie en klimaat of Voedsel en landbouw. De bank beoogt met die beleggingen een combinatie te kunnen bieden van grote duurzame impact en redelijke rendementen. Klanten van Triodos Private Banking in Nederland krijgen toegang tot deze beleggingen via vermogensbeheer (60%, 2013: 55%), beleggingsadvies (8%, 2013: 9%) en zelfstandig beleggen ( execution only ) (32%, 2013: 36%). 199

34 Toevertrouwde middelen Triodos Bank Private Banking in miljoenen euro s De lichte daling bij beleggingsadviezen is in lijn met de verwachtingen na de invoering van een nieuwe transparante prijsstructuur voor advieserlening eind Klanten betalen Triodos Private Banking nu rechtstreeks voor beleggingsadvies zodat er geen sprake meer is van verborgen kosten. Door deze ontwikkeling heeft een beperkt aantal klanten ervoor gekozen om in 2014 over te stappen op andere diensten. Een derde van de toevertrouwde middelen van Private Banking wordt belegd in duurzame beleggingsfondsen, certificaten Triodos Bank of spaarproducten van Triodos Bank. Private Banking informeert klanten over fondsspecificaties, maakt bekend wat de duurzame impact van beleggingen van klanten is en faciliteert transacties van klanten. De totale activa van Private Banking in België zijn gegroeid tot bijna EUR 600 miljoen, waarvan EUR 389 miljoen adviesverlening en EUR 207 miljoen vermogensbeheer. Financiële resultaten De totale toevertrouwde middelen van Triodos Private Banking in Nederland stegen met EUR 100 miljoen tot EUR miljoen, een groei van 10%. In 2013 was dit EUR 100 miljoen (12%). In Nederland was de groei opnieuw voornamelijk te danken aan particulieren. Stichtingen en religieuze instellingen waren ook in 2014 terughoudend voor wat betreft het toevertrouwen van kapitaal. 200

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Duurzame bank van Europa

Duurzame bank van Europa Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg te brengen op maatschappelijk en milieugebied om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Haar

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Zeist, 25 augustus 2017 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg stabiel gebleven

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016

Persbericht. Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Persbericht Jaarcijfers 2016 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 5% in 2016 Zeist, 16 februari 2017 Bouwend op de aanhoudende vraag naar duurzame beleggingsmogelijkheden

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Onze ambitie. Onze missie is

Onze ambitie. Onze missie is Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu- en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2012

TLB Halfjaarverslag 2012 TLB Halfjaarverslag 2012 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Triodos Investment Management

Triodos Investment Management Triodos Investment Management volle dochter van Triodos Bank wereldwijd koploper in impact investing totaal EUR 2,5 miljard aan beheerd vermogen beheerder van 19 fondsen actief in diverse duurzame sectoren;

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (alle auto s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld 115gr/km in 2012 naar gemiddeld 107gr/km in 2013. Het

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 0,22% in 2014. Medewerkers van Triodos Bank reisden 39% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007 Natuur & Milieu Een initiatief dat door Triodos Bank in de sector Natuur & Milieu gefinancierd wordt, is Southern Solar in het Verenigd Koninkrijk, een bedrijf dat warm watersystemen op zonne-energie voor

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Halfjaarbericht juni 2008

Halfjaarbericht juni 2008 TLB Halfjaarbericht juni 2008 Kerncijfers (bedragen in miljoenen EUR) Eerste Tweede Eerste halfjaar halfjaar halfjaar 2008 2007 2007 FINANCIEEL Eigen vermogen 200 200 140 Aantal certificaathouders 11.879

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen

Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Aandeelhoudersvergaderingen en Informele bijeenkomsten Triodos Beleggingsfondsen Programma en agenda s 19 mei 2016 TLIM Triodos Renewables Europe Fund Triodos Vastgoedfonds Donderdag 19 mei 2016, 8.45

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Programma en agenda s 12 mei 2017

Programma en agenda s 12 mei 2017 Programma en agenda s 12 mei 2017 Aandeelhoudersvergaderingen Triodos Beleggingsfondsen Triodos Multi Impact Fund Triodos Vastgoedfonds Vrijdag 12 mei 2017, 09.00 uur. 08.30 uur Registratie aandeelhouders

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2015

T B. Jaarverslag 2015 arverslag T B Jaarverslag 2015 Triodos Bank levert een gedrukte, gecontroleerde versie van het jaarverslag. Dit doen we omdat sommige stakeholders het verslag in deze vorm willen lezen en omdat we wettelijk

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen

Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BLACKROCK IMPACT SCREENS ESG IMPACT Een nieuwe stap in duurzaam beleggen BlackRock Impact combineert het beste van BlackRock om beleggers te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groen sparen en beleggen Goed voor u, goed voor natuur en milieu >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Goed voor u, Goed voor natuur en milieu Een goed rendement én een belastingvoordeel.

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers*

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers* Sociaal jaarverslag Het succes van de meeste bedrijven is afhankelijk van hun. Maar de relatie tussen Triodos Bank, als pan-europese waardengedreven bank, en haar is vaak heel anders dan die tussen haar

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers Stakeholderdialoog Dit hoofdstuk bespreekt wie de stakeholders van Triodos Bank zijn en wat de inspanningen van de bank in 2013 waren op het gebied van stakeholderdialoog. En waarom de bank zo n groot

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren

Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Fiches van Private financieringsbronnen IPO-project Slim financieren Private equity/investeringsfonds Ampere Equity Fonds Aandeelhouders zijn APG, PGGM, Delta Lloyd and Rabobank. Focus op productie duurzame

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage

Fortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Financieel Common Equity Tier Eigen vermogen Aantal certificaathouders

Financieel Common Equity Tier Eigen vermogen Aantal certificaathouders Halfjaarverslag 2015 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor natuur,

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 2 Banking for Food stimuleren duurzame voedselvoorziening wereldwijd

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp

voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp PERSBERICHT voor meer informatie: 1 juli 2008 Drs. Hellen M. Molenkamp Marketing & Communicatie T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com KAS BANK N.V. geeft invulling aan Europese groei door strategische

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Windstudie als onderdeel van financiering. Bram de Roos Relatiemanager Energy & Climate 16 juni 2016

Windstudie als onderdeel van financiering. Bram de Roos Relatiemanager Energy & Climate 16 juni 2016 Windstudie als onderdeel van financiering Bram de Roos Relatiemanager Energy & Climate 16 juni 2016 0 Overzicht 1. Triodos in het kort 2. Belang van windstudie 3. Waarom gebruiken banken P90? 4. Standaard

Nadere informatie