bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;"

Transcriptie

1 Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. Onze missie Onze missie is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Onze ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats dat wij diensten en producten aanbieden die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt.

2 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 128,7 102,7 88,3 73,7 59,2 Bedrijfslasten 89,9 78,0 70,4 55,5 47,7 Waardeveranderingen van vorderingen 15,8 9,8 5,0 3,2 0,6 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,1 0,1 0,4 1,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 22,9 14,8 12,5 14,0 12,1 Belastingen bedrijfsresultaat 5,6 3,3 2,9 3,9 3,1 Nettowinst 17,3 11,5 9,6 10,1 9,0 Tier-1 kernkapitaalratio 14,0% 13,8% 15,3% 11,6% 14,9% Solvabiliteit (BIS-ratio) 14,4% 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% Bedrijfslasten/totaal baten 70% 76% 80% 75% 81% Rendement eigen vermogen in % 4,3% 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% per aandeel (in euro s) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst** 3,18 2,45 3,00 3,51 3,85 Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 Sociaal Aantal medewerkers ultimo*** Uitstroom 9% 11% 10% 14% 18% Percentage vrouwen met managementfunctie 37% 35% 27% 29% 33% Opleidingskosten per fte in euro s Verhouding hoogste/laagste salaris**** 9,8 8,5 8,5 7,7 7,3 Milieu CO 2 -emissie (1.000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. *** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. **** De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

3 Kerncijfers in ponden Bedragen in miljoenen ponden# Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 107,5 88,4 78,4 70,2 43,4 Bedrijfslasten 75,1 67,1 62,5 52,9 35,0 Waardeveranderingen van vorderingen 13,2 8,5 4,4 3,1 0,5 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,1 0,1 0,4 0,9 Bedrijfsresultaat voor belastingen 19,1 12,7 11,1 13,3 8,9 Belastingen bedrijfsresultaat 4,6 2,8 2,6 3,6 2,3 Nettowinst 14,5 9,9 8,5 9,7 6,6 Tier-1 kernkapitaalratio 14,0% 13,8% 15,3% 11,6% 14,9% Solvabiliteit (BIS-ratio) 14,4% 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% Bedrijfslasten/totaal baten 70% 76% 80% 75% 81% Rendement eigen vermogen in % 4,3% 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% per aandeel (in ponden) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst** 2,66 2,11 2,66 3,34 2,82 Dividend 1,63 1,68 1,73 1,86 1,43 Sociaal Aantal medewerkers ultimo*** Uitstroom 9% 11% 10% 14% 18% Percentage vrouwen met managementfunctie 37% 35% 27% 29% 33% Opleidingskosten per fte in ponden Verhouding hoogste/laagste salaris**** 9,8 8,5 8,5 7,7 7,3 Milieu CO 2 -emissie (1.000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% # Omgerekend naar Engelse ponden tegen de midden valutakoers ultimo jaar. * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. *** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. **** De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

4 Kerncijfers in dollars Bedragen in miljoenen dollars# Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 166,5 137,3 127,3 102,6 87,2 Bedrijfslasten 116,3 104,2 101,4 77,3 70,3 Waardeveranderingen van vorderingen 20,4 13,2 7,2 4,4 0,9 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,1 0,2 0,7 1,4 Bedrijfsresultaat voor belastingen 29,7 19,7 18,0 19,5 17,8 Belastingen bedrijfsresultaat 7,2 4,4 4,2 5,4 4,6 Nettowinst 22,5 15,3 13,8 14,1 13,2 Tier-1 kernkapitaalratio 14,0% 13,8% 15,3% 11,6% 14,9% Solvabiliteit (BIS-ratio) 14,4% 14,7% 16,5% 13,0% 16,8% Bedrijfslasten/totaal baten 70% 76% 80% 75% 81% Rendement eigen vermogen in % 4,3% 3,4% 4,1% 5,0% 5,6% per aandeel (in dollars) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst** 4,11 3,27 4,32 4,88 5,67 Dividend 2,52 2,61 2,81 2,71 2,87 Sociaal Aantal medewerkers ultimo*** Uitstroom 9% 11% 10% 14% 18% Percentage vrouwen met managementfunctie 37% 35% 27% 29% 33% Opleidingskosten per fte in dollars Verhouding hoogste/laagste salaris**** 9,8 8,5 8,5 7,7 7,3 Milieu CO 2 -emissie (1.000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% # Omgerekend naar Amerikaanse dollars tegen de midden valutakoers ultimo jaar. * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. *** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. **** De toename ten opzichte van vorig jaar is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt.

5 van Triodos Groep en beheerd vermogen van Triodos Bank Private Banking Bedragen in miljoenen euro s Triodos Bank NV Triodos Cultuurfonds NV Triodos Fair Share Fund Triodos Groenfonds NV Triodos Renewable Energy Fund Plc Triodos Sicav I Triodos Sicav II Triodos Vastgoedfonds NV Retail beleggingsfondsen Ampere Equity Fund Stichting Triodos-Doen Stichting Hivos-Triodos Fonds Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund 3 4 Triodos Real Estate Investment Management 49 0 Stichting Triodos Sustainable Trade Fund Triodos Venture Capital Fund BV 0 1 Triodos Ventures BV Other activities 1 4 Institutionele beleggingsfondsen Totaal beleggingsfondsen Triodos Bank Private Banking (totaal beheerd vermogen) Triodos Foundations in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Spanje 9 8 Totaal Dit overzicht bevat geen toegezegde bedragen. Overlappingen zijn mogelijk. Van een aantal instellingen was op het moment van het opstellen van dit overzicht nog geen goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. In dit overzicht zijn omwille van eenduidigheid balanstotalen opgenomen, behalve bij Triodos Bank Private Banking, waar het totaal beheerd vermogen conform Triodos criteria wordt vermeld.

6 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa Emerging markets Private Banking Nederland België Retail Banking Impact Investing Private Banking Ons doel is onze klanten via ons Europese vestigingennetwerk betrouwbare diensten aan te bieden, zoals sparen, betalen, lenen en beleggen. Business Banking We lenen uitsluitend geld aan organisaties die een positieve en blijvende verandering willen bewerkstelligen. Met onze leningen richten we ons op drie kerngebieden: vindt plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen. De 18 actieve fondsen zijn ondergebracht in bedrijfsonderdelen op basis van de thema s waarin ze beleggen: Natuur & Milieu Energie en klimaat Cultuur & Welzijn Emerging markets Sociale economie Real Estate Kunst & Cultuur Duurzame voeding & landbouw Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt daarbij de kern, waarbij zowel Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer worden aangeboden.

7 Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren: Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een adequate service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar gezien kunnen worden. Dit betekent concreet dat de bank streeft naar het aanbieden van een passend pakket aan bancaire diensten waarmee duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De bank streeft met deze strategie naar een brede klantenbasis, een combinatie van particulieren en bedrijven die nadrukkelijk voor een integrale bankrelatie met Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen en bijkantoren zich bevinden. Productvernieuwer Een tweede strategische doelstelling is het ontwikkelen en uitzetten van innovatieve producten via distributiekanalen van derden en Triodos Bank zelf. De missie van de bank en de maatschappelijke meerwaarde spreken direct uit het product. Deze productontwikkeling is het meest vergevorderd in Nederland, waar Triodos Groenfonds, Triodos Fair Share Fund, Triodos Vastgoedfonds en Triodos Cultuurfonds via Triodos Bank en andere banken aan een breed publiek worden aangeboden. De Triodos Sustainability Fondsen, het Triodos Microfinance Fund en Triodos Renewables Europe Fund zijn eveneens goed gepositioneerd voor verdere distributie in Europa. Inmiddels komt de groei van de Triodos fondsen voor meer dan 50% voor rekening van distributie door derden. Door deze ontwikkeling worden de producten van Triodos Bank bij een groter publiek bekend. Referentie Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van Triodos Bank. Triodos Bank heeft met haar visie en aanpak internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. De identiteit van Triodos Bank speelt hierbij een belangrijke rol en geeft inhoud aan het merk Triodos Bank.

8 1968 Een studiegroep, bestaande uit Adriaan Deking Dura (econoom), Dieter Brüll (hoogleraar fiscaal recht), Lex Bos (organisatieadviseur) en Rudolf Mees (bankier), wil een meer bewuste omgang met geld bevorderen Stichting Triodos Fonds wordt opgericht om te bemiddelen bij schenkingen en leningen ten behoeve van vernieuwende initiatieven en bedrijven Triodos Bank NV wordt opgericht met een startkapitaal van EUR en een licentie van De Nederlandsche Bank. De bank start met haar activiteiten in Nederland Biogrond Beleggingsfonds, het eerste groenfonds in Europa, wordt door Triodos Bank gelanceerd. Later volgen het Windfonds en het Groene Beleggingsfonds Triodos Bank opent een vestiging in België Samen met Stichting DOEN wordt Stichting Triodos-Doen opgericht en samen met Hivos, Stichting Hivos-Triodos Fonds. Beide fondsen investeren in ontwikkelingslanden en behoren tot de eerste fondsen die wereldwijd investeren in microfinanciering Triodos Bank opent een vestiging in het Verenigd Koninkrijk In samenwerking met Delta Lloyd Asset Management wordt Triodos Meerwaarde Mixfonds gelanceerd en aan de Effectenbeurs in Amsterdam genoteerd Triodos Bank voegt de drie groenfondsen samen tot Triodos Groenfonds. Dit beursgenoteerde fonds is het eerste Nederlandse groene beleggingsfonds dat valt onder de fiscale groenregeling Triodos Meerwaardefonds creëert de mogelijkheid voor beleggers om naast het Mixfonds te kiezen voor een Aandelenfonds en een Obligatiefonds Triodos Fair Share Fund wordt opgericht. Het fonds biedt particulieren en instellingen de mogelijkheid te beleggen in microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden Triodos Bank opent een vestiging in Spanje. Triodos Vastgoedfonds wordt gelanceerd, het eerste vastgoedfonds dat uitsluitend in duurzame gebouwen belegt Triodos Bank opent het internationale hoofdkantoor in Nederland. Het eerste in Luxemburg gevestigde Triodos beleggingsfonds, Triodos Renewables Europe Fund, wordt opgericht en belegt in Europese projecten voor duurzame energie. In Nederland wordt Triodos Cultuurfonds opgericht Triodos Bank lanceert Triodos Values Pioneer Fund. Dit fonds is onderdeel van een tweede in Luxemburg opgericht fonds waarin ook Triodos Values Equity Fund en Triodos Values Bond Fund zijn ondergebracht Triodos Bank lanceert Triodos Sustainable Trade Fund. Dit fonds verstrekt handelsfinancieringen aan gecertificeerde biologische en fair trade producenten in ontwikkelingslanden en opkomende markten Triodos Bank opent een vestiging in Duitsland Triodos Microfinance Fund wordt gelanceerd. Dit fonds biedt institutionele beleggers, vermogende particulieren en private banking klanten in heel Europa de kans te investeren in microfinanciering.

9 Internationaal hoofdkantoor Nieuweroordweg 1, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon:+31 (0) Vestigingen Nederland Utrechtseweg 44, Zeist Postbus AB Zeist, Nederland Telefoon +31 (0) België Hoogstraat 139/ Brussel, België Telefoon +32 (0) Verenigd Koninkrijk Deanery Road Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Bijkantoor Edingburgh 24 Hanover Street Edinburgh EH2 2EN, Verenigd Koninkrijk Telefoon +44 (0) Spanje C/ José Echegaray 5 Parque Empresarial Las Rozas Madrid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Catalonië en Balearen Avenida Diagonal 418 bajos Casa de Les Punxes Barcelona Telefoon +34 (0) Bijkantoor Castilië en León C/ Acera de Recoletos 2 Casa Mantilla Valladolid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Valencia C/ Del Justícia Valencia, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Aragón Avenida César Augusto Zaragoza, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Baskenland C/ Lersundi Bilbao, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor Galicia Avenida Finisterre A Coruña Telefoon Bijkantoor Balearic Islands Avenida de Portugal Palma de Mallorca Telefoon Bijkantoren Canarische eilanden Bijkantoor Las Palmas de G.C. C/ Manuel González Martín Las Palmas de Gran Canaria Telefoon

10 Bijkantoor Andalucië C/ Cardenal Ilundain Seville Telefoon +34 (0) Bijkantoor Madrid C/ Ferraz Madrid, Spanje Telefoon +34 (0) Bijkantoor S.C. de Tenerife Rambla de Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Telefoon Duitsland Mainzer Landstr. 211 D Frankfurt am Main, Duitsland Telefoon +49 (0) Fax +49 (0)

11 Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit Europese netwerk stelt Triodos Bank in staat om expertise op te bouwen en te delen. Hiermee kan Triodos Bank een geloofwaardige dienstverlening realiseren voor duizenden zakelijke en particuliere klanten en zo de omvang en impact van duurzaam bankieren verder vergroten. Bij Triodos Bank zijn we ons bewust van de eenheid die ten grondslag ligt aan onze diversiteit. Onze klanten en medewerkers worden verbonden door gezamenlijke waarden, hoewel de toepassing ervan op plaatselijk niveau wordt beïnvloed door de verschillen tussen de diverse markten en culturen. Daarnaast lopen regelgeving, fiscale prikkels en overheidsbeleid met betrekking tot duurzaamheid in de diverse markten soms ver uiteen, wat uiteenlopende benaderingen vereist. Gezamenlijk geven we antwoord op de toenemende vraagtekens in de samenleving die voortkomen uit de tekortkomingen van het huidige financiële systeem. Via persoonlijke ontmoetingen en door online, telefonisch en via de pers de dialoog aan te gaan laten we zien dat een meer transparante, bewuste inzet van geld voor honderdduizenden mensen een betere vorm van bankieren oplevert. In Europa ontwikkelt de groei van Triodos Bank zich organisch. In de diverse landen werken we samen met mensen en instellingen die er zelf voor kiezen met ons in zee te gaan, in plaats van ons te richten op een markt en deze op afstand te ontwikkelen NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten (* 1000) Toevertrouwde middelen (* miljoen) Kredietportefeuille (* miljoen) Nettowinst (* miljoen) Aantal medewerkers (FTE s) 125,4 84,1 77,8 131,5 30, NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten (* 1000) Toevertrouwde middelen (* miljoen) Kredietportefeuille (* miljoen) Nettowinst (* miljoen) Aantal medewerkers (FTE s) 115,4 76,7 70,9 97,3 27,7 388 Toevertrouwde middelen per vestiging ( miljoen) Krediet per vestiging ( miljoen) * de cijfers over 2012 staan voor de voorziene groei in 2012 (15-20%) * de cijfers over 2012 staan voor de voorziene groei in 2012 (15-20%)

12 2011 werd gekenmerkt door een breed gedragen roep om verandering die vaak leidde tot de uitbarsting van diepgewortelde sociale onvrede. Tegen de achtergrond van de Arabische lente, de 15 mei-beweging in Spanje en het virale effect van de occupy-beweging leidde deze roep vanuit de samenleving tot een breed debat en vaak ook tot zinvolle maatregelen. In Duitsland hebben de antinucleaire protesten naar aanleiding van de ramp in Fukushima geleid tot de permanente uitfasering van kernenergie. In het Verenigd Koninkrijk bracht de Independent Banking Commission een rapport uit met voorstellen om de grootste excessen van de banksector te beteugelen, wat gemengde reacties opleverde. De discussie over de rol van banken en het succes dat Triodos Bank boekt met het bevorderen van een geloofwaardig alternatief hebben geleid tot meer aandacht voor ons bankmodel. Dankzij de sociale media, de berichtgeving in de traditionele pers en diverse publieke evenementen, zijn er in veel van de landen waar Triodos Bank actief is gemeenschappen van Triodos-volgers ontstaan. Zo had onze website in 2011 gemiddeld bezoekers per maand en organiseerde onze Spaanse vestiging meer dan 150 publieke bijeenkomsten waar in totaal meer dan mensen op af kwamen. Daarnaast leidde in Nederland de media-aandacht voor de bonuscultuur van het conventionele bankwezen en de heel andere aanpak van Triodos Bank tot een verzesvoudiging van het aantal nieuwe klanten in maart en april Onze resultaten Om te kunnen blijven groeien en onze positieve impact op mens, milieu en cultuur verder te kunnen blijven vergroten, heeft Triodos Bank nieuw kapitaal nodig. In 2011 hebben we onze doelstellingen overtroffen met het aantrekken van ruim EUR 75 miljoen, voornamelijk dankzij succesvolle campagnes in Nederland, Spanje en België. In 2011 werd opnieuw bij alle vestigingen van Triodos Bank groei geboekt. Het tempo van de groei lag het hoogst in Spanje, waar vijf nieuwe kantoren werden geopend en het aantal klanten en certificaathouders verdubbelde tot respectievelijk en Onze kredietverlening aan een breed scala van duurzame ondernemingen, van de duurzame energiesector in Duitsland tot de ouderenzorg in België, overtrof onze ambitieuze doelstellingen. In het Verenigd Koninkrijk bedroeg de groei 40%, in België 32% en in Spanje 23%. Duitse vestiging verstrekte in haar tweede volledig operationele jaar kredieten tot een bedrag van EUR 167 miljoen en overtrof daarmee haar doelstelling voor Vergeleken met onze tegenhangers in het conventionele bankwezen is het aantal wanbetalingen op leningen bij alle vestigingen van Triodos Bank gering gebleven. Onze vestiging in Duitsland, die twee jaar geleden van start ging, heeft inmiddels een stevige marktpositie opgebouwd. Ondanks de hevige concurrentie op de spaarmarkt waarmee alle vestigingen werden geconfronteerd, wisten de vestigingen gezamenlijk 23% groei te boeken. De Nederlandse vestigingen bedienen nu klanten. Triodos Bank combineert een heldere, door waarden gedreven aanpak met een uitstekende dienstverlening aan onze klanten. Hoewel het voor ons geen doel op zich is om prijzen binnen te slepen, is het bemoedigend dat de Nederlandse vestiging bovenaan is geëindigd in een vooraanstaand klanttevredenheidsonderzoek dat op televisie werd uitgezonden.

13 Triodos Investment Management biedt in een aantal landen duurzame beleggingsmogelijkheden aan met uiteenlopende risicoprofielen voor klanten die met maximale impact en zo duurzaam mogelijk willen beleggen. Triodos Bank heeft dit deel van haar activiteiten altijd gescheiden gehouden van haar spaar- en kredietverleningstak. Wij pleiten dan ook voor een soortgelijke scheiding binnen de banksector als geheel om de inmiddels welbekende schadelijke gevolgen van het vermengen van deze twee typen activiteiten in de toekomst te voorkomen. In 2011 bereikte Triodos Investment Management een aantal belangrijke mijlpalen, waaronder de introductie in Duitsland van maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen en het aflopen van de beleggingstermijn van het Ampere Fund. In het Verenigd Koninkrijk heeft Triodos Bank diverse succesvolle innovaties gerealiseerd. Dit betrof onder meer de uitgifte van social impact bonds voor een onderneming die werkt met ex-gedetineerden, en de opening voor het eerst in 75 jaar van een nieuwe zuivelfabriek in Wales. Deze fabriek vermindert de afstand tussen de productie en de verwerking van melk en daarmee ook het aantal voedselkilometers. In België groeiden onze private banking-activiteiten met meer dan 30% en overtroffen daarmee ruimschoots onze doelstelling. Onze beleggingsactiviteiten hebben echter ook de gevolgen ondervonden van de bezuinigingsmaatregelen van de diverse overheden. In Nederland daalde de waarde van een aantal van onze beleggingsfondsen met in totaal EUR 20 miljoen nadat de overheid de afschaffing had aangekondigd van belastingvoordelen op duurzame fondsen.

14 Triodos Bank heeft de ambitie om meer te doen dan alleen de voordelen leveren van duurzaam bankieren. Wij willen ook een brede en krachtige invloed uitoefenen door te laten zien dat het bankwezen geld bewust kan inzetten om een positieve verandering teweeg te brengen. Daarom hebben al onze vestigingen krachtige initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet die invulling geven aan onze rol als referentiepunt voor de groeiende duurzame banksector. Zo ondersteunde Triodos Bank in Duitsland de ontwikkeling van een nieuwe duurzaamheidscode die tot doel heeft de transparantie van Duitse bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties te vergroten, vergelijkbaar met de transparantie die op andere vlakken wordt vereist door de Duitse corporate governance code. In het Verenigd Koninkrijk hebben we nieuwe methoden geïntroduceerd voor het meten van de sociale en milieuimpact van onze leningen. Ook hebben we met onze partners gewerkt aan het vergroten van de vraag naar duurzaam voedsel via een initiatief dat voor geaccrediteerde duurzame cateringbedrijven goedkopere leningen mogelijk maakt. De Nederlandse vestiging de grootste van ons netwerk wordt regelmatig door de pers benaderd als bron van informatie over uiteenlopende vraagstukken; in 2011 ging het daarbij bijvoorbeeld over duurzaam vastgoed en de zorg voor mensen met een beperking. In Spanje heeft Triodos Bank zich de ambitie gesteld om koploper te zijn in de sectoren waar wij krediet verlenen en onze zichtbaarheid in stand te houden in de media, op internet en via publieke evenementen.

15 Ons Europees netwerk van vestigingen zal het hart blijven vormen van de inspanningen van Triodos Bank om de groei van duurzaam bankieren en de impact ervan te bevorderen. Wij zullen blijven werken aan het promoten en verspreiden van het concept dat geld via het banksysteem bewust kan worden ingezet ter bevordering van het welzijn van mensen en het milieu. Naar verwachting zullen in 2012 alle vestigingen van Triodos Bank verdere groei realiseren. Onze Belgische vestiging heeft besloten zich te gaan richten op verdere groei van zowel de spaartegoeden als de kredietverlening, aangezien beide in 2011 groeiden met respectievelijk 22% en 32%. In België zal op korte termijn dan ook geen betaalrekening worden ontwikkeld. In Duitsland zullen we in 2012 onze dienstverlening aan particuliere klanten gaan verbreden. Daarnaast zal de Duitse vestiging haar kredietverlening gaan uitbreiden, waarbij we met name zullen streven naar een uitgebalanceerde mix van investeringen in duurzame energie, biologisch voedsel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Nederlandse vestiging wil de transitie bespoedigen naar een samenleving die meer aandacht heeft voor de levenskwaliteit van mensen, door middel van de volgende initiatieven: het ontwikkelen van een beter productaanbod voor de kinderen van onze klanten: het ontwikkelen van een nieuwe categorie leningen ten behoeve van gezinsvervangende tehuizen voor kinderen met een beperking; het aanpakken van het probleem van leegstaande gebouwen door (her-)financiering van bestaande, duurzame gebouwen In Spanje verwacht Triodos Bank eenzelfde groei te realiseren als in 2011 door voort te bouwen op onze huidige aanpak van relationeel bankieren, waarbij we via traditionele en online kanalen hechte relaties aangaan met klanten en kredietnemers uit diverse sectoren. De Spaanse vestiging zal zes nieuwe kantoren openen, efficiënter gaan werken en haar productaanbod verder verbreden om zo bij de Spaanse klanten eerste keus te blijven. In het Verenigd Koninkrijk zal Triodos Bank duurzame retailfondsen introduceren en zal ons aanbod van spaarproducten uitgebreid en commercieel nog aantrekkelijker worden gemaakt. Ook zullen we doorgaan met het financieren van pionierende ondernemers. In 2012 opent ons nieuwe kantoor in Bristol dat samen met het in 2011 geopende kantoor in Edinburg het regionale profiel van onze Britse vestiging zal gaan versterken.

16 Triodos Investment Management, een volle dochter van Triodos Bank en wereldwijd erkend leider in impact investing, beheert directe beleggingen variërend van duurzame energie-infrastructuur tot microfinancieringsinstellingen. De groei van ons bedrijf is gebaseerd op een grondig inzicht in de marktsectoren en langdurige relaties met klanten die dezelfde toekomstvisie hebben als Triodos Bank. Op dit moment beheren we 18 fondsen die beleggen in zowel Europese als opkomende markten met een breed scala aan risico-rendementsprofielen en financiële instrumenten. Particulieren en instellingen kunnen beleggen in onze fondsen met thema s als klimaat en energie, microfinanciering, duurzame handel, biologische voeding en landbouw, kunst en cultuur, duurzaam vastgoed, kunst en cultuur en beursgenoteerde vennootschappen met bovengemiddelde prestaties op het gebied van milieu, maatschappelijk en governance (ESG). De retail beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via een aantal banken, waaronder vestigingen van Triodos Bank. Met beleggers in institutionele fondsen wordt rechtstreeks contact onderhouden. Lees het overzicht van balanstotalen voor meer informatie. Impact Investing hoogtepunten Triodos Bank streeft naar verbetering van de levenskwaliteit. Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggingsproducten die maatschappelijke en duurzame economische verandering teweegbrengen. Hierdoor wordt Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van Impact Investing, waarbij financieel rendement wordt gecombineerd met rendement op maatschappelijk en milieugebied was daarop voor Triodos Investment Management geen uitzondering. Op het gebied van energie en klimaat werd een reductie van de CO 2 -uitstoot bereikt van meer dan ton. Daarnaast realiseerde Triodos Investment Management een aanbod van duurzame energiebronnen van MW. Meer dan kleinschalige landbouwbedrijven in 27 landen wereldwijd werden meteen na levering van hun oogst betaald via onze handelsfinancieringsvoorzieningen. Hierdoor werden 16 verschillende fair trade en biologische producten op internationale markten gebracht. Op het gebied van kunst en cultuur had Triodos Investment Management EUR 165 miljoen aan activa in beheer. Die activa werden aangewend voor de financiering van projecten die 1,7 miljoen bezoekers trokken en betaalbare voorzieningen boden aan 2160 kunstenaars. Op het gebied van vastgoed is de kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde omgeving verbeterd door 2 gebouwen te verduurzamen. Dit heeft geleid tot een afname van de CO 2 -uitstoot met 50%. In totaal hebben we voor 320 miljoen aan financieringen verstrekt aan 95 opkomende en gevestigde microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Via deze instellingen konden we 7,9 miljoen mensen met een laag inkomen van kredieten voorzien. Van deze mensen is 66% vrouw en woont 46% op het platteland. Engagement beursgenoteerde ondernemingen Triodos Investment Management biedt particulieren en instellingen de gelegenheid om te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen die voldoen aan de strengste criteria van Triodos Bank op milieu-, maatschappelijk en governance gebied. Via deze fondsen (de SICAV I fondsen) worden beleggers onderdeel van een beweging die streeft naar een meer duurzame werkwijze bij beursgenoteerde bedrijven. Hiertoe heeft Triodos Investment Management in 2011 een dialoog gevoerd met 368 ondernemingen wereldwijd.

17 Deze SRI-fondsen beheerden EUR 410 miljoen aan activa in de beste en baanbrekende beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd en in staatsobligaties in Europa. De resultaten van de fondsen over 2011 In 2011 is het totaal in beheer gegeven vermogen van Triodos Investment Management met EUR 293 miljoen gegroeid tot EUR 2,1 miljard, een stijging van 17% (2010: een stijging van 10%). Deze groei kan voornamelijk worden toegeschreven aan beleggingen die voortkwamen uit (semi-)institutionele fondsen in Ampère Equity Fund en Triodos Microfinance Fund en de groei van particuliere beleggingen in Triodos Fair Share. Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds werden geconfronteerd met een uitstroom van fondsen, met name door wijzigingen in het fiscale voorkeursregime voor het fonds. Gedurende het hele jaar vertoonden alle fondsen in het algemeen een stabiele groei.

18 Triodos Investment Management heeft meer dan 25 jaar ervaring met beleggen in duurzame energie. Hierdoor is Triodos Investment Management een preferred partner voor veel beleggers en ondernemers op het gebied van duurzame energie. De totale aandelen- en kredietportefeuille op het gebied van duurzame energie van Triodos Investment Management in Europa beslaat meer dan 118 projecten met een totale opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa MW. Hiermee wordt jaarlijks meer dan ton CO 2 -uitstoot bespaard. Het gaat om 69 windenergieprojecten, 31 fotovoltaïsche zonneenergieprojecten, 13 biomassaprojecten, 4 warmte-koude opslagprojecten en 1 klein hydroproject. Triodos Groenfonds (Nederland) Triodos Groenfonds financiert projecten op het gebied van duurzame energie, biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud. Beleggers in het fonds profiteren van een Nederlandse fiscale regeling voor groen beleggen. Ongeveer de helft van de portefeuille betreft duurzame energieprojecten, voornamelijk windenergieprojecten. Het fonds belegt ook in andere duurzame energieprojecten zoals zonne-energie, biomassa uit afvalstromen en warmte-koude opslag. De andere helft betreft voornamelijk de sectoren biologische landbouw, duurzaam vastgoed en natuurbehoud. De portefeuille bevat 64 energieprojecten, met een opwekkingscapaciteit van duurzame energie van circa 392 MW. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO 2 -uitstoot van ongeveer ton per jaar. Eind 2011 was 71,6% van het vermogen van het fonds belegd in officieel erkende groene projecten. In 2011 daalde het totaal netto vermogen van het fonds met 11,7% tot EUR 492,5 miljoen. Het jaarrendement was 2,6% (exclusief een fiscaal voordeel van maximaal 2,2% voor groene beleggingen door particuliere beleggers). De daling van het vermogen kan grotendeels worden toegeschreven aan de wijzigingen in het Nederlandse fiscale regime voor groene beleggingen die eind 2010 zijn doorgevoerd. Triodos Sicav II-Triodos Renewables Europe Fund (Europa) Triodos Sicav II-Triodos Renewables Europe Fund, gevestigd te Luxemburg, is in 2006 opgericht om beleggers de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame energieprojecten in heel Europa. De investeerders in het fonds bestaan uit particuliere en institutionele beleggers. Het fonds verstrekt risicodragend kapitaal door middel van deelname in het aandelenkapitaal of achtergestelde leningen en is een actieve investeerder in Europese particuliere windenergie-, zonne-energie- en biomassacentrales. Het fonds is een open-end fonds en heeft een langetermijn beleggingshorizon. In 2011 is het fonds gegroeid tot EUR 49,8 miljoen, heeft het belegd in zes landen en heeft het een jaarrendement behaald van 7,9%. De portefeuille van het fonds bevat 38 projecten, met een opwekkingscapaciteit van groene energie van circa 196 MW. Hiermee wordt een reductie in CO2-uitstoot gerealiseerd van ongeveer ton per jaar. Triodos Renewables Plc (Verenigd Koninkrijk) Triodos Renewables plc investeert in, is eigenaar van en exploiteert duurzame energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk namens particuliere en institutionele aandeelhouders.

19 In 2011 heeft Triodos Renewables Plc nieuwe aandelen uitgegeven, waardoor de fondsen in beheer met 30% zijn gegroeid tot een totaal volume van GBP 28 miljoen. Triodos Renewables Plc heeft thans meer beleggers dan welke andere Britse leverancier van duurzame energie dan ook. In 2011 is de portefeuille van operationele projecten met 16% gegroeid van 32,62 MW tot 38,2 MW. Na oplevering van de projecten die in 2011 in gang zijn gezet zal de portefeuille van Triodos Renewables een totale duurzame elektriciteitsopwekkingscapaciteit hebben van 43,2 MW. Dit komt overeen met de energie die nodig is om huishoudens van elektriciteit te voorzien. Ampère Equity Fund (Europa) Ampère Equity Fund is in 2007 opgericht. De aandeelhouders van het fonds zijn vooraanstaande Nederlandse institutionele beleggers. Het fonds belegt in aandelen van grotere duurzame energieprojecten in West-Europa, als medeaandeelhouder samen met gerenommeerde Europese projectontwikkelaars dan wel als volledig eigenaar van duurzame energieprojecten. Eind 2011 liep de beleggingsperiode ten einde en is het fonds gesloten. Er kunnen via het fonds geen nieuwe transacties meer worden gesloten. Het fonds, met EUR 320 aan toegezegd kapitaal van beleggers, is bijna volledig geïnvesteerd. Een deel van de resterende toezeggingen is bestemd om later te worden geïnvesteerd. Met 16 beleggingen in grootschalige zonne-pv, offshore en onshore wind[projecten] is het Fonds een goed gediversifieerd fonds zowel voor wat betreft technologie als voor wat betreft landen. Het fonds heeft beleggingen in Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland en Italië met een gezamenlijke opwekkingscapaciteit van 763 MW. Hiermee wordt een reductie van CO 2 -uitstoot gerealiseerd van circa ton per jaar. Triodos Renewable Energy for Development Fund (Ontwikkelingslanden) Stichting Triodos Renewable Energy for Development Fund verstrekt financieringen aan regionale financiële intermediairs die financieringen verstrekken aan bedrijven en projecten in ontwikkelingslanden die zich bezig houden met de uitrol van duurzame energie op kleine schaal. Het fonds heeft 100% van zijn vermogen belegd en doet op dit moment geen nieuwe investeringen. Energie- en klimaatbeleggingsfondsen Vooruitzichten was een jaar vol uitdagingen voor Triodos Groenfonds en Triodos Renewables Europe Fund, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in Europees overheidsbeleid. Desalniettemin is Triodos Investment Management van mening dat financieringen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing grote mogelijkheden hebben. In 2012 zullen we de portefeuille van Triodos Groenfonds blijven aanpassen om aan onze beleggingsrendementsdoelstellingen te voldoen. Als zodanig zou Triodos Groenfonds een aantrekkelijk beleggingsvehikel moeten blijven dat streeft naar een groenere Nederlandse economie. Desalniettemin zullen de effecten van de wijzigingen in het Nederlandse fiscale regime gevolgen blijven hebben voor het aan het fonds toevertrouwde vermogen, waardoor het volume van het fonds in 2012 waarschijnlijk gelijk zal zijn aan dat van Triodos Renewables Europe Fund heeft 2011 gebruikt om een sterke en gediversifieerde portefeuille op te zetten die naar verwachting presteert, en zou derhalve nieuwe investeringen kunnen aantrekken waarmee het fonds kan groeien tot EUR 60 miljoen. Aangezien de investeringsperiode voor Ampère Equity Fund in oktober 2011 afliep, zal het fonds geen nieuwe transacties aantrekken. In 2012 wil Triodos Investment Management een nieuw fonds oprichten om de expertise die is opgebouwd bij Emerging Markets en bij Energie en Klimaat samen te voegen. Het fonds zal zich richten op institutionele beleggers die op zoek zijn naar beleggingskansen in duurzame energie in opkomende markten.

20 De Emerging Markets activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa. De doelstelling van de microfinancierings- en duurzame financieringsfondsen is het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van inclusieve financiële sectoren in ontwikkelingslanden die de levenskwaliteit verbeteren door het verlenen van transparante en verantwoordelijke financiële diensten, het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw. Eind 2011 beheerden alle fondsen met dit thema in totaal EUR 390 miljoen, een stijging met 23,1%. Microfinanciering De vier Triodos microfinancieringsfondsen hebben 95 microfinancieringsinstellingen gefinancierd in 43 landen. Via deze instellingen konden we kredieten bieden aan meer dan 7,9 miljoen mensen met een laag inkomen en spaarproducten aan nog eens 7,5 miljoen mensen. Eind 2011 bedroeg het totaal beheerd vermogen van de vier microfinancieringsfondsen EUR 362 miljoen. De vier Triodos microfinancieringsfondsen nemen deel in 19 vooraanstaande en innovatieve microfinancieringsinstellingen en vehikels over heel de wereld. Senior medewerkers van Triodos Bank zijn vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen en brengen zo kennis en ervaring in op het gebied van duurzaam bankieren. Portfolio Triodos Microfinancieringsfondsen 31 december 2011 Afbeelding vergroten Begin 2011 heeft een groep van meer dan 40 mondiale investeerders de Principles for Investors in Inclusive Finance ondertekend. Met deze principles werken investeerders mee aan een inclusieve financiële dienstverleningssector die de belangen van klanten met lage inkomens centraal blijft stellen. De principles zijn een initiatief van een kerngroep investeerders, waaronder Triodos Investment Management en HKH Prinses Máxima, Speciale Pleitbezorger voor Financiële diensten voor iedereen ( Inclusive Finance for Development ) van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De lancering vond plaats tijdens het Responsible Finance Forum op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2012 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu ASN Bank Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord van de directie

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004

Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 2 Rabobank Groep Maatschappelijk jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Organigram 3 Profiel 4 Kerngegevens 5 Leeswijzer 7 Voorwoord 8 Belangrijkste

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank Marketing Management van Philip Kotler is het belangrijkste marketingboek van de laatste veertig jaar. Dit stellen marketingwetenschappers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Marketing ( 40

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Introductie Rabo Scanner In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie