Duurzame bank van Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame bank van Europa"

Transcriptie

1 Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg te brengen op maatschappelijk en milieugebied om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Haar Europese netwerk neemt bij dit streven een centrale plaats in. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in praktijk via haar vijf Europese vestigingen. We zijn een Europese bank met een krachtige missie, waarden en principes. Triodos Bank koestert het principe eenheid in verscheidenheid. Onze klanten en medewerkers hebben in de eerste plaats gezamenlijke waarden gemeen. Tegelijkertijd is er binnen de bank ruimte voor verscheidenheid om in te kunnen spelen op nationale en lokale verschillen in cultuur en op specifieke marktbehoeftes. Landen en markten kunnen onderling verschillen als het gaat om regelgeving, fiscaal beleid en overheidsbeleid met betrekking tot bankieren en duurzaamheid. De groei van Triodos Bank in Europa voltrekt zich geleidelijk. De bank overweegt de opening van kantoren in andere landen uitsluitend wanneer er ter plaatse deskundige en betrokken bankiers zijn die kiezen voor de missie van de bank met voldoende ondernemerschap om een nieuwe vestiging tot een succes te maken NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 145,8 106,9 110,3 239,5 40, NL BE UK ES DE Totaal Bank Aantal klanten 1 (* 1.000) Toevertrouwde middelen (* miljoenen euro s) Kredietportefeuille (* miljoenen euro s) Nettowinst (* miljoenen euro s) Aantal medewerkers (FTE s) 132,8 100,2 102,7 227,7 37, Aangepast naar aanleiding van nieuwe klantendefinitie. 181

2 Toevertrouwde middelen per vestiging ( miljoen) Krediet per vestiging ( miljoen) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (10%) de cijfers over 2015 staan voor de voorziene groei in 2015 (5-15%) De wereld in 2014 Historisch lage rentes van de Europese Centrale Bank (ECB) en voor het eerst zelfs negatieve rentes in bijvoorbeeld Duitsland, kenmerkten opnieuw een moeilijk economisch jaar. Desondanks heeft duurzaamheid zich steeds meer verankerd in het leven van mensen. Deze trend heeft ertoe geleid dat er vanuit enkele vestigingen van de bank grootschalige campagnes zijn gevoerd om aandacht te vestigen op duurzaam en transparant bankieren. Met name in het Verenigd Koninkrijk zijn concurrerende bankenactief. Dit leidt tot meer diversiteit in de financiële sector. Veel van deze nieuwkomers afficheren zich als aanbieders van een alternatief en spelen in op de roep vanuit het publiek om fundamentele verandering in de banksector. Grote diversiteit is goed voor de financiële sector en, als deze beloften voor wat betreft duurzaamheid oprecht zijn, goed voor de banksector in het algemeen. Steeds meer mensen kiezen voor Triodos Bank als hun voorkeursbank omdat de bank in de meeste van hun financiële behoeften voorziet en dezelfde normen en waarden hanteert. Dit heeft in 2014 geleid tot een groei in de spaar-, krediet- en beleggingsportefeuilles. Door de evenwichtige en duurzame groei sinds haar oprichting is Triodos Bank uitgegroeid tot een middelgrote bank, met bijpassende regelgeving. Triodos Bank wil een goed beheerde, effectieve organisatie blijven met een langetermijnvisie. Interne eisen en externe regelgeving hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van interne governance, zowel op het hoofdkantoor als bij de verschillende vestigingen van Triodos Bank. Triodos Bank is hierdoor beter gepositioneerd voor groei van haar positieve impact. 182

3 Ondanks de groei van de kredietportefeuilles in alle vestigingen is het behalen van een gezond evenwicht tussen de omvang van de kredietportefeuille en de omvang van de toevertrouwde middelen nog steeds een uitdaging voor de toekomst. Onze resultaten Voorkeursbank van onze klanten Triodos Bank wil haar bankfunctie effectief kunnen uitoefenen en haar missie verwezenlijken. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket bancaire diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten. Zo zijn duurzame hypotheken in sommige landen nog steeds een uniek product. De Triodos hypotheek in Spanje werd in een belangrijk economisch tijdschrift genoemd als een van de 100 beste zakelijke ideeën. In Nederland draagt met name het mkb een duurzamer economie een warm hart toe. Veel ondernemers hebben bij Triodos Bank krediet aangevraagd en tevens hun zakelijke bancaire activiteiten, zoals hun rekening-courant, bij Triodos Bank ondergebracht. In Spanje is de balans gegroeid met 15% (2013: 38%). De groei van het aantal klanten, de toevertrouwde middelen en de kredietportefeuille was lager dan verwacht als gevolg van wijzigingen in de financiële sector. Zoals hogere kosten als gevolg van regelgeving en lagere marges in een kredietmarkt die steeds concurrerender wordt. Het pakket aan bancaire diensten is aanzienlijk uitgebreid door de ingebruikname van extra betaalautomaten en circa 200 nieuwe duurzame hypotheken. In het Verenigd Koninkrijk richt de bank zich opnieuw op de ontwikkeling van een privé-rekening courant. Deze zal volgens de planning begin 2016 worden gelanceerd. Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name haar kredietportefeuille verder kan groeien. In 2014 is in Nederland, België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk in totaal EUR 23 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken. De bank kon ruim nieuwe certificaathouders verwelkomen. In Duitsland werden voor het eerst actief certificaten aangeboden aan (potentiële) cliënten. Hierdoor werd een bedrag van EUR 2 miljoen nieuw kapitaal aangetrokken. In België hebben de kredietportefeuille (met 20%, 2013: 15%), fondsen van Triodos Investment Management (met 63%, 2013: 65%) en Private Banking (met 33%, 2013: 61%) een sterke groei laten zien. Door de lage rentetarieven was de groei van de toevertrouwde middelen en het aantal nieuwe klanten (met 7%, 2013: 16%) lager dan in Een diepgaande haalbaarheidsstudie heeft ervoor gezorgd dat de invoering van een rekeningcourant voor retailklanten in België verder is vertraagd. Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema. Het besluit om het agentschap om te vormen tot een volwaardige vestiging is nog niet genomen. Deelname aan een lerende organisatie Triodos Bank stimuleert medewerkers om zich in het kader van hun functie maar ook daarbuiten verder te ontwikkelen. Zo werd Triodos Bank in 2014 in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot Living Wage -werkgever. De bank garandeert namelijk dat de beloning van alle vaste medewerkers, externen en leveranciers die werkzaam zijn bij Triodos Bank aanzienlijk hoger ligt dan het minimumloon in dat land. De bank is in Schotland verhuisd naar een nieuw kantoor, dat met ingang van 2015 de uitvalsbasis zal zijn van het steeds groter wordend zakelijk team. 183

4 Elk jaar wordt een internationale Co-worker s Conference georganiseerd, waar een groot aantal medewerkers voor wordt uitgenodigd. In 2014 vond de bijeenkomst plaats in België. De Belgische vestiging van de bank was nauw betrokken bij de organisatie. De Belgische vestiging heeft daarnaast in 2014 een themadag georganiseerd, waarbij het thema Gezondheid en Zorg centraal stond. Deze dag werd bijgewoond door interne en externe experts en was gericht op de verdere ontwikkeling van deze belangrijke sector. De Spaanse vestiging heeft haar interne communicatie verbeterd om zo medewerkers meer bij de bank te betrekken. Zij deed dit door maandelijks bijeenkomsten te organiseren met medewerkers en kredietnemers, hetgeen heeft geleid tot een betrokken Triodos Bank-gemeenschap. Deze bijeenkomsten zullen ook in 2015 plaatsvinden. Duurzaam sparen en kredietverlening Grotere impact door duurzame financiering Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als belangrijke bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is. De kredietportefeuille is in 2014 opnieuw gegroeid en verder gediversifieerd. De kredietverstrekking in België is de mijlpaal van EUR 1 miljard gepasseerd en verder gediversifieerd. De kredietportefeuille bestond in 2011 voor 48% uit financieringen voor duurzame energieprojecten. Per ultimo 2014 was dit 40%. Hieruit bleek een verschuiving van de kredietverstrekking naar andere sectoren. Er was een significante groei met 43% (2013: +11% ) zichtbaar bij het aantal afgesloten particuliere hypotheken. Dit heeft mede geleid tot diversificatie van de kredietportefeuille. De verhouding kredieten/deposito s in België bedroeg 74%, tegenover 68% bij de bank in totaal. Dankzij een groter team en verbeterde processen is de Duitse kredietportefeuille in 2014 gegroeid met 3% (EUR 5 miljoen), terwijl in 2013 nog een afname was geboekt met 6%. Er werd voor EUR 25 miljoen (2013: EUR 4 miljoen) aan nieuwe kredieten verstrekt. De groei vond voornamelijk plaats bij de sector windenergie. De uitbetaling van sommige kredieten heeft in 2014 vertraging ondervonden, hetgeen positieve gevolgen zou moeten hebben voor In de toekomst zal de kredietverlening gericht zijn op duurzame energie, ouderenzorg, onderwijs en duurzaam vastgoed. De kredietverlening via het kantoor in het Verenigd Koninkrijk aan duurzame organisaties is gegroeid met 17% (2013: 4%) of EUR 104 miljoen tot EUR 722 miljoen. Het merendeel van deze organisaties was actief op het gebied van waterenergie, sociale huisvesting en levensbeschouwelijke instellingen. In Spanje heeft Triodos Bank grote steun geboden aan bedrijven en ondernemingen die opnieuw te kampen hadden met moeilijke economische vooruitzichten in hun sector. Tegelijkertijd heeft de bank haar kredietportefeuille gediversifieerd. Ondanks een stagnerende duurzame energiesector is het aantal nieuwe kredietnemers in andere sectoren in 2014 gestegen met 34% (2013: 41%), en het volume met 6% (2013: 9%). De groei vond met name plaats bij bijna-energieneutrale gebouwen, biologische voeding en landbouw en cultuur. De duurzame kredietportefeuille in Nederland, met uitzondering van kortlopende kredieten aan gemeenten, is in 2014 gegroeid met 10% (2013: 27%). Er was een sterke groei zichtbaar bij particuliere hypotheken voor duurzame huisvesting. De diversificatie van de kredietportefeuille hield onder andere in dat kredieten werden verstrekt in verband met meer efficiënt (her)gebruik van warmte-energie, zoals de stadsverwarming in Dordrecht en Eteck, warmte-/koude-opslag en het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot appartementen. De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,49% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2013 tot 0,28% in Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was. 184

5 Duurzaam sparen Alle vestigingen van Triodos Bank hebben hun uiterste best gedaan om het juiste evenwicht te bereiken tussen kredieten en toevertrouwde middelen. Zij deden dit door de kredieten te laten stijgen en de deposito s te laten afnemen. Steeds meer mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld belangrijk. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank en een relatief lage rente op het spaarsaldo te accepteren. Dit groeiende bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de waarden van de bank. De toevertrouwde middelen hebben in 2014 bij alle vestigingen van Triodos Bank een evenwichtige groei doorgemaakt. Met nieuwe klanten (gemiddeld zo n per maand) en een stijging van de toevertrouwde middelen met EUR 141 miljoen telde de Nederlandse vestiging per ultimo klanten. In België zijn de toevertrouwde middelen gegroeid met 11%, in vergelijking met 3% in de Belgische markt als geheel. Het kantoor in het Verenigd Koninkrijk heeft zijn netto spaardoel van 24% (2013: 28%) of EUR 186 miljoen bereikt. Iets meer dan de helft hiervan (EUR 68 miljoen) was te danken aan een groei in zakelijke deposito s. Hieruit bleek dat zowel bedrijven als particulieren in toenemende mate belangstelling hadden voor duurzaam bankieren. Het aantal klanten in Spanje is in 2014 gestegen met 19% (2013: 41%). De toevertrouwde middelen zijn gegroeid met 17%, hetgeen iets lager was dan verwacht in een markt met dalende rentetarieven. Niettemin is het aantal rekeningen-courant en bankpassen gestegen. Dit laat zien dat steeds meer klanten voor Triodos Bank kiezen als hun voorkeursbank. In Duitsland zijn de toevertrouwde middelen in 2014 gegroeid met 11% (2013: 55%). De vestiging bedient nu klanten. In 2014 is een nieuw Hoofd Retail Banking benoemd. Beleggingen en Private Banking Triodos Investment Management biedt impact beleggingsfondsen aan particulieren en institutionele beleggers in verschillende landen. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Triodos Investment Management. Triodos Corporate Finance in het Verenigd Koninkrijk bleef innovatieve financieringsmodellen in maatschappelijke beleggingen aanbieden. Deze bestonden onder andere uit het aantrekken van kapitaal voor Aspire en Ambition twee maatschappelijk verantwoorde ondernemingen (MVO) die als eerste met hun duurzame obligaties profiteerden van de Social Investment Tax Relief (SITR), een nieuwe belastingverlagingsregeling in het Verenigd Koninkrijk. De activiteiten zijn tevens uitgebreid naar gebieden buiten de MVO-sector. Zo is EUR aangetrokken voor investering in een bekend merk insectenwerende middelen. De omvang van de activiteiten van Private Banking is ook in 2014 aanzienlijk toegenomen. Dit geldt zowel voor Nederland als België. In België heeft Private Banking thans meer dan EUR 200 miljoen in beheer. De beleggingen in Duurzame Beleggingsfondsen zijn gegroeid met 63% (2013: 65%) of EUR 120 miljoen. Meer informatie over Triodos Private Banking vindt u hier. De Duitse vestiging biedt Triodos Sustainable Funds, en heeft ten opzichte van 2013 een instroom aan nieuwe beleggingen gerealiseerd van 112%. De totale instroom bedroeg EUR 3,4 miljoen (2013: 1,6 miljoen). 185

6 Een referentiepunt voor duurzaam bankieren De voordelen van duurzaam bankieren toont Triodos Bank niet alleen via haar financieringsactiviteiten. De bank wil ook in bredere zin laten zien dat geld via het banksysteem op een bewuste manier kan worden ingezet. Zodat geld een positieve verandering kan bewerkstelligen en bijdraagt aan een samenleving met levenskwaliteit. Triodos Bank hoopt zo ook andere banken te inspireren. In Spanje is in 2014 de I Triodos Enterprise Award geïntroduceerd. Meer dan klanten brachten hun stem uit op een van de zes finalisten. Daarnaast werden er gedurende het hele jaar op de diverse kantoren bijeenkomsten georganiseerd met ondernemingen die door Triodos Bank worden gefinancierd. Triodos Bank Spanje heeft haar maatschappelijke impact opnieuw vergroot. Zij heeft het bewust gebruiken van geld gepromoot via uitgebreide berichtgeving in de media (meer dan artikelen), door het organiseren van meer dan 200 congressen waaraan mensen deelnamen en door het lanceren van een Twitter-account (8.900 volgers eind 2014). Triodos Bank in Spanje was actiever op Facebook dan welke andere bank in Spanje ook. In Frankfurt, Duitsland, hebben Triodos Bank, GLS Bank, Evangelische Bank en Oikocredit gezamenlijk de Fair Finance Week opgestart, vijf dagen met openbare discussies over duurzame financiering en de noodzaak van transformatie van de banksector. Het is de bedoeling om dit concept tot een jaarlijks terugkerend evenement te maken. De CEO van Triodos Bank heeft op een Nederlandse biologische boerderij de jaarcijfers over 2014 gepresenteerd. Dit genereerde grote media-aandacht voor biologisch of slow bankieren, waarbij het belang van autonome groei werd benadrukt boven groei louter om de groei. Alle vestigingen van Triodos Bank hebben deelgenomen aan de eerste wereldwijde dag van op waarden gebaseerd bankieren, als onderdeel van een initiatief van de Global Alliance for Banking on Values waaraan miljoenen mensen over de hele wereld hebben deelgenomen. Triodos Bank heeft zich heel 2014 ingespannen om positieve ontwikkelingen in de bancaire sector te bewerkstelligen. De Nederlandse vestiging heeft een parlementaire hoorzitting van de financiële commissie over duurzaam bankieren bijgewoond. Daarbij kreeg de bank feedback van diverse leden van de Tweede Kamer en andere invloedrijke partijen. Naar aanleiding van het evenement zal in 2015 een overleg met de Minister van Financiën plaatsvinden. Een campagne over vijf dingen die ze je niet vertellen over de economie heeft geleid tot een debat daarover via sociale media. Door de lancering van het on-line tijdschrift The Colour of Money in alle vestigingen werd de betrokkenheid van de bank bij haar klanten vergroot en de klantenbinding versterkt. Vooruitzichten Het Europees netwerk van vestigingen staat centraal bij het realiseren van de ambities van Triodos Bank, zoals het bevorderen van duurzaam bankieren en het verdiepen van de rol van banken als financiers van duurzame economische ontwikkeling. De bank heeft inmiddels ruim klanten. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot positieve veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen. Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2015 verder ontwikkelen en autonoom groeien. Daarbij zal de nadruk meer liggen op kwalitatieve dan op kwantitatieve groei. 186

7 Triodos Bank Spanje is voornemens haar positie als referentiepunt voor duurzaam en ethisch bankieren in het land te behouden naarmate het herstel van het financiële systeem zich inzet. Zij zal haar zichtbaarheid in de markt vergroten, haar kredietportefeuille verder diversifiëren en haar toevertrouwde middelen en klantenaantallen doen groeien. In het kader van haar propositie als voorkeursbank zal de vestiging een nieuw platform introduceren om haar dienstverlening te verbreden door middel van het aanbieden aan haar klanten van multichannel diensten zoals mobiel bankieren. Daarnaast is Triodos Bank Spanje voornemens zes tot acht nieuwe bijkantoren te openen. De Belgische vestiging zal, net als de andere vestigingen, verder gaan met de diversificatie van haar kredietportefeuille. Zij zal haar impact op de Belgische markt vergroten door de opening van een nieuw kantoor in Gent, en haar kantoor in Brussel vergroten. Bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk liggen de prioriteiten in 2015 bij de ontwikkeling van een gevarieerde, high impact -kredietportefeuille, waarbij men zich richt op kernsectoren als gezondheidszorg en woningbouwverenigingen op het platteland. De vestiging zal ook blijven werken aan de ontwikkeling van een privé rekening-courant die gepland staat voor begin Bristol is in 2015 Europese Groene Hoofdstad. Triodos Bank zal hierbij een actieve rol spelen is ook het jaar waarin de vestiging in het Verenigd Koninkrijk twintig jaar bestaat. Om dit te vieren is er in juni een bijzonder evenement gepland. De Duitse vestiging is voornemens om het aanbod van retailproducten flink uit te breiden om zo aanzienlijk meer inkomsten te genereren. Zij wil dit doen door zich actiever bezig te houden met het aanbieden van Triodos Sustainable Funds. Ook is zij voornemens om certificaten van aandelen Triodos Bank weer aan te bieden zodat de lokale kredietportefeuille kan groeien. De vestiging zal zich daarbij in het bijzonder richten op stichtingen en family offices. Naar verwachting zal de groei van de kredietportefeuille zich versnellen en zal men zich richten op nieuwe markten zoals duurzaam vastgoed. De belangrijkste doelstelling voor Triodos Bank in Nederland is het uitbreiden van de kredietverstrekking aan het mkb. Ter ondersteuning hiervan zal er in extra medewerkers en systemen worden geïnvesteerd. De bank verwacht dat al deze inspanningen zullen leiden tot groei van het aantal particuliere klanten, beleggers en kredietnemers. Triodos Bank is een middelgrote bank geworden in een sector die steeds strikter wordt gereguleerd. De bank zal verbeteringen in haar governance die in 2014 zijn doorgevoerd verder verankeren en blijvend duurzame voordelen bieden in lokale markten vanaf een pan-europese basis. 187

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (alle auto s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld 115gr/km in 2012 naar gemiddeld 107gr/km in 2013. Het

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers Stakeholderdialoog Dit hoofdstuk bespreekt wie de stakeholders van Triodos Bank zijn en wat de inspanningen van de bank in 2013 waren op het gebied van stakeholderdialoog. En waarom de bank zo n groot

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers*

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers* Sociaal jaarverslag Het succes van de meeste bedrijven is afhankelijk van hun. Maar de relatie tussen Triodos Bank, als pan-europese waardengedreven bank, en haar is vaak heel anders dan die tussen haar

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen

Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet. Bart P.M. Joosen Alternatieve financieringsvormen voor bankkrediet Bart P.M. Joosen 30 januari 2014 Aanbodzijde van de financieringsmarkt 2 Aanbodzijde van de financieringsmarkt Banken Institutionele beleggers Beurs (public

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN

BLACKROCK IMPACT. rendement. verantwoord DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT verantwoord rendement DUURZAAM BELEGGEN BLACKROCK IMPACT combineert het beste van BlackRock om u te helpen een maatschappelijk én financieel verantwoord rendement te bereiken. Bouw met

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014

Persbericht. Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Persbericht Jaarcijfers 2014 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 6% in 2014 Zeist, 3 maart 2015 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen?

Terughoudend om te beleggen, maar eerder geneigd hogere risico's te nemen? Contact: BlackRock Astrid Overeem +31 20 549 5213 Astrid.overeem@blackrock.com BLACKROCK'S WERELDWIJDE 'INVESTOR PULSE' ONDERZOEK: NEDERLANDERS HEBBEN VEEL SPAARGELD, MAAR SPAREN HET MINST IN VERGELIJKING

Nadere informatie

Lendico Geld heeft geen bank nodig.

Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico Geld heeft geen bank nodig. Lendico, de internationale online kredietmarktplaats voor ondernemers en particulieren Wereldwijd kredietnemers en investeerders aan elkaar verbinden Banking is essential,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Oranje is ING. Persbijeenkomst 16 november 2012. Nick Jue

Oranje is ING. Persbijeenkomst 16 november 2012. Nick Jue Oranje is ING Persbijeenkomst 16 november 2012 Nick Jue Waar komen we vandaan? Door krachtenbundeling NWE bank gebouwd En met succes. Samen zijn we een optelsom van kracht Ja, maar zullen we nu weer gaan

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 19 mei 2016 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2015 Jaarcijfers 2015 Hoofdpunten

Nadere informatie

ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie

ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie ABN AMRO Duurzame Ontwikkeling Hoe financieren we de energie transitie Wie? Opleiding: Technische Bedrijfskunde (werktuigbouw), Universiteit Twente Werk: ABN AMRO Export financiering Banco Real (AA Brazilie)

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Social Trade Organisation: Het NieuweGeld. symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013

Social Trade Organisation: Het NieuweGeld. symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013 Social Trade Organisation: Het NieuweGeld symposium Alles zullen we eerlijk delen, 30 november 2013 Inhoud Social Trade Organisation Crisis huidig geldsysteem Nieuw Geld: vele vormen Nieuw Geld: praktijk

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten.

Missie. 3. het verstrekken van bedrijfskredieten tot 50.000 Microkredieten. Jaarverslag directie Na de opstartjaren van Qredits in 2009-2011, waarin een stevig fundament onder de organisatie is gelegd, stond 2012 in het teken van groei en uitbreiding van activiteiten. Door de

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

De opmars van zorgvastgoed

De opmars van zorgvastgoed De opmars van zorgvastgoed september 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De opmars van zorgvastgoed Met een gemiddeld aandeel van 56% van het totale investeringsvolume, lag de nadruk op de beleggingsmarkt

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken

Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Recente ontwikkelingen in de kredietvoorwaarden van banken Een van de informatiebronnen voor de ecb bij het voeren van het monetaire beleid is de Bank Lending Survey, een kwalitatieve kwartaalenquête naar

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Triodos Bank in België

Triodos Bank in België Triodos Bank in België 2012 was voor Triodos Bank in België opnieuw een jaar van sterke en evenwichtige groei, zoals de voorbije jaren. De bank is tijdens het jaar ook meer op de voorgrond getreden in

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Mei 212 Jan van Nispen Inleiding De start van de financiële crisis ligt nu al enkele jaren achter ons, maar in 211 voelden we nog steeds de

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015

Outlook Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance 27 oktober 2015 Outlook 2015 2018 Henk Jagersma Directievoorzitter Syntrus Achmea Real Estate & Finance Profiel > 15 miljard beheerd vermogen Grootste beheerder van vastgoed en hypotheken in Nederland op de markt van

Nadere informatie

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen

Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Kredietverlening aan Vlaamse ondernemingen Monitoring Rapport: Januari 2012 Jan van Nispen Inleiding Sinds 2008 zijn woorden zoals crisis, financieringsproblemen, waarborgen en bailouts niet meer uit de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan ondernemingen

Centrale voor kredieten aan ondernemingen Centrale voor kredieten aan ondernemingen Brussel, woensdag 16 oktober 2013 Rudy TROGH Inleiding Kredieten zijn belangrijk en zelfs noodzakelijk voor de economie... maar houden een risico in van niet-betaling

Nadere informatie

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen

Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Jürgen de Witte Banken verlenen recordaantal kredieten aan ondernemingen Anne-Mie Ooghe Senior Officer Corporate Banking bij Febelfin Het uitstaande volume kredieten aan ondernemingen bereikte in januari

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012

KANTORENVISIE REGIO AMSTERDAM JANUARI 2012 Amsterdam Zuidoost Daling opnameniveau 2011 Aanbod en leegstand Huurprijzen verder onder druk Beleggingsmarkt; Afname transactievolume Toekomstverwachting Deelgebieden Regio Amsterdam Onze jaarlijkse kantorenvisie

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN

CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN CROWDFUNDING EN ANDERE ALTERNATIEVE FINANCIERINGEN Diana Gunckel Advocaat Banking & Finance 9 juni 2015 INHOUD Alternatieve financieringsvormen 1. Algemeen juridisch kader 2. MKB Beurs 3. Kredietunie 4.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Sociale kerncijfers* Net zo belangrijk zijn de mensen die bij Triodos Bank zelf werken.

Sociale kerncijfers* Net zo belangrijk zijn de mensen die bij Triodos Bank zelf werken. Mensen staan centraal bij alles wat Triodos Bank doet. Van de families die profiteren van kredieten die worden verstrekt door de microfinancieringsinstellingen waarin zij investeren, in circa 50 landen

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2010

TLB Jaarverslag 2010 TLB Jaarverslag 2010 1.181.600 Europese huishoudens De duurzame energieprojecten die wij financieren wekken schone groene energie op goed voor de stroom voorziening aan 1.181.600 huishoudens en een reductie

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie