TLB Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TLB Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 TLB Jaarverslag 2012

2

3 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten in verschillende landen in Europa en daarbuiten, een uitgebreid sociaal en milieuverslag en nog veel meer.

4 TlB Belangrijke gegevens voor de aandeelhouders en certificaathouders van Triodos Bank: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 mei 2013 Ex-dividend datum 23 mei 2013 Betaaldatum dividend 24 mei 2013

5 Jaarverslag 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Kerncijfers 4 Triodos Groep structuur Duurzaam bankieren 7 Verslag van de Directie 9 Corporate Governance 28 Bericht van de Raad van Commissarissen 32 Jaarrekening 2012 van Triodos Bank 45 Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank 136 Over dit verslag 141 Colofon 142 Adressen 143 3

6 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s Financieel Eigen vermogen Aantal certificaathouders Toevertrouwde middelen Aantal rekeningen Kredieten Aantal Balanstotaal Fondsen in beheer* Totaal in beheer gegeven vermogen Totaal baten 151,6 128,7 102,7 88,3 73,7 Bedrijfslasten -100,1-89,9-78,0-70,4-55,5 Waardeveranderingen van vorderingen -20,9-15,8-9,8-5,0-3,2 Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2-0,1-0,1-0,4-1,0 Bedrijfsresultaat voor belastingen 30,8 22,9 14,8 12,5 14,0 Belastingen bedrijfsresultaat -8,2-5,6-3,3-2,9-3,9 Nettowinst 22,6 17,3 11,5 9,6 10,1 Tier-1 kernkapitaalratio 15,9% 14,0% 13,8% 15,3% 11,6% Solvabiliteit (BIS-ratio) 16,0% 14,4% 14,7% 16,5% 13,0% Bedrijfslasten/totaal baten 66% 70% 76% 80% 75% Rendement eigen vermogen in % 4,5% 4,3% 3,4% 4,1% 5,0% Per aandeel (in EUR) Intrinsieke waarde ultimo Nettowinst** 3,37 3,18 2,45 3,00 3,51 Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 4

7 Sociaal Aantal medewerkers ultimo*** Uitstroom 10% 9% 11% 10% 14% Percentage vrouwen met managementfunctie 42% 37% 35% 27% 29% Opleidingskosten per medewerker in euro s Verhouding hoogste/laagste salaris**** 9,4 9,8 8,5 8,5 7,7 Milieu CO 2 -emissie (1000 kg) Compensatie CO 2 100% 100% 100% 100% 100% * Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken. ** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen. *** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson. **** De toename in 2011 is het gevolg van een nieuwe lagere schaal die van toepassing is op een jonge medewerker. De laagste salarissen liggen net iets hoger dan die in de markt. 5

8 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa Emerging markets Private Banking Nederland België Retail Banking Ons doel is onze klanten via ons Europese vestigingennetwerk betrouwbare diensten aan te bieden, zoals sparen, betalen, lenen en beleggen. Business Banking We lenen uitsluitend geld aan organisaties die een positieve en blijvende verandering willen bewerkstelligen. Met onze leningen richten we ons op drie kerngebieden: Natuur & Milieu Cultuur & Welzijn Sociale economie Impact Investing vindt plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen. De 19 actieve fondsen zijn ondergebracht in bedrijfsonderdelen op basis van de thema s waarin ze beleggen: Energie en klimaat Emerging markets Real Estate Kunst & Cultuur Duurzame voeding & landbouw Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI) Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer vormt daarbij de kern, waarbij zowel Triodos beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer worden aangeboden. 6

9 Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. De missie van Triodos Bank is bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk te maken bewust met geld om te gaan en daarmee duurzame ontwikkeling te bevorderen; onze klanten van duurzame financiële producten en een goede service te voorzien. Ambitie Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk verantwoord ondernemen, transparantie en bewust omgaan met geld. Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de praktijk. Dat betekent op de eerste plaats het aanbieden van diensten en producten die duurzaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent investeren in een duurzame economie. Daarmee wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief betere samenleving gewerkt. Markten en kernactiviteiten Triodos Bank wil haar missie en strategie als duurzame bank op drie verschillende manieren realiseren. Als relatiebank De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op het verdiepen en ontwikkelen van langdurige relaties met haar klanten. Deze relatiegerichtheid is terug te vinden in de hele organisatie. De wijze waarop die relaties worden ontwikkeld, verschilt per land, rekeninghoudend met culturele verschillen. Triodos Bank onderhoudt haar klantrelaties via verschillende kanalen; lokale kantoren waar klanten kunnen worden ontvangen, telefonisch en in toenemende mate via internet. Triodos Bank streeft naar een klantenbestand van zowel particulieren als bedrijven die nadrukkelijk voor Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het dienstenpakket per land waar Triodos Bank is gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de betreffende vestigingen zich bevinden. Duurzame dienstverlener Een bankklant wil niet alleen duurzame producten en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een goede service. Triodos Bank is van mening dat deze belangrijke klantwaarden niet los van elkaar kunnen worden gezien. Dit betekent concreet dat zij streeft naar het aanbieden van een adequaat pakket aan bancaire diensten waarmee direct of indirect duurzame ontwikkeling wordt bevorderd. De combinatie van relatiebankieren en bancaire producten waarmee duurzame ontwikkeling wordt gefinancierd, leidt tot nieuwe productontwikkeling. Dat kan van land tot land verschillen. Een goed voorbeeld is dat spaarders ervoor kunnen kiezen hun rente (of een gedeelte daarvan) aan een maatschappelijk doel te schenken. Een andere voorbeeld is de uitgifte van Social Impact Bonds (maatschappelijke obligaties) die de Corporate Finance-afdeling van Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk heeft begeleid. De obligaties dienen ter financiering van bijvoorbeeld een organisatie die zich inzet voor de bestrijding van dakloosheid en terugdringing van de werkloosheid. Tegelijkertijd heeft de Nederlandse vestiging in 2012 s werelds eerste Mobiel Bankieren app op de markt gebracht die de gebruiker direct laat zien welke duurzame projecten de bank financiert. In Nederland brengt de bank ook diverse fondsen op de markt waarmee beleggers direct kunnen beleggen in sectoren zoals duurzame energie, kunst en cultuur 7

10 en financiële instellingen die zich richten op inclusive finance in opkomende markten. Sommige van deze fondsen profiteren van belastingvoordelen die in het leven zijn geroepen om beleggingen in deze sectoren te bevorderen. Referentie voor Duurzaam Bankieren Triodos Bank wil het publieke debat over thema s als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in het maatschappelijk krachtenveld mede richting geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen activiteiten van Triodos Bank. Door haar visie en aanpak heeft Triodos Bank internationaal erkenning gekregen. Met deelname aan het publieke debat, veelal door middel van evenementen met een grote maatschappelijke impact, wordt zichtbaar waar Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten aanzien van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. 8

11 Verslag van de Directie We leven in een tijd waarin de antwoorden op de vragen van morgen niet langer van bovenaf komen, maar steeds vaker van onderaf worden vormgegeven. Overal in de samenleving zien we ondernemende mensen en vernieuwende initiatieven die invulling geven aan een duurzame toekomst en aan een andere economie. Een economie die groener, menselijker en innovatiever is. Triodos Bank maakt deel uit van de groeiende beweging naar een duurzame economie. We financieren een positieve verandering in de samenleving en willen mensen bewustmaken van het feit dat ze met hun spaargeld of beleggingen bij kunnen dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Ondanks de groei en ontwikkeling van de bank, is Triodos Bank (nog) een relatief bescheiden speler in de bankensector. We zijn dan ook realistisch als het gaat om onze invloed. Toch is omvang niet allesbepalend. Ook kleine partijen kunnen het verschil maken, zeker als ze onderdeel zijn van een brede en dynamische beweging. In dit verslag geeft de Directie van Triodos Bank haar visie op de activiteiten en resultaten van de bank in Daarnaast gaat het verslag in op de mondiale macro-economische onzekerheden die het jaar kenmerkten en op de vraag hoe die de bank en de sectoren waarin zij actief is, hebben beïnvloed. De internationale ontwikkelingen leidden in 2012 op verschillende vlakken tot een zoektocht naar nieuw evenwicht en naar herstel van vertrouwen. Burgers, bedrijven, banken, politici: allemaal hadden ze te maken met economische onzekerheden en probeerden ze om te gaan met de gevolgen ervan. Dit gold niet in de laatste plaats voor de Europese Unie, waar fundamentele vragen speelden rond de toekomst van de unie zélf. Een van de belangrijke vraagstukken die op Europees niveau speelt betreft het gebrek aan monetair evenwicht. Sommige landen, met name in het zuiden van Europa, hebben te maken met grote overheidstekorten en als gevolg daarvan ingrijpende bezuinigingsmaatregelen. In andere landen was sprake van een teveel aan financiële middelen. Dat geld is afkomstig van individuele spaarders die juist in onzekere tijden een veilige haven zoeken voor hun geld. Maatregelen die de economie moeten stimuleren, hadden slechts een beperkt effect. Door vraaguitval bij de consumenten en de daarmee samenhangende terugvallende groeicijfers overal in Europa, hadden banken eenvoudigweg te weinig mogelijkheden voor kredietverlening. En daar waar die mogelijkheden zich wél voordeden, zijn banken vanuit risicoafwegingen en de noodzaak om eerst de kapitaalsbasis te versterken, terughoudend. Zoals gezegd, leidden de fundamentele vragen waar Europa zich voor gesteld zag, bij sommigen tot twijfels over de toekomst van de Europese Unie zélf. Triodos Bank heeft die twijfels niet. Integendeel: wij zijn juist overtuigd van de grondwaarden van het Europese project. Denk aan solidariteit, verbondenheid, de kracht van de interne vrije markt en het belang van culturele diversiteit en van de uitwisseling van ideeën. Het zijn deels dezelfde waarden die ook aan de basis van Triodos Bank liggen. Het zijn de waarden die aan de basis staan van een positieve ontwikkeling in Europa. Eenheid in verscheidenheid Triodos Bank is al vele jaren actief in vijf Europese landen en culturen: Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Daarnaast openden we eind 2012 een agentschap in Frankrijk. Het feit dat we actief zijn in verschillende landen, versterkt de bank en legt een verdere basis voor onze duurzame benadering. In de landen waar we werken verbinden we ons op een intensieve manier met de lokale, reële economie. Daarbij richten we ons specifiek op de sectoren die vanuit het oogpunt van duurzaamheid van belang zijn. De verschillende vestigingen van Triodos Bank zijn verantwoordelijk voor het aantrekken van kapitaal in hun eigen land. Ook in 2012 zijn we daartoe prima in staat gebleken. Verder willen spaarders en kredietnemers met elkaar te verbinden. Juist die verbinding vormt een belangrijke basis van het veranderingsproces naar een eerlijke en groene economie. Door spaarders en certificaathouders 9

12 zicht te geven op aan wie krediet wordt verleend, kan de bank toetsen of de ondernemers en projecten die worden gefinancierd, ook relevant gevonden worden. Het gebeurt regelmatig dat klanten reageren op specifieke projecten of bedrijven die de bank heeft gefinancierd. Transparantie werkt! Alle landen waarin de bank actief is, hadden in 2012 te maken met macro-economische uitdagingen en onzekerheden. Ook Triodos Bank voelde daar vanzelfsprekend de effecten van. Toch kunnen we concluderen dat de individuele vestigingen van Triodos Bank én de bank als geheel zich goed staande heeft weten te houden. Juist de verbinding met de reële economie en de relatie met onze klanten, vormen de basis van de positieve ontwikkeling van de bank. In 2012 groeide ons balanstotaal met meer dan 20% en trokken we EUR 96 miljoen nieuw kapitaal aan. Er kwamen in nieuwe klanten bij. Klanten (certificaathouders, spaarders, kredietnemers en beleggers) zien Triodos Bank als een sterke en transparante bank met een inzichtelijk spaar- en kredietverleningsmodel. Een bank bovendien die zorgt voor een effectieve en kwalitatief goede financiële dienstverlening, zo horen wij van klanten. Onze klanten herkennen dat we ons engageren met de duurzame sectoren. We kennen de ondernemers die we financieren persoonlijk en zijn juist daarom vaak in staat de risico s goed in te schatten en binnen de perken te houden. Deze benadering is een belangrijke kracht van de bank. Positieve businesscase Onze benadering en manier van werken delen we met een groeiend aantal andere succesvolle, waardegedreven banken overal ter wereld. Triodos Bank was in 2009 medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), een international netwerk van eenentwintig waardengedreven banken. In 2012 publiceerde de GABV een onderzoek waarin de financiële resultaten van duurzame banken werden vergeleken met die van 25 grootste internationale financiële instellingen in de wereld. De GABV concludeerde dat duurzame banken op vrijwel alle financiële criteria beter presteren dan de grootbanken. Ze laten betere groeicijfers zien en hebben ze een sterkere kapitaalspositie. Het onderzoek toont verder aan dat waardegedreven banken een hoger percentage van hun balanstotaal wegzetten als krediet. De verhouding tussen kredieten en activa bedroeg bij duurzame banken gemiddeld 72%. Dat was bijna het dubbele van die bij de grote banken (41%). Het onderzoek van de GABV had betrekking op de periode en beperkt zich bewust niet tot de periode na de crisis in 2008 maar neemt ook de bloeiperiode daarvoor mee in haar beschouwingen. Naar een veerkrachtige financiële sector Binnen de financiële wereld is lang uitgegaan van de vooronderstelling dat groot altijd beter is. De uitkomsten van het GABV-onderzoek wijzen daar niet op. Banken en financiële instellingen spelen een onmisbare rol in economie en samenleving. Juist daarom is een veerkrachtige en stabiele financiële sector van groot belang. De toekomst is niet gebaat bij een bankenlandschap dat wordt gedomineerd door een relatief beperkt aantal grote instellingen. Een ruime variëteit in karakter en omvang van banken vergroot stabiliteit, duurzaamheid en veerkracht van het financiële systeem en van de economie. Diversiteit is bovendien van belang als we een herhaling van de financiële problemen uit het verleden willen voorkomen en als we een economie willen opbouwen die eerlijker en duurzamer is. Banken zoals Triodos Bank zijn een noodzakelijke verrijking van het bankenlandschap. Als het gaat om het belang van variëteit en diversiteit, kunnen we een vergelijking maken met de natuur. Ook daar leidt biodiversiteit tot veerkrachtige ecosystemen en tot het vermogen om verstoringen op te vangen. 10

13 Evenwichtige en gezonde groei Triodos Bank ontwikkelde zich in 2012 op een evenwichtige en gezonde manier. Onze kredietportefeuille nam toe met 16%. Een veel snellere groei is in de ogen van de bank niet wenselijk. We waren ook in 2012 in staat om meer ondernemers te financieren in de verschillende sectoren waarin we actief zijn. Zo konden we opnieuw een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Groei is voor Triodos Bank geen doel op zich. Toch is gezonde groei ook voor onze bank van belang en is het een belangrijk uitgangspunt van onze toekomststrategie. Groei is immers een teken van maatschappelijke relevantie. Het geeft aan dat de bank inspeelt op een concrete financieringsbehoefte in de samenleving. En het is een indicator dat burgers, bedrijven en investeerders zich willen verbinden met een bank die geld op een bewuste manier inzet voor het financieren van positieve verandering. Tot slot bewijst de groei van Triodos Bank en andere waardengedreven banken dat een andere manier van bankieren daadwerkelijk mogelijk en winstgevend is. In 2012 groeide het balanstotaal van de bank met ruim 23%. Dat is in lijn met de ambities. De bank ontwikkelt zich ook internationaal positief. Uitbreiden van het aantal landen waarin we actief zijn, is voor Triodos Bank daarbij echter geen doelstelling op zichzelf. De bank richt zich niet primair op vergroten van het aantal internationale vestigingen. Toch staan we ook niet afwijzend tegenover een uitbreiding in een nieuw land. Daarbij is wel van groot belang dat er in dat land bankiers zijn die de Triodos benadering op professionele en authentieke wijze kunnen vertalen naar de situatie in hun eigen land. Deze benadering leidde in 2012 tot de opening van het eerder genoemde agentschap van Triodos Bank in Frankrijk. De afgelopen jaren is via de Belgische vestiging een portefeuille met duurzame energie projecten in Frankrijk opgebouwd. Vanuit Frankrijk zullen deze activiteiten worden ondersteund en wordt de haalbaarheid voor de oprichting van een volledige bankvestiging in Frankrijk onderzocht. Triodos Bank streeft naar een gezond evenwicht tussen spaargeld en kredietverlening. In de praktijk trekt de bank echter méér spaargeld aan, hoewel dat beeld van land tot land enigszins varieert. Het bereiken van een gezondere verhouding tussen de hoeveelheid spaargeld en de omvang van de kredietportefeuille, is daarom een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Concreet betekent dit dat we momenteel bezien in hoeverre we, naast zakelijke kredietverlening, ook op andere manieren het toevertrouwde spaargeld kunnen inzetten voor duurzame ontwikkeling. Denk aan het aanbieden van particuliere hypotheken voor duurzame woningen. Daarnaast willen we ook de groep van certificaathouders verder verbreden zodanig dat ook het vlak van de kapitaalsbasis van de bank een evenwichtige internationale verdeling ontstaat. Ook bieden we investeringsmogelijkheden via de beleggingsfondsen van Triodos Bank, zoals het Triodos Sustainable Pioneer Fund. Dat fonds richt zich specifiek op investeringen in innovatieve duurzame bedrijven. Ook giften kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen. Schenkgeld kan díe initiatieven mogelijk maken die niet van de grond zouden komen als ze afhankelijk waren van bancair krediet, en kan voorkomen dat initiatiefnemers gedwongen worden om schulden aan te gaan die ze niet kunnen dragen. Via stichtingen in onze verschillende vestigingen kunnen we giften ontvangen die het financieren van nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De uitweg uit de crisis Als uitvloeisel van de kredietcrisis kreeg de financiële sector te maken met meer toezicht en striktere regulering, vaak bedoeld om de fundamentele weeffouten in het financiële systeem aan te pakken. Triodos Bank voldoet aan de eisen en bepalingen die voortkomen uit de striktere regelgeving, hoewel die ons in praktische zin soms voor uitdagingen stellen. We zullen daarnaast ook in de komende jaren een constructieve bijdrage leveren aan discussies met beleidsmakers over het ontwikkelen van een antwoord op de diepere 11

14 oorzaken van de financiële crisis. We zijn ervan overtuigd dat het model en de werkwijze van duurzame banken als inspiratie kan dienen voor dat antwoord. Begin oktober 2012 publiceerde de High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector haar eindrapport. De groep werd voorgezeten door oud-eurocommissaris Erkki Liikanen. Het rapport vormt een waardevolle bijdrage aan de discussie over het ontwikkelen van een gezonde en gedifferentieerde financiële sector die een meerwaarde heeft voor samenleving, economie en milieu. Liikanen onderstreept het belang van een gedifferentieerde vorm van regulering van financiële instellingen en banken, en concludeert dat daar op dit moment nog te weinig sprake van is. Het rapport stelt dat banken die risicovol opereren en daarmee bijdragen aan onzekerheden in het financiële systeem, aan striktere regelgeving zouden moeten worden onderworpen dan andere banken. Bovendien zou de mate van regulering ook rekening moeten houden met de vraag in hoeverre een bank zich daadwerkelijk bezighoudt met het financieren van de reële economie. Het rapport stelt daarnaast dat er in het huidige financiële systeem sprake is van concurrentievervalsing doordat grote banken profiteren van impliciete overheidsgaranties. Dat is onterecht, met name omdat juist veel van die grote banken zich niet in eerste instantie richten op het financieren van de reële economie. Bovendien zijn grote banken bijzonder complex waardoor verstrengeling van belangen relatief makkelijk mogelijk is. Cultuurverandering Regulering speelt een belangrijke rol bij het veranderen van de financiële sector. Het kan daar echter niet bij blijven. Echte verandering kan niet van buitenaf worden geforceerd, maar moet van binnenuit komen. Willen we komen tot een gezond en veerkrachtig financieel systeem, dan zullen daarom ook cultuur en gedrag in de sector moeten veranderen. De financiële crisis heeft tot nog toe echter vooral geleid tot een forse toename van regelgeving. Het zijn pogingen om verandering van buitenaf af te dwingen. Door het accent op meer regels zijn banken vaak druk doende om aan al die regels te voldoen. Cultuurverandering krijgt daardoor weinig prioriteit. Dat moet de komende jaren veranderen. Dat regelgeving alléén onvoldoende is, werd ook het afgelopen jaar nog eens duidelijk zichtbaar door incidenten rond misleidende verkoop van financiële producten en het manipuleren van LIBOR-rentetarieven. Deze gebeurtenissen wijzen er eens te meer op dat de financiële sector eenzijdig is gericht op winstmaximalisatie. Er is onvoldoende aandacht voor de belangen van klanten en van de samenleving als geheel. Die eenzijdigheid is alleen te doorbreken door een verandering van cultuur en gedrag. Maar dan wel van binnenuit. Een cultuurverandering kost tijd. Maar ze is noodzakelijk. Scheppen van helderheid over de rol en de functie van banken in de samenleving is het startpunt van cultuurverandering in de sector. Pas bij helderheid op dit vlak en bij duidelijke grenzen aan het speelveld waarop banken opereren, kan een bedrijfscultuur ontstaan die maatschappelijke dienstbaarheid als uitgangspunt heeft. Niet alleen in de financiële sector zou een cultuur van maatschappelijke dienstbaarheid uitgangspunt moeten zijn, ook breder in de samenleving is het nemen van individuele verantwoordelijkheid van steeds groter belang. De economische en ecologische crises onderstrepen de noodzaak van ander gedrag, niet alleen van bankiers maar ook van burgers en bedrijven. Op dit vlak is onmiskenbaar sprake van een positieve ontwikkeling. Steeds meer mensen realiseren zich dat ze met hun eigen initiatieven de kwaliteit van de samenleving kunnen versterken. Soms gaat het om persoonlijke keuzes, zoals het besluit om biologische producten uit eigen regio te kopen of om duurzame energie te gebruiken. Soms gaat het om grotere initiatieven, zoals een ondernemer die een duurzaam bedrijf opzet, vaak gefinancierd door een duurzame bank. 12

15 Triodos Bank is één van die banken. Zoals gezegd, maken we deel uit van de groeiende beweging van burgers en bedrijven die streven naar een duurzame samenleving en die investeren in levenskwaliteit. Dat wij, net zoals andere duurzame banken, relatief bescheiden zijn in omvang, heeft uiteraard nadelen. Maar het biedt ook kansen. Er is ruimte voor groei en we kunnen goed anticiperen op de duurzame ontwikkelingen bij het MKB en de samenleving in bredere zin. Resultaten Triodos Bank zet zich in voor duurzame ontwikkeling. Daarbij staat de aandacht voor de levenskwaliteit van mensen centraal. Bij levenskwaliteit gaat het niet alleen om het welzijn van mensen zelf, maar ook om de onderlinge sociale relaties en de manier waarop we met het milieu omgaan. Levenskwaliteit, succesvol ondernemerschap en het boeken van een goed financieel rendement, gaan hand in hand. De bredere maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben geleid tot een grotere belangstelling voor levenskwaliteit, voor mensen en voor het milieu. Triodos Bank speelt daarop in door haar activiteiten verder te verbreden en te verdiepen. In aanvulling op het overzicht van kerncijfers aan het begin van dit verslag, vindt u hieronder de belangrijkste resultaten van Triodos Bank in Bovendien vindt u nadere gegevens over de divisies van de bank, haar producten, diensten en bredere impact. Ook presenteert dit hoofdstuk de vooruitzichten voor de komende jaren. 8,0 miljard Het totale beheerd vermogen van Triodos Bank inclusief de beleggingsfondsen en Private Banking is met EUR 1,3 miljard (19%) gestegen tot EUR 8,0 miljard. 13

16 Triodos Bank (Groep) De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2012 met 18% gestegen tot EUR 152 miljoen (2011: EUR 129 miljoen). De bijdrage van Triodos Investment Management bedroeg EUR 23 miljoen (2011: EUR 23 miljoen). De provisie-inkomsten in 2012 bedroegen 31% (2011: 35%) van de totale baten. Dat is conform de verwachtingen. Het totale beheerd vermogen bestaande uit Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en Private Banking is met EUR 1,3 miljard (19%) gestegen tot EUR 8,0 miljard. Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 23% tot EUR 5,3 miljard dankzij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en een geslaagde aandelenemissie. De verwachte groei bedroeg 15 tot 20%. Het totaal aantal klanten van Triodos Bank steeg met 23%. De verwachte groei was 15 tot 20%. Eind 2012 bedroeg het aantal klanten van Triodos Bank ruim De groei geeft aan dat steeds meer mensen bewust willen bankieren. De verhouding bedrijfslasten ten opzichte van totale baten was eind % (2011: 70%). Dit is het gevolg van hogere rente- en provisiebaten uit kredietactiviteiten in combinatie met strikte kostenbeheersing. De winst vóór belastingen en toevoegingen aan kredietvoorzieningen steeg van EUR 38,8 miljoen naar EUR 51,5 miljoen. Dit is te danken aan de groei van zowel de balans als van de fondsen in beheer. Tevens speelde het verbeteren van de efficiëntie een rol. De nettowinst van EUR 22,6 miljoen was 31% hoger (2011: EUR 17,3 miljoen). De voorzieningen voor dubieuze debiteuren waren iets hoger, namelijk 0,67% van de gemiddelde kredietportefeuille (2011: 0,63%). Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank bedroeg 4,5% in 2012 (2011: 4,3%). De doelstelling op middellange termijn is om het rendement op het 5,7 miljoen In 2012 hebben 5,7 miljoen mensen culturele evenementen en podia bezocht die door Triodos Bank zijn gefinancierd. 14

17 eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 7%, bij normale economische omstandigheden. Dit is een realistisch langetermijngemiddelde voor het type bancaire activiteiten van Triodos Bank. De verschillende vestigingen van de bank hebben in het recente verleden aangetoond dit niveau van winstgevendheid te kunnen bereiken onder stabiele economische- en financiële omstandigheden. De huidige economische omstandigheden leiden ertoe dat centrale banken de rentetarieven kunstmatig laag houden. Dat pakt ongunstig uit voor Triodos Bank. De economische crisis verklaart een bovengemiddeld voorzieningenniveau voor slechte kredieten. De winst bleef in 2012, zoals verwacht, daardoor lager dan 7%. De termijn waarbinnen Triodos Bank de winstdoelstelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de kansen die de bank kan benutten in een markt waarin het thema duurzaamheid de komende jaren sterk in de belangstelling staat. Onder de huidige marktomstandigheden verwacht Triodos Bank dit doel nog niet binnen de komende drie jaar te bereiken. Dit ondanks de voordurende aandacht die de bank geeft aan het verhogen van haar winstgevendheid. De winst per aandeel berekend over het in het boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen bedroeg EUR 3,37 (2011: EUR 3,18). Dit is een stijging van 6%. De winst staat ter beschikking van de aandeelhouders. Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van EUR 1,95 per aandeel (2011: EUR 1,95). De pay-out ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend wordt uitgekeerd) komt daarmee op 58% (2011: 61%). Triodos Bank verhoogde haar aandelenkapitaal met EUR 96 miljoen (25%). Deze verhoging werd gerealiseerd dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten van aandelen. Die campagnes waren in de eerste plaats gericht op particuliere beleggers en liepen gedurende heel 2012 in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Het aantal certificaathouders is gestegen van naar Het eigen vermogen groeide met 25% (van EUR 451 miljoen tot EUR 565 miljoen). Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit winst (minus dividend). De interne markt voor de aan- en verkoop van certificaten van aandelen, functioneerde opnieuw goed. De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel bedroeg eind 2012 EUR 75 (eind 2011: EUR 74). De solvabiliteitsratio (BIS-ratio) wordt met ingang van 2008 berekend volgens de Basel II-richtlijnen. Eind 2012 bedroeg de BIS-ratio 16,0% (2011: 14,4%). Triodos Bank streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 12%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 15,9% (2011: 14,0%). Onze impact Triodos Bank meet de bredere maatschappelijke, culturele en ecologische impact van haar financieringsactiviteiten. De criteria daarvoor zijn in 2012 doorontwikkeld en verder aangescherpt. Deze aanscherping en de strakkere manier van meten leidde op een aantal vlakken tot lagere impactscores ten opzichte van voorgaande jaren. Zie voor meer achtergrond bij de gebruikte methodologie. De manier waarop we onze impact meten wordt ook in 2013 verder ontwikkeld. Ons online jaarverslag bevat nadere gegevens over de niet-financiële impact van Triodos Bank. Daarbij gaat het concreet om de impact binnen de sectoren energie en klimaat, ouderenzorg, cultuur, microfinanciering, biologische landbouw en voeding, en onderwijs. Hoewel deze cijfers op zich uiteraard niet alles zeggen, bieden ze weldegelijk een kwantitatief beeld van de impact van Triodos Bank. Wanneer u meer wilt weten over de mensen en verhalen achter de cijfers, kijk dan op Triodos Bank financiert onder andere ondernemingen die duurzame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. Daarnaast richt de bank zich op projecten op het gebied van energiebesparing en schoner gebruik van fossiele brandstoffen. 15

18 Eind 2012 financierden de Triodos Groep en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 346 van deze projecten in heel Europa (361 in 2011). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was MW (2.134 MW in 2011). Dit is voldoende om een jaar lang Europese huishoudens van energie te voorzien. Mede dankzij de kredietverlening en investeringen door Triodos Bank konden in ,7 miljoen bezoekers in Europa genieten van podiumkunsten, van kunst en cultuur in theaters en van musea (2011: 6,8 miljoen). Dankzij de kredieten die Triodos Bank via haar vestigingen uitgezette, konden mensen (2011: ) gebruikmaken van faciliteiten op het gebied van ouderenzorg. Deze zorg vond plaats in de 150 door Triodos Bank gefinancierde zorghuizen. De microfinancieringsfondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2012 leningen aan 99 (2011: 96) microfinancieringsinstellingen en andere financiële partijen. Deze instellingen waren gevestigd in 45 verschillende landen (2011: 43). Gezamenlijk bereikten ze in 2012 in totaal 6,4 miljoen spaarders (2011: 7,5 miljoen) en 6,9 miljoen leningnemers (2011: 7,9 miljoen). De biologische landbouwbedrijven die Triodos Bank financiert, produceerden in 2012 het equivalent van ruim 18 miljoen gezonde maaltijden. Dat is voldoende om mensen gedurende een jaar te voorzien van gezond voedsel (2011: ). In 2012 maakten in totaal mensen gebruik van scholen en andere educatieve instellingen die door Triodos Bank zijn gefinancierd. Dit impactcijfer gebruikt de bank dit jaar voor het eerst. Vooruitzichten Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank over 2013 een hogere winst te behalen. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de economische recessie als gevolg van de financiële crisis zich in 2013 zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben op de resultaten van de bank. Ook komend jaar zullen we een actieve bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van een duurzamere samenleving. We zullen inspelen op de sociale, ecologische en culturele uitdagingen waarvoor we ons op zowel korte, middellange als lange termijn geplaatst zien. Bovendien zullen we het bewust(er) omgaan met geld verder bevorderen en willen we bouwen aan het besef dat duurzaam bankieren van groot belang is en het verschil kan maken. We verwachten een groei in onze financiering van duurzame energieprojecten en van andere innovaties die de samenleving minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Onze activiteiten in de milieusector betreffen overigens slechts een deel van onze toenemende impact. Zo verwachten we een verdere uitbreiding van onze activiteiten in de sociale en culturele sector. We zullen onze invloed zowel via financieringen als via onze bijdrage aan het publieke debat verder vergoten. In dit kader is onze rol als change agent van belang: een partij die duurzame ondernemingen financiert die op hun beurt weer blijvende voordelen bieden aan mens en milieu. Samenvatting sociaal jaarverslag Een organisatie kan zich alleen krachtig ontwikkelen als medewerkers ruimte en gelegenheid krijgen om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Die overtuiging ligt ten grondslag aan het sociaal beleid van Triodos Bank. Kernwaarden van onze visie op dit vlak zijn: authenticiteit, samenwerking, ondernemerschap en een professionele aanpak. Resultaten in 2012 Ook in 2012 was Triodos Bank een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever die een bijdrage levert aan belangrijke ontwikkelingen in de samenleving. In 2012 namen de verschillende vestigingen en businessunits van Triodos Bank in totaal 144 nieuwe medewerkers aan. Dit getal bevat tijdelijke aanstellingen en de vervanging van vertrekkende medewerkers. 16

19 Triodos Bank organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten die als doel hebben om de groei van de bank te begeleiden en de betrokkenheid van medewerkers verder te vergroten. In 2012 ging het allereerst om een bijeenkomst van de International Management Council. Deze bijeenkomst besprak de grondwaarden en de ambities van Triodos Bank. Dat gesprek leidde onder meer tot de organisatie van vergelijkbare bijeenkomsten in de businessunits en op het hoofdkantoor. Ten tweede ging het om de jaarlijkse medewerkersbijeenkomst Connecting in a Changing World. In 2012 werd deze bijeenkomst georganiseerd door de Nederlandse vestiging van de bank. Er namen 117 medewerkers aan deel. De deelnemers waren afkomstig uit alle landen en waren werkzaam op alle functies binnen de bank. Medewerkers Het is voor Triodos Bank van belang dat medewerkers zich verbonden voelen met de missie van de bank. Medewerkers dragen de waarden van de bank in hun dagelijks werk uit. De verbondenheid van medewerkers komt onder andere duidelijk tot uiting in de wekelijkse maandagochtendbijeenkomst voor alle medewerkers. Ook de gedegen inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers van Triodos Bank geeft aan hoezeer de bank hecht aan de band met medewerkers. De Triodos Academy organiseert verschillende trainingen en opleidingen, zoals het Values seminar, het Management Development Programme en het Visionary Leadership Program. Die bijeenkomsten hebben zowel een internationale als lokale focus en zijn gericht op het ontwikkelen en versterken van de kwaliteiten van onze medewerkers. Het totaal aantal medewerkers steeg in 2012 met 9% (van 720 naar 788). De man-vrouw-verhouding bleef vrijwel constant: in 2012 waren er 404 vrouwen (51,3%) en 384 mannen in dienst bij Triodos Bank. Triodos Bank streeft naar een evenwichtige man-vrouw verdeling binnen Directie en het management. Het aantal vrouwen op managementposities steeg. Het bedraagt nu 42% (2011: 37%). Ook de komende periode blijft Triodos Bank zich richten op het verder in evenwicht brengen van de man-vrouw-verhouding, met name ten aanzien van commerciële management functies. Het ziekteverzuim steeg in 2012 naar 3,0% (2011: 2,2%). Dat was ten dele het gevolg van enkele langdurig zieken. Triodos Bank streeft naar een ziekteverzuimpercentage onder de 3%. De Directie van Triodos Bank is zo samengesteld, dat zij in staat is om haar taken effectief uit te voeren. Net als bij de andere directies en managementposities, is een goede man-vrouw-verdeling van belang. Triodos Bank streeft ernaar dat niet meer dan 70% van de Directie uit alleen mannen of alleen vrouwen bestaat. Vanaf 1 maart 2013 wordt aan dat doel voldaan als gevolg van de benoeming van een nieuwe COO. Het personeelsverloop is licht gestegen tot 9,6% (2011: 8,8%). Voor zowel de vestigingen als de businessunits is dat percentage aanvaardbaar. De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris in de Nederlandse vestiging was 9,4 (2011: 9,8). In de andere vestigingen was de verhouding lager. Dat laatste is het gevolg van de kleinere omvang van de kantoren daar en van het feit de internationale Directie van Triodos Bank op het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd. De betrokkenheid van haar medewerkers bij de ontwikkeling van de organisatie, is voor Triodos Bank een groot goed. De verschillende vestigingen van de bank geven de betrokkenheid van medewerkers vorm via formele en informele bijeenkomsten tussen management en medewerkers. De vestiging in Nederland heeft bovendien een ondernemingsraad. Vooruitzichten 2013 Ook in de toekomst zijn hooggekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor Triodos Bank van onschatbare waarde. De bank verwacht in 2013 een toename van het medewerkersbestand van dezelfde orde van grootte als in De bank investeert ook in 2013 in de verdere ontwikkeling van haar medewerkers. De Triodos Academy organiseert in 2013 het Values seminar en het Management 17

20 Development Programme. Bovendien wordt het Visionary Leadership Program voortgezet in verbeterde vorm. Ook besteedt de bank extra aandacht aan de verdere ontwikkeling en training van commerciële medewerkers, met name binnen de afdeling zakelijke kredietverlening. Triodos Bank streeft naar een personeelsverloop van maximaal 10%. De bank zet in op behoud van een ziekteverzuim van maximaal 3%. De samenwerking en communicatiemogelijkheden van medewerkers worden verder bevorderd door de inzet van nieuwe technologie. Uitbreiding van de technische mogelijkheden op dit vlak is met name belangrijk gezien het international karakter van de bank en haar voortdurende groei. Als gevolg van de financiële crisis, zullen steeds meer mensen die bij banken werken, zoeken naar werk dat past bij hun eigen, persoonlijke waarden. Dit gegeven helpt Triodos Bank bij de werving en selectie van getalenteerde medewerkers. Per 1 maart 2013 treedt Jellie Banga toe tot de internationale Directie (Executive Board) van Triodos Bank. Jellie Banga gaat de functie van Chief Operating Officer (COO) vervullen. Zij volgt Michael Jongeneel op, die begin 2012 is benoemd tot directeur van Triodos Investment Management. Vanuit haar brede ervaring zal Jellie Banga een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van Triodos Bank. Ze wordt binnen Triodos Bank verantwoordelijk voor de centrale Operations, ICT en de internationale coördinatie van de sterk groeiende Personal Banking activiteiten. Samenvatting milieujaarverslag De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is de resultante van de financiering van ondernemers die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. De bank is ook verantwoordelijk voor de gevolgen van haar eigen milieu-impact. Resultaten 2012 In 2012 is een benchmark ontwikkeld die de milieuprestaties van Triodos Bank vergelijkt met die van andere, vergelijkbare organisaties. Als het gaat om energieverbruik en de duurzaamheid van het woon-werkverkeer van medewerkers, zijn de resultaten van de bank goed. De resultaten wat betreft zakenreizen en papierverbruik zijn echter voor verbetering vatbaar. In 2012 besteedde Triodos Bank veel aandacht aan het verder terugdringen van het papier- en energieverbruik. Bovendien onderzocht de bank manieren om het aantal vliegreizen van mede werkers te beperken. Randvoorwaarde is dat een dergelijke beperking niet mag leiden tot minder intensieve contacten tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten in verschillende delen van de wereld. Energieverbruik Triodos Bank streeft naar het gebruik van 100% groene stroom in al haar kantoren. Als een nieuw kantoor in gebruik wordt genomen dat nog geen gebruik maakt van groene stroom, wordt dit zo snel mogelijk gerealiseerd. Eind oktober gebruikten alle kantoren duurzame energie. Om het energieverbruik van haar datacenter- en IT-activiteiten terug te dringen, maakt Triodos Bank gebruik van thin clients. Dit speelt specifiek in het nieuwe kantoor in het Verenigd Koninkrijk en in het kantoor in België. Deze technologie leidt tot een besparing van 10% in energieverbruik door computers. Dit geldt zelfs bij een toename van het aantal medewerkers (en dus van het aantal computers). In het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nieuwe, duurzame printers in gebruik genomen. Dit leverde een energiebesparing op van 40%. Reizen Triodos Bank stimuleert medewerkers om op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier van en naar het werk te reizen. 18

21 Medewerkers maken zoveel mogelijk gebruik van het openbaar vervoer. Maar wanneer een auto noodzakelijk is, heeft de bank de beschikking over bedrijfsauto s die optimaal scoren op milieuprestatie. De maximaal toegestane CO 2 -uitstoot voor bedrijfsauto s is in 2012 naar beneden bijgesteld (naar 130gr). De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank daalde van 120gr in 2011 naar 115gr in Triodos Bank Nederland stimuleert medewerkers om elektrische fietsen te gebruiken voor langere afstanden. Aan dit programma deden 18 medewerkers mee. Samen legden ze km per fiets af in plaats van per auto. Papiergebruik Triodos Bank streeft ernaar de milieuvoetafdruk van papierverbruik en prints te verkleinen. Waar mogelijk maakt de bank gebruik van kringlooppapier en milieuvriendelijke printprocessen en -materialen. Denk aan waterbesparend printen en plantaardige inkten. Triodos Bank stimuleert klanten om zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier met de bank te communiceren. Dat wil zeggen: vooral via telefoon, en internet. Klimaatneutraal ondernemen Triodos Bank is volledig CO 2 -neutraal. De bank vermindert de uitstoot van broeikasgassen op drie manieren. Ten eerste via energiebesparing. Ten tweede door de noodzakelijke energie waar mogelijk af te nemen van duurzame leveranciers. Tenslotte door eventueel resterende CO 2 -uitstoot te compenseren. Meer informatie over de inspanningen van Triodos Bank om haar milieuvoetafdruk te verkleinen, vindt u op Divisies en resultaten Triodos Bank De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in drie divisies: Retail- en Business Banking, dat haar diensten aanbiedt via een netwerk van Europese vestigingen en verantwoordelijk is voor 77% van de nettowinst van Triodos Bank in Triodos Investment Management, dat goed is voor 19% van de nettowinst van de bank. Triodos Bank Private Banking, dat zich richt op vermogende particulieren en instellingen. Triodos Bank Private Banking is als jongste divisie op dit moment alleen actief in Nederland en België. Deze divisies bieden verschillende producten en diensten aan spaarders en beleggers. Op hun beurt geven de spaarders en beleggers Triodos Bank de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ondernemingen te financieren. Daarbij gaat het om ondernemingen die bijdragen aan milieuverbetering of die toegevoegde waarde hebben op maatschappelijk of cultureel gebied. Nadere gegevens over deze producten en diensten volgen in de desbetreffende hoofdstukken hieronder. Europees vestigingennetwerk (Retail- en Business Banking) Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in Europa is van doorslaggevend belang voor Triodos Bank. Het stelt ons in staat om expertise op te bouwen en uit te wisselen. De snel groeiende Triodosgemeenschap kan daarvan profiteren. Via een Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank diensten verlenen aan duizenden zakelijke en particuliere klanten en de impact van duurzaam bankieren verder vergroten. De kernwaarden van de bank verbinden onze klanten en medewerkers. Toch zijn er ook belangrijke verschillen per land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, variëren. Specifieke culturele kenmerken beïnvloeden de manier waarop wij werken in een bepaald land of een bepaalde lokale markt. De culturele kenmerken verschillen zowel bínnen landen als tússen landen. Onze retailactiviteiten vertoonden ook in 2012 een forse groei. Mensen willen verandering, niet passief blijven toekijken bij wat de crisis voor gevolgen heeft. Dat geldt ook voor de relatie met hun bank. Triodos Bank is een bewuste keuze voor anders en duurzaam bankieren. 19

22 Toevertrouwde middelen Toevertrouwde middelen (spaargelden) stellen Triodos Bank in staat tot het financieren van ondernemingen en organisaties met een sociale, culturele of ecologische meerwaarde. De groei van de toevertrouwde middelen is een belangrijke indicator voor de maatschappelijke relevantie van Triodos Bank en van de door haar gefinancierde ondernemers. Uitstaande kredieten per sector in 2012 MILIEU 49% SOCIAAL 28% CULTUUR 12% GEMEENTE & OVERIG 11% Zoals eerder aangegeven, bieden de vestigingen een breed pakket diensten aan. We spelen in op de wensen van onze klanten en bieden steeds vaker een breed en volledig productenpakket aan. De toevertrouwde middelen namen met EUR 863 miljoen toe (23%). Een groei van 15 tot 20% was verwacht. Triodos Bank groeit op alle fronten waar de bank actief is. Deze groei is deels toe te schrijven aan een duidelijkere profilering van de bank. Maar dat niet alleen: de bank is ook steeds beter in staat tot efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Belangrijke verklaring voor de groei van de bank is daarnaast het toenemend aantal mensen dat bewust omgaat met geld. Het groeipercentage van de bank was ook dit jaar het meest opvallend in Spanje. Daar steeg het aantal klanten tot en werden in de loop van het jaar twee nieuwe bijkantoren geopend. In Nederland heeft Triodos Bank klanten. Ook dat cijfer wijst op een gezonde groei in Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen de mogelijkheid om een deel van de rente die zij ontvangen, te bestemmen voor een goed doel. Met dat geld worden jaarlijks vele maatschappelijke organisaties ondersteund. In 2012 ontvingen 404 organisaties in totaal een bedrag aan schenkingen van EUR 0,5 miljoen (2011: 440 organisaties en EUR 0,5 miljoen). Kredieten De groei van de kredietportefeuille is een belangrijke indicator voor de impact van Triodos Bank op het verduurzamen van de economie. Alle sectoren waarop de bank zich richt, worden als duurzaam gekwalificeerd. De ondernemingen en projecten die de bank financiert dragen bij aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad alleen duurzame initiatieven financiert. De bank beoordeelt potentiële kredietnemers daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de toegevoegde waarde op het vlak van duurzame ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het ondernemingsplan en of de onderneming op een verantwoorde wijze bancair gefinancierd kan worden. De criteria die Triodos Bank hanteert bij de beoordeling van ondernemingen, zijn te vinden op de website van de bank. Triodos Bank concentreert zich op drie sectoren, waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft opgebouwd. Daarbij gaat het om: 20

23 Milieu (49%, 2011: 49%) Deze sector bestaat uit energiebesparingsprojecten en uit projecten op het gebied van duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht). De sector omvat verder initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij gaat het om activiteiten in de hele keten: van landbouwproductiebedrijven tot productverwerking, en van groothandelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. Ook milieutechnologie is in deze sector vertegenwoordigd (denk aan kringloopbedrijven en natuurbehoudprojecten). Sociaal (28%, 2011: 28%) Deze sector omvat kredietverlening aan ambachtelijke bedrijven en non-profitorganisaties. Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook aan partijen die eerlijke handel financieren. Verder kan het gaan om initiatieven die de sociale integratie bevorderen van mensen met een handicap of van mensen die anderszins buitengesloten dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen binnen deze sector. Cultuur (12%, 2011: 12%) Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en organisaties. Het resterende deel van de kredietportefeuille bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan gemeenten en uit particuliere hypotheken voor duurzame woningen. Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belangrijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd (zie onderstaande beleggingen). De kredietportefeuille als percentage van het bedrag aan toevertrouwde middelen, daalde in 2012 tot 72% 16% De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 448 miljoen (16%). 21

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie We leven in een tijd waarin de antwoorden op de vragen van morgen niet langer van bovenaf komen, maar steeds vaker van onderaf worden vormgegeven. Overal in de samenleving zien

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 0,22% in 2014. Medewerkers van Triodos Bank reisden 39% van de totale afstand woon-werkverkeer met het openbaar

Nadere informatie

Divisies en resultaten Triodos Bank

Divisies en resultaten Triodos Bank De gemiddelde CO 2 -uitstoot van het wagenpark van Triodos Bank (alle auto s van de bank voldoen aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van gemiddeld 115gr/km in 2012 naar gemiddeld 107gr/km in 2013. Het

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Triodos Groep structuur 2012

Triodos Groep structuur 2012 Triodos Groep structuur 2012 Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Triodos Bank Retail & Business Banking Nederland België Duitsland Spanje Verenigd Koninkrijk Investment Management Europa

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2010

TLB Jaarverslag 2010 TLB Jaarverslag 2010 1.181.600 Europese huishoudens De duurzame energieprojecten die wij financieren wekken schone groene energie op goed voor de stroom voorziening aan 1.181.600 huishoudens en een reductie

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010

Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Kerncijfers in EUR Bedragen in miljoenen euro s 2014 2013 2012 2011 2010 Financieel Eigen vermogen 704 654 565 451 362 Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank

2011 NL BE UK ES DE Totaal Bank Het waarmaken van de missie van Triodos Bank aan haar honderdduizenden klanten, van ondernemers tot individuele spaarders, is de verantwoordelijkheid van ons Europees netwerk van Triodos-vestigingen. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers*

Sociaal jaarverslag. Sociale kerncijfers* Sociaal jaarverslag Het succes van de meeste bedrijven is afhankelijk van hun. Maar de relatie tussen Triodos Bank, als pan-europese waardengedreven bank, en haar is vaak heel anders dan die tussen haar

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015

Persbericht. Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Persbericht Jaarcijfers 2015 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 19% in 2015 Zeist, 26 februari 2016 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in 2015

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 4 tot en met 8. Beleggingsvereniging De Toekomst heeft als doel door middel van scholing, advies en het uitwisselen van ervaringen er toe bij te dragen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar Stabiele performance in uitdagende markten Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2016 Stabiele performance in uitdagende markten Zeist, 26 augustus 2016 In een tijd waarin uitdagende markten centraal staan, is het totaal aan

Nadere informatie

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken

Van belang. Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken Van belang Het verhaal van de Nederlandse Vereniging van Banken De som der delen De uitdagingen van de sector Door de NVB Van belang De nieuwe realiteit In Nederland zijn ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Duurzame bank van Europa

Duurzame bank van Europa Duurzame bank van Europa Triodos Bank gebruikt al 35 jaar geld om een positieve verandering teweeg te brengen op maatschappelijk en milieugebied om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. Haar

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2015

T B. Jaarverslag 2015 arverslag T B Jaarverslag 2015 Triodos Bank levert een gedrukte, gecontroleerde versie van het jaarverslag. Dit doen we omdat sommige stakeholders het verslag in deze vorm willen lezen en omdat we wettelijk

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers

1. Stakeholders die een economische relatie met de bank hebben Klanten, certificaathouders, medewerkers en leveranciers Stakeholderdialoog Dit hoofdstuk bespreekt wie de stakeholders van Triodos Bank zijn en wat de inspanningen van de bank in 2013 waren op het gebied van stakeholderdialoog. En waarom de bank zo n groot

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. QWIC bv is een aanbieder op de markt van elektrische fietsen en elektrische scooters (informatiebron 1). Dit Nederlandse bedrijf zag

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2012

TLB Halfjaarverslag 2012 TLB Halfjaarverslag 2012 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2017 Zeist, 25 augustus 2017 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in de eerste zes maanden van 2017 nagenoeg stabiel gebleven

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007

Duurzaam bankieren. TLB Halfjaarbericht 30 juni 2007 Natuur & Milieu Een initiatief dat door Triodos Bank in de sector Natuur & Milieu gefinancierd wordt, is Southern Solar in het Verenigd Koninkrijk, een bedrijf dat warm watersystemen op zonne-energie voor

Nadere informatie

Energieverbruik Elektriciteit in kwh/fte 2.991 2.884 3.075 2.961 2.965 2.305

Energieverbruik Elektriciteit in kwh/fte 2.991 2.884 3.075 2.961 2.965 2.305 De grootste positieve impact van Triodos Bank op het milieu is de financiering van ondernemers en ondernemingen die innovatieve manieren ontwikkelen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar de organisatie

Nadere informatie

TLB Halfjaarverslag 2014

TLB Halfjaarverslag 2014 TLB Halfjaarverslag 2014 Duurzaam bankieren is het inzetten van geld van spaarders en beleggers die een positieve verandering teweeg willen brengen, op een manier die rekening houdt met de gevolgen voor

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma.

Bijlage HAVO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 2. Informatieboekje. tevens oud programma. Bijlage HAVO 2009 tijdvak 2 tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Informatieboekje 947-0251-a-HA-2-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 5, 22, 23, 26 en 27

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie

Over Triodos Bank. De missie van Triodos Bank is. Ambitie Over Triodos Bank Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies.

Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. 1 Ontwikkelingen in de financiële sector in Nederland; gevolgen voor MKB en Kredietunies. Inleiding door dr. H.O.C.R. Ruding, oud-minister van Financiën Symposium Values in Banking door: Kredietunie Nederland

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Hoe we

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Triodos Bank nv JAARVERSLAG 2007 BELANGRIJKE DATA VOOR DE AANDEELHOUDER EN CERTIFICAATHOUDERS TRIODOS BANK

Triodos Bank nv JAARVERSLAG 2007 BELANGRIJKE DATA VOOR DE AANDEELHOUDER EN CERTIFICAATHOUDERS TRIODOS BANK Triodos Bank nv JAARVERSLAG 2007 BELANGRIJKE DATA VOOR DE AANDEELHOUDER EN CERTIFICAATHOUDERS TRIODOS BANK Algemene Vergadering van Aandeelhouders 16 mei 2008 Ex-dividenddatum 19 mei 2008 Betaaldatum dividend

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie