Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds"

Transcriptie

1 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2015 Sterke groei voor microfinancieringsfondsen en Triodos Sustainable Funds Zeist, 27 augustus 2015 Het totaal aan vermogen van de Triodos beleggingsfondsen is in het eerste halfjaar van 2015 met 10% toegenomen tot EUR 2,9 miljard. De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I), die beleggen in beursgenoteerde bedrijven, hebben opnieuw een sterke groei doorgemaakt. In het eerste halfjaar van 2015 is het beheerd vermogen van deze fondsen met 19% gestegen tot EUR miljoen. De fondsen die actief zijn op het gebied van microfinancieringen in opkomende markten, meer specifiek Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund, kenden ook een belangrijke groei met respectievelijk 11% en 17%. Marilou van Golstein Brouwers, Managing Director van Triodos Investment Management: Een toenemend aantal investeerders ziet impact beleggen niet langer als een relatief onbekend en kleinschalig niche product, maar als een volwaardig onderdeel van de beleggingsportefeuille. Dit heeft tot gevolg dat zij steeds vaker actief op zoek gaan naar beleggingsoplossingen die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de samenleving. Deze positieve ontwikkeling zien wij ondermeer terug in de aanhoudende groei van ons beheerd vermogen. Triodos Organic Growth Fund, een lange termijn private equity fonds dat zich richt op de koplopers in de biologische en duurzame consumentenmarkt in Europa, heeft eveneens positief bijgedragen aan de groei van het beheerd vermogen. In het eerste halfjaar van 2015 groeide het fonds met 9% tot EUR 32 miljoen. Triodos Renewables Europe Fund noteerde een lichte daling van het beheerd vermogen van 5% tot EUR 60 miljoen. De op Nederland gerichte fondsen Triodos Groenfonds, Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds kenden eveneens een geringe daling van het beheerd vermogen. Triodos Groenfonds daalde met 4% tot EUR 596 miljoen. Triodos Cultuurfonds en Triodos Vastgoedfonds daalden beiden met 1% tot EUR 96 miljoen en EUR 69 miljoen. De Triodos beleggingsfondsen bieden beleggers de mogelijkheid om direct te beleggen in duurzame sectoren. Deze sectoren variëren van microfinanciering in opkomende markten, duurzame energie en biologische landbouw tot culturele instellingen, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op sociaal- en milieubeleid. Triodos Cultuurfonds Triodos Cultuurfonds belegt in culturele projecten en organisaties die de ontwikkeling en het behoud van kunst en cultuur bevorderen, zoals musea, concertgebouwen en schouwburgen. In het eerste halfjaar van 2015 heeft Triodos Cultuurfonds een bredere spreiding aangebracht in de portefeuille. Passend binnen het bestaande risicoprofiel heeft het fonds leningen aan een aantal culturele instellingen verstrekt met een iets hoger risico en zicht op een bijbehorend hoger rendement. Deze leningen zijn bedoeld om het ondernemerschap binnen de culturele sector te stimuleren. Een goed voorbeeld is de lening aan Stichting Nowhere, een productiehuis waar workshops, festivals en bijzondere evenementen voor jonge Amsterdammers worden georganiseerd. Met de lening van Triodos Cultuurfonds heeft Stichting Nowhere de

2 aankoop en verbouwing van het pand gefinancierd dat ze tot voor kort nog huurde. Het beheerd vermogen van Triodos Cultuurfonds daalde in de eerste zes maanden van 2015 met 1,4% tot EUR 96,0 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2015 is EUR -57 duizend. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo juni 2015, inclusief herbelegging dividend). Dit rendement is lager dan het rendement over het eerste halfjaar van 2014 (2,8%), wat voornamelijk het gevolg is van de stijging van de kapitaalmarktrente. Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos Cultuurfonds: Triodos Cultuurfonds 1,5% 4,6% 2,1% * inclusief herbelegging dividend. Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund belegt in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Deze lokale financiële instellingen bieden kredieten, spaarproducten en betaaldiensten aan mensen aan de onderkant van de samenleving. In het eerste halfjaar van 2015 heeft Triodos Fair Share Fund leningen verstrekt aan 15 microfinancieringsinstellingen. Een van die instellingen is Janalakshmi Financial Services, een vooraanstaande microfinancieringsinstelling in India. Het financieren van het midden- en kleinbedrijf is in India nog grotendeels een onaangeboorde markt. Janalakshmi zal de lening gebruiken om het productaanbod aan dit segment verder uit te breiden. Het beheerd vermogen van Triodos Fair Share Fund groeide in de eerste zes maanden van 2015 met 11,3% tot EUR 283,3 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2015 is EUR 6,1 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 2,3% (cijfers per ultimo juni 2015, inclusief herbelegging dividend). Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos Fair Share Fund: Triodos Fair Share Fund 5,6% 5,3% 6,2% * inclusief herbelegging dividend. Triodos Groenfonds Triodos Groenfonds financiert projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen en die bij voorkeur door de overheid groen gecertificeerd zijn. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam vastgoed. Het fonds verstrekt voornamelijk leningen aan projecten in Nederland, maar sinds begin 2014 ook in beperkte mate aan projecten in opkomende markten. In het eerste halfjaar van 2015 heeft Triodos Groenfonds verschillende duurzame projecten gefinancierd, waaronder windpark RIFF in Tilburg. Dit windpark levert volgens het directe lijn principe elektriciteit aan een onderneming in de directe nabijheid van de turbine. De door de windturbine geproduceerde elektriciteit wordt rechtstreeks afgenomen door de onderneming, die daarmee haar energievoorziening direct verduurzaamt door het opwekken van eigen groene energie. De onderneming is mede-eigenaar van de windturbine. Triodos Groenfonds ziet een

3 markt voor duurzame energieprojecten die direct, zonder tussenkomst van het distributienetwerk, aan eindafnemers leveren. Het beheerd vermogen van Triodos Groenfonds daalde in de eerste zes maanden van 2015 met 3,9% tot EUR 596,1 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar 2015 is EUR -0,6 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 0,0% (cijfers per ultimo juni 2015, inclusief herbelegging dividend en exclusief fiscaal voordeel). Dit rendement is lager dan het rendement over het eerste halfjaar van 2014 (2,0%). Dit is voornamelijk het gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente. Triodos Groenfonds heeft de status van groene beleggingsinstelling en valt daarmee onder de fiscale regeling groen beleggen. Het fonds dient minimaal 70% van het vermogen in officieel erkende groene projecten te investeren. Op 30 juni 2015 was 74,5% van het vermogen in erkende groene projecten belegd. Op basis van de intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos Groenfonds: Rendement * 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. Op basis van instrinsieke waarde excl. fiscaal voordeel 1,2% 0,5% 0,8% Op basis van instrinsieke waarde incl. fiscaal voordeel 3,1% 2,4% 2,9% * inclusief herbeleggen dividend. Triodos Microfinance Fund Triodos Sicav II - Triodos Microfinance Fund is een fonds voor voornamelijk institutionele en private banking klanten en belegt in microfinancieringsinstellingen en banken in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. In het eerste halfjaar van 2015 heeft Triodos Microfinance Fund nieuwe leningen en aandelenkapitaal verstrekt aan 20 financiële instellingen, waaronder Dawn Microfinance, een van de weinige microfinancieringsinstellingen in Myanmar. Dit land is recent hervormd na 40 jaar afgesloten te zijn geweest en stelt zich nu langzaam weer open voor de buitenwereld. Dawn Microfinance heeft momenteel een relatief kleine leningenportefeuille en verstrekt voornamelijk groepsleningen. Op de langere termijn is het doel om uit te groeien tot een grotere financiële dienstverlener met een breed aanbod van financiële producten voor huishoudens met lage inkomens. Gedurende de eerste zes maanden van 2015 groeide het beheerd vermogen van Triodos Microfinance Fund met 17,2% tot EUR 270,0 miljoen. Het resultaat van het fonds over het eerste halfjaar van 2015 is EUR 7,3 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 2,6% (cijfers per ultimo juni 2015, I-cap share class). Op basis van de intrinsieke waarde bedraagt het rendement van Triodos Microfinance Fund per ultimo juni 2015: Triodos Microfinance Fund (I-cap) 7,7% 6,5% 6,6% * Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II.

4 Triodos Organic Growth Fund Triodos SICAV II - Triodos Organic Growth Fund biedt professionele investeerders de mogelijkheid om te participeren in de groeiende sector voor biologische voeding en duurzame consumentenproducten in Europa. Triodos Organic Growth Fund is op 13 januari 2014 gelanceerd met een fondsomvang van EUR 25,3 miljoen. In 2014 heeft het fonds twee investeringen gedaan. De eerste investering van het fonds was in Aarstiderne, een Deens bedrijf dat biologische voedingspakketten aan huis bezorgt. De tweede investering was in het Duitse bedrijf Triaz, een online- en postorderbedrijf op het gebied van duurzame consumentenproducten. In de eerste helft van 2015 heeft Triodos Organic Growth Fund geen nieuwe investeringen gedaan. De pijplijn is echter flink uitgebreid en het fonds verwacht in de tweede helft van dit jaar twee nieuwe investeringen te kunnen doen. Gedurende de eerste zes maanden van 2015 is het beheerd vermogen van Triodos Organic Growth Fund met 8,8% gegroeid tot EUR 31,9 miljoen. Het resultaat van het fonds gedurende deze periode was EUR 1,3 miljoen. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt 4,5% (cijfers per ultimo juni 2015, Q-dis share class). Op basis van de intrinsieke waarde bedraagt het rendement van Triodos Organic Growth Fund per ultimo juni 2015: Rendement* 1-jaar Triodos Organic Growth Fund (Q-dis) 3,8% * Deze share class is gelanceerd op 13 januari Het 3- en 5-jaars rendement is daarom nog niet beschikbaar. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Renewables Europe Fund Triodos Sicav II - Triodos Renewables Europe Fund belegt in kleine tot middelgrote duurzame energieprojecten en richt zich daarbij vooral op windparken en zonne-installaties in Europa. In het eerste halfjaar van 2015 heeft Triodos Renewables Europe Fund zijn pijplijn verder uitgebreid met investeringsmogelijkheden die in lijn zijn met de investeringsstrategie van het fonds. Het gaat daarbij om windprojecten in Groot-Brittannië en Nederland en om zonneenergieprojecten in België en Frankrijk. Naast nieuwe projecten onderzoekt het fonds ook de mogelijkheden om met behulp van modernere technieken de capaciteit van bestaande projecten in de portefeuille uit te breiden en zo hun rendement te vergroten. In het eerste halfjaar van 2015 daalde het beheerd vermogen van Triodos Renewables Europe Fund met 4,5% tot EUR 59,8 miljoen. Het resultaat over het eerste halfjaar van 2015 is EUR 9 duizend. Het rendement op basis van intrinsieke waarde over het eerste halfjaar van 2015 bedraagt -0,2% (cijfers per ultimo juni 2015, R-cap share class). Op basis van intrinsieke waarde op de laatste handelsdag in juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos Renewables Europe Fund: Triodos Renewables Europe Fund (R-cap) 0,5% -2,8% 0,5% * Rendement op basis van instrinsieke waarde.

5 Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als subfonds van Triodos SICAV II. Triodos Sustainable Funds Triodos Sicav I - Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Sustainable Pioneer Fund beleggen wereldwijd in beursgenoteerde ondernemingen die een sterke financiële positie combineren met goede prestaties op social - en milieugebied. Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Mixed Fund beleggen daarnaast in West-Europese staatsobligaties. In het eerste halfjaar van 2015 steeg het gezamenlijke beheerd vermogen van Triodos SICAV I met 18,7% tot EUR miljoen. De sterke groei van het beheerd vermogen is deels toe te schrijven aan de stijging van de gemiddelde koersen van de vier subfondsen met 8,1% en aan de toename van het aantal uitstaande aandelen met 10,4%. Op basis van de transactieprijs op de laatste handelsdag in juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos SICAV I: Rendement 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. Triodos Sustainable Bond Fund (R-dis)* 1,8% 3,4% 3,3% Triodos Sustainable Equity Fund (R-dis)* 32,2% 21,0% 15,5% Triodos Sustainable Mixed Fund (R-dis)* 14,5% 10,4% 8,3% Triodos Sustainable Pioneer Fund (R-cap)** 24,8% 25,0% 11,3% * Rendement op basis van transactieprijs, inclusief herbelegging dividend. Rendementen voor zover mogelijk gebaseerd op de koers van het voormalige Triodos Meerwaardefonds, die op 28 juni 2010 is opgegaan in Triodos SICAV I. ** Rendement op basis van intrinsieke waarde. Vanwege de Europese distributiestrategie is het fonds gevestigd in Luxemburg als Triodos SICAV l. Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds belegt in duurzaam gebouwde of beheerde bedrijfspanden. Het fonds beschikt over een kwalitatief hoogwaardige duurzame vastgoedportefeuille. Vergeleken met het landelijk gemiddelde van 84% is de performance van de portefeuille qua bezettingsgraad met 95% bijzonder goed te noemen. Gedurende de eerste zes maanden van 2015 daalde het beheerd vermogen van Triodos Vastgoedfonds met 1,0% tot EUR 69,0 miljoen als gevolg van een herwaardering van de panden in de portefeuille van EUR -0,7 miljoen. De marktomstandigheden voor vastgoed lijken te verbeteren en de afwaarderingen zwakken af in vergelijking met eerdere jaren. Het totale resultaat van het fonds in het eerste halfjaar van 2015 was EUR 743 duizend. Het indirecte of waarderingsresultaat resultaat per aandeel was EUR -0,08. Het directe of operationele resultaat per aandeel was EUR 0,17. Hiermee komt het totale resultaat per aandeel op EUR 0,09. In mei 2015 heeft het fonds een uitkering aan aandeelhouders over het jaar 2014 gedaan van EUR 0,20 per aandeel, wat overeen zou komen met een dividendrendement van 7,6%. Per 30 juni 2015 bedraagt het rendement van Triodos Vastgoedfonds:

6 Triodos Vastgoedfonds 31,8% -5,3% -5,4% * Inclusief herbelegging van uitkeringen aan aandeelhouders. Over Triodos Investment Management Triodos Investment Management is wereldwijd actief in impact beleggen en bestaat uit Triodos Investment Management BV and Triodos Investment & Advisory Services BV, beiden 100% dochtervennootschap van Triodos Bank NV. Ultimo Juni 2015 voert Triodos Investment Management BV het beheer over 15 beleggingsfondsen die elk in een ander duurzaamheidsthema investeren en/of verschillende rendement-risico profielen kennen. De fondsen richten zich op investeringen in duurzame energie, duurzaam vastgoed, cultuur, biologische landbouw, microfinanciering in ontwikkelingslanden en beleggen in beursgenoteerde bedrijven volgens strikte duurzaamheidscriteria (SRI funds). Conform de Alternative Investment Fund Managers Directive is Triodos Investment Management BV beheerder van Alternative Investment Funds (AIF s) en UCITS. Als zodanig is het haar niet toegestaan om andere activiteiten te verrichten. Om die reden is Triodos Investment & Advisory Services BV in juli 2014 opgericht en heeft zij sindsdien de dienstverlening aan twee relaties overgenomen van Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management heeft per ultimo juni 2015 een beheerd vermogen van EUR 2,9 miljard.

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat;

bij te dragen aan een samenleving waarin levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat; Duurzaam bankieren Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Triodos Bank bedrijfsmodel. Duurzame bank van Europa. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2014 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Triodos Fair Share Fund

Triodos Fair Share Fund Triodos Fair Share Fund Jaarverslag 2014 TLIM Microfinanciering is het verstrekken van financiële diensten aan mensen met lage inkomens in ontwikkelingslanden. Een financiële sector waarin iedereen tot

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010

Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Stilte voor de storm? Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in Nederland 2010 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

uitgave van TRIODOS BANK - NO 129 - WINTER 2014 - WWW.TRIODOS.NL IN DIT NUMMER: Consument kiest zelf BANKIEREN VOOR IEDEREEN DUURZAAM

uitgave van TRIODOS BANK - NO 129 - WINTER 2014 - WWW.TRIODOS.NL IN DIT NUMMER: Consument kiest zelf BANKIEREN VOOR IEDEREEN DUURZAAM uitgave van TRIODOS BANK - NO 129 - WINTER 2014 - WWW.TRIODOS.NL IN DIT NUMMER: Consument kiest zelf BANKIEREN VOOR IEDEREEN DUURZAAM DROOMHUIS 5 Dingen Steun de nieuwe economie Ondernemend wonen WAT KOST

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NO 125 - WINTER 2013 - WWW.TRIODOS.NL

UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NO 125 - WINTER 2013 - WWW.TRIODOS.NL UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NO 125 - WINTER 2013 - WWW.TRIODOS.NL IN DIT NUMMER: TIJDLOZE MUZIEK KRACHT VAN VERBINDING GROEI = MEER DAN EEN CIJFER ROBOT MELKT KOEIEN BURGERS IN BEWEGING GROENTE VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012

ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V. jaarverslag 2012 Inhoudsopgave ALGEMENE INFORMATIE 4 PROFIEL 5 VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN 11 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 14 JAARREKENING 32 Geconsolideerde

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Triodos Vastgoedfonds

Triodos Vastgoedfonds Triodos Vastgoedfonds Jaarverslag 2011 TLIM Duurzaam vastgoed Duurzaam vastgoed houdt rekening met het efficiënt gebruik van middelen en de impact op het individu en het milieu gedurende de hele levenscyclus

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over!

Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! UITSLUITEN POSITIECVE SELECTIE ESG- INTEGRATIE STEMMEN ENGAGEMENT IMPACT INVESTEREN 2 Duurzaam Sparen en Beleggen 2013 Keuze te over! Onderzoek door de VBDO

Nadere informatie

Prospectus. Financial Services For Developing Markets

Prospectus. Financial Services For Developing Markets Prospectus Financial Services For Developing Markets Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Doelstelling en beleggingsbeleid 3. Financiering 4. Rendement 5. Risico s 6. Structuur en fondsomvang 7. Verslaggeving

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2012 VermogensParapluFonds 82 Balans en Winst & Verliesrekening 83 Toelichting 87

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie