Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz Invest. Een belegging op maat. Avec vous de A à Z"

Transcriptie

1 Allianz Invest Een belegging op maat Avec vous de A à Z 1 1

2 Allianz Invest Een belegging op maat Elke belegger wenst een zo hoog mogelijk rendement. Bent ook u op zoek naar een oplossing voor uw spaargeld omdat het rendement van de risicoloze obligaties blijft dalen en zelfs de inflatie niet meer dekt? Allianz Belgium biedt u de kans hogere rendementen te realiseren door risico te nemen afgestemd op uw profiel. Allianz Invest combineert hiervoor een belegging met gewaarborgd kapitaal plus een mogelijke winstdeling (tak 21) met een belegging in aandelen- en obligatiefondsen die geen kapitaal- noch rendements waarborg biedt (tak 23): de manier om uw belegging dynamischer te maken. De structuur van Allianz Invest laat u toe uw belegging geheel of gedeeltelijk te beschermen en toch de beursevoluties te volgen met een risico op uw maat. Dit laat u toe om dynamischer te beleggen rekening houdend met uw persoonlijk vermogen en uw risicokeuze! Globale belegging Tak 21 Invest for Life Dynamic 3A Tak 23 Allianz Invest Europe Allianz Invest Emergents Allianz Invest Patrimoine 3

3 Tak 21, veiligheid voor uw spaargeld Om uw kapitaal te waarborgen gebruikt Allianz Belgium het topproduct Invest for Life Dynamic 3A. bijna klanten stellen hun vertrouwen in Allianz Belgium De Allianzgroep bestaat al meer dan 120 jaar en is aanwezig in meer dan 70 landen. Allianz is de Europese leider in verzekeringen en maakt deel uit van de belangrijkste wereldleiders op de markt van verzekeringen en financiële diensten. Allianz Belgium is door de makelaars in verzekeringen erkend voor het gamma Invest for Life dat: al vele jaren een rendement biedt dat tot de hoogste van de markt behoort kwalitatief en flexibel is De rendementen op jaarbasis 4 van de laatste 4 jaar: ,00% 4,20% 3,00% 3,60% een gunstig fiscaal regime heeft zakencijfer 2012 van Allianz Belgium 1 2,423miljard euro De 'AA'-rating 2 toegekend door Standard & Poor s en de sterke solvabiliteit (197% 2 ) zijn onbetwistbare elementen van stabiliteit en duurzaamheid. actief beheerd wordt door specialisten van Allianz Belgium Invest for Life Dynamic 3A Gewaarborgd kapitaal op einddatum 1 Inclusief Luxemburg 2 Situatie op 31/12/ Gewaarborgd rendement op jaarbasis, op elk moment wijzigbaar voor nieuwe stortingen in functie van de marktevolutie. 4 Winstdeling. Voor 2012, onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van aandeelhouders. Rendementen uit In België is Allianz een belangrijke marktspeler op het vlak van schadeverzekeringen en levens verzekeringen (Voorzorg en Beleggingen). Allianz biedt uitsluitend via makelaars in verzekeringen een ruime waaier diensten aan particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. Gewaarborgde intrestvoet van 0% 3 gedurende 8 jaar Uitstekend actief beheer: voor 60% in een fonds samengesteld uit obligaties voor de rest in een fonds waarbinnen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, beleggingen op korte termijn) dynamisch beheerd worden (Active Asset Allocation 3A) in functie van de marktomstandigheden het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 4 5

4 Tak 23, uitzicht op een hoger rendement Om de performance van uw belegging te ondersteunen en te streven naar een hoger rendement doet Allianz beroep op de diensten van een uitstekend fondsenbeheerder: Oddo & Cie. 843 medewerkers 424 miljoen euro eigen vermogen 22miljard euro portefeuille klanten Oddo & Cie is een Franse private bank die meer dan 160 jaar bestaat en wereldwijd actief is: Parijs, Lyon, Straatsburg, Luxemburg, Madrid, New York, Dubai, Tunis, Hong Kong en Singapore. De groep concentreert haar activiteit rond 4 hoofddomeinen: Financiële bemiddeling Asset Management Corporate Finance: advies aan ondernemingen Private Banking De aandelen zijn voornamelijk in handen van de familie Oddo (45%), de werknemers (30%) en Allianz (20%), wat zowel het persoonlijk engagement van Oddo als de betrokkenheid van Allianz, een wereldspeler in verzekeringen, weerspiegelt. U hebt de keuze uit 3 dynamische fondsen die een goede aanvulling bieden op de bescherming via Invest for Life Dynamic 3A. Allianz Invest Europe Dit fonds belegt via Oddo Avenir Europe in Europese kleine en middelgrote kapitalisaties die potentieel hebben tot waardecreatie en hun ontwikkeling op lange termijn intern kunnen financieren. Dit fonds belegt minstens 75% in aandelen en focust op topondernemingen die ondergewaardeerd zijn door de Europese markten en met een sterk groeipotentieel op middellange termijn. Het fonds wordt beheerd volgens een origineel en gestructureerd beslissingsproces: een kwalitatieve en methodische selectie van aandelen die tegen de trend ingaan én een rigoureuze risicobeheersing. Allianz Invest Emergents Dit fonds belegt via Oddo Sélection Multi- Gérants Emergents voornamelijk in aandelenen obligatiefondsen uit de zone van de opkomende markten. Het fonds kan voor 40 tot 100% in aandelen belegd zijn en van 0 tot 60% in obligaties. Bij de beleggingsstrategie gaat extra aandacht uit naar de opvolging en de spreiding van het risico op deze volatiele markten. Allianz Invest Patrimoine Dit fonds belegt via Oddo Patrimoine op de aandelen- en obligatiemarkten van zowel de Eurozone als internationaal. Dit fonds belegt tot 75% in aandelen, de rest in obligaties en renteproducten. Het fonds kan ook gebruik maken van afgeleide producten om de portefeuille bloot te stellen aan of in te dekken tegen aandelen-, rente-, krediet-, deviezen-, grondstoffen- of volatiliteitsrisico's. 6 7

5 12JUN143_Investment_Checklist_NL4.indd 1 20/09/12 11:22 Het risico dat u wenst te lopen bepaalt uw beleggersprofiel Er zijn verschillende verdelingen tussen tak 21 en tak 23 mogelijk om uw belegging af te stemmen op uw persoonlijk profiel. Uw persoonlijke situatie, de mate waarin u risico wil lopen en uw beleggingshorizon zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden wanneer u samen met uw makelaar de Check-list Leven Sparen of Beleggen overloopt. Enkele eenvoudige vragen laten toe uw beleggersprofiel te bepalen. De vaststelling of u een Low Risk, Medium Risk of High Risk-profiel hebt, bepaalt de verdeling tussen tak 21 en tak 23 die voor u het meest aangewezen is. Tak 21 Globale belegging Tak 23 Makelaar: Straat: Nr: PC: Gemeente: FSMA nr als verzekeringsmakelaar: Low risk 75% 25% Check-list Leven Sparen of Beleggen Via dit document handelt ons kantoor conform de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, en deelt u in dit verband een aantal verplichte informaties mee. Medium risk 60% 40% Gegevens van de cliënt Naam en voornaam: Adres Straat: Nr: Bus: Postcode: Gemeente: Geboortedatum: Uw verlangens en behoeften voor het sparen of beleggen met een levensverzekering High risk 40% 60% 1. Begrippen In de levensverzekering wordt een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds, het sparen en beleggen en, anderzijds, producten met gegarandeerd rendement (tak 21) of gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23). Het sparen met een levensverzekering Het beleggen met een levensverzekering Dit is een product waarvan de premies op regelmatige Dit is een product waarbij een eenmalige premie belegd wordt tijdstippen betaald worden om zo een kapitaal op te bouwen. De en eventuele latere bijstortingen geen vooropgestelde planning premies worden belegd in activa met een vaste opbrengst (tak 21- volgen. De premie en eventuele latere bijstortingen worden belegd producten) of in één of meerdere beleggingsfondsen (tak 23 - in activa met een vaste opbrengst (tak 21-producten) of in één of producten). meerdere beleggingsfondsen (tak 23- producten). 100% Een tak 21- product Een tak 23- product Dit is een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en rendement en waarbij de rendementsgarantie in het contract wordt gespecifieerd. Dit is een levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan een beleggingfonds en waarvoor de cliënt een keuze kan maken tussen verschillende risiconiveaus (Low, Medium, High). 2. Check-List Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften en van uw beleggersprofiel, wordt u de volgende checklist voorgelegd die op basis van uw antwoorden wordt ingevuld. Wat wens ik? Sparen, met : Regelmatige stortingen Willekeurige stortingen Beleggen, met : Eénmalig bedrag Willekeurige stortingen Hoe lang mag het geld vaststaan? < 3 jaar 3 tot 8 jaar > 8 jaar Moet ik ondertussen kunnen afhalen? Neen Regelmatig Flexibel Welke garantie wens ik op het gebied van kapitaal en intresten (risicograad)? Kapitaal gegarandeerd Kapitaal + intrest gegarandeerd Geen garantie: low risk medium risk high risk Indien het vakje geen garantie werd aangevinkt, gelieve dan te antwoorden op de volgende vragen om uw beleggersprofiel te bepalen Welke is uw gezinssituatie? gehuwd ongehuwd samenwonend gescheiden Aantal kinderen ten laste: In welke producten heeft u al gespaard / belegd? spaarrekening producten met garantie van kapitaal en/of rendement (staatsleningen, kasbons, obligaties, tak 21, ) klassieke levensverzekeringsproducten onroerende goederen producten zonder garantie van kapitaal en/of geen rendement (aandelen, fondsen, opties, tak 23, ) 8 9

6 Tak 21 Storting Tak 23 De simulaties hiernaast tonen de combinatie van bescherming, risico en groeipotentieel van Allianz Invest. Low risk Simulatie 100% Simulatie 118% Simulatie 127% ,73% +40% +80% Tak 21 Storting Tak 23 Medium risk Simulatie 90% Simulatie 121% Simulatie 136% -41,44% +40% +80% Voorbeeld: Storting van bruto*, belegd gedurende 9 jaar (Invest for Life Dynamic 3A voor het deel tak 21). High risk Tak 21 Storting Tak ,74% Simulatie 80% Simulatie 125% Simulatie 147% +40% +80% * deze simulaties, die enkel voorbeelden zijn, houden rekening met instapkosten van 3,50% en taks van 2,00% Kapitaalwaarborg Winstdeling van 2,00% op jaarbasis, als voorbeeld Simulatie van de evolutie in tak

7 Dynamische risicobeperking Line diagram 10% 9% 8% Het deel dat u belegt in tak 23 kan beschermd 7% worden door het risico op waardevermindering Lorem Autem Ipsum Diam te beperken ten overstaan van de hoogste koers. Met de formule "Dynamische risicobeperking" kan u elk fonds tegen een sterke daling beschermen. U bepaalt per fonds een percentage van waardevermindering (met als minimum 10%) dat wordt toegepast op de hoogste waarde van het fonds. Zo profiteert u ten volle van elke stijging en behoedt u uw kapitaal voor scherpe beursdalingen. Bij de start kiest u per beleggingsfonds het percentage. Bereikt een fonds deze grens, dan wordt uw volledig belegd kapitaal uit dit fonds aan de waarde van de 4de werkdag die erop volgt, automatisch en gratis gearbitreerd naar Allianz Invest Court Terme. -30% -30% -30% Evolutie van één van de 3 dynamische Oddo-fondsen Evolutie van de drempel van waardevermindering Opdracht tot automatische arbitrage naar Allianz Invest Court Terme, want 30% onder de hoogste waarde Wanneer de "dynamische risicobeperking" in werking getreden is en u nadien terug wilt keren naar meer dynamische fondsen, kan u de formule "Stapsgewijs dynamiseren van uw spaargeld" activeren. Het doel van deze formule is het beleggingsrisico te beperken door op periodieke basis (maandelijks, driemaandelijks, zes maan delijks of jaarlijks) het in Allianz Invest Court Terme belegde kapitaal terug te arbitreren naar meer dynamische fondsen om zo een gemiddelde aankoopkoers te genieten. U bepaalt zelf het percentage of het bedrag in euro dat u wenst te arbitreren. Indien u er de voorkeur aan geeft om zelf uw beleggings portefeuille te beheren, kan dit via de optie "Vrij beheer". U maakt dan zelf uw keuzes met betrekking tot de verdeling van uw belegging en de gewenste arbitrages. Allianz Invest Court Terme Dit fonds belegt via Oddo Court Terme in risicoloze monetaire producten in euro. De allocatie gebeurt tussen beleggingen met vaste rentevoet en beleggingen met variabele rentevoet

8 Praktische details Fiscaliteit (volgens de Belgische wetgeving op 1/4/2013) Enkel de eenmalige premietaks van 2,00% voor natuurlijke personen en 4,40% voor rechtspersonen is van toepassing Deel tak 21: Vrijstelling van roerende voorheffing op opnames en arbitrages uitgevoerd na de eerste 8 jaar die volgen op de eerste storting in tak 21, of indien u een overlijdensdekking voorziet zoals beschreven in de financiële infofiche. Deel tak 23: Vrijstelling van roerende voorheffing, noch belasting op de meerwaarden. Instapkosten Deze worden bepaald op basis van de totale storting met een maximum van 4%. Verzekeringnemers Maximum 2 verzekeringnemers Verzekerden Maximum 2 verzekerden indien de uitkering bij overlijden gelijk is aan de reserve van het contract. Er is slechts 1 verzekerde toegelaten indien de overlijdensdekking 130% van de stortingen bedraagt in tak 21 of 100% van de stortingen in tak 23. Informatie Vraag de financiële infofiche aan uw makelaar. Na elke verrichting ontvangt u een bevestiging. U kunt op elk moment via uw makelaar een gedetailleerd overzicht van uw belegging in Allianz Invest krijgen. U ontvangt een keer per jaar de situatie van uw belegging en de waarde van de fondsen. Minimumbedrag euro (minimum euro in tak 21, bij combinatie van tak 21 en tak 23) Looptijd Minimum 5 jaar Overdrachten U kan tussentijds aanpassingen doen aan de verdeling tussen tak 21 en tak 23 onder de voorwaarden die in de financiële infofiche beschreven zijn. Maak samen met uw makelaar in verzekeringen een nieuwe check-list op als uw profiel gewijzigd is of als u een verdeling wenst die niet aansluit bij uw profiel

9 Fonds Onderliggend fonds (GBF 1 ) Samenstelling Referentieindex Risicoklasse 2 Risicoprofiel Allianz Invest Europe Oddo Avenir Europe Minimaal 75% op de markt van europese aandelen. 100% HSBC Smaller Europe (+UK) (net TR) 5 Dynamisch Allianz Invest Emergents Sélection Multi- Gérants Emergents Minimaal 20% in ICBE s gespecialiseerd in aandelen van de zogenaamde opkomende markten. 30% MSCI Emerging Markets Free (netto herbelegde dividenden) + 70% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Composite 5 Dynamisch Allianz Invest Patrimoine Oddo Patrimoine Tot 75% in aandelen ICBE s en het saldo in monetaire en obligatie ICBE's. 50% MSCI World + 50% JP Morgan GBI Global Euro Hedged (EUR, Net Return) 3 Evenwichtig Allianz Invest Court Terme Oddo Court Terme Investeert hoofdzakelijk in monetaire instrumenten van de Europese Unie, uitgedrukt in euro. 100% Eonia OIS 0 Defensief 1 De tegoeden van elk intern beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht beheerd door Oddo Asset Management - 12, Bd de la Madeleine Paris France. 2 Risicoklassen op een stijgende schaal van 0 tot 6. 16

10 Allianz Invest is een verzekeringscontract van de takken 21 en 23 dat Allianz Belgium op de markt brengt. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico van het deel tak 23. Risicoklasse (op een stijgende schaal van 0 tot 6) : Allianz Invest Europe 5 Allianz Invest Emergents 5 Allianz Invest Patrimoine 3 Allianz Invest Court Terme 0

11 Allianz Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-leven» te beoefenen 13MAR101 Verantwoordelijke uitgever : G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel. :

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld

oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar spaar- en beleggingsverzekering oxylife geef zuurstof aan uw spaargeld oxylife een persoonlijke en transparante spaaroplossing die met u meegroeit www.axa.be levensverzekeringsproduct

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd.

Tak 23: Noch de omvang van het kapitaal, noch het rendement zijn gewaarborgd. AG Ascento Free Financiële informatiefiche levensverzekering* Type levensverzekering Waarborgen - In geval van leven AG Ascento Free is een individueel levensverzekeringscontract dat toelaat te investeren

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten

ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten beleggingsverzekering ik streef naar rendementsvooruitzichten door het potentieel van gerenommeerde fondsen te benutten life opportunity selection 5 dynamic AXA Bank Europe N.V. In de huidige economische

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Profit Best Of Third Party Funds 1 Beleg op elk ogenblik in de beste fondsen ter wereld! Hoe uw geld optimaal beleggen? U kijkt uit naar een goede belegging?

Nadere informatie

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

BKCP Opportunities Corporate

BKCP Opportunities Corporate BKP Opportunities orporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt

Nadere informatie