SAMEN (BLIJVEN) LEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN (BLIJVEN) LEREN"

Transcriptie

1 SAMEN (BLIJVEN) LEREN De casus als kapstok voor integraal (leren) werken in het sociaal wijkteam Workshop/Presentatie voor Congres Lerend Transformeren TNO 8 april 2019 door Margo te Roller

2 PROGRAMMA Ff voorstellen Van beleid naar praktijk: hoe doe jij dat? Aanleiding en opzet onderzoek Een fractie theorie Bevindingen onderzoek In gesprek

3

4 VAN BELEID NAAR PRAKTIJK. HOE DOE JIJ DAT? Met welke beleidsverandering heb jij te maken? Hoe geef je dit vorm in de praktijk? Op welke vraag wil je einde workshop graag antwoord?

5 VRAGEN VOOR DEZE WORKSHOP?

6 AANLEIDING EN OPZET ONDERZOEK Korte terugblik

7 EEN NIEUWE START Kwaliteitsverbetering Actie-onderzoek Onderzoeken Veranderen Professionaliseren

8 DOEL VAN HET ONDERZOEK Het wijkteam Zwolle-Zuid gaat van en met elkaar leren om het integraal werken (volgens de bakens WNS) vorm te geven. Het casusleren draagt bij aan integraal werken en is dusdanig ingericht dat medewerkers zich eigenaar voelen van de gekozen werkwijze.

9 HOOFDVRAAG Hoe kunnen we (team, teamleider en leercoach) met elkaar in het sociaal wijkteam in Zwolle Zuid de kwaliteit van het casusleren verbeteren waardoor het integraal werken nader ontwikkeld wordt?

10 HOE TE KOMEN TOT ANTWOORDEN?

11 Theorie(1) IMPLICIETE KENNIS/ TACIT KNOWLEDGE Belichaamde kennis en ervaring

12 THEORETISCHE INBEDDING (2) Leren is zelf kennis ontwikkelen Kennis wordt op vier verschillende manieren gecreëerd 1. Via socialisatie 2. Externalisatie van impliciete kennis 3. Combinatie van expliciete kennis uit verschillende bronnen. Dit leidt tot nieuwe expliciete kennis 4. Via internalisatie wordt expliciete kennis omgezet in impliciete kennis.! Voor kennisontwikkeling in organisaties is het noodzakelijk dat er voortdurend en permanentie interactie is tussen impliciete en expliciete kennis! Belangrijk om te expliciteren> maakt kennis overdraagbaar! Lange weg: vooral benutten voor basismethodieken die niet snel verouderen

13 Theorie(3) 1 e, 2 e en 3 e orde leren Enkelslag, dubbelslag, drieslag leren

14 VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN 1,2,3 1. invullen volgens de regels. 2. hulpmiddel om met ouders in gesprek te komen 3. veiligheidsplan wel geëigend in deze situatie? Wie heeft welke verantwoordelijkheid?

15 SAMENWERKING MET SCHOOL? SPANNINGSVELD 3.1 Vraag (3) Welke samenwerking wil je met scholen? Wat is je positie als SWT-medewerker Antwoord (1) Als je maar 1 uur hebt kun je niks opbouwen

16 ZONDER ACTIE: 3, 2. Samenwerking extern 3. Zorgaanbieders moeten ook kantelen. Als zij niet kantelen vindt er geen transformatie plaats 2. Zorgaanbieders scheppen verkeerde verwachtingen bij inwoners. Begrip voor nog onbekende 1.

17 Theorie(4) ONZEKERHEIDSTOLERANTIE

18 BEVINDINGEN ONDERZOEK Per deelvraag 1. Hoe kan casusleren bijdragen aan de doorontwikkeling van integraal werken? 2. Persoonlijke leervragen koppelen aan ontwikkelen integraal werken? 3. integratie geleerde basismethodieken gespreksvoering en systeemgericht werken in casusleren? 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? 5. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren?

19 1. Hoe kan casusleren bijdragen aan de doorontwikkeling van integraal werken? (1) Elke inbreng integraal werken Systeem en netwerk doorlopend aan de orde Bakens WNS worden niet genoemd maar.. eigen taal: eigen regie, inzet vrijwilligers, benutten netwerk, maatwerk, eigen inzet heeft voorrang, nadenken over preventie Unaniem waardering voor inbreng andere invalshoeken. Iedereen gaat breder kijken

20 SAMEN INTEGRAAL Wmo WELZIJN AMW/SMW MEE JEUGD

21 1. Hoe kan casusleren bijdragen aan de doorontwikkeling van integraal werken..? (3) ANTWOORD Het feit dát casusleren er is draagt bij aan ontwikkeling van integraal werken! Juist door diverse samenstelling ontstaat de integratie (deelname alle invalshoeken is dan cruciaal. Ook welzijn)

22 BIJVANGST. Samenwerking met externen Herpositionering rol van sociaal werker

23 2. Persoonlijke leervragen koppelen aan ontwikkelen integraal werken? (1) Afbakening met supervisie en intervisie Vraagstelling: Hoe gaan we om met Uitwerking steeds combi ANTWOORD: Koppelen is goed mogelijk: inbreng die je raakt

24 3. integratie geleerde basismethodieken gespreksvoering en systeemgericht werken in casusleren? (1)

25 3. integratie geleerde basismethodieken gespreksvoering en systeemgericht werken in casusleren? (2) ANTWOORD: - Methodiek leren is niet succesvol in casusleren - Basismethodieken inhoudelijk zinvol > elders ontwikkelen en scholen - Systemogram is relevant hulpmiddel

26 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? (1) Voorwaarden Proces Werkstructuur Inhoud bespreking

27 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? (2) VOORWAARDEN Tijd en ruimte (werkdruk, werkruimte, whiteboard) Aanwezigheid van alle bloedgroepen PROCES Het doel is helder Doorlopend evalueren /bijstellen Sfeer / dialoog en onderlinge relaties

28 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? (3) WERKSTRUCTUUR

29 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? (4) INHOUD Kernelementen van actieleren zijn behouden (echt leren is altijd gekoppeld aan gedragsverandering) Leervraag, dialoog, voorgenomen actie, terugkoppeling.

30 4. Onder welke condities kan casusleren bijdragen aan blijvend leren en dubbelslag leren? (5) In gesprek over inzichten en principes? Op casusniveau SWT-niveau Leereffect benoemd als inzicht. De inzichten en principes zelf worden NIET ter discussie gesteld

31 CONCLUSIE Casusleren staat! Het wordt gedragen en heeft eigen plek. Het draagt bij aan integraal werken. Scholing basismethodiek vraagt aandacht maar past niet in casusleren (werken met systemogram past in casusleren en kan nog meer benut worden)

32 BASISRECEPT VERWERKING ALLE RESULTATEN 1 e, 2 e en 3 e orde

33 OPBRENGST? Wat herken je wat je al doet? Wat neem je (als extra) mee? Toevoeging voor aanwezigen? Vragen (beantwoord)? Toepassen in eigen praktijk? Studiedag 20 sept. Utrecht

34 BRONNEN Boendermaker, L. (2011), Implementeren is reflecteren, Evidence based werken en de implementatie van interventies in de jeugdzorg. Openbare rede, Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. Boendermaker, L., Boomkens, C., Boering T. (2013), basismethodieken en interventies in de Amsterdamse jeugdzorg, Invoering en borging in de praktijk. Kenniscentrum maatschappij en recht, lectoraat implementatie in de jeugdzorg. Hogeschool van Amsterdam. Amsterdam. Bolhuis, S. (2016), Leren en veranderen. Emotie, gedrag en denken. (4 e, herziene druk). Coutinho. Bussum. Ewijk, van., H. (2014), Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: SWP. Jansen, E., Sprinkhuizen, A., Veldboer, L., Waal, de V. (2017). Leren Transformeren met wijkteams in Kwesties en keuzes in wijkgericht werken. Movisie: Publicatie werkplaatsen Sociaal Domein. Kwakman, K. (2003) Anders leren, beter werken. Nijmegen: Hogeschool van Nijmegen. Wierdsma, A., Swieringa, S. (2011 3e druk). Lerend organiseren en veranderen, als meer van hetzelfde niet werkt. Groningen/Houten, Noordhoff. Spierts, M., Pelt, van M., Rest, van E., Verweij, S. (2017). Visie en Vakbekwaamheid maken het verschil. Utrecht. Movisie. Stam, M., Wilken J.P. (2015). Zeven principes van transformatieleren. Leren transformeren. Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie? Movisie: Publicatie Wmo werkplaatsen Stam, M., Wilken, J.P., Kooiman, A., Jansen, E. Biene, van M. (2015). Inleiding: Transformeren kun je leren. Leren transformeren. Hoe faciliteer je praktijkinnovatie in tijden van transitie? Movisie: Publicatie Wmo werkplaatsen.

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving?

Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Leer- en ontwikkeltraject Sociale wijkteams de sleutel in de participatiesamenleving? Centrum voor Samenlevingsvraagstukken Marja Jager-Vreugdenhil & Eelke Pruim @SamenViaa Deze workshop: - Over Wmo-werkplaats

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

leercoach van Sociale wijkteams

leercoach van Sociale wijkteams Leer en ontwikkeltraject leercoach van Sociale wijkteams Wmo werkplaats Zwolle drs. Christel Teekman en dr. Marja Jager Vreugdenhil Wijkteams krijgen steun Viaa ZWOLLE - De gereformeerde hogeschool Viaa

Nadere informatie

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman

Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman Congres Sociaal Domein 2015 Deelsessie Sociale Wijkteams Annelies Kooiman 11/9/2015 Aanleiding Transitie en Decentralisatie Wijkteams de oplossing? Hype of hefboom naar betere hulp? Sociale (wijkteams)

Nadere informatie

Samenvatting: Kantelen doe je samen! Evaluatie van het transformatieproces van tien SWT s in Nijmegen met de leergerichte innovatie aanpak

Samenvatting: Kantelen doe je samen! Evaluatie van het transformatieproces van tien SWT s in Nijmegen met de leergerichte innovatie aanpak Samenvatting: Kantelen doe je samen! Evaluatie van het transformatieproces van tien SWT s in Nijmegen met de leergerichte innovatie aanpak Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Onderzoekers: Gideon Visser MSc

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Teamleiders als succesfactor in sociale (wijk)teams

Teamleiders als succesfactor in sociale (wijk)teams Teamleiders als succesfactor in sociale (wijk)teams Workshop Conferentie Transformeren doe je mét elkaar Utrecht 16 oktober 2015 Vincent de Waal en Christel Teekman Hogeschool Utrecht-Kenniscentrum Sociale

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. Theorie en praktijk. Dr. Wim Gorissen, Directeur Effectiviteit & Vakmanschap

Sturen op kwaliteit. Theorie en praktijk. Dr. Wim Gorissen, Directeur Effectiviteit & Vakmanschap Sturen op kwaliteit Theorie en praktijk Dr. Wim Gorissen, Directeur Effectiviteit & Vakmanschap Opbouw verhaal Wat willen we in het jeugdveld Evidence-based werken en vakmensschap Samen lerend doen wat

Nadere informatie

Eenzaam ben je niet alleen

Eenzaam ben je niet alleen 8-12-2015 Kennismaking Eenzaam ben je niet alleen Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement Eigen ervaring eenzaamheid, sociaal isolement? persoonlijk en/of professioneel. Waarom

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Op weg naar een uitvoeringsplan Sociale Agenda College 10 maart 2015

Op weg naar een uitvoeringsplan Sociale Agenda College 10 maart 2015 Op weg naar een uitvoeringsplan Sociale Agenda 2015 College 10 maart 2015 Uitvoeringsplan 2015 Bondig: sheets / punten plus bijlagen Innovatie-agenda 2015: o Veranderstrategie / methodiek o Overzicht lokale

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

Het Kwaliteitskompas: de Amsterdamse lerende aanpak. Waarom we moeten veranderen om onszelf te verbeteren. Door Lou Repetur en Tom van Yperen

Het Kwaliteitskompas: de Amsterdamse lerende aanpak. Waarom we moeten veranderen om onszelf te verbeteren. Door Lou Repetur en Tom van Yperen Het Kwaliteitskompas: de Amsterdamse lerende aanpak. Waarom we moeten veranderen om onszelf te verbeteren. Door Lou Repetur en Tom van Yperen Op naar een leerinfrastructuur Aanpassing aan nieuwe, demografische,

Nadere informatie

Voorlichting Dialoogtafelmethodiek. Korte versie voor de deelnemende aan de dialoogtafel professionals

Voorlichting Dialoogtafelmethodiek. Korte versie voor de deelnemende aan de dialoogtafel professionals Voorlichting Dialoogtafelmethodiek Korte versie voor de deelnemende aan de dialoogtafel professionals Academische Werkplaatsen TJ Wat? Kennisinfrastructuur waarin praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein

Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Sociale (wijk)teams en de sociale deltawerken Congres Toegang en Teams, 7 april 2015, Nieuwegein Carla Kolner, onderzoeker Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland, DSP-groep Ard Sprinkhuizen, associate

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 8 Hoofdlijn 8. Onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid verbinden Kernboodschap

Nadere informatie

Onderzoek in Vaktherapie

Onderzoek in Vaktherapie Onderzoek in Vaktherapie Dr. Henk Smeijsters, Lector KenVaK Wat zouden we moeten doen? lezing FVB-onderzoek Henk Smeijsters - lectoraat Hs Zuyd Het stappenplan (Hutschemaekers 2003) Definieer wat je doet

Nadere informatie

Linda Verwaaijen. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Maatschappelijk werkster. 17 mei 2018

Linda Verwaaijen. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Maatschappelijk werkster. 17 mei 2018 Linda Verwaaijen Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Maatschappelijk werkster 17 mei 2018 Definitie "Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van)

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Leren implementeren. Waar sta jij met Leren implementeren? Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji

Leren implementeren. Waar sta jij met Leren implementeren? Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji Leren implementeren Leren in de wijk 30 januari2017 Karlijn Stals, programmaleidervakmanschapnji Ik weet alles over implementeren en kan het ook heel goed! Ik sta voor een afgebakende, overzichtelijke

Nadere informatie

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk De Leerstoel Grondslagen van het Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschaappelijk Werk Lector Sociaal Werk Theorie (Hogeschool Utrecht) Marie Kamphuis (1908

Nadere informatie

Implementatie decentralisaties

Implementatie decentralisaties Implementatie decentralisaties Terugblik Vooruitblik Themabijeenkomst MO 16 december 2014 Implementatie 3D TERUGBLIK Implementatie Implementatie langs 4 lijnen Sociale Wijkteams Jeugdteams Participatie

Nadere informatie

LEREN KANTELEN Transformatief leren in een wijkteam

LEREN KANTELEN Transformatief leren in een wijkteam Transformatief leren in een wijkteam Op basis van onze ervaringen in de praktijk hebben we in de Wmo-wijzer Kantelen in de praktijk aangegeven tegen welke vragen en dilemma s sociale professionals in teams

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Eerstelijnsjeugdhulp. Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap

Eerstelijnsjeugdhulp. Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap Eerstelijnsjeugdhulp Dr. Wim Gorissen, Directeur Efectiviteit & Vakmanschap Opbouw inleiding De jeugdwet en het jeugdveld Samenwerking in de eerstelijnsjeugdhulp Samen lerend doen wat werkt 2 De Jeugdwet

Nadere informatie

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari

Sociaal domein. Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren. 1 februari Sociaal domein - 1 februari Sociaal domein Beeldvormende raad Boxtel - St. Michielsgestel - Haaren 1 februari 2018 Sociaal domein - 1 februari 2018 1 Sociaal domein - 1 februari 2018 2 Opfrisser: Bij de decentralisatie van de taken

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag

Samenvatting. Aanleiding en adviesvraag Samenvatting Aanleiding en adviesvraag In de afgelopen jaren is een begin gemaakt met de overheveling van overheidstaken in het sociale domein van het rijk naar de gemeenten. Met ingang van 2015 zullen

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

De Effectencalculator

De Effectencalculator De Effectencalculator Congres Toegang en Teams Maarten Kwakernaak Wmo Werkplaats Nijmegen Kenniscentrum HAN SOCIAAL Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief 7 april 2015 Ons kenniscentrum

Nadere informatie

Gerrit Jan Schep Voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp Congres Transformeren doe je samen Workshop Jeugdhulp zonder schotten 16 juni 2014, Ede

Gerrit Jan Schep Voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp Congres Transformeren doe je samen Workshop Jeugdhulp zonder schotten 16 juni 2014, Ede Over schotten springen! Gerrit Jan Schep Voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp Congres Transformeren doe je samen Workshop Jeugdhulp zonder schotten 16 juni 2014, Ede Een Taskforce voor Integrale Vroeghulp

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Implementatie expertise voor zorginnovatoren en zorgprofessionals

Implementatie expertise voor zorginnovatoren en zorgprofessionals EXPERTISE: Jeugd Bronwynn Sterkenburg E bsterkenburg@ncj.nl T 06-53975268 jeugdgezondheidszorg (JGZ); jeugd; publieke gezondheid; richtlijnen U kunt mij benaderen met vragen over: creatief implementeren;

Nadere informatie

Reactie op Advies Adviesraad Sociaal Domein Houten

Reactie op Advies Adviesraad Sociaal Domein Houten Reactie op Advies Adviesraad Sociaal Domein Houten Met veel interesse hebben wij - de gemeente Houten - op 1 februari 2016 kennis genomen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Houten. Om te komen

Nadere informatie

Van vliegwiel naar perpetuum mobile Monitoring en doorontwikkeling vernieuwing jeugdbescherming. Stelling 1. Stelling 2

Van vliegwiel naar perpetuum mobile Monitoring en doorontwikkeling vernieuwing jeugdbescherming. Stelling 1. Stelling 2 Van vliegwiel naar perpetuum mobile Monitoring en doorontwikkeling vernieuwing jeugdbescherming Symposium Jeugdbescherming nu en na 2015 28 januari 2014 Tom van Yperen en René van Vianen, Nederlands Jeugdinstituut

Nadere informatie

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I

E-learning-module Interculturele Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I E-learning-module Interculturele Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl I Dr. Meike Heessels & Dr. Martha van Biene Mld. 22-10-2012 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding

Nadere informatie

Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte

Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Prioriteit uit OP: 1 - loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8i - werkloosheid naar werk Informatieve Bijlage: Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte Lerend Netwerk Arbeidsmarktkrapte

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

HersenletselCongres

HersenletselCongres Waar zit de energie van de mantelzorger? Introductie van het energie-model (potentiële) belangenverstrengeling - De betrokken relaties bij dit project zijn: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Lectoraat participatie,

Nadere informatie

Social Work under construction: transformeren in onderwijs

Social Work under construction: transformeren in onderwijs Social Work under construction: transformeren in onderwijs Saxion, Lectoraat Community, Care & Youth, Ingrid Verbeek, Med Zuyd Hogeschool, Lectoraat Sociale Integratie, Drs. Peggy Duckers WELKOM Voorstellen

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Welkom bij Het belang van het verhaal. Zwolle, 3 oktober 2018 Mario Nossin, directeur SMD Wijkteams Enschede

Welkom bij Het belang van het verhaal. Zwolle, 3 oktober 2018 Mario Nossin, directeur SMD Wijkteams Enschede Welkom bij Het belang van het verhaal Zwolle, 3 oktober 2018 Mario Nossin, directeur SMD Wijkteams Enschede SMD en Gemeente Enschede samen in de Wijkteams Visie Praktijk - Leren Programma vandaag Waar

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN. IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN Kort voorstellen IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN SAMEN MET. op MBO Utrecht

IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN. IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN Kort voorstellen IMPLEMENTATIE BEGELEID LEREN SAMEN MET. op MBO Utrecht op MBO Utrecht Academie voor Welzijn niveau 3-4 Symposium Success@School Utrecht, 29 november 2018 Kort voorstellen U krijgt van ons in uw mailbox: Afdruk powerpoint Handout over het project De uitgewerkte

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams Vangnet 0-99 Onafhankelijke regie Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sociaal medische contractering Jeugd Organisatie wijkteams Lokaal beeld van de transities Wilt u wijkgericht

Nadere informatie

Trainingen en workshops maart - juni 2019

Trainingen en workshops maart - juni 2019 academie Leren en doen! Trainingen en workshops maart - juni 2019 www.academie.zorgbelang-brabant.nl Trainingen & workshops KRACHTIG PITCHEN Vrijdag 29 maart 2019 Hoe vertel je kort en krachtig jouw idee

Nadere informatie

Onderzoek als middel om de mentormethodiek te versterken

Onderzoek als middel om de mentormethodiek te versterken Datum 08-11-2012 1 Onderzoek als middel om de mentormethodiek te versterken Menno Vos m.w.vos@rug.nl Datum 08-11-2012 Waarde onderzoek voor mentoring 1) Effectiviteit: geeft inzicht in wat je project oplevert

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012)

Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Bijlage 8.8: Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) en netwerk-leren (De Laat, 2012) verhogen de kans op succesvol leren in het kader van een

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren

Anders kijken, anders leren Anders kijken, anders leren Inleiding De transformatie van het sociaal domein stelt andere eisen aan de competenties van de professionals. Multidisciplinair, met oog voor participatie en eigen regie van

Nadere informatie

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein

Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein 1 Concept Visie gemeenten Midden- Holland op sociaal domein Inleiding In onderliggend document is de visie omschreven van de Midden-Holland gemeenten 1 ten aanzien van het sociale domein. De directe aanleiding

Nadere informatie

Samen aan de slag met theorie en praktijkervaringen om uw implementatie een stap verder te krijgen

Samen aan de slag met theorie en praktijkervaringen om uw implementatie een stap verder te krijgen Samen aan de slag met theorie en praktijkervaringen om uw implementatie een stap verder te krijgen Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013. inkoop stimuleert

Gemeente Rotterdam. Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013. inkoop stimuleert NEVI/ PIANOo congres 6 juni 2013 Gemeente Rotterdam Zorg en welzijn gecombineerd in 1 gebied! 7-6-2013 Hoe ziet deze sessie eruit? 1. Rotterdamse visie op gecombineerde zorg en welzijn 2. Het voorbereidingsproces

Nadere informatie

multiprobleem gezinnen

multiprobleem gezinnen Een literatuurstudie naar de verbinding tussen veiligheid en zorg op gebied van multiprobleem gezinnen 1. achtergrond en AANPAK Multiprobleem gezinnen (MPG) zijn al decennia lang onderwerp van studie.

Nadere informatie

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014

Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel. 15 april 2014 Sociaal wijkteam?!?! Marijke Versteeg Teamleider sociaal wijkteam Kruiskamp- Koppel 15 april 2014 In deze presentatie neem ik u mee in: de beweging in het Sociaal Domein in Amersfoort de praktijk van het

Nadere informatie

Werken met sociale netwerken in de zorg voor

Werken met sociale netwerken in de zorg voor Werken met sociale netwerken in de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking VGN, 26-05-11 Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m.

Nadere informatie

De droomprofessional Vakmanschap in een nieuw jasje

De droomprofessional Vakmanschap in een nieuw jasje De droomprofessional Vakmanschap in een nieuw jasje Vakmanschap is meesterschap Edwin Luttik (senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland) Wie is Sociaal Werk Nederland? Brancheorganisatie voor sociaal

Nadere informatie

OVERZICHT RESULTATEN EN AANDACHTSPUNTEN TUSSENEVALUATIE BUITENSTE BINNEN SAMENVATTING. 1 Tussenevaluatie Buitenste Binnen

OVERZICHT RESULTATEN EN AANDACHTSPUNTEN TUSSENEVALUATIE BUITENSTE BINNEN SAMENVATTING. 1 Tussenevaluatie Buitenste Binnen OVERZICHT RESULTATEN EN AANDACHTSPUNTEN 2016 TUSSENEVALUATIE BUITENSTE BINNEN SAMENVATTING 1 Tussenevaluatie Buitenste Binnen OVERZICHT RESULTATEN EN AANDACHTS PUNTEN Amerpoort heeft twee jaar geleden

Nadere informatie

Bewezen effectief werken. Korte introductie

Bewezen effectief werken. Korte introductie Bewezen effectief werken Korte introductie Gert van den Berg Brussel, 20 maart 2018 Programma Evidence-based werken Werken aan verbetering Databank en Commissie * Voorbeelden Verdere ontwikkeling 2 Achtergrond

Nadere informatie

Professionalisering van het sociaal werk. Integraal en generalistisch werken Marcel van Eck, Ard Sprinkhuizen, Isolde Driesen en Carla Nouwen

Professionalisering van het sociaal werk. Integraal en generalistisch werken Marcel van Eck, Ard Sprinkhuizen, Isolde Driesen en Carla Nouwen Professionalisering van het sociaal werk Integraal en generalistisch werken Marcel van Eck, Ard Sprinkhuizen, Isolde Driesen en Carla Nouwen Terug naar de toekomst van maatschappelijke ondersteuning Ard

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Inrichting en organisatie van sociale wijkteams

Inrichting en organisatie van sociale wijkteams Inrichting en organisatie van sociale wijkteams Dr. Mirjan Oude Vrielink, dr. Henk van der Kolk en dr. Pieter-Jan Klok Consortiumpartners: Universiteit Twente, Platform31, Enschede, Leeuwarden, Zaanstad,

Nadere informatie

PROJECT DE LERENDE JEUGD PROFESSIONAL

PROJECT DE LERENDE JEUGD PROFESSIONAL PROJECT DE LERENDE JEUGD PROFESSIONAL PROJECT DE LERENDE JEUGDPROFESSIONAL Wat zijn de verwachtingen rondom de rol van de jeugdprofessional na het begin van de transitie in de jeugdzorg? Dat hebben Avans

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Een visie op implementatie. 29 november 2018, Academische Werkplaats SAMEN Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi

Een visie op implementatie. 29 november 2018, Academische Werkplaats SAMEN Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi Een visie op implementatie 29 november 2018, Academische Werkplaats SAMEN Karlijn Stals, programmaleider Vakmanschap NJi Implementeren? Innoveren Implementeren Professionaliseren Veranderen Evalueren Leren

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid?

Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid? VERSTERKEND LEIDERSCHAP Hoe geef je leiding aan (je eigen) duurzame inzetbaarheid? WELKOM Voorstellen Persoonlijke motivatie + kijk op Duurzame Inzetbaarheid (DI) Filmpje over veerkracht: https://www.youtube.com/watch?v=zozsjemjjhs

Nadere informatie

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up

20-05-2014. Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus. ICT of WMO. Warming up Emmen Revisited van 1.0 naar 3.0! Perspectief Eigenaarschap Wie regisseert wie? ER 3.0 en 4.0? Simon Henk Luimstra s.luimstra@emmen.nl Warming up Filmpje http://www.youtube.com/watch?v=9s3nzal hcc4 Casus

Nadere informatie

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden

Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam. Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Zo vroeg mogelijk aan de slag met het wijkteam Nynke Andringa Coöperatie Amaryllis Anke Sinnema Gemeente Leeuwarden Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden Armoede is complex Oplossingen: inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Jaarplan. Dynamiek Academie

Jaarplan. Dynamiek Academie 2012 Jaarplan Dynamiek Academie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 3 Concrete uitwerking van de doelen 4 Lopende zaken 5 Evaluatie Jaarplan 1. Inleiding In dit jaarplan staan de ontwikkelpunten voor het

Nadere informatie

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein

Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid. Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein Bijeenkomst Publieke Gezondheid & het Sociale Domein 10 september 2015 Decentralisaties als kans en noodzaak voor de publieke gezondheid Onno de Zwart Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp 1 De decentralisaties

Nadere informatie

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk

Fase 1. Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes. Kennis over de praktijk Fase 1 1 Analyse van onderwijs In kaart brengen behoeftes Kennis over de praktijk De school heeft een wens of behoefte en deze is gebaseerd op gezamenlijke data-analyse, op schoolontwikkeling of op visie-aspecten.

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie

Wmo-werkplaats Noord. Terugblik. Uitkomsten innovatie Wmo-werkplaats Noord Terugblik Terugblik en vooruitblik: van Wmo-werkplaats naar Werkplaats Sociaal Domein Lies Korevaar Groningen, 3 December 2015 2 Uitkomsten innovatie Midden Drenthe: Het Gesprek Opsterland:

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen

Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen Even Buurten Rotterdam Ontstaan vanuit vraag ouderen en professionals binnen netwerk GENERO Stedelijke samenwerking welzijn, zorg en wonen; Regierol gemeente

Nadere informatie

Ontwikkelen van vakmanschap in veranderende tijden visie op leren en ontwikkelen

Ontwikkelen van vakmanschap in veranderende tijden visie op leren en ontwikkelen Ontwikkelen van vakmanschap in veranderende tijden visie op leren en ontwikkelen Draagt dit nog bij aan leren? Hier werd niemand meer blij (of beter!) van. Leren moet anders De uitdaging De praktijk van

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Zelfmanagementondersteuning: HOE doe je dat?

Zelfmanagementondersteuning: HOE doe je dat? Zelfmanagementondersteuning: HOE doe je dat? HGZO CONGRES Dr. Ada ter Maten-Speksnijder Dr. Susanne van Hooft Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam Opbouw Workshop Introductie Visie op zelfmanagement

Nadere informatie

Gedeelde besluitvorming. St. Antonius ziekenhuis

Gedeelde besluitvorming. St. Antonius ziekenhuis Gedeelde besluitvorming St. Antonius ziekenhuis Wat hebben jullie bereikt? (doel) Onze doelstelling bij aanvang project was: - Kennis en kunde over/voor gedeelde besluitvorming onder medewerkers (wat betekent

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018

CONCEPT Jaarplan en begroting 2018 Informeel Zorgoverleg 2x per jaar Verwijzen naar elkaar i.v.m. voor casus. Samenwerking. Verbindingen leggen. Ervaringen uitwisselen. Netwerken Ontmoeting/bijeenkomst professionals /casus bespreking, aansluiting

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Congres "Samenwerking eerstelijnszorg en Wijkteams 4 oktober 2018

Congres Samenwerking eerstelijnszorg en Wijkteams 4 oktober 2018 Congres "Samenwerking eerstelijnszorg en Wijkteams 4 oktober 2018 Waarom? Wat is Proeftuin Ruwaard? Een vitale wijk Ruwaard waar actieve bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.

Nadere informatie

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers.

Literatuurlijst. Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Literatuurlijst Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e ed.). Groningen: Noordhoff Uitgevers. Opleiding MWD DT/ Jaar 1, Jaar 2/ ca 57.90/ISBN 9789001816261 / 9001816266 Beek, B. van

Nadere informatie

E-learning-module Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II

E-learning-module Interreligieuze Sensitiviteit. Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II E-learning-module Interreligieuze Sensitiviteit Intercultureel Vakmanschap en Welzijn Nieuwe Stijl II Dr. Meike Heessels & Dr. Martha van Biene Mld. 22-10-2012 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Nieuw model voor Maatschappelijke Ondersteuning. Hans Weggemans 12 november 2014

Nieuw model voor Maatschappelijke Ondersteuning. Hans Weggemans 12 november 2014 Nieuw model voor Maatschappelijke Ondersteuning Hans Weggemans 12 november 2014 1 Decentralisaties Participatiewet 2015 (- ca. 20%) Wmo: Begeleiding en verzorging 2015 (-25% resp. -15%) Jeugdzorg 2015

Nadere informatie

Integraal werken binnen een nieuwe gemeente.

Integraal werken binnen een nieuwe gemeente. Integraal werken binnen een nieuwe gemeente. Jolanda Kroes m.d.a. Louis Polstra Oktober 2018 Werkplaats Sociaal Domein Noord Hanzehogeschool Groningen Inleiding Integrale teams zijn de laatste jaren ontwikkeld

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie