Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s"

Transcriptie

1 Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede en participatie - Deskundigheidsbevordering (sociale) professionals / vrijwilligers / - Doorbreek eenzaamheid en sociaal - E-Health en E-Welzijn - Eigen kracht / Zelfregie / Versterken - Governance - Het (keukentafel) Gesprek (toegang tot voorzieningen) - - Jeugdzorg Onderwijs welzijn nieuwe stijl - Rehabilitatie in de wijk - - Transitie en transformatie - Wmo loket nieuwe stijl - Zelfhulp ondersteund door ervaringsdeskundigen Wmo werkplaats Onderwerp (sub) praktijkproject Thema 1 Rotterdam Versterking Burgerkracht Actief chap Rotterdam Sociale rol versterking Actief chap Rotterdam Eigen talenten onderkennen Actief chap Rotterdam versterking sociale krachten in de wijk Actief chap Rotterdam (t/m 2015) Religieus geïnspireerde praktijken Actief chap Rotterdam (t/m 2015) Zelfbeheer buurtwinkel Actief chap Rotterdam (t/m 2015) Verplicht vrijwilligerswerk Actief chap Kwartiermaken Actief chap Participatieve budgettering (Burgers hebben zeggenschap hoe en hoeveel publieke middelen ingezet worden voor bepaalde sociale vraagstukken) Actief chap Friesland Participatiesamenleving Actief chap Friesland Eigen kracht Actief chap Den Haag en Leiden Meedoen Actief chap 1 Onderwerpen kunnen onder meerdere thema s vallen. Bij dit overzicht is voor het kwantitatieve overzicht gekozen voor een beperkt aantal thema s. Gekeken is steeds welk thema het best passend is. Correspondentie hierover graan naar

2 Mensen in armoede die te maken hebben met sociale uitsluiting Armoede en participatie Profielen gebruikers voedselbank Armoede en participatie Brabant Avans Inclusie moeilijk bereikbare doelgroepen Armoede en participatie Brabant Avans Brabant Avans Kantelen van lokale overheid en hun samenwerkingspartners (professionals) Ondersteuning invoering van Sociale Wijk Teams Hoe dragen professionals bij aan netwerkversterking, cliëntsturing en herstel op basis van samensturing Deskundigheidsbevordering professionals actief binnen het sociale domein. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Wmo-raden. Deskundigheidsbevordering sociale professionals, vrijwilligers en actieve Deskundigheidsbevordering zorg- en sociale professionals (zorg en welzijn) mbt zorgtechnologie Doorbreken eenzaamheid en sociaal Verbreken sociaal (eenzaamheid); netwerkversterking Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Interventies eenzaamheid Doorbreek Eenzaamheid en sociaal Twente Twente Inventariseren aanpakken eenzaamheid en sociaal Preventie en aanpak eenzaamheid en sociaal Doorbreek Eenzaamheid en sociaal Doorbreek Eenzaamheid en sociaal Eenzaamheid en Sociaal Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Friesland Eenzaamheid Doorbreek Eenzaamheid en Sociaal Rotterdam Online hulpverlening E-Health en E-Welzijn Friesland E-Health en E-Welzijn E-Health en E-Welzijn Friesland Werken op snijvlak zorg en welzijn E-Health en E-Welzijn Brabant Avans Zorgtechnologie E-Health en E-Welzijn Eigen kracht groep

3 Nachtopvang beheerd door ervaringsdeskundigen Nachtvoorziening in zelfbeheer voor zwerfjongeren Woonvoorziening in zelfbeheer voor verslaafden en mensen met psychische problemen Eerst versterking netwerkwerk, dan kan van daaruit zorgkracht onttrokken worden Naastenparticipatie in de GGz Versterken zelfhulp Niet-westerse allochtonen in geestelijke nood Versterken zelfhulp Jongeren in geestelijke nood Sociale netwerkversterking formeel en informeel herstel (wijkzorgteams) Netwerkversterkend werken Rotterdam (t/m 2015) Activering Sociale netwerken Flevoland Netwerkontwikkeling in zorg en welzijn Ondersteuning, begeleiding en dagbesteding voor geïsoleerd levende ouderen, mensen met een beperking en met een GGZ-achtergrond (AWBZ) Kernkringen (keyring network) Ontwikkeling van de competenties van gemeenten tot aansturing van uitvoerende instellingen op het terrein van de begeleiding. Governance outreachend besturen Governance Rotterdam Het Gesprek Het (keukentafel) Gesprek Leertraject Kanteling Bijzondere Doelgroepen (in het bijzonder "het keukentafelgesprek) Het (keukentafel) Gesprek Het Gesprek Het (keukentafel) Gesprek Module het gesprek plus Het (keukentafel) Gesprek

4 Twente Sociale professionals scholen tot wijkcoaches Brabant Avans Wijkteams 0-99 Brabant Avans CJG wijkteams 0-12 Rotterdam Sociale teams Rotterdam Wijkteams Maatschappelijke Ondersteuning T-shaped professional (integrale sociale teams) Inrichten sociale wijkteams vanuit frontlijnwerken -Holland Sociale teams en civil society (0-1 lijn) -Holland Sociale teams en de 2e lijn (1-2 lijn) Den Haag en Leiden Praktijklaboriatorium competenties sociale professionals in wijkteams Twente Wijkteams Twente Wijkgericht werken Samen Doen teams Frontlijnteams Teams van generalisten integraal gebiedsgericht werken

5 wijkgericht outreachend werken Rotterdam (t/m 2015) Nieuwe publieke ruimtes Interdisciplinair samen werken Flevoland Netwerkontwikkeling in zorg en welzijn Zwolle Lokale samenwerking (incl sociale (wijk- /gebiedsteams) Twente Samenwerken in de keten Jeugd Interdisciplinaire Samenwerking Ontkokering Samenwerking voedselbanken en buurtteams Interdisciplinaire samenwerking (integrale sociale teams) Multiprobleemgezinnen Jeugdzorg Netwerkversterking Expertise delen professionals actief binnen het sociale domein. Brabant Avans Communities of practice Brabant Avans Den Haag en Leiden Flevoland implementeren bestaande methodieken mbt "multidisciplinair werken bij het versterken van krachten" bij sociale teams Praktijklaboriatorium competenties sociale professionals in wijkteams Toetsen wmo-opleidingsmodulen mbt netwerkontwikkeling Doorontwikkelen methode "wijk en psychiatrie" voor andere doelgroepen -Holland Borgen

6 -Holland Kenniswebsite Borging leereffecten implementatietrajecten Twente SROI (Social Return of Investment) en MKBA (Maatschappelijke Kosten/Baten analyse) Effectencalculatie van kwaliteit en kosten welzijn en zorg In beeld brengen maatschappelijk rendement (interventies onderzoeken effecten calculatie) Ondersteuning evaluatie van Sociale Wijk Teams Twente Longitudinaal onderzoek Implementatieonderzoek naar wat er feitelijk wordt uitgevoerd/toegepast binnen de implementatielijnen Triadisch werken en Netwerk versterkend werken Implementatieonderzoek naar wat er feitelijk wordt uitgevoerd/toegepast binnen de implementatielijnen"actie leren sociale wijkteams", "leren en opleiden", "effectencalculatie". -Holland Sociale Teams & Rekenschap onderwijs welzijn nieuwe stijl Onderwijs welzijn nieuwe stijl Tandems (duo van een ervaringsdeskundige Onderwijs welzijn nieuwe stijl en een trainer/docent) Curriculumontwikkeling Onderwijs welzijn nieuwe stijl Trainen en cursus eenzaamheid Onderwijs welzijn nieuwe stijl -Holland Flevoland Trainen van competenties van Wmoprofessionals, Wmo-vrijwilligers, Wmoambtenaren, Wmo-docenten en Wmostudenten (praktijkontwikkeling) Toetsen wmo-opleidingsmodulen mbt netwerkontwikkeling Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) [voorkomen en aanpakken sociale isolatie en eenzaamheid] Onderwijs welzijn nieuwe stijl Onderwijs welzijn nieuwe stijl Rehabilitatie in de wijk Rotterdam Buurtcirkels Rehabilitatie in de wijk Communities of practice Rehabilitatie in de wijk

7 Friesland cliëntondersteuning op maat door gebiedsgericht werken Rehabilitatie in de wijk Den Haag en Leiden Zorgnetwerken Rehabilitatie in de wijk Deskundighheids-bevordering vrijwilligers Triadisch werken Friesland Samenwerking formele/informele zorg Zwolle Netwerkondersteuning en wederkerigheid Samenwerking formeel en informeel in relatie tot frontlijnteams Samenwerking formele en informele zorg Wmo dagbesteding voor personen met een verstandelijke beperking Ecologisch hulpverlenen om eenzaamheid en sociaal te verminderen Deskundigheidsbevordering vrijwilligers bij de ondersteuning van de maatschappelijke participatie van met psychosociale/psychische/verstandelijke beperkingen. Sociale teams werken vanuit actie leren en helpen Inrichten sociale wijk/doppsteams (ondersteuningsarrangementen, toepasssen sociale netwerkstrategiën, frontlijnwerken Transitie en transformatie Inventarisatie aandachtspunten en gevolgen overgang AWBZ-Wmo voor mensen met psychische en verstandelijke beperkingen en de professionals die hen ondersteunen Transitie en transformatie

8 Implementatie methodiek support gericht werken bij sociale professionals Transitie en transformatie Keukentafelgesprek (T-shaped werken) Transitie en transformatie Rotterdam Frontoffice aanpak Wmo loket nieuwe stijl Twente Bundeling van diensten op gebied van Wmo loket nieuwe stijl welzijn, informele zorg en formele zorg Twente Wmo-loket Wmo loket nieuwe stijl Samenwerking wijkteams en informatie Wmo loket nieuwe stijl en adviespunten Buurtteams en een centraal punt voor informatievoorziening en cliëntondersteuning Wmo loket nieuwe stijl WRAP [Wellness Recovery Action Plan] Zelfhulp (ondersteund door ervaringsdeskundigen) Rotterdam WRAP Zelfhulp (ondersteund door ervaringsdeskundigen) Gebruikmaken ervaringskennis van allochtone om succesvol te integreren Zelfhulp (ondersteund door ervaringsdeskundigen)

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014

Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014 Wat is er nodig om inclusief beleid in de praktijk te versterken? Uitwerking dialoogtafels Participatiedebat 2014 Wat gaat goed en waarom werkt dat? - Goede voorbeelden om sociale uitsluiting tegen te

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014

Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Plan van aanpak eenzaamheid LVB gemeente Opsterland 2013/2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer: 0512 384040 Fax

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie