Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45"

Transcriptie

1 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding II. Het materieel ICT-strafrecht A. ICT als crimineel middel Valsheid in informatica (art. 210bis, 1 van het Strafwetboek) 5 2. Gebruik van valse informaticagegevens (art. 210bis, 2 van het Strafwetboek) Informaticabedrog (art. 504quater van het Strafwetboek) B. ICT als crimineel doel Hacking Informaticasabotage (art. 550ter van het Strafwetboek) III. Het opsporingsinstrumentarium van het Wetboek van Strafvordering 24 A. Artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering digitaal databeslag 25 B. Artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering identificatie C. Artikel 88bis van het Wetboek van Strafvordering opsporen en lokaliseren D. Artikel 88quater Sv. Medewerkingsverplichting E. Artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering Informaticatap. 30 F. Artikel 88ter van het Wetboek van Strafvordering Netwerkzoeking 38 IV. Conclusie IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER? Tine Strubbe I. Sociale media II. Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst: werving en selectie.. 47 A. Werving en selectie B. Arbeidsbemiddeling III. De invloed van sociale media op de uitvoering en de schorsing van de arbeidsovereenkomst

2 ii Internet Recht IV. Einde van de arbeidsovereenkomst? Slotbeschouwing IE-OP.NET Stephane Criel (met medewerking van Mr Reinhard Dhondt) Inleiding I. De.be -domeinnaam met mijn merk/handelsnaam blijkt reeds bezet. Wat kan ik doen? A. Wat is een domeinnaam? B. Op welke wijze kan ik een.be -domeinnaam registreren? C. Is de.be -domeinnaam mijn eigendom? D. Op welke wijze wordt mijn domeinnaam beschermd en hoe kan ik optreden tegen de registratie van een domeinnaam? II. Parasieten op het internet: verdelgen? A. Kopie op het internet: mag dat zomaar? B. Het beginsel? De vrijheid van kopie! C. Hoe het speelveld van de vrijheid van kopie beperken? Bescherming door intellectuele eigendomsrechten Bescherming door de Wet Marktpraktijken Bescherming door contractuele afspraken Bescherming door diverse wetgeving De praktijk bewijst de noodzaak tot het treffen van beschermingsmaatregelen III. Conflicten met werknemers of leveranciers en hun creaties A. Creaties en het internet: de praktijk B. Benadering vanuit het auteursrecht C. Benadering vanuit de Softwarewet D. Aandachtspunten en verwijzing naar rechtsleer DE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT BIJ OVEREENKOMSTEN VIA INTERNET Reinhard Steennot Inleiding I. Toepassingsgebied relevante wetgeving

3 Inhoudstafel iii A. Bijzondere bescherming inzake overeenkomsten op afstand Verschillende categorieën regelen De algemene regeling uit de Wet Marktpraktijken B. Bijzondere bescherming bij diensten van de informatiemaatschappij. 95 II. Informatieverplichtingen A. Wet Marktpraktijken Informatie bij het aanbod Informatiebevestigingsplicht B. Wet Informatiemaatschappij C. Wet Consumentenkrediet III. Herroepingsrecht A. Herroepingstermijn B. Wijze waarop het herroepingsrecht moet worden uitgeoefend C. Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht D. In bepaalde gevallen is er geen herroepingsrecht IV. Levering en betaling A. Levering(stermijn) B. Betaling Tijdstip waarop betaling gevraagd kan worden Risicoverdeling bij niet-toegestane betalingstransacties V. Bewijslast VI. Grensoverschrijdende contracten Besluit BEWIJS IN HET BURGERLIJK RECHT EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN NIEUWE WIJN EN OUDE ZAKKEN? Benoit Samyn I. Inleiding A. Het gereglementeerd bewijssysteem B. Hiërarchie tussen de bewijsmiddelen C. Probleemstelling II. Geschrift III. Handtekening A. Inleiding

4 iv Internet Recht B. Handgeschreven handtekening C. Elektronische handtekening Wettelijke grondslag Definities De elektronische handtekening als techniek Bewijswaarde van de elektronische handtekening D. Voorlopig besluit IV. Akten A. Authentieke akte B. Onderhandse akte V. Begin van bewijs door geschrift A. Definitie B. Toepassingsgebied C. Voorwaarden Het bestaan van een geschrift Uitgaande van de persoon tegen wie het geschrift wordt aangevoerd Een geschrift dat het beweerde feit waarschijnlijk maakt D. Voorbeelden VI. Vermoedens VII. Besluit ONLINE KANSSPELEN WEDDEN DAT U ERMEE IN AANRAKING KOMT Antoon Dierick I. Inleiding A. De online kansspelen sensu stricto B. en de spelen sensu lato C. Toepasselijke regelgeving D. Loterij, kansspel, weddenschap, behendigheidsspel II. Loterij A. Definitie B. Voorbeelden C. Juridisch kader D. Praktijk

5 Inhoudstafel v III. Kansspel A. Definitie B. Voorbeelden C. Juridisch kader Het aanbieden van kansspelen en het spelen van onvergunde spelen Enkele bijkomende bedenkingen IV. Weddenschap A. Definitie B. Voorbeelden C. Juridisch kader V. Behendigheidsspel A. Definitie B. Voorbeelden C. Belang van de behendigheidsspelen VI. Schematisch overzicht VII. En wat zegt Europa A. Inleiding B. Primair Verdragsrecht toegepast op de kansspelsector C. Case study: de Belgische regeling inzake gratis loterijen en het Europees recht Richtlijn 2005/29 inzake oneerlijke handelspraktijken De Europese regels inzake vrij verkeer VIII. Conclusie