Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken"

Transcriptie

1 ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER

2 Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging, Handelspraktijken en Intellectuele Rechten Inleiding - Domeinnamen laten niemand onberoerd.... i ui i Hoofdstuk I. Het begrip domeinnaam en de verschillende domeinen 5 Afdeling 1. Domeinnamen en domeinnaamsysteem 5 1. Definitie en functies van een domeinnaam 5 2. Iedere domeinnaam is uniek 7 3. Het domeinnaamsysteem 7 4. Generieke en landencode domeinen (gtld's en cctld's) 8 Afdeling 2. Oorsprong van het internet en van domeinnamen 8 Af deling 3. De organisaties IAN A en ICANN 10 S 1. IANA ICANN 11 Afdeling 4. Generieke topniveaudomeinen (gtld's) 1 z 1. De open '.com', '.net' en '.org' domeinen De gesloten '.mil', '.gov', '.int' en '.edu' domeinen Zeven nieuwe domeinen 14 I. '.aero' 15 II. '.biz' 15 HI. '.coop' 16 IV. '.info' 16 V. '.museum' 17 VI. '.name' 17 VII. '.pro' 18 Afdeling S. Topniveaudomeinen met een landencode (cctld'sj Algemeen Het '.be' domein en DNS Belgie De registratie in enkele buurlanden 23 Afdeling 6. Het '.eu' topniveaudomein 25 Hoofdstuk II. Domeinnamen in hetbelgische vermogensrecht 29 Afdeling 1. Inleiding i9 Afdeling 2. Overdracht van een domeinnaam 32 LARC1EB

3 VI INHOUDSTAFEL 1. De overeenkomst tot overdracht De procedures tot overdracht van een domeinnaam 33 Afdeling 3. Pand op een domeinnaam Belang van het pand op een domeinnaam Geldigheidsvoorwaarden van het pand op een domeinnaam 35 I. De bek-waamheid om over de domeinnaam te beschikken 36 II. De in pand te geven zaak 36 III. Vormvoorschriften voor het pand 37 IV. De buitenbezitstelling 37 Afdeling 4. Beslag op een domeinnaam Inleiding Het beslag op onlichamelijke roerende goederen De beslaglegging en de gevolgen van het beslag 42 Hoofdstuk III. Alternatieve geschillenbeslechting 45 Afdeling 1. Inleiding 45 Afdeling 2. De 'Uniform Dispute Resolution Policy' Wat is de UDRP? 47 I. Inleiding 47 II. Definitie van de UDRP 48 III. Totstandkoming van de UDRP Toepassingsgebied van de UDRP 50 I. De klassieke '.com', '.org' en '.net' domeinen 50 II. De 'nieuwe' gtld's 51 III. De cctld's 52 IV. De toepassing in de tijd Kenmerken van de UDRP 53 I. Niet-bindende geschillenbeslechting 53 II. Schriftelijke en overwegend elektronische procedure 55 III. Snelle procedure 56 IV. Goedkope procedure 57 V. Soepele procedure Het verloop van de procedure in 6 stappen 60 I. Stap 1: het kiezen van de geschillenbeslechtingsinstelling 60 II. Stap 2: het opstellen van de klacht 62 III. Stap 3: het antwoord van de domeinnaamhouder 68 IV. Stap 4: de aanduiding van de geschillenbeslechters 71 V. Stap 5: de uitspraak 73 VI. Stap 6: 'beroep' bij de gewone hoven en rechtbanken Kritische evaluatie van de UDRP 95 I. Globale beoordeling: zeer positief 95 II. Het overwicht van de merkhouders 96 III. Uiteenlopende beslissingen: hoger beroep? 98 LARCIER

4 lnhoudstaff.l V ] Afdeling 3. De '.be' geschillenregeling Wat is de '.be' geschillenregeling? 98 I. Inleiding en totstandkoming van de '.be' geschillenbeslechting 98 II. Korte omschrijving van de '.be' geschillenbeslechting 99 III. Vergelijking met de UDRP,00 2. Toepassingsgebied van de '.be' geschillenregeling Kenmerken van de '.be' geschillenregeling 103 I. Niet-bindende geschillenregeling 103 II. Schriftelijke en overwegend elektronische procedure 105 III. Snelle procedure 105 IV. Goedkope procedure 106 V. Soepele procedure Het verloop van de procedure 110 I. Het kiezen van een geschillenbeslechtingsinsrelling 710 II. Het opstellen en indienen van de klacht 1 10 III. Het antwoord van de domeinnaamhouder 112 IV. De derdebeslisser 113 V. De uitspraak 113 VI. Het 'beroep' bij de gewone hoven en rechtbanken De juridische gronden van de procedure 116 I. Het onderscheidingsteken van de klager 116 II. Het ontbreken van rechten of legitieme belangen 1 22 III. Registratie of gebruik te kwader trouw 123 IV. Kritiek en toekomstperspectief 125 Hoofdstuk IV. Gerechtelijke procedures 1 27 Afdeling 1. Bevoegde rechter Belgische geschillen 1 z8 2. Internationale geschillen binnen het toepassingsgebied van de verordening Internationale geschillen buiten het toepassingsgebied van de verordening 133 Afdeling 2. Toepasselijk recht 135 Afdeling 3. Recbtsgronden Merk 138 I. Inleiding 138 II. Domeinnamen als tekens ter onderscheiding van waren III. of diensten? 141 Domeinnamen worden gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten Handelsnaam 1 57 I. Inleiding 157 II. Het gebruik van een handelsnaam en het vervvarringsgevaar 158 LARCiER

5 VIII INHOUDSTAFEL III. Het gebruik van een handelsnaam buiten de gevallen van verwarringsgevaar Maatschappelijke benaming Familienaam Auteursrecht Andere onderscheidingstekens 172 I. Domeinnaam versus domeinnaam 172 II. Namen van instellingen, verenigingen, politieke partijen 173 III. Benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen 174 IV. Generieke namen 175 Afdeling 4. Maatregelen Stopzetting van de inbreuk Overdracht van de domeinnaam Publicatie Voorlopige maatregelen Schadevergoeding 181 Hoofdstuk V. Belgische wet inzake domeinnaamkaping 183 Afdeling 1. Inleiding 183 Afdeling 2. Definitie van domeinnaamkaping 184 Afdeling 3. De bestanddelen van bet wederrechtelijk registreren van een domeinnaam Overeenstemming tussen domeinnaam en onderscheidingsteken Zonder enig recht of legitiem belang Het doel een derde te schaden of uit de registratie een ongerechtvaardigd voordeel te halen 187 Afdeling 4. De stakingsvordering De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van de rechtbank van koophandel Wie kan de stakingsvordering instellen? De maatregelen die de voorzitter kan bevelen De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding 190 Afdeling 5. Besluit 191 Bijlagen 193 Bijlage 1: Overeenkomst tot overdracht van een domeinnaam 195 Bijlage 2: WIPO-klacht UDRP 197 Bijlage 3: CEPINA-klacht 206 Trefwoordenregister 211 LA RCI ER