Handelsmerken 0 - DEELNAME

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelsmerken 0 - DEELNAME"

Transcriptie

1 Handelsmerken 29/10/ /12/ antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%) CZ - Tsjechië 20 (5.1%) EE - Estland 17 (4.3%) BE - België 16 (4.1%) IE - Ierland 13 (3.3%) HU - Hongarije 12 (3.1%) SV - Zweden 12 (3.1%) FI - Finland 11 (2.8%) RO - Roemenië 11 (2.8%) AT - Oostenrijk 10 (2.6%) IT - Italië 10 (2.6%) LT - Litouwen 10 (2.6%) BG - Bulgarije 8 (2%) ES - Spanje 8 (2%) PT - Portugal 8 (2%) EL - Griekenland 7 (1.8%) FR - Frankrijk 5 (1.3%) LV - Letland 5 (1.3%) NO - Noorwegen 5 (1.3%) SI - Slovenië 3 (0.8%) CY - Cyprus 2 (0.5%) MT - Malta 1 (0.3%) SK - Slowakije 1 (0.3%) LU - Luxemburg 0 (0%) IS - IJsland 0 (0%) Hoeveel personeelsleden heeft uw bedrijf? 0 25 (6.4%) (22%) (22.5%) (21.7%) (8.4%) (18.9%) European Business Test Panel 1/13

2 In welke sector bent u hoofdzakelijk actief? C Winning van delfstoffen 3 (0.8%) D Verwerkende industrie 92 (23.5%) E Productie en distributie van elektriciteit, gas en water 16 (4.1%) F Bouwnijverheid 28 (7.2%) G Groothandel en kleinhandel; reparatie van auto s, motoren en 66 (16.9%) consumentenartikelen H Hotels, restaurants en café's 7 (1.8%) I Vervoer, opslag en communicatie 36 (9.2%) J Financiële dienstverlening 26 (6.6%) M Onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening 69 (17.6%) N Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 11 (2.8%) O Overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten 37 (9.5%) In hoeveel landen van de Europese Unie, behalve uw eigen land, verkoopt u regelmatig producten en diensten? Geen 135 (34.5%) 1 39 (10%) (16.4%) (8.2%) meer dan 5 83 (21.2%) 0. Wilt u deelnemen aan deze raadpleging? Ja 344 (88%) Nee 47 (12%) I - ACHTERGROND 1. Bent u eigenaar van een geregistreerd handelsmerk? Ja 210 (61%) Nee 134 (39%) 2. Bent u eigenaar van andere intellectuele eigendomsrechten? Ja 149 (43.3%) Nee 195 (56.7%) 3. U hebt geen beschermde handelsrechten, maar hebt u ooit overwogen er een te laten registreren? Ja 60 (44.8%) Nee 74 (55.2%) European Business Test Panel 2/13

3 4. Wat is de belangrijkste reden om geen handelsmerk te laten registreren? (meer dan één antwoord mogelijk) Geen geschikte naam of geschikt teken gevonden 14 (10.4%) Te duur 39 (29.1%) Registratie is te ingewikkeld 39 (29.1%) Niet overtuigd van de toegevoegde waarde die een geregistreerd 43 (32.1%) handelsmerk biedt Eerbiediging ervan afdwingen is te moeilijk of te duur 34 (25.4%) Iets anders 29 (21.6%) Weet niet 15 (11.2%) 4a. Wist u dat u een handelsmerk kunt registreren dat in alle EU-landen geldig is? Ja 216 (62.8%) Nee 128 (37.2%) II BESCHIKBAARHEID VAN NIEUWE HANDELSMERKEN 5. Hebt u ooit moeite gehad om een geschikte naam of een geschikt teken voor uw handelsmerk te vinden? Ja 84 (24.4%) Nee 189 (54.9%) Niet van toepassing 71 (20.6%) 6. Wat was daarvoor de reden? De naam of het teken waren al door anderen als handelsmerk 45 (53.6%) geregistreerd De naam of het teken waren al beschermd door een tekening of model, 11 (13.1%) handelsnaam of octrooi Ik heb gezocht maar kon geen geschikte naam of geschikt teken vinden 22 (26.2%) Iets anders 6 (7.1%) III VERHOUDINGEN TUSSEN DE HANDELSMERKENSTELSELS 7. Wordt uw handelsmerk op nationaal niveau beschermd? Ja 192 (91.4%) Nee 18 (8.6%) European Business Test Panel 3/13

4 7a. Waarom hebt u uw handelsmerk op nationaal niveau laten registreren? (meer dan één antwoord mogelijk) Bedrijfsbehoeften 140 (72.9%) Advies van tussenpersoon /advocaat 32 (16.7%) Registratiekosten 38 (19.8%) Gemakkelijke procedure 46 (24%) Minder potentiële conflicten met eerder geregistreerde handelsmerken 60 (31.2%) Duur van het registratieproces 19 (9.9%) Iets anders 15 (7.8%) Niet van toepassing 5 (2.6%) 7b. Heeft u onderzoek naar handelsmerken uitgevoerd vóór u uw handelsmerk op nationaal niveau liet registreren? Ja 143 (74.5%) Nee 40 (20.8%) Weet niet 9 (4.7%) 8. Wordt uw handelsmerk op EUniveau beschermd? Ja 93 (44.3%) Nee 117 (55.7%) 8a. Waarom hebt u uw handelsmerk op EUniveau laten registreren? (meer dan één antwoord mogelijk) Bedrijfsbehoeften 88 (94.6%) Advies van tussenpersoon /advocaat 28 (30.1%) Registratiekosten 18 (19.4%) Gemakkelijke procedure 20 (21.5%) Duur van het registratieproces 8 (8.6%) Iets anders 5 (5.4%) Weet niet 0 (0%) 8b. Heeft u opzoekingen naar handelsmerken uitgevoerd vóór u uw handelsmerk op EU niveau liet registreren? Ja 74 (79.6%) Nee 18 (19.4%) Weet niet 1 (1.1%) IV REGISTRATIE IN DE PRAKIJK 9. Wat vindt u van de manier waarop de registratie gebeurt in uw land (nationale dienst voor intellectuele eigendom)? Te soepel, aanvragen tot registratie van handelsmerken worden te 17 (4.9%) Net goed 133 (38.7%) Te streng, aanvragen tot registratie van handelsmerken worden te 25 (7.3%) Ik heb geen ervaring met nationale registratie 112 (32.6%) Weet niet 57 (16.6%) European Business Test Panel 4/13

5 10. Wat vindt u van de manier waarop de registratie op EU-niveau gebeurt (BHIM)? Te soepel, aanvragen tot registratie van handelsmerken worden te 11 (3.2%) Net goed 63 (18.3%) Te streng, aanvragen tot registratie van handelsmerken worden te 15 (4.4%) Ik heb geen ervaring met het BHIM 183 (53.2%) Weet niet 72 (20.9%) V TARIEVEN VOOR REGISTRATIE VAN HANDELSMERKEN 11. Registratie van een handelsmerk op EU-niveau kost 1600 euro en zorgt voor bescherming in 27 landen. Wat vindt u van dit tarief? Veel te duur 115 (33.4%) Wat te duur 129 (37.5%) Ongeveer goed 99 (28.8%) Te goedkoop 1 (0.3%) 12. Heeft het tarief invloed (gehad) op uw beslissing om uw handelsmerk niet op EU-niveau te laten registreren? Ja 104 (30.2%) Nee 142 (41.3%) Weet niet 24 (7%) Niet van toepassing 74 (21.5%) 13. Het gemiddelde nationale registratietarief ligt tussen 175 en 550 euro. Wat vindt u van dit tarief? Veel te duur 58 (16.9%) Wat te duur 105 (30.5%) Ongeveer goed 175 (50.9%) Te goedkoop 6 (1.7%) 14. Heeft het tarief invloed (gehad) op uw beslissing om uw handelsmerk niet op nationaal niveau te laten registreren? Ja 78 (22.7%) Nee 185 (53.8%) Weet niet 11 (3.2%) Niet van toepassing 70 (20.3%) European Business Test Panel 5/13

6 VI - BEWUSTMAKING 15. Lijkt het u nuttig om meer informatie te krijgen over handelsmerken en hun waarde voor uw bedrijf? Nee 59 (17.2%) Misschien 129 (37.5%) Ja, want ik weet er niets over 41 (11.9%) Ja, want ik vind dat ik er te weinig over weet 115 (33.4%) 16. Vindt u een geregistreerd handelsmerk een waardevol marketinginstrument? Weet niet 14 (4.1%) Ja, maar niet voor mijn bedrijf 62 (18%) Ja 254 (73.8%) Nee, helemaal niet 14 (4.1%) VII HANDELSMERKEN EN NAMAAK 17. Een handelsmerk op EU-niveau moet binnen een gedoogperiode van 5 jaar na de registratie daadwerkelijk in de EU worden gebruikt in verband met de goederen of diensten waarvoor het geregistreerd is. Anders kan het EU-handelsmerk wegens nietgebruik worden betwist. Wat vindt u over de vereiste dat daadwerkelijk gebruik in de EU bewezen moet worden? Daadwerkelijk gebruik in één EU-land zou moeten volstaan 163 (47.4%) Daadwerkelijk gebruik in verscheidene EU-landen zou moeten volstaan 49 (14.2%) Daadwerkelijk gebruik moet afhangen van de doelmarkt en het product, 109 (31.7%) waarbij omzet belangrijker is dan het aantal landen Weet niet 23 (6.7%) 18. Wat vindt u van de gedoogperiode van vijf jaar voor nietgebruik van nationale en EUhandelsmerken? Redelijk 192 (55.8%) Te kort 52 (15.1%) Te lang 50 (14.5%) Weet niet 50 (14.5%) European Business Test Panel 6/13

7 19. Hebben andere bedrijven al zonder uw toestemming gebruik gemaakt van uw tekens, slogans, ontwerpen, enz.? Nog nooit 108 (31.4%) Zelden 117 (34%) Regelmatig 39 (11.3%) Vaak 18 (5.2%) Zeer vaak 6 (1.7%) Weet niet 56 (16.3%) 20. Bent u al in een juridisch geschil over een handelsmerk verwikkeld geweest? Ja 89 (25.9%) Nee 255 (74.1%) 20a. Zo ja, was dat als Klager 35 (39.3%) Verweerder 16 (18%) Zowel als klager als verweerder 38 (42.7%) 21. Zijn de zaken waarbij u betrokken was naar behoren opgelost? Ja, via het gerecht 19 (21.3%) Ja, na bemiddeling 23 (25.8%) Ja, via arbitrage 8 (9%) Nee 16 (18%) Een of meer zaken zijn nog niet afgehandeld 18 (20.2%) Weet niet 5 (5.6%) 22. Vindt u dat uw handelsmerk goed beschermd is? (meer dan één antwoord mogelijk) Ja 113 (32.8%) Nee, ik heb geen vertrouwen in de rechtbanken van mijn land 33 (9.6%) Nee, ik heb geen vertrouwen in de rechtbanken van andere landen 18 (5.2%) Nee, de sancties zoals dwangbevelen en schadevergoedingen zijn 41 (11.9%) Nee, de kosten om mijn rechten te laten gelden zijn te hoog 59 (17.2%) Weet niet 47 (13.7%) Deze vraag is voor mij niet relevant 100 (29.1%) 23. Vindt u uw handelsmerk(en) nuttig? Nee, nooit 18 (5.2%) Zelden 46 (13.4%) Regelmatig 58 (16.9%) Vaak 59 (17.2%) Zeer vaak 56 (16.3%) Deze vraag is voor mij niet relevant 107 (31.1%) European Business Test Panel 7/13

8 24. Wat is uw algemene indruk over het handelsmerkenstelsel in Europa? (meer dan één antwoord mogelijk) Er zijn teveel handelsmerken 27 (7.8%) Er is nog ruimte voor meer handelsmerken 53 (15.4%) Het handelsmerkenstelsel is van goede kwaliteit 47 (13.7%) Het handelsmerkenstelsel is van redelijke kwaliteit 106 (30.8%) Het handelsmerkenstelsel is van slechte kwaliteit 25 (7.3%) Geen mening 121 (35.2%) VIII - CONTACTEN MET DIENSTEN VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM 25. Hebt u ervaring met uw nationale dienst voor intellectuele eigendom? Ja 144 (41.9%) Nee 200 (58.1%) 25a. Hoe zijn uw ervaringen met uw nationale dienst voor intellectuele eigendom? Uitstekend 11 (7.6%) Goed 65 (45.1%) Bevredigend 54 (37.5%) Slecht 14 (9.7%) 26. Hieronder vindt u een aantal kenmerken van uw nationale dienst voor intellectuele eigendom. Duid aub aan of u over elk van die kenmerken al dan niet tevreden was. (meer dan één antwoord mogelijk) Kwaliteit Tevreden 114 (79.2%) Niet tevreden 14 (9.7%) Weet niet 16 (11.1%) Objectiviteit Tevreden 86 (59.7%) Niet tevreden 31 (21.5%) Weet niet 27 (18.8%) Transparantie Tevreden 79 (54.9%) Niet tevreden 44 (30.6%) Weet niet 21 (14.6%) European Business Test Panel 8/13

9 Competentie Tevreden 104 (72.2%) Niet tevreden 22 (15.3%) Weet niet 18 (12.5%) Verwerkingstijd Tevreden 58 (40.3%) Niet tevreden 70 (48.6%) Weet niet 16 (11.1%) Toegankelijkheid Tevreden 100 (69.4%) Niet tevreden 33 (22.9%) Weet niet 11 (7.6%) Kwaliteit van verstrekte informatie Tevreden 92 (63.9%) Niet tevreden 37 (25.7%) Weet niet 15 (10.4%) Kosten van de dienstverlening Tevreden 67 (46.5%) Niet tevreden 63 (43.8%) Weet niet 14 (9.7%) Iets anders Tevreden 11 (7.6%) Niet tevreden 8 (5.6%) Weet niet 35 (24.3%) 27. Heeft u al ervaring met het Harmonisatiebureau voor de interne markt (BHIM)? Ja 37 (10.8%) Nee 307 (89.2%) 27a. Hoe is uw ervaring met het BHIM? Uitstekend 3 (8.1%) Goed 24 (64.9%) Bevredigend 8 (21.6%) Slecht 2 (5.4%) European Business Test Panel 9/13

10 28. Hieronder vindt u een aantal kenmerken van het BHIM. Duid aub aan of u over elk van die punten al dan niet tevreden was. (meer dan één antwoord mogelijk) Kwaliteit Tevreden 29 (78.4%) Weet niet 4 (10.8%) Niet tevreden 4 (10.8%) Objectiviteit Tevreden 24 (64.9%) Niet tevreden 8 (21.6%) Weet niet 5 (13.5%) Transparantie Tevreden 28 (75.7%) Niet tevreden 4 (10.8%) Weet niet 5 (13.5%) Competentie Tevreden 28 (75.7%) Niet tevreden 5 (13.5%) Weet niet 4 (10.8%) Verwerkingstijd Tevreden 15 (40.5%) Niet tevreden 18 (48.6%) Weet niet 4 (10.8%) Toegankelijkheid Tevreden 29 (78.4%) Weet niet 4 (10.8%) Niet tevreden 4 (10.8%) Kwaliteit van verstrekte informatie Tevreden 27 (73%) Niet tevreden 4 (10.8%) Weet niet 6 (16.2%) European Business Test Panel 10/13

11 Kosten van de dienstverlening Tevreden 17 (45.9%) Niet tevreden 16 (43.2%) Weet niet 4 (10.8%) Iets anders Tevreden 2 (5.4%) Niet tevreden 2 (5.4%) Weet niet 5 (13.5%) 29. Hoe belangrijk vindt u de volgende aspecten in het algemeen bij het beoordelen van het werk van een dienst voor intellectuele eigendom? Kwaliteit Erg belangrijk 232 (67.4%) Redelijk belangrijk 95 (27.6%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 15 (4.4%) Niet belangrijk 0 (0%) Objectiviteit Erg belangrijk 223 (64.8%) Redelijk belangrijk 96 (27.9%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 22 (6.4%) Niet belangrijk 1 (0.3%) Transparantie Erg belangrijk 216 (62.8%) Redelijk belangrijk 104 (30.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 19 (5.5%) Niet belangrijk 3 (0.9%) Verwerkingstijd Erg belangrijk 181 (52.6%) Redelijk belangrijk 135 (39.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 23 (6.7%) Niet belangrijk 3 (0.9%) Competentie van het personeel Erg belangrijk 234 (68%) Redelijk belangrijk 90 (26.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 17 (4.9%) Niet belangrijk 0 (0%) Helemaal niet belangrijk 3 (0.9%) European Business Test Panel 11/13

12 Toegankelijkheid (inclusief toegang tot elektronische diensten) Erg belangrijk 182 (52.9%) Redelijk belangrijk 128 (37.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 27 (7.8%) Niet belangrijk 5 (1.5%) Informatieverstrekking over intellectuele eigendom Redelijk belangrijk 152 (44.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 40 (11.6%) Erg belangrijk 146 (42.4%) Niet belangrijk 4 (1.2%) Kosten van de dienstverlening Erg belangrijk 144 (41.9%) Redelijk belangrijk 134 (39%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 57 (16.6%) Niet belangrijk 7 (2%) 30. Moet registratie en beheer van handelsmerken uitsluitend gebeuren langs elektronische weg Ja, elektronische communicatie volstaat 105 (30.5%) Nee, andere communicatiemiddelen zoals de post en fax moeten 148 (43%) beschikbaar blijven Andere communicatiemiddelen moeten beschikbaar blijven, maar er 81 (23.5%) mogen hogere tarieven komen voor gebruikers die geen elektronische communicatiemiddelen gebruiken Weet niet 10 (2.9%) IX ROL VAN EEN DIENST VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM 31. Wat moet de rol van een dienst voor intellectuele eigendom volgens u omvatten? Erg belangrijk 267 (77.6%) Redelijk belangrijk 64 (18.6%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 11 (3.2%) Niet belangrijk 0 (0%) European Business Test Panel 12/13

13 Bewustmaking rond handelsmerken Erg belangrijk 103 (29.9%) Redelijk belangrijk 150 (43.6%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 65 (18.9%) Niet belangrijk 21 (6.1%) Helemaal niet belangrijk 5 (1.5%) Actieve deelname aan de strijd tegen namaak Erg belangrijk 203 (59%) Redelijk belangrijk 82 (23.8%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 35 (10.2%) Niet belangrijk 17 (4.9%) Helemaal niet belangrijk 7 (2%) Individueel advies verstrekken over intellectuele eigendom Erg belangrijk 115 (33.4%) Redelijk belangrijk 144 (41.9%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 62 (18%) Niet belangrijk 18 (5.2%) Helemaal niet belangrijk 5 (1.5%) Bemiddelen in geschillen over intellectuele eigendom Erg belangrijk 95 (27.6%) Redelijk belangrijk 142 (41.3%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 71 (20.6%) Niet belangrijk 23 (6.7%) Helemaal niet belangrijk 13 (3.8%) Bemiddelen in geschillen over handelsmerken Erg belangrijk 106 (30.8%) Redelijk belangrijk 128 (37.2%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 70 (20.3%) Niet belangrijk 24 (7%) Helemaal niet belangrijk 16 (4.7%) Onderzoek doen, bijvoorbeeld over de waarde van handelsmerken Erg belangrijk 53 (15.4%) Redelijk belangrijk 101 (29.4%) Niet belangrijk, niet onbelangrijk 108 (31.4%) Niet belangrijk 54 (15.7%) Helemaal niet belangrijk 28 (8.1%) European Business Test Panel 13/13

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA

TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Fiscale topics TERUGGAAF VAN BUITENLANDSE BTW IN EUROPA Peter Raes Heidi Deschacht Marc Govers Vierde editie Antwerpen Cambridge Teruggaaf van buitenlandse btw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

De invloed van de btw op uw werkkapitaal

De invloed van de btw op uw werkkapitaal Fred Vervaet Agenda LyondellBasell Industries NV Trapped refunds; Crediteuren Debiteuren LyondellBasell Industries NV Omzet wereldwijd: ongeveer $51 miljard; Productie chemische en petrochemische producten;

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid Resultaten in Europa en Nederland - Mei 2013 Representatieve resultaten in 31 deelnemende Europese landen voor het Europees Agentschap voor

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Dinsdag 11 december 2012 Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Toelichting gezondheidsdoelstelling en actieplan

Nadere informatie

Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620. Gebruiksaanwijzing

Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620. Gebruiksaanwijzing Bluetooth /IRDA-printer 0554 0620 Gebruiksaanwijzing 1 Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Veiligheid en milieu... 3 3 Functionele beschrijving... 3 3.1. Toepassing... 3 3.2. Technische gegevens... 4 EG-conformiteitsverklaring...

Nadere informatie

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau. voor vragen:

Sabine Heijning. het Notarieel Bureau.  voor vragen: Sabine Heijning het Notarieel Bureau www.hetnb.nl voor vragen: ipr@hetnb.nl De Verordening in de tijd Nalatenschap opengevallen vóór of na 17 augustus 2015 Wanneer oud ipr toepassen? Welk ipr? Wat valt

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen / XIII. Inleiding / XV INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Inleiding / XV HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen / 1 1.1 Systematiek in de btw / 1 HOOFDSTUK 2 Welke landen maken deel uit van de

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Lindelaufer Gewande 31

Lindelaufer Gewande 31 Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS

BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Belastingadviseurs BTW EN INTERNATIONALE OPTREDENS Versie: 26 juli 2011 Per 1 januari 2011 zijn de BTW-regels voor internationale optredens veranderd. Hoe werkt het nu: 1. Vóór 2011: plaats van optreden

Nadere informatie

Kies uw taal a.u.b. Dutch NALEVINGSENQUÊTE VAN HET SUPPLY CHAIN INITIATIVE

Kies uw taal a.u.b. Dutch NALEVINGSENQUÊTE VAN HET SUPPLY CHAIN INITIATIVE Page 1 sur 10 Kies uw taal a.u.b. Dutch NALEVINGSENQUÊTE VAN HET SUPPLY CHAIN INITIATIVE - 2016 Welkom op de online-enquêtewebsite van Dedicated. De onlinemethode garandeert de anonimiteit van de antwoorden

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee

België Bulgarije Cyprus Denemarken. 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u. fluohesje in de auto verplicht ja ja nee nee België Bulgarije Cyprus Denemarken 120 km/u 130 km/u 100 km/u 130 km/u van 1/11 tot 1/3 enkel in tunnel bij Antwerpen tol op "Storebæltsbroen" en "Øresundsbroen" Liefkenshoektunnel: 4,60-5,50 naargelang

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 februari 2016 (OR. en) 6056/16 ADD 4 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 februari 2016 aan: JAI 94 ASIM 14 RELEX 101 FRONT 66 CADREFIN 8 ENFOPOL 33 PROCIV 5 VISA

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK Aantal (incl. deze ) BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (BHIM) VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN Referentie aanvrager/gemachtigde (niet meer dan 20 tekens) Laatste bijwerking: 07/2013

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

INLEIDING. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - INLEIDING In de Europese Unie wonen 450 miljoen mensen met verschillende etnische, culturele en taalachtergrond. De taalpatronen van de Europese landen zijn ingewikkeld en zowel door historische en geografische

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H7 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H7 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 7 Europese grenzen? Paragraaf 7.1 Wat

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2013

Berekening zorgtoeslag 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2013 ib 998 - ib*7pl Berekening zorgtoeslag 2013 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35

7,50 9,50 16,00 11,50 16,00 22,00 26,78 59,50 77,35 Posttarieven 2012 Post versturen binnen Nederland of naar het buitenland? Voor al uw postzaken hebben wij een passende oplossing. In deze folder vindt u de tarieven van onze meest gebruikte producten.

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 22? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 22 Pact 22: 2 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve en duurzame

Nadere informatie

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway

Beleid voor internationale sponsoring. 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring 1 april 2015 Amway Beleid voor internationale sponsoring Dit beleid geldt per 1 april 2015 voor alle Europese markten (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

.bedomeinnamen. onder de loep 2011

.bedomeinnamen. onder de loep 2011 1.bedomeinnamen onder de loep 2011 2 Aantal nieuwe.be-registraties Evolutie van de.be-domeinnamen 471.453 602.607 736.498 859.474 977.998 1.101.668 1.219.935 131.588 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637

Nadere informatie

het Nederlandse dse spoor?

het Nederlandse dse spoor? 08 e08 Hoe druk is 0h het nu werkelijk op het Nederlandse dse spoor? Het Nederlandse spoorgebruik in vergelijking met de rest van de EU-27 Pascal Ramaekers, Tessa de Wit en Maarten Pouwels Publicatiedatum

Nadere informatie

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken EN NL Convergentie Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken 1. Als de merken niet gelijk (identiek) zijn, kunnen zij dan niettemin met

Nadere informatie

Data Only Tarieven en voorwaarden

Data Only Tarieven en voorwaarden Data Only en voorwaarden D at u m 2 5 j un i 2 01 5 V ers i e 1. 2 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Snelheid upgrade... 3 1.3 Boven bundel tarieven... 3 1.4 SMS tarieven...

Nadere informatie

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte samt Erklärungen - Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLOTAKTE AF/CE/BA/nl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 44 Schlussakte

Nadere informatie

Globalisering: gunstig of net niet? Opinie van de Vlaming in EU-context

Globalisering: gunstig of net niet? Opinie van de Vlaming in EU-context Globalisering: gunstig of net niet? Opinie van de Vlaming in EU-context Myriam Vanweddingen 2011/16 D/2011/3241/269 Samenvatting In 2009 hebben bijna twee op de drie Vlamingen een algemene positieve perceptie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2014 2 Aantal nieuwe.be-registraties 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 264.930 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Evolutie van de.be-domeinnamen 736.498

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

.bedomeinnamen. & registrars

.bedomeinnamen. & registrars .bedomeinnamen & registrars 2013 2 Aantal nieuwe.be-registraties 147.022 193.659 222.919 232.746 257.637 267.780 306.341 299.846 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolutie van de.be-domeinnamen 602.607

Nadere informatie

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75

Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 DEEL 3.4 DE EURO Deel 3. Wat doet de Europese Unie? 75 3.4. DE EURO DOEL - De leerlingen/cursisten ontdekken de voordelen van het gebruik van de eenheidsmunt: wisselen van geld is niet meer nodig, je spaart

Nadere informatie

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn

Workshop SEPA. Over Congressus. Incasso stappenplan SEPA. Terminologie. Mandaten. Tijdlijn SEPA incasso s Workshop LKvV - november 2014 Workshop SEPA Over Congressus Incasso stappenplan SEPA Terminologie Mandaten Tijdlijn Over Congressus Over Congressus Website, ledenadministratie en financiën

Nadere informatie

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers

Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Maatregelen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers Velden met een zijn verplicht. Persoonlijke gegevens In welk land bent u gevestigd? België Bulgarije

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Berekening zorgtoeslag 2009

Berekening zorgtoeslag 2009 Berekening zorgtoeslag 2009 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de normpremie het gezamenlijke toetsingsinkomen

Nadere informatie