Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland."

Transcriptie

1 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL Datum:14 juni Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. Verweerder is R.I.S. Online Conversion uit Valkenswaard, Nederland, vertegenwoordigd door BRight Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <supertrash-schoenen.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via TransIP BV. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 11 februari Het Instituut heeft op 11 februari 2013 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 12 februari 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 februari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 maart Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 5 maart Op 11 maart 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 5 april 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Gregor Vos op 26 april 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is de Nederlandse besloten vennootschap 2Stepzahead B.V., handelend onder de naam SuperTrash. De onderneming van Eiser is gericht op het ontwerpen en verkopen van kleding, schoenen en accessoires. Eiser beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten en verschillende merkregistraties ten aanzien van de naam SuperTrash. Verweerder RIS Online Conversion is een Nederlandse onderneming die zich volgens het KvK-uittreksel bezighoudt met internet marketing. Verweerder heeft de Domeinnaam op 26 december 2011 geregistreerd en is sindsdien houder van de Domeinnaam. Verweerder is onderdeel van een affiliate netwerk. Op de 1

2 website onder de Domeinnaam worden SuperTrash-schoenen bij verschillende aanbieders vergeleken, waarbij de website doorverwijst naar de websites van die aanbieders. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser Eiser beroept zich in deze procedure op de handelsnaam SuperTrash, nu Eiser stelt dat zijn onderneming onder die naam gedreven wordt. Voorts beroept Eiser zich op de volgende merkregistraties: Benelux woordmerk no (SUPERTRASH), gedeponeerd op 10 september 2009; Benelux beeldmerk no , gedeponeerd op 29 juli 2009; Internationaal woordmerk met gelding in de EU no (SUPERTRASH), geregistreerd op 21 februari 2012; Internationaal beeldmerk met gelding in de EU no , geregistreerd op 18 januari Volgens Eiser stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam en merken van Eiser. Eiser voert daartoe onder meer aan dat de handelsnaam- en merkrechten van Eiser van huis uit onderscheidend vermogen hebben en dat het element schoenen beschrijvend is in het licht van de betrokken waren en diensten, nu Eiser onder meer schoenen ontwerpt en verkoopt. De toevoeging van dit beschrijvende element neemt de verwarring niet weg, aldus Eiser. Recht en/of legitiem belang Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daartoe voert Eiser onder verwijzing naar rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) aan dat affiliate marketing geen eigen recht of legitiem belang van Verweerder oplevert, nu Verweerder niet daadwerkelijk SuperTrash-producten onder de Domeinnaam aanbiedt. Eiser stelt voorts dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd om geld te verdienen aan de merken van Eiser. Kwade trouw Verweerder Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, omdat Verweerder met de Domeinaam inkomsten wil verwerven middels affiliate marketing, zonder dat Verweerder zelf SuperTrash producten wil verkopen. Bovendien is de registratie van de Domeinnaam van een latere datum dan de merkregistraties van Eiser. Voorts stelt Eiser dat ook het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw is, nu Verweerder de Domeinnaam pas is gaan gebruiken nadat Eiser Verweerder op het onrechtmatige karakter had gewezen. Volgens Eiser is de Domeinnaam geregistreerd en gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden, daarbij gebruikmakend van de verwarring die kan ontstaan met het merk en de handelsnaam van Eiser en de website van Verweerder. B. Verweerder Verweerder voert aan dat de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam- of merkrechten van Eiser. Doordat Verweerder gebruikt maakt van een andere handelsnaam, huisstijl en een disclaimer op de website kan er bij de internetgebruiker geen verwarring ontstaan in de zin van artikel 2.1 sub a van de Regeling, aldus Verweerder. 2

3 Voorts stelt Verweerder dat ten tijde van registratie het doel was de Domeinnaam in het kader van affiliate marketing te gebruiken. Verweerder stelt dat het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten niet enkel ziet op de beperkte uitleg van de verkoop van goederen. Onder verwijzing naar UDRP-rechtspraak stelt Verweerder dat het exploiteren van een vergelijkingssite wel degelijk een eigen recht of legitiem belang op een domeinnaam kan geven. Van registratie en/of gebruik te kwader trouw kan volgens Verweerder geen sprake zijn, nu internetbezoekers niet worden misleid. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a. de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b. Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser beroept zich in deze procedure op handelsnaamrechten en merkregistraties. Ten aanzien van de door Eiser ingeroepen merkregistraties overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Al deze merkregistraties staan op naam van ST Holding B.V. Het feit dat enkele van deze registraties eerst wel op naam van 2Stepzahead B.V. de onderneming van Eiser hebben gestaan, doet daar niet aan af. Nu Eiser heeft nagelaten enig bewijs over te leggen van licenties of anderszins een volmacht om namens de rechthebbende onderhavige vordering in te stellen, dienen de door Eiser ingeroepen merkregistraties in het kader van deze procedure buiten beschouwing te worden gelaten. De Geschillenbeslechter kan bij de beoordeling hiervan slechts uitgaan van de registraties zoals die door Eiser zijn overgelegd. De Geschillenbeslechter oordeelt voorts dat voldoende vaststaat dat Eiser onder de handelsnaam SuperTrash in het handelsverkeer naar buiten treedt, zodat Eiser zich kan beroepen op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Beoordeeld dient te worden of de handelsnaam van Eiser verwarringwekkend overeenstemt met de Domeinnaam. Het dominante element in de Domeinnaam is het woord supertrash. De Geschillenbeslechter is het met Eiser eens dat het toegevoegde woordelement schoenen slechts als beschrijvend kan worden aangemerkt, nu Eiser zich (onder meer) toelegt op het ontwerpen en verkopen van schoenen. Nu het element schoenen slechts beschrijvend is en naar vaste rechtspraak onder de Geschillenregeling het element.nl bij de vergelijking tussen de ingeroepen rechten van Eiser en de Domeinnaam buiten beschouwing dient te worden gelaten, 1 oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiser. De Eis voldoet hiermee aan de eerste grond van artikel 2.1 van de Regeling. 1 Zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL

4 B. Recht of Legitiem Belang Overeenkomstig de stellingen van Eiser en Verweerder concludeert de Geschillenbeslechter dat Verweerder op de aan de Domeinnaam gekoppelde website geen SuperTrash-schoenen aanbiedt. Verweerder gebruikt de Domeinnaam slechts voor het doorverwijzen naar andere websites waarop derden daadwerkelijk producten onder de handels- en merknaam van Eiser aanbieden. De vraag die thans beantwoord dient te worden is of het gebruik van de Domeinnaam in het kader van affiliate marketing een recht of legitiem belang van Verweerder oplevert. In de zaak Harrods Limited v. Brad Shaw, WIPO Case No. D , oordeelde het Administratieve Panel met betrekking tot dezelfde vraag: In any case, the use of a Domain Name which includes a well-known and distinctive trademark to attract traffic to, and profit from, the trademark owner s own affiliate program could hardly constitute a bona fide offering In de omstandigheden van deze zaak oordeelt de Geschillenbeslechter dat het doorverwijzen naar (of vergelijken van) websites van derden waarop de betrokken producten daadwerkelijk worden aangeboden daarbij gebruikmakend van de handelsnaam van Eiser in de Domeinnaam Verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam oplevert. Door het gebruik van de handelsnaam van Eiser in de Domeinnaam worden bezoekers tot de website aangetrokken die indien de naam van Eiser niet in de Domeinnaam was opgenomen de website mogelijk niet hadden bezocht. Bezoekers van de website worden vervolgens in het kader van affiliate marketing doorverwezen naar andere websites waarop derden daadwerkelijk producten van Eiser aanbieden. Op deze wijze behaalt Verweerder commercieel voordeel door gebruik te maken van de rechten van Eiser. De Geschillenbeslechter oordeelt in deze procedure dat het enkele doorverwijzen naar websites van derden als onderdeel van affiliate marketing, waarbij gebruik wordt gemaakt van een merk of de (handels)naam van een ander in de Domeinnaam, niet kan worden aangemerkt als het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling. Het feit dat op de website van Verweerder een disclaimer staat of dat een eigen huisstijl wordt gebruikt, kan Verweerder niet baten. De Geschillenbeslechter merkt op dat vergelijkbare websites die in deze procedure zijn genoemd, zoals of nu juist geen (verwarringwekkend) gebruik maken van de merken van derden in de domeinnaam bij het vergelijken van de diensten en producten van derden. De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Geschillenbeslechter stelt vast dat, overeenkomstig de stellingen van Verweerder, de Domeinnaam is geregistreerd en wordt gebruikt in het kader van affiliate marketing. Een van de aanwijzingen van registratie of gebruik te kwader trouw van een domeinnaam is dat de domeinnaam is geregistreerd/gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merken van een ander. Het staat Verweerder vrij om (commercieel) een website te exploiteren waarop merkproducten die op verschillende websites worden aangeboden worden vergeleken. Nu 4

5 echter is vast komen te staan dat Verweerder de Domeinnaam nimmer heeft willen gebruiken om daaronder zelf handel te drijven en de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam van Eiser, concludeert de Geschillenbeslechter dat wordt voldaan aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. De Domeinnaam is enkel geregistreerd en gebruikt door Verweerder om, onder gebruikmaking van de handelsnaam van Eiser (waaraan slechts een beschrijvend element is toegevoegd) commercieel voordeel te behalen, zonder dat Verweerder onder de Domeinnaam zelf te goeder trouw producten of diensten aanbiedt. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <supertrash-schoenen.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Gregor Vos Geschillenbeslechter Datum: 14 juni 2013 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door Hulsbergen Advocatuur B.V., Nederland.

Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door Hulsbergen Advocatuur B.V., Nederland. Customworx verweerder DomJur 2011-658 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0078 Datum: 17-02-2011 1. Partijen Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur

De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur De Persgroep Online Services B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1265 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0043 Datum: 2 oktober 2017 1. Partijen Eiser is de Persgroep Online Services

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur

LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur LRC Products Limited - AlleslsOnline DomJur 2019-1325 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2019-0001 Datum: 29 maart 2019 1. Partijen Eiser is LRC Products Limited uit Slough, Verenigd Koninkrijk,

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur

Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur Dienst Wegverkeer (RWD) v. [Verweerder] DomJur 2018-1268 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Dienst Wegverkeer (RDW) v. [Verweerder] Zaaknr. DNL2017-0066 1. Partijen De

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur

V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur V. Medical B.V. - Daxtrio B.V. DomJur 2014-1092 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0033 Datum: 14-11-2014 1. Partijen De Eiseres is Vermeulen Medical B.V. uit Ede, Nederland,

Nadere informatie

De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland.

De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland, vertegenwoordigd door Boekx Advocaten, Nederland. MapsTell B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1174 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0048 Datum: 7 december 2015 1. Partijen De Eiseres is MapsTell B.V. uit Landsmeer, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek Singapore ( Singapore ), vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek Singapore ( Singapore ), vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland. Haw Par Corporation Van Tintelen DomJur 2009-465 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0044 Datum: 2 november 2008 1. Partijen Eiseres is Haw Par Corporation Limited, De Republiek

Nadere informatie

De Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Ilse Janssen, Nederland.

De Eiser is Koninklijke KPN N.V. uit Rotterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Ilse Janssen, Nederland. Koninklijke KPN N.V. JE Goos DomJur 2018-1298 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Koninklijke KPN N.V. v. JE Goos, Zundert Zaaknr. DNL2018-0032 1. Partijen De Eiser is

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur

Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur Digital Revolution BV [X] Holding BV DomJur 2018-1314 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2018-0054 Datum: 31 oktober 2018 1. Partijen De Eiser is Digital Revolution BV uit Nederhorst

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain Registration Service, [Y]

P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain Registration Service, [Y] P.P.S. Security B.V., [X] Anonymous Domain Registration Service, [Y] DomJur 2018-1275 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER P.P.S. Security B.V., [X] v. Anonymous Domain

Nadere informatie

Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur

Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur 2017-1257 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0023 Datum: 12 Juli 2017 1. Partijen Eiser is Norilsk Nickel Australian

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, vertegenwoordigd door Hellingman Bunders Advocaten, Nederland.

Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco, Italië, vertegenwoordigd door Hellingman Bunders Advocaten, Nederland. Diadora - Verweerder DomJur 2009-474 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-005 Datum: 29 december 2008 1. Partijen Eiseres is Diadora S.p.A., gevestigd te Caerano di San Marco,

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door BWK Partners, Nederland.

De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door BWK Partners, Nederland. BIConsult B.V. [X] DomJur 2018-1279 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER BIConsult B.V. v. Verweerder Zaaknr. DNL2017-0062 1. Partijen De Eiseres is BIConsult B.V. uit Utrecht,

Nadere informatie

Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger].

Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger]. define - verweerder DomJur 2011-636 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0051 Datum: 12-12-2010 1. Partijen Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit Achterveld, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit Achterveld, Nederland, intern vertegenwoordigd. Groenkreatief Hoveniersbedrijf Groen Kreatief DomJur 2017-1239 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0051 Datum: 20 december 2016 1. Partijen Eiser is Groenkreatief v.o.f. uit

Nadere informatie

Pandora A/S Safenet B.V. DomJur

Pandora A/S Safenet B.V. DomJur Pandora A/S Safenet B.V. DomJur 2018-1289 WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Pandora A/S v. Safenet B.V. Zaaknr. DNL2018-0017 1. Partijen Eiser is Pandora A/S uit Kopenhagen,

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland.

Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS Rechtsbijstand, Nederland. [X] v. Arvy Music DomJur 2018-1295 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2018-0018 Datum: 20 augustus 2018 1. Partijen Eiser is [X] uit Rosmalen, Nederland, vertegenwoordigd door DAS

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <sportlinkclub.nl> (hierna de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via OnlineSystemen.nl op 7 februari 2008.

De onderhavige domeinnaam <sportlinkclub.nl> (hierna de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via OnlineSystemen.nl op 7 februari 2008. Sportlink Services Grafia Internet DomJur 2011-663 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0068 Datum: 14-02-2011 1. Partijen Eiseres is Sportlink Services B.V. uit Zeist, Nederland.

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland.

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland. Vliegtickets.nl B.V. E-Pepper AG DomJur 2011-791 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0055 Datum: 23 oktober 2011 1. Partijen Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Jeroen Sterenborg v. Dierenkliniek Broekhuizen Zaaknr. DNL

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Jeroen Sterenborg v. Dierenkliniek Broekhuizen Zaaknr. DNL ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Jeroen Sterenborg v. Dierenkliniek Broekhuizen Zaaknr. DNL2018-0048 1. Partijen Eiser is Jeroen Sterenborg uit Oosterhout, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur 2010-535 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009 1. Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL KUKA Systems - Trento DomJur 2010-518 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0027 Datum: 09-07-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw

Nadere informatie

Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur

Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur Omega Pharma NV lntervoll BV DomJur 2015-1122 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0049 Datum: 25 maart 2015 1. Partijen De Eiser is Omega Pharma NV uit Nazareth, België, intern

Nadere informatie

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur 2015-1164 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0035 Datum: 16 oktober 2015 1. Partijen De Eiseres is Optidee Marketing GmbH uit Nordhorn,

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is de heer [X], Ekeren-Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Athos.

Verweerder in deze procedure is de heer [X], Ekeren-Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Athos. Senior Publications - Verweerder DomJur 2008-375 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2007NL22 Datum: 15 januari 2008 Arbitraal vonnis in de zaak van: en Senior Publications SA Brussel,

Nadere informatie

De betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> zijn geregistreerd via de deelnemer Sombrero.de GmbH.

De betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> zijn geregistreerd via de deelnemer Sombrero.de GmbH. Hotelplan - Diamond Point Enterprises DomJur 2009-476 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0010 Datum: 7 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Hotelplan Internationale Reisorganisaties

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie