UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL"

Transcriptie

1 KUKA Systems - Trento DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw Zaaknr. DNL Partijen Eiseres in deze procedure is KUKA Systems GmbH ( Eiseres ), gevestigd te Augsburg, Duitsland, vertegenwoordigd door SKW Schwarz Rechtsanwälte, Duitsland. Verweerster in deze procedure is Trento Engineering & Protobouw ( Verweerster ), gevestigd te Sittard, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Advocava, België. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <kuka.nl> is geregistreerd bij SIDN via Pryde Consultants XLserver (de Domeinnaam ). 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 15 mei 2009 ( ) en 19 mei 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 15 mei 2009 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 mei 2009 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Op 27 mei, 29 mei, 2 juni en 4 juni 2009 is er communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft haar Eis in het Engels ingediend. Conform een verzoek daartoe van het Instituut heeft Eiseres een verzoek gedaan om de procedure in het Engels te voeren. Verweerster heeft bezwaar gemaakt tegen het verzoek van Eiseres. Het Instituut heeft besloten de Eis in het Engels te accepteren en een verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands toe te staan. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 juni 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 juni Het Verweerschrift is ingediend op 25 juni Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 1 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat deze correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en

2 Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Zoals eerder beschreven, is er tussen het Instituut, Eiseres en Verweerster communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Eiseres voerde aan dat, nu zij een brief in het Engels naar Verweerster stuurde en Verweerster een Engelse naar het Instituut zond, Verweerster akkoord is gegaan met het voeren van de procedure in het Engels. Verweerster heeft op het verzoek van Eiseres gereageerd. Verweerster voerde aan dat de taal van de procedure Nederlands dient te zijn omdat de Belgische dochteronderneming van Eiseres haar zetel heeft in België en zowel Verweerster als deze dochteronderneming de Nederlandse taal machtig zijn. Voorts stelt Verweerster zich op het standpunt dat een Engelstalige aan het Instituut, geen bewijs vormt dat Verweerster zich akkoord heeft verklaard om de procedure in het Engels te voeren. De Nederlandse taal is uitgangspunt voor de procedures onder de Regeling. Verweerster heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen gebruik van de Engelse taal. Eiseres heeft geen doorslaggevende redenen aangevoerd waarom het gebruik van het Nederlands onredelijk eenzijdig bezwarend zou zijn voor Eiseres en waarom de procedure in het Engels zou moeten worden gevoerd. Er is immers geen afspraak tussen partijen over het gebruik van het Engels. Ook is er - voorzover bekend - niet in Engels tussen partijen gecommuniceerd. De korte van Verweerster aan het Instituut is weliswaar in het (overigens gebrekkig) Engels gesteld, maar het gaat de Geschillenbeslechter te ver om daaruit te moeten concluderen dat Verweerster instemt met het gebruik van de Engelse taal als taal van de procedure. Derhalve zal de Geschillenbeslechter de beslissing in het Nederlands wijzen. Daar Verweerster in haar Verweerschrift de stellingen van Eiseres heeft weersproken is de Geschillenbeslechter van mening dat de Eis geen vertaling behoeft. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een Duitse vennootschap gevestigd te Duitsland. Eiseres behoort tot een groep bedrijven die onder KUKA AG vallen. Eiseres is gespecialiseerd in de automatisering van industriële productieprocessen en naar zij aangeeft wereldwijd één van de grootste leveranciers van robottechnologie. Eiseres geeft aan dat zij houdster is van diverse merken die de het bestanddeel KUKA bevatten. In het bijzonder stelt Eiseres houdster te zijn van de internationale registratie van het woordmerk KUKA, geregistreerd op 18 augustus 1971 met registratienummer IR In dit verband heeft Eiseres uitdraaien van het Polymark-merkenregister in het geding gebracht. Voornoemd woordmerk is uitgebreid naar de Benelux en heeft derhalve ook bescherming in Nederland. Voorts voert Eiseres aan dat de groep van bedrijven (KUKA AG), waartoe Eiseres behoort, 12 merken bezit die ook het bestanddeel KUKA bevatten. Eiseres legt een lijst van alle merken over die tot de groep van KUKA AG behoren. Verweerster is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Trento Engineering is een Nederlands bedrijf, gespecialiseerd als automatiseerder van productieprocessen met een hoofdvestiging in Sittard en een nevenvestiging in Utrecht. Trento Special Equipment & Robotics levert op maat gemaakte productie-installaties en robotcellen voorzien van Fanuc-, ABB- of Kuka-robots. Verweerster heeft tevens een dochteronderneming in België en daarmee ook een afzetmarkt in België ontwikkeld. Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam door Verweerster geregistreerd op 8 juli 2002.

3 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerster domeinnaamhouder zal worden. De Eis is gebaseerd op de volgende gronden: Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de al reeds hierboven genoemde internationale registratie van het woordmerk KUKA. De Domeinnaam is volgens Eiseres identiek aan dit woordmerk. Tevens stelt Eiseres dat in de andere merken (Duitse merken en Gemeenschapsmerken) het deel KUKA het kenmerkende en belangrijkste deel van het merk is. Bij het publiek zal het bestanddeel KUKA het meest in het oogspringende deel zijn van het merk. Het andere deel van het merk, het deel ROBOTER (waarvan bij één van de woordmerken sprake is) is meer beschrijvend. Roboter is volgens Eiseres het Duitse woord voor robots. Het vormt derhalve geen kenmerkend deel van het woordmerk. Voorts stelt Eiseres dat het belangrijkste deel van de naam van het bedrijf KUKA is. KUKA is het kenmerkende deel van het moederbedrijf KUKA AG. Tevens is KUKA het kenmerkende deel van de dochterondernemingen KUKA Systems en KUKA Roboter. Eiseres stelt bovendien dat zij wereldwijd diverse domeinnamen bezit om haar producten en diensten kenbaar te maken. De bedrijven die onder KUKA AG vallen hebben wereldwijd meer dan 50 domeinen die gebruikt worden voor de presentatie van die bedrijven. Alle domeinen zijn opgebouwd uit het kenmerkende deel KUKA en diverse top-level domeinen. Eiseres heeft in dit verband een lijst met alle domeinen overgelegd. Eiseres voert ook nog aan dat zij actief is op diverse beurzen in Nederland (Morton in Den Bosch, Technishow in Utrecht, Safetyplaza in Breda en Robotics Association Benelux). Eiseres herhaalt tot slot nog eens de stelling dat de Domeinnaam identiek is aan en overeenstemt met alle merken van Eiseres, de handelsnaam van Eiseres en de domeinen van Eiseres die het bestanddeel KUKA bevatten. Eiseres voegt nog toe dat de website gekoppeld aan de Domeinnaam op een zodanige manier door Verweerster wordt gebruikt dat er gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Het verwarringsgevaar wordt voort nog versterkt, aldus Eiseres, doordat de naam KUKA een sterke reputatie heeft in Nederland door het hoge marktaandeel van Eiseres. Internetgebruikers die de Domeinnaam zullen bezoeken zullen informatie van Eiseres verwachten. Doordat de Domeinnaam wordt misbruikt zal dit niet het geval zijn. Vele internetgebruikers worden hierdoor misleid. Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam Eiseres stelt dat partijen al een lange zakelijke relatie met elkaar hebben. In 1985 is KUKA AG tot de Nederlandse markt toegetreden. In die tijd was KUKA AG betrokken bij een project voor Nedcar in Nederland. Eiseres en Verweerster hebben in diverse projecten samengewerkt. Ook werd er personeel over en weer uitgeleend en werden door Verweerster KUKA-producten verkocht. Volgens Eiseres wilde Verweerster van meet af bekend staan als de officiële

4 vertegenwoordigster van KUKA AG in Nederland. Dit zijn Eiseres en Verweerster echter niet overeengekomen. Ook heeft Verweerster geen licentie verkregen. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam was Verweerster, aldus Eiseres, op de hoogte van de activiteiten van Eiseres in Nederland. Er is, volgens Eiseres, al eerder discussie geweest over de Domeinnaam. In 2006 heeft de directeur van KUKA in België contact opgenomen met de directeur van Verweerster inzake het, in haar woorden, frauduleuze gebruik van de Domeinnaam. Volgens Eiseres is Verweerster mondeling akkoord gegaan met de overdracht van de Domeinnaam aan Verweerster. Eiseres stelt voorts dat Verweerster niet bekend is onder de naam KUKA. De naam van het bedrijf van Verweerster is Trento en deze naam refereert allerminst aan KUKA. De beschrijvende toevoeging Engineering & Protobouw aan Trento versterkt niet het gebruik van de naam KUKA door Verweerster. Bovendien bezit Verweerster volgens Eiseres geen merken of andere intellectuele eigendomsrechten die de term KUKA bevatten. Eiseres kan daaruit concluderen dat Verweerster, in ieder geval niet voordat Verweerster op de hoogte was van de Eis, voorbereidingen trof om de naam KUKA te gaan gebruiken. Integendeel, volgens Eiseres heeft Verweerster haar eigen website onder <trento.nl>. Eiseres legt een print-out van deze website over. Verweerster biedt integratieprocessen aan, voor onder andere KUKA-robots. Eisers voert ook nog aan dat Eiseres geen enkele licentie aan Verweerster heeft toegekend met betrekking tot enig merk dat KUKA bevat. Verweerster is daarnaast niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. Eiseres legt een print-out van de website gekoppeld aan de Domeinnaam over. Eiseres voert hierbij aan dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster enkel en alleen bestaat uit een webpagina met de titel XL Server. Eiseres concludeert hieruit dat dit de pagina van de hosting provider van de Domeinnaam moet zijn. Dit toont aan, aldus Eiseres, dat de Domeinnaam niet door Verweerster wordt gebruikt. Volgens Eiseres worden derhalve internetgebruikers, die op zoek zijn naar KUKAproducten en het merk KUKA in Nederland, geleid naar de website gekoppeld aan de Domeinnaam. Op deze website staat een pagina van een hosting service, die niet gerelateerd is aan Eiseres. Tevens bevat de website links naar andere producten en diensten dan die van Eiseres. Dit is noch een bona fide gebruik, noch een nietcommercieel of legitiem gebruik van de Domeinnaam. Het is, zo stelt Eiseres, enkel een actie om de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren. Kwade trouw bij registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam Eiseres voert aan dat de Domeinnaam zeven jaar geleden is geregistreerd. Toentertijd deed Eiseres al zaken in Nederland en ook de merken van Eiseres bestonden toen al. Verweerster werkt in dezelfde zakelijke markt. Verweerster is een onafhankelijke ontwikkelaarster voor de systeem integratie van robots. Verweerster was al op de hoogte van de naam van Eiseres gezien de lange zakelijke relatie tussen Eiseres en Verweerster. De registratie van de Domeinnaam door Verweerster is enkel gedaan, volgens Eiseres, om Eiseres ervan te weerhouden de Domeinnaam te kunnen gebruiken. Verweerster is benaderd door Eiseres inzake de Domeinnaam. Volgens Eiseres heeft Verweerster geantwoord dat zij op de hoogte was van de Domeinnaam en de naam van Eiseres, maar dat zij de Domeinnaam niet kon overdragen omdat zij met de hostingprovider een hostingcontract voor de duur van tien jaar had afgesloten. Volgens Eiseres is dit juridisch onjuist aangezien de Domeinnaam ook tijdens een

5 lopend hostingcontract kan worden overgedragen. Volgens Eiseres heeft Verweerster diverse argumenten gebruikt om de Domeinnaam te blijven blokkeren en niet over te dragen. Zelfs na de communicatie, zo stelt Eiseres, heeft Verweerster het gebruik van de Domeinnaam niet aangepast. Het is daarom, volgens Eisers, duidelijk dat Verweerster er alleen op uit is de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren. B. Verweerster Verweerster heeft een Verweerschrift ingediend. Geen inbreuk op Benelux merkenrecht Verweerster stelt dat de term KUKA een generieke term is waarop geen exclusieve merkenrechten rusten. De omvang van de bescherming van het merkenrecht strekt zich volgens Verweerster niet uit tot de aanduiding KUKA. Zelfs in het geval dat het desbetreffende woord een geldig merk is, doch niet verwijst naar de waren of diensten waarvoor het werd gedeponeerd, is dit merkrecht volgens Verweerster onvoldoende. Verweerster stelt tevens dat zij geen verwarring schept met de Domeinnaam. Op de website van Verweerster ( ) wordt de verwijzing naar KUKA-robots gemaakt, zodat de cliënten van Verweerster, volgens Verweerster, niet in de waan worden gelaten dat het om andere robots zou gaan. Legitiem belang bij de domeinnaam Verweerster stelt dat beide partijen al bijna twintig jaar een professionele samenwerking hebben gekend, hetgeen ook wordt bevestigd door Eiseres en blijkt uit stukken die Eiseres heeft overgelegd. De contacten tussen Verweerster en Eiseres verliepen volgens Verweerster via de vestiging van KUKA AG in België, en dan met name via KUKA Automatisering & Robots N.V. Verweerster voegt hieraan toe dat zij voor haar productie-installaties gebruik maakt van o.a. Kuka-robots, zoals volgens Verweerster ook blijkt uit de website van Verweerster. Verweerster stelt dat zij hieromtrent nooit een enkel ogenblik verwarring heeft gewekt. Verweerster voert aan dat destijds mondeling een samenwerkingsverband is overeengekomen waarbij KUKA N.V. als onderaannemer zou optreden voor de cliënten in Nederland en Verweerster als onderaannemer zou fungeren voor cliënten in België. Eiseres stelt zelf dat het personeel van Trento werd uitgeleend aan KUKA N.V. en dat Verweerster de KUKA-producten heeft geïntegreerd in hun aanbod. Verweerster is van mening dat zij als distributeur van de merkproducten als zodanig, dus ook zonder toestemming van de merkhouder, gerechtigd is het merk te registreren als domeinnaam onder het.nl domein en die domeinnaam te gebruiken voor haar website. Verweerster refereert in dit verband aan een uitspraak van de President van Rechtbank Amsterdam, 10 augustus 2000, KG 00/1679 OdC. Verweerster stelt dus wel degelijk een legitiem belang te hebben met betrekking tot de Domeinnaam. Voorts stelt Verweerster dat zij als distributeur van KUKA-robots het recht heeft reclame te maken voor de door hen verkochte producten en diensten. Dit dient, aldus Verweerster, als een bona fide gebruik door Verweerster te worden beschouwd. De Domeinnaam werd door Verweerster op 8 juli 2002 geregistreerd en was dus reeds zeven jaar in gebruik voordat Eiseres daartegen in actie kwam. Verweerster stelt hierbij bovendien dat zij op geen enkel ogenblik door Eiseres is aangesproken aangaande de Domeinnaam. Lang voordat Verweerster op de hoogte werd gesteld van de procedure werd de Domeinnaam op bona fide wijze gebruikt voor het

6 aanbieden van goederen en diensten. Verweerster stelt tevens dat zij tot op heden op legitieme niet-commerciële wijze gebruik maakt van de Domeinnaam, zonder het misleiden van consumenten met een oogmerk van commercieel gewin en zonder de reputatie van het merk van Eiseres te schaden. Integendeel, zo voert Verweerster aan, door op de website van Verweerster de vermelding naar KUKA-robots te maken, maakt Verweerster reclame voor Eiseres, hetgeen Eisers in Verweerster s woorden uiteraard enkel en alleen ten goede kan komen en geenszins kan schaden. Geen registratie en gebruik te kwader trouw Verweerster voert aan dat als derde cumulatieve vereiste geldt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt, hetgeen geenszins van toepassing is op Verweerster. Verweerster stelt namelijk dat van kwade trouw enkel sprake is in het geval dat de domeinnaamhouder een domeinnaam voornamelijk heeft geregistreerd met het oogmerk van verkoop, verhuur of een andere vorm van overdracht aan eiser, ofwel aan een concurrent van eiser, tegen een vergoeding die de prijs van de registratiekosten te boven gaat. Verweerster verwijst hierbij naar enkele uitspraken (Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, WIPO Case No. D en Komatsu Europe International N.V. v. Ivo van Soest h.o.d.n. Smartlogic, WIPO Zaaknr. DNL ). Verweerster voert aan dat zij op geen enkel ogenblik dergelijke bedoelingen heeft gehad. Verweerster stelt de Domeinnaam reeds zeven jaar geleden te hebben geregistreerd en deze nooit te koop of te huur aangeboden te hebben aan Eiseres, wat de goede trouw bij Verweerster juist aantoont. Van kwade trouw is sprake, aldus Verweerster, indien de domeinnaamhouder stelselmatig domeinnamen registreert met het oogmerk een merkhouder te verhinderen een domeinnaam met daarin vervat zijn merk te registreren. De eiser dient volgens Verweerster aan te tonen dat de domeinnaamhouder meerdere domeinnamen met daarin merknamen vervat, heeft geregistreerd. Hiervan is, volgens Verweerster, geenszins sprake. Verweerster verwijst naar de uitspraak Government of Canada v. David Bedford a.k.a. Domainbaron.com, WIPO Case No. D Voorts stelt Verweerster dat eveneens kwade trouw wordt aangenomen indien de domeinnaamhouder de domeinnaam opzettelijk gebruikt om bezoekers naar zijn website te leiden voor commercieel gewin, ofwel verwarring met het merk van eiser creëert met betrekking tot de herkomst, sponsoring of aanbeveling van de website van de domeinnaamhouder of daarop aangeboden producten, hetgeen in casu ook niet is gebeurd door Verweerster. Verweerster beargumenteert dat zij enkel de Domeinnaam heeft geregistreerd, zonder enige link te hebben gelegd naar een actieve website, zodat er geen enkele vorm van verwarring wordt gecreëerd door Verweerster en er onmogelijk sprake kan zijn van kwade trouw bij Verweerster. Verweerster stelt tot slot dat aan de drie cumulatieve vereisten in casu niet is voldaan, zodat de vordering van Eiseres dient te worden afgewezen en Verweerster de registratie van de Domeinnaam dient te behouden. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

7 (a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechteijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt (b) (c) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en; de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op in internationale registratie van het woordmerk KUKA. Eiseres heeft een kopie overgelegd van deze merkregistratie en daaruit blijkt dat dit ingeroepen merk ook geldig is in de Benelux (dus ook in Nederland). Uit de kopie blijkt voorts dat Eiseres een beroep kan doen op de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling aangezien het ingeroepen merk geldig is in de Benelux en Eiseres rechthebbende is op het merk. Eiseres doet tevens een beroep op onder meer Duitse merken en Gemeenschapsmerken bevattende KUKA. Aangezien het in deze procedure moet gaan om een naar Nederlands recht beschermd merk zal de Geschillenbeslechter de naar Duits recht beschermde KUKA-merken niet mee nemen in de beslissing. De Gemeenschapsmerken waar Eiseres zich op beroept staan, zo blijkt uit de overgelegde kopieën van deze merkregistraties, niet op naam van Eiseres. Eiseres is zodoende geen rechthebbende op deze merken en de Geschillenbeslechter zal ook deze merken niet meenemen in de beslissing. Tevens doet Eiseres een beroep op haar handelsnaam. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres, althans op grond van het in deze zaak overgelegde dossier, geen naar Nederlands recht beschermde handelsnaam heeft. Ook kan geen beroep worden gedaan door Eiseres op diverse KUKA-domeinnamen, nu de Regeling hierin niet voorziet. Het gaat enkel en alleen om een naar Nederlands recht beschermd merk, handelsnaam en/of andere naam. Gelet op het voorgaande zal de Geschillenbeslechter derhalve alleen oordelen over de internationale registratie van het woordmerk KUKA. Eiseres voert aan dat dit woordmerk identiek is aan de Domeinnaam. Verweerster voert aan dat KUKA een generieke term is waarop geen merkrechten kunnen rusten. Tevens stelt Verweerster dat er geen verwarring wordt geschept met de Domeinnaam omdat op de website van Verweerster duidelijk naar KUKA-robots wordt verwezen. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat uitgegaan moet worden van de geldigheid

8 van het merk KUKA. Door Verweerster is niet (voldoende) gemotiveerd en onderbouwd aangegeven waarom KUKA een generieke aanduiding is voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Uitgangspunt bij de onderhavige vergelijking is de internationale registratie van het woordmerk KUKA zoals dit is gedeponeerd en de Domeinnaam zoals die is geregistreerd. Noch de inhoud van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam noch de website van Verweerster spelen bij deze specifieke toets een rol. Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain.nl buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de aanduiding KUKA, waaruit de Domeinnaam bestaat, identiek is of zodanig overeenstemt met het merk, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het merk van Eiseres. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres stelt dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster. Eiseres stelt dat zij al eerder contact heeft gehad met Verweerster inzake de registratie van de Domeinnaam. Voorts heeft Eiseres aangevoerd en bewijs ingediend dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor een website van de hosting provider XLServer. Verweerster gebruikt de website gekoppeld aan de Domeinnaam volgens Eiseres niet. Daarnaast geeft Eiseres aan dat Verweerster niet bekend is, noch via een merk, noch via de Domeinnaam, noch anderszins onder de naam Kuka. Tenslotte stelt Eiseres dat internetgebruikers, die op zoek zijn naar de Nederlandse equivalent van de website op de website terecht komen die gekoppeld is aan de Domeinnaam en zodoende een webpagina aantreffen die niet gerelateerd is aan de producten en diensten van Eiseres. Dit is allerminst te benoemen als legitiem nietcommercieel gebruik van de Domeinnaam. Verweerster stelt voorop dat de Domeinnaam zeven jaren geleden is geregistreerd en dat gedurende deze zeven jaar Eiseres nooit in actie tegen deze registratie is gekomen. Verweerster stelt voorts dat lang voordat zij op de hoogte werd gesteld van de procedure de Domeinnaam op bona fide wijze door Verweerster werd gebruikt voor het aanbieden van goederen en diensten. Tevens stelt Verweerster dat zij op legitieme niet-commerciële wijze gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam, zonder consumenten te misleiden met het oogmerk van commercieel gewin en zonder de reputatie van het merk van Eiseres te schaden. Verweerster stelt dat zij juist op haar eigen website vermelding maakt naar KUKA-robots. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerster staat niet bekend onder de naam KUKA. Voorts biedt zij niet te goeder trouw producten aan met gebruikmaking van de Domeinnaam. Alhoewel Verweerster duidelijk aangeeft dat zij op haar website vermelding maakt van KUKA-robots, gaat Verweerster eraan voorbij dat dit niet terzake doet, nu deze vermelding staat op de eigen website van Verweerster en niet op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam, welke, zoals Eiseres, terecht, stelt, geen melding van KUKA-producten of diensten maakt. Van een gebruik voor legitieme niet-commerciële doeleinden is geen sprake, nu Verweerster (1) de Domeinnaam slechts heeft geparkeerd en (2) enig toekomstig gebruik van de Domeinnaam door Verweerster in het licht van de geschiedenis van partijen redelijkerwijs alleen commercieel van aard kan zijn.

9 Gelet op het voorgaande oordeelt de Geschillenbeslechter dat Eiseres ook heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. Eiseres voert aan dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarvan de inhoud allerminst betrekking heeft op de activiteiten van Eiseres en ook niet op de activiteiten van Verweerster. Tevens stelt Eiseres dat Verweerster in een eerder stadium niet heeft willen meewerken aan de overdracht van de Domeinnaam en diverse argumenten heeft aangedragen om de overdracht te belemmeren. Eiseres concludeert hieruit dat Verweerster bewust de activiteiten van Eiseres in Nederland wil verstoren. Verweerster stelt dat er geen sprake is van een registratie te kwader trouw aan de kant van Verweerster. Verweerster voert aan dat zij geen enkel ogenblik de intentie heeft gehad de Domeinnaam te koop aan te bieden of te verhuren. Tevens stelt Verweerster dat zij de Domeinnaam niet gebruikt om opzettelijk bezoekers naar de website te leiden voor commercieel gewin of verwarring met het merk van Eiseres te veroorzaken. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat hoewel Verweerster stelt dat zij de Domeinnaam niet te kwader trouw heeft geregistreerd en stelt dat zij geen intenties heeft de Domeinnaam te verkopen of internetgebruikers te verwarren, Verweerster niet aantoont wat zij dan werkelijk met de Domeinnaam doet en waarom zij deze heeft geregistreerd, te meer nu blijkt dat de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam geen betrekking heeft op de producten en diensten van Verweerster. De Geschillenbeslechter is, gelet op de geschiedenis tussen partijen, van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd om zodoende Eiseres te beletten de Domeinnaam te kunnen gebruiken en om de activiteiten van Eiseres in Nederland te verstoren. Als Verweerster niet te kwader trouw had geregistreerd, dan had zij op eenvoudige wijze de stellingen van Eiseres gemotiveerd kunnen weerleggen. Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub b en 3.2 sub c van de Regeling de Domeinnaam wordt geacht te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerster, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <kuka.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Willem J.H. Leppink Geschillenbeslechter 9 juli 2009 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur 2010-535 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009 1. Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk,

Nadere informatie

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur 2015-1164 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0035 Datum: 16 oktober 2015 1. Partijen De Eiseres is Optidee Marketing GmbH uit Nordhorn,

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland.

Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland. Vliegtickets.nl B.V. E-Pepper AG DomJur 2011-791 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0055 Datum: 23 oktober 2011 1. Partijen Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland.

Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap naar Fins recht Nokia Corporation, gevestigd te Espoo, Finland. Nokia Webcell Europe DomJur 2006-254 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2005NL11 Datum: 27 januari 2006 ARBITRAAL VONNIS 1. Partijen Eiseres in deze arbitrage procedure is de vennootschap

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Jacobus Jansen van Doorn Wonende

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie