Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland."

Transcriptie

1 Vliegtickets.nl B.V. E-Pepper AG DomJur WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: 23 oktober Partijen Eiser is Vliegtickets.nl B.V. uit Haarlem, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal advocaten, Nederland. Verweerder is E-Pepper AG uit Baar, Zwitserland, vertegenwoordigd door Wenckebach Bax Brunt Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <vliegticket.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via XS4ALL Internet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 4 augustus Het Instituut heeft op 5 augustus 2011 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 augustus 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 augustus 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 augustus Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 augustus Op 31 augustus 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 8 september 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Wolter Wefers Bettink op 22 september 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Bij Procedurele Order Nr. 1 van 6 oktober 2011 heeft de Geschillenbeslechter Eiser en Verweerder nadere vragen gesteld. Op 13 oktober 2011 hebben Eiser en Verweerder hun antwoorden aan het Instituut gestuurd. Het Instituut heeft op 14 oktober 2011 partijen elkaars nadere stukken toegestuurd. Op 18 oktober 2011 heeft de Geschillenbeslechter beslist dat het niet noodzakelijk was partijen in de gelegenheid te stellen op elkaars nadere stukken te reageren. 1

2 4. Procestaal Volgens artikel 17.2 van de Regeling zal de behandeling van de aanhangig gemaakte procedure in de Engelse taal geschieden indien de eiser of de verweerder niet in Nederland woonachtig of gevestigd is. In bijzondere omstandigheden kan de geschillenbeslechter echter beslissen dat het Nederlands de procestaal is, bijvoorbeeld wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taal machtig zijn. De Geschillenbeslechter beslist dat het Nederlands de procestaal is. Weliswaar is Verweerder niet gevestigd in Nederland, maar uit de door Verweerder ingediende stukken blijkt dat ook Verweerder de Nederlandse taal machtig is, hetgeen daarnaast geldt voor Verweerders vertegenwoordiger in deze zaak. 5. Feitelijke Achtergrond De Eis is ingesteld door Vliegtickets.nl B.V. Eiser is actief in de online verkoop van vliegtickets. Eiser beroept zich op het Benelux beeldmerk VLIEGTICKETS, op 22 november 2005 gedeponeerd onder nummer , het Benelux beeldmerk VLIEGTICKETS.NL, op 22 november 2005 gedeponeerd onder nummer en het Benelux woordmerk VLIEGTICKETS.NL, op 7 april 2009 gedeponeerd onder nummer , (de Merken ). Tevens beroept Eiser zich op de handelsnaam vliegtickets.nl (de Handelsnaam ). De Domeinnaam is op 14 september 1999 geregistreerd door [naam] ( [naam] ). Op 29 januari 2009 is de Domeinnaam geregistreerd op naam van Verweerder. In de periode daarna was de Domeinnaam gekoppeld aan een internetportal met rubrieken zoals Vliegtickets, Vakantiehuizen, Autoverhuur en Vliegvakanties, alsmede andere reis- en vakantiegerelateerde rubrieken. Elke rubriek bevatte links naar websites waarop de betreffende producten en diensten werden aangeboden. De Domeinnaam is gedurende een periode in 2011 doorgelinkt geweest naar de website Op deze website worden verblijven in hotels, huisjes en appartementen in Nederland en andere landen aangeboden, waar de bezoekers een bod op konden uitbrengen. Nadat de Eis was ingediend, heeft de website onder de Domeinnaam enige tijd geen inhoud gehad. Op het moment van deze Uitspraak leidt de Domeinnaam wederom naar een internetportal, die grote gelijkenis vertoont met de internetportal waarmee de Domeinnaam vanaf 2009 was verbonden. 6. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiser beroept zich op zijn rechten op de Merken en op de Handelsnaam en stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken en de Handelsnaam. Vliegtickets.nl is volgens Eiser een zeer bekend begrip in de reisbranche. Eiser voert aan dat zij jaarlijks miljoenen euro s besteedt aan reclame, dat de website onder <vliegtickets.nl> in 2011 in de periode t/m 18 mei ruim 7,6 miljoen unieke bezoekers trok en dat bijna klanten zijn geabonneerd op de nieuwsbrief van vliegtickets.nl. Voorts is vliegtickets.nl lid van thuiswinkel.org, stond zij in 2008 op de 14 e plaats van de Twinkle top 100 van grootste webwinkels van Nederland en heeft zij in 2009 de Thuiswinkel Award van thuiswinkel.org gewonnen. Voorts stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Volgens Eiser werd de Domeinnaam gebruikt om door te linken naar de website op welke site volgens Eiser geen vliegtickets worden aangeboden. Eiser stelt vervolgens dat Verweerder de website behorende bij de Domeinnaam gedurende het opstellen van de Eis heeft gewijzigd, en legt een niet-gedateerd screenshot over van een webpagina behorende bij de Domeinnaam met een foto van een 2

3 tropisch eiland en daarboven vliegticket.nl en daaronder onder meer de mededeling dat de website in aanbouw is. Volgens Eiser heeft Verweerder ook na deze wijziging geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, omdat Verweerder als onderneming niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Voorts heeft Eiser Verweerder geen toestemming gegeven om gebruik te maken van de Domeinnaam. Eiser stelt dat Verweerder de Domeinnaam louter gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te behalen. Volgens Eiser zullen consumenten in de veronderstelling zijn dat zij een website onder <vliegtickets.nl> bezoeken, maar worden zij vervolgens op verwarringwekkende wijze doorgeleid naar de website onder de Domeinnaam. De Merken, Handelsnaam en domeinnaam van Eiser zouden hierdoor worden beschadigd en aangetast. Ten slotte stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt door internetgebruikers naar de website onder de Domeinnaam te leiden om, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, de Handelsnaam en de domeinnaam van Eiser, commercieel voordeel te behalen. Eiser stelt voorts, zo begrijpt de Geschillenbeslechter, dat Verweerder een geschiedenis heeft met betrekking tot.nl domeinnaamgeschillen. In dat verband verwijst Eiser naar een vonnis van 3 maart 2011 van de Voorzieningenrechter te Amsterdam tegen de onderneming Bied&Geniet B.V. Ook stelt Eiser dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd om deze aan Eiser te verkopen voor een bedrag dat vele malen hoger ligt dan de registratiekosten. In dat verband verwijst Eiser naar correspondentie die zij heeft gevoerd met Verweerder. Daarin noemt Verweerder, nadat Eiser heeft voorgesteld de Domeinnaam over te nemen voor een bedrag van EUR ,-, een vraagprijs van EUR ,-. Antwoorden naar aanleiding van Procedurele Order Nr. 1 Naar aanleiding van de vragen van de Geschillenbeslechter stelt Eiser dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> op 29 juni 1999 is geregistreerd door Vliegtarieven B.V. i.o. Daarna is deze domeinnaam enkele keren overgedragen aan een andere entiteit. Op 24 mei 2011 is de domeinnaam <vliegtickets.nl> overgedragen aan Eiser. Volgens Eiser maken alle voormalige houders van de domeinnaam <vliegtickets.nl> en Eiser deel uit van dezelfde groep. Eiser geeft voorts aan dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> vanaf mei 2005 wordt gebruikt voor de verkoop van vliegtickets. Ter onderbouwing van deze stelling legt Eiser kopieën van advertenties in een aantal kranten over. Eiser stelt voorts dat de aan hem gelieerde onderneming Vliegtarieven.nl B.V. vanaf medio 2006 tot en met oktober 2009 heeft geadverteerd op de Domeinnaam. Tot slot stelt Eiser dat hij op verschillende momenten voor en na de overgang van de Domeinnaam naar Verweerder heeft onderhandeld met [naam] over de overname van de Domeinnaam. Eiser is door uitlatingen en gedragingen van [naam] altijd in de veronderstelling geweest dat hij bestuurder en aandeelhouder was van Verweerder en in die hoedanigheid bevoegd was de onderhandelingen te voeren. B. Verweerder Verweerder stelt dat Eiser heeft gehandeld in strijd met de overeenkomstig artikel 24 van de Regeling door hem afgelegde verklaring dat hij naar eer en geweten complete en accurate informatie heeft verstrekt. Volgens Verweerder zou Eiser bewust bepaalde informatie hebben verzwegen en ten onrechte hebben gesuggereerd dat Verweerder een geschiedenis heeft met betrekking tot.nl domeinnaamgeschillen. Verweerder stelt voorts dat Eiser niet over een merk beschikt op basis waarvan de Eis als ingediend kan worden gebaseerd, omdat VLIEGTICKETS.NL de aard van de aangeboden waren zou beschrijven en om die reden niet geschikt zou zijn als merk. Het woordmerk VLIEGTICKETS.NL staat volgens Verweerder bloot aan vernietiging en een eventueel beroep 3

4 op inburgering zou niet slagen. De Domeinnaam is op 14 September 1999 geregistreerd door [naam]. Verweerder brengt naar voren dat [naam] al 15 jaar als internetondernemer actief is rondom het fenomeen vakantie en dat hij verschillende domeinnamen heeft geregistreerd die met vakanties verband houden. Verweerder stelt dat [naam] met ingang van juli 2005 onder de Domeinnaam een internetportal vliegticket.nl heeft gelanceerd, een webpagina voor reizen waarop onder meer links naar internetondernemingen die vliegtickets aanbieden werden gepresenteerd. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Verweerder screenshots van de website (verkregen via de Wayback Machine via ) overgelegd. Verweerder stelt op rechtmatige wijze de website behorende bij de Domeinnaam te exploiteren en dat zij dit al deed voor het tijdstip van registratie van de Merken. Verweerder wijst op een advertentie van vliegtarieven.nl op een aantal van de screenshots uit de periode 2003 tot Dit zou een aan Eiser gelieerde onderneming zijn. Tevens stelt Verweerder dat de domeinnaam <vliegtickets.nl> pas in 2007 is gekoppeld aan een zelfstandige website. In 2008 zijn diverse vormen van samenwerking onderzocht en voorts is in 2009, 2010 en 2011 onderhandeld over het kopen van de Domeinnaam door een aan Eiser gelieerde onderneming. Verweerder stelt recht op en een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben omdat hij, vóórdat Eiser de Handelsnaam is gaan gebruiken en de Merken heeft gedeponeerd, een internetportal onder de Domeinnaam exploiteerde. Door te adverteren op die website en met [naam] te onderhandelen over samenwerking zou Eiser dit legitieme belang hebben erkend. Voorts zouden [naam] en Verweerder algemeen bekend zijn onder de Domeinnaam. Verweerder stelt dat de Domeinnaam wegens gesprekken met Eiser en onderzoek naar nadere exploitatiemogelijkheden tijdelijk geen inhoud heeft, maar dat [naam] onderzoek doet naar nadere exploitatiemogelijkheden en dat hij in ieder geval voorlopig de startpagina <vliegticket.nl> zal voortzetten. Verweerder stelt dat het feit dat de Domeinnaam enige tijd heeft doorgelinkt naar een website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> niet betekent dat hij geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De op die website aangeboden diensten vallen volgens Verweerder onder het refererende karakter van de Domeinnaam. Het feit dat gedurende enige tijd op de website onder de Domeinnaam geen producten of diensten zijn aangeboden betekent volgens Verweerder evenmin dat hij geen legitiem belang meer zou hebben bij de Domeinnaam. Verweerder stelt de Domeinnaam te goeder trouw in 1999 te hebben geregistreerd en de Domeinnaam vanaf dat moment te goeder trouw te hebben gebruikt. Voorts stelt Verweerder dat het onjuist is dat [naam] de Domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om een hoge vergoeding van Eiser te kunnen vragen. Voorstellen voor een koopprijs kwamen volgens Verweerder op verzoek van Eiser en Eiser heeft ook zelf voorstellen voor een hoge koopprijs gedaan. Verweerder betwist dat hij met gebruik van de Merken van Eiser commercieel voordeel wil behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden met gebruikmaking van verwarring die kan ontstaan. De Domeinnaam trekt volgens Verweerder door haar beschrijvende karakter op eigen kracht bezoekers. Verweerder merkt op dat de aan hem gelieerde onderneming Bied&Geniet B.V. slechts in één procedure is verwikkeld, namelijk met betrekking tot de domeinnaam <vakantieveiling.nl>. Verweerder concludeert dat al het door haar gestelde moet leiden tot afwijzing van de Eis. Antwoorden naar aanleiding van Procedurele Order Nr. 1 Naar aanleiding van de vragen van de Geschillenbeslechter stelt Verweerder - in aanvulling op en ter correctie van het eerder gestelde - dat de Domeinnaam op 14 september 1999 is geregistreerd door [naam] h.o.d.n. Reclamestudio [naam] en dat de Domeinnaam op of omstreeks 21 januari 2009 is overgedragen aan Verweerder. Volgens Verweerder was de Domeinnaam aanvankelijk doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <vakantienet.nl> (tot en met 2001) en vervolgens naar de website onder de domeinnaam <vakantie.nl> en vanaf juli 2005 tot 2011, met enkele korte onderbrekingen, 4

5 naar de bovenomschreven internetportal. Tevens stelt Verweerder dat de Domeinnaam in de periode maart tot begin augustus 2011 was doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>, om die website plaatsvervangende traffic te bezorgen, nadat Verweerder ingevolge een vonnis van de Rechtbank Amsterdam was verboden nog gebruik te maken van de domeinnaam <vakantieveiling.nl>, die tot dat moment was gekoppeld aan de domeinnaam <biedengeniet.nl>. Verweerder heeft, toen hij kennis kreeg van het geschil, de Domeinnaam korte tijd under construction geplaatst en vanaf eind augustus 2011 wordt de Domeinnaam - volgens Verweerder in ieder geval voorlopig - weer gebruikt voor de portal vliegticket.nl. Tenslotte heeft Verweerder meegedeeld dat hij onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam. 7. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met: I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. De Geschillenbeslechter voegt hier aan toe dat de Regeling is gebaseerd op de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) van ICANN. De UDRP biedt een procedure om evidente gevallen van domeinnaamkaping (cybersquatting) op een effectieve en efficiënte wijze tegen relatief beperkte kosten aan te pakken. Hoewel de Regeling een wat ruimere strekking heeft dan de UDRP - onder meer omdat de Regeling naast merken ook rechten op (handels)namen beschermt - heeft de Regeling hetzelfde oogmerk. De procedure is daarop toegesneden en biedt partijen één schriftelijke kans hun zaak te bepleiten. Dat betekent dat niet alle domeinnaamgeschillen onder de Regeling kunnen worden beslecht, maar dat in een voorkomend geval het beoordelingskader van het civiele (proces-)recht - en dus de civiele rechter - meer geëigend kan zijn om een domeinnaamgeschil te beslechten. Dat kan zich voordoen als het geschil ook civielrechtelijke elementen heeft, bijvoorbeeld omdat partijen ook strijden over de vraag of een licentie-overeenkomst op goede gronden is beëindigd. Maar ook kan de feitelijke complexiteit van een zaak een uitgebreider processueel instrumentarium vereisen (zoals de mogelijkheid getuigen te horen of de zaak mondeling te bepleiten) dan de Regeling kan bieden. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De drie Benelux merken waar Eiser zich op beroept staan op naam van Montys Travel B.V. De Geschillenbeslechter leidt uit het door Eiser overgelegde online uittreksel van de Handelsregisterhistorie af dat de naam van deze onderneming sinds 2010 Vliegtickets.nl B.V. is en dus dat Eiser houder is van de Merken. Eiseres heeft als bewijs van haar handelsnaamrecht een online uittreksel uit het handelsregister overgelegd, waaruit blijkt dat Vliegtickets.nl B.V. is ingeschreven in het 5

6 handelsregister met onder meer de handelsnaam vliegtickets.nl. Volgens vaste rechtspraak geldt een inschrijving van een handelsnaam in het Handelsregister niet als bewijs van een handelsnaamrecht. Daarvoor is vereist dat wordt aangetoond dat de handelsnaam daadwerkelijk voor de onderneming wordt gevoerd in het handelsverkeer. Uit andere door Eiser overgelegde stukken leidt de Geschillenbeslechter evenwel af dat vliegtickets.nl als (onderdeel van de) handelsnaam wordt gevoerd: - Vliegtickets.nl B.V. staat in het door Eiser overgelegde online uittreksel van de WhoIs genoemd als houder van de domeinnaam <vliegtickets.nl>; - Vliegtickets.nl B.V. staat vermeld bij de contactgegevens van D. Rus, directeur, onderaan een van de door Eiser overgelegde s. De Geschillenbeslechter gaat er daarom in dit kader van uit dat Eiser ook beschikt over een recht op de handelsnaam Vliegtickets.nl B.V. In de twee beeldmerken is het woord vliegtickets het dominante element. Daarnaast is Eiser houder van het woordmerk VLIEGTICKETS.NL. Het gemeenschappelijke, dominante element vliegtickets van de Merken en de Handelsnaam komt - met uitzondering van de laatste s - voor in de Domeinnaam. In twee van de Merken en in de Handelsnaam komt de toevoeging.nl voor, terwijl overigens het toplevel domein.nl van de Domeinnaam bij de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing kan worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL ). De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat Domeinnaam en Merken en Domeinnaam en handelsnaam verwarringwekkend overeenstemmen, zodat is voldaan aan de eerste grond verwoord in artikel 2.1 (a) van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 onder b van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Daarbij is het uitgangspunt dat voldoende is dat Eiser daarvan prima facie bewijs levert, waarna Verweerder in de gelegenheid is om aan te tonen dat hij wel beschikt over een recht of legitiem belang (onder meer Accor v. Eren Atesmen, WIPO Case No. D , <accorreviews.com>). In deze zaak heeft Eiser gesteld dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft, omdat hij de Domeinnaam zou gebruiken om door te linken naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>, op welke website volgens Eiser geen vliegtickets worden aangeboden. Volgens Eiser zou dat betekenen dat Verweerder zich niet kan beroepen op het gestelde in artikel 3.1 onder a van de Regeling dat de domeinnaamhouder voordat hij kennis kreeg van het geschil de domeinnaam te goeder trouw gebruikte om producten of diensten aan te bieden of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof. Voorts stelt Eiser dat Verweerder evenmin voldoet aan het in artikel 3.1 onder b gestelde dat de domeinnaamhouder als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend is onder de domeinnaam. Het verweer van Verweerder komt hierna aan de orde voor zover dat voor de beoordeling van belang is. Vooropgesteld moet worden dat artikel 3.1 van de Regeling, zoals ook blijkt uit de titel, voorbeelden bevat van mogelijke bewijslevering door partijen. Ook andere gronden dan daar genoemd kunnen een recht of legitiem belang opleveren. Uitgangspunt is dat de Domeinnaam bestaat uit de beschrijvende aanduiding vliegticket. Het daaraan koppelen van een internetportal met links naar (onder meer) websites waarop vliegtickets worden verkocht kan een bona fide gebruik van de Domeinnaam opleveren (onder meer Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo, WIPO Case No. D , <terroni.com>). Als echter blijkt dat de links hoofdzakelijk zijn gekozen om in het kielzog te kunnen varen van de Merken of de Handelsnaam, dan is sprake van domeinnaamkaping en is er geen legitiem belang (zie onder meer mvisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D en Champagne Lanson v. Development 6

7 Services/MailPlanet.com Inc., WIPO Case No. D ). Om te kunnen vaststellen welke situatie zich voordoet zijn naar het oordeel van de Geschillenbeslechter de volgende factoren van belang: (a) de reputatie en bekendheid van het Merk; (b) of Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen heeft geregistreerd; (c) of de Domeinnaam wordt gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding; en zo niet, (d) of er aanwijzingen zijn dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Ad (a) Reputatie en bekendheid Merken en Handelsnaam Bij het beoordelen van de bekendheid en reputatie van een merk dient de Geschillenbeslechter rekening te houden met alle relevante omstandigheden van het geval. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die in dit geschil tussen twee in Nederlandse partijen mede als richtinggevend kan worden beschouwd, kan worden afgeleid dat bewijs van de bekendheid onder meer betrekking kan hebben op het marktaandeel van de gemerkte waren of diensten, de aard van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn, en van het publiek waarbij het merk bekend is, de intensiteit, de geografische omvang, de bevolking en het economisch gewicht van een en ander, de duur van het gebruik van het merk, alsmede de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om bekendheid aan het merk te geven (in het bijzonder het reclamebudget) 1. De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiser op dit punt zeer beperkt bewijs van haar stellingen omtrent de bekendheid van de Merken heeft overgelegd. Bovendien heeft een aantal stellingen betrekking op de (reputatie van) de webwinkel van Eiser en niet (zonder meer) op de Merken. Eiser heeft geen stellingen gewijd aan, althans geen bewijs overgelegd van het marktaandeel van de onder de Merken verkochte producten en diensten, noch van de duur, omvang en intensiteit van het merkgebruik of het reclamebudget. Van de genoemde aantallen websitebezoekers en nieuwsbriefabonnees (voorzover in dit verband relevant) is geen bewijs overgelegd. Aan de andere kant kan uit het feit dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in 2009 het - op zich beschrijvende - woordmerk VLIEGTICKETS.NL als Beneluxmerk heeft ingeschreven worden afgeleid dat daarbij kennelijk zodanig bewijs is overgelegd van de toenmalige bekendheid van vliegtickets.nl dat het door het BBIE als ingeburgerd werd beschouwd en als woordmerk is geregistreerd. De slotsom is dat er in het kader van dit geschil van uit moet worden gegaan dat de Merken op zijn minst voldoende onderscheidend vermogen hebben om te worden geregistreerd, maar dat op basis van de in deze zaak overgelegde stukken van een bijzondere bekendheid of reputatie niet is gebleken. Ad (b) Heeft Verweerder andere domeinnamen met beschrijvende aanduidingen geregistreerd? Verweerder stelt dat [naam] onder meer de domeinnamen <vakantie.nl>, <vakantieveiling.nl> en <vliegreizen.nl> heeft geregistreerd. Uit controle via de WhoIs is de Geschillenbeslechter gebleken dat de domeinnamen <vakantieveiling.nl> en <vliegreizen.nl> (nog) op naam van Verweerder of een aan Verweerder gelieerde onderneming staan. Ad (c) Wordt de Domeinnaam gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van 1 Vgl.: HvJEG 14 december 1999, C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV; IER 1999, 51 m.nt. ChG (General Motors/Yplon; Chevy), ov. 27; conclusie A-G Sharpston, HvJEG 30 april 2009, C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), IER 2009, nr. 86, p. 347, m.nt. Gielen. Zie hierover voorts T. Cohen Jehoram, Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, p. 271 e.v. 7

8 de beschrijvende aanduiding? Hier doet zich een opmerkelijke situatie voor. Uit de door partijen verstrekte informatie blijkt dat de Domeinnaam nadat deze in 2009 op naam van Verweerder was gesteld, aanvankelijk werd gebruikt voor een internetportaal waarop links werden aangeboden naar (onder veel meer) een website waarop vliegtickets werden verkocht. Dit lijkt een voortzetting te zijn geweest van een situatie die, zo blijkt uit de door partijen overgelegde documenten, al sinds ongeveer 2003 bestond. In 2011 is dat gebruik gewijzigd en heeft Verweerder de Domeinnaam doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl>. Vast staat dat daarop geen vliegtickets worden aangeboden, maar uitsluitend aanbiedingen voor (meerdaags) verblijf in hotels en appartementen, waar bezoekers op kunnen bieden. Volgens Verweerder deed hij dit om [de door [naam]s] onderneming Bied&Geniet B.V. [geëxploiteerde website ] plaatsvervangende traffic te kunnen bezorgen, waartoe bezoekers van vliegticket.nl [werden] doorgeleid naar biedengeniet.nl. De reden daarvoor was, aldus Verweerder, dat de domeinnaam <vakantieveilingen.nl>, die kennelijk eerst die functie vervulde, op last van de rechter was geblokkeerd. Vervolgens heeft Verweerder, toen hij op de hoogte werd gesteld van de Eis, de link met <biedengeniet.nl> opgeheven en aan de Domeinnaam een webpagina verbonden met onder meer de mededeling dat de website in aanbouw is. Vervolgens heeft Verweerder de Domeinnaam wederom gekoppeld aan een internetportal met links naar websites waarop (onder veel meer) vliegtickets worden verkocht. Deze vertoont qua vormgeving grote gelijkenis met de internetportal waarmee de Domeinnaam voor 2011 was verbonden. Tenslotte heeft Verweerder in antwoord op vragen van de Geschillenbeslechter meegedeeld dat hij onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam. Tussenconclusie Uit het bovenstaande blijkt dat het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder, na aanvankelijke voortzetting van het gebruik van zijn rechtsvoorganger, in 2011 is gewijzigd om bezoekers om te leiden naar de website waar geen vliegtickets worden verkocht. Dat is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geen gebruik voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding. Verweerders uitlating dat hij onderzoek doet naar andere exploitatiemogelijkheden van de Domeinnaam is een verdere indicatie dat de Domeinnaam in de toekomst op een dergelijke wijze kan worden gebruikt. Nu het antwoord op vraag (c) is dat de Domeinnaam niet steeds is gebruikt voor een doel dat verband houdt met de betekenis van de beschrijvende aanduiding moet ook vraag (d) worden beantwoord. Ad (d) Zijn er aanwijzingen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken? De Geschillenbeslechter stelt voorop dat het onderhavige geschil geen typisch geval van domeinnaamkaping is, omdat de Domeinnaam en de domeinnaam <vliegtickets.nl> van Eiser al meer dan 12 jaar naast elkaar bestaan en er over en weer veel contact is geweest en ook enige vorm van samenwerking. Weliswaar kan ook in een dergelijk geval van jarenlange coëxistentie een situatie ontstaan die het mogelijk maakt een eis in te dienen en daarop de criteria van de Regeling toe te passen, maar dan moet er sprake zijn van (nieuwe) feiten die er op wijzen dat (alsnog) sprake is van misbruik van de domeinnaam op een wijze die gelijk te stellen valt met domeinnaamkaping. Dat vereist dat de eiser met de eis overtuigend bewijs van de relevante feiten overlegt, nu immers op hem de bewijslast rust. Voldoet het overgelegde bewijs niet, dan sluit dat uiteraard niet uit dat de eiser alsnog bij de civiele rechter zijn gelijk haalt. Artikel 20.1 en 21 van de Regeling houden uitdrukkelijk de mogelijkheid open dat de eiser het geschil (ook) aan de gewone rechter voorlegt. In dit geval heeft Eiser gesteld dat Verweerder de Domeinnaam (naar de Geschillenbeslechter begrijpt: in 2011) gebruikt om consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> te lokken en daarmee commercieel voordeel te halen. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het 8

9 enkele feit dat Verweerder gedurende een zekere periode in 2011 (vijf à zes maanden) de Domeinnaam heeft doorgelinkt naar de website onder de domeinnaam <biedengeniet.nl> in dit geval onvoldoende om te concluderen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Eiser heeft geen aanvullend bewijs overgelegd waaruit de gestelde intentie of het effect van het handelen van Verweerder blijkt. Op grond van het bovenoverwogene concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiser er niet in is geslaagd aan te tonen dat Verweerder tracht te profiteren van de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Bijgevolg heeft Eiser in dit geval onvoldoende bewijs geleverd dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter oordeelt dat aldus niet is voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 (b) van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Nu niet is voldaan aan de tweede grond komt de Geschillenbeslechter niet toe aan de behandeling van de derde grond. 8. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Wolter Wefers Bettink Geschillenbeslechter Datum: 23 oktober 2011 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 9

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is [Naam Eiser], Top Management Drunen B.V. uit Drunen, Nederland, intern vertegenwoordigd. Top Management Drunen B.V. v. Mobility Media B.V. DomJur 2017-1218 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0043 Datum: 16 November 2016 1. Partijen Eiser is [Naam Eiser], Top Management

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur

PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting.

De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland.

Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk

Nadere informatie

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick.

De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca, Spanje, vertegenwoordigd door de heer N. Veendrick. Tony Mora - Rawhide DomJur 2011-629 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0041 Datum: 01-10-2010 1. Partijen De Eiser is Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear, gevestigd te Mallorca,

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal

Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal Meubelvoordeel VOF - Meubelvoordeel Oldenzaal DomJur 2011-647 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0070 Datum: 26-01-2011 1. Partijen Eiseres is Meubelvoordeel VOF uit Amersfoort,

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn.

De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland.

Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd door ICTRecht, Nederland. Jakobs - Viper DomJur 2011-633 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0049 Datum: 16-11-2010 1. Partijen Eiser is Jakobs Handelsonderneming BV, gevestigd te Horst, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland.

De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit Verl, Duitsland, vertegenwoordigd door Banning N.V., Nederland. Eiseres GmbH & Co. KG [verweerder] DomJur 2016-1177 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0056 Datum: 26 januari 2016 1. Partijen De Eiseres is [persoonsnaam 1] GmbH & Co. KG uit

Nadere informatie

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur

Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam,

Nadere informatie

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik ( Verweerder ), gevestigd te Wadenoijen, Nederland. DAF Trucks De Hoenderik DomJur 2010-527 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0043 Datum: 09-09-2009 1. Partijen Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu.

De onderhavige domeinnaam <junipershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. Juniper Networks, Inc.- Ozbay turizm ve Ticaret A.S. DomJur 2013-936 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0071 Datum: 22 januari 2013 1. Partijen Eiser is Juniper Networks, Inc.

Nadere informatie

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. Herbalife Multi Media Concepts DomJur 2010-611 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0026 Datum: 20-07-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century

Nadere informatie

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België.

Eiser is Argenta Spaarbank N.V., gevestigd te Antwerpen, België, vertegenwoordigd door Baker & McKenzie advocaten, België. Argenta Spaarbank Media Village DomJur 2009-475 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0056 Datum: 22 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Argenta Spaarbank N.V. v. Media Village

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur

Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers

Nadere informatie

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland.

Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland, vertegenwoordigd door Lichtenstein, Körner & Partner, Duitsland. Porsche BV Berry Smits DomJur 2010-529 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0049 Datum: 05-10-2009 1. Partijen Eiseres is Dr. Ing. h.c. F. Porsche, gevestigd te Stuttgart, Duitsland,

Nadere informatie

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440

Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 Akzo Nobel Coatings E.K. DomJur 2009-440 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0003 Datum: 30 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Akzo Nobel Coatings

Nadere informatie

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1.

Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459. WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008. 1. Musik Produktiv Sinus Pro DomJur 2009-459 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0031 Datum: 15 oktober 2008 1. Partijen Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland.

Eiseres is Plex Elektronische Informatie B.V., gevestigd te Tegelen, Nederland. Plex Elektronische Informatie Plexus ICT DomJur 2009-446 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0024 Datum: 13 augustus 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Plex

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland. Stichting Groene Hart Ziekenhuis - Technology Services DomJur 2009-409 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0034 Datum: 15 oktober 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Groene

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap.

Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Klos Morel Vos & Schaap. Formule One Licensing - verweerder DomJur 2010-520 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0033 Datum: 27-07-2009 1. Partijen Eiseres is Formula One Licensing B.V. gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland.

Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret A.S. v. Fatma Guler Zaaknr. DNL2011-0051 1. Partijen Eiser is Tat Danismanlik Turizm Gida Ve Ticaret

Nadere informatie

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024

Stichting Podium Victorie v. verweerster. Zaaknr. DNL2009-0024 Stichting Podium Victorie - verweerster DomJur 2010-557 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0024 Datum: 03-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting Podium Victorie v.

Nadere informatie

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Mediq N.V. [verweerder] DomJur 2011-692 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0004 Datum: 13-05-2011 1. Partijen Eiser is Mediq N.V. uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur

Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur Stichting RTV NH Windkracht Internet B.V. DomJur 2016-1213 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0042 Datum: 13 oktober 2016 1. Partijen De Eiseres is Stichting RTV NH, t.h.o.d.n.

Nadere informatie

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur

Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland.

Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk, vertegenwoordigd door Comgest Benelux B.V., Nederland. Comgest De vermogensadviseur B.V. DomJur 2010-535 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0030 Datum: 30-10-2009 1. Partijen Eiseres is Comgest S.A. gevestigd te Parijs, Frankrijk,

Nadere informatie

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing

Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing Dienst Wegverkeer (RDW) - Versio / Moonshots Online Marketing DomJur 2016-1205 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0023 Datum: 9 september 2016 1. Partijen De Eiser is Dienst

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes - Buter DomJur 2005-214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. WIPO2004NL6 Arbitraal vonnis In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: Kleertjes.com

Nadere informatie

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur

Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur Optidee Marketing GmbH [persoonsnaam] DomJur 2015-1164 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0035 Datum: 16 oktober 2015 1. Partijen De Eiseres is Optidee Marketing GmbH uit Nordhorn,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER. KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw. Zaaknr. DNL KUKA Systems - Trento DomJur 2010-518 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0027 Datum: 09-07-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER KUKA Systems GmbH v. Trento Engineering & Protobouw

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER)

HOF & HUYSER GALERIE, AMSTERDAM, NEDERLAND (VERWEERDER) Art Amsterdam DomJur 2006-294 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL12 Datum: 30 oktober 2006 Arbitraal vonnis tussen: Amsterdam RAI B.V., Amsterdam, Nederland (Eiseres) en HOF &

Nadere informatie

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden.

Partijen zullen hierna [eiser] en F.T. Promotions genoemd worden. Elektro-online F.T. Promotions B.V. DomJur 2009-484 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 163316 / KG ZA 09-639 Datum: 18-12-2009 Vonnis in kort geding van 18 december 2009 in de zaak van [Eiser], wonende

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen:

In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage tussen: IPass - IRoam DomJur 2004-200 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: WIPO2004NL1 Datum: 31-05-2004 ARBITRAAL VONNIS In een arbitrage onder toepassing van de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht.

Partijen hebben voorts ter zitting hun stellingen mondeling nader toegelicht. Keukenfactory Mandemakersgroep DomJur 2005-215 Rechtbank Breda Zaak-/rolnummer: 138934 / KG ZA 04-570 Datum: 25 november 2004 Vonnis in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap DE KEUKENFACTORY

Nadere informatie

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres)

Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 De Verenigde Staten van Amerika (Eiseres) Google - Piersma DomJur 2007-313 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: WIPO2006NL15 Datum: 29 december 2006 Arbitraal vonnis tussen: en Google, Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt.

2.1. Centrum Vastgoed is een beleggingsmaatschappij die onder meer zelf onroerende zaken inkoopt en verkoopt. Centrum Vastgoed Zibb c.s. DomJur 2004-194 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 174114/ KG ZA 04-150/ YT Datum: 30 maart 2004 Vonnis in de zaak van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden.

Partijen zullen hierna Finstral respectievelijk [X] en [Y], dan wel gezamenlijk gedaagden, genoemd worden. Finstral AG [X] en [Y] DomJur 2012-891 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 406267 / KG ZA 12-609 Datum: 11 september 2012 Vonnis in kort geding van 11 september 2012 in de zaak van rechtspersoon naar

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

overeenkomstig artikel 13.2 van de Regeling deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen.

overeenkomstig artikel 13.2 van de Regeling deze datum uitgesteld om de Nadere Stukken van Eiseres en Verweerder te kunnen bestuderen. Zaak Datum: 1. 2. 3. Zaak Datum: 1. 2. 3. Zaak-/rolnummer: Datum: op 10 vastgestel.nl 17 Op 10 schriftelijk /rolnummer: Datum: 29 Partijen Geschiedenis va op 7 10 per e vastgestel.nl- 17 Op 10 schriftelijk

Nadere informatie