Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN. Hans Vanhimbeeck"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Hans Vanhimbeeck (studentennr ) (major: Burgerlijk en strafrecht) Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Fran Raveligien

2

3 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar DE JURIDISCHE BESCHERMING VAN DOMEINNAMEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Hans Vanhimbeeck (studentennr ) (major: Burgerlijk en strafrecht) Promotor: Prof. Dr. Hendrik Vanhees Commissaris: Fran Raveligien

4 De auteur geeft de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. 13/05/2009

5 VOORWOORD Ik zou graag de volgende personen bedanken voor hun medewerking aan mijn masterproef: Prof. Dr. Hendrik Vanhees, mijn promotor; Fran Raveligien, mijn commissaris; Tom Heremans en Filip Petillion, voor hun expertise en bereidwillige medewerking; Chantal Lurkin van DNS BE, voor haar verhelderende uitleg bij de algemene voorwaarden van DNS BE; Mijn familie en vrienden voor hun steun.

6 Inhoudstafel Inleiding... 1 Hoofdstuk 1: Het Domain Name System (DNS)... 2 Hoofdstuk 2: De juridische bescherming op internationaal vlak Administratieve Organisatie Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy... 5 A. Registrar Accreditation Agreement... 5 B. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) De procedure: Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution... 7 a. Keuze van de dispute-resolution service provider... 7 b. Indienen van de klacht... 8 c. Controle en verwerking van de klacht... 9 d. Het verweer van de domeinnaamhouder e. Aanstelling van het panel f. De uitspraak g. Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken De gegrondheid van de klacht: Uniform Dispute Resolution Policy a. De domeinnaam is identiek aan een merk waarover de klager beschikt of stemt er zodanig mee overeen dat er verwarring ontstaat merk de domeinnaam is identiek aan het merk of er zondanig mee overeenstemmend dat er verwarring ontstaat b. De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang met betrekking tot de domeinnaam te goeder trouw aanbieden van producten of diensten algemeen bekend onder die domeinnaam rechtmatig, niet-commercieel gebruik van de domeinnaam c. De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en gebruikt registratie met als enige bedoeling het verkopen, her verhuren of het anderszins overdragen ervan herhaaldelijk beletten van registratie verstoren van de werking van de consument stichten van verwarring betreffende een mogelijk verband met de merkhouder... 26

7 3. Sancties Procedure voor de gewone hoven en rechtbanken Conclusie Mogelijke wijzigingen aan de UDRP? Hoofdstuk 3: De juridische bescherming van domeinnamen op Belgisch vlak Administratieve organisatie De DNS BE registratieregels A. Historiek B. Algemene Voorwaarden voor domeinnaam registratie binnen het.be -domein ADR: Alternative Dispute Resolution in het.be -domein A. De procedure: het CEPINA reglement ter beslechting van de geschillen inzake domeinnamen Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie Indienen van een klacht Controle en verwerking van de klacht Het antwoord van de domeinnaamhouder Aanstelling van de derde beslisser De uitspraak Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken Beroep in de ADR procedure B. De gegrondheid: artikel 10 van de algemene voorwaarden van DNS BE De domeinnaam van de domeinnaamhouder is identiek aan of stemt zodanig overeen dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden a. onderscheidingsteken merk persoonsnaam maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam geografische aanduiding, benaming van een geografische entiteit benaming van oorsprong, herkomstaanduiding handelsnaam b. de domeinnaam moet identiek zijn aan of zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met het onderscheidingsteken... 57

8 2. De domeinnaamhouder kan geen rechten of legitieme belangen laten gelden voor de domeinnaam De domeinnaam van de domeinnaamhouder is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt C. Conclusie De procedure voor de gewone hoven en rechtbank A. Niet domeinnaam-specifieke rechtsgronden Merk Handelsnaam a. De artikelen 8 Unieverdrag van Parijs en 93, 3 en 94/2, 8 WHPC Gebruik van een handelsnaam Verwarringsgevaar b. De artikelen 94/3 WHPC en 1382 B.W Maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam Persoonsnaam Geografische aanduiding, benamingen van oorsprong en herkomstaanduidingen Auteursrechtelijk beschermde werken B. De Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen Definities Toepassingsgebied a. Ratione materiae b. Ratione personae c. Ratione temporis Bestanddelen van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen a. de domeinnaam is identiek aan of stemt er zodanig mee overeen dat het verwarring kan scheppen met onder meer een merk, een geografische aanduiding of een benaming van oorsprong, een handelsnaam, een origineel werk, een naam van een vennootschap of van een vereniging, een geslachtsnaam of de naam van een geografische entiteit b. de domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang jegens die domeinnaam c. het doel van de domeinnaamhouder is een derde te schaden of er ongerechtvaardigd voordeel uit te halen Stakingsvordering a. Welke rechter is bevoegd? b. Procedure zoals in kortgeding c. Maatregelen... 94

9 5. De gevolgen van de domeinnaamwet op de andere beschikbare rechtsmiddelen ter bestrijding van het wederrechtelijk registreren van domeinnamen Conclusie: Een overbodig of nuttig rechtsmiddel? Een vergelijking tussen de Belgische alternatieve geschillenbeslechting (ADR) m.b.t. domeinnamen en de Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen A. Procedurele verschillen B. Inhoudelijke verschillen C. Conclusie Hoofdstuk 4: De juridische bescherming van domeinnamen op Europees vlak Administratieve organisatie Historiek Preventieve maatregelen tegen cybersquatting: reserveren van namen en stapsgewijze registratieprocedure (sunrise periode) A. Reserveren van (domein)namen B. Stapsgewijze registratie: de sunrise periode ADR.eu: Alternative Dispute Resolution in het.eu -domein A. De ADR-Procedure: artikel 22 Verordening (EG) nr. 874/ Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie Indienen van een klacht Controle en verwerking van de klacht Het antwoord van de verweerder Aanstelling van het panel De uitspraak Beroep bij de gewone hoven en rechtbanken B. De gegrondheid: art. 21 Verordening (EG) nr. 874/ De domeinnaam is identiek aan of vertoont een verwarrende gelijkenis met een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend a. een naam waarvoor in de nationale of communautaire wetgeving een recht is erkend 121 b. de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring ontstaat met een naam waarvoor een recht is erkend in de nationale of communautaire wetgeving De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam of hij heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt a. De domeinnaamhouder had geen rechten of gewettigd belang bij de registratie van de domeinnaam

10 b. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt 125 C. Conclusie Hoofdstuk 5: Vergelijking tussen de alternatieve geschillenbeslechting op Belgisch, Europees en Internationaal vlak Procedurele verschillen a. Keuze van de geschillenbeslechtingsinstantie b. Indienen van een klacht c. Controle en verwerking van de klacht d. Het antwoord van de verweerder e. Aanstelling van het panel f. De uitspraak g. Beroep tegen een beslissing Inhoudelijke verschillen: de gegrondheid De domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat ze verwarring kan scheppen met een onderscheidingsteken De domeinnaamhouder heeft geen rechten of legitiem belang m.b.t. de domeinnaam De domeinnaamhouder heeft de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en/of de domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt Conclusie Hoofdstuk 6: Algemene conclusie: de ideale ADR-procedure voor domeinnaamgeschillen? BIBLIOGRAFIE

11 Inleiding 1, 65 miljoen euro voor pizza.com, Het Laatste Nieuws 07/04/2008 Geld verdienen met webadres Karadzic.eu, De Standaard, 26/07/ Door de snelle ontwikkeling van nieuwe technologie zoals breedbandnetwerken, draadloze internet toegang, internet toegang via de gsm, dringt het internet zich namelijk steeds meer op in het leven van de mens. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven en andere personen die een economische activiteit uitoefenen om op het internet, via een website, een online verlengstuk te hebben van hun activiteiten. 2. Het internet biedt niet enkel nieuwe mogelijkheden op het vlak van marketing en reclame, maar ook het online aanbieden van producten en diensten neemt toe. Boeken, cd s, dvd s worden bijvoorbeeld alsmaar meer online verkocht of verhuurd, reizen worden niet meer via een reisbureau vastgelegd maar worden rechtstreeks online besteld, het aanbod van huizen, appartementen of ander vastgoed wordt rechtstreeks via het internet geconsulteerd, enz. In al deze toepassingen spelen domeinnamen een cruciale rol. Ze zorgen er namelijk voor dat men op eenvoudige wijze toegang heeft tot de informatie die men zoekt. Het is dan ook belangrijk voor bedrijven dat hun domeinnaam overeenstemt met hun merk, handelsnaam of ander teken waarmee ze bekend zijn bij het grote publiek. Hierdoor hebben ze meer zekerheid dat ze ook in de online wereld gemakkelijk gevonden zullen worden. 3. Domeinnamen moeten echter geregistreerd worden en het first come, first serve principe is hierbij meestal van toepassing waardoor het niet ondenkbaar is dat de domeinnaam die men wenst, reeds geregistreerd is door iemand anders. Wanneer deze laatste dit te kwader trouw heeft gedaan met bijvoorbeeld de bedoeling de domeinnaam nadien tegen een groot bedrag aan een rechthebbende te kunnen doorverkopen spreekt men van cybersquatting of het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. In deze masterproef ga ik na hoe men hiertegen juridisch kan optreden op internationaal (hoofdstuk 2), Belgisch (hoofdstuk 3) en Europees (hoofdstuk 4) vlak. 1

12 Hoofdstuk 1: Het Domain Name System (DNS) 4. Iedere machine die aangesloten is op het internet krijgt een uniek IP-adres (Internet Protocoladres) toegewezen, waarmee het bereikbaar is op het internet. Dit IP-adres bestaat uit 4 cijfers van elk 8 bits die gescheiden zijn door een punt, bijvoorbeeld: Voor computers is het eenvoudig om met dergelijke cijfercombinaties te werken, maar voor de mens is het nagenoeg onmogelijk om al deze cijfers te onthouden. Daarom heeft men het systeem van domeinnamen uitgevonden. 5. Een domeinnaam bestaat uit verschillende niveaus of levels gescheiden van elkaar door een punt. In de eerste plaats is er het Top Level domain waarvan er twee soorten zijn: de generic Top Level Domains (gtld s) en de country-code Top Level Domains (cctlds). Er zijn momenteel 21 gtld s:.aero,.arpa,.asia,.biz,.cat,.com,.coop,.edu,.gov,.info,.int,.jobs,.mil,.mobi,.museum,.name,.net,.org,.pro,.tel,.travel. In sommige van deze domeinen (zoals bijvoorbeeld het.com domein) kan iedereen een domeinnaam registreren terwijl andere domeinen gereserveerd zijn voor specifieke doeleinden. Zo bijvoorbeeld zijn het.mil en.gov domein enkel beschikbaar voor respectievelijk het Amerikaanse leger en de Amerikaanse overheid. De cctld s daarentegen komen zoals de naam doet vermoeden overeen met landencodes die vastgelegd zijn in de ISO standaard. Elke cctld werd vervolgens toegekend aan een bepaal land. Zo is het.be domein bijvoorbeeld toegewezen aan België,.nl aan Nederland,.fr aan Frankrijk, 6. Ten tweede is er altijd het second level, dit is in principe een naam die men vrij mag kiezen rekeninghoudend met een aantal beperkingen omwille van technische redenen. 1 Een voorbeeld van een second level domein is ugent. In combinatie met het top level domain wordt dit: ugent.be. Tenslotte kunnen er nog eventueel bijkomende niveaus zijn, zoals een third level waardoor we in ons voorbeeld uitkomen op law.ugent.be. 7. Enerzijds is er dus het IP-adres dat wordt gehanteerd door machines verbonden op het internet en anderzijds zijn er de domeinnamen die gebruikt worden door internetgebruikers. Om deze twee op elkaar af te stemmen heeft men het Domain Name System of afgekort DNS ontwikkeld. Dit systeem kan het best vergeleken worden met een telefoonboek. Indien men een naam opzoekt in een telefoonboek krijgt men het corresponderende telefoonnummer. DNS werkt op dezelfde wijze maar 1 Bepaalde tekens zoals bijvoorbeeld een spatie of het & teken kunnen niet gebruikt worden in een domeinnaam. 2

13 dan met DNS-servers die een databank bijhouden van IP-adressen en de overeenstemmende domeinnamen. Wanneer men een domeinnaam intypt in een webbrowser om de website verbonden aan die domeinnaam te bezoeken, zal de webbrowser een verzoek indienen bij zo n DNS server om het IP-adres van de machine waarop die website is opgeslagen, te bekomen. Zo bijvoorbeeld zal bij het ingeven van de domeinnaam ugent.be, de DNS server het IP-adres teruggeven. 3

14 Hoofdstuk 2: De juridische bescherming op internationaal vlak 8. In geval van een gtld-domeinnaamconflict zijn er twee mogelijke manieren om tot een oplossing te komen. Enerzijds kan men beroep doen op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode ( 2) namelijk de Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy. Anderzijds kan men zich wenden tot de gewone hoven en rechtbanken ( 3). Maar vooraleer hier dieper op in te gaan, wil ik eerst even stilstaan bij de administratieve organisatie op internationaal vlak ( 1). 1. Administratieve Organisatie 9. Aanvankelijk was het beheer van het DNS-systeem in handen van IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Na kritiek op het beheer werd in 1998 op initiatief van het US Department of Commerce ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) opgericht. Deze nonprofit organisatie staat sindsdien in voor het beheer en de coördinatie van het domeinnaamsysteem. 2 Om deze opdracht uit te voeren werkt ICANN samen met zogenaamde accredited domain name registrars. 3 Dit zijn organisaties die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen. Voor het.com domein is dit bijvoorbeeld Verisign Global Registry Services. Indien men wenst geaccrediteerd te worden moet men een ganse procedure 4 doorlopen en sluit men uiteindelijk een Registrar Accreditation Agreement. 5 Deze geaccrediteerde registrars werken op hun beurt met gecertificeerde registrars. 6 Het zijn deze laatste bij wie men zijn domeinnaam kan registreren. 2 B. DE VUYST, DNS governance and GTLD dispute resolution, I.R.D.I. 2001, (182) 182; A. B. GIMENEZ en P-E. MOUTHUY, Les noms de domaine: modes de regulation et gestion des conflits, I.R.D.I. 2003, (85) 93-94; T. HEREMANS, Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken, Brussel, Larcier, 2003, (hierna verkort T. HEREMANS, Domeinnamen), 10-12, nr Lijst van door VeriSign gecertificeerde registrars te raadplegen op 4

15 Schema 1: administratieve organisatie op internationaal vlak 2. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy 10. In de eerste plaats kan men in geval van een domeinnaamconflict beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting: de Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (hierna verkort UDRP). Vooraleer deze alternatieve vorm van geschillenbeslechting te bespreken, wil ik eerst nog wijzen op een aantal preventieve beschermingsmaatregelen in het contract (Registrar accreditation agreement) tussen ICANN en de geaccrediteerde registrar. A. Registrar Accreditation Agreement 11. Het registrar accreditation agreement bevat een aantal bedingen die moeten overgenomen worden in het contract tussen de registrar en diegene die een domeinnaam registreert (de domeinnaamhouder). Deze bedingen houden een aantal verplichtingen in voor deze laatste. Zo moet 5

16 hij accurate en betrouwbare contactgegevens verstrekken. 7 Doet hij dat bewust niet, dan is dit een reden om het contract te annuleren. 8 De registrar moet deze informatie ook verifiëren en in geval van inaccuraatheid corrigeren 9. Verder zal de domeinnaamhouder moeten verklaren dat naar eer en geweten noch de registratie noch de manier waarop hij de domeinnaam gebruikt een inbreuk vormen op rechten van derden. 10 Daarnaast moet hij de registrar, diens werknemers, directeuren, agenten, e.a. vrijwaren voor aanspraken, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven die zouden voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, de registratie van de domeinnaam. 11 Vervolgens moet de domeinnaamhouder er ook mee instemmen dat zijn registratie kan opgezegd of geannuleerd worden of dat de domeinnaam kan worden overgedragen in de volgende drie gevallen 12 : 1) indien zijn registratie niet in overeenstemming is met de specificaties of het beleid van ICANN 2) ter correctie van fouten in de registratie door de registrar 3) ten gevolge van de uitspraak in een domeinnaamgeschil. De registrar moet zich tenslotte ook houden aan het beleid van ICANN in verband met het verbod op, of de beperking van, speculatie of warehousing 13 in domeinnamen. 14 B. Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) 12. Een eerste wijze waarop een domeinnaamconflict kan opgelost worden is via alternatieve geschillenbeslechting, namelijk ICANN s UDRP of Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy. 7 Art Registrar Accreditation Agreement (hierna verkort RAR), 8 Art RAR, supra noot 7. 9 Art RAR, supra noot Art RAR, supra noot Art RAR, supra noot Art RAR, supra noot Warehousing is het registreren van een verzameling van domeinnamen die overeenstemmen met bestaande merken met de bedoeling deze dan later te verkopen aan de eigenaars van de merken. 14 Art RAR, supra noot 7. 6

17 ICANN werkt hiervoor samen met een aantal specifieke geschillenbeslechters, namelijk de Approved Providers, waarvan er momenteel vier zijn De UDRP bestaat uit twee luiken. Enerzijds zijn er de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution of kortweg the Rules 16, waarin de procedureregels worden uiteengezet. Anderzijds is er de Uniform Dispute Resolution Policy. Daarin worden de termen en voorwaarden van de geschillenbeslechting uiteengezet. 17 Afhankelijk van welke geschillenbeslechter men kiest, kan het zijn dat deze regels nog aangevuld worden met aanvullende regels van de geschillenbeslechter zelf ICANN heeft ervoor gezorgd dat iedereen die een klacht wenst in te dienen zich steeds op de UDRP kan beroepen door enerzijds de verplichte overname ervan door de geaccrediteerde registrars 19 en anderzijds door de verplichte onderwerping eraan door de domeinnaamhouder De procedure: Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution a. Keuze van de dispute-resolution service provider 15. Wanneer men een klacht wil indienen zal men in de eerste plaats een geschillenbeslechtingsinstantie moeten selecteren uit de lijst van approved dispute-resolution service providers. 21 Momenteel zijn er vier: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) The National Arbitration Forum (NAF) World Intellectual Property Organization (WIPO) The Czech Arbitration Court (CAC) Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna verkort Rules), 17 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (hierna verkort Policy), 18 De WIPO heeft bijvoorbeeld zo n aanvullende regels die te raadplegen zijn op 19 Art. 3.8 RAR, supra noot Zie bijvoorbeeld nummer 5 van de ADDITIONAL TERMS APPLICABLE TO REGISTRANTS OF DOMAIN NAMES in de service agreement van networksolutions op

18 Men is volledig vrij in zijn keuze maar volgende criteria 22 kunnen meebepalend zijn: 1) De aanvullende regels. De geschillenbeslechters kunnen de regels van ICANN aanvullen met eigen praktische regels. Zo bijvoorbeeld biedt het National Arbitration Forum aan de klager de mogelijkheid om op het verweer van de domeinnaamhouder te reageren, terwijl dit bij de WIPO niet uitdrukkelijk voorzien is. 2) De tarieven. Vooraleer een klacht wordt behandeld is men verplicht een bepaalde som te betalen. Er bestaan grote verschillen in de hoogte van deze tarieven. Voor een klacht betreffende 1 domeinnaam voor een panel bestaande uit 3 arbiters moet men bij de WIPO 4000 dollar betalen terwijl dit bij het NAF slechts 2600 en bij het ADNDRC in Seoul 2500 dollar bedraagt. 3) De geografische ligging. Het is niet ondenkbaar dat men een provider zal kiezen die in hetzelfde continent gelegen is als waar men zijn woonplaats heeft. Zo zullen Europeanen waarschijnlijk gemakkelijker kiezen voor WIPO of CAC, Aziaten voor het ADNDRC en Amerikanen voor het NAF. 4) De geschillenbeslechters. Iedere provider is verplicht een lijst van zijn arbiters en hun kwalificaties te publiceren op zijn website. 23 Op basis van deze lijst kan het zijn dat men eerder kiest voor de ene provider dan voor de andere. Zo bijvoorbeeld heeft het NAF geen arbiters uit Ghana of Nederland terwijl er op de lijst van de WIPO wel vermeld staan. Een Ghanees die hoopt dat zijn zaak door een Ghanese arbiter zou behandeld worden, zal dus verplicht zijn voor de WIPO te kiezen. Daarnaast kan men ook de door bepaalde panelleden reeds beslechte zaken bekijken waaruit men dan kan afleiden wie de klager en wie de domeinnaamhouder meestal gelijk heeft gegeven en zijn keuze hierop afstemmen. 24 b. Indienen van de klacht 16. Na het kiezen van de geschillenbeslechtingsinstantie of provider moet men om de administratieve procedure op te starten een klacht indienen. Hiervoor kan men gebruikmaken van een modelformulier dat de provider ter beschikking stelt op zijn website T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 60-61, nr Art 6 (a) Rules, supra noot Zie voor een overzicht en statistische data:

19 17. Een klacht moet een aantal gegevens 26 bevatten en is onderworpen aan verschillende vormvereisten. Zo moet volgens artikel 11 (a) van de Rules de klacht in principe in de taal van het domeinnaamregistratiecontract opgesteld worden tenzij dit contract anders bepaalt of de partijen anderszins zijn overeengekomen. Wat de lengte van de klacht betreft legt ICANN geen beperkingen op. De providers leggen echter wel zo n beperking op. Zo bijvoorbeeld bepaalt de WIPO dat de klacht beperkt moet worden tot 5000 woorden De klacht moet zowel in elektronische vorm als in gedrukte vorm worden ingediend. Enkel wat betreft de bijlagen is er een uitzondering voorzien indien deze niet in elektronische vorm beschikbaar zouden zijn. 28 Voorts moeten er afhankelijk van de provider naast het origineel ook een aantal kopieën 29 worden ingediend. 19. Tenslotte moet de klager als bijlage nog documenten of ander bewijsmateriaal waaronder het bewijs van inschrijving van zijn merk in het merkenregister (en een inventaris ervan) bijvoegen en een kopie van de registratieregels die volgens de registratieovereenkomst van toepassing zijn en die de domeinnaamhouder dus heeft aanvaard bij de registratie van zijn domeinnaam. c. Controle en verwerking van de klacht Na ontvangst van de klacht, zal de provider moeten controleren of er wel voldaan is aan alle vormvereisten. Indien dit het geval is, moet hij de klacht doorsturen naar de domeinnaamhouder binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van betaling 31 door de klager. 32 Het is de verantwoordelijkheid van de provider om ervoor te zorgen dat de klacht daadwerkelijk ontvangen wordt door de 26 Art 3 (b) Rules, supra noot 14; T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, De WIPO Domeinnaamarbitrageprocedure, Computerr. 2001, (253) ; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 63-67, nr Art 10 WIPO Supplemental Rules, 28 Art 3 (b) Rules, supra noot Bij de WIPO zijn het er bijvoorbeeld 4: art 3 (c) WIPO Supplemental Rules. 30 T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure, Computerr. 2001, (253) Net zoals bij de gewone hoven en rechtbanken zijn er kosten verbonden aan het voeren van een arbitrageprocedure. Deze kunnen verschillen afhankelijk van de keuze van de provider en naar gelang het aantal domeinnamen in het geding. Voor de tarieven van bijvoorbeeld de WIPO zie: 32 Art 4 (a) Rules, supra noot 16. 9

20 domeinnaamhouder. Hij voldoet hieraan doordat ofwel de domeinnaamhouder daadwerkelijk kennis heeft genomen van de klacht ofwel door cumulatief de volgende handelingen te stellen 33 : 1) Het verzenden van de klacht naar alle postadressen en faxnummers van de administratieve en technische contactpersoon zoals aangegeven in de registratiegegevens uit de WHOIS 34 databank enerzijds en naar de postadressen en faxnummers van de financiële contactpersoon doorgegeven door de registrar aan de provider anderzijds. 2) Het verzenden van de klacht in elektronische vorm via naar (a) de adressen van de technische, administratieve en financiële contactpersonen van de domeinnaamhouder, (b) domeinnaam waarover de klacht handelt> en (c) eender welk ander e- mailadres dat kan teruggevonden worden op de website van het betreffende domein op voorwaarde dat dit reeds een website van de domeinnaamhouder zelf is en niet een tijdelijke website opgezet door de registrar. 3) Het verzenden van de klacht naar eender welk ander adres dat de domeinnaamhouder reeds aan de provider zou hebben meegedeeld. 21. De startdatum van de arbitrageprocedure is de datum waarop de provider al deze verplichtingen betreffende het doorsturen van de klacht vervuld heeft. Hij moet deze datum onmiddellijk meedelen aan alle betrokken partijen, namelijk de klager, de domeinnaamhouder, de registrar en ICANN zelf Indien er echter niet voldaan is aan alle vereisten moet de provider zowel de klager als de domeinnaamhouder hiervan op de hoogte brengen, waarna de klager over 5 kalenderdagen beschikt om de gebreken alsnog recht te zetten. Reageert de klager niet of niet binnen de vooropgestelde termijn dan wordt de klacht geacht te zijn ingetrokken Art 2 (a) Rules, supra noot Dit is een databank waarin gegevens betreffende eigenaars van domeinnamen worden bewaard. Deze databank is raadpleegbaar via de websites van registrars. Voor het.be domein kan men de whois databank van raadplegen. Voor de gtld domeinen zie 35 Art. 4 (c) en (d) Rules, supra noot Art. 4 (b) Rules, supra noot

21 d. Het verweer van de domeinnaamhouder De domeinnaamhouder verweerder in de procedure beschikt over 20 dagen (te rekenen vanaf de startdatum) om een antwoord op de klacht in te dienen bij de provider. 38 In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn echter nog verlengd worden door de provider. De partijen zelf kunnen ook een verlenging van deze termijn overeenkomen op voorwaarde dat dit goedgekeurd wordt door de provider. 39 Zo werd er in de zaak betreffende de domeinnaam phonenphone.com een verlenging toegestaan. De verweerder had niet gereageerd binnen de termijn en pas nadat de WIPO hem verwittigde dat de zaak bij verstek zou behandeld worden reageerde hij en diende hij alsnog een antwoord in. Ondanks de laattijdigheid hield de provider in het belang van de gerechtigheid toch rekening met dit antwoord omdat volgens hem de klager hierdoor geen schade had geleden Dit antwoord moet net zoals de klacht aan een aantal vormvereisten voldoen, onder andere met betrekking tot de taal waarin het antwoord moet opgesteld worden, het aantal kopieën dat ingediend moet worden en de lengte van het antwoord. 41 Voorts moet het zowel in gedrukte als in elektronische vorm worden ingediend en moet het een aantal gegevens 42 bevatten. De domeinnaamhouder kan hiervoor gebruik maken van het door de WIPO ter beschikking gestelde antwoordformulier. 25. In tegenstelling tot bij de klacht gebeurt er hier geen controle van de gegevens door de provider. De reden hiervan is volgens mij dat net zoals bij het ontbreken van een antwoord het principe van eigen schuld, dikke bult geldt. Indien de verweerder namelijk geen antwoord heeft ingediend wordt de procedure verder gezet en wordt er een beslissing genomen op basis van de klacht T.J.M DE WEERD en R.W. VAN KRALINGEN, De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure, Computerr. 2001, (253) 255; T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 68-71, nr Art 5 (a) Rules, supra noot Art 5 (d) Rules, supra noot T. HEREMANS, Domeinnamen, supra noot 2, 68, nr Supra nr Art 5 (b) Rules, supra noot Art 5 (e) Rules, supra noot

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010

.be domei dom nnaa mges chil chi llen November 2010 .be domeinnaamgeschillen November 2010 Flip Petillion Agenda I. Mogelijke acties tegen onrechtmatige registratie en/of gebruik van.be domeinnamen II. Procedure voor hoven en rechtbanken III. ADR-procedure

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer. Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende. Zaaknr : denazalee.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Den Azalee VZW / Ruud Vandenhende Zaaknr. 44158: denazalee.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Den Azalee VZW, met zetel te 9100

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS. Zaak nr : micronclean.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER NV MICRONCLEAN BELGIUM / NV COUNTDOWN CLEAN SYSTEMS Zaak nr. 44037: micronclean.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: MICRONCLEAN

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama.

Verweerder is Lotom Group S.A. ( Verweerder ), gevestigd te Panama City, Panama. ADP Nederland - Lotom Group S.A. DomJur 2009-483 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0009 Datum: 6 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure

Nadere informatie

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one

TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE TUSSENBESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Piper Heidsieck-Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785-Compagnie Champenoise /.tank-one Zaak nr. 44233 (piperheidsieck.be)

Nadere informatie

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML

Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE Zaak 44049 BESLISSING VAN DE DERDEBESLISSER N.V. DR. OETKER / N.V. FML De Klager: De N.V. DR. OETKER, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 23 (hierna: 'de Klager')

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST. Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CROWN EQUIPMENT CORPORATION/VERLOUW INVEST Zaak nr. 44168 CEPINA: crown.be 1. De Partijen 1.1 De Klager: CROWN EQUIPMENT CORPORATION,

Nadere informatie

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland.

Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd door Brinkhof N.V., Nederland. NDS IE B.V. v. Droginet B.V. DomJur 2017-1240 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0002 Datum: 15 februari 2017 1. Partijen Eiser is NDS IE B.V. uit Borculo, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden

27 AUGUSTUS 2014..brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 27 AUGUSTUS 2014.brussels/.vlaanderen Algemene voorwaarden 1 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 INLEIDING - TOEPASSINGSGEBIED 5 ARTIKEL 1. DOMEINNAAM SYNTAX-VEREISTEN; VERKLARINGEN EN GARANTIES 5 ARTIKEL 2. ALLOCATIE

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat

CEPINA. Zaak nr. 44058. BESLISSING van de DERDE BESLISSER. Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat CEPINA Zaak nr. 44058 BESLISSING van de DERDE BESLISSER Six Continents Hotels Inc. t./ De heer Gerard Riat I. DE PARTIJEN 1) De Klager is Six Continents Hotels, Inc., met zetel te 3 Ravinia Drive, Atlanta

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland.

Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland B.V. uit Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Nederland. Bedrijvenpagina Nederland Bedrijfspagina Benelux DomJur 2012-840 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0078 Datum: 26 maart 2012 1. Partijen Eiseres is Bedrijvenpagina Nederland

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be

Beslissing van de Derde Beslisser. De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be Beslissing van de Derde Beslisser De Vrije Pers NV / Indigo Productions Zaak nr. DOM 4119: www.maxim.be I. Partijen Klager: De Vrije Pers NV, met zetel aan de Oude Leeuwenrui 8 bus 12, 2000 Antwerpen;

Nadere informatie

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland.

Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door GMW Advocaten B.V., Nederland. Stichting Den Haag Marketing Verweerder DomJur 2011-700 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0017 Datum: 10-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting Den Haag Marketing uit Den

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Engagor NV / S J Maikel. Zaak nr. 44369: Engagor.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Engagor NV / S J Maikel Zaak nr. 44369: Engagor.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Engagor NV met zetel te Grauwpoort 1, 9000 Gent, België; ingeschreven in de KBO met nummer

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland.

Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs uit Zwanenburg, Nederland, vertegenwoordigd door de Merkplaats B.V., Nederland. Maatschap JAN Accountants Thate Consultancy DomJur 2012-869 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0016 Datum: 11 juli 2012 1. Partijen Eiseres is Maatschap JAN Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen

Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen A. Inleiding Deze is in werking getreden op 28 februari 2008 en laatstelijk gewijzigd op 4 maart 2010. Vanaf deze eerste datum zijn alle domeinnaamhouders bij geschillen over het houderschap van elke.nl-domeinnaam

Nadere informatie

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER

DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER DOMEINNAAM Zaak nr:... ANTWOORDFORMULIER Overeenkomstig punt 10 van de Beleidslijnen voor de geschillenregeling opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de registratieautoriteit DNS BE, formuleert de Domeinnaamhouder

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage

Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage Toelichting op de Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage SIDN, 18 december 2002 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) registreert op verzoek domeinnamen onder het country code toplevel domein.nl.

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen en zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex.

De onderhavige domeinnamen <corendonairlines.nl> en <corendon-airlines.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Linulex. Corendon Boek and Fly DomJur 2011-641 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0061 Datum: 9-12-2010 1. Partijen Eisers zijn Corendon Holding B.V. (eiseres sub 1) en Corendon International

Nadere informatie

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur

Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten,

Nadere informatie

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland.

Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International

Nadere informatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie

CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie 1 Zaak nr. : 4018 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen A. PARTIJEN Klager : JT International Company Netherlands

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland.

Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd te Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Hu, Nederland. Run2Day - Runnersworld DomJur 2010-562 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0032 Datum: 14-08-2009 1. Partijen Eiser in deze procedure is Run2Day Franchise B.V. ( Eiseres ), gevestigd

Nadere informatie

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043

[Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 [Persoonsnaam] - Stripboekwinkel S. DomJur 2014-1043 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0043 Datum: 20 februari 2014 1. Partijen Eiser is [persoonsnaam] uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte. Zaak nr. 44382: acvcultuur.be BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Katrien Verwimp (voorzitter ACV-Transcom) / Servaas Le Compte Zaak nr. 44382: acvcultuur.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Katrien VERWIMP, voorzitter ACV-Transcom, Met

Nadere informatie

Beslissing van de Derde Beslisser. Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be

Beslissing van de Derde Beslisser. Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be Beslissing van de Derde Beslisser Anjola N.V. / MEDIA MUSIC Zaak nr. 44182 belgosweets.be Partijen Klager: ANJOLA N.V., met zetel aan de Rue des Saules 52, te 1380 Ohain; Vertegenwoordigd door: De heer

Nadere informatie

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland.

Eiseres is TomTom International B.V., gevestigd te Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Markenizer B.V., Nederland. TomTom Blue Ocean Capital DomJur 2009-430 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0013 Datum: 14 april 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is TomTom International

Nadere informatie

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Eiseres in deze procedure is Norauto International ( Eiseres ), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk. Norauto International v. E. Shiripour DomJur 2008-399 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL 2008-0026 Datum: 10 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze

Nadere informatie

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114

RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 RDW Domains By Proxy, LLC / [Persoonsnaam] DomJur 2015-1114 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0001 Datum: 13 maart 2015 1. Partijen Eiser is Dienst Wegverkeer uit Zoetermeer,

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België.

Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Berlaar, België, vertegenwoordigd door Modo Law, België. Slaappunt Niessink Wolgroep DomJur 2011-635 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0053 Datum: 02-11-2010 1. Partijen Eiseres is Slaappunt BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland. Ohra Platform Holding DomJur 2010-614 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0023 Datum: 26-07-2010 1. Partijen Eiseres is Ohra N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be

Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be BELGIAN CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Domeinnaamgeschil - zaak nr. 44043 - mitsubishi.be I. PARTIJEN De Klager : Mitsubishi Motors Belgium NV, Uitbreidingsstraat

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden. Zaak nr. 44200 / vosog.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER VOSOG Scouting voor Volwassenen VZW / de heer Andre Vanderlinden Zaak nr. 44200 / vosog.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: VOSOG

Nadere informatie

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland.

Verweerder is V.O.F. Aquacombi, gevestigd te Oudehaske, Nederland. General Electric - Aquacombi DomJur 2009-468 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0042 Datum: 26 november 2008 1. Partijen Eiser is General Electric Company, gevestigd te New

Nadere informatie

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland.

Eiseres is Professional Telecom Support B.V., Hilversum, Nederland, vertegenwoordigd door Mr. J.M.A. Smits van Smits Advocaten, Huizen, Nederland. Professional Telecom Support - Verweerder DomJur 2008-384 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0013 Datum: 26 juni 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Professional

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door:

Vertegenwoordigd door: BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER OMEGA PHARMA BELGIUM N.V. / APOTHEEK VERZELE T. Zaak nr. 44364: vitafytea.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: OMEGA PHARMA BELGIUM N.V.; met zetel te Venecoweg 26, 9810

Nadere informatie

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072

Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 Evonik Röhm GmbH [Persoonsnaam] DomJur 2014-1072 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0019 Datum: 8 juli 2014 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is Evonik Röhm

Nadere informatie

De onderhavige domeinnamen , en ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH.

De onderhavige domeinnamen <snsabnk.nl>, <snsfuncoach.nl> en <snsfundcaoch.nl> ( de Domeinnamen ) zijn geregistreerd bij SIDN via Netbeat GmbH. SNS Bank - Verweerder DomJur 2008-393 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008 0011 Datum: 11 augustus 2008 Uitspraak Geschillenbeslechter 1. Partijen Eiseres is SNS Bank N.V., statutair

Nadere informatie

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066. Verweerder is Media Village B.V. uit Berkel en Rodenrijs, Nederland, intern vertegenwoordigd. Ticken B.V. - Media Village B.V. DomJur 2014-1066 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2014-0015 Datum: 6 juni 2014 1. Partijen Eiser is Ticken B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen 1/16 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Definities... 3 Doel en werkingssfeer... 6 Paragraaf 1. Geschiktheidscriteria... 6 Paragraaf 2. Beginsel Wie het eerst komt, het

Nadere informatie

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten

Inhoud. Recht en Informatica HC5: Reactie van consument. Juridische bescherming DRM. Reakties wetgever. Auteursrecht onder druk: Reactie producenten Recht en Informatica HC5: Intellectuele eigendom (2) Henry Prakken 18 mei 2015 Inhoud Auteursrecht: reacties op technische ontwikkelingen: Digital Rights Management Heffingen Creative Commons licenties

Nadere informatie

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4007 CEPINA. Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4007 CEPINA Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie Beslissing van de Derde Beslisser ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. PARTIJEN De "Klager": Vzw Wit-Gele Kruis van Vlaanderen,

Nadere informatie

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126

Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 Beslist.nl - Verweerders DomJur 2015-1126 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0014 Datum: 8 mei 2015 1. Partijen Eiseres is beslist.nl B.V. uit Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden, Nederland, intern vertegenwoordigd. Camping-Frankrijk.nl [Verweerder] DomJur 2017-1229 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0058 Datum: 10 januari 2017 1. Partijen Eiser is B.V. Camping-Frankrijk.nl uit Leiden,

Nadere informatie

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven.

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven. Artikel 1 De CW Domein Registratie ( CW_DomReg") houdt een elektronisch CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW domein. In het CW Domeinnamen databestand (het "

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard. BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Diners Club International Ltd / Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing) Zaak nr. 44243 / dinercard.be 1. De Partijen 1.1. De

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland.

Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City,

Nadere informatie

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder]

[Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] [Achternaam Verweerder] audio - Licht - beeld B.V. [Verweerder] DomJur 2017-1217 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0044 Datum: 25 oktober 2016 1. Partijen Eiser is [Achternaam

Nadere informatie

De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure *

De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure * De WIPO Domeinnaamarbitrage-procedure * T.J.M. de Weerd en R.W. van Kralingen ** Bij de vier door de ICANN geaccrediteerde arbitrage sites kan op dit moment online een domeinnaamgeschil (in hoofdzaak betreffende.com,.net

Nadere informatie

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België.

Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Jacobus Jansen van Doorn / HIER comm.v. Zaak nr. 44159 - glow.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Jacobus Jansen van Doorn Wonende

Nadere informatie

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V.

De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland, vertegenwoordigd door Vriesendorp & Gaade B.V. Pardoel Automotive Eco Drive DomJur 2010-576 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0002 Datum: 06-04-2010 1. Partijen De Eiseres is Pardoel Automotive B.V., s-hertogenbosch, Nederland,

Nadere informatie

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur

Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur Vereniging Lotuskring Gort Trauma Groep - Verweerder DomJur 2017-1255 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0022 Datum: 30 juni 2017 1. Partijen De Eiser is Vereniging Lotuskring

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JAN ZANDBERGEN B.V., gevestigd te Veenendaal, gedaagde, advocaat: mr. A.A. Bart. Ferdinand Zandbergen Jan Zandbergen DomJur 2010-586 Rechtbank Utrecht Zaak-/rolnummer: 2237737/HA ZA 07-1877 Datum: 3 september 2008 Vonnis in de zaak van tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam

CEPINA. Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam CEPINA Beslissing van de Derde Beslisser inzake een geschil over een domeinnaam Belgian Hampshire Down Sheep Breeders Association V.Z.W. t./ Francky Vereecke Zaak nr. 44026 1. Partijen De Klager is The

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017

Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Ombudsman voor de Handel Procedurereglement 27/03/2017 Procedurereglement (Reglement) Het Reglement van de Ombudsman voor de Handel heeft als doel om een oplossing aan te reiken bij geschillen tussen een

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V.

De onderhavige domeinnaam <vvvappelscha.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WebReus B.V. Stichting VVV Groep Nederland VRTBO DomJur 2011-696 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0013 Datum: 02-06-2011 1. Partijen Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland uit Leersum,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen

Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen Algemene voorwaarden.eu-domeinnamen 1/19 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Definities... 3 Doel en werkingssfeer... 6 Paragraaf 1. Geschiktheidscriteria... 6 Paragraaf 2. Beginsel Wie het eerst komt, het

Nadere informatie

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. Doka Nederland Media Village DomJur 2010-573 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0009 Datum: 23-04-2010 1. Partijen Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

Zaak nr 4010. Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Zaak nr 4010 Beslissing van de Derde Beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen I. Partijen 1. Klager: Red Bull GmbH, vennootschap naar Oostenrijks recht, gevestigd te 5330 Fuschl an

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland.

Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd door Boekel de Nerée, Nederland. Street One GmbH Webapply.nl DomJur 2013-979 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2013-0021 Datum: 23 juli 2013 1. Partijen Eiseres is Street One GmbH uit Celle, Duitsland, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN. Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER CONFEDERATIE BROUWERIJEN BELGIË / MEULEMAN Zaak nr. 44045 : belgianbeer.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: CONFEDERATIE BROUWERIJEN

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

In domeinnamenland is het oorlog. Door het

In domeinnamenland is het oorlog. Door het MR. H.W. DE WEIJS Interventie in domeinnamenoorlog De nieuwe ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy WIPO Arbitration and Mediation Center,Administrative Panel Decision,World Wrestling Federation

Nadere informatie

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden.

Eiser is Aktiebolaget Electrolux, gevestigd te Stockholm, Zweden, vertegenwoordigd door Melbourne IT Digital Brand Services AB, Zweden. AB Electrolux Beuk Horeca DomJur 2009-471 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2008-0050 Datum: 1 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V.

Nadere informatie

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië.

Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Eiseres is Oakley Inc., gevestigd te Foothill Ranch, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland. Oakley Inc. - Oakley Publishing DomJur 2008-388 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknr. DNL2008-0010 Datum: 30 mei 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Oakley Inc., gevestigd

Nadere informatie

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be

Beslissing van de derde beslisser. Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be Beslissing van de derde beslisser Belgische Staat / Domain Services Rotterdam B.V. Zaak nr. 44040 Cepina: belgie.be I. Partijen Klager: De Belgische Staat, vertegenwoordigd door haar Eerste Minister, Guy

Nadere informatie

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland.

Verweerder is de heer [verweerder], woonachtig te Driebergen-Rijsenburg, Nederland. Kraft Foods - verweerder DomJur 2010-525 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0044 Datum: 07-09-2009 1. Partijen Eiseres is Kraft Foods Global Brands LLC, kantoorhoudende te Northfield,

Nadere informatie

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies

Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Procedurereglement met betrekking tot de Ombudsdienst van de advocaten van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies Artikel 1. Voorwerp van het procedurereglement Onderhavig reglement regelt de procedure

Nadere informatie