Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking..."

Transcriptie

1 financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, :58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht iii Voorafgaande opmerking Inleiding Hoofdstuk I Het juridische kader Afdeling 1 Toepassing van productspecifieke regelen Afdeling 2 Toepassing van de Wet Informatiemaatschappij Diensten van de informatiemaatschappij Dienstverlener en gevestigde dienstverlener Afnemer van de dienst Afdeling 3 Bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van financiële diensten aan consumenten Overeenkomst op afstand A. Algemeen B. Georganiseerd systeem C. Toepassing van de wet op opeenvolgende verrichtingen van dezelfde aard Consument Aanbieder Financiële diensten Hoofdstuk II Voorschriften inzake reclame en promotietechnieken Afdeling 1 Het begrip reclame De Wet Handelspraktijken De Wet Informatiemaatschappij Afdeling 2 De wijze waarop de cliënt benaderd mag worden Regelen uit de Wet Handelspraktijken en sectorale wetgeving A. Het verbod op afgedwongen aankoop B. Reclamevoorschriften uit de W.H.P.C C. De toepassing van de Wet Consumentenkrediet D. Colportage en demarchage van effecten Bijzondere voorschriften voor reclame via elektronische post Afdeling 3 Vereisten waaraan reclame moet voldoen De toepassing van horizontale en sectorale regelen Specifieke regelen voor diensten van de informatiemaatschappij

2 financiele-diensten.book Page vi Thursday, October 27, :58 PM vi Hoofdstuk III Precontractuele verhoudingen Afdeling 1 Informatieverplichtingen De precontractuele informatie- en adviesverplichtingen in het algemeen Bijzondere informatieplichten die vervat liggen in sectorale wetgeving A. De verplichting om een prospectus ter beschikking te stellen B. De gedragsregelen ex artikel 26 van de Wet van 2 augustus C. Bijzondere regelen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies D. Bijzondere informatieplichten in het kredietrecht E. De aanbieding van homogene financiële diensten F. Grensoverschrijdende betalingen Bijzondere informatieplichten bij de aanbieding van financiële diensten op afstand aan consumenten A. De informatieverplichting ex artikel 83ter en 83quater W.H.P.C B. De informatieverplichting ex artikel 83quinquies W.H.P.C C. Aansprakelijkheid en sanctioneringsmechanismen Bijzondere regelen voor diensten van de informatiemaatschappij A. De informatieplichten B. Vergelijking met andere reglementering Afdeling 2 De incorporatie van de algemene voorwaarden Algemeen A. Gebruik van brief of fax B. Gebruik van internet en C. Praktijk van de financiële instellingen Bijzondere regelen bij de aanbieding op afstand van financiële diensten aan consumenten Bijzondere regelen bij de verstrekking van instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen A. Toepassingsgebied B. De verplichting de contractuele voorwaarden te verstrekken Afdeling 3 De verplichting de wederpartij te identificeren De witwaswetgeving Het gemeen recht Hoofdstuk IV De totstandkoming van de overeenkomst Afdeling 1 Formele totstandkomingsvoorwaarden Vermogensbeheer en beleggingsadvies De Wet Consumentenkrediet A. Het vereiste van een geschrift B. De ondertekening van de overeenkomst: de handtekening van de kredietgever C. De ondertekening van de overeenkomst: de handtekening van de consument D. De plaats van de handtekening van de consument in toepassing van de Wet Consumentenkrediet

3 financiele-diensten.book Page vii Thursday, October 27, :58 PM vii Afdeling 2 Plaats en tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst Belang van het tijdstip van totstandkoming Algemene regel A. Aanbod versus voorstel om een aanbod te doen B. Tijdstip van totstandkoming van overeenkomsten op afstand in het algemeen C. Bijzondere regel bij kredietovereenkomsten op afstand die onder de toepassing van de Wet Consumentenkrediet ressorteren Plaats van totstandkoming De toepasselijke wet bij grensoverschrijdende contracten Afdeling 3 Mogelijkheid om aan de overeenkomst te verzaken Verzakingsrecht en verzakingstermijn A. Algemeen B. Kredietovereenkomsten op afstand C. Bijzondere regeling voor verzekeringsovereenkomsten op afstand D. Aard van het verzakingsrecht E. Nut van een algemeen verzakingsrecht Uitzonderingen Uitoefening van het verzakingsrecht Andere overeenkomsten Uitoefening van het verzakingsrecht terwijl reeds met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is Afdeling 4 Problemen van bewijsrechtelijke aard Algemene principes Totstandkoming op afstand in de reële wereld A. Het gebruik van brieven B. Het gebruik van fax C. Telefonisch contracteren Totstandkoming op afstand in de virtuele wereld A. Schets van de regeling B. Praktische implicaties en bijzondere situaties Hoofdstuk V De uitvoering van de overeenkomst Afdeling 1 De aansprakelijkheid wegens de onbeschikbaarheid van het systeem De aansprakelijkheid in toepassing van het gemeen recht A. Resultaats- versus inspanningsverbintenis B. Aansprakelijkheid van de aanbieder voor andere partijen De aansprakelijkheid in toepassing van de contractuele voorwaarden A. Inhoud van de contractuele voorwaarden B. Rechtmatigheid van exoneratiebedingen C. Bedingen betreffende overmacht De vergoedbare schade

4 financiele-diensten.book Page viii Thursday, October 27, :58 PM viii A. Toepassing van het gemeen recht B. Beperkingen in de contractuele voorwaarden Afdeling 2 De aansprakelijkheid bij foutieve uitvoering De aansprakelijkheid in toepassing van het gemeen recht De aansprakelijkheid in toepassing van de contractuele voorwaarden De aansprakelijkheid van de aanbieder van de dienst in enkele bijzondere gevallen A. Transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen B. Grensoverschrijdende overschrijvingen C. Verrichtingen in financiële instrumenten De vergoedbare schade A. Toepassing van het gemeen recht B. Beperkingen in de contractuele voorwaarden C. Vergoedbare schade bij toepassing van bijzondere wetgeving Afdeling 3 Aansprakelijkheid voor door onbevoegde derden gegeven opdrachten Het gemeen recht De annulatie van de betaling in toepassing van de Wet Handelspraktijken De aansprakelijkheidsverdeling bij het frauduleuze gebruik van een elektronisch betaalinstrument A. Geen fysieke presentatie en elektronische identificatie B. Elektronische identificatie of fysieke presentatie van het instrument Fraude bij het gebruik van gekwalificeerde elektronische certificaten Verhouding Wet Elektronische Handtekening tot EFT-Wet Afdeling 4 Aansprakelijkheid van de financiële instelling als certificatiedienstverlener Gekwalificeerde certificaten A. Aansprakelijkheid voor de inhoud van het certificaat B. Aansprakelijkheid in geval van herroeping Niet-gekwalificeerde certificaten A. Aansprakelijkheid voor de inhoud van het certificaat B. De herroeping van niet-gekwalificeerde certificaten Afdeling 5 Aansprakelijkheid: andere aandachtspunten Afdeling 6 De informatieverplichting tijdens het bestaan van de overeenkomst Homogene financiële diensten A. Tariefwijzigingen B. Informatie over de tarieven C. Het bewijsstuk betreffende de aangerekende kosten D. Het vereiste van een schriftelijke mededeling

5 financiele-diensten.book Page ix Thursday, October 27, :58 PM ix 2. De Wet houdende de verplichting informatie te verstrekken over de debetrente Bijzondere regelen voor grensoverschrijdende overschrijvingen en transacties met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen A. De Wet Grensoverschrijdende Geldoverschrijvingen B. De Wet betreffende de transacties met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen Vermogensbeheer De bevestiging van uitgevoerde verrichtingen in financiële instrumenten Afdeling 7 Bewijsrecht Algemeen: gemeen recht en consumentenrecht Transacties met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen A. Bijhouden van een interne registratie B. Bewijs van correcte registratie C. Invloed van het aansprakelijkheidsregime Het niet-protesteren tegen op rekeninguittreksels en borderellen geregistreerde verrichtingen A. Termijn waarbinnen en vorm waarin het protest moet worden opgesteld B. Gevolgen van de afwezigheid van (tijdig) protest Hoofdstuk VI Grensoverschrijdend aanbieden van financiële diensten Afdeling 1 Het herkomstlandbeginsel Toepassingsgebied A. Diensten van de informatiemaatschappij B. Uitsluitingen relevant voor financiële diensten C. Als het herkomstlandbeginsel geen toepassing vindt Draagwijdte van het herkomstlandbeginsel A. Verplichtingen voor het land van oorsprong B. Beperkingen opgelegd door het gastland C. Afwijkingen in individuele gevallen Afdeling 2 Regulerings- en toezichtsbevoegdheden en de Richtlijn Elektronische Handel Verhouding tussen het herkomstlandbeginsel en de uitzonderingen op het principe van wederzijdse erkenning in sectorale regelgeving A. Uitzondering(en) op het principe van wederzijdse erkenning in sectorale wetgeving B. Welke regeling geniet voorrang? De vestigingsplaats van de dienstverlener en de oprichting van een bijkantoor Voorafgaande vergunningen en notificatieverplichtingen

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT

INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT INHOUDSTAFEL FINANCIEEL RECHT HOOFDSTUK I. GELD IN HET RECHT 1 Afdeling 1. Soorten geld A. Chartaal geld B. Giraal geld 2 C. Elektronisch geld 4 Afdeling 2. Betaling in geld in de verhouding tussen schuldenaar

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45

Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL IS ER PLAATS VOOR SOCIALE MEDIA OP DE WERKVLOER?... 45 i Inhoudstafel INLEIDING TOT HET MATERIEEL EN STRAFPROCEDUREEL CYBERSTRAFRECHT: UITDAGINGEN VOOR DE ADVOCATUUR...... 1 Philippe Van Linthout & Jan Kerkhofs I. Inleiding..............................................

Nadere informatie

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper

Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper Consumentenrecht : Verkopen buiten de onderneming van de verkoper (goed onderscheid kennen tss verkoop op afstand! Versch en gelijkenissen) 2 belangrijke wetten Artikel 58 e.v. WMPC Wet ambulante handel

Nadere informatie

TITEL I. - Algemene bepalingen

TITEL I. - Algemene bepalingen einde Publicatie : 2010-01-15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 10 DECEMBER 2009. - Wet betreffende de betalingsdiensten ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014 Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren Sandra Lodewijckx 25 november 2014 Anne Catteau Overzicht I. De compliance functie II. De core business van de compliance officer 1) AssurMiFID en verschillende

Nadere informatie

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008

EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 EEN EMPIRISCH JURIDISCH ONDERZOEK NAAR DE RECHTMATIGHEID VAN DE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ANNO 2008 Masterproef van de opleiding Master in de rechten Michiel Vander Beken (studentennr. 20040067) (major:

Nadere informatie

Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument

Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Beleggingen op afstand, de bescherming van de consument Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Lieven Dhaenens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening

American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening American Express - Algemene voorwaarden voor het Openen van een Rekening GTC_AC CORP_V1_NLcc 2 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3 INHOUDSTABEL VOORWAARDEN... 3 DEEL A. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2010-15 Reinhard STEENNOT Michel TISON De impact van het privaat financieel Challenging the Prudential Supervisor: liability recht op de wilsautonomie, de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN. April 2015 ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN April 2015 Algemeen reglement van de verrichtingen Drukwerk 1593 April 2015 Pagina 1 Inhoud ALGEMENE BEPALINGEN... 3 I. ALGEMENE PRINCIPES... 3 II. STAAT, RECHTSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv

ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv ALGEMEEN REGLEMENT DER VERRICHTINGEN ARGENTA SPAARBANK nv Versie d.d. 15-03-2015 Vervangt alle vorige versies Maatschappelijke zetel: RPR Antwerpen Belgiëlei 49-53 rek. 979-3548900-63 2018 Antwerpen IBAN

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2011-02 Reinhard STEENNOT Michiel DE MUYNCK Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011 January 2011 WP 2011-02 Reinhard

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies.

Cliëntenreglement. Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Cliëntenreglement Versie van 16 augustus 2013 annuleert en vervangt de voorgaande versies. Société Générale Private Banking heeft de Gedragscode van Febelfin onderschreven, die op de website van Febelfin

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten

De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 De bescherming van de belegger bij het verwerven van beleggingsdiensten Masterproef voorgelegd tot verkrijging van de graad van Master

Nadere informatie