meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &"

Transcriptie

1 meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

2

3 De 10 meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

4 Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk EG UTRECHT t: (030) f: (030) w: Contactpersoon Intellectueel Eigendom: Evert van Geldneren e: Vanzelfsprekend is de inhoud van deze brochure met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie bevat echter geen juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). De informatie vervat in deze brochure wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De Gier Stam & Advocaten kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte informatie aanvaarden. Versie 1.0 maart 2012 DGS

5 Inleiding In 1985 werd de eerste domeinnaam ooit geregistreerd: symbolics.com. Toen wist nog haast niemand wat een domeinnaam was. Ruim twee decennia later zal niemand nog ontkennen hoe belangrijk domeinnamen tegenwoordig zijn. Het Internet neemt maatschappelijk gezien een zeer belangrijke plaats in, zowel op ons werk als in ons privéleven. Domeinnamen vervullen een belangrijke functie bij het gebruik van het Internet. Zonder een goede domeinnaam is het lastiger om een bedrijf op het Internet terug te vinden. Het is je digitale adres. Met het toegenomen gebruik van domeinnamen, zijn ook de geschillen rond de domeinnaam toegenomen. Het komt regelmatig voor dat bedrijven achter het net vissen als zij hun bedrijfsnaam of merknaam als domeinnaam willen registreren, of de beschrijving van hun dienst of product. Soms komt dat omdat een ander (rechtmatig) dezelfde domeinnaam wil gebruiken, maar soms gaat het ook om zogenaamde domeinnaamkapers. Aan de hand van de volgende tien vragen bespreken wij de belangrijkste (juridische) onderwerpen met betrekking tot domeinnamen: 1. Wat zijn domeinnamen? 2. Waar kunnen domeinnamen uit bestaan? 3. Wat zijn cybersquatters en typosquatters? 4. Voor welke extensie moet ik kiezen? 5. Hoe weet je of een domeinnaam al bezet is? 6. Hoe vraag je een domeinnaam aan? 7. Wat kost een domeinnaam? 8. Kun je een domeinnaam delen? 9. Wanneer maakt een domeinnaam inbreuk? 10. Hoe vervalt een domeinnaam? De Gier Stam & pagina 3

6 1. Wat zijn Domeinnamen? Domeinnamen worden ook wel de handvatten van het Internet genoemd. Iedere computer die is verbonden met het Internet, heeft zijn eigen Internet Protocoladres: het IP-adres. Dit IP-adres is een getal dat bestaat uit vier blokken, gescheiden door punten. Het kan variëren van tot Als je een website wilt bekijken, kun je dat doen door het IP-adres in te typen van de computer waar die website op staat. Al snel kwam men echter tot de ontdekking dat het veel gemakkelijker is om een website terug te vinden (en te onthouden) wanneer het adres bestaat uit woorden en letters, die dan gekoppeld zijn aan het IP-adres. Het Domain Name System (DNS) was geboren. In dit systeem is een lijst opgenomen waarin de domeinnamen zijn gekoppeld aan de numerieke IP-adressen. In 1985 werden de eerste domeinnamen op basis van het DNS geregistreerd. Als je nu de website van De Gier Stam & Advocaten wilt bezoeken, hoef je niet haar IP-adres in te tikken, maar: (www.)degier-stam.nl. De Gier Stam & pagina 4 De 10 meest gestelde vragen over

7 2. Waar kunnen domeinnamen uit bestaan? De domeinnaam degierstam.nl bestaat uit een zogenaamd Top Level Domain en een Second Level Domain. Wat het verschil is tussen deze twee, zullen we hieronder uitleggen. Iedere domeinnaam heeft een Top Level Domain (afgekort: TLD ). Dit is het laatste stuk in de domeinnaam, achter de punt. De TLD wordt ook wel de extensie genoemd (daarover meer in vraag 4). Bij de domeinnaam van De Gier Stam & Advocaten, is dat:.nl. Als de TLD verwijst naar een land, zoals.nl (Nederland) of.be (België), dan heet dit een country code TLD (afgekort: cctld ). Als de TLD een algemene aanduiding is, zoals.com of.info, dan is het een generic TLD (afgekort: gtld ). Nederland was het eerste land waaraan een cctld werd toegekend. Op 25 april 1986 registreerde het Centrum voor Wiskunde en Informatica de eerste.nl domeinnaam: cwi.nl. Voor de TLD komt in een domeinnaam de Second Level Domain (afgekort: SLD ). Dat is de naam die men zelf mag kiezen. In ons voorbeeld is dat degierstam. Een SLD mag minimaal 2 en maximaal 63 tekens lang zijn. Die tekens mogen letters zijn, cijfers en het koppelteken. Het koppelteken mag niet aan het begin of het eind staan, of twee keer achter elkaar voorkomen. Verder zijn alle combinaties mogelijk. Domeinnamen zijn niet hoofdlettergevoelig. Sinds december 2007 is het voor de.nl-tld ook mogelijk om numerieke domeinnamen te registreren, dat wil zeggen domeinnamen die alleen maar uit cijfers bestaan. De REISinformatiegroep registreerde de eerste numerieke.nl domeinnaam: 9292.nl. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 5

8 Tot slot kan men er nog voor kiezen zelf een subdomein, of een Third Level Domain toe te voegen aan de domiennaam. Een voorbeeld hiervan is wetten. overheid.nl). De adressering kan ook nader gespecificeerd worden door een slash-teken te gebruiken in de domeinnaam, zoals degierstam.nl/contact). Je komt dan op een onderliggende pagina (achter de homepage) van een website terecht. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, maakt of www geen onderdeel uit van een domeinnaam. Sinds november 2000 worden domeinnamen niet inhoudelijk meer gecontroleerd door de instantie waar de domeinnaam wordt ingeschreven. Er wordt dus niet meer gekeken of de persoon die een domeinnaam wil registreren, ook daadwerkelijk een recht heeft op die naam (zoals een merkrecht of een handelsnaamrecht). Merken, namen van personen, zelfverzonnen combinaties of bestaande woorden in welke taal dan ook worden zonder meer geaccepteerd. Maar het feit dat de domeinnaam is geaccepteerd, betekent niet dat men hem niet later wegens inbreuk weer kwijt kan raken. De Gier Stam & pagina 6 De 10 meest gestelde vragen over

9 3. Wat zijn Cybersquatters en typosquatters? Cybersquatters en typosquatters worden ook wel - met de Nederlandse term - als domeinnaamkapers aangeduid. Cybersquatters registreren (merk)namen om die later het liefst voor een lucratief bedrag (aan de hoogste bieder) te verkopen of om mee te liften op het succes van een ander. Zo spande voetballer Ronaldinho ooit een zaak aan tegen cybersquatters die de domeinnaam ronaldhino.com gebruikten om mensen door te sturen naar online adverteerders. Hij won. Ook voormalig premier Jan Peter Balkenende trad met succes op tegen een stichting die janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl zonder zijn toestemming registreerde. Om een voorbeeld te geven van hoe lucratief deze handel kan zijn: een Amerikaanse burger die de domeinnaam pizza.com in 1994 (legaal) voor 13 euro had gekocht, verkocht deze in april 2000 weer voor 1,5 miljoen euro. En in 2009 werd voor de domeinnaam insure.com ongeveer 16 miljoen dollar neergeteld. Typosquatters zijn mensen die inspelen op tikfouten als wwwdegierstam.nl (geen punt achter www) of gooogle.nl (een o te veel). De cyber- en typosquatters veroorzaakten een nieuw fenomeen: domeinnaamhandel. Deze handel werd (en wordt) als onwenselijk ervaren, althans als het gaat om domeinnamen die inbreuk maken op rechten van anderen. De prijzen van gewilde domeinnamen liepen steeds hoger op. Door deze ontwikkeling kwam de rechtspraak over domeinnamen op gang. Over het algemeen kan uit de rechtspraak de regel worden afgeleid dat de houder van een merk- of handelsnaam in een procedure tegen cyber- of typosquatters over het algemeen aan het langste eind trekt. Waarom hebben cyber- en typosquatters dan toch nog bestaansrecht? Voor bedrijven is het vaak goedkoper om over de domeinnaam te onderhandelen, dan om een juridische procedure te starten. Om die reden besluiten ze de domeinnaam dan maar te kopen. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 7

10 4. Voor welke extensie moet ik kiezen? In vraag 2 kwam al aan de orde dat onder de extensie het allerlaatste deel van de domeinnaam wordt verstaan. Dit kan een gtld of een cctld zijn. Er zijn rond de 250 landextensies, die uiteenlopen van.ad (Andorra) tot.zw (Zimbabwe). Nederlandse inwoners of bedrijven zullen zonder enig probleem een domeinnaam met een.nl-extensie kunnen registreren. Registratie van domeinnamen met andere landextensies zal ook geen moeilijkheden met zich meebrengen. Maar voor sommige landextensies gelden bepaalde (nationale) regels. Zo kan het zijn dat natuurlijke personen in dat land moeten wonen, of dat rechtspersonen er gevestigd moeten zijn. Ook bij de gtld s kunnen niet alle extensies worden gebruikt. Zo is.mil voorbehouden aan de Amerikaanse krijgsmacht. De gtld s die wel voor iedereen beschikbaar zijn, zijn.com,.net,.org,.info,.name en.eu. Een van de redenen om voor een bepaalde extensie te kiezen, is dat de domeinnaam voor die extensie nog vrij is en voor andere extensies al wel in gebruik is. Gamma registreerde bijvoorbeeld de domeinnaam gamma.com, omdat gamma.nl al vergeven was. Van sommige extensies bestaan al erg veel domeinen. Zo wordt geschat dat bijna alle woorden uit de Engelse taal al als.com domein zijn geregistreerd. Natuurlijk kan er ook een voorkeur bestaan voor een bepaalde extensie. Commercieel aantrekkelijke landextensies zijn die van Niue, een klein eilandje in de Stille Oceaan (.nu), die van Tuvalu, een groep atollen in de Stille Oceaan (.tv) en het.tm van Turkmenistan. De extensie.com wordt allang niet meer alleen gebruikt voor commerciële organisaties, maar.org nog wel voor organisaties en.info voor websites waarop informatie wordt verstrekt. Zo kan men zich met zijn domeinnaam onderscheiden. De Gier Stam & pagina 8 De 10 meest gestelde vragen over

11 Indien men zich met de website richt op de Nederlandstalige markt, ligt het het meest voor de hand voor een.nl domeinnaam te kiezen. Voor internationaal handelen is een.com,.eu of een.net domeinnaam een goede optie. Een.org domein ligt voor de hand als het een non-profitorganisatie betreft en het laat zich raden voor wat voor soort bedrijven de nieuwe.xxx extensie is bedoeld. Of dit in de toekomst ook zo blijft, is nog maar de vraag. Zo biedt s werelds grootste domeinregistrar GoDaddy haar klanten standaard een domeinregistratie aan met de Colombiaanse TLD.co, in plaats van de generieke TLD.com. Wie weet wordt.co de nieuwe.com. Tot slot kan ook het aantal tekens van een domeinnaam de doorslag geven om voor een bepaalde extensie te kiezen. Omdat gebruikers van sociale media soms slechts een bepaald aantal tekens kunnen gebruiken (gebruikers van de dienst Twitter hebben bijvoorbeeld slechts 140 tekens tot hun beschikking), kan men ervoor kiezen om tekens te besparen door het slim registreren van domeinnamen. Zo heeft YouTube de domeinnaam youtu geregistreerd voor de Belgische TLD: achter elkaar staat er dan youtu.be. Dat zijn drie tekens minder dan de oorspronkelijke domeinnaam youtube.com. Andere voorbeelden van verkorte domeinnamen zijn Pepsi s pep.si en C-SPAN s cs.pn. Daarmee is de functie van een ctld als indicatie van een land soms deels komen te vervallen. Het eind is nog niet in zicht. De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de non-profitorganisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het maken van nieuwe TLD s, heeft aangegeven dat zij in principe openstaat voor een uitbreiding van het aantal (g)tld s. Sinds januari 2012 kan men een verzoek indienen voor het registreren van een eigen gtld. De Gier Stam & Advocaten zou bijvoorbeeld.dgs kunnen aanvragen. De ICANN beoordeelt daarna of het het verzoek voor de eigen gtld toewijst of niet. Voorlopig zijn nog wel hoge kosten gemoeid met het aanvragen en laten functioneren van een eigen gtld. Zo zag de provincie Friesland begin 2012 af van het aanvragen van een eigen.frl domein omdat werd ingeschat dat de kosten rond de 2 miljoen euro zouden liggen. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 9

12 5. Hoe weet je of een domeinnaam bezet is? Om te kijken of een.nl domeinnaam al bezet is, kan men naar de site van de Stichting Internet Domeinregistratie (www.sidn.nl) gaan. Gelijk op de homepage kan men in de ruimte achter Check mijn.nl de gewenste domeinnaam invullen. Als een domeinnaam al bezet blijkt te zijn, kan men bij het onderdeel whois aan de linkerkant van de pagina ook zien door wie de domeinnaam is geregistreerd. Op de website kan men bij het whois-onderdeel zoeken naar de beschikbaarheid van.eu domeinnamen. Bij het intypen van de zoekopdracht moet steeds het gedeelte van de domeinnaam zonder www in worden gevuld. Als men wil kijken of en door wie is geregistreerd, dan vraagt men dus op de site van het SIDN de beschikbaarheid van degierstam.nl op. De Gier Stam & pagina 10 De 10 meest gestelde vragen over

13 6. Hoe vraag je een domeinnaam aan? Iedere extensie heeft zijn eigen registry; een dienst die over die extensie waakt. Bij een.nl domeinnaam is dat bijvoorbeeld de SIDN, bij.com,.net of.org is dat Network Solutions, bij.eu is dit EURid en bij.info heet deze organisatie Afilias. Het is niet mogelijk om rechtstreeks domeinnamen bij een registry te registreren. Dat kan alleen door tussenkomst van een registrar. Dat is een onderneming die is aangesloten bij de registry, in Nederland dus bij SIDN. Een lijst van registrars staat op onder de quick links aan de zijkant. Daarnaast bestaan er bepaalde bedrijven die diensten aanbieden voor het internet, zoals het ontwerpen of draaiende houden van websites. Deze worden ook wel Internet Service Providers of ISP s genoemd. Ook ISP s kunnen helpen bij het registreren van een domeinnaam. Het is in principe niet de bedoeling dat de registrar overgaat tot wat ook wel warehousing wordt genoemd: het op grote schaal inslaan van domeinnamen die (nog) niet door klanten van de registrar zijn aangevraagd. EURid, de uitgever van.eu-tld s heeft daarom eens domeinnaamregistraties door een registrar opgeschort. EURid was namelijk van mening dat misbruik van het registratiesysteem leidt tot daling van de waarde van de domeinnamen. Als registrars zelf veel domeinnamen registreren, kunnen ze zelfs in strijd handelen met het contract dat zij heeft met zijn registry, zoals EURid. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 11

14 7. Wat kost een domeinnaam? Hoeveel het aanvragen van een domeinnaam uiteindelijk kost, is afhankelijk van een groot aantal factoren. In de eerste plaats is de prijs afhankelijk van de extensie die men gebruikt. De.fm-extensie is op het moment bijvoorbeeld erg gewild, vooral voor radiostations. Een dergelijk domein kan dan ook meer dan 5 70,- per jaar kosten. Ook domeinnamen die bestaan uit een bepaald woord kunnen meer kosten dan een gemiddelde domeinnaam. Dat kwam reeds aan de orde in vraag 3 ten aanzien van de domeinnamen pizza.com en insure.com. Voorts kan de prijs afhangen van de registrar of de ISP die men bij de registratie betrekt. Sommige ISP s zien het aanvragen van een domeinnaam meer als het begin van verdere dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het ontwerpen of hosten (online zetten) van de website die vervolgens op die domeinnaam wordt geplaatst. In dat geval rekenen zij een laag tarief. Andere zien het als een aparte dienst en vragen vaak om een hogere vergoeding. Ook kan de prijs afhankelijk zijn van de service die verder wordt verleend. Over het algemeen zullen de prijzen van een domeinnaam tussen de 5 5,- en de 5 150,- per jaar liggen. De Gier Stam & pagina 12 De 10 meest gestelde vragen over

15 8. Kun je een domeinnaam delen? Een domeinnaam kan maar één keer worden aangevraagd. Dat kan onhandig zijn, als iemand een domeinnaam wil gebruiken die al is geregistreerd. In zo n geval kan men ervoor kiezen dus op vrijwillige basis om samen de domeinnaam te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig als een stad dezelfde naam heeft als een verzekeraar, zoals in het geval van Winterthur. Als men winterthur.ch bezoekt, ziet men op de homepage aan de linkerkant de verwijzingen naar de stad, en aan de rechterkant naar de verzekeraar. Ook kan de rechter bevelen dat een domeinnaam gedeeld moet worden, zoals bij scrabble.com. De ene helft van de site leidt naar Hasbro, die houder is van de rechten op Scrabble in de VS en Canada. De andere leidt naar concurrent Mattel, die merkgerechtigd is in de rest van de wereld. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 13

16 Wanneer maakt een 9. domeinnaam inbreuk? Er is geen speciale Domeinnamenwet, met regels waarin wordt bepaald wanneer er sprake is van een onrechtmatig geregistreerde domeinnaam en wanneer niet. De vraag of er sprake is van een onrechtmatig geregistreerde domeinnaam, wordt vaak beantwoord aan de hand van het merkenrecht, het handelsnaamrecht of het onrechtmatige daadsrecht. Vroeger ging men voor conflicten over domeinnamen altijd naar de rechter. Sinds 2003 is echter speciaal voor domeinnamen een geschillenbeslechtingsprocedure in het leven geroepen. Tegenwoordig kan de houder van een merk of handelsnaam dus kiezen of hij net als bij normale inbreukzaken een procedure start bij de rechter, of dat hij de zaak laat beoordelen door een geschillenbeslechter. In de brochures met De 10 meest gestelde vragen over het Merkenrecht en het Handelsnaamrecht wordt uitgelegd hoe een procedure voor de rechter in zijn werk gaat. In deze brochure zal worden ingegaan op de geschillenbeslechtingsprocedure. Het is afhankelijk van de extensie van een domeinnaam tot welke geschillenbeslechter men zich kan wenden. Voor onder andere.nl en.com domeinnamen kan men terecht bij de World Intellectual Property Organization (WIPO), voor.eu domeinnamen bij het Czech Arbitration Court (CAC) en voor domeinnamen met een.co.uk extensie bij Nominet, SIDN biedt een speciale geschillenregeling voor.nl-domeinnamen. Dit zijn de regels op grond waarvan wordt beoordeeld of de domeinnaam moet worden overgedragen of niet. Deze regeling kent ook een mediationprocedure. De procedure voor.nl domeinnamen wordt ook bij de WIPO gevoerd. De Gier Stam & pagina 14 De 10 meest gestelde vragen over

17 Over het algemeen zijn geschillenbeslechtingsprocedures volledig digitaal: Alle stukken worden per aan de geschillenbeslechter gezonden. Het verschil tussen het uitvechten van een domeinnaamgeschil bij de rechter of bij een geschillenbeslechter is dat bij een geschillenbeslechtingsprocedure slechts overdracht van de domeinnaam kan worden gevorderd. Bij een rechter kan daarnaast ook om schadevergoeding of vergoeding van de proceskosten worden verzocht. Voordelen van de geschillenbeslechtingsprocedure zijn dat deze vaak sneller (gestreefd wordt naar een behandeling binnen 2 maanden) en goedkoper zijn dan een procedure bij de rechter. De kosten verschillen per geschillenbeslechter, het aantal domeinnamen waarvan men overdracht vordert en het aantal personen dat zich over de zaak buigt. Meestal kan de eisende partij kiezen of hij de zaak laat behandelen door één of door drie geschillenbeslechters. Geschillenbeslechters worden vaak ook wel panelleden genoemd. Over het algemeen bedragen de kosten rond de $1.500 voor een tot vijf domeinnamen en behandeling door een geschillenbeslechter tot $5.000 voor zes tot tien domeinnamen en behandeling door drie geschillenbeslechters. Bij een groot aantal domeinnamen wordt apart een bedrag afgesproken met de geschillenbeslechter. Bij de WIPO is dit vanaf tien domeinnamen. Bij.eu domeinnamen pas vanaf eenenvijftig. De partij die overdracht vordert van de domeinnamen moet vaak ook de kosten betalen voor de geschillenbeslechtingsprocedure, zelfs als later blijkt dat hij de procedure terecht is begonnen en de domeinnamen aan hem worden toegewezen. De verwerende partij hoeft over het algemeen geen vergoeding te betalen aan de geschillenbeslechter. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 15

18 Bij de beoordeling of een houder van een domeinnaam deze ten onrechte heeft geregistreerd en moet overdragen aan de rechthebbende, wordt over het algemeen naar de volgende drie punten gekeken: 1. Is de domeinnaam identiek aan of stemt deze verwarringwekkend overeen met het merk en/of handelsnamen van de klager? 2. Heeft de verweerder een eigen recht, dat het gebruik van de domeinnaam rechtvaardigt (zoals een (eerdere) handelsnaam)? 3. Is de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd? En bij sommige geschillenbeslechters: Wordt de domeinnaam op dit moment te kwader trouw gebruikt? Te kwader trouw wil zeggen dat deze enkel is geregistreerd om het gebruik van die domeinnaam door een ander te verhinderen of om op het succes van de ander mee te liften. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn als men op de website alleen advertenties heeft geplaatst. Een voorbeeld van een zaak waarin aan al deze regels was voldaan, was die van een Nederlander die de domeinnaam facebook.nl had geregistreerd. De WIPO oordeelde dat deze moest worden afgegeven aan Facebook Inc. Ook in de zaak van Unilever tegen Name Space werd aangenomen dat een aantal domeinnamen ten onrechte was geregistreerd. Name Space had domeinnamen als glorix.nl, calvin-klein.nl en vienetta.nl geregistreerd. Deze domeinnamen zijn identiek aan merken van Unilever. Bovendien ontnam Name Space Unilever de mogelijkheid de namen zelf te registreren en was dus te kwader trouw, aldus de WIPO. Een voorbeeld van een zaak waarin wel een eigen recht werd aangenomen op een domeinnaam (en er dus geen sprake was van een onrechtmatige registratie) is de zaak van een man die al van kinds af aan de bijnaam Penguin had en aannemelijk kon maken dat hij niets met boeken deed. Toen hij eerder de domeinnaam penguin.org registreerde, kon Penguin Books Ltd. daar niet met succes tegen optreden. Ook toen men het domein ariel.nl registreerde om daar informatie te verschaffen over de Hebreeuwse leeuw van God Ariël, werd een dergelijk eigen recht aangenomen en kon wasmiddelfabrikant Ariël niets De Gier Stam & pagina 16 De 10 meest gestelde vragen over

19 tegen die registratie doen. Ook de fan van de Franse technoproducer en DJ Laurent Garnier ging vrijuit toen parfummerk Garnier een aanspraak deed op de domeinnaam. Op het moment dat de domeinnaamhouder contact opneemt met een organisatie en probeert het domein (voor een fiks bedrag) te koop aan te bieden, is dat vaak een indicatie dat het hier een registratie of gebruik te kwader trouw betreft. Statistisch gezien is het meestal de merkhouder die aan het langste eind trekt in een procedure. Domeinnamen De Gier Stam & pagina 17

20 10. Hoe vervalt een domeinnaam? De houder van een domeinnaam kan altijd afstand van zijn domeinnaam doen door hem op te zeggen. Daartoe richt hij een schriftelijke verklaring tot degene bij wie hij zijn domeinnaam heeft geregistreerd, dus zijn registrar of ISP. Het domein wordt dan verwijderd bij de registry. Als het domein dan ook technisch wordt opgeheven, bestaat het officieel niet meer. Ook vervalt (het recht op) een domeinnaam indien men de verschuldigde bijdrage niet betaalt, of de periode laat verstrijken waarin de domeinnaam na het aflopen van de overeengekomen termijn verlengd had moeten worden. Nadat het domein verlopen is, volgt voor De 10 meest domeinen een periode die ook wel redemption period of quarantaine-periode wordt genoemd. Het domein wordt gedurende een aantal dagen (meestal tussen de 30 en 45) op slot gezet, en alleen degene die als laatste de domeinnaam heeft geregistreerd, kan dat slot er vanaf halen. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door alsnog de verschuldigde bijdrage te betalen of akkoord te gaan met verlenging. Als een voormalig domeinnaamhouder geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan wordt de domeinnaam na die periode volledig vrijgegeven en kan hij weer door anderen worden geregistreerd. De Gier Stam & pagina 18

21 Op de hoogte blijven? Via de website van De Gier Stam & Advocaten (www.degierstam.nl of ) verschijnen regelmatig digitale brochures met De 10 meest gestelde vragen over. Op dit moment zijn op het gebied van het intellecteel eigendomsrecht brochures te downloaden over het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en naburige rechten. Ook op het gebied van ICT, arbeidsrecht en productregelgeving zijn er diverse brochures beschikbaar. De volgende uitgaven van De 10 meest gestelde vragen over worden bekend gemaakt in onze nieuwsbrieven. Wilt u deze automatisch (gratis) per ontvangen? Stuur dan een (een lege is voldoende) naar Domeinnamen De Gier Stam & pagina 19

22 De Gier Stam & pagina 20

23

24