meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &"

Transcriptie

1 meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

2

3 De 10 meest gestelde vragen over Merkenrecht De Gier Stam &

4 Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus AV UTRECHT t: (030) f: (030) e: w: Contactpersoon merkenrecht: Evert van Gelderen Vanzelfsprekend is de inhoud van deze brochure met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie bevat echter geen juridisch advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen). De informatie vervat in deze brochure wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De Gier Stam & Advocaten kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze brochure verstrekte informatie aanvaarden. Versie 1.3 november 2010 DGS

5 Inleiding Iedereen is bekend met merken. Rituals, Wolky en De Gier Stam & Advocaten zijn daar voorbeelden van. Merken zijn niet weg te denken uit het straatbeeld. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in het dagelijks leven, maar ook in het handelsverkeer. Merken hebben verschillende functies, zoals een herkomstfunctie (je weet van wie het product afkomstig is) of een vertrouwensfunctie (het is van een bepaald merk, dus het zal goed zijn). Maar merken gaan verder. Sommige merken bieden een way of life. Een bekend en/of een sterk merk is voor een onderneming van onschatbare (commerciële) waarde. Het is dan ook niet vreemd dat juridische geschillen over merken regelmatig de publiciteit halen. Het merkenrecht is uitgebreid en complex. Aan de hand van tien vragen zullen om die reden enkel de basics van het Merkenrecht aan bod komen. De volgende tien vragen worden in deze brochure besproken: 1. Wat is een merk(recht)? 2. Waar geldt het merk? 3. Wat zijn de vereisten voor een merk? 4. Hoe wordt een merk verkregen? 5. Wat kost een merk? 6. Wat kan ik met een merk? 7. Kan een geur, kleur of klank een merk zijn? 8. Kan ik een Merkenrecht overdragen? 9. Wat is een merklicentie? 10. Wanneer eindigt een merk? Merkenrecht De Gier Stam & pagina 3

6 1. Wat is een merk(recht)? De herkomstfunctie en de vertrouwensfunctie van een merk kwamen in de inleiding van deze brochure al aan bod. Het Merkenrecht beschermt echter niet alleen/primair de consument. Het Merkenrecht heeft juist de bedoeling de houder van het merk te beschermen. Hij kan met behulp van een Merkenrecht namelijk voorkomen dat een ander er met zijn merk vandoor gaat, of een teken (woord of logo) gebruikt dat teveel overeenstemt. In de praktijk bestaan er verschillende soorten merken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen woordmerken, beeldmerken en vormmerken. Dat zijn merken die respectievelijk bestaan uit tekst (een woord of een naam), bestaan uit een tekening of symbool (bijvoorbeeld het logo van De Gier Stam) of bestaan uit driedimensionale vormen (het flesje van Coca Cola). Een Merkenrecht is kort gezegd het recht van de merkhouder (een onderneming of een natuurlijke persoon) om als enige ( met uitsluiting van ieder ander ) een merk te mogen gebruiken en op commerciële wijze te exploiteren. Zo mag niemand anders dan Rituals badschuim verkopen met het logo van Rituals erop, niemand anders schoenen onder het merk Wolky verhandelen en zal De Gier Stam & Advocaten niet hoeven dulden dat een ander advocatenkantoor dezelfde naam gebruikt. Naast het merk van de afzonderlijke merkhouder, het zogenaamde individuele merk, bestaan er ook collectieve merken (hoewel die minder vaak voorkomen). Het wolmerk is een voorbeeld van zo n collectief merk. Alleen diegenen die voldoen aan de gestelde eisen, mogen dat logo op hun producten afbeelden. De Gier Stam & pagina 4 De meeste gestelde vragen over

7 2. Waar geldt een merk? Een (rechts)persoon die een merk wil deponeren, kan zelf kiezen in welke landen dat merk beschermd dient te worden. Met andere woorden: de territoriale gelding van een merk kan zo groot worden gemaakt (of zo klein worden gehouden) als men zelf wenst. Uiteraard is bescherming voor een groot aantal landen veel kostbaarder, dan bijvoorbeeld bescherming in alleen Duitsland (zie hierna vraag 5). Nederland Er bestaat geen Nederlands Merkenrecht (dus voor Nederland alleen). Wel een Beneluxmerk. Voor het depot van een Beneluxmerk kun je terecht bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) te Den Haag. Het merk wordt dan tegelijk voor België, Nederland en Luxemburg ingeschreven, zodat de merkhouder tegen inbreuk in alle drie de landen (tegelijk) op kan treden. Europa Voor bescherming in de gehele Europese Unie kan een zogenaamd Gemeenschapsmerk worden aangevraagd. Dat kan worden gedaan bij het OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) te Alicante, Spanje. Het Gemeenschapsmerk is gemakkelijk, want in één klap levert het bescherming op in alle 27 landen die momenteel lid zijn van de Europese Unie. De rest van de wereld Het is ook mogelijk om een internationale aanvraag te doen. Daarvoor kan de aanvrager terecht bij het WIPO (World Intellectual Property Organization) te Genève, Zwitserland. Als een onderneming haar merk bijvoorbeeld in Nederland, de Verenigde Staten en Mexico zou willen beschermen, dan kan dat in één aanvraag. Bij het WIPO kan op dit moment voor 184 landen, uiteenlopend van Albanië tot Zambia, een merk worden aangevraagd. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 5

8 3. Wat zijn de vereisten voor een merk? Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zo zegt het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Het belangrijkste vereiste dat aan een merk gesteld wordt, is het onderscheidend vermogen. Dat wil zeggen, dat een merk geschikt moet zijn om een product/ dienst van andere producten/diensten te onderscheiden en om te laten zien dat het product/dienst afkomstig is van een bepaalde onderneming. Als men over het onderscheidend vermogen wil oordelen, kijkt men naar de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument. Een teken dat te eenvoudig is en vaak wordt gebruikt, bijvoorbeeld alleen een stip, cirkel of een vierkant zal niet snel onderscheidend zijn. Daarnaast mag een merk het product of de dienst niet beschrijven. Een voorbeeld: Het merk appel voor appels is beschrijvend en zal dus als merk worden geweigerd. Maar het merk appel voor computers is wél mogelijk. Een ander vereiste is dat een merk nooit in strijd mag zijn met de goede zeden of de openbare orde. Een scheldwoord inschrijven kan dus niet. Ook mag het merk niet misleidend zijn voor het publiek. Als het publiek het merk ziet, mag het geen onjuiste indruk krijgen ten aanzien van de aard, de herkomst of de kwaliteit van de producten of diensten. Ook vlaggen, wapens of andere officiële emblemen van staten of internationale organisaties kunnen over het algemeen niet worden gemonopoliseerd (denk bijvoorbeeld aan de EU-vlag) en dus niet worden ingeschreven. De Gier Stam & pagina 6 De meeste gestelde vragen over

9 4. Hoe wordt een merk verkregen? In Europa en de Benelux kan alleen een merk worden verkregen door depot en inschrijving in een merkenregister. Alleen degene met een ingeschreven merk kan optreden tegen inbreuk, daar is de wet heel duidelijk in. Dit in tegenstelling tot landen als Peru, Noord Amerika en Colombia, waarbij het recht al ontstaat door het enkele eerste gebruik. Het verloop van een inschrijving is als volgt: Eerst doet men aanvraag tot inschrijving, het zogenaamde verrichten van een depot. Het BBIE of het OHIM kijken dan of de formele gegevens aanwezig zijn, zoals de naam en het adres van de deposant, het merk, en een omschrijving van de waren of diensten. Als alles in orde is, wordt de aanvraag tot inschrijving gepubliceerd. Ook buigt het betreffende merkenbureau zich inhoudelijk over de inschrijving en gaat het na of het (toekomstige) merk valt onder van één van de weigeringsgronden en of er eerdere inschrijvingen voor dat merk zijn verricht. Als het merkenbureau bijvoorbeeld oordeelt dat het merk beschrijvend is, wordt de inschrijving geweigerd. Het merkenbureau kan echter niet weigeren het merk in te schrijven als het ontdekt dat het al eerder door een ander is gedeponeerd. Alleen de houder van die eerdere inschrijving kan bezwaar aantekenen. Na de publicatiedatum heeft een dergelijke oudere merkhouder daar twee maanden de tijd voor. Dat wordt oppositie genoemd. Als alle stappen met succes zijn doorlopen, wordt het merk geaccepteerd en wordt het door het merkenbureau officieel ingeschreven. Tegenwoordig bestaat er voor de Benelux, naast de gebruikelijke manier van inschrijven, ook de mogelijkheid tot een spoedinschrijving. Men krijgt dan al binnen enkele dagen een Merkenrecht, waardoor men ook eerder tegen inbreuk op kan treden. Als later echter blijkt dat het merk niet aan de vereisten voldoet, bijvoorbeeld als het onderscheidend vermogen ontbreekt, kan het weer worden doorgehaald. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 7

10 Een merk wordt gedeponeerd voor bepaalde waren of diensten met behulp van de zogenaamde klassenindeling (indeling in categorieën). In de Nice Classificatie, een internationaal gebruikte en algemeen aanvaarde standaard, worden de verschillende klassen aangeduid. Als de merkhouder zijn merk wil registreren, moet hij in de aanvraag aangeven voor welke klassen hij bescherming zoekt en, binnen die klassen, nader omschrijven voor welke producten/diensten hij zijn merk wil gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor cosmetica (klasse 3), kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels (klasse 25) of juridische diensten (klasse 42). De Gier Stam & pagina 8 De meeste gestelde vragen over

11 5. Wat kost een merk? Hoeveel het kost om een merk in te schrijven, is afhankelijk van het gebied waarin men dat merk beschermd wil hebben. Een indicatie: indien de houder zijn merk alleen in de Benelux wil inschrijven, betaalt hij zo n # 240 voor de inschrijving zelf. Indien een Europees merk wordt aangevraagd, dan vraagt het OHIM daar rond de # voor. Bij internationale inschrijving geldt dat de zogenaamde basisinschrijving in eigen land ongeveer # 600 kost. Voor ieder land en iedere klasse waarvoor men het merk dan extra wil inschrijven, wordt een aanvullende vergoeding in rekening gebracht. Bescherming in Australië kost bijvoorbeeld rond de # 250, bescherming in Finland zo n vijftig euro minder, en uiteindelijk kan dit oplopen tot # indien men het merk in alle landen, in kleur, in drie klassen in wil laten schrijven. Het inschrijven van een merk zou men in principe zelf kunnen doen. Indien men er echter zeker van wil zijn dat alles goed gaat, kan ook een deskundige in de arm worden genomen. De Gier Stam & Advocaten doet zelf geen merkinschrijvingen. Wel hebben wij (nauwe) contacten met gespecialiseerde merkgemachtigden die dat wel doen en waar we u op verzoek mee in contact kunnen brengen. De kosten van het inschakelen van een merkgemachtigde komen bovenop de standaard inschrijfkosten. Hoe hoog die extra kosten zijn, kan per merkgemachtigde verschillen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 9

12 6. Wat kan ik met een merk? De primaire functie van het merkenrecht is het bieden van de mogelijkheid aan de merkhouder om zijn producten en diensten te onderscheiden van die van anderen en daarvoor juridische bescherming te bieden. Hij mag anderen dus verbieden om hetzelfde te doen. Wat houdt dit concreet in? Ten eerste kan de merkhouder het gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken verbieden, indien onder exact hetzelfde merk of teken exact hetzelfde product wordt verkocht. Deze wijze van onrechtmatig gebruik van het merk wordt ook wel namaak genoemd, of piraterij. Verder kan worden opgetreden indien een overeenstemmend teken voor producten of diensten wordt gebruikt, die (soort)gelijk zijn aan de producten of diensten van de merkhouder, indien door dat gebruik bij het publiek verwarring kan ontstaan. In sommige gevallen kan zelfs opgetreden worden indien een merk voor producten of diensten wordt gebruikt die niet lijken op die van de merkhouder. Het moet dan in ieder geval gaan om een bekend merk. In de Benelux (dus niet bij een Europees of internationaal merk) is er nog een laatste categorie. Een merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van het merk als het weliswaar niet gebruikt wordt ter onderscheiding van waren of diensten (zoals bij de eerste 3 gevallen), maar indien er kort gezegd afbreuk wordt gedaan aan het merk of er ongerechtvaardigd voordeel uit getrokken wordt. Naast deze verbodsacties, kan de merkhouder ook een vergoeding vorderen voor de schade die hij als gevolg van het onrechtmatige gebruik lijdt. In bepaalde gevallen kan gekozen worden voor winstafdracht. Voorts zijn er allerlei nevenvorderingen mogelijk, zoals inzage in (inkoop-/verkoop)administratie, een recall en een volledige proceskostenveroordeling. De Gier Stam & pagina 10 De meeste gestelde vragen over

13 Over de volledige proceskostenveroordeling nog het volgende. Op het gebied van de intellectuele eigendom, waartoe het merkenrecht behoort, is het door Europese regelgeving sinds 1 mei 2007 mogelijk om alle (redelijk) gemaakte kosten, inclusief de advocaatkosten, vergoed te krijgen. Dat wil zeggen, dat degene die de procedure verliest (dat geldt zowel voor de eiser als de gedaagde), veroordeeld wordt in de kosten. Voor wat betreft de advocaatkosten; de Nederlandse rechters hebben in overleg bedragen vastgesteld waarbinnen de vergoeding van de advocaatkosten kan liggen. Afhankelijk van de complexiteit en het soort zaak kan de verliezende partij worden veroordeeld om een bedrag tussen # en # aan de andere partij te betalen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 11

14 7. Kan een geur, kleur of klank een merk zijn? In redelijk recente rechtspraak is uitgemaakt dat klanken en kleuren onder bepaalde (strikte) voorwaarden als merken zijn te deponeren, maar dat geurmerken niet worden geaccepteerd. Het verschil is gelegen in de omstandigheid, dat een kleur kan worden aangeduid door middel van een kleurcode en klanken door middel van een notenbalk. Aangezien er geen manier is om geuren op een eenduidige manier te omschrijven (de zogenaamde grafische voorstelbaarheid ), worden geuren niet als merk geaccepteerd. De Gier Stam & pagina 12 De meeste gestelde vragen over

15 8. Is een merk overdraagbaar? Een merk kan door de merkhouder overgedragen worden aan een ander. Een merk kan (ook) worden verkocht. Het is niet nodig dat de hele onderneming mee overgedragen wordt. Het merk kan dus onafhankelijk worden overgedragen. In plaats van de (oorspronkelijke) merkhouder mag nu de ander aan wie hij overdraagt het merk gaan gebruiken en handhaven. De overdracht moet schriftelijk worden vastgelegd in een akte en door beide partijen worden ondertekend. De overdracht moet dan wel betrekking hebben op het hele gebied waarop de betreffende merkinschrijving betrekking heeft, anders is hij nietig. Overdracht van bijvoorbeeld een Benelux-merk alleen voor Nederland of overdracht van een Europees merk met uitzondering van Italië en Portugal, kan dus niet. Wel kan men er voor kiezen een deel van het merk in de zin van klassen - over te dragen. Stel een merk is gedeponeerd voor kleding en voor sanitair, dan kan ook alleen het merk voor sanitair worden overgedragen. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 13

16 9. Wat is een merklicentie? Een licentie is een overeenkomst tussen de merkhouder en een ander waarin wordt afgesproken (met andere woorden: waarin toestemming wordt verleend) dat die ander gebruik mag maken van het betreffende merk(recht). In ruil daarvoor zal die ander vaak een vergoeding betalen. Het verschil tussen overdracht van het Merkenrecht en een licentie is, dat bij een licentie de oorspronkelijke merkhouder de eigenaar van het merk blijft en dat bij overdracht de rechten eigendom van de koper worden. Een licentie kan niet-exclusief zijn. Dan kunnen er bijvoorbeeld meerdere licentienemers zijn, of de merkhouder gebruikt het merk samen met de licentienemer (bijvoorbeeld via een geografische indeling). Een licentie kan ook exclusief zijn. Zelfs zo exclusief dat de merkhouder zelf het merk ook niet meer mag gebruiken. Omdat de licentie eeuwigdurend kan zijn, komt een dergelijke licentie dan feitelijk nagenoeg overeen met overdracht. De merkhouder kan tegen zijn eigen licentienemer optreden, indien deze handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst. Bijvoorbeeld als de duur van de licentieovereenkomst wordt overschreden, of het grondgebied, of als andere producten of diensten worden aangeboden dan was overeengekomen. Voor een licentie gelden, in tegenstelling tot bij overdracht van een merk, geen vormvereisten, zoals een akte. Ook mondelinge merklicenties zijn dus geldig. Een licentie die echter niet is ingeschreven in het Merkenregister is weliswaar geldig, maar heeft geen werking tegenover derden. Daarnaast is de inschrijving van de licentie om een andere reden nodig. Indien een licentienemer (naast de merkhouder) schadevergoeding wenst te eisen tegen een inbreukmaker, dan zal de licentie eerst ingeschreven dienen te worden in het Merkenregister. De Gier Stam & pagina 14 De meeste gestelde vragen over

17 10. Wanneer eindigt een merk? Het recht op een merk kan in principe eeuwig duren, zolang maar aan alle in vraag 3 beschreven voorwaarden wordt voldaan en zolang de merkhouder de termijn telkens verlengt. Als de merkhouder zijn merk deponeert, wordt het namelijk voor 10 jaar ingeschreven. Daarna zal hij het steeds, als die periode van 10 jaar af dreigt te lopen, met 10 jaar kunnen verlengen. Doet de merkhouder dat niet, dan vervalt zijn recht op het merk. Als hij zijn recht niet verlengt, zal hij dus ook niet langer op kunnen treden tegen inbreukmakers. Voordat de termijn van 10 jaar is afgelopen, kan de merkhouder eveneens te allen tijde beslissen dat hij niet langer een recht op een merk wil. Vrijwillige doorhaling wordt dat genoemd. Ook kan door anderen doorhaling van het merk worden verzocht. Indien er vijf achtereenvolgende jaren niets of nauwelijks iets met het merk wordt gedaan, zonder dat daar een goede reden voor is, kunnen zij de rechter daar om verzoeken. De rechter kijkt dan of er sprake is van een normaal gebruik van het merk in het economische verkeer. Van product tot product is verschillend wanneer dat zo is. Mocht de merknaam verworden zijn tot soortnaam, kan een derde om doorhaling van het merk verzoeken. Verwatering wordt dit genoemd. Van verwatering is kort gezegd sprake als de consument die de merknaam hoort, niet langer aan de fabrikant denkt, maar aan het soort product. Voorbeelden van merknamen die later soortnamen zijn geworden, zijn Waxine, Hagelslag en Frisbee. Om verwording van zijn merknaam tot soortnaam te voorkomen, kan een merkhouder optreden tegen eenieder die zijn merknaam gebruikt om een bepaald product/dienst aan te duiden, en niet het merk zelf. Ook moet hij zelf consequent zijn in het gebruik van de merknaam voor zijn product/dienst. De merkhouder moet dus ook zelf oppassen dat de merknaam niet gebruikt wordt als aanduiding van het soort product/dienst. Merkenrecht De Gier Stam & pagina 15

18 Op de hoogte blijven? Via de website van De Gier Stam & Advocaten ( onder downloads ) verschijnen regelmatig digitale brochures met De 10 meest gestelde vragen over. De 10 meest gestelde vragen over Auteursrecht is bijvoorbeeld al te downloaden. Over in ieder geval de volgende IE-onderwerpen zullen nog brochures verschijnen: Handelsnaamrecht; Modellenrecht; Octrooirecht. Ook op het gebied van arbeidsrecht en productregelgeving zijn inmiddels ook een aantal brochures verschenen. De volgende uitgave van De 10 meest gestelde vragen over automatisch (gratis) per mail ontvangen? Stuur dan een mail (een lege is voldoende) naar Voor meer actuele informatie over intellectuele eigendom: De Gier Stam & pagina 16 De meeste gestelde vragen over

19

20

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Functies merken. Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Merken spelen een zeer grote rol in het economische verkeer. Ze zijn onmisbaar en het gebruik ervan is zo vanzelfsprekend, dat ondernemers zich soms onvoldoende realiseren van hoeveel betekenis merken

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Auteursrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Auteursrechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven

Aangenaam. Sharinne Ibrahim Floor de Roos. Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven Aangenaam Sharinne Ibrahim Floor de Roos Handelsrecht (Intellectuele eigendom en ICT-recht, Contracten) Vestiging Venlo en Eindhoven 1 Intellectuele eigendom Handelsnaamrecht * Merkenrecht * Auteursrecht

Nadere informatie

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming.

Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. 1. Wat is een merk? Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding van de producten en/of diensten van een onderneming. Met een teken wordt bedoeld: een herkenbaar iets dat de handelaar gebruikt om

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN

8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN 8.11.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 299/25 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/95/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Nadere informatie

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl

Koninginnegracht 19, Den Haag Kanaalpad 69, Apeldoorn 070-3105600. patents@vriesendorp.nl www.vriesendorp.nl 1 Het ontwerpen en op de markt brengen van producten in een veelheid van vormen en verschijningen is een wezenlijk kenmerk van onze economie. De ontwikkeling en realisering van een nieuwe uitvoering van

Nadere informatie

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving

Toelichting bij formulier Vernieuwing van een Benelux-Merkinschrijving Blad 1 van 3 Lees vóór het invullen van iedere vraag eerst het overeenkomstige onderdeel van de toelichting. Puntsgewijze toelichting 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie-

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033

Merkenrichtlijn. http://www.strijpadvocatuur.nl. Publicatieblad Nr. L 299 van 08/11/2008 blz. 0025-0033 Merkenrichtlijn Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie) Voor de EER relevante

Nadere informatie

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Wet merken BES 1 Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Artikel 2

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. HOOFDSTUK II Individuele merken. Artikel 5

HOOFDSTUK I Algemeen. HOOFDSTUK II Individuele merken. Artikel 5 Geconsolideerde tekst van de Merkenlandsverordening, zoals gewijzigd door de Landsverordening Bureau Intellectueel Eigendom. Deze tekst is opgesteld door het Bureau Intellectueel Eigendom. De geconsolideerde

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER

TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER TOELICHTING OP HET DEPOTFORMULIER De toelichting bij het depotformulier is genummerd in de volgorde van de punten op het formulier. 1 Uw referenties Bij uw referentie vermeldt u uw eigen referentie- of

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Europees Parlement en de Raad Onderwerp Eerste Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten Datum 21 december 1988 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam?

Wie geniet bescherming van zijn handelsnaam? Bescherm uw handels -, vennootschaps - en merknaam Naambekendheid is voor de handelaar van onschatbare waarde. Consumenten, klanten en leveranciers kopen producten van een bepaald merk of drijven handel

Nadere informatie

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Marloes Meddens-Bakker Klos Morel Vos & Reeskamp Introductie Bij de naamgeving van farmaceutische producten

Nadere informatie

ARREST. Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Procestaal: Nederlands ARRET. Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle

ARREST. Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Procestaal: Nederlands ARRET. Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2010/7/8 ARREST Inzake: Intres Belgium Tegen: Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Procestaal: Nederlands ARRET En cause : Intres Belgium Contre:

Nadere informatie

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026

Stichting VVV Groep Nederland v. Verweerder. Zaaknr. DNL2009-0026 Stichting VVV Groep Nederland - verweerder DomJur 2010-559 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0026 Datum: 24-06-2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Stichting VVV Groep Nederland

Nadere informatie

WHITE PAPER MERKENRECHT

WHITE PAPER MERKENRECHT a publication of WHITE PAPER MERKENRECHT De ins en outs van merkbescherming voor ondernemers WHITE PAPER MERKENRECHT De ins en outs van merkbescherming voor ondernemers Waarom is deze white paper interessant

Nadere informatie

Recht week 1 15-4-2013

Recht week 1 15-4-2013 Recht week 1 15-4-2013 Intellectueel eigendomsrecht * Uitsluitend recht van de mens op de producten van zijn denkarbeid * Geestelijk eigendom (want gaat over wat je denkt, eigenaar van eigen ideen) * een

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-merkenregister Blad 1 van 5 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T. Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) PE-CO S 3634/2/08 REV /0264 (COD) LEX 921 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 oktober 2008 (OR. fr) 2006/0264 (COD) LEX 921 PE-CO S 3634/2/08 REV 2 CODIF 62 PI 21 CODEC 530 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD

Nadere informatie

VERLEDEN. verleden. heden. toekomst. Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht

VERLEDEN. verleden. heden. toekomst. Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht Vormmerken uit vorm? De toekomst van vormmerken in het merkenrecht PFO Merken Masterclass Den Haag 26 november 2015 Erwin Haüer verleden. heden. toekomst. VERLEDEN. WAT IS EEN MERK? Als individuele merken

Nadere informatie

Van mijn kleur moet je afblijven!?

Van mijn kleur moet je afblijven!? Van mijn kleur moet je afblijven!? Studiedag kleur & communicatie ICC Gent 14 maart 2008 Wat te verwachten? Wat te verwachten? Korte schets van beschermingsmogelijkheden Heel wat voorbeelden Mijn visie

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht

Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Welkom Kennisontbijt 16 februari 2011 Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Intellectuele Eigendom Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl

Nadere informatie

MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding

MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding MERK GEWEIGERD?! Hoe kun je dat voorkomen? onderscheiden vermogen - vergelijkbare merken - misleiding waarom? Het gebeurt dagelijks ontelbare keren. Merken die worden ingediend, maar worden geweigerd.

Nadere informatie

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS).

Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna: DAS). Voorwaarden MERKZEKER! 1. De voorwaarden van MERKZEKER! 1.1. MERKZEKER! is een initiatief van Novagraaf Nederland BV (hierna: Novagraaf) en DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V (hierna:

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Wat doet het BBIE? Registreren van merken en modellen, vastleggen van ideeën Voorlichting Geen juridische adviezen 2010: wet merken BES www.caribie.nl

Nadere informatie

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. Herbalife International - verweerder DomJur 2011-646 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0066 Datum: 31-01-2011 1. Partijen Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Naburige rechten De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk

1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1 Beleidsregels inzake gebruik Woord- en Beeldmerk 1.1 Uitgangspunten 1. Het Woord en Beeldmerk SnelStart is officieel gedeponeerd in het Merkenregister voor de Benelux landen 2. Het gebruik van het Woord-

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 17 oktober 2007 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 17 oktober 2007 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 283193 / HA ZA 07-744 Vonnis van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht PARFUMERIE DOUGLAS GMBH, gevestigd

Nadere informatie

Eenvormige Beneluxwet op de merken

Eenvormige Beneluxwet op de merken II-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 II 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1 1 Laatstelijk gewijzigd door het protocol van 22-07-2010. Publicatie België Staatsblad 2013-07-17; Nederland Trb. 2010,

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van

vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van 16 juli 2014 in de zaak van vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer/rolnummer: C/13/540953 / HAZA 13-498 Vonnis van in de zaak van eiser, advocaat mr. WJ.G, Maas te Eindhoven, tegen j de vereniging NEDERLANDSE CHRISTELIJKE

Nadere informatie

Het Concurrentiebeding

Het Concurrentiebeding meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Het Concurrentiebeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) Het Koninkrijk België, Het Groothertogdom Luxemburg, Het Koninkrijk

Nadere informatie

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht

Nadere informatie

1. Koken: de ingrediënten

1. Koken: de ingrediënten 8 1. Koken: de ingrediënten Weet alvast dat: een patent hetzelfde is als een octrooi (of brevet). Een merk wordt niet gepatenteerd, maar geregistreerd (ingeschreven in een register) nadat het gedeponeerd

Nadere informatie

kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

kan worden nietig verklaard indien en voor zover: 2. Merkenrecht Richtlijn 2008/95/EG Art. 4. Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten 1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden

Nadere informatie

Merken beschermen buiten de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen buiten de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen buiten de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren Een stap over de grens is voor veel ondernemers de gewoonste zaak van de wereld. Van oudsher

Nadere informatie

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170

Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 Mellon Medical B.V. [persoonsnaam] DomJur 2015-1170 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2015-0044 Datum: 12 november 2015 1. Partijen Eiser is Mellon Medical B.V. uit Nijmegen, Nederland,

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1 1 Dit is de aan de richtlijn handhaving IE rechten (2004/48/CE) aangepaste tekst van het BVIE. Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Specialisatie Use-IP is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. WIE Jurist Use Intellectual Property (Use-IP) is opgericht door Aernoud Bourdrez. Aernoud Bourdrez is gespecialiseerd in het algemeen verbintenissenrecht en het intellectuele eigendomsrecht. Als advocaat

Nadere informatie

Licentieovereenkomst betreffende een model

Licentieovereenkomst betreffende een model Licentieovereenkomst betreffende een model Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten

Nadere informatie

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk.

De onderhavige domeinnaam <gggd.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV, Wenen, Oostenrijk. GGD Nederland - Edoco DomJur 2008-386 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0015 Datum: 9 juli 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres in deze procedure is GGD Nederland

Nadere informatie

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven.

Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder; In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven. Artikel 1 De CW Domein Registratie ( CW_DomReg") houdt een elektronisch CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW domein. In het CW Domeinnamen databestand (het "

Nadere informatie

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland.

Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België,

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Antwoorden op de vragen Serie Recht in Hoofdlijnen www.academicstore.nl/rechten Merkenrecht Mr. F.G.M.M. Alsters Antwoorden op de vragen Hoofdstuk 1 en 2 1. Antwoord C: intellectuele eigendomsrechten beschermen

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser

Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser Recente IE rechtspraak (van 1 en 10 dagen geleden) Dirk Visser HvJ EG 20 september 2007 Benetton/G-star De vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan geen merk zijn. (art. 3 lid 1 sub e Mrl.

Nadere informatie

LANDSVERORDENING tot het stellen van nieuwe regels ten aanzien van het merkenrecht

LANDSVERORDENING tot het stellen van nieuwe regels ten aanzien van het merkenrecht Zoek regelingen op overheid.nl Sint Maarten Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING tot het stellen van nieuwe regels ten aanzien van het merkenrecht

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden Pensioen Kennis Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Pensioen Kennis Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden)

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Lululemon Athletica Canada, Inc. v. A. Bronkhorst Zaaknr. DNL2012-0073 1. Partijen Eiser is Lululemon Athletica Canada, Inc. uit Vancouver,

Nadere informatie

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Aan: het Hoofd Bureau Intellectuele eigendom in Suriname VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Naam en domicilie van de belanghebbende(n): Smaakmaker N.V. Industriecomplex

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland.

Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam, Nederland vertegenwoordigd door Van Sikkelerus & Ray Advocaten, Nederland. Eiser - Som-Media DomJur 2010-493 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2008-0061 Datum: 29 december 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiser is de heer X, wonende te Rotterdam,

Nadere informatie

Arrest van 28 februari 2003 in de zaak A 2001/

Arrest van 28 februari 2003 in de zaak A 2001/ COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Arrest van 28 februari 2003 in de zaak A 2001/2 ------------------------- A 2001/2/9 Inzake : 1. ZOONTJENS BETON B.V. 2. P. ZOONTJENS BEHEER B.V. tegen KIJLSTRA B.V.

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 361857 / HA ZA 10-1025

zaaknummer / rolnummer: 361857 / HA ZA 10-1025 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 361857 / HA ZA 10-1025 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar Portugees recht QUILATE SERVIÇOS LDA, gevestigd te Funchal,

Nadere informatie

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016

ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk. 24 maart 2016 ALV KVNW 3 CASUS uit de juridische praktijk 24 maart 2016 In 1996 opgericht, anno 2016: 15 advocaten; Adviseert en staat ondernemers bij in procedures; Distributie- en agentuurrecht zijn o.a. pijlers van

Nadere informatie

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel

Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van ingeschreven Gemeenschapsmodel BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT merken, tekeningen en modellen Toelichting aanvraagformulier nietigverklaring van 1. Algemene opmerkingen 1.1 Het formulier Dit aanvraagformulier wordt

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit merken BES 1

Uitvoeringsbesluit merken BES 1 Uitvoeringsbesluit merken BES 1 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze algemene maatregel van bestuur en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet merken BES;

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER

TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER TOELICHTING BIJ HET FORMULIER VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING IN HET CARIBISCH NEDERLANDS MERKENREGISTER Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan kunt u

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0162),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2013)0162), P7_TA(2014)0119 Merkenrecht van de lidstaten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 februari 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº

tegen BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº BENELUX BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (voorheen Benelux-Merkenbureau) BESLISSING inzake OPPOSITIE van 8 december 2006 Nº 2000074 Opposant: dester Holding B.V. Duivendrechtsekade 85 1096 AJ Amsterdam

Nadere informatie

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk

1. Auteursrecht. Hoofdstuk V. (De reproductie voor privé-gebruik. ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk 1. Auteursrecht Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3 Hoofdstuk I. Auteursrecht.......... 3 Afdeling I. Auteursrecht in het algemeen.... 3 Afdeling II. Bijzondere bepalingen

Nadere informatie

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER

Het Beneluxmodel. Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER Het Beneluxmodel Hendrik VANHEES Hoogleraar Universiteit Antwerpen Hoofddocent Universiteit Gent LARGER IX Inhoudstafel De Bibliotheek Handehrecbt Larder! Voorwoord bij de Reeks mededinging, handelspraktijken

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

: 200.172.944/01 : oppositie nr. 2009064

: 200.172.944/01 : oppositie nr. 2009064 beschikking GERECHTSHOF DEN HAAG Afdeling Civiel recht zaaknummer beslissing BBIE : 200.172.944/01 : oppositie nr. 2009064 Beschikking van 26 januari 2016 inzake: PACOGI NETHERLANDS B.V., gevestigd te

Nadere informatie

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME

M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME 145 M ERK EN VERGELIJKENDE RECLAME Charles GIELEN 1 Op vergelijkende reclame rustte lange tijd een stevige merkenrechtelijke vloek. Wie herinnert zich nog de tijd dat het oude artikel 13A lid 2 Benelux

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE.

Infosheet MERKBESCHERMING IN DE TUINBOUWBRANCHE. Infosheet MERKBESCHERMING. Versie 1.0 2016 1 Merkbescherming in de tuinbouwbranche Voor u als teler of veredelaar is uw product van enorme waarde. Om de concurrentie voor te blijven, wilt u deze waarde

Nadere informatie

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49

sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 sss^v v^nnis m&,o J NAAM PER KQNINGISM RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 140689 / HA ZA 08-49 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg.

Verweerder is H.J., wonende te Roermond, Nederland en Calmus, Luxemburg. Murag Wolfhalden H.J. DomJur 2009-431 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0004 Datum: 23 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is Murag Wolfhalden AG, een

Nadere informatie

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst

23.06.2011. Borrel Lawton Brands. - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen. - Achtergrond en doel bijeenkomst 23.06.2011 Borrel Lawton Brands - Juridische bescherming van teksten, ontwerpen, logo s en merknamen - Achtergrond en doel bijeenkomst bpriem@lawtonbrands.com / itenoever@lawtonbrands.com Agenda 15.30

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0088(COD) 19.6.2013. van de Commissie internationale handel. voor de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 19.6.2013 2013/0088(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel voor de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:245

ECLI:NL:GHDHA:2014:245 ECLI:NL:GHDHA:2014:245 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-02-2014 Datum publicatie 11-02-2014 Zaaknummer 200.127.607/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland.

Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door De Gier Stam & Advocaten, Nederland. 2Stepzahead B.V. R.I.S.Online Conversion DomJur 2013-968 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak/Rolnummer: DNL2013-0007 Datum:14 juni 2013 1. Partijen Eiser is 2Stepzahead B.V. uit Amsterdam, Nederland,

Nadere informatie

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 ARBITRATION AND MEDIATION CENTER UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Disney Enterprises Incorporated v. Stichting Domain City Zaaknr. DNL2011-0009 1. Partijen Eiser is Disney Enterprises Incorporated uit Burbank,

Nadere informatie

Gemeenschapsmerkenverordening

Gemeenschapsmerkenverordening Gemeenschapsmerkenverordening Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk Publicatieblad Nr. L 011 van 14/01/1994 blz. 0001-0036 Bijzondere uitgave in het Fins:

Nadere informatie

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild.

[gedaagde]. Wonende te Voorburg en aldaar zaak doende onder de naam 'E-Motion Internet Services'. Gedaagde, procureur mr. A. Vijftigschild. Leidsenhage E-motion Internet Services DomJur 2000-15 Pres. Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: KG 00/510 Datum: 20-06-2000 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vereniging met volledige

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/05/2015

Datum van inontvangstneming : 15/05/2015 Datum van inontvangstneming : 15/05/2015 Vertaling C-163/15-1 Zaak C-163/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 april 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 25 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25 ste augustus 2015 houdende nadere regels inzake de procedure voor het deponeren en vernieuwen

Nadere informatie

MERKENRECHT. Mr Ch. Gielen. Advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mr L.

MERKENRECHT. Mr Ch. Gielen. Advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mr L. MERKENRECHT Mr Ch. Gielen Advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen Mr L. Wichers Hoeth (f) In leven advocaat te Amsterdam W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1992 INHOUD

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Eisers zullen hierna ook TAB, CNR, TM en [eiser sub 4] worden genoemd. Gedaagde zal hierna ook Radio 538 worden genoemd.

Eisers zullen hierna ook TAB, CNR, TM en [eiser sub 4] worden genoemd. Gedaagde zal hierna ook Radio 538 worden genoemd. Eisers Radio 538 DomJur 2011-704 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: 492291 / KG ZA 11-913 WT/MV Datum: 24-06-2011 Vonnis in kort geding van 24 juni 2011 in de zaak van 1. de besloten vennootschap met

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie