BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ZENTRUM FÜR IMMATERIALGÜTERRECHT 22 FRANK GOTZEN Gewoon Hoogleraar KTJBrussel (HUB) Buitengewoon Hoogleraar KULeuven MARIE-CHRISTINE JANSSENS Hoofddocent KULeuven Docent KUBrussel (HUB) HANDBOEK MERKENRECHT (Benelux, Communautair, Internationaal) BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

2 VERKORTE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 VERKORTE INHOUDSOPGAVE 7 LIJST VAN MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN 11 INLEIDING - DE INTELLECTUELE EIGENDOM 13 TITEL I. WETGEVING INZAKE MERKEN (VOORNAAMSTE TEKSTEN) 17 HOOFDSTUK 1. NATIONALE REGELGEVING 19 Afdeling 1. Civielrechtelijk : Beneluxregelgeving 19 Afdeling 2. Strafrechtelijk : Belgische regelgeving 22 HOOFDSTUK 2. INTERNATIONALE REGELGEVING 23 Afdeling 1. Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom (Uv) 23 Afdeling 2. Overeenkomst en Protocol van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken 23 Afdeling 3. Overeenkomst van Nice van 13 mei 1977 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken 24 Afdeling 4. TRIPs (Agreement on Trade-related aspects of Intellectual Property rights) van 15 april Afdeling 5. Rechtstreekse werking 27 HOOFDSTUK 3. EUROPESE REGELGEVING 29 Afdeling 1. Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (EMRL) 29 Afdeling 2. Verordening Nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie inzake het Gemeenschapsmerk (EMVO) 30 Afdeling 3. E.G. Verordening nr. 1383/2003 inzake het optreden door douaneautoriteiten 31 Afdeling 4. Handhavingsrichtlijn

3 ö VERKORTE INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 4. BESLUIT 34 TITEL II. DE INDIVIDUELE MERKEN 37 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 39 Afdeling 1. Het belang van merken in het economisch leven 39 Afdeling 2. Fundamentele begrippen 40 HOOFDSTUK 2. HET TOEPASSINGSDOMEIN VAN HET MERKENRECHT 42 Afdeling 1. De wettelijke bepaling van het merk 42 Afdeling 2. Als merk beschermbare tekens 43 HOOFDSTUK 3. DE BASISVEREISTEN VAN HET MERKENRECHT 58 Afdeling 1. Het vereiste van onderscheidend vermogen 59 Afdeling 2. Toelaatbaarheid 98 Afdeling 3. Beschikbaarheid 103 HOOFDSTUK 4. WIE KAN EEN INDIVIDUEEL MERK BEZITTEN? 118 Afdeling 1. Eerste vereiste : bezit van de fysische of rechtspersoonlijkheid 118 Afdeling 2. Tweede vereiste : exploiteren of minstens ontwerpen van een onderneming van handel of nijverheid 118 Afdeling 3. Vreemdelingenrecht 120 HOOFDSTUK 5. HOE ONTSTAAT HET RECHT OP EEN MERK? 122 Afdeling 1. Algemeen 122 Afdeling 2. De Benelux 123 Afdeling 3. Het gemeenschapsmerk 135 Afdeling 4. Het recht van voorrang uit het Unieverdrag van Parijs 149 Afdeling 5. De Internationale Inschrijving (Systeem van Madrid) 151 HOOFDSTUK 6. WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN EEN INDIVIDUEEL MERK? 158 Afdeling 1. Het recht om het merk te gebruiken 158 Afdeling 2. Het recht om het merk over te dragen of in licentie te geven 159 Afdeling 3. Het recht om het merk tegen derden te verdedigen 166

4 VERKORTE INHOUDSOPGAVE 9 PAGIS HOOFDSTUK 7. DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING 235 Afdeling 1. De nietigverklaring van een Beneluxmerk 235 Afdeling 2. De nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk 238 HOOFDSTUK 8. HOE GAAT EEN INDIVIDUEEL MERK VERLOREN? 242 Afdeling 1. Het vroegere Belgische stelsel 242 Afdeling 2. Het nieuwe stelsel 242 HOOFDSTUK 9. RECHTSVERWERKING WEGENS GEDOGEN 260 TITEL III. DE COLLECTIEVE MERKEN 263 HOOFDSTUK 1. WAT IS EEN COLLECTIEF MERK? 265 HOOFDSTUK 2. WIE KAN EEN COLLECTIEF MERK DEPONEREN? 266 Afdeling 1. Vroeger systeem 266 Afdeling 2. Het collectief gemeenschapsmerk 266 Afdeling 3. Het collectief Beneluxmerk 266 Afdeling 4. De houder mag het merk niet gebruiken 267 HOOFDSTUK 3. HOE ONTSTAAT HET RECHT OP EEN COLLECTIEF MERK? 269 Afdeling 1. Een collectief Beneluxmerk 269 Afdeling 2. Het collectief Gemeenschapsmerk 270 HOOFDSTUK 4. OVERDRACHT EN LICENTIE VAN COLLECTIEVE MERKEN 272 HOOFDSTUK 5. DE VORDERINGSGERECHTIGDEN BIJ INBREUKEN OP COLLECTIEVE MERKEN 273 Afdeling 1. Beneluxmerk 273 Afdeling 2. Gemeenschapsmerk 273 HOOFDSTUK 6. HET VERVAL VAN HET COLLECTIEVE MERK 275 Afdeling 1. Beneluxmerk 275 Afdeling 2. Gemeenschapsmerk 275

5 10 VERKORTE INHOUDSOPGAVE TITEL IV. ENKELE VRAGEN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURE 277 HOOFDSTUK 1. DE BENELUXWETGEVING 279 Afdeling 1. Handhavingsmaatregelen 279 Afdeling 2. Bevoegdheidsregels in het BVIE 283 Afdeling 3. Internationaal gezag van rechterlijke beslisssingen binnen de Benelux 286 Afdeling 4. De interpretatiebevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof en van het Hof van Justitie 288 HOOFDSTUK 2. DE VERORDENING INZAKE HET GEMEENSCHAPSMERK 291 Afdeling 1. De volstrekte bevoegdheid 291 Afdeling 2. De territoriale bevoegdheid 292 Afdeling 3. Aanhangigheid en samenhang 293 HOOFDSTUK 3. MAATREGELEN VAN DE DOUANE 295 HOOFDSTUK 4. UNIONISTISCHE VORDERINGEN 297 HOOFDSTUK 5. TRIPS 298 BIBLIOGRAFIE 301 I. Rechtsleer (handboeken) 301 II. Internetadressen 303 III. Arresten van het hof van justitie 303 BIJLAGE : INTERNATIONALE CLASSIFICATIE VAN WAREN EN DIENSTEN TEN BEHOEVE VAN DE INSCHRIJVING VAN MERKEN (9DE EDITIE NICE-CLASSIFICATIE) 307 GEDETAILLEERDE INHOUDTAFEL 311

IPR issue m.b.t. IE-recht

IPR issue m.b.t. IE-recht Toepassing van regels van internationaal privaatrecht bij geschillen over intellectuele rechten Marie-Christine Janssens & Sabine Van de Mosselaer Centrum voor Intellectuele Rechten, K.U.Leuven Leuven

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht

Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Wetgeving verzekeringen 2013 Europees en Belgisch recht Herman COUSY emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven Caroline VAN SCHOUBROECK hoofddocent KU Leuven Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk #

Nadere informatie

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020

Publicatieblad Nr. L 082 van 22/03/2001 blz. 0016-0020 Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen,

Nadere informatie

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties

De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De auteursrechtelijke bescherming van mobiele applicaties Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Maarten Devinck

Nadere informatie

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht

Nadere informatie

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie.

.eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie. .eu-registratiebeleid en Algemene Voorwaarden voor domeinnaamaanvragen tijdens de Periode van stapsgewijze registratie Sunrise-regels p. 1/29 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 DEFINITIES 4 DOEL EN WERKINGSSFEER

Nadere informatie

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw.

Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Een kritische analyse over de noodzakelijkheid van intellectuele eigendomsrechten in de 21ste eeuw. «Een onderzoek naar alternatieve

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken

Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken ,.» «, - Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken Tom Heremans Advocaat (CMS Lexcelis) LARCIER Inhoudstafel De Bibliotheek Handelsrecht Larder Voorwoord bij de Reeks Mededinging,

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken

Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Kinesitherapie en publiciteit: stand van zaken Inhoudstafel I. Inleiding. II. Belgische regelgeving 1. Koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. 2. De wet van

Nadere informatie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 15 januari 2010 Nº 2004448. Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 15 januari 2010 Nº 2004448. Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 15 januari 2010 Nº 2004448 Opposant: Leno Merken B.V. Leeuwenveldseweg 12 1382 LX Weesp Nederland Gemachtigde: ONEL TRADEMARKS

Nadere informatie

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn.

registrators en registreerders over aangelegenheden betreffende communautaire eigendomsrechten, het recht van een van de lidstaten te zijn. L 162/40 VERORDENING (EG) Nr. 874/2004 VAN DE COMMISSIE van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein en

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 mei 2006 (17.05) (OR. en) PUBLIC 8498/06 Interinstitutioneel dossier: 2003/0168 (COD) LIMITE JUSTCIV 105 CODEC 358 NOTA van: het voorzitterschap aan: het

Nadere informatie

Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN

Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN Van start met OAO BIJLAGE JURIDISCHE ASPECTEN I. ORGANIEKE BELGISCHE REGELGEVING Decreet tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs van 2 maart 1999 (gepubliceerd in het Belgisch

Nadere informatie

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet

De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet COLLECTIE BEDRIJFSRECHT De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet Annick De Boeck (ed.) Yves Montangie (ed.) Bart R. Goossens Marie-Christine Janssens Reinhard Steennot VANDEN BROELE INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 90 Wet van 19 februari 2005 tot aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET

AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Diensten van de Eerste Minister WETENSCHAPPELIJKE, TECHNISCHE EN CULTURELE AANGELEGENHEDEN AUTEURSRECHTEN EN INTERNET Problemen en oplossingen voor het creëren van een online databank met beelden en/of

Nadere informatie

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867

http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 http://www.bruylant.be/st/fr/print.php?id=12867 31/05/2011 www.bruylant.be Le droit des affaires en évolution (19) Tendensen in het bedrijfsrecht La propriété intellectuelle omniprésente dans l'entreprise

Nadere informatie

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles Mireille van Eechoud en Annette Kur Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles Abstract The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP)

Nadere informatie

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles Mireille van Eechoud * en Annette Kur ** Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken de CLIP Principles Abstract The European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam?

1. Inleiding. 2. Domeinnamen. 2.1. Wat is een domeinnaam? Het merkenrecht: problemen in de digitale wereld Kristof Roox Assistent Universiteit Gent Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht Advocaat Balie Brussel 1. Inleiding Nadat Internet

Nadere informatie

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties 2005L0036 NL 17.01.2014 010.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Europees internationaal privaatrecht Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Mr. H.W. Wefers Bettink* 288 Het Hof van

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie