Welkom. Kennisontbijt 16 februari Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Kennisontbijt 16 februari 2011. Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht"

Transcriptie

1 Welkom Kennisontbijt 16 februari 2011 Programma: Welkomstwoord Robert Ruiter Voorstelrondje Ontbijt Wie is RRA Intellectueel Eigendomsrecht Intellectuele Eigendom Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem RRA Advocaten N.V. Kerkstraat JE Ubachsberg

2 RRA Advocaten N.V. Één visie, vier pijlers Deskundig. Dankzij ons niveau, kennis en ervaring. De juiste opleidingen, de nieuwste bijscholingen en kennis van de meest recente ontwikkelingen. Een sterke combinatie om ons volledig en succesvol op uw zaak te storten. Persoonlijk. Dichtbij onze cliënten staan. Echt naar hen luisteren. Weten wat hen beweegt en hoe ze hun situatie het liefst opgelost willen zien. Zodat ze er later met de beste oplossing en een goed gevoel op terug kunnen kijken. Ondernemend. Weten wat te doen op welk moment. In de kortst mogelijke tijd. De juiste personen benaderen. Snel en doortastend handelen. Alleen dat leidt tot maximaal rendement. Nuchter. Door onze reële kijk op geschillen. We kunnen vechten als een pitbull. Maar liever adviseren we eerst. Of vervullen we de rol van onderhandelaar. Pas als het moet, duiken we in de juridische arena. Voor ons ook geen opzichtig uiterlijk vertoon. Ook dát hoort bij onze nuchterheid. RRA Advocaten N.V. Thema s: Onderneming Vastgoed Arbeid Intellectuele eigendom Ruimtelijk omgevingsrecht

3 Video fragment kennisontbijt Onderwerpen (I) Auteursrecht* Handelsnaamrecht* Merkenrecht* Modellenrecht* Octrooirecht* Databankenrecht Kwekersrecht Slaafse nabootsing Portretrecht Reclamerecht Domeinnaamrecht

4 Onderwerpen (II) Voortbrengselen Vereisten voor verkrijging Wijze van verkrijging Geldigheidsduur Bescherming IE-rechten algemeen (I) Aard Exclusieve rechten en verbodsrechten Kansen Monopolie, voorsprong Risico s Onthouding, vernietiging, recall, rectificatie, schadevergoeding, winstafdracht, proceskostenveroordeling

5 IE-rechten algemeen (II) Benutten van kansen Raadpleging van registers bij innovatie en creatieve ontwikkeling Registratie van rechten Vergroten bewijsmogelijkheid Licenties Beheersen van risico s Onderzoek naar geldende rechten Registratie van rechten Contracteren (inkoop, geheimhouding) Auteursrecht Vereisten Eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt Concreet waarneembaar voortbrengsel Letterkunde, wetenschap of kunst Verkrijging en duur Automatisch uitsluitend recht, eindigt 70 jaar na dood van de maker Bescherming Derden mogen niet zonder toestemming het beschermde werk (re)produceren of openbaar maken

6 Aandachtspunten Uitzondering beschermingsduur bij rechtspersoon als (fictieve) maker Schriftelijke overdracht Ontwerpen in opdracht of loondienst Gebruik van de notice Creatiedatum Persoonlijkheidsrechten Stijl/Idee Bedrijf A schakelt ontwerpbureau B in voor de vormgeving van haar reclamecampagne. Doordat A aan B de opdracht heeft gegeven en voor de uitvoering daarvan betaalt, komen de (auteurs)rechten op het reclamemateriaal aan A toe. juist onjuist Advocaat C in loondienst van advocatenkantoor D maakt onder werktijd een schilderij dat opgehangen kan worden in de ontvangsthal van advocatenkantoor D. De auteursrechten op dit schilderij komen aan D toe. juist onjuist

7 Concrete vraag (I): Is en zo ja, hoe- een stijl of idee te beschermen? Bijvoorbeeld een specifieke schilderstijl, het idee achter een succesvolle reclamecampagne of tv-programma, de wijze waarop een kunstenaar te werk gaat etc. ja nee De uitwerking hiervan (die wel concreet waarneembaar is) geniet wel bescherming. Concrete vraag (II): Bedrijf A heeft haar huisstijl laten ontwerpen door grafisch vormgever B. Een aantal jaren later wil bedrijf A zelf wijzigingen aanbrengen in deze huisstijl. Kan dit tot problemen leiden met B? ja nee Afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt. Denk hierbij aan overdracht van auteursrecht, persoonlijkheidsrechten en andere tussen partijen gemaakte afspraken.

8 Handelsnaamrecht Vereisten Unieke identificatie van een onderneming Verkrijging en duur Bescherming door en zolang gebruik, tenzij schademogelijkheid nog bestaat. Registratie KvK Bescherming Optreden tegen jongere handelsnamen (zelfde óf geringe afwijking) wanneer in verband met aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Aandachtspunten Misleiding Inschrijving KvK Gebruik Geografische beperking Merkdepot

9 Merkenrecht Vereisten Onderscheidend voor product of dienst Verkrijging en duur Uitsluitend recht d.m.v. vernieuwing van registratie onbeperkt geldig Bescherming Merkhouder kan optreden gebruik of registratie van (zelfde óf geringe afwijking) merken Aandachtspunten Nieuwheidsvereiste Onderzoek Klassen Geografische beperking Beschermingsomvang Gebruik Merkbewaking Uitputting

10 Fabrikant E gebruikt jarenlang het merk Sterk Merk voor zijn producten. Hij heeft dit merk echter niet gedeponeerd in de Benelux. Zijn concurrent F heeft dit in de gaten en deponeert het merk Sterk Merk als merk in de Benelux. Aangezien de regel is wie het eerst komt, wie het eerst maalt, heeft E het nakijken. juist onjuist Normaal is inderdaad de regel wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In dezen zou E er echter op kunnen wijzen dat F bij zijn depot te kwader trouw is en op die manier kunnen voorkomen dat het merk toch op naar van F geregistreerd wordt. G heeft een partij (eigen) merk spijkerbroeken in Amerika op de markt gebracht. Nederlandse opkoper H koopt een deel van deze partij op en verkoopt deze in zijn eigen winkels in Nederland tegen een lagere prijs dan die G zelf voor zijn merk spijkerbroeken vraagt. G kan echter niet optreden tegen H omdat G zelf zijn merk spijkerbroeken op de markt heeft gebracht. juist onjuist G heeft als merkhouder het recht zijn merkproducten als eerste op de markt te brengen. Nadat dit gebeurd is mogen anderen de producten opkopen/doorverkopen. Europa heeft echter als markt te gelden voor deze regel. Omdat G de broeken in Amerika (en niet in Europa) op de markt heeft gebracht kan G wel optreden tegen H.

11 Modellenrecht Vereisten Nieuw model Vormgeving niet uitsluitend technisch bepaald Verkrijging en duur Door verlenging registratie maximaal 25 jaar geldig Bescherming Uitsluitend recht op het (gedeponeerde) model Aandachtspunten Geografische beperking Samenloop IE-rechten (Ongeregistreerd) gemeenschapsmodel Vernieuwing

12 Octrooirecht Vereisten Nieuwe, inventieve uitvinding Industrieel toepasbaar Verkrijging en duur D.m.v. registratie maximaal 20 jaar geldig Bescherming Octrooihouder kan optreden tegen bedrijfsmatige exploitaite van zijn uitvinding Aandachtspunten Nieuwheidsvereiste Onderzoek Inschakeling octrooigemachtigde Verschillende procedures Geografische beperking Gezamenlijk uitvindingen Verdere ontwikkelingen

13 Cumulatie van rechten Eén product, meer intellectuele aspecten Uitgangspunt: ieder recht eigen geldigheidsduur Advies: onderzoek andere rechten Contracteren Vooraf Schriftelijk Geheimhouding + boete Samenwerking of licentie Gezamenlijke of verdere ontwikkeling Overdracht of vaststelling Inschrijving

14 Casuïstiek Afhankelijk van: Rechtbank Rechter Feiten en omstandigheden Voorbeelden: Kathy Nijntje Fotograaf Sapph Intimates Zijlstra - Klotz ZigZagtrap Oto Nijkerk - Otoplus Digi-D - DigiD City Spa CitySpa CIVC - Unilever Kathy Nijntje Rechtbank Amsterdam 2 november 2010 Karakter Nijntje is ouder dan karakter Kathy uit Hello Kitty Nijntje is geregistreerd als merk Vragen: Is Nijntje auteursrechterlijk beschermd? JA Zo ja, is er sprake van inbreuk? JA Wordt het beeldmerk Nijntje wel als merk gebruikt? JA Is er sprake van merkinbreuk? JA

15 Fotograaf Sapph Intimates Rechtbank Amsterdam 8 september 2010 Auteursrecht bij fotograaf Licentieovereenkomst fotograaf - Sapph Vragen: Mogen de foto s meerdere malen worden gebruikt? NEE Hoeveel openbaarmakingen? 1 server=1 openbaarmaking Moet Sapph de naam van de fotograaf vermelden? JA Volledige proceskostenveroordeling o.g.v. 1019h Rv? Niet in reconv: vorderingen niet op IE recht gebaseerd Zijlstra - Klotz Hof Den Bosch 25 januari 2011 Hoger beroep in kort geding Geen sprake van auteursrechtinbreuk Model Zijlstra bestond eerder Vragen: Is er sprake van slaafse nabootsing? NEE Volledige proceskostenveroordeling ogv 1019h Rv? NEE: vordering is gebaseerd op 6:162 BW, niet op IE recht

16 ZigZagtrap Rechtbank Breda 20 oktober 2010 Architect is ontwerper van eerste (linkse) trap Eestairs biedt de trap rechts aan Vragen: Is er sprake van auteursrecht? JA Is er sprake van inbreuk? JA Oto Nijkerk - Otoplus Rechtbank Arnhem 10 februari 2011 Vakgarage en Nijkerk algemeen beschrijvend De naam Oto Nijkerk wordt langer gebruikt dan de naam Otoplus Vragen: Geniet Oto Nijkerk handelsnaambescherming? JA Is er sprake van handelsnaaminbreuk? JA Ook domeinnaam in strijd met Hw? JA

17 Digi-D - DigiD Rechtbank Den Haag 17 november 2010 DIGI-D geniet handelsnaambescherming De Staat heeft DigiD als merk laten registreren Vragen: Handelsnaaminbreuk? NEE Inbreuk door merkgebruik? NEE Onrechtmatig handelen? NEE City Spa CitySpa Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2010 Eiser (City Spa) heeft oudste handelsnaam Alletwee gericht op zelfde doelgroep en gevestigd in Amsterdam Vraag: Handelsnaaminbreuk? JA

18 CIVC - Unilever Rechtbank Den Haag 8 oktober 2010 Champagne is een beschermde oorsprongsbenaming Ter gelegenheid van 70-jarig bestaan Andrélon Champagne Shampoo Vragen: Inbreuk op oorsprongsbenaming? JA Kostenveroordeling? JA CIVC - Unilever

19 CIVC - Unilever Links (I) Nederland Octrooicentrum: Toegang tot Nederlands Octrooiregister: Benelux Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE): Toegang tot BBIE merkenregister: Europa (I) Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM):

20 Links (II) Europa (II) Toegang tot gemeenschapsmerken-register: archbasic Toegang tot gemeenschapsmodellen-register: Toegang tot Europese merken database (zoekt in BBIE, OHIM en WIPO register en in nationale registers van Tsjechië, Denemarken, Estland, Spanje, GB, Italië, Portugal, Slowakije, Slovenië): European Patent Office (EPO): Toegang tot Europees Octrooiregister: Links (II) Internationaal World Intellectual Property Organization (WIPO): Toegang tot Internationaal Merkenregister: Toegang tot Internationaal Modellenregister: Toegang tot Internationaal Octrooiregister: Akte laten registreren bij de Belastingdienst: handse_akten/registratie_onderhandse_akten.html#p0_0

21 Vragen? Michèlle Hussem E T

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming

Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Intellectuele Eigendomsrechten en uw onderneming Ady van Nieuwenhuizen en Timme Geerlof, advocaten Ploum Lodder Princen Oranjeloper 19 mei 2011 Programma I. Wat zijn IE rechten? Merken Modellen Auteursrecht

Nadere informatie

Leidraad intellectuele eigendom

Leidraad intellectuele eigendom Leidraad intellectuele eigendom ISBN: 90-76776-27-x 978-90-76776-27-9 2 VOORWOORD Intellectuele eigendom is een verzamelnaam voor verschillende rechten, die hoofdzakelijk betrekking hebben op voortbrengselen

Nadere informatie

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux

Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Tekeningen of modellen beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 17 Je ontwerp verzekeren Waarom ik mijn ontwerp als tekening of model heb geregistreerd?

Nadere informatie

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313

Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer 850221780 Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens. Scriptie OU, R80313 Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten Mirella Fetter-Kuijt Studentnummer

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Handelsnaamrecht De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230

Nadere informatie

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal

Van idee tot octrooi. NL Octrooicentrum helpt u verder. >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Van idee tot octrooi NL Octrooicentrum helpt u verder >>Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 2 Van idee tot octrooi U hebt een idee en staat te popelen om het te ontwik kelen. Daar

Nadere informatie

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren

Merken beschermen in de Benelux. Informatie voor ondernemers. Succesvol ondernemen begint met registreren Merken beschermen in de Benelux Informatie voor ondernemers Succesvol ondernemen begint met registreren 3 Merkregistratie ook voor eenmanszaken Toen ik begon, dacht ik dat merkregistratie meer iets was

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

De arbeidsrechtelijke gevolgen van een overname met praktijkvoorbeeld

De arbeidsrechtelijke gevolgen van een overname met praktijkvoorbeeld De arbeidsrechtelijke gevolgen van een overname met praktijkvoorbeeld Kennisontbijt 19 september 2012 Frank Smits en Maud Murrer RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540

Nadere informatie

opmerkelijk Bescherm je merk Inhoud

opmerkelijk Bescherm je merk Inhoud opmerkelijk NIEUWS VOOR MERKHOUDERS JUNI 2014 NR. 93 Inhoud Bescherm je merk Hoe ver kun je gaan met gebruik van foto s? 2 Editorial 3 Wat kan je doen tegen inbreukmakers en meelifters? 4 Merk geregistreerd?

Nadere informatie

Ondernemen met IP in de praktijk

Ondernemen met IP in de praktijk Ondernemen met IP in de praktijk Inhoud Wat is IE? Hoe werkt IE? o c t rooien m e rk e n m o d e llen a d v o c a t uu r Waarom IE beschermen? Alternatieven voor het beschermen van IE? Welke verschillende

Nadere informatie

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten

Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Aandachtspunten bij internationale franchiseovereenkomsten Dit is een weergave van de bijdrage van mrs H.E. Urlus en I.C. Chao* aan het binnenkort door Kluwer in de serie Recht en Praktijk Contractenrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 392 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankwet, de Handelsnaamwet,

Nadere informatie

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L.

Auteursrecht en Open leermiddelen. Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal. Dr. L. Auteursrecht en Open leermiddelen Onderzoek in opdracht van de stuurgroep Stimuleren Gebruik Digitaal Leermateriaal Dr. L. Guibault Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam Amsterdam Juni

Nadere informatie

WELKOM. Corporate Finance. Voorwaarts uit de crisis. de waarde en overdracht van een onderneming. Edgar Janssens

WELKOM. Corporate Finance. Voorwaarts uit de crisis. de waarde en overdracht van een onderneming. Edgar Janssens WELKOM namens RRA Advocaten en NASH Consulting Voorwaarts uit de crisis Corporate Finance de waarde en overdracht van een onderneming Edgar Janssens Introductie Edgar Janssens Privé 51 jaar, getrouwd,

Nadere informatie

9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop

9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop 9 Auteursrechtelijke aspecten van software Jacques Honkoop Software is moeilijk te maken en makkelijk te kopiëren. Mede om deze reden worden de makers van software beschermd door de Auteurswet. Dat is

Nadere informatie

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief

Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Het Beleidsdocument: Naamgeving farmaceutische producten bekeken vanuit merkenrechtelijk perspectief Marloes Meddens-Bakker Klos Morel Vos & Reeskamp Introductie Bij de naamgeving van farmaceutische producten

Nadere informatie

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden

Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden 277 18 augustus 1997, 65e jaargang, nr. 8 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij Ere-voorzitter: prof. mr. E.A. van Nieuwenhoven Helbach. Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof, dr. J.H.J. den Hartog, jhr. mr.

Nadere informatie

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum

Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum Lars Huisman Mediaforum 2004/2, p. 28 e.v. Domeinnamen 2002-2003 Lars Huisman Mr. L.L. Huisman is wetenschappelijk medewerker bij Stibbe, Amsterdam en medewerker van Mediaforum De stortvloed aan domeinnaamuitspraken

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Domeinnamen De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 3512 EG UTRECHT t: (030) 230 30 10 f:

Nadere informatie

opmerkelijk Social media Inhoud

opmerkelijk Social media Inhoud opmerkelijk nieuws voor merkhouders september 2011 nr. 82 Social media Inhoud Kansrijk of bedreigend? 2 Column 3 Gebruik van een merk 4 Het auteursrecht op logo s 6 Brands in the Picture 7 Nieuwe top level

Nadere informatie

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF

E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Mr. F.J. Van Eeckhoutte 1 E-COMMERCE IN JURIDISCH PERSPECTIEF Wanneer een ondernemer zaken doet via het internet heeft hij met virtuele zaken te maken en is zijn contractspartij onzichtbaar. Omgekeerd

Nadere informatie

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012

Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Start met EEN MERK, start sterk! Startersdag 3 november 2012 Wat doet het BBIE? Registreren van merken en modellen, vastleggen van ideeën Voorlichting Geen juridische adviezen 2010: wet merken BES www.caribie.nl

Nadere informatie

Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht.

Rechten van intellectuele eigendom zijn onder andere het octrooirecht, het chipsrecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht. Algemene Voorwaarden Investeren, Doneren & Uitlenen INLEIDING De wetgeving voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Dankzij de intellectuele eigendom kan men een nieuw, inventief

Nadere informatie

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd.

Partijen zullen hierna Connect Uitzendbureau en EU-Connect worden genoemd. Connect EU-connect DomJur 2010-626 Rechtbank Arnhem Zaak-/rolnummer: 201498 / KG ZA 10-384 Datum: 03-09-2010 Vonnis in kort geding van 3 september 2010 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Werkgever en auteursrecht

Werkgever en auteursrecht ISBN: 978-90-367-4472-0 NUR: 163 Copyrightnotice: Time switch licentie (TS0113/CC-BY) Alle auteursrechten op dit werk zijn door de auteur voorbehouden tot januari 2013. Na deze datum is op dit werk de

Nadere informatie

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open

Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Europees internationaal privaatrecht Het arrest Wintersteiger en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open Mr. H.W. Wefers Bettink* 288 Het Hof van

Nadere informatie