Jaarbericht Specialist in comfortabel wonen. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarbericht 2008. Specialist in comfortabel wonen. Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam"

Transcriptie

1 Jaarbericht 2008 Specialist in comfortabel wonen Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam

2 Over de SOR De SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) is een woningcorporatie gespecialiseerd in comfortabel wonen voor 55-plussers. Onze complexen bevinden zich op circa 60 locaties in Rotterdam, Oud-Beijerland, Brielle, Westvoorne en Krimpen aan den IJssel. Daar bieden wij plaats aan circa woningen, verzorgingsplaatsen, winkels en serviceruimten. Het SOR-beleid is erop gericht een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd aanbod van 55-pluswoningen in diverse prijsklassen te realiseren. Zelfstandigheid van de bewoners is daarbij het uitgangspunt. De mogelijkheid om gebruik te maken van aanvullende service en zorg helpt om die zelfstandigheid zo lang mogelijk vast te houden. In alle complexen biedt de SOR dan ook aanvullende diensten en zorg. Meestal werkt de SOR daarbij samen met zorginstellingen verschillend in omvang en achtergrond. Missie De SOR wil het welzijn van ouderen in en om Rotterdam bevorderen door hun de mogelijkheid te geven te kiezen voor een woonvorm die bij hun manier van leven past. De combinaties van wonen, zorg en dienstverlening die wij bieden, zijn betaalbaar en grotendeels bestemd voor ouderen die niet of moeilijk voor hun huisvesting kunnen zorgen. Onze werkwijze is klantgericht, flexibel en maatschappelijk betrokken. Specialist in comfortabel wonen Colofon Concept en design: Hemmo de Jonge, Wrijfhout Productie en teksten: De Kraag Communicatieadvies Projectbegeleiding Copywriting Fotografie medewerkers SOR: Chris Bonis Photography Eindredactie: Swen Pollen, SOR Drukwerk: Efficiënta Offsetdrukkerij

3 Voorwoord Over verandering en volhouden Klantfocus Over ambitie en aanpoten Duurzaam denken, comfortabel wonen Over waardering en weerstand Pizzasessies Over communicatie en consistentie Bedrijfsresultaten

4 4 Tevreden klanten, daar gaat het ons om Harry Rietveld directeur-bestuurder

5 Voorwoord 5 Het Jaarbericht 2008 geeft u dit jaar een kijkje in de keuken van de SOR. Management en medewerkers vertellen openhartig over het cultuurveranderingstraject dat vorig jaar is ingezet en van invloed is op ieders manier van werken. Van hoog tot laag hebben medewerkers van de SOR trainingen gevolgd om zo te komen tot betere communicatie, met elkaar en met onze klanten. Want tevreden klanten, daar is het ons uiteindelijk om te doen. Klant-, service- en resultaatgericht denken, dat was het credo in De vruchten van deze operatie zullen we de komende jaren gaan plukken. Het afgelopen jaar is onze klantenkring gegroeid in de vorm van de overname van bijna 500 woningen van collega-corporatie PWS. Deze moderne complexen, gelegen in de Rotterdamse deelgemeenten Prins Alexander en Hoogvliet, zijn een waardevolle toevoeging aan de bestaande portefeuille. Eind 2008 werden nog twee nieuwbouwprojecten van de eigen tekentafel opgeleverd. Voor de komende jaren hebben wij maar liefst zo n veertig projecten in voorbereiding, waarmee ons totale woningaanbod in belangrijke mate zal toenemen. Vooralsnog blijft de SOR een middelgrote partij ten opzichte van andere woningcorporaties in ons werkgebied Rotterdam-Rijnmond, maar wel een die zich mag verheugen in een groeiende groep klanten met veel potentie. Behalve groei in aantallen zetten wij ook in op groei in kwaliteit. Het afgelopen jaar is de basis gelegd voor productvernieuwing op het terrein van wonen en zorg gecombineerd met domotica en energiebesparing, zaken waar wij in dit Jaarbericht uitgebreid op ingaan. In de corporatiewereld loopt de SOR voorop als het gaat om investeren in innovatieve technieken die bijdragen aan een betere wereld in combinatie met comfortabel wonen. Ik zeg met nadruk combinatie, want geen enkele investering wordt gedaan alleen in het kader van een beter milieu. Resultaatgericht als we willen zijn, moeten de investeringen ook iets opleveren. Deze manier van benaderen blijkt geen belemmering te vormen in het duurzame denken, integendeel: hij ondersteunt het maken van doordachte keuzes en zorgt voor draagvlak in de organisatie én bij onze klanten. Bij het maken van die keuzes zoeken we voortdurend de balans tussen onze maatschappelijke functie en zakelijke belangen. Financieel gezien was 2008 een turbulent jaar. Daarbij valt te denken aan externe factoren zoals de almaar uitdijende financiële crisis, maar ook intern was er genoeg werk aan de winkel. De inhuur van veel extra medewerkers zorgde voor overschrijdingen van het budget; maatregelen op dit vlak hebben ervoor gezorgd dat deze post binnen de perken kon worden gehouden. Besparingen werden onder meer behaald door de verkrijging van vrijstelling van de per 2008 ingevoerde vennootschapsbelasting voor corporaties. Per saldo blijft de SOR een financieel gezonde corporatie met positieve vooruitzichten voor de komende jaren, waarbij duurzaam denken en comfortabel wonen hand in hand gaan. Duurzaam denken en resultaatgericht investeren gaan prima samen Voorwoord Harry Rietveld directeur-bestuurder

6 6 Over verandering Over verandering en volhouden Eén ding kun je van de SOR niet zeggen, namelijk dat ze niet duidelijk zijn over waar ze naartoe willen. Dat was voor mij ook heel handig toen ik hier kwam werken. Ik stapte er helemaal blanco in en ik wist alleen: díe kant gaan we uit! Aan het woord is Dick van der Meyden, directeur Wonen. Hij solliciteerde op deze functie vorig jaar zomer, toen nog werkzaam als bouwdirecteur en manager facilitair bedrijf bij het ziekenhuis in Zoetermeer. Ik zag die vacature, woningcorporatie, ouderenhuisvesting, allemaal wel leuk. Maar wat dan triggert om echt te reageren is dat dit een club is waar verandering in zit, die een andere richting uit wil. Er zit iets in waar je aan kunt gaan sleutelen, vorm aan kunt geven. Een baan moet meer zijn dan alleen maar een plek om te werken, je moet er iets van jezelf in kwijt kunnen. Dat vind ik belangrijk. Kapot ruitje Van der Meyden viel bij zijn aantreden in september 2008 met zijn neus in de boter. Iedereen in de organisatie was volop bezig met het begrip verandering; er was zelfs een compleet trainingstraject aan gekoppeld. De aanleiding van dat alles was de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek een jaar eerder, vertelt hij. De score was op sommige vlakken niet goed genoeg. Zo bleek de klachtenafhandeling veel te lang te duren. De pijn zat hem met name in de processen. Ook was er veel gemopper over het niet krijgen van concrete antwoorden. Het spreekwoordelijke kapotte ruitje werd wel gemaakt, maar het ging vooral over hoe mensen ermee bezig waren. Om de problemen inzichtelijk te maken is Van der Meyden per team gaan registreren hoe lang de afhandeling van klachten duurt, vanaf het moment dat de melding wordt genoteerd tot aan het moment dat er wordt gereageerd. Toen ik hier kwam werken werd ik echt helemaal náár van de hoeveelheid correspondentie die bleef liggen, blikt hij terug. Er lag altijd al een interne afspraak dat een brief binnen 14 dagen wordt behandeld en beantwoord. Dat werd bij lange na niet gehaald. Symptoom De klachtenafhandeling was slechts een symptoom van een probleem dat diep was ingebed in de bedrijfscultuur. De SOR, bijna 25 jaar geleden begonnen als afsplitsing van het grote Patrimonium (tegenwoordig PWS) met maar een handjevol medewerkers, is met name de laatste jaren snel gegroeid en kent inmiddels een personeelsbestand van ruim 90 man. De bedrijfscultuur kon je nog het beste omschrijven als een grote familie. Mensen bleven hier ook lang werken, er was weinig verloop. Snelle groei zorgt dan onvermijdelijk voor knelpunten, dat is in het algemeen zo. Had je vroeger geen regels nodig omdat je het met z n tweeën wel wist, in de nieuwe situatie moeten dingen ineens formeel vastgelegd worden omdat er nu eenmaal meer klanten en meer collega s zijn. Dingen gaan niet meer vanzelf. Cultuuromslag Enerzijds was er dus de matige klanttevredenheid, anderzijds de relatief snelle groei. Twee zaken die leidden tot een ingrijpende organisatieverandering en het inzetten van een gedragsveranderingstraject door alle lagen van de organisatie heen.

7 Je moet iets van jezelf in je baan kunnen leggen Dick van der Meyden directeur Wonen 7

8 8 Naast 182 huurwoningen biedt wooncomplex De Kristal onder andere een bibliotheek en een Humanitas-restaurant Daar werd bureau Mandev voor ingezet. Van der Meyden: Mandev is gespecialiseerd in het trainen van mensen in ondernemingen die baat hebben bij klantgericht denken en werken. Ze lichten eerst je organisatie door en stemmen daar dan de strategie en trainingen op af. Bij de SOR was al snel duidelijk dat er een cultuuromslag plaats moest vinden. In een meer zakelijk gedreven cultuur vindt men het normaal om heldere afspraken te maken en elkaar daar vervolgens op aan te spreken. Hier had men daar moeite mee. Dingen als afspraken SMART maken, elkaar feedback geven, op dat soort concrete zaken zijn we gaan trainen. Medewerkers én management. Zekerheden De afronding van het Mandev-traject, eind 2008, heeft geleid tot de Zekerheden van de SOR. Dit zijn een aantal punten waarvan we Soms moet je dingen gewoon afdwingen bij de SOR zeggen, hier staan we voor, hier kunnen onze klanten van op aan, licht Van der Meyden toe. Een paar van die Zekerheden waren er al, andere zijn ambities die wat meer tijd vergen. Het vastleggen hiervan helpt om mensen ervan te doordringen dat we echt met hele concrete dingen bezig zijn. Volhouden Van der Meyden ziet het ook als zijn taak om mensen scherp te houden. Volgen en sturen, dat zijn dingen die ik continu doe. Niets is zo killing in een veranderingsproces als na het afronden van zo n trainingsperiode denken, zo nu weet iedereen hoe het moet, dan gaat men dat vanzelf ook doen. Dat is dus niet zo. Mensen vallen soms weer terug in hun oude gewoontes, daar moet je dus voor waken. Vasthouden aan afspraken nakomen, échte antwoorden geven. En ja, dan kom je wel wat weerstand tegen, zo van, ja maar zo deden we dat altijd! Wat mij betreft is er niet zo veel ruimte voor dat soort discussies. Soms moet je dingen gewoon afdwingen, wil je tot iets werkbaars kunnen komen. Er is een richting gekozen waar iedereen in het voortraject aan heeft kunnen bijdragen. Wat eruit is gekomen is een gemeenschappelijk iets van de SOR, van al die mensen die er toen al waren. Dus op zich is dat een heel goed traject geweest. Nu zitten we in de implementatiefase. En dan is het zaak vol te houden.

9 Klantfocus Verschillende disciplines kunnen elkaar ontzettend versterken, als iedereen maar weet van elkaar wat er speelt, zegt Célestine Paanakker, teammanager Noord, over de recente veranderingen binnen haar afdeling. Het is een woelig jaar geweest op wat eens de afdeling Bewonerszaken was, tegenwoordig Wonen genoemd. Na het traject van trainingen en de formele organisatiewijziging in 2008, volgde in maart dit jaar een interne verhuizing waarbij verschillende medewerkers een nieuwe werkplek toebedeeld kregen. Dat was nodig om de nieuwe beheerteams, die op papier al bestonden, ook fysiek vorm te geven, licht Paanakker toe. In de oude situatie vielen mensen als huismeesters en opzichters onder de afdeling Vastgoed. De prioriteiten van de verschillende disciplines waren echter niet altijd op elkaar afgestemd. Daarom zijn er drie beheerteams gevormd, twee voor Rotterdam-Noord en een voor Zuid, bestaande uit huismeesters, opzichters, woonconsulenten en verhuurmedewerkers. Zij zitten nu letterlijk bij elkaar. Op deze wijze kunnen technisch en sociaal beheer gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goed beheer van de woongebouwen oppakken. Bedrijfsbreed De vorming van beheerteams was op zichzelf niet voldoende, gaat Paanakker verder. Wij hebben als afdeling het primaire klantcontact, dus wij hebben er ook het meeste last van als we intern dingen niet voor elkaar krijgen. Als organisatie dachten we te veel in stenen en processen. Dan kun je als afdeling wel willen veranderen, maar alles wat er gebeurde of juist niet gebeurde speelde over de afdelingen héén. Klantfocus, dát is essentieel, en niet alleen bij de mensen in de voorhoede maar juist ook bij de afdelingen die geen direct klantcontact hebben. Doordat we vorig jaar bedrijfsbreed dat veranderingsproces in zijn gegaan, weten we nu met z n allen dat we elkaar aan mogen spreken, hoe we dat doen en waarvóór. Uiteindelijk wordt de klant daar beter van. 9 Klantfocus

10 10 Ambitie en energie zijn hier voelbaar aanwezig Anette Cramer manager HRM

11 Over ambitie en aanpoten 2008 was een heel dynamisch jaar waarin van iedereen veel verwacht werd. De hele organisatie, maar zeker de afdeling HRM, voelde een aanzienlijke werkdruk. Zo hebben wij maar liefst 45 vacatures ingevuld. Dat was echt aanpoten. 11 Over ambitie Een beleidsbeslissing om minder met tijdelijke en meer met vaste medewerkers te gaan werken, was de belangrijkste oorzaak hiervan, legt Anette Cramer, manager HRM, uit. Daarnaast speelden er natuurlijk allerlei andere zaken, zoals het gedragsveranderingstraject. Dit maakte veel los in de organisatie. Ook hebben we ons succesvol ingespannen het ziekteverzuim terug te dringen, dat vorig jaar gedaald is naar 4%. Helemaal niet gek als je bedenkt wat voor een zwaar jaar het voor alle medewerkers geweest is. Personeelsbeleid Cramer is bepaald niet in een gespreid bedje terecht gekomen, maar zit daar totaal niet mee. Het leuke van hier werken is dat ik voor een groot deel zelf mijn functie heb kunnen vormen. Ik ben in 2007 begonnen als interim manager. Toen was er nog geen sprake van echt personeelsbeleid; het werven van nieuwe mensen en de gesprekken voeren deden de afdelingshoofden bijvoorbeeld zelf. Personeelszaken was er vooral om te zorgen dat het salaris werd betaald, de ziekmeldingen werden begeleid en de personeelsadministratie werd gedaan. Op zich prima, maar modern personeelsbeleid houdt zich ook bezig met de inrichting van de organisatie als geheel. Competentiemanagement Inmiddels zijn we uitgegroeid naar een HRMafdeling van vier medewerkers. We werven, houden gesprekken en uiteraard houden we ons bezig met het verder professionaliseren van de HRM-afdeling. Maar er is meer dan dat. Het traject dat we vorig jaar als organisatie doorlopen hebben, heeft heel wat teweeg gebracht. Mensen gaan bewust nadenken over hun functie en hoe ze die in moeten vullen. Wat wordt er van hen verwacht en wat kunnen zij de organisatie bieden? Het Mandev-traject heeft heel wat teweeg gebracht Het invoeren van competentiemanagement is dan ook een logische volgende stap, waarbij we van elke functie een duidelijk profiel gaan maken. Hieraan zullen functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gekoppeld. Het duurt nog wel even voordat we echt met deze materie gaan werken; die dingen kosten nu eenmaal tijd. Maar als je nu kijkt waar we vandaan komen, nog niet eens zo heel lang geleden, dan is er al ontzettend veel verbeterd. De wil om te veranderen komt in zijn algemeenheid voort uit ambitie. Wil je vooruit in het leven, dan moet je groeien, niet alleen in omvang, maar vooral in hoe je dingen aanpakt. Dat geldt voor een organisatie als de SOR, maar net zo goed op menselijk niveau. Willen veranderen betekent in die zin eigenlijk het streven naar verbetering. Energie Het hele veranderingsproces binnen de SOR sluit nauw aan bij wat Cramer persoonlijk doormaakte. Hiervoor heb ik bij een groot accountantskantoor gewerkt, waar gemiddeld zestig uur per week werd gewerkt. Ik ging continu maar door, zonder na te denken over waar ik nu eigenlijk stond. Je bereikt dan bijna als vanzelf een punt waarbij je voelt dat je werk niet meer aansluit bij wie je als mens bént. Een omgeving als de SOR past nu veel beter bij me. Typerend hier zijn de informele sfeer en de grote betrokkenheid. Iedereen gáát er echt voor. Die energie, dat enthousiasme, dat past honderd procent bij mij.

12 12 Duurzaam denken Duurzaam denken, comfortabel wonen Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam heeft het begrip duurzaamheid stevig verankerd in haar bedrijfsvoering. Deze keuze vloeit rechtstreeks voort uit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als woningcorporatie. Maar de SOR is niet alleen een beherende woningcorporatie; zij realiseert ook een groot aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten. Juist dankzij de afdeling Vastgoedontwikkeling kan de SOR haar maatschappelijke verantwoordelijkheid rechtstreeks invulling geven, door complexen te ontwikkelen met het oog op de toekomst. Voortrekkersrol Toekomstgericht bouwen betekent onder andere investeren in duurzame technieken die de SOR-complexen energiezuinig en comfortabel maken. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van een warmteterugwinsysteem en domotica in zowel vrije sector- als sociale huurwoningen. De SOR vervult daarmee een voortrekkersrol in de huurmarkt. Immers, veelal brengen deze innovatieve systemen dermate hoge investeringskosten met zich mee dat deze alleen voor woningkopers bereikbaar zijn. Bij de SOR kunnen ook huurders profiteren van de voordelen die de nieuwe methoden bieden. Woonwensen Het is al jaren SOR-beleid om bij het bouwen van nieuwe complexen duurzame keuzes te maken. Maar het gaat hierbij niet alleen om gebruikte materialen en energiesystemen; duurzaam denken begint al op de tekentafel. Vanaf het moment dat een locatie beschikbaar komt ontstaat er een duurzaamheidsdiscussie. Dit betreft niet alleen de plaatsing van het gebouw in het plangebied maar vooral de indeling van de appartementen, waarbij zo slim mogelijk met de dragende constructie wordt omgegaan. Over het algemeen gaat een gebouw technisch gezien veel langer mee dan de woonwensen en -eisen van haar bewoners, die soms al na twintig jaar drastisch wijzigen. Door de woningplattegronden zo veel mogelijk flexibel te maken kunnen gewenste aanpassingen in de toekomst vrij eenvoudig worden doorgevoerd.

13 Warmteterugwinsysteem Het warmteterugwinsysteem is zo n voorbeeld van een investering waar de eigen bewoners na oplevering direct profijt van kunnen hebben. De SOR is zich er namelijk erg van bewust dat de huur slechts een deel is van de woonlasten van haar huurders. Een niet onaanzienlijk deel ervan wordt bepaald door de stookkosten, die bij senioren over het algemeen vaak wat hoger dan gemiddeld liggen meter diep Het warmteterugwinsysteem maakt het stoken met een CV-ketel op gas overbodig. In plaats daarvan wordt een warmtepomp in de woning aangebracht die in directe verbinding staat met buizen in de grond, de zogenaamde bodemwisselaars. Deze smalle buizen, waar koud water vanuit de woning doorheen stroomt, gaan zo n 140 meter de aarde in. Op deze diepte bevindt zich een natuurlijke waterbron met een stabiele temperatuur. Dit water verwarmt de bodemwisselaars en het water dat er doorheen stroomt. Er wordt dus geen water aan de bodem onttrokken. De enige bron is aardwarmte; slechts een kleine hoeveelheid elektriciteit is nodig om de warmtepomp in de woning te laten werken. Koel in de zomer Naast verwarming van het tapwater zorgt het systeem voor verwarming én koeling van de woning. Vloerverwarming is al langer bekend, maar het innovatieve van dit systeem is dat het water dat door de vloerbuizen stroomt, s zomers gekoeld kan worden. Juist in de warme maanden van het jaar biedt het kunnen koelen van de woning grote meerwaarde. Een mooie aanvulling op het warmteterugwinsysteem is het toepassen van balansventilatie in de woningen. Hierbij openen en sluiten de ventilatieroosters zich, al naar gelang de hoeveelheid CO2 die in de woning aanwezig is. Doordat de apparatuur dit volautomatisch monitort en aanstuurt, wordt de woning constant geventileerd zonder onnodig warmteverlies of tochtverschijnselen. Dit is een groot voordeel ten opzichte van conventionele ventilatieroosters. De Ommeloop in Brielle zal het eerste SORcomplex zijn waarin het warmteterugwinsysteem wordt toegepast. Het gaat hierbij om een pilot van zo n 200 woningen. Wanneer het systeem voldoet vindt de verdere uitrol plaats. De SOR heeft de intentie in circa 1000 nieuw te bouwen woningen het warmteterugwinsysteem toe te passen.

14 de branche op de voet, waarbij het uitgangspunt voor een investeringsbeslissing steeds is dat de gekozen oplossing niet alleen goed voor het milieu moet zijn, maar ook iets moet bijdragen aan comfort en kwaliteitsbeleving van de klant. Bovendien heeft de oudere doelgroep een specifieke problematiek en wensenpakket. In dat kader gaat de SOR de komende jaren zo n 1000 woningen uitrusten met domotica, ook wel woonzorgtechnologie en -diensten genoemd. De domotica zoals de SOR die gaat toepassen, bestaat uit een touchscreen met spreek-, Kwaliteitsbeleving kijk- en luisterverbinding. Het draait volledig 14 De SOR volgt innovatieve ontwikkelingen in op het internetprotocol (IP) zodat er een con- In 2008 heeft SOR Vastgoedontwikkeling stante internetverbinding is met de buitenwereld. Als er bij de voordeur wordt aange- onderstaande complexen opgeleverd: beld, ziet de bewoner haarscherp wie dat is. Kristal, Rotterdam-Nesselande: Wie zorg nodig heeft, kan via dit systeem in 182 huurwoningen en bedrijfsruimten contact komen met een servicedesk, zodat bij voor o.a. bibliotheek, restaurant Humanitas, calamiteiten slechts het scherm aangeraakt dependance IJssellandziekenhuis hoeft te worden om contact te maken. Het feit Ariane, Rotterdam-Lage Land: dat de bewoner de persoon van de servicedesk 70 huurwoningen in de vrije sector kan zien, en ook zelf gezien wordt, geeft een De Lombarde, Rotterdam-Lombardijen: verhoogd veiligheidsgevoel. Bovendien staan 74 huurwoningen en 36 verpleeghuisplaatsen zijn gegevens in het systeem van de servicedesk, waardoor er daar heel snel gehandeld behoeve van Zorggroep Rijnmond voor PG-patiënten, zorginfrastructuur ten kan worden. De Schans, Rotterdam-Delfshaven: 88 servicewoningen, 42 verzorgingsplaatsen, zorginfrastructuur ten behoeve van ZorgCompas In woonzorgcentrum De Schans kunnen bewoners gebruik maken van het nieuwe domotica-systeem

15 Toekomst Een van de doelstellingen van het project is ouderen met een zorgbehoefte door middel van technologie gepaste zorg te kunnen leveren, zodat zij hierdoor langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Er zijn veel organisaties die systemen voor veiligheid en alarmering bieden. Wat dit systeem echter wezenlijk anders maakt is dat het niet op een gewone telefoonlijn werkt maar op IP-technologie. Daardoor is het op ieder gewenst moment uitbreidbaar met extra diensten en oplossingen. De toepassingen hiervoor nemen in een snel tempo toe, waardoor het domotica-systeem al snel voor meerdere doelen inzetbaar kan zijn. Het aantal 55-plussers groeit gestaag en ook blijven zij steeds langer zelfstandig wonen. Dit impliceert een stijgende behoefte aan persoonlijke zorg. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgwerkers juist af. Deze tegengestelde trends kunnen in de toekomst problemen geven. De woonzorgtechnologie kan een (gedeeltelijke) oplossing bieden en in bepaalde gevallen zorg op afstand verlenen. 15 Boodschappendienst De domotica die de SOR nu al heeft toegepast in haar complexen biedt enkele belangrijke basisfuncties. Naast veiligheid en alarmering kan het systeem worden uitgebreid met bijvoorbeeld een rookmeldingsalarm of een boodschappenservice. De SOR is samen met partners pakketten aan het ontwikkelen waarmee in de toekomst ook naar doelgroep kan worden gedifferentieerd.

16 16 Kwaliteitsdenken, dat vind ik heel belangrijk Martin Luten adjunct-directeur Vastgoedontwikkeling

17 Over waardering en weerstand Projectontwikkeling bij de SOR is niet vergelijkbaar met hoe elders gewerkt wordt, vindt Martin Luten. Hier sta je dicht bij de doelgroep, je hebt continu voor ogen wiens woning je aan het bedenken bent. Het gaat veel verder dan stenen stapelen. 17 Over waardering Luten is sinds oktober 2008 adjunct-directeur Vastgoedontwikkeling bij de SOR. Hij houdt zich bezig met het ontwikkelen van alle nieuwbouw- en renovatieprojecten die de komende jaren op stapel staan. Verrassend voor mij was dat we een hele omvangrijke en gevarieerde projectenportefeuille hebben. We krijgen bovendien veel projecten van andere ontwikkelaars aangeboden. Het is mijn taak om te bekijken of die interessant voor ons zouden kunnen zijn. Onder één dak Vrij uniek noemt Luten de combinatie van woningcorporatie en projectontwikkelaar onder een dak. Leuk en goed bij de SOR is dat projectontwikkeling gewoon in huis gebeurt, terwijl veel corporaties dit juist hebben uitbesteed. Je zou kunnen zeggen dat de afdeling Vastgoedontwikkeling een project realiseert in opdracht van afdeling Wonen. En als het af is gaat het weer terug naar Wonen, die het beheer van de complexen doet. Kostenaspect Luten geeft leiding aan een aantal projectleiders die elk 4 à 5 projecten onder hun hoede hebben. Alles bij elkaar gaat het om een portefeuille van zo n 3000 woningen die de komende jaren gerealiseerd moeten gaan worden, nieuwbouw en renovatie. Het gaat verder dan stenen stapelen Er wordt daarbij erg kostenefficiënt gewerkt, legt Luten uit. We doen zeker niet alles zelf, bepaalde disciplines besteden we uit. We trachten zo lean and mean mogelijk te werken. Immers, uiteindelijk worden de projectkosten omgeslagen in de huur, en die moet wel door onze klanten opgebracht worden. We letten daarom goed op de centen, zonder overigens op kwaliteit in te leveren. Bloemkoolluchtje Dat laatste speelde voor Luten een grote rol bij de overweging naar de SOR over te stappen. Het kwaliteitsdenken is een van de kernwaarden die ik deel met deze organisatie. Je ziet dat hier terug in kleine én grote dingen, de complexen bijvoorbeeld.

18 18 Aan wie wil bieden we er zorg op maat aan, maar ze zijn beslist niet als bejaardentehuis aan te merken. Je zult er geen bloemkoolluchtjes aantreffen of etenskarretjes door de gangen zien rijden. Onze nieuwe complexen zijn heel anders van karakter, met grote appartementen en buitenruimtes, waar je gewoon zelfstandig en individueel kunt wonen en naar behoefte terug kunt vallen op zorg of het gezelschap van anderen. Hart en ziel Luten typeert zichzelf als een echte vastgoedman. In vorige banen kon hij daardoor soms zijn ei niet helemaal kwijt. Ik heb zo n twintig jaar bij woningcorporaties gezeten waar weinig aan echte projectontwikkeling maar vooral aan sociaal wijkbeheer en stadsver- Hobbels Vorig jaar zijn er betrekkelijk weinig eigen projecten ontwikkeld, maar voor de komende jaren staat er aardig wat op stapel. Luten kan zomaar acht projecten noemen waarvan de start van de bouw of de oplevering gepland is in Welke daarvan ook echt dit jaar opgeleverd zullen gaan worden is echter nooit met zekerheid te zeggen, nuanceert hij. Het is nu eenmaal zo dat elk project zijn eigen hobbels te nemen heeft. Je hebt met zoveel dingen te maken: bouwgrond, regelgeving, omwonenden die bezwaar aantekenen, noem maar op. Boomholtes Zelfs een aaibaar project als de Theeschenkerij in het Vroesenpark legt geen vlekkeloze route naar het levenslicht af. En dat is jammer, want dit is juist zo n aardig voorbeeld van de sociale inslag van deze club, vindt Luten. Wat ons onderscheidt van andere projectontwikkelaars is dat we ook dingen doen waar geen opbrengsten tegenover staan. De Theeschenkerij moet een kleinschalige horecavoorziening worden in een drukbezocht park waar nu helemaal niets op dat gebied is. De weerstand kwam deze keer dan ook niet van omwonenden, maar uit onverwachte hoek. Er zijn holtes in bomen gevonden die zouden kunnen wijzen op de aanwezigheid van vleermuizen, verduidelijkt Luten. En die zijn nu eenmaal beschermd. Ja, dat soort uitdagingen komen regelmatig op mijn pad. Maar dat maakt deze job ook wel weer heel boeiend. Onderscheidend is de sociale inslag Wooncomplex Ariane is gelegen in de groene wijk Rotterdam-Lage Land nieuwing gedaan werd. Dan maakte ik nogal eens mee dat een project, waar je dan met hart en ziel pakweg vijf jaar aan had gewerkt, een half jaar na oplevering weer onder je ogen werd afgebroken. Het is moeilijk te begrijpen dat de mensen die je project bewonen zo weinig affiniteit hebben met dat wat je nota bene voor hén gemaakt hebt. Luten, in zijn vrije tijd een fervent wielrenner, wil altijd functionaliteit en kwaliteit aan elkaar koppelen. Zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn werk zie je de keuze voor kwaliteit steeds terugkomen. Daarom spreekt het werken bij de SOR mij ook zo aan; die manier van denken leeft hier ook. Hij denkt dat dat ook wel met de doelgroep van de SOR te maken heeft. Ouderen hechten veel waarde aan hun woning en de faciliteiten eromheen, overigens zonder alles vanzelfsprekend te vinden. Als je tegemoet komt aan hun wensen én kwaliteit kan leveren, is de waardering ronduit voelbaar. Dat geeft wel voldoening.

19 Pizzasessies Het grootste voordeel van de nieuwe setting is wel dat we als afdeling Onderhoud allemaal onder dezelfde leidinggevende van Wonen opereren. We weten met elkaar welke doelstellingen we nastreven, zonder dat er andere belangen een rol spelen. 19 Pizzasessies Denis Hub is als teammanager Onderhoud verantwoordelijk voor het cyclisch groot onderhoud aan de SOR-complexen. In de organisatiewijziging is een deel van zijn team, Klachten en mutatieonderhoud, overgeheveld naar de beheerteams. Hub, vier jaar in dienst en afkomstig van collega-corporatie PWS, vindt het werken met regioteams beslist voordelen hebben. Maar ik heb bij PWS ook het tegengestelde meegemaakt; daar stapte men juist van de wijkteams af om in specialisaties te gaan werken. In onze branche zie je dat deze materie continu in beweging is. Beide manieren kennen voor- en nadelen. Focus Zoals alle afdelingen hebben ook de mensen van Onderhoud het Mandev-traject doorlopen. Overigens hebben zij in 2005 een vergelijkbare training gehad. Er was dan ook enige weerstand tegen het nieuwe traject. Begrijpelijk, vindt Hub. Maar je bepaalt zélf het rendement dat je uit zo n training haalt. Wij deden toen als enige afdeling zo n traject, dus lag de focus op óns. Nu ligt deze op de organisatie als geheel, en dat is het grote verschil. Informeel vervolg De trainingen zijn afgelopen en de organisatiewijzigingen zijn inmiddels ook doorgevoerd. En in die combinatie zit nu precies de valkuil, analyseert Hub. Afdelingen zijn uit elkaar getrokken, bepaalde mensen zijn bij elkaar gezet en anderen moeten elkaar echt opzoeken. Dat is erg wennen en gaat natuurlijk niet vlekkeloos. Daarom hebben we de pizzasessies in het leven geroepen, waarbij mensen die niet fysiek bij elkaar zitten, maar wel in de operatie samen werken, aan het einde van een werkdag informeel met elkaar overleggen. Processen worden doorgenomen, irritaties en verwachtingen uitgesproken. Zo krijgt het Mandev-traject een praktisch vervolg.

20 20 Over communicatie Over communicatie en consistentie Communicatie is een relatief nieuwe loot aan de SOR-stam. Pas enkele jaren is een communicatieadviseur hiermee bezig. Sandra Winkels nam vorig jaar de uitdaging aan de communicatiestromen binnen de SOR te structureren en uit te bouwen. Winkels is afkomstig uit het commerciële bedrijfsleven. In haar laatste baan als communication manager bij een technische handelsonderneming zwaaide zij de scepter over alle marketingcommunicatieactiviteiten, die vooral B-to-B gericht waren. Een heel verschil met de SOR, zegt Winkels hierover. Ik sta nu veel dichter bij de klant. Met deze doelgroep heb ik toch meer feeling, je ziet ze dagelijks om je heen en dat is leuk om mee bezig te zijn. Rotterdam Livin 2008 omschrijft ze als een jaar waarin veel voorbereidend werk is verricht. Haar voorgangster had ingezet op deelname aan Rotterdam Livin, een nieuw intranetsysteem en aanpassing van de internetsite. De eerste deelname aan de Livin -beurs was meteen een succes, aldus Winkels. Daarom waren we maart dit jaar weer van de partij, met zelfs een hele nieuwe stand. Met zo n 200 bezoekers op de stand kan ook deze beursdeelname als positief worden beoordeeld. Visitekaartje Tegelijk met de beurspresentatie ging de nieuwe website online, waar zij sinds haar indiensttreding hard aan heeft gewerkt. De site was al wel op een aantal punten aangepast, maar nu ook de menustructuur en design zijn aangepakt is de website weer helemaal up-to-date. Ik sta nu veel dichter bij de klant en dat is leuk In het verleden had de website in de organisatie geen hoge prioriteit gezien de leeftijdsklasse van de doelgroep; dit is de laatste jaren echter drastisch aan het veranderen. Recent onderzoek wijst uit dat maar liefst zestig tot zeventig procent van de 55-plussers actief is op internet, en die groep groeit nog dagelijks. Voorheen was de website voornamelijk een informatiebron; nu zetten we hem in als visitekaartje. In de nabije toekomst zullen we onze huurders zelfs online diensten aanbieden. Belang imago Winkels gelooft heilig in de kracht van imago als het gaat om communicatie met klanten, zowel de huurders van nu als de toekomstige. Onze huidige klanten weten wie we zijn; die zien ook dat misschien niet alles altijd goed gaat, maar die merken als het goed is dat we hard bezig zijn zaken te verbeteren. De manier

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten.

Beknopt jaaroverzicht Een solide basis met zichtbare resultaten. Beknopt jaaroverzicht 2015 Een solide basis met zichtbare resultaten. Verhuur Samenstelling van onze 80.000 bewoners Ouderen (65+) Studenten/jongeren 12 persoonshuishoudens Allochtonen Grote gezinnen 15%

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Keuze in wonen in de Berlagehof

Keuze in wonen in de Berlagehof Projectinformatie Keuze in wonen in de Berlagehof Modern woongebouw met appartementen met balkon of tuin en penthouses, voor huurders vanaf 55 jaar, gunstig gelegen ten opzichte van winkels en openbaar

Nadere informatie

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 243 3059XD Rotterdam Netto huur Servicekosten 672,44 p/mnd 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XD Rotterdam. 663,48 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Korfoepad 307 3059XD Rotterdam Netto huur 663,48 p/mnd Servicekosten 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Wonen met allure zoals u het wilt. De gebouwen onderscheiden zich vaak door een

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V.

JAARREKENING 2014. thuis ENERGIE B.V. JAARREKENING 2014 thuis ENERGIE B.V. Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 20 juni 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Onze financiën in 2014

Onze financiën in 2014 Jaa r 20 beric h 14/ 20 t 15 Onze activiteiten in 2014 Onze financiën in 2014 Onze plannen in 2015 Zicht op 2014/2015 Financieel gezien was 2014 een goed jaar. Dat lijkt een vreemde opmerking, omdat in

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Stek in 2011 Feiten & cijfers

Stek in 2011 Feiten & cijfers Stek in 2011 Feiten & cijfers Voor woord van de bestuurder 2 Financieel gezond blijven Stek heeft in 2011 een resultaat op de normale bedrijfsvoering behaald van H 5,0 miljoen. Vooral de verlaging van

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

3067GZ Rotterdam. 541,31 p/mnd. 68,73 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3067GZ Rotterdam. 541,31 p/mnd. 68,73 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Hoeksteen Mombassaplaats 36 3067GZ Rotterdam Netto huur 541,31 p/mnd Servicekosten 68,73 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving Levendigheid en gezellig samenzijn staan centraal in deze categorie woningen.

Nadere informatie

Passie voor mensen Ruimte voor groei

Passie voor mensen Ruimte voor groei Passie voor mensen Ruimte voor groei Hermia Brummelkamp, projectleider wijkontwikkeling: Mensen die ons nodig hebben, kunnen rekenen op persoonlijke aandacht. De rayonopzichter die bij mensen thuiskomt,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet!

Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! ziekenhuis Open voor iedereen. Ook via mobiel en tablet! Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern, flexibel, slagvaardig en ondernemend ziekenhuis met zo n 450 bedden en ruim 125 medisch

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Jaarbericht 2015/2016

Jaarbericht 2015/2016 Jaarbericht 2015/2016 Meneer en mevrouw Van der Naalt uit Marum zijn al 50 jaar huurder van Wold & Waard. Onze activiteiten in 2015 Onze financiën in 2015 Onze plannen in 2016 Zicht op 2015/2016 In dit

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 797,38 p/mnd. 45,86 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 797,38 p/mnd. 45,86 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 376 3059XA Rotterdam Netto huur 797,38 p/mnd Servicekosten 45,86 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Kristal is een opvallend woongebouw met mediterrane uitstraling, gelegen nabij

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 710,68 p/mnd. 46,57 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 710,68 p/mnd. 46,57 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 202 3059XA Rotterdam Netto huur 710,68 p/mnd Servicekosten 46,57 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving In Rotterdam Nesselande geniet u op een bankje aan de boulevard van een heerlijk

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

3067NW Rotterdam. 663,48 p/mnd. 59,07 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3067NW Rotterdam. 663,48 p/mnd. 59,07 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Ariane Folkert Elsingastraat 6 E 3067NW Rotterdam Netto huur 663,48 p/mnd Servicekosten 59,07 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Ariane is een jong en opvallend gebouw, dichtbij winkels, de Kralingse

Nadere informatie

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 D.D. 22 SEPTEMBER 2016 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS

UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS De formule waar úw belangen centraal staan! UW BELANG BEPAALT ONZE KOERS Uw belang, VAKGARAGE, het énige echt onafhankelijke concept. Er zijn veel garageconcepten in Nederland. Toch is er maar één echt

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland

Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Lessen uit 13 jaar tevredenheidonderzoek onder huurders in Nederland Verwachtingen van huurders en uitdagingen voor corporaties Dit jaar is het alweer 13 jaar geleden dat USP Marketing Consultancy startte

Nadere informatie

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015

Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 Stichting Roffa Mon Amour Rotterdam RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 D.D. 3 MAART 2015 1 Inhoudsopgave FINANCIEEL VERSLAG Jaarverslag Resultaten 3 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

3059XA Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3059XA Rotterdam. 672,44 p/mnd. 47,71 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Kristal Cypruslaan 222 3059XA Rotterdam Netto huur 672,44 p/mnd Servicekosten 47,71 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Kristal is een opvallend woongebouw met mediterrane uitstraling, gelegen nabij

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken

Piet Voorbeeld MIJN PROFIEL. Voornaam. Achternaam. Dienst. Schaal Tot schaal 8. Piet. Voorbeeld. Stadswerken MIJN PROFIEL Voornaam Piet Achternaam Voorbeeld Dienst Stadswerken Schaal Tot schaal 8 1 DIT BEN IK Wanneer heb je een goede werkdag gehad? Waarom? Als ik alles gedaan heb dat ik wilde doen en er ook onverwachte

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

3067NW Rotterdam. 710,68 p/mnd. 60,39 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten

3067NW Rotterdam. 710,68 p/mnd. 60,39 p/mnd. Netto huur. Servicekosten. Faciliteiten Ariane Folkert Elsingastraat 4 e 3067NW Rotterdam Netto huur 710,68 p/mnd Servicekosten 60,39 p/mnd Faciliteiten Woningomschrijving De Ariane is een jong en opvallend gebouw, dichtbij winkels, de Kralingse

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ouder worden in je eigen huurwoning

Ouder worden in je eigen huurwoning Ouder worden in je eigen huurwoning Pilotproject: Lang zult u wonen voor huurders We zijn blij dat onze corporatie met ons heeft meegedacht over het ouder worden in onze huurwoning Een pilot van corporaties

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie