Corporatie in Perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporatie in Perspectief"

Transcriptie

1 Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum

2

3 CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie Vraag- / aanbodverhoudingen Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur Verhuurgegevens Huurprijsontwikkeling Doelgroep: verdeling huishoudens over de koop- en huursector in % Prijssegmenten huurwoningen Toewijzingen Kwaliteit van de voorraad Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden Wonen en zorg Uitgaven leefbaarheid Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit Realisatie-index nieuwbouw Realisatie-index inde sloop Realisatie-index verkopen Inzet in aandachtswijken Productie corporatie verdeeld over wijktypen per regio Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productievoornemens in zwakke wijken uitgedrukt als % van bezit in zwakke 13 wijken Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken WWI 13 3 Bedrijfsvoering 3.1 Netto bedrijfslasten Netto bedrijfslasten Ontwikkeling netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie Rentedekkingsgraad 17 4 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 Vastgoed Bedrijfswaarde WOZ-waarde Kengetallen vastgoed Waarde grondposities Langlopende leningen Leningenportefeuille Rentelasten op leningenportefeuille Ontwikkeling schuldverdien ratio Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE 21 5 Financiële positie en perspectief 5.1 Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen Risicobeoordeling verslagjaar Risicobeoordeling prognoses Oordelen 24 3

4 L0339 CFV 2009 in Perspectief 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie Naam corporatie L-nummer L0339 Vestigingsplaats Hilversum Totaal huurwoningen 71 Eenheden in verzorgingshuizen 0 Overige woongelegenheden 0 Totaal aantal woongelegenheden 71 Garages 0 [weging 0,2] 0 Bedrijfsruimten/winkels 0 [weging 1,0] 0 Overig bezit 0 [weging 0,2] 0 Maatschappelijk vastgoed 0 [weging 2,0] 0 Totaal aantal verhuureenheden ongewogen 71 Totaal aantal verhuureenheden gewogen 71 Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen 0 Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen 0 Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden Aandeel bezit in % in regio totaal bezit Rg18 Het Gooi ,0 Overig 0 0,0 Referentieregio Referentiegroep Rg18 Het Gooi Rf11 Overige corporaties 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen Vraag Aanbod vraag Vraag Aanbod Koopwoning Huurwoning Binnen de huursector <aftoppingsgrens >aftoppingsgrens eengezins meergezins Rg18 Aanbod in % van Nederland Aanbod in % van vraag Bron: WoON

5 CFV 2009 in Perspectief L0339 Algemeen Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen (verdeling van bezit corporatie over wijken) Waardering wijken Rg18 Totaal Totaal % Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad corporatiewoongelegenheden) Rg18 Eengezinswoningen 100,0 50,7 43,6 Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen 0,0 28,6 27,5 Meergezinsetagebouw met lift 0,0 13,5 12,7 Hoogbouw 0,0 4,8 10,6 Eenheden verzorging 0,0 1,2 2,1 Overige woongelegenheden 0,0 1,1 3,5 Onbekend 0,0 0,0 0,0 Bouwperiode tot ,00 14, ,6 Bouwperiode ,0 21,5 14,5 Bouwperiode ,0 14,3 17,9 Bouwperiode ,0 16,1 18,9 Bouwperiode ,0 21,3 21,3 Bouwperiode ,0 7,8 11,2 Bouwperiode 2000 en later 0,0 4,7 7,6 Onbekend 0,0 0,0 0,0 5

6 L0339 CFV 2009 in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur Verhuurgegevens Mutatiegraad * ** 2,8 2,8 1,4 4,2 8,6 Huurachterstand in % van de jaarhuur ** 0,3 0,1 0,2 0,1 1,1 Huurderving in % van de jaarhuur ** 0,9 0,9 0,7 1,5 1,4 Leegstand langer dan drie maanden* 0,0 0,0 Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden * 0,0 0,0 0,4 Leegstand langer dan drie maanden projecten* 0,0 0,0 0,8 Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur ** 56,0 58,0 58,0 62,0 71,0 * in % van het aantal woongelegenheden ** 2007 en 2008 alleen voor huurwoningen Huurprijsontwikkeling (in per jaar per woongelegenheid) Realisatie Index (2005=100) Quintielscores verhuurgegevens Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Mutatiegraad Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur Huurprijsontwikkeling (in per jaar per woongelegenheid)

7 CFV 2009 in Perspectief L0339 Volkshuisvestelijke gegevens Doelgroep: verdeling huishoudens over de koop- en huursector in % Rg18 Nederland Doelgroep Niet doelgroep Doelgroep Niet doelgroep Verdeling huishoudens Waarvan in de koopsector Waarvan in de huursector Verdeling binnen de huursector Goedkoop Middelduur Duur Bron: WoON Prijssegmenten huurwoningen Ontwikkeling prijssegmenten aandeel 2008 in % corporatie aantallen Goedkope woningen ,9 26,6 Betaalbare woningen ,8 66,3 Dure woningen Dure woningen < huurtoeslaggrens ,0 55 5,5 Dure woningen > huurtoeslaggrens 3 3 4,2 1, Toewijzingen Totaal toewijzingen in % Toewijzingen aan doelgroep ,0 72,1 Toewijzingen aan niet doelgroep ,0 27,9 Passend ,0 90,6 Te duur ,0 5,2 Te goedkoop ,0 4,2 Quintielscores toewijzing Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Toewijzing aan doelgroep Toewijzing aan niet doelgroep Passende toewijzing Te dure toewijzing Te goedkope toewijzing Toewijzingen corporatie Toewijzingen landelijk Toewijzing aan doelgroep Toewijzing aan niet doelgroep 7

8 L0339 CFV 2009 in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.2 Kwaliteit van de voorraad Kwaliteit en prijs-/kwaliteitsverhouding Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x 1) 2,74 3, Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden (totalen x en in per gewogen verhuureenheid) (in per gewogen verhuureenheid 2008) Onderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud ( in per verbeterde woongelegenheid 2008) Woningverbetering Woningverbetering (x 1.000) Woningverbetering (aantal) Wonen en zorg Totale woongelegenheden per 31 december Aantal woningen voor ouderen en gehandicapten 0 Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* 0,0 15,0 Woningen voor overige bijzondere groepen 0 Aantal eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen 0 Gebruik huurdersarrangement woonzorg- en dienstverlening* 0,0 3,0 Aantal nultredenwoningen 0 Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* 0,0 27,7 Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen 2008 als % toewijzingen totaal 0,0 15,7 * in % ten opzichte van woongelegenheden 8

9 CFV 2009 in Perspectief L0339 Volkshuisvestelijke gegevens Uitgaven leefbaarheid (x 1.000) (realisatie in per woongelegenheid 2008) Realisatie Prognose * Nederland Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal * jaargemiddelde tijdens de prognoseperiode Quintielscores kwaliteit Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Gemiddeld aantal punten woningwaardering Gemiddelde puntprijs (x 1) Bedrag woningverbetering per verbeterde woongelegenheid Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen Leefbaarheid totaal

10 L0339 CFV 2009 in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.3 Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen) Realisatie Prognoses Jaargemiddelde in % voorraad 2008 Jaargemiddelde in % voorraad 2008 Rg18 Rg18 Voorraad 31 december Mutaties in het bezit Nieuwbouw huurwoningen 0,0 0,8 1,0 0,0 1,1 1,6 Sloop huurwoningen 0,0 0,1 0,7 0,0 0,7 0,9 Aankoop huurwoningen 0,0 0,3 0,9 0,0 0,2 0,5 Verkoop huurwoningen 0,0 0,7 1,3 0,0 1,1 0,8 Overige activiteiten Nieuwbouw koopwoningen 0,0 0,2 0,4 0,0 0,5 0,9 Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw huur Jaargemiddelde prognose nieuwbouw huur Jaargemiddelde realisatie sloop Jaargemiddelde prognose sloop Jaargemiddelde realisatie verkoop huur Jaargemiddelde prognose verkoop huur Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw koop Jaargemiddelde prognose nieuwbouw koop Realisatie-index nieuwbouw* Realisatie-index sloop* Realisatie-index verkopen* 10

11 CFV 2009 in Perspectief L0339 Volkshuisvestelijke gegevens Realisatie-index nieuwbouw prognose totaal totaal Index prognose realisatie Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Gerealiseerde productie n.v.t. 0, Realisatie-index sloop prognose totaal totaal Index prognose realisatie Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Gerealiseerde productie n.v.t. 0, Realisatie-index verkopen prognose totaal totaal Index prognose realisatie Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Gerealiseerde productie n.v.t. 0,61 11

12 L0339 CFV 2009 in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.4 Inzet in aandachtswijken Productie corporatie verdeeld over wijktypen per regio Productierealisatie 2008 Rg18 Waardering wijken per regio Bezit Realisatie Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) 0 0 Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) 0 0 Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) 71 0 Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) 0 0 Totaal 71 0 Productievoornemens Rg18 Waardering wijken per regio Bezit Productie Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) 0 0 Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) 0 0 Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) 71 0 Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) 0 0 Totaal Productie corporatie verdeeld over wijktypen totaal Productierealisatie 2008 Bezit Realisatie Realisatie Waardering wijken bezit corporatie totaal Aantal in % Aantal in % in % bezit Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal Productievoornemens Bezit Productie Productie Waardering wijken bezit corporatie totaal Aantal in % Aantal in % in % bezit Zwak (hoge indicatie fysieke ingrepen) Gemiddeld (gemiddelde indicatie fysieke ingrepen) Sterk (lage indicatie fysieke ingrepen) Overige postcodegebieden (niet gewaardeerd) Totaal

13 CFV 2009 in Perspectief L0339 Volkshuisvestelijke gegevens Productievoornemens in zwakke wijken uitgedrukt als % van bezit in zwakke wijken Rg18 0,0 n.v.t. Alle corporaties werkzaam in de regio 30,6 n.v.t. Alle corporaties in Nederland met bezit in zwakke wijken n.v.t. 31, Productievoornemens van corporaties in de 40 aandachtswijken WWI Alle corporaties Alle corporaties in aandachtswijk in aandachtswijken in aandachtswijken in regio in regio in Nederland woningen in aandachtswijken Realisatie wijkgebonden leefbaarheidsuitgaven 2008 * Realisatie investeringen in maatschappelijk vastgoed 2008 * Prognose productiemaatregelen in aandachtswijken Productiemaatregelen/corporatiebezit in % 0,0 0,0 36,4 Prognose wijkgebonden leefbaarheidsuitgaven * Prognose investeringen in maatschappelijk vastgoed * * (x 1.000) Quintielscores inzet in aandachtswijken Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Productievoornemens in zwakke wijken Productiemaatregelen/corporatiebezit 40 aandachtswijken

14 L0339 CFV 2009 in Perspectief 3 Bedrijfsvoering 3.1 Netto bedrijfslasten Netto bedrijfslasten (x 1) Netto bedrijfslasten per VHE Personeelskosten per Fte Aantal VHE per Fte Ontwikkeling netto bedrijfslasten (per VHE x 1) Toename in % , ,3 Quintielscore bedrijfslasten Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Netto bedrijfslasten Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in per VHE)

15 CFV 2009 in Perspectief L0339 Bedrijfsvoering Netto kasstroom (x 1) Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom excl. verkopen per VHE Netto kasstroom na rente per VHE Huuropbrengst per VHE Netto kasstroom excl. verkopen per VHE Netto kasstroom na rente per VHE Quintielscores netto kasstroom Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Netto kasstroom per VHE Netto kasstroom na rente per VHE Ontwikkeling netto kasstroom (in per VHE)

16 L0339 CFV 2009 in Perspectief 3 Bedrijfsvoering 3.3 Kosten en opbrengsten productie Nieuwbouw huur Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur grondkosten bouwkosten overige kosten Aankoopprijs bij aankoop van eigen verbindingen Nieuwbouw verzorgingshuizen Bruto stichtingskosten eenheden verzorgingshuizen grondkosten bouwkosten overige kosten Uitgaven inzake verbeteringen en renovaties Nieuwbouw koopwoningen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Verkoop bestaand bezit Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Sloop woongelegenheden Kosten Quintielscore kengetallen Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur Uitgaven inzake verbeteringen en renovatie Netto verkoopresultaat koopwoningen Bruto verkoopprijs aan eigenaar-bewoner

17 CFV 2009 in Perspectief L0339 Bedrijfsvoering Rentedekkingsgraad Netto kasstroom excl. verkopen per VHE (x 1) Rentelasten en soortgelijke kosten per VHE (x 1) Rentedekkingsgraad 2,4 2,2 1,4 1,6 Netto kasstroom excl. verkopen per VHE (x 1) Rentelasten en soortgelijke kosten per VHE (x 1) Rentedekkingsgraad 1,6 1,6 1,6 1,4 Quintielscores rentedekkingsgraad Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Rentedekkingsgraad Ontwikkeling rentedekkingsgraad 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

18 L0339 CFV 2009 in Perspectief 4 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 Vastgoed Bedrijfswaarde (per VHE x 1) Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 4 heffing Stap 5 Levensduur Stap 6 Restwaarde Stap 7 Lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Quintielscores bedrijfswaarde Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Bedrijfswaarde opgave corporatie per vhe Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde totaal per vhe* Ontwikkeling bedrijfswaarde Ontwikkeling volkshuisvestelijke exploitatiewaarde (in per VHE) (in per VHE)

19 CFV 2009 in Perspectief L0339 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie WOZ-waarde (per woongelegenheid x 1) WOZ-waarde WOZ-waarde WOZ-waarde Huur/WOZ woongelegenheden 2008 in % 1,5 3, Kengetallen vastgoed Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur ,6 7, ,1 7, ,6 7,5 Restant levensduur na uniformering 21,0 23,0 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde 10,0 4,5 woongelegenheden WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde 0,0 1,3 niet-woongelegenheden Waarde grondposities (per VHE x 1) Quintielscores WOZ-waarde / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 19

20 L0339 CFV 2009 in Perspectief 4 Waarden vastgoed en leningen 4.2 Langlopende leningen Leningenportefeuille (x 1) Nominale waarde langlopende leningen per VHE Rentabiliteitswaarde langlopende leningen per VHE Kortlopende schulden per VHE Rentelasten op leningenportefeuille (x 1) Rentelasten per VHE Rentelasten op leningenportefeuille in % 5,54 4, Ontwikkeling schuldverdien ratio (x 1) Netto kasstroom excl. verkopen per VHE* Langlopende leningen per VHE Schuldverdien ratio 7,2 8,0 12,11 10,6 Netto kasstroom excl. verkopen per VHE* Langlopende leningen per VHE Schuldverdien ratio 12,0 12,3 13,2 15,1 * Vóór rente Quintielscores rentelasten en schuldverdien ratio scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Rentelasten Schuldverdien ratio Rentelasten op leningenportefeuille Ontwikkeling schuldverdien ratio (nominaal gewaardeerd) 6,00 5,00 16,0 14,0 12,0 4,00 3,00 2,00 1, ,00 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,

21 CFV 2009 in Perspectief L0339 Waarden vastgoed en leningen Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE (x 1) Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen 1,9 1,8 Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen 1,4 1,4 Quintielscores volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde van de leningen 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,

22 L0339 CFV 2009 in Perspectief 5 Financiële positie en perspectief 5.1 Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar als % balanstotaal ,3 47,6 46,1 32,6 31,6 30,5 Volkshuisvestelijk vermogen 2008 per VHE Volkshuisvestelijk vermogen 2013 Volkshuisvestelijk vermogen (x 1.000) Volkshuisvestelijk vermogen 2013 uitgedrukt in aantallen VHE 2008 (x 1) Quintielscores volkshuisvestelijk vermogen Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Volkshuisvestelijk vermogen Volkshuisvestelijk vermogen Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,

23 CFV 2009 in Perspectief L0339 Financiële positie en perspectief Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2008 en in per gewogen verhuureenheid) Marktrisico 1, , Macro-economisch risico 11, , Operationeel risico 0,0-2, Totaal risico 11, , Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2008) Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2013 en in per gewogen verhuureenheid) Marktrisico 1, , Macro-economisch risico 14, , Operationeel risico 0, , Totaal risico 14, , Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2013) Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico 23

24 L0339 CFV 2009 in Perspectief 5 Financiële positie 5.5 Oordelen Continuïteitsoordeel A B1 B2 C JA (in percentage per klasse) Solvabiliteitsoordeel Voldoende JA Onvoldoende (in percentage per klasse)

25 CFV 2009 in Perspectief L

26 L0339 CFV 2009 in Perspectief 26

27 Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting

28 Centraal Fonds Volkshuisvesting Huizerstraatweg 117a Postbus AB Naarden T F E in Perspectief 2009 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: Samenvatting Analyse Toelichting De Analyse bevat een uitgebreide rapportage van de cijfers van uw corporatie in tabellen en grafieken. Deze gegevens over verslagjaar 2008 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische ( ) of prospectieve ( ) context geplaatst. Voor achtergrondinformatie over de Analyse wordt verwezen naar de Toelichting.

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief Rotterdam Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1226 Deurne CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1226 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief Rotterdam Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen 5 1.3 Samenstelling van het

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief Zwolle Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke ingrepen 5 1.3 Samenstelling van het bezit

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief Zwolle Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur 2.1.1 Verhuurgegevens

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief Eindhoven Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur 2.1.1 Verhuurgegevens

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2004 Delft CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2004 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

-11 VOLKSHUISVESTING

-11 VOLKSHUISVESTING c~ CENTRAAL FONDS -11 VOLKSHUISVESTING L0093 Woningstichting SWZ t.a.v. het bestuur Postbus 40040 8004 DA ZWOLLE Huizerstraatweg 117-A Postbus 5075 1410AB Naarden Telefoon 035-6954070 Telefax 035-69 54080

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken L1585

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken L1585 Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken L1585 Versie I, januari 217 verslagjaar 215 Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar 215 Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Stichting Woongoed Middelburg L0943

Stichting Woongoed Middelburg L0943 Stichting Woongoed Middelburg L943 Versie 214-1, december verslagjaar Colofon Versie 214-I Verslagjaar Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

Stichting Portaal L0117

Stichting Portaal L0117 Stichting Portaal L117 Versie I, januari 217 verslagjaar 215 Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar 215 Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is een uitgave

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Stichting Woontij L1560

Stichting Woontij L1560 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningstichting SWZ L0093

Woningstichting SWZ L0093 Woningstichting SWZ L93 Versie III, januari 216 verslagjaar Colofon Versie III, januari 216 Verslagjaar Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, februari 216 verslagjaar Colofon Versie IV, februari 216 Verslagjaar Den Haag, februari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woonstichting Centrada L1888

Woonstichting Centrada L1888 Woonstichting Centrada L1888 Versie I, januari 216 verslagjaar 214 Colofon Versie I, januari 216 Verslagjaar 214 Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief Rotterdam Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen in de

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief Rotterdam Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2013 Corporatie in Perspectief Rotterdam Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2011 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2011 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Versie I, Pagina 0

Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Versie I, Pagina 0 Woningbouwvereniging Bergopwaarts Versie I, 06-02-2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Uitkomsten Aedes-Benchmark 1.1 Huurdersoordeel 1.2 Bedrijfslasten 1.3 Duurzaamheid 1.4 Onderhoud & Verbetering 1.5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2013 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2013 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Analyse: Algemene 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Woningstichting SWZ. Versie I, Pagina 0

Woningstichting SWZ. Versie I, Pagina 0 Woningstichting SWZ Versie I, 06-02-2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Uitkomsten Aedes-Benchmark 1.1 Huurdersoordeel 1.2 Bedrijfslasten 1.3 Duurzaamheid 1.4 Onderhoud & Verbetering 1.5 Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2009 2009 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene

Nadere informatie

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016.

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus 105 7490 AC DELDEN Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015

Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015 Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015 INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting... 4 Dataverzameling... 4 Bronvermelding... 4 Contact... 4 Hoofdstuk 1: Algemeen... 5 Tabel 1: Algemene gegevens

Nadere informatie

L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts t.a.v. het bestuur Postbus AH DEURNE. Datum 1 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016

L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts t.a.v. het bestuur Postbus AH DEURNE. Datum 1 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016 > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts t.a.v. het bestuur Postbus 301 5750 AH DEURNE Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2012 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2012 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2008 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gevens corporatie 6 1.2 Vraag-/ aanbodverhoudingen 8 1.3 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2012 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2012 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 ontvangen dd. WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Jn/rastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 Baarn, 18 juni 2012 2012 2 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Samenvatting 4 Factsheet 7 1 Trends

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2015 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de zes geformuleerde toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport t.a.v. het bestuur > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 2500 BD Den Haag www.ilenlnl 9765 BL PATERSWOLDE Postbus 16191 inuusrieweg Utrecht

Nadere informatie

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de geformuleerde zes toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baam L0045 Domesta t.a.v. het bestuur Postbus 1120 7801 BC EMMEN Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

5Financiële prestaties

5Financiële prestaties 5Financiële prestaties 5. Financiële prestaties 5.1 Financiële resultaten Jaarresultaat 2012 Het jaarresultaat over 2012 bedraagt ruim 2,5 mln. negatief. Begroot was een jaarresultaat van ruim 0,2 mln.

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191 Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2044 Stichting Wonen WierdenEnter Transport tav. het bestuur Postbus 228 Utrecht 7640 AE WIERDEN

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retourudres Postbus 107 3740 AC Baarn L0008 Transport Woningstichting Openbaar Belang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld voornemens woningcorporaties

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld voornemens woningcorporaties CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties Prognoseperiode 2010-2014 2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties 2010-2014 Naarden, 8 juni

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Wijziging bijlage II Besluit beheer sociale-huursector VROM

Wijziging bijlage II Besluit beheer sociale-huursector VROM Wijziging bijlage II Besluit beheer sociale-huursector VROM 8 januari 1999/Nr. MJZ98125184 Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie