Corporatie in Perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Corporatie in Perspectief"

Transcriptie

1 Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam

2

3 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur Verhuurgegevens Huurprijsontwikkeling Prijssegmenten huurwoningen Toewijzingen Aangegane huurovereenkomsten Kwaliteit van de voorraad Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden Wonen en zorg Uitgaven leefbaarheid Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit Realisatie-index nieuwbouw Realisatie-index sloop Realisatie-index verkopen 11 3 Bedrijfsvoering 3.1 Netto bedrijfslasten Specificatie netto bedrijfslasten Ontwikkeling netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie Nieuwbouw huur Nieuwbouw koopwoningen Verkoop bestaand bezit Verbeteringen en renovaties Sloop woongelegenheden Verliezen van niet gerealiseerde projecten Rentedekkingsgraad 15 4 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 Vastgoed Bedrijfswaarde WOZ-waarde Kengetallen vastgoed Grondposities Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen Verkoop onder voorwaarden Langlopende leningen Leningenportefeuille Rentelasten op leningenportefeuille Ontwikkeling aflossingsratio Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE 19 5 Financiële positie en perspectief 5.1 Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen Risicobeoordeling verslagjaar Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015 en in per gewogen verhuureenheid) Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2017 en in per gewogen verhuureenheid) 21 3

4 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie Naam corporatie L-nummer L0582 Vestigingsplaats Hardinxveld-Giessendam Aantal fte's 28,2 Totaal huurwoningen Onzelfstandig overige wooneenheden 98 Totaal aantal woongelegenheden Garages m 2 69 [weging 0,2] 14 Bedrijfsruimten/winkels niet DAEB 0 m 2 0 [weging 1,0] 0 Overig bezit 745 m 2 8 [weging 0,2] 2 Bedrijfsruimten/winkels DAEB 0 m 2 0 [weging 2,0] 0 Totaal aantal verhuureenheden ongewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen (gemiddeld 2011/2012) Verbindingen Aantal verbindingen 0 Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen 0 Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen 0 0 m 2 Bedrag kapitaaldeelname (inclusief agio) * 0 Verstrekte leningen * 0 Rekening courant * 0 Verstrekte garanties * 0 * x Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden Aandeel bezit in % in regio totaal bezit Rg29 Rijnstreek/Midden-Holland/Alblasserw ,0 Overig 0 0,0 Referentieregio Referentiegroep Rg29 Rijnstreek/Midden-Holland/Alblasserwaard Rf05 Gemiddeld profiel 4

5 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Algemeen Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad corporatiewoongelegenheden) Corporatie Rg29 Landelijk Eengezinswoningen 45,9 50,2 42,4 Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen 17,0 21,1 26,2 Meergezinsetagebouw met lift 14,6 13,4 14,1 Hoogbouw 18,0 12,3 11,5 Onzelfstandig overige wooneenheden 4,4 3,0 5,8 Onbekend 0,0 0,0 0,0 Bouwperiode tot ,0 3,3 7,9 Bouwperiode ,5 15,6 13,5 Bouwperiode ,9 18,0 17,0 Bouwperiode ,5 26,8 18,4 Bouwperiode ,4 19,1 20,6 Bouwperiode ,3 9,3 10,7 Bouwperiode ,5 4,7 8,7 Bouwperiode 2010 en later 2,9 3,1 3,2 Onbekend 0,0 0,0 0,0 5

6 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur Verhuurgegevens Mutatiegraad * 6,4 6,9 5,6 5,4 7,1 7,9 Huurachterstand in % van de jaarhuur * 0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,3 Huurderving in % van de jaarhuur * 0,7 0,7 1,0 Huurderving in % van de jaarhuur a.g.v. marktomstandigheden* 0,0 0,9 1,3 Huurderving in % van de jaarhuur a.g.v. projectleegstand* 0,9 0,6 0,8 Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Gemiddelde huurprijs per maand huurwoningen Gemiddelde huurprijs per maand Onzelfstandig overige wooneenheden Huur in % van maximaal toegestane huur DAEB * 62,3 65,2 67,2 62,0 63,6 63,6 Huur in % van maximaal toegestane huur niet DAEB * 77,4 81,5 84,9 Huur in % van de woz-waarde * 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 3,6 * Alleen voor huurwoningen Huurprijsontwikkeling (in per jaar per woongelegenheid) Realisatie Index (2009=100) Corporatie Referentie Landelijk Quintielscores verhuurgegevens Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Mutatiegraad Leegstand langer dan drie maanden marktomstandigheden Gemiddelde huurprijs per maand per woongelegenheid Huur in % van maximaal toegestane huur Huurprijsontwikkeling (in per jaar per woongelegenheid) Corporatie Referentie Landelijk

7 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Volkshuisvestelijke gegevens Prijssegmenten huurwoningen Ontwikkeling prijssegmenten Aandeel 2012 in % corporatie aantallen Goedkope woningen ,7 14,7 19,3 Betaalbare woningen ,5 70,7 67,1 Dure woningen < huurtoeslaggrens ,7 11,8 10,4 Dure woningen > huurtoeslaggrens ,2 2,7 3, Toewijzingen Totaal toewijzingen in % Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht ,2 66,9 73,4 Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht ,8 33,1 26,6 Passend ,1 82,3 84,44 Te duur ,9 14,5 12,7 Te goedkoop ,0 3,2 2, Aangegane huurovereenkomsten 2012 Referentie Landelijk Totaal Huishoudinkomen ten hoogste per jaar Huishoudinkomen hoger dan per jaar Quintielscores toewijzing Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht Passende toewijzing Te dure toewijzing Te goedkope toewijzing a Toewijzingen corporatie b Toewijzingen landelijk Toewijzingen binnen inkomensgrenzen uit de Wht. Toewijzingen buiten inkomensgrenzen uit de Wht. 7

8 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.2 Kwaliteit van de voorraad Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering huurwoningen niet DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen DAEB Gemiddeld aantal punten woningwaardering m.b.t. oppervlakte huurwoningen niet DAEB Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x 1) DAEB 2,91 3,04 3,12 Gemiddelde puntprijs huurwoningen (x 1) niet DAEB 4,16 4,19 4, Onderhoud en investeringen in kwaliteit van de woongelegenheden (In per gewogen verhuureenheid 2012) Onderhoud Referentie Landelijk Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud ( In per verbeterde woongelegenheid 2012) Woningverbetering Woningverbetering (x 1.000) Woningverbetering (aantal) ( In per aantal investeringen 2012) Investeringen in energie Kosten energiemaatregelen (x 1.000) Aantal energie-investeringen Wonen en zorg Totale woongelegenheden per 31 december Aantal woningen voor ouderen en gehandicapten 616 Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* 27,7 17,4 15,1 Woningen voor overige bijzondere groepen 11 Aantal eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen 0 Aantal nultredenwoningen 868 Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* 39,0 31,2 30,3 Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen 2012 als % toewijzingen totaal 17,1 16,8 13,8 * In % ten opzichte van woongelegenheden 8

9 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Volkshuisvestelijke gegevens Uitgaven leefbaarheid (x 1.000) Prognose- (Realisatie in per woongelegenheid 2012) Realisatie jaar 1 Corporatie Referentie Nederland Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal Quintielscores kwaliteit Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Gemiddeld aantal punten woningwaardering Gemiddelde puntprijs (x 1) Bedrag woningverbetering per verbeterde woongelegenheid Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen Leefbaarheid totaal

10 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 2 Volkshuisvestelijke gegevens 2.3 Nieuwbouw en mutaties in het bezit Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen) Realisatie Prognoses Jaargemiddelde in % voorraad 2012 Jaargemiddelde in % voorraad 2012 Voorraad 31 december Mutaties in het bezit Nieuwbouw woongelegenheden 1,3 1,4 1,2 1,3 1,2 0,9 Sloop woongelegenheden 0,0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,5 Aankoop woongelegenheden 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 Verkoop woongelegenheden 1,0 0,6 0,6 0,2 0,5 0,7 Overige activiteiten Nieuwbouw koopwoningen 0,3 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw huur Jaargemiddelde realisatie sloop Jaargemiddelde realisatie verkoop huur Jaargemiddelde realisatie nieuwbouw koop Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Jaargemiddelde prognose nieuwbouw huur Jaargemiddelde prognose sloop Jaargemiddelde prognose verkoop huur Jaargemiddelde prognose nieuwbouw koop

11 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Volkshuisvestelijke gegevens Realisatie-index nieuwbouw Corporatieprognose Totaal Totaal Index prognose realisatie Corporatie Landelijk Prognosejaar ,91 Prognosejaar ,81 Prognosejaar ,00 Gerealiseerde productie ,91 0, Realisatie-index sloop Corporatieprognose Totaal Totaal Index prognose realisatie Corporatie Landelijk Prognosejaar Prognosejaar Prognosejaar Gerealiseerde productie n.v.t. 0, Realisatie-index verkopen Corporatieprognose Totaal Totaal Index prognose realisatie Corporatie Landelijk Prognosejaar ,23 Prognosejaar ,09 Prognosejaar ,07 Gerealiseerde productie ,13 0,69 Quintielscores nieuwbouw en mutaties bezit Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Realisatie-index nieuwbouw* Realisatie-index sloop* Realisatie-index verkopen* * De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep. 11

12 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 3 Bedrijfsvoering 3.1 Netto bedrijfslasten Specificatie netto bedrijfslasten (per VHE x 1) Referentie Landelijk Personeelslasten Overige bedrijfslasten* Onderhoudslasten (exclusief door eigen personeel) Variabele lasten Af: Onderhoudslasten (inclusief door eigen personeel) Bruto bedrijfslasten Af: Opbrengsten vergoedingen Af: Overige bedrijfsopbrengsten Af: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf Netto bedrijfslasten Af: Leefbaarheidsuitgaven Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven * Inclusief bijzondere waardeverandering vlottende activa. Personeelskosten per fte Aantal VHE per fte Ontwikkeling netto bedrijfslasten (per VHE x 1) Toename in % Corporatie ,2 Referentie ,1 Landelijk ,5 Quintielscore bedrijfslasten Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Netto bedrijfslasten Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in per VHE) Corporatie Referentie Landelijk

13 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Bedrijfsvoering Netto kasstroom (x 1) Corporatie Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Referentie Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Landelijk Netto kasstroom per VHE Ontvangen en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Corporatie Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen Referentie Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen Landelijk Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen Quintielscores netto kasstroom Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Netto kasstroom per VHE Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Netto exploitatiekasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen Ontwikkeling netto kasstroom (in per VHE) Corporatie Referentie Landelijk

14 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 3 Bedrijfsvoering 3.3 Kosten en opbrengsten productie Nieuwbouw huur Referentie Landelijk Nieuwbouw huurwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten nieuwbouw huurwoningen grondkosten bouwkosten overige kosten Aantallen bij aankoop van eigen verbinding 0 Aankoopprijs bij aankoop van eigen verbinding 0 Nieuwbouw overige (niet) woongelegenheden Aantallen Bruto stichtingskosten overige (niet) woongelegenheden grondkosten bouwkosten overige kosten Nieuwbouw koopwoningen Aantallen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt Verkoop bestaand bezit Aantallen Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt Verbeteringen en renovaties Aantallen Uitgaven Sloop woongelegenheden Aantallen Kosten Verliezen van niet gerealiseerde projecten Verliezen van niet gerealiseerde projecten (x 1.000)

15 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Bedrijfsvoering Rentedekkingsgraad Corporatie Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening 1,1 1,8 1,9 1,9 2011/ /2017 Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave 1,9 1,6 Referentie Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening 1,6 1,8 2,0 2,1 2011/ /2017 Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave 2,1 1,9 Landelijk Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening 1,6 1,8 1,8 1,8 2011/ /2017 Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave 2,0 1,9 Quintielscore productie en rentedekkingsgraad Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Bruto stichtingskosten nieuwbouw huur Uitgaven inzake verbeteringen en renovatie Netto verkoopresultaat koopwoningen Bruto verkoopprijs aan eigenaar-bewoner Rentedekkingsgraad op basis van W&V-rekening Rentedekkingsgraad op basis van kasstromen Ontwikkeling rentedekkingsgraad 2,5 Corporatie Referentie Landelijk 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

16 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 4 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 Vastgoed Bedrijfswaarde (per VHE x 1) Corporatie Landelijk Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 4 heffing Stap 5 levensduur Stap 6 restwaarde Stap 7 lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde In de volkshuisvestelijke exploitatiewaarde is het effect van de verhuurdersheffing volledig meegenomen. De mate waarin de huurkasstromen in deze waarde al volledig zijn afgestemd op het ondertussen geactualiseerd huurbeleid bij corporaties is verschillend. De actualisering hangt samen met het nieuwe beleidskader dat het rijk heeft vastgesteld (o.a. inkomensafhankelijke huurstijgingen) en het anticiperen op de gevolgen van de verhuurdersheffing. Een en ander heeft ook effect op de hoogte van het volkshuisvestelijk vermogen. De opgegeven bedrijfswaarde kenmerkt zich nog veel sterker door verschillende uitgangspunten, met als gevolg dat deze waarde zich niet leent voor een goede vergelijking WOZ-waarde (per woongelegenheid x 1) 2010: huurwoningen eenheden verzorging overige woongelegenheden n.v.t : huurwoningen onzelfstandig overige wooneenheden : huurwoningen onzelfstandig overige wooneenheden Quintielscores bedrijfswaarde en WOZ-waarde / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Bedrijfswaarde opgave corporatie per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde totaal per VHE* WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden * De quintielscores betreffen hier de quintielen op basis van landelijke gemiddelden en niet zoals elders op basis van gemiddelden van de referentiegroep. 16

17 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Waarden vastgoed, leningen en vermogenspositie Kengetallen vastgoed Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur ,7 8,3 8, ,7 8,8 8, ,5 8,4 8,2 Restant levensduur na uniformering ,7 24,3 23, ,3 24,1 23, ,1 24,4 23,7 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde niet-woongelegenheden 3,8 3,5 3,4 1,0 3,2 1, Grondposities Referentie Landelijk Waarde grondposities (per VHE x 1) Aantal m 2 met bouwbestemming b Aantal m 2 zonder bouwbestemming Afwaardering (waardemutaties) (per VHE x 1) Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen (per woning x 1) Aantal reeds opgeleverde woningen Waarde reeds opgeleverde woningen Aantal in aanbouw zijnde woningen Waarde in aanbouw zijnde woningen Verkoop onder voorwaarden Aantal onder voorwaarden verkochte woongelegenheden * * inclusief nog niet teruggekocht WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden ,500 4,000 3,500 Corporatie Referentie Landelijk 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 17

18 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 4 Waarden vastgoed en leningen 4.2 Langlopende leningen Leningenportefeuille (x 1) Nominale waarde langlopende leningen per VHE Kortlopende schulden per VHE door WSW geborgde en gestorte leningen 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) niet door WSW geborgde leningen voor niet DAEB activiteiten 1/1 eerste prognosejaar (in 1.000) Rentelasten op leningenportefeuille (x 1) Rentelasten per VHE Rentelasten op leningenportefeuille in % 4,38 4,17 4, Ontwikkeling aflossingsratio (x 1) winst en verlies dpi dpi Corporatie / /2017 aflossingsratio 0,5 3,3 3,9 4,2 4,2 2,9 Referentie aflossingsratio 2,3 3,2 3,7 4,3 4,1 3,6 Landelijk aflossingsratio 2,1 3,0 3,1 3,7 3,7 3,5 Quintielscores rentelasten en schuldverdienratio scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Rentelasten Schuldverdienratio

19 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Waarden vastgoed en leningen Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen per VHE (x 1) Corporatie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen 1,4 1,3 1,3 Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) 0,7 0,8 0,8 Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde) 0,2 0,2 0,2 Referentie Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen 1,5 1,5 1,5 Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) 0,8 0,7 0,7 Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde) 0,2 0,2 0,2 Landelijk Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde leningen 1,3 1,4 1,4 Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) 0,8 0,8 0,8 Loan to value (langlopende schulden / WOZ waarde) 0,2 0,2 0,2 Quintielscores volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde/rentabiliteitswaarde

20 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 5 Financiële positie en perspectief 5.1 Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar als % balanstotaal Corporatie 31,1 27,8 26,1 Referentie 30,6 34,1 29,8 Landelijk 27,2 27,1 25,0 Volkshuisvestelijk vermogen 2012 per VHE Volkshuisvestelijk vermogen Volkshuisvestelijk vermogen 2015 per VHE Volkshuisvestelijk vermogen 2017 per VHE Quintielscores volkshuisvestelijk vermogen Scores e quintiel 2e quintiel 3e quintiel 4e quintiel 5e quintiel Volkshuisvestelijk vermogen Volkshuisvestelijk vermogen Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Corporatie Referentie Landelijk 10,0 5,0 0,

21 CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Financiële positie en perspectief Risicobeoordeling verslagjaar (in % van het balanstotaal 2012 en in per gewogen verhuureenheid) Corporatie Referentie Landelijk Totaal risico plus Vpb-beklemming 11, , , Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2015 en in per gewogen verhuureenheid) Marktrisico 5, , , Macro-economisch risico 8, , , Operationeel risico 7, , , Opslag vanwege marktwaardetoets 0,0-2, ,6 848 Totaal risico 12, , , Vpb-beklemming 2, , , Totaal risico plus Vpb-beklemming 14, , , Risicobeoordeling i prognoses 3e prognosejaar (in % van het balanstotaal 2015) Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico 5.5 Risicobeoordeling prognoses (in % van het balanstotaal 2017 en in per gewogen verhuureenheid) Marktrisico 5, , , Macro-economisch risico 8, , , Operationeel risico 7, , , Opslag vanwege marktwaardetoets 5, , , Totaal risico 17, , , Vpb-beklemming 2, , , Totaal risico plus Vpb-beklemming 20, , , Risicobeoordeling prognoses 5e prognosejaar (in % van het balanstotaal 2017) Marktrisico Macro-economisch risico Operationeel risico Totaal risico 0 21

22 L0582 CFV 2013 Corporatie in Perspectief 22

23 Dit is een uitgave van Centraal Fonds Volkshuisvesting Samenstelling en eindredactie Centraal Fonds Volkshuisvesting

24 Centraal Fonds Volkshuisvesting Oude Utrechtseweg 19 Postbus AC Baarn T F E Corporatie in Perspectief 2013 is een rapportage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en bestaat uit de volgende onderdelen: Corporatie in Perspectief Analyse Toelichting De Analyse bevat een uitgebreide rapportage van de cijfers van uw corporatie in tabellen en grafieken. Deze gegevens over verslagjaar 2012 zijn daarbij zoveel mogelijk in een historische ( ) of prospectieve ( ) context geplaatst. Voor achtergrondinformatie over de Analyse wordt verwezen naar de Toelichting.

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

Woonstichting Centrada L1888

Woonstichting Centrada L1888 Woonstichting Centrada L1888 Versie I, januari 216 verslagjaar 214 Colofon Versie I, januari 216 Verslagjaar 214 Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningstichting SWZ L0093

Woningstichting SWZ L0093 Woningstichting SWZ L93 Versie III, januari 216 verslagjaar Colofon Versie III, januari 216 Verslagjaar Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

-11 VOLKSHUISVESTING

-11 VOLKSHUISVESTING c~ CENTRAAL FONDS -11 VOLKSHUISVESTING L0093 Woningstichting SWZ t.a.v. het bestuur Postbus 40040 8004 DA ZWOLLE Huizerstraatweg 117-A Postbus 5075 1410AB Naarden Telefoon 035-6954070 Telefax 035-69 54080

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2011 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2011 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2013 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2013 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Analyse: Algemene 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2012 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2012 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2009 2009 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene

Nadere informatie

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de geformuleerde zes toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baam L0045 Domesta t.a.v. het bestuur Postbus 1120 7801 BC EMMEN Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2015 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de zes geformuleerde toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 Baarn, 18 juni 2012 2012 2 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Samenvatting 4 Factsheet 7 1 Trends

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

Toelichting dpi-plus. Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Toelichting dpi-plus. Waarborgfonds Sociale Woningbouw Toelichting dpi-plus Waarborgfonds Sociale Woningbouw Eind 2012 heeft WSW haar missie en strategie herijkt, dit heeft gevolgen voor onze risicomonitoring. De nieuwe risicobeoordeling door WSW omvat een

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retourudres Postbus 107 3740 AC Baarn L0008 Transport Woningstichting Openbaar Belang

Nadere informatie

2 Trendanalyse Woningcorporaties 2014 2018

2 Trendanalyse Woningcorporaties 2014 2018 WSW Trendanalyse 14 218 Woningcorporaties 214 218 WSW Trendanalyse Woningcorporaties 214 218 214 WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw Marathon 6 1213 PK Hilversum Postbus 1964 12 BZ Hilversum T (+31) (35)

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2008 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gevens corporatie 6 1.2 Vraag-/ aanbodverhoudingen 8 1.3 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L1543 Vallei Wonen Transport t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leeforngeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0506 FidesWonen Transport t a v het bestuur Postbus 9 Utrecht 3240 AA MIDDELHARNIS Postbus

Nadere informatie

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen WSW Risicobeoordelingsmodel Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen Inleiding Dit document bevat een gedetailleerde uitwerking van de financiële ratio s die WSW hanteert bij de risicobeoordeling

Nadere informatie

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0446 Woningstichting De Goede Woning Transport t a v het bestuur Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014

Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014 Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014 Niet-muteerbare velden Muteerbare velden I Personeelslasten HF Hard feit PL1 Lonen & salarissen 3.1.1B-I 3.1.1B-I OS Onderbouwde schatting PL2 Sociale

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld 2013 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld Baarn, 19 november 2013 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 6 1 Balans 12 1.1 Solvabiliteit 14 1.2 Marktwaardebalans

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Nadere informatie

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91

BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007. Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 KENGETALLEN BOEKJAAR 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 AANTAL VERHUUREENHEDEN Woningen in exploitatie 91 91 91 91 91 91 91 91 TOTAAL VERZEKERDE WAARDE 21.747 21.747 21.255 20.205 15.442 16.754 17.166

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

Direct rendement 3,1% 3,0% Indirect rendement 1,6% 2,0%

Direct rendement 3,1% 3,0% Indirect rendement 1,6% 2,0% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers 2015 2014 Huuropbrengsten 43,2 miljoen 40,1 miljoen Bedrijfsopbrengsten 48,3 miljoen 44,6 miljoen Bedrijfslasten 29,9 miljoen 29,6 miljoen Bedrijfsresultaat 18,5 miljoen 15,0

Nadere informatie

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia

Inspectie Leeomgeving en Transport. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. L1924 Inspectie Leefomgeving en. Stichting Vestia www. iie ii Lii 3000 81< ROTTERDAM 3140 AC Ilaarn Postbus 107 Postbus 1431 Baarn tav. het bestuur Oude Utreciitseweg 19 Autoriteit woningcorporaties Stichting Vestia Transport L1924 Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Ministerie van Inftastructuur en Milieu

Ministerie van Inftastructuur en Milieu financieel www. leut. ni 3951 CG MAARN 3740AC Baarn Woningbouwvereniging Ma arn Autoriteit woelnqcorporatfes Sportlaan 13 Postbus 107 Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweçj 19 Transport L1395 Inspectie

Nadere informatie

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2009

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2009 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2009 Naarden, 23 november 2010 2010 Inhoud Beschouwingen over toekomst van de corporatiesector 4 Samenvatting 8 Deel

Nadere informatie

Trendanalyse WSW 2015

Trendanalyse WSW 2015 Trendanalyse WSW 2015 Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Financiële positie corporaties 6 2. Beschikbaarheid van betaalbare woningen 10 3. Veroudering vastgoed 16 4. Risico s 18 5. Verantwoording 21 6. Bijlage

Nadere informatie

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2014-2018 Volkshuisvestelijke Voornemens woningcorporaties Uitgevoerd in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Berry Blijie

Nadere informatie

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2015-2019 Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2015-2019 Uitgevoerd in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wim

Nadere informatie

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties

Volkshuisvestelijke. voornemens. woningcorporaties Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016-2020 Volkshuisvestelijke voornemens woningcorporaties 2016-2020 Uitgevoerd in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Léon

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en

Inspectie Leefomgeving en Transport. Ministerie van lnftastructunr en Milieu. L0173 Inspectie Leefomgeving en kwaliteit Baarn www.ilent.ni 7500 BH ENSCHEDE 3740 AC laarn Postbus 1305 Postbus 107 t.av. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 RK. Woningstichting Ons Huis Autoriteit woilinqcorporaties Transport L0173 Inspectie

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu

Ministerie van lnfrastrucuutr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Boom behoud draagkracht Boom www. leo t. nl 5340 AD OSS 3740 AC Baarn t.a.v. het bestuur Oude Utrechtseweg 19 Postbus 151 Postbus 107 Transport Bra ba ntwonen Autoriteit

Nadere informatie

Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport

Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2104 Stichting Woningbedrijf Warnsveld Transport t.a.v. het bestuur Postbus 1114 Utrecht 7230

Nadere informatie

Volkshuisvestelijke. prestaties. woningcorporaties

Volkshuisvestelijke. prestaties. woningcorporaties Volkshuisvestelijke prestaties woningcorporaties 2013 Volkshuisvestelijke prestaties woningcorporaties 2013 Uitgevoerd in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Berry Blijie

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld voornemens woningcorporaties

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld voornemens woningcorporaties CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties Prognoseperiode 2010-2014 2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties 2010-2014 Naarden, 8 juni

Nadere informatie

Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie

Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie Verschillenanalyse stap 3 t/m 5 en rw correctie Inleiding/algemeen. U heeft een verslagstaat in Excel met uitkomsten en een workspace van ons ontvangen met daarin een aantal varianten van de stappen 1

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L249 Woningbouwvereniging Volksbelang het bestuur Postbus 276 57 AG HELMOND tav. CENTRAAL FONDS Postbus 17 374AC Barn Bezoe kad res: Oude Utrechtseweg 19 Raam Telefoon 35-69 547 lnrnet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Onroerende zaken in exploitatie, bestemd voor verkoop Bij het bepalen van de bedrijfswaarde van voor verkoop bestemde huurwoningen verwijst de richtlijn voor woningcorporaties (RJ 645) naar de richtlijn

Nadere informatie

De woningcorporatiesector in beeld 2016

De woningcorporatiesector in beeld 2016 De woningcorporatiesector in beeld 1 De Autoriteit woningcorporaties (Aw) brengt jaarlijks de financiële positie en prestaties van de woningcorporatiesector in beeld. Dit gebeurt op basis van de cijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L2058 Mitros t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 8217 3503 RE UTRECHT CENTRAAL FONDS Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Internet www.cfv.nl e-mail

Nadere informatie

Financieel voldoende sterk

Financieel voldoende sterk Financieel voldoende sterk Al onze middelen worden uitsluitend ingezet ten behoeve van de volkshuisvesting Vanaf 2011 wordt onderscheid gemaakt tussen DAEB- en niet DAEB-woningen (diensten algemeen economisch

Nadere informatie

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013

Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 25-9-2014 Mail van Gemeente Elburg - Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Fwd: UWOON in vogelvlucht, feiten & cijfers 2013 Herma van Arken 25 september 2014 14:17

Nadere informatie

Grond voor betaalbaar wonen

Grond voor betaalbaar wonen Grond voor betaalbaar wonen George de Kam Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt Rijksuniversiteit Groningen g.r.w.de.kamrug.nl Presentatie op symposium Betaalbaarheid van het wonen 12 november

Nadere informatie

DE CORPORATIE BENCHMARK. Rapportage Woningstichting SallandWonen

DE CORPORATIE BENCHMARK. Rapportage Woningstichting SallandWonen DE CORPORATIE BENCHMARK Rapportage 2008 Woningstichting SallandWonen Meetjaar 2008 KWH (gepubliceerd mei 2009) Peiljaar 2008 CFV (gepubliceerd november 2009) In samenwerking met: Voor vragen kunt u contact

Nadere informatie

Risico s. in de corporatiesector. Een nadere beschouwing van de CFV-cijfers. december 2012. brinkgroep.nl

Risico s. in de corporatiesector. Een nadere beschouwing van de CFV-cijfers. december 2012. brinkgroep.nl Risico s in de corporatiesector Een nadere beschouwing van de CFV-cijfers december 2012 brinkgroep.nl Inhoudsopgave VOORWOORD 01 INLEIDING 1 01.01 Corporaties in perspectief: het vervolg 1 01.02 Hoog risicoprofiel:

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie