Stichting Woontij L1560

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Woontij L1560"

Transcriptie

1 Stichting Woontij L156 Versie IV, april 215 verslagjaar 213

2 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is een uitgave van het Benchmark Centrum (CBC), dat Aedes in 213 met het KWH oprichtte om benchmarken in de corporatiebranche te stimuleren. Omdat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) zich ging richten op haar toezichtstaak, is bij de start van het CBC vastgelegd dat het CBC de openbare uitgave CiP voort zet vanaf 214. De enige bron van deze CiP is de jaarlijkse gegevens opvraag van het CFV. Voor het benchmarken met de data uit deze publicatie, kunnen corporaties terecht bij de online benchmarktool van het CBC. ( Aansprakelijkheid Hoewel de informatie in deze rapportage met de grootste zorg is samengesteld, aanvaardt het CBC geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden. Het gebruik van informatie van deze rapportage ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak om de gepaste zorgzaamheid aan de dag te leggen bij het verifiëren van de inhoud. Elk gebruik door een corporatie van deze rapportage, valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Adresgegevens Benchmark Centrum p/a Aedes vereniging van woningcorporaties Postbus AC Den Haag Telefoonnummer +31 ()

3 in Perspectief Versie 214-IV verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Inhoudsopgave 1 Algemeen Algemene gegevens corporatie Volkshuisvestelijke gegevens Verhuur Kwaliteit van de voorraad Nieuwbouw en mutaties in het bezit Bedrijfsvoering Netto bedrijfslasten Netto kasstroom Kosten en opbrengsten productie Rentedekkingsgraad Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie Vastgoed Langlopende leningen Financiële positie en perspectief Volkshuisvestelijk vermogen Risicobeoordeling

4 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 1: Ontwikkeling fte's Afbeelding 2: Ontwikkeling gewogen verhuureenheden 4 1 Algemeen

5 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar L156 - Stichting Woontij Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie Tabel 1: gegevens en aantal fte's Naam corporatie Stichting Woontij L-nummer L156 Vestigingsplaats Texel groep Gemiddeld profiel Aantal fte's 21 Tabel 2: Samenstelling verhuureenheden Huurwoningen Onzelfstandig overige wooneenheden 6 Totaal aantal woongelegenheden Garages m2 124 (weging,2) 25 m2 (weging 2,) Bedrijfsruimten/winkels niet DAEB 2.61 m2 7 (weging 1,) 7 Overig bezit m2 41 (weging,2) 8 Bedrijfsruimten/winkels DAEB Totaal aantal verhuureenheden ongewogen Totaal aantal verhuureenheden gewogen 2.22 Totaal aantal verhuureenheden gewogen (gemiddeld over 212/213) Tabel 3: Wonen en zorg eenheden Ouderen- en gehandicaptenwoningen 972 Woningen voor overige bijzondere groepen Eenheden of woningen in bijzondere woongebouwen Toegankelijke woningen (nultredenwoningen) Toewijzingen woongelegenheden aan ouderen (65+ers)

6 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 3: Samenstelling van het bezit naar regio Afbeelding 4: Samenstelling van het bezit naar type woning Afbeelding 5: Samenstelling van het bezit naar bouwperiode 6 1 Algemeen

7 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 4: Verbindingen Aantal verbindingen 1 Totaal aantal woongelegenheden in verbindingen Totaal aantal niet-woongelegenheden in verbindingen m 2 Bedrag kapitaaldeelname (incl. agio) (x 1.) 18 Verstrekte leningen (x 1.) Rekening courant (x 1.) Verstrekte garanties (x 1.) Tabel 5: Bezit woongelegenheden in de regio Aantal woongelegenheden Kop Noord-Holland/West-Friesland Aandeel bezit in % totaal bezit ,% Tabel 6: Samenstelling van het bezit (in % van de voorraad woongelegenheden) Eengezinswoningen 47, 52,2 41,4 Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen 15,8 18,4 26, Meergezinsetagebouw met lift 31,3 15,8 14,8 Hoogbouw 5,6 9,8 11,5 Onzelfstandige overige wooneenheden,3 3,8 6,3 Bouwperiode tot 1945, 3, 7,9 Bouwperiode ,3 11,5 13,3 Bouwperiode ,8 1,8 16,6 Bouwperiode , 21,6 17,9 Bouwperiode ,5 21,7 2,4 Bouwperiode ,4 11,3 1,8 Bouwperiode ,4 9,2 8,6 3,4 5,6 4,6 Bouwperiode 21 en later 7

8 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 6: Mutatiegraad Afbeelding 7: Huurprijsontwikkeling (% groei t.o.v. voorgaande jaar) Afbeelding 8: Huur in percentage max toegestane huur, DAEB en niet DAEB 8 1 Algemeen

9 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar L156 - Stichting Woontij Volkshuisvestelijke gegevens 2.1 Verhuur Tabel 7: Verhuurgegevens Mutatiegraad* 9,5 7,8 9,3 7,5 8,1 Huurachterstand* (%),9,4,3 1, 1, -,4,6,8 1, Huurderving marktomstandigheden* (%) Huurderving projectleegstand* (%) -,1,2,3,5 Huurprijs per jaar per woongelegenheid Huurprijs huurwoningen Huurprijs onzelfstandig overige wooneenheden per maand Huur / maximaal toegestane huur DAEB (%)* - 73,7 74,9 65,9 68,6 Huur / maximaal toegestane huur niet DAEB (%)* - 92,2 91, 83,4 84, 3,7 3,8 4,1 3,6 3,8 Huurprijs per woongelegenheid per jaar (in ) Huurprijsontwikkling (% t.o.v. voorgaand jaar) 3,7,9 5,3 4,3 4,9 Huur / WOZ-waarde (%)* * alleen voor huurwoningen Tabel 8: Huurprijsontwikkeling Tabel 9: Prijssegmenten huurwoningen Aantallen Aandeel 213 in % ,9 12,3 16, ,4 68,1 65,7 Dure huurwoningen < huurtoeslaggrens ,7 16, 14,3 Dure huurwoningen > huurtoeslaggrens ,9 3,5 4, Goedkope huurwoningen Betaalbare huurwoningen 9

10 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 9: Toewijzingen binnen en buiten inkomensgrens uit de Wht Afbeelding 1: Huurovereenkomsten EU-norm onder en boven percentage 1 2 Volkshuisvestelijke gegevens

11 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 1: Toewijzingen Aantallen Totaal toewijzingen in % Toewijzing binnen inkomensgrenzen uit de Wht , 68,5 74,8 Toewijzing buiten inkomensgrenzen uit de Wht , 31,5 25,2 Passend ,8 74,6 79,8 Te duur ,7 22,8 18, ,5 2,6 2,3 Te goedkoop Tabel 11: Aangegane huurovereenkomsten Huurovereenkomsten onder EU-norm lagere inkomens Huurovereenkomsten boven EU-norm lagere inkomens Totaal 11

12 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 11: Aantal WWS punten DAEB en niet DAEB Afbeelding 12: Gemiddelde puntprijs huurwoningen Afbeelding 13: Ontwikkeling onderhoud van de woongelegenheden 12 2 Volkshuisvestelijke gegevens

13 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 2.2 Kwaliteit van de voorraad Tabel 12: Kwaliteit en prijs-kwaliteitverhouding Aantal punten woningwaardering DAEB huurwoningen Aantal punten woningwaardering niet DAEB huurwoningen Aantal punten won.waardering oppervlakte DAEB huurwoningen Aantal punten won.waardering oppervlakte niet DAEB huurwoningen Puntprijs (x 1) DAEB huurwoningen 3,65 3,15 3,28 Puntprijs (x 1) niet DAEB huurwoningen 3,83 4,21 4,25 Tabel 13: Onderhoud van de woongelegenheden (in per gewogen VHE) Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud 13

14 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 14: Investering per verbeterde woongelegenheid Afbeelding 15: Kosten energiemaatregelen per investering Afbeelding 16: Uitgaven leefbaarheid 14 2 Volkshuisvestelijke gegevens

15 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 14: Verbetering van de woongelegenheden Woningverbeteringen Investering in woningverbetering (x 1.) Investering per verbeterde woongelegenheid ( ) Energie-investeringen Kosten energiemaatregelen (x 1.) Kosten energiemaatregelen per investering ( ) Aandeel ouderen- en gehandicaptenwoningen* 35,9 37,7 45, 17,4 15, Aandeel toegankelijke woningen (nultredenwoningen)* 26,8 28,7 45, 32,6 31,2 Toewijzingen woongelegenheden ouderen (in %) 15,1 27,2 22,8 16,8 14,1 Tabel 15: Investering in energie Tabel 16: Wonen en zorg * in % ten opzichte van woongelegenheden Tabel 17: Uitgaven leefbaarheid Realisatie in per woongelegenheid Prognose* Sociale activiteiten Fysieke activiteiten Totaal * Jaargemiddelde tijdens de prognoseperiode 15

16 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 17: Saldo, realisatieperiode (3 jaarsgemiddelde ) Afbeelding 18: Saldo, prognoseperiode (5 jaarsgemiddelde ) 16 2 Volkshuisvestelijke gegevens

17 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 2.3 Nieuwbouw en mutaties in het bezit Tabel 18: Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)*, realisatie (3 jaar gemiddelde ) Jaargemiddelde in % voorraad Woningvoorraad in bezit (incl. verbindingen, ) Nieuwbouw huurwoningen 1,1 1,4 1,2 Sloop woongelegenheden,2,4,5 Aankoop woongelegenheden,1,3,2 Verkoop bestaande woongelegenheden 1,3,8,8 Nieuwbouw koopwoningen,2,3,2 Tabel 19: Nieuwbouw en mutaties in het bezit (TI inclusief verbindingen)*, prognose (5 jaar gemiddelde ) Woningvoorraad in bezit (incl. verbindingen, ) Nieuwbouw huurwoningen 1,5 1,,8 Sloop woongelegenheden,2,3,5 Aankoop woongelegenheden,,,1 Verkoop bestaande woongelegenheden 1,4,5,6 Nieuwbouw koopwoningen,1,1,1 * betreft woongelegenheden 17

18 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 19: Netto bedrijfslasten Afbeelding 2: Aantal VHE/fte 18 2 Volkshuisvestelijke gegevens

19 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar L156 - Stichting Woontij Bedrijfsvoering 3.1 Netto bedrijfslasten Tabel 2: Specificatie netto bedrijfslasten (per vhe x 1) Personeelslasten Overige bedrijfslasten* Onderhoudslasten (exclusief door eigen personeel) Variabele lasten Af: Onderhoudslasten (inclusief door eigen personeel) Bruto bedrijfslasten Af: Opbrengsten vergoedingen Af: Overige bedrijfsopbrengsten Af: Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf Netto bedrijfslasten Af: Leefbaarheidsuitgaven Netto bedrijfslasten exclusief leefbaarheidsuitgaven * inclusief bijzondere waardeverandering vlottende activa Tabel 21: Ontwikkeling netto bedrijfslasten per VHE (%) Ontwikkeling ,1 6,8 16,2 Tabel 22: Specificatie fte's Personeelskosten per fte Aantal VHE per fte

20 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 21: Netto kasstroom per VHE voor en na correctie Afbeelding 22: Netto exploitatiekasstroom prognose Bedrijfsvoering

21 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 3.2 Netto kasstroom Tabel 23: Netto kasstroom (x 1) Netto kasstroom per VHE Ontvangsten en uitgegeven rente, overheidsbijdragen, vennootschapsbelasting en heffing bijzondere projectsteun Netto kasstroom na correctie voor rente e.d. per VHE Tabel 24: Netto exploitatie en operationele kasstroom na toerekeningen (x 1) realisatie Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen Tabel 25: Netto exploitatie en operationele kasstroom na toerekeningen (x 1) prognose Netto exploitatie kasstroom Operationele kasstroom na toerekeningen

22 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 23: Opbouw stichtingskosten Afbeelding 24: Netto verkoopresultaat 22 3 Bedrijfsvoering

23 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 3.3 Kosten en opbrengsten productie Tabel 26: Nieuwbouw huurwoningen Grondkosten Bouwkosten Aantallen Bruto stichtingskosten Netto verkoopresultaten Percentage verkochte (nieuwbouw koop) woningen waarop korting is verstrekt Aantallen Grondkosten Bouwkosten Overige kosten Bruto stichtingskosten Tabel 27: Nieuwbouw overige (niet) woongelegenheden Aantallen Overige kosten Bruto stichtingskosten Tabel 28: Nieuwbouw koopwoningen 23

24 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 25: Verkoopprijs Afbeelding 26: Uitgaven verbeteringen en renovaties 24 3 Bedrijfsvoering

25 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 29: Verkoop bestaand bezit ,9 85,7 33,3 52,5 37,5 Aantallen Uitgaven Aantallen Kosten Aantallen Bruto verkoopprijs Verkoopkosten Percentage verkochte woningen waarop korting is verstrekt Tabel 3: Verbeteringen en renovaties Tabel 31: Sloop woongelegenheden Tabel 32: Verliezen van niet gerealiseerde projecten Verliezen van niet gerealiseerde projecten (x 1.) 25

26 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 27: Rentedekkingsgraad op basis van winst- en verliesrekening (index) 26 3 Bedrijfsvoering

27 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 3.4 Rentedekkingsgraad Tabel 33: Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening Rentedekkingsgraad op basis van winst en verliesrekening ,1 2,22 2,36 2,35 2,61 Tabel 34: Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave realisatie, Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave 2,18 2,32 2,46 2,61 2,7 Tabel 35: Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave prognose Rentedekkingsgraad op basis van kasstroomopgave 2,53 27

28 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 28: Bedrijfswaarde en volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Afbeelding 29: WOZ/Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden 28 3 Bedrijfsvoering

29 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar L156 - Stichting Woontij Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie 4.1 Vastgoed Tabel 36: Bedrijfswaarde (per VHE x 1) Stap 2 verkoopportefeuille Stap 3 parameters Stap 5 levensduur Stap 6 restwaarde Opgave corporatie Stap 1 aanpassen discontering Stap 4 heffing Stap 7 lastenniveau Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde Tabel 37: WOZ-waarde (per woongelegenheid x 1) Huurwoningen Onzelfstandig overige wooneenheden Tabel 38: Kengetallen vastgoed Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / huur 8,3 9,8 9,6 9,2 8,7 28,1 27,5 28,7 24,4 23,5 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde woongelegenheden 3,4 2,8 2,5 2,9 2,9 WOZ / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde niet-woongelegenheden 1,3,9 2,9 11,6 42,2 Restant levensduur na uniformering 29

30 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 3: Waarde grondposities per VHE Afbeelding 31: Waarde reeds opgeleverde woningen 3 4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie

31 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 39: Grondposities Waarde grondposities (per VHE x 1) Aantal m zonder bouwbestemming Afwaardering (waardemutaties) (per VHE x 1) Aantal m met bouwbestemming Tabel 4: Niet verkochte nieuwbouw koopwoningen (per woning x 1) Aantal reeds opgeleverde woningen Waarde reeds opgeleverde woningen ( ) Aantal in aanbouw zijnde woningen Waarde in aanbouw zijnde woningen ( ) Tabel 41: Verkoop onder voorwaarden Aantal onder voorwaarde verkochte woongelegenheden* * inclusief nog niet teruggekocht 31

32 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 32: Rentelasten per VHE Afbeelding 33: Aflossingsratio ontwikkeling winst- en verliesrekening 32 4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie

33 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 4.2 Langlopende leningen Tabel 42: Leningenportefeuille (x 1) Nominale waarde langlopende leningen per vhe Kortlopende schulden per vhe WSW geborgde en gestorte leningen (in 1.) Niet WSW geborgde leningen voor DAEB activiteiten (in 1.) Niet WSW geborgde leningen voor niet DAEB activiteiten (in 1.) Tabel 43: Rentelasten op leningenportefeuille Rentelasten per vhe (x 1) Rentelasten op leningenportefeuille (in %) ,42 4,26 4,33 4,13 4,11 5,9 5,1 Tabel 44: Ontwikkeling aflossingsratio Aflossingsratio winst- en verliesrekening 3,9 4,8 4,7 Tabel 45: Ontwikkeling aflossingsratio dpi realisatie, Aflossingsratio dpi , 4,4 5,2 5,2 5,5 Tabel 46: Ontwikkeling aflossingsratio dpi prognose Aflossingsratio dpi ,3 3,7 5,8 6,7 7, 33

34 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 34: Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen Afbeelding 35: Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde) 34 4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie

35 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij Tabel 47: Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde per VHE Rentabiliteitswaarde leningen per VHE Volkshuisvestelijke exploitatiewaarde / rentabiliteitswaarde leningen 1,3 1,6 1,8 1,6 1,6 Loan to value (langlopende schulden / volkshuisvestelijke exploitatiewaarde),79,64,56,67,66 Loan to value (langlopende schulden / WOZwaarde,25,25,23,23,23 35

36 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 36: Volkshuisvestelijk vermogen als % balanstotaal Afbeelding 37: Volkshuisvestelijk vermogen per VHE 36 4 Waarde vastgoed, leningen en vermogenspositie

37 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar L156 - Stichting Woontij Financiële positie en perspectief 5.1 Volkshuisvestelijk vermogen Tabel 48: Volkshuisvestelijk vermogen in verslagjaar Volkshuisvestelijk vermogen als % balanstotaal Volkshuisvestelijk vermogen per VHE ,7 34,8 39,8 35,1 32, Tabel 49: Volkshuisvestelijk vermogen prognose Volkshuisvestelijk vermogen in 216 per VHE Volkshuisvestelijk vermogen in 218 per VHE

38 L156 - Stichting Woontij in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 Afbeelding 38: Risicobeoordeling (in % van balanstotaal), 216 Afbeelding 39: Risicobeoordeling (in % van balanstotaal), Financiële positie en perspectief

39 in Perspectief Versie 214-IV, verslagjaar 213 L156 - Stichting Woontij 5.2 Risicobeoordeling Tabel 5: Risicobeoordeling in verslagjaar Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal) Totaal risico plus Vpb-beklemming ( per VHE) ,5 12,6 13, Tabel 51: Risicobeoordeling prognose 216 Marktrisico (% van balanstotaal) Marktrisico ( per VHE) Macro-economisch risico (% van balanstotaal) Macro-economisch risico ( per VHE) Operationeel risico (% van balanstotaal) Operationeel risico ( per VHE) Opslag vanwege marktwaardetoets (% van balanstotaal) Opslag vanwege marktwaardetoets ( per VHE) Totaal risico (% van balanstotaal) Totaal risico ( per VHE) Vpb-beklemming (% van balanstotaal) Vpb-beklemming ( per VHE) Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal) Totaal risico plus Vpb-beklemming ( per VHE) 7,9 7,1 8, ,6 6,3 6, , 6,6 6, , 3,6 3, ,9 15,3 16, ,,, , 15,3 16, , 8, 9, ,9 6,5 6, ,1 7,3 7, Tabel 52: Risicobeoordeling prognose 218 Marktrisico (% van balanstotaal) Marktrisico ( per VHE) Macro-economisch risico (% van balanstotaal) Macro-economisch risico ( per VHE) Operationeel risico (% van balanstotaal) Operationeel risico ( per VHE) Opslag vanwege marktwaardetoets (% van balanstotaal) Opslag vanwege marktwaardetoets ( per VHE) Totaal risico (% van balanstotaal) Totaal risico ( per VHE) Vpb-beklemming (% van balanstotaal) Vpb-beklemming ( per VHE) Totaal risico plus Vpb-beklemming (% van balanstotaal) Totaal risico plus Vpb-beklemming ( per VHE) 5, 4,7 4, ,1 17,5 18, ,,, ,1 17,5 18,

40

Stichting De Leeuw van Putten L1896

Stichting De Leeuw van Putten L1896 Stichting De Leeuw van Putten L1896 Versie 214-1, december verslagjaar 213 Colofon Versie 214-I Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland L0003

Wonen Noordwest Friesland L0003 Wonen Noordwest Friesland L3 Versie IV, april 215 verslagjaar 213 Colofon Versie 214-IV, april 215 Verslagjaar 213 Den Haag, december 214 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226

Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Woningbouwvereniging Bergopwaarts L1226 Versie I, januari 217 verslagjaar Colofon Versie I, januari 217 Verslagjaar Den Haag, januari 217 Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP) is

Nadere informatie

Woonstichting Centrada L1888

Woonstichting Centrada L1888 Woonstichting Centrada L1888 Versie I, januari 216 verslagjaar 214 Colofon Versie I, januari 216 Verslagjaar 214 Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief

Nadere informatie

Woningstichting SWZ L0093

Woningstichting SWZ L0093 Woningstichting SWZ L93 Versie III, januari 216 verslagjaar Colofon Versie III, januari 216 Verslagjaar Den Haag, januari 216 Benchmark Centrum Foto omslag: Chris Pennarts Achtergrond in Perspectief (CiP)

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Texel CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1560 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Ridderkerk CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0689 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Almelo CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0921 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Haarlem CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0692 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Eindhoven CFV 2012 Corporatie in Perspectief L1962 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Utrecht CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1909 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Gaasterlân-Sleat CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0676 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Nieuwegein CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0837 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Alphen aan den Rijn CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0565 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Hardinxveld-Giessendam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L0582 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Menterwolde CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0740 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Rotterdam CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1926 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Utrechtse Heuvelrug CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1836 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Sittard-Geleen CFV 2013 Corporatie in Perspectief L1217 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling van het bezit 5 2 Volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Wooncentrum voor Ouderen St. Zuidrandflat Gouda CFV 2013 Corporatie in Perspectief L2067 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Apeldoorn CFV 2011 Corporatie in Perspectief L1691 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Roermond CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0669 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Hardenberg CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0762 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Wijk bij Duurstede CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0672 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit:

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Moerdijk CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1777 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Tilburg CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0928 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L2070 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Helmond CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0249 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Huizen CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1990 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Beesel CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1839 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie fysieke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Amsterdam CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0124 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Zwijndrecht CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0817 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2010 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2103 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Aalten CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0160 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Amsterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0108 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1979 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Rotterdam CFV 2009 Corporatie in Perspectief L0079 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw Ede CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1061 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag-

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Oldenzaal CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1910 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Bergen op Zoom CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1879 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout Oosterhout CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1986 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2

Nadere informatie

-11 VOLKSHUISVESTING

-11 VOLKSHUISVESTING c~ CENTRAAL FONDS -11 VOLKSHUISVESTING L0093 Woningstichting SWZ t.a.v. het bestuur Postbus 40040 8004 DA ZWOLLE Huizerstraatweg 117-A Postbus 5075 1410AB Naarden Telefoon 035-6954070 Telefax 035-69 54080

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 213 Corporatie in Perspectief L42 Bouwvereniging "Huis en Hof" voor de gemeente Nijmegen Nijmegen Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief CFV 2012 Corporatie in Perspectief L0305 Langedijk Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015

Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015 Toelichting Corporatie in Perspectief Verslagjaar 2015 INHOUDSOPGAVE Algemene toelichting... 4 Dataverzameling... 4 Bronvermelding... 4 Contact... 4 Hoofdstuk 1: Algemeen... 5 Tabel 1: Algemene gegevens

Nadere informatie

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016.

L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus AC DELDEN. Datum 7 november 2016 Betreft Oordeelsbrief 2016. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0765 Stichting Wonen Delden t.a.v. het bestuur Postbus 105 7490 AC DELDEN Inspectie Leefomgeving en Transport Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2011 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2011 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2013 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2013 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Analyse: Algemene 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport

Autoriteit woningcorporaties. Inspectie Lee[orngeving en Transport t.a.v. het bestuur > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 2500 BD Den Haag www.ilenlnl 9765 BL PATERSWOLDE Postbus 16191 inuusrieweg Utrecht

Nadere informatie

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015

WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 ontvangen dd. WONEN ZUID 2 7 AÜS. 2015 Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Jn/rastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014

Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2014 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de geformuleerde zes toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu

Ministerie van Infrastrnccun ren Milieu ilent. - kwaliteit - behoud - financieel - draagkracht www. ilen t. ni 3000 CH ROTTERDAM 3740 AC Oearn Postbus 107 Postbus 2346 tav. het bestuur Oude Iitrechtsoweg 19 Autoriteit woningcorporaties ilaarii

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191

Inspectie Leefomgeving en Transport. L2044 Stichting Wonen Wierden-Enter. tav. het bestuur Postbus AE WIERDEN Postbus 16191 Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L2044 Stichting Wonen WierdenEnter Transport tav. het bestuur Postbus 228 Utrecht 7640 AE WIERDEN

Nadere informatie

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de

De realisatie in de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt hierbij vergeleken met hetgeen in de Publicatie normen en bronnen in de beoordelingsmethodiek 2015 Aard van de norm Niveau van de norm Bron waaraan de norm wordt ontleend Signalering De signalen op de zes geformuleerde toezichtterreinen vormen

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu Inspectie Leefomgeving en Transport M'misierk van Infrasmamr en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baam L0045 Domesta t.a.v. het bestuur Postbus 1120 7801 BC EMMEN Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2012 2010 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2012 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gegevens

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

5Financiële prestaties

5Financiële prestaties 5Financiële prestaties 5. Financiële prestaties 5.1 Financiële resultaten Jaarresultaat 2012 Het jaarresultaat over 2012 bedraagt ruim 2,5 mln. negatief. Begroot was een jaarresultaat van ruim 0,2 mln.

Nadere informatie

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016

Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 2012-2016 Baarn, 18 juni 2012 2012 2 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Samenvatting 4 Factsheet 7 1 Trends

Nadere informatie

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27%

8. Financiën. 8.1 Kerncijfers. 8.2 Algemeen. Niet-gerealiseerde waardeveranderingen. Loan to value 27% 8. Financiën 8.1 Kerncijfers Huuropbrengsten Bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Niet-gerealiseerde waardeveranderingen Resultaat na belastingen Maatschappelijke prestatie 40,1 miljoen

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Toelichting CFV 2009 2009 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2009 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene

Nadere informatie

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING L0045 Domesta t.a.v. de raad van commissarissen Postbus 1120 7801BCEMMEN CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Postbus 107 3740 AC Baarn Bezoekadres: Oude Utrechtseweg 19 Baarn Telefoon 035-69 54 070 Telefax

Nadere informatie

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017

WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 WSW trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 Risico s voor borgstelsel nemen toe Corporaties nemen maatregelen om de financiële conti - nuïteit te waarborgen. Dit is het gevolg van de overheidsmaatregelen

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014

Wooninc. verkorte jaarrekening 2014 1 1. GECONSOLIDEERDE KENGETALLEN Kengetallen (geconsolideerd) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 1. Gegevens verhuureenheden in exploitatie Woningen en woongebouwen 8.115 8.150 7.257 7.308 7.237 6.926 Parkeergelegenheden

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retourudres Postbus 107 3740 AC Baarn L0008 Transport Woningstichting Openbaar Belang

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken

Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken Hoofdstuk 9: Financiële gang van zaken 9.1 Kerncijfers 9.2 Algemeen 9.3 Financiële kengetallen 9.4 Maatschappelijke prestatie 9.5 Toekomstige ontwikkelingen 9.5 Balans 9.6 Winst- en verliesrekening 9.1

Nadere informatie

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen

WSW Risicobeoordelingsmodel. Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen WSW Risicobeoordelingsmodel Financial Risk Definities en Scoringsrichtlijnen Inleiding Dit document bevat een gedetailleerde uitwerking van de financiële ratio s die WSW hanteert bij de risicobeoordeling

Nadere informatie

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag

3240 AA MIDDELHARNIS Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leeforngeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0506 FidesWonen Transport t a v het bestuur Postbus 9 Utrecht 3240 AA MIDDELHARNIS Postbus

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Postbus 20011

Nadere informatie

2 Trendanalyse Woningcorporaties 2014 2018

2 Trendanalyse Woningcorporaties 2014 2018 WSW Trendanalyse 14 218 Woningcorporaties 214 218 WSW Trendanalyse Woningcorporaties 214 218 214 WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw Marathon 6 1213 PK Hilversum Postbus 1964 12 BZ Hilversum T (+31) (35)

Nadere informatie

WONEN ZUID. dd. - 5 OEC ontvangen. Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon. doorgest. naar:

WONEN ZUID. dd. - 5 OEC ontvangen. Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon. doorgest. naar: ontvangen dd. - 5 OEC. 2016 doorgest. naar: WONEN ZUID Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transpon > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0081 Stichting Wonen Zuid t.a.v. het

Nadere informatie

Toelichting dpi-plus. Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Toelichting dpi-plus. Waarborgfonds Sociale Woningbouw Toelichting dpi-plus Waarborgfonds Sociale Woningbouw Eind 2012 heeft WSW haar missie en strategie herijkt, dit heeft gevolgen voor onze risicomonitoring. De nieuwe risicobeoordeling door WSW omvat een

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu kwaliteit behoud financieel draagkracht Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 107 3740 AC Baarn L1543 Vallei Wonen Transport t.a.v. het bestuur

Nadere informatie

WSW Trendanalyse. Woningcorporaties

WSW Trendanalyse. Woningcorporaties WSW Trendanalyse Woningcorporaties 2014 2018 1) WSW maakte gebruik van de informatie die 361 WSW-deelnemers voor 1 februari 2014 beschikbaar stelden in hun prognoses over 2014-2018 (dpi2013). Inleiding

Nadere informatie

Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014

Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014 Aedes-benchmark Ledenconsultatie Bedrijfsvoering 2014 Niet-muteerbare velden Muteerbare velden I Personeelslasten HF Hard feit PL1 Lonen & salarissen 3.1.1B-I 3.1.1B-I OS Onderbouwde schatting PL2 Sociale

Nadere informatie

voor middelgrote woningen... 23

voor middelgrote woningen... 23 INHOUD TABELLENBOEK INHOUD TABELLENBOEK... 1 6 Marktwerking... 18 6-1 Tabellen gemiddelde maandhuur gekruist met vraag-aanbodverhouding in stedelijke centrumgebieden... 18 6-1-a Gemiddelde maandhuur per

Nadere informatie

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag

3508 AA UTRECHT Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeuing en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 DD Den Haag L1909 Stichting Studenten Huisvesting Transport tav. het bestuur Postbus 85042 Utrecht 3508

Nadere informatie

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING. Sectorbeeld realisaties woningcorporaties Sectorbeeld realisaties woningcorporaties 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010 2011 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Sectorbeeld realisaties woningcorporaties

Nadere informatie

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013

Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 Begroting Stichting Woningcorporatie Plicht Getrouw 2013 1. Inleiding Het eerste kabinet Rutte heeft nog geen twee jaar stand gehouden. In deze periode is er op de woningmarkt geen vooruitgang geboekt.

Nadere informatie

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag

7300 AL APELDOORN Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0446 Woningstichting De Goede Woning Transport t a v het bestuur Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport

é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport é kiwys Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0641 Stichting Destion t.a.v. voorzitter van de RvC Postbus 199 6590 AD GENNEP Inspectie

Nadere informatie

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015

Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties. prognoseperiode 2011-2015 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Preview Sectorbeeld voornemens woningcorporaties prognoseperiode 211-215 Naarden, 23 mei 211 211 Factsheet woningcorporaties 29-215 Verwachte* realisatie 21 versus realisatie

Nadere informatie

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting

Toelichting CFV Corporatie in Perspectief. Centraal Fonds Volkshuisvesting Toelichting CFV 2008 Centraal Fonds Volkshuisvesting Inhoud Inleiding 4 1 Algemene gegevens 6 1.1 Algemene gevens corporatie 6 1.2 Vraag-/ aanbodverhoudingen 8 1.3 Situering van het corporatiebezit: indicatie

Nadere informatie

1000 AS AMSTERDAM Postbus BD Den Haag

1000 AS AMSTERDAM Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspecrie Leefomgeving en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L0124 Stichting Stadgenoot Transport t a v het bestuur Postbus 700 Utrecht 1000 AS AMSTERDAM

Nadere informatie

Volkshuisvestelijke. prestaties corporaties 2014

Volkshuisvestelijke. prestaties corporaties 2014 Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2014 Rapportage dvi 2015 Volkshuisvestelijke prestaties corporaties 2014 Rapportage dvi 2015 Uitgevoerd in opdracht van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

WINST & VERLIESREKENING TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF BALANS OP TOTAALNIVEAU 9

WINST & VERLIESREKENING TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF BALANS OP TOTAALNIVEAU 9 CIJFERS 2017 WINST & VERLIESREKENING 2017 2 TOELICHTING PER POST 4 MEERJARENPERSPECTIEF 2017-2021 BALANS OP TOTAALNIVEAU 9 KASSTROOMOVERZICHT 11 MARKTWAARDE IN VERHUURDE STAAT BALANS IN MEERJARENPERSPECTIEF

Nadere informatie

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant

Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Woningcorporaties in Zuidoost-Brabant Groot, klein of...anders. 1. Inleiding In dit signalement worden de 17 woningcorporaties die in Zuidoost-Brabant actief zijn, met elkaar vergeleken. Hiervoor is gebruik

Nadere informatie

5120 AB RI]EN Postbus BD Den Haag

5120 AB RI]EN Postbus BD Den Haag Autoriteit woningcorporaties Inspecrie LeeforngeWng en Transport > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag L1788 Woonstichting Leystromen Transport t.a.v. het bestuur Postbus 70 Utrecht 5120 AB RI]EN

Nadere informatie