Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S."

Transcriptie

1 EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL AAN DE MARTINILAAN TE VUGHT. Bij een aanwezigheid van minder dan 2/3 deel van het totaal aantal leden wordt voor dezelfde dag en plaats, om 19:45 uur een nieuwe vergadering met dezelfde agenda uitgeschreven. Om de kosten te drukken hebben we als bestuur besloten de notulen en stukken niet meer op papier te verspreiden, maar beschikbaar te stellen via de website Met vriendelijke groet, namens het bestuur van E.V.B.V. Octopus, Maikel Vorstenbosch, Secretaris

2 Voorwoord ALV Het seizoen zit er al weer op. Voor Octopus een heel lastig jaar. Zeker niet op sportief vlak, want alle teams hebben gepresteerd naar hun kunnen en ik heb enkele zeer mooie memorabele wedstrijden mogen zien. Bij heren 1 denk ik dan aan de bekerwedstrijd tegen Rotterdam waar Sander en Joost boven zichzelf uitstegen en de ene na de andere mooie bal in het netje wierpen, of de thuiswedstrijd tegen Agathos met een volgepakte tribune en een koelbloedige Roel die de twee vrije worpen in de laatste seconde van de wedstrijd er in kwakte met een blik van ik voel helemaal geen druk, het is maar een potje ballen. Ook heb ik erg genoten van de kwaliteit en groei die ik bij de kampioenswedstrijd van U 14 in Den Dungen heb mogen zien. Ook het nieuwe meisjesteam heeft voor hun eerste seizoen bovenverwachting gepresteerd. En last but not least de mogelijke promotie naar de hoofdklasse van Heren 1. (ten tijde van dit schrijven zitten we nog in de promotiewedstrijden) Ook de hernieuwde start van een recreantenuur is een mooi resultaat van afgelopen seizoen. Het seizoen begon zeker mooi met de ingebruikname van de door mij zo lang gewenste schotklok. Ik zie nu wel dat er op het einde van het seizoen iets te slordig met de schotklok om gegaan is, stekkers verbogen, spullen niet netjes in de kist etc. Ook hebben we aan het begin van het seizoen nieuwe ballen kunnen aanschaffen. Ik was echter zeer onaangenaam verrast dat een aantal van deze ballen al binnen enkele weken uit de kast waren verdwenen. We zullen allemaal dus extra alert moeten zijn op het goed opbergen van, en zuinig omspringen met ons materiaal. Organisatie Het wedstrijdsecretariaat is overgegaan van John naar Rick. Naast het gegeven dat alle begin moeilijk is hebben we dit jaar ook heel veel wedstrijdwijzigingen gehad die niet altijd goed in de beschikbare tijd in te plannen waren. De zaal Ouwerkerk is nagenoeg volgeboekt, door niet alleen Octopus maar ook andere sportverenigingen en de maandelijkse rommelmarkten. Te veel naar onze zin moesten we dan ook wedstrijden op de vrijdagavonden inhalen waardoor trainingen of het recreantenuur vervielen. John en Maikel hebben stuivertje gewisseld. John is onze nieuwe penningmeester en Maikel heeft het secretariaat op zich genomen. De begroting voor het seizoen zat goed in elkaar en voorzag in een kleine plus. Echter werden we gedurende het seizoen geconfronteerd met een scala aan financiële tegenvallers, waardoor onze financiële positie zeer wankel was. Door extra geld binnen te halen via de sponsorcommissie (met dank aan alle leden die hieraan hebben meegewerkt) en goed kritisch te kijken naar de uitgaven (sommige geplande uitgaven niet of minder te doen en sommige uitgaven door te schuiven) lijkt het erop dat we het seizoen financieel kunnen overleven. Het strategisch beleidsplan is klaar. Later dan we hadden gepland maar dit kwam omdat we tijdens bestuursvergaderingen veel tijd hebben moeten besteden aan de financiële problemen. Een strategisch beleidsplan goed doordacht opstellen vraagt tijd. Het plan voorziet in een aantal doelstellingen die we de komende tijd willen verwezenlijken.

3 1. Inventariseren en werven externe kennis We willen meer externe mensen werven die Octopus een warm hard toe dragen en zich voor onze club willen inzetten. Deze doelstelling heeft een zeer hoge prioriteit om andere doelstellingen te kunnen realiseren. 2. Versterken sponsorcommissie Op dit moment bestaat de sponsorcommissie uit slecht drie personen. Dit is echt te weinig. Er zullen meer mensen aan moeten sluiten. Dit kunnen eigen leden zijn maar misschien ook wel externe (zie 1) 3. Sponsor werving De financiële situatie van Octopus noopt ons om meer nieuw geld binnen te halen. Dit is gezien de economische crisis al een hele opgave. Maar dit betekend dat naast een grotere sponsorcommissie ook alle leden van Octopus gevraagd zal worden om bij activiteiten welke de sponsorcommissie organiseert medewerking te verlenen. 4. Samenwerking Bij samenwerking kun je denken aan samenwerking met andere Vughtste verenigingen, om problemen waar alle sportverenigingen mee te kampen hebben gezamenlijk op te lossen. Samen sta je sterker dan alleen. 5. Ledenwerving Er is nog steeds een groeipotentie aanwezig. Meer leden betekend enerzijds dat teams van een voldoende omvang zijn om met vertrouwen de competitie in te gaan. Wellicht is zelfs bij voldoende leden selectie in leeftijdscategorieën mogelijk waardoor iedereen kan spelen op zijn of haar niveau. Anderzijds zijn grotere teams ook financieel beter. Een team moet eigenlijk uit minimaal 10 spelers (dus zonder bankspelers) bestaan om de kosten van zaalhuur, bondsafdracht e.d. te betalen uit de contributie. 6. Opleidingen Er dient een opleidingsplan te komen voor trainers en scheidsrechter zodat we gericht met leden die dat willen een opleidingstraject kunnen starten. 7. Bestuurlijke organisatie De missie van Octopus bestaat uit drie kernpunten - Het stimuleren van het Octopus gevoel - Het basketbaltechnische gedeelte binnen de vereniging - Structuur van de vereniging Om deze missie uit te voeren en op orde te houden vraagt een stevige bestuurlijke organisatie die bestaat uit vrijwilligers. We hebben veel te doen en willen dit ook. Maar dat betekend wel dat we duidelijke afspraken moeten maken en taken en verantwoordelijkheden beter beleggen. Er valt nog te veel tussen wal en schip. 8. Vertrouwenspersoon Helaas komen de laatste tijd vaak misstanden aan het licht bij verenigingen, scholen, kinderdagverblijven, kerkelijke organisaties e.d. Bij deze misstanden gaat het vaak over pesten of zaken van seksuele aard. Gelukkig hebben wij hier binnen Octopus geen last van, en zijn er ook geen signalen die hierop wijzen. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor deze problematiek. We willen dus graag een of meerdere vertrouwenspersonen binnen onze

4 vereniging aan stellen en beleid ontwikkelen. Hiervoor is door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in samenwerking met de overheid de toolkit In veilige handen ontwikkeld. Deze toolkit willen we als basis gaan gebruiken om beleid binnen Octopus op te zetten, samen met de te werven vertrouwenspersonen. 9. Media Octopus zal zich beter moeten positioneren in de media. De website en facebook zijn natuurlijk al prima tools. Maar er is meer (radio, televisie en kranten). Goede media kan bijdragen aan naamsbekendheid die kan helpen bij andere doelstellingen zoals leden- en sponsorwerving jarig bestaan oktober 2017 Op 21 oktober 2017 bestaat onze mooie vereniging 50 jaar. Door deze mijlpaal op te nemen als doelstelling zullen we, door de waan van de dag gedreven, niet te laat beginnen met de voorbereidingen. Maar niet alleen op tijd beginnen met de organisatie, maar ook zorgen voor financiële middelen om er een onvergetelijk feest van te maken is een mooie uitdaging. Het duurt nog wel een tijdje voordat het 2017 is en daarom hoeven we voor deze doelstelling op de korte termijn nog geen activiteiten te starten. Bij de ALV zal een exemplaar van het strategisch beleidsplan ter inzage liggen. Ik nodig iedereen leden en ouders van leden van dit strategisch beleidsplan kennis te nemen. Indien gewenst ben ik natuurlijk altijd beschikbaar om dit plan toe te lichten. Het beleidsplan zal t.z.t. ook op de website van Octopus geplaatst worden. NBB en Rayons Tot dit seizoen hadden wij als vereniging te maken met de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en zelfstandige Rayons (voor ons Rayon Zuid). De belangrijkste taak van het Rayon was de competitie en alles wat daarmee te maken heeft (scheidsrechters, opleidingen etc). Onder druk van het NOC/NSF is er een reorganisatie doorgevoerd waarbij de zelfstandige Rayons ophouden te bestaan en alle Rayontaken overgaan naar de NBB. Dit betekend wel dat wij als vereniging het vertrouwde lijntje naar het Rayon en voor ons bekende personen kwijt raken en nu te maken krijgen met de NBB die tot nu toe verder van ons vandaan heeft gestaan. Voor de bondsafdracht gaat dit ook consequenties krijgen. Rayon Zuid was binnen Nederland het goedkoopste Rayon. We krijgen hierdoor zeker te maken met een hogere bondsafdracht. Al met al voor het bestuur van Octopus een bewogen en druk jaar. Sommige van de hierboven genoemde bestuursactiviteiten zijn wellicht buiten beeld gebleven van jullie als lid, maar er zijn ook zaken geweest (denk aan de wedstrijdwijzigingen en financiële perikelen) die jullie wel hebben meegekregen en waar jullie soms ook last van hebben gehad. Ik wil mijn medebestuursleden maar zeker ook alle leden die zich in hebben gezet voor onze club hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik hoop ook volgend seizoen op jullie medewerking te mogen rekenen. Met vriendelijke groet Koen van Dinther

5 Technische Commissie Als we terugkijken naar afgelopen seizoen zijn we als TC redelijk positief. Ons beleid staat op papier, de taken zijn verdeeld en ieder TC- lid weet hoe hij of zij zijn taken wilt gaan verwezenlijken. Na dit seizoen zullen we als TC afscheid gaan nemen van Bram Gubbens. Bram, ook via deze weg, hartstikke bedankt voor je inzet en verantwoordelijkheid die je nam als TC-lid. De Moonen map is fier aanwezig bij elke TC-vergadering! Naast Bram zijn vertrek mogen we Wendy Vos verwelkomen binnen de TC voor komende jaren. Na de zaaltakencommissie, evenementencommissie en trainster is het nu de TC waarbij Wendy zich gaat aansluiten. Als TC hebben we afgelopen seizoen een redelijk geruisloos jaar achter de rug. Dit heeft met name te maken met de ervaring die onze trainers en trainsters krijgen van de afgelopen jaren. Bij U18-2 is het niet helemaal geruisloos gegaan. We hebben dit gezamenlijk besproken waardoor ze toch de tweede helft van de competitie wedstrijden konden spelen. We willen voor de komende seizoenen dit soort problemen voorkomen door nog beter te communiceren vanuit de TC naar de leden en- of ouders. We gaan dus nog beter kenbaar maken wat een TC-contactpersoon inhoudt en welk TC-lid gekoppeld is aan welk team. Communiceren is moeilijk in sommige situaties, maar hoe meer structuur hiervoor is, hoe makkelijker en duidelijker dit wordt. Door aan het begin van komend seizoen een gesprek aan te gaan tussen de spelers, ouders, trainers en de betreffende TC- contactpersoon willen we hierin duidelijkheid gaan creëren. Ook hebben we dit jaar geprobeerd een U8 team op de been te zetten. Hierin zijn we helaas niet geslaagd omdat er te weinig animo voor was, maar we blijven dit proberen dus ken je iemand die mogelijk in een U8 team wilt basketballen, dan horen wij dat graag! We zijn nu al druk bezig met komend seizoen. Zoals elk jaar moet er weer flink gepuzzeld worden omdat de teams helaas uit elkaar getrokken moeten worden vanwege de leeftijd. Als TC willen we dit zo min mogelijk doen, maar soms kunnen we niet anders. Ook doen we zeer ons best om de juiste trainer/ coach bij het juiste team te plaatsen. Gelukkig zijn er een hoop leden van onze vereniging die trainer/ coach ambities hebben. Wat voor andere verenigingen grote problemen creëren, zit onze vereniging redelijk gezond! Dit komt door de sfeer die we met elkaar creëren en daar mogen we erg trots en dankbaar voor zijn! Elk team heeft bij Octopus zijn eigen ambitie. Het ene team wilt kost wat kost kampioen worden en het andere team wil lekker lol maken als team. Sommige leden of teams willen meer dan een keer in de week trainen. De TC is erg bereidt te kijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Enkele factoren die daarvoor van belang zijn: de kosten, beschikbaarheid trainer en genoeg leden. Neem zo snel mogelijk contact op met de TC-contactpersoon als je dit soort ambities wilt verwezenlijken. En als kers op de taart zijn we dit jaar begonnen met de mini-tc. Voorzitter Willem Swinkels zal proberen om samen met Hajk, Tommy, Freek en Gianni leuke dingen kunnen organiseren en de jeugd kan vertegenwoordigen. Heel veel succes heren!

6 Komend seizoen gaan we echt beginnen met de basketbalontwikkelingslijn die we als TC hebben gemaakt. Afgelopen seizoen hebben we er al wat mee gedaan, maar komend seizoen willen we dit binnen heel de vereniging gaan uitvoeren. Ook al gaat het nog zo goed binnen onze vereniging. We moeten oppassen dat we niet verslappen en altijd ons doel voor ogen blijven zien: Om alle leden van E.V.B.V. Octopus een optimale kans te bieden om met plezier te kunnen basketballen onder een prettige sfeer. Roel Bekkers voorzitter TC

7 Ledensecretariaat Onze vereniging telt op dit moment 152 leden. Dit is een groei van 4 leden. De groei vind met name plaats aan de uiteinden van de leeftijdscategorieën. Zowel aan de onderzijde bij de jeugdteams, als aan de bovenzijde bij een nieuw recreanten team is onze vereniging gegroeid. De balans tussen heren en dames maar ook tussen jeugd en senior is niet noemenswaardig veranderd. Een stabiele vereniging die het groeipotentieel nog waar moet maken. Ledensecretariaat John Schasfoort

8 Wedstrijdsecretariaat Zo, dat was met recht een bewogen jaar! Het eerste seizoen dat ik op eigen benen het wedstrijdsecretarisschap heb mogen uitvoeren en ik kan u vast verklappen dat, dat niet zonder slag of stoot is gegaan. Daarom wil ik eerst graag beginnen met het bedanken van de takencommissie omdat die het meeste last hebben gehad van mijn trage start, ook de heren van U20 en de dames 2 hebben helaas hun gewilde trainingsuur nogal eens af moeten staan op de vrijdag avond. Ook de gevallen van slechte communicatie of het regelmatig verzetten van wedstrijden heeft gezorgd voor soms vreemde situaties. Daarmee vergeet ik vast nog een heleboel mensen maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Om ook wat begrip en wat onduidelijkheden uit de lucht te halen over de bijzondere wedstrijdindeling het afgelopen jaar zal ik de planning kort even toelichten. Ten eerste heb ik mijzelf vergist in de taken en het belang van de wedstrijdsecretaris van de bijbehorende onderdelen, dit moet uiteraard in de toekomst veel beter gaan, daarnaast kreeg ik te maken met de uitrol van een nieuw (ingewikkeld) programma waarmee alle wedstrijdsecretarissen landelijk werken met de bijbehorende opstartproblemen, ook een overvolle geliefde sporthal die de laatste jaren aan populariteit wint en nog wat andere (kleine) redenen hebben voor een ingewikkeld jaar geleid. Gecombineerd met het feit dat deze jongeman ook nog bezig is met afstuderen heeft ervoor gezorgd dat het afgelopen seizoen als niet geheel vlekkeloos de boeken in kan gaan. Maar ik kan toch concluderen aan het eind van het seizoen dat volgend jaar eigenlijk alleen maar beter kan gaan. Het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat ik in rap tempo elk mogelijk (moeilijk) scenario wel ben tegengekomen. Daar heb ik veel van geleerd en ik hoop dezelfde fouten niet nogmaals te gaan maken. Voor volgend seizoen geld dus eigenlijk vanuit mijn perspectief maar 1 ding, laat dat seizoen maar komen op zowel sportief als wedstrijd secretaris vlak. Komend seizoen moet ook het jaar worden dat de sponsor commissie (incl. ondergetekende) weer stappen gaat zetten en de financiële situatie van Octopus nog verder kan verbeteren. Maar omdat te doen hebben we ook komende seizoen de hulp van iedereen weer nodig waaronder ook de ouders. Om aan te sluiten op het verhaal van onze voorzitter wil ik even ingaan op het feit dat er voldoende mogelijkheden liggen bij de ouders in de vorm van kennis en dergelijke die we nu nog ongemoeid laten. Ik wil hierbij dus ook een oproep doen als u zelf denkt een bijdrage te kunnen leveren aan Octopus om u dan bekend te maken! De huidige bestuursleden, Technische commissie leden en alle andere actieve Octopussers hebben hun handen vol om de club te maken tot wat het nu is. We zijn altijd op zoek naar mensen die hun bijdrage hieraan kunnen leveren in welke vorm dan ook. Ook wil ik graag via deze weg de heren scheidsrechters bedanken voor het afgelopen seizoen, niet alleen de scheidsrechters die hebben gefloten tijdens onze thuisweekenden maar ook de heren die fluiten voor de Dames en Heren 1. Deze hebben afgelopen jaar een formidabel seizoen gefloten door er altijd te hebben gestaan voor Octopus. Waar andere clubs problemen hebben met het leveren van scheidsrechters hebben wij het afgelopen seizoen bijna aan al onze taken voldaan en zelfs extra gefloten voor de bond. Waar bij andere clubs is gesmeten met boetes, terugtrekkingen en andere consequenties heeft Octopus ruimschoots aan zijn verplichtingen voldaan. Tevens kan ik u melden dat aankomend seizoen er al verschillende scheidsrechters zijn die aankloppen bij de gevestigde orde om te gaan fluiten voor Octopus. Dit geeft aan dat iedereen zich betrokken voelt en dat Octopus het voor elkaar krijgt om dat familie gevoel te behouden ondanks zware en moeilijke tijden.

9 Daarmee wil ik dan ook iedereen bedanken voor de geweldige sfeer die binnen Evbv-Octopus hangt. Mensen hoeven niks te doen, maar willen graag iets doen. Dat kenmerkt denk ik een gezonde club. Met vriendelijke groet, Rick Schuurmans

10 Penningmeester Beste leden, Afgelopen jaar heb ik het penningmeesterschap van Maikel over mogen nemen. Dit was de laatste functie die ik binnen deze vereniging nog niet heb vervult. Het penningmeesterschap had het afgelopen jaar zowel op het vervullen van de functie als op financieel gebied enkele verassingen voor mij in petto. Deze verassingen betroffen met name nog openstaande facturen uit voorgaande seizoenen. Hierdoor hebben we vanaf de start van het seizoen tegen een begrotingstekort aangekeken. Het innen van de contributie in vier termijn, en een betalingsregeling met zowel Laco als de NBB heeft de pijn verzacht zodat onze liquiditeit niet in gevaar kwam en we andere binnenkomende facturen konden betalen. Tijdens de diverse bestuursvergaderingen hebben we gekeken waar we konden bezuinigen en geplande uitgaven niet door te voeren. Met name de evenementen commissie is gekort in hun begroting en ook het opleidingsbudget heeft hier onder moeten lijden. Ondanks al deze maatregelen is het resultaat van dit seizoen dat daar, waar we verwachtten te bouwen aan een financiële reserve met het oog op het jubileum, we bij het schrijven van dit verslag we geconfronteerd worden met een negatief saldo. Ondanks dit negatieve geluid voorzie ik wel een financieel gezonde toekomst. Zelf heb ik een redelijk beeld waarom we afgelopen jaren zijn ingeteerd op onze financiële reserves. Nu we deze kosten duidelijk in beeld hebben zijn we ook in staat om de financiën op termijn weer gezond te maken. Dit heeft mij dan ook doen besluiten me nog voor een nieuwe termijn van twee jaar beschikbaar te stellen. Deze financiële gezonde situatie zal niet zonder aanpassing in de contributie kunnen. Tijdens de ALV zal hierover dan ook een voorstel worden ingebracht om naast de indexering een aanpassing in de contributie door te voeren. Ook de NBB heeft een organisatie verandering ondergaan. In het kader van goed bestuurdersschap, opgedragen door het NOC/NSF, zijn vanaf 1 januari 2013 de rayons binnen de NBB komen te vervallen. De contributie afdracht wordt voortaan landelijk bepaald. Op dit moment is nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft. Wel is duidelijk dat rayon Zuid het goedkoopste rayon was, een stijging van de bondscontributie is daarom aannemelijk. Met sportieve groeten Penningmeester John Schasfoort

11 Sponsorcommissie De sponsorcommissie bestaat momenteel uit drie personen. Dit is eigenlijk te weinig. We zijn dus naarstig op zoek naar uitbreiding. Dennis v.d. Zande heeft het met de gezinsuitbreiding en een nieuwe baan al erg druk. Rick Schuurmans is ook al wedstrijdsecretaris en Koen van Dinther is als voorzitter van Octopus eigenlijk niet de aangewezen persoon om ook nog zitting te hebben in de sponsorcommissie. Elk jaar heeft de sponsorcommissie een doelstelling. Samen met het bestuur kijken we naar welk bedrag wij denken te kunnen genereren. Voor het seizoen stonden wij aan de lat voor een bedrag van 1.250,--. Dit jaar is de vereniging geconfronteerd met financiële tegenvallers. Wij als sponsorcommissie hebben de oorspronkelijke doelstelling daarom los gelaten om te streven een zo maximaal mogelijke bijdrage te leveren aan het dempen van het financiële gat. Er zijn veel nieuwe initiatieven opgestart. Initiatieven die wat ons betreft structureel van aard zullen zijn en dus niet eenmalig. We hebben ook gekeken of we door het hele jaar door activiteiten te organiseren. De bestaande activiteit Octopus Culinair staat dit jaar gepland op 20 juni. Dit netwerk event is al jaren in goede handen van Hans v.d. Snepscheut en Jos Timmermans. Wat de opbrengst van Octopus Culinair 2013 zal zijn is dus nu nog niet bekend. De sponsorcommissie kent een drietal vormen van inkomsten namelijk. 1. Geld t.b.v. de algemene middelen van Octopus 2. Geld t.b.v. een specifiek doel 3. Materiële sponsoring Aangezien er nog zaken lopen, nog niet alles is afgerekend, is het moeilijk een exact bedrag te noemen wat we dit seizoen hebben weten te genereren. De activiteiten van het afgelopen seizoen: 1. Grote clubactie Jeugdleden hebben in september/oktober loten verkocht. Ook was het mogelijk om via internet loten te bestellen. Dit jaar heeft dat een bedrag van bijna 460,-- opgeleverd. Ook het komende seizoen gaan we met de grote clubactie verder. 2. Oliebollen Rond de jaarwisseling zijn oliebollen verkocht. Dit gaan we ook weer herhalen en waar mogelijk verder uitbreiden. Opbrengst 120,-- 3. Fan van Octopus Tot op heden is er dit seizoen een bedrag van 660,-- opgehaald. Hiervan is 310,-- eenmalig en 350,-- tot wederopzegging. Voor volgend jaar kunnen we in ieder geval rekenen op wederom een mooi vast bedrag. We willen aankomend jaar verder gaan met het werven van nog meer fans.

12 4. Zwerfvuildag In maart heeft U 14 deelgenomen aan de zwerfvuildag binnen de gemeente Vught. Hiervoor krijgt Octopus een bijdrage voor de clubkas. De hoogte van dit bedrag is nog niet bekend. Ook de komende jaren zullen we deelnemen aan deze zwerfvuildag. Dit zal een actie blijven voor de U-14 team(s) 5. Vriendenloterij Op 25 april hebben diverse leden o.a. vanuit U-20 deelgenomen aan de belactie voor de vriendenloterij. Elk verkocht lot kan de vereniging maximaal 70,-- per jaar opleveren. De vergoedingen worden per kwartaal overgemaakt. Dus de opbrengst vanuit de vriendenloterij zal voornamelijk vanaf volgend seizoen in beeld komen. 6. Steun mijn club Steun mijn club is een tool die leden de mogelijkheid biedt om een percentage als kick-back fee van aankopen die zij doen bij aangesloten webwinkels te goede te laten komen aan de vereniging. Deze mogelijkheid bestaat al geruime tijd maar hiervan is nog nauwelijk gebruik gemaakt. 7. Wedstrijdbal Sinds dit seizoen bestaat de mogelijkheid voor particulieren of bedrijven een wedstrijdbal te sponsoren. Dit jaar is een bedrag van bijna 130,-- hierbij opgehaald. Daarnaast is er door Burned Basketbal een wedstrijdbal t.w.v. 60,-- fysiek gesponsord. 8. Octopus culinair Zoals al aangegeven is Octopus Culinair pas 20 juni. De netto opbrengst is daarom nog niet bekend. 9. Burned Basketbal In september is een contract afgesloten met Burned Basketbal Boxtel. Leden krijgen een ledenpas waarmee zij 10 % korting krijgen op aankopen bij Burned. De vereniging krijgt van de omzet 5 % kick-back fee (2,5 % cash en 2,5 % materieel). Vanaf volgend seizoen is hierop resultaat te verwachten 10. Overige Door AV Infra is een bedrag van 500,-- overgemaakt. Hiervan is 310,-- geboekt als éénmalige bijdrage Fan van Octopus en is voor 190,-- nieuwe ballen aangeschaft. Samengevat zijn nu de volgende opbrengsten ingeboekt T.b.v. algemene middelen 1.370,-- T.b.v. specifiek doel 190,-- Materieel 60,--

13 Kijkend naar de opbrengst t.b.v. algemene middelen hebben we de doelstelling dus gehaald. Met de verwachte opbrengst van Octopus Culinair en de zwerfvuilactie schatten wij in dat we ongeveer 2.000,-- t.b.v. de algemene middelen zullen ophalen. De doelstelling van de sponsorcommissie voor het seizoen is vastgesteld op 1.750,-- Wij willen nogmaals een oproep plaatsen om ons en daarmee Octopus te helpen door je aan te sluiten bij de sponsorcommissie.

14 Communicatiecommissie Sinds een aantal jaar is de website van Octopus het belangrijkste medium om leden te informeren over het reilen en zeilen in onze vereniging. Van wedstrijdschema, tot teamfoto en van zaaltaak tot kamppagina. De website biedt te allen tijde up-to-date informatie over zaken die op dat moment spelen. De website in de huidige vorm is in opgezet door Seger Bekkers en wordt ook nog steeds accuraat bijgehouden door hem. Verzoeken van commissies, bestuur of leden om informatie te delen via de website kunnen rekenen op een snelle afhandeling. Dit seizoen is de communicatiecommissie versterkt door een derde lid; Ralf Schuurmans. Hij heeft zich gelijk gestort op de social media. Sinds kort heeft Octopus een Facebook-pagina en die wordt haast dagelijks gevuld met interessante content. De facebookpagina is een welkome aanvulling op de website. Aan het begin van het seizoen heeft de commissie zich ten doel gesteld meer in de (lokale media) te verschijnen. Daar is vanuit de commissie zelf helaas weinig opvolging aangegeven. Maar met dank aan o.a. inspanningen van onze voorzitter is er o.a. in het Brabants Dagblad een artikel over Octopus verschenen. En met dank aan de promotiewedstrijden van H1 tegen Akros Boxmeer een mooi stuk in de Gelderlander.

15 De Evenementencommissie Binnen de vereniging is een aantal mensen verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen met betrekking tot de vereniging, oftewel de evenementencommissie. Deze commissie bestaat voor komend seizoen uit Wendy Vos(hoofd), Reinie Poelstra, Annoek van Opbergen, Jacob Tiellemans en Pim Vieleers. Tijdens het seizoen draagt de commissie zorg voor het organiseren van evenementen. Hiervoor zullen zij regelmatig, bijna wekelijks bijeen komen om te overleggen. Gedurende het seizoen zijn zij verantwoordelijk voor een aantal vaste evenementen: Homecoming, Sinterklaastraining, Nieuwjaarsfeest, Familie-/Mixtoernooi, Octopuskamp en het kaderfeest. Deze evenementen worden verspreid over het seizoen, waarbij de precieze datums aan het begin van het seizoen aan de leden bekend worden gemaakt. - Het eerste evenement, Homecoming, zal plaatsvinden tijdens het eerste thuisweekend van het seizoen. Hiermee willen we het seizoen openen, de teams welkom heten en voorstellen en teamfoto s maken. - De sinterklaastraining is gericht op U10, U12 en Mu12. Tijdens deze training zullen de oefeningen worden gegeven door de zwarte pieten en zal Sinterklaas een woordje doen en een chocoladeletter uitdelen. - Het nieuwjaarsfeest staat altijd gepland na de jaarwisseling. Dit is een gezellige borrel bij café D n Bol om het nieuwe jaar in het luiden. - Tijdens het familie-/mixtoernooi spelen verschillende teams een toernooi tegen elkaar. De teams kunnen hierbij bestaan uit leden en oud-leden, maar ook familie en vrienden. - Het Octopuskamp is het paradepaardje van de evenementencommissie. Dit weekend staat bekend om zijn gezelligheid. Er wordt geprobeerd dit evenement in het voorjaar te laten plaatsvinden. - Het kaderfeest is bedoeld als bedankje voor alle leden die in het afgelopen seizoen iets voor de club hebben gedaan. Hierbij kan worden gedacht aan trainers, coachen en leden van commissies (Bijv. TC). Het doel van de evenementencommissie is de samenhorigheid binnen de club te behouden en vergroten en het bij elkaar brengen van leden (van verschillende leeftijden). Het is dan ook de bedoeling dat met de verschillende evenementen rekening wordt gehouden met de leeftijdsverschillen binnen de club. Vooraf aan het seizoen wordt bekend gemaakt welk budget de commissie krijgt vanuit de club. De commissie zal er zelf zorg voor dragen dat zij met de budget alle evenementen financieel kunnen organiseren.

16 Voorstel: Vertrouwenspersoon Vanuit het nieuwe strategische beleidsplan is de wens naar voren gekomen om binnen EVBV Octopus een Vertrouwenspersoon aan te stellen. Gedrag en/of taalgebruik, dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, kan niet worden getolereerd. Hieronder vallen pesten, (fysiek) geweld, discriminerend gedrag en (seksuele) intimidatie. De onafhankelijke vertrouwenspersoon zal samen met het bestuur een protocol gaan opstellen om ongewenst of intimiderend gedrag te helpen voorkomen. Als uitgangspunt zal hierbij de reeds bestaande gedragsregels gebruikt worden. Verder zal gebruik gemaakt gaan worden van de toolkit In veilige handen van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Daar waar wenselijk gaan we gebruik maken van expertise en diensten van de Stichting Welzijn Vught. Dit project wordt uitgevoerd door Anja van Berkum, Ralf Schuurmans en Koen van Dinther. Tijdens de ALV zal deze werkgroep aan de vereniging een voorstel doen voor het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die zich voor deze functie beschikbaar heeft gesteld. De werkgroep zal verder in de eerste helft van het nieuwe seizoen de vorderingen van het project communiceren binnen de vereniging en naar (ouders van) leden.

17 ALGEMENE LEDEN VERGADERING: 16 JUNI 2012 AANWEZIG: JACOB TIELLEMANS, KARIN SMETS, ANJA V BERKUM, ANNE WILSENS, WENDY VOS, ERIC V WETTEN, ROEL BEKKERS, KOEN V DINTHER, MAIKEL VORSTENBOSCH, RICK SCHUURMANS, JOHN SCHASFOORT EN THIJS BUSSER AFWEZIG M.K.: CHRIST ARTS, ROB V DONGEN, BRAM GUBBENS, JOS V LIESHOUT EN DOMINIQUE SCHASFOORT OPENING DE VOORZITTER OPENT EN SLUIT DE VERGADERING VOOR 15 MINUTEN I.V.M. EEN TE LAGE OPKOMST. OPENING DE VOORZITTER BEGINT DE VERGADERING MET EEN KORT VERSLAG VAN HET AFGELOPEN SEIZOEN. HIJ BENADRUKT DAT DE DOELSTELLINGEN VAN HET TECHNISCH BELEIDSPLAN GEHAALD ZIJN. DAARNAAST MELD HIJ DAT HET NIEUWE TECHNISCH BELEIDSPLAN BIJNA AF IS. OP DIT MOMENT WACHT HIJ OP DE DEFINITIEVE INFORMATIE VAN DE GEMEENTE OMTRENT DE SPORTNOTA DIE ZIJ GAAN LANCEREN. TENSLOTTE FELICITEERT HIJ DE TEAMS DIE KAMPIOEN GEWORDEN ZIJN NAMELIJK U18-1 EN HEREN 3. HET BESTUUR IS TROTS DAT ER WEDEROM TEAMS KAMPIOEN GEWORDEN ZIJN. NOTULEN ALV ER WAREN GEEN OP/AANMERKING OVER DE NOTULEN VAN DE ALV VAN SEIZOEN DE NOTULEN IS HIERDOOR GOEDGEKEURD INGEKOMEN STUKKEN: DE OFFICIËLE BRIEF VAN DE KASCOMMISSIE OMTRENT DE KASCONTROLE TECHNISCHE COMMISSIE: ROEL GEEFT EEN SAMENVATTING VAN ZIJN STUKJE ZOALS TE LEZEN IN DE ALV UITNODIGING. HIJ BENADRUKT WAT DE DOELSTELLING VAN HET TC IS NAMELIJK: ALLE LEDEN MET PLEZIER TE KUNNEN LATEN BASKETBALLEN. HET TEAM MOET HET NAAR HUN ZIN HEBBEN DAARNAAST GAF HIJ AAN DAT DE TC 3 NEVENMISSIES HEEFT NAMELIJK: HET STIMULEREN VAN HET OCTOPUSGEVOEL, LEDEN BASKETBAL TECHNISCH MAKEN EN STRUCTUUR IN DE ORGANISATIE. HIER HEBBEN ZE HARD AAN GEWERKT EN ZE HEBBEN EEN PLAN OPGESTELD VOOR DE NEVENMISSIE BASKETBAL TECHNIEK. SAMENSPEL IS NAMELIJK VOOR HET TEAM HET BELANGRIJKST. DIT PLAN WILLEN ZE ZO SNEL MOGELIJK! DIT SEIZOEN IS ER OOK EEN NIEUWE COMMISSIE IN HET LEVEN GEROEPEN, NAMELIJK DE EVENEMENTEN COMMISSIE. DIT HEEFT GELEID NAAR GROTER OCTOPUSGEVOEL. ANDERE PUNTEN DIE ER GEREGELD WAREN AFGELOPEN JAAR ZIJN: TRAINERSBEGELEIDING, SCORINGSCURSUSSEN EN ALLE TEAMS HEBBEN EEN LEUK EN GOED SEIZOEN GEDRAAID.

18 KARIN SMETS: ROEL, JE GEEFT AAN DAT TEAMSPEL HET BELANGRIJKSTE IS. HOE SPREEK JE DE MENSEN AAN DIE ALLEEN AAN ZICHZELF DENKEN? ROEL BEKKERS: IK ZAL OP HET MOMENT DAT IK HET HOOR DIRECT IN GESPREK GAAN MET DEZE PERSONEN. KARIN SMETS: WELLICHT IS HET EEN IDEE OM DIT IN HET CLUBBLAD TE VERMELDEN ANJA V BERKUM: OOK DE OUDERS MOET JE HIER IN BETREKKEN EN TRAINERS AANSTUREN OM OP DIT SOORT GEDRAG IN TE GAAN. VAAK KOMT DIT SOORT GEDRAG VANUIT DE OUDERS OM DAT ZIJ EEN VOORBEELD FUNCTIE HEBBEN. ROEL: TRAINERSBEGELEIDERS KUNNEN MOGELIJK IN GESPREK GAAN MET DE OUDERS. HET WORDT BEAAMT ALS EEN GOED IDEE. DE TC WIL GAAN KIJKEN OF ER EEN TEAM OUDER INGEVOERD KAN WORDEN IN OVERLEG MET DE BEGELEIDERS NA DIT GESPREK GAF ROEL AAN DAT DE TEAMINDELING VOOR VOLGEND SEIZOEN ERG LASTIG WAS OM IEDEREEN ZIJN WENSEN TE VERVULLEN. BANKSPELERS ZULLEN MEER OVERLOOP KRIJGEN NA HUN NIVEAU MAAR OOK QUA MENSEN KENNEN. OOK WERD ER MET TROTS GEMELD DAT ER WEER EEN U12 MEISJES TEAM EN U10 JONGENS TEAM KLAAR STAAT VOOR VOLGEND SEIZOEN. TENSLOTTE VERTELDE ROEL DAT DAMES 2 WELLICHT TEGELIJK GAAT TRAINEN MET DAMES 1 ANJA V BERKUM: DIT IS NIET FAIR AANGEZIEN DAMES 2 RECHT HEEFT OP EEN EIGEN TRAININGSUUR. ROEL: ER ZAL SAMEN GEKEKEN WORDEN NAAR EEN OPLOSSING MET DE DAMES KARIN SMETS: U16 GAAT 2 KEER IN DE WEEK TRAINEN. KAN ELK TEAM DIT DOEN? ANJA: DIT MAG INDERDAAD WANNEER HET FINANCIEEL HAALBAAR IS. KOEN V DINTHER: ALLE U16 LEDEN BETALEN 50 EURO EXTRA EN DAARNAAST MOETEN ZE EEN SPONSOR VINDEN VAN MINIMAAL 250 EURO. DE OVERIGE 50 EURO ZAL DE CLUB GAAN BEKOSTIGEN. KARIN SMETS: ZIJN DE TRAININGSTIJDEN AL BEKEND. ROEL GEEFT AAN WAT DEZE TIJDEN GAAN WORDEN. ERIC V WETTEN: WAAROM GAAT U12 WEER IN DE KWEBBEN TRAINEN. ZE VONDEN HET HELEMAAL GEWELDIG OM IN OUWERKERK TE MOGEN TRAINEN. ROEL: DIT IS OMDAT ER ANDERS GEEN TRAINER AANWEZIG KON ZIJN OP DE TIJDSTIPPEN DAT ER IN OUWERKERK GETRAIND ZOU WORDEN. IN DE KWEBBEN IS ER WEL EEN TIJDSTIP DAT DE TRAINER AANWEZIG KAN ZIJN. SECRETARIAAT: GERT-JAN HAMERS HEEFT DIT JAAR HET SECRETARIAAT OVERGENOMEN VAN JOHN. HELAAS HEEFT HIJ HIERMEE MOETEN STOPPEN DOORDAT HIJ HET DRUK HEEFT MIJ ZIJN WERK EN DAARDOOR GEEN TIJD KON VRIJMAKEN OM DEZE FUNCTIE TE KUNNEN BEKLEDEN. TOCH IS HET VOOR DIT SEIZOEN REDELIJK RUSTIG VERLOPEN. DEZE OPENSTAANDE POST GAAT WELLICHT VERSCHUIVEN.

19 WENDY VOS: VOOR MIJ IS HET NIET DUIDELIJK WAT DEZE FUNCTIE INHOUD. KAN DIT TOEGELICHT WORDEN? KOEN VAN DINTHER: DEZE FUNCTIE HOUDT IN: NOTULEREN TIJDENS DE VERGADERING, CORRESPONDENTIE MET IEDEREEN, BIJHOUDEN INGEKOMEN STUKKEN. DEZE FUNCTIE MOET BINNEN HET DAGELIJKS BESTUUR AANWEZIG ZIJN OMDAT DIT ZO IS INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL. WEDSTRIJDSECRETARIAAT: RICK SCHUURMANS HEEFT DIT OVERGENOMEN VAN JOHN SCHASFOORT IN DE 2 E HELFT VAN HET SEIZOEN. DIT IS ALLEMAAL GOED VERLOPEN. ER KAN MET TROTS GEZEGD WORDEN DAT ER TWEE TEAMS KAMPIOEN ZIJN. DIT ZIJN HEREN 3 EN U18-1. HELAAS IS ER OOK EEN NEGATIEF PUNT VAN DIT SEIZOEN. ER IS NAMELIJK WEER EEN TEAM UIT DE COMPETITIE GEHAALD. HEREN 2 IS,WEGENS TE VAAK NIET OPKOMEN DAGEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS, VERWIJDERD UIT DE COMPETITIE. ER IS DOOR JOHN OOK AANGEKONDIGD DAT MET INGANG VAN VOLGEND SEIZOEN DEZE BOETES DOORBELAST GAAN WORDEN RICHTING DE TEAMS. WENDY VOS: OVER WAT VOOR BOETES HEBBEN WE HET? JOHN SCHASFOORT: DIT ZIJN SCHEIDSRECHTERS NIET OPKOMEN DAGEN, COACH LICENTIE NUMMER KLOPT NIET, EN SPELERSNUMMERS KLOPPEN NIET. KOEN VAN DINTHER: AFGELOPEN JAREN ZIJN ER VEEL TEAMS BIJGEKOMEN DIE SCHEIDSEN MOETEN LEVEREN. DIT MAAKT VOORNAMELIJK DEZE HOGE BOETES. DIT WAS HET LAATSTE SEIZOEN VOOR JOHN SCHASFOORT ALS WEDSTRIJDSECRETARIS. RICK SCHUURMANS ZAL DIT KOMEND SEIZOEN OVERNEMEN. JOHN WENST RICK SUCCES! LEDENSECRETARIAAT: DE LEDENAANTAL IS VAN LEDEN GEGAAN EN IS DUS ONGEVEER GELIJK GEBLEVEN. ER IS OP DIT MOMENT VEEL AANWAS VANUIT DE WACHTLIJST. ER WORDT OOK BENADRUKT DAT TRAINERS LEDEN EERST DOORVERWIJST NAAR DE WACHTLIJST VOORDAT ZE MEE MOGEN TRAINEN. DE TC ZAL DAN AANGEVEN WIE ER MAG MEETRAINEN MET EEN TEAM. NU WORDT ER VAAK AL GETRAIND AAN HET EIND VAN HET SEIZOEN EN PASSEREN HIERMEE DE WACHTLIJST. PENNINGMEESTER: DE PENNINGMEESTER GEEFT AAN DAT ER NOG INKOMSTEN EN UITGAVEN ZULLEN GAAN KOMEN IN JUNI. WANNEER ER GEKEKEN WORDT NAAR HET RESULTAAT KOMT ER NAAR VOREN DAT WE EEN KLEINE PLUS MAKEN ONDANKS ALLE STRUBBELINGEN OMTRENT BLESSURES EN HET WEGVALLEN VAN LEDEN DOOR STUDIE. MAIKEL LICHT DE REALISATIE TOE EN HIER WORDEN GEEN VRAGEN OVER GESTELD. JOHN LICHT DE BEGROTING TOE. DIT OMDAT MAIKEL AAN HET EIND VAN HET SEIZOEN GAAT STOPPEN ALS PENNINGMEESTER WEGENS DE DRUK ZIJN MET ZIJN WERK. WENDY VOS: WAAROM KRIJGT DE ASSISTENT TRAINER GEEN BIJDRAGE VOOR ZIJN INZET MAIKEL: DE HOOFDTRAINER KRIJGT HET GELD. DE HOOFDTRAINER IS DAN VERANTWOORDELIJK VOOR HET DELEN VAN DEZE BIJDRAGE. DIT ZAL DUIDELIJKER GEMAAKT WORDEN RICHTING DE TRAINER.

20 KOEN LICHT TOE DAT HET BUDGET VAN DE COMMISSIES HOGER IS GEWORDEN DOORDAT ER GELD BESTEED GAAT WORDEN AAN EEN SCHOTKLOK. HET IS DUS NIET DE BEDOELING DAT EVENEMENTENCOMMISSIE MEER GELD GAAT BESTEDEN. DAARNAAST MOET DE EVENEMENTENCOMMISSIE EEN BEGROTING GAAN INLEVEREN VOORDAT ZE DAADWERKELIJK MOGEN GAAN BEGINNEN MET ORGANISEREN. ANJA: HOE KOMT HET DAT WE MEER LEDEN KRIJGEN MAAR MINDER INKOMSTEN HEBBEN JOHN: DIT HEEFT TE MAKEN MET DE TEAMS DIE GEEN COMPETITIE GAAN SPELEN. ZIJ BETALEN MINDER CONTRIBUTIE. ER WORDT IN DE BEGROTING EEN CONTRIBUTIEVERHOGING VOORGESTELD. DEZE IS IN STEMMING GEBRACHT EN AANGENOMEN MET 14 STEMMEN VOOR, 0 ONTHOUDING EN 3 TEGEN. DE BEGROTING IS IN STEMMING GEBRACHT EN IS AANGENOMEN MET 17 STEMMEN VOOR, 0 ONTHOUDING EN 0 TEGEN. THIJS: IK WIL NIET DAT DE CONTRIBUTIE DIE OMHOOG GAAT ALLEMAAL NAAR HET JUBILEUM GAAT DIE ER AAN ZAL KOMEN. JOHN: IK WIL NIET SUGEREREN DAT DIT VOOR HET JUBILEUM IS. WAT WE OVER HOUDEN WORDT OPZIJ GEZET. HET IS NIET DE BEDOELING DAT DE LEDEN HET JUBILEUM GAAN BETALEN. KASCOMMISSIE: WENDY VOS EN THIJS BUSSER HEBBEN 3 JUNI 2012 KASCONTROLE UITGEVOERD EN ZEGGEN HIERBIJ: NA CONTROLE BLEEK DAT ER NIET ALTIJD BONNEN AANWEZIG WAREN. DE TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER EN VAN WENDY VOS WAREN GOED (WENDY WAS HIER OOK VEEL VOOR VERANTWOORDELIJK VOOR). ZE MAKEN ZICH WEL ZORGEN OM DE HET NEGATIEVE RESULTAAT DIE WE MOGELIJK GAAN KRIJGEN. VERDER WAS ALLES GOED DUS GEVEN ZE DE LEDEN AAN OM DECHARGE TE VERLENEN. DIT WORDT AANGENOMEN MET 17 VOOR, 0 ONTHOUDING EN 0 TEGEN. THIJS ZAL DE KASCOMMISSIE VERLATEN EN KOEN BEDANKT THIJS VOOR ZIJN INZET. JACOB TIELLEMANS STELT ZICH BESCHIKBAAR. ANNE WILSENS STELT ZICH BESCHIKBAAR ALS RESERVE LID. BESTUURSVERKIEZING: STATUTAIR IS DE SECRETARIS EN DE VOORZITTER AFTREDEND. DAARNAAST STOPT DE PENNINGMEESTER EN ZAL DEZE FUNCTIE OPEN STAAN. JOHN STELT ZICH BESCHIKBAAR OM HET LAATSTE JAAR OVER TE NEMEN ALS PENNINGMEESTER. DIT WORDT AANGENOMEN MET 17 VOOR, 0 ONTHOUDING EN 0 TEGEN. MAIKEL VORSTENBOSCH STELT ZICH BESCHIKBAAR ALS SECRETARIS. DIT WORDT AANGENOMEN MET 17 VOOR, 0 ONTHOUDING EN 0 TEGEN. TENSLOTTE STELT KOEN VAN DINTHER ZICH VERKIESBAAR VOOR NOG EEN TERMIJN VOORZITTER. OOK HIJ WORDT VERKOZEN MET 17 VOOR, 0 ONTHOUDING EN 0 TEGEN.

Uitnodiging. Jaarvergadering Jaarvergadering WOENSDAG 15 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL AAN DE MARTINILAAN TE VUGHT.

Uitnodiging. Jaarvergadering Jaarvergadering WOENSDAG 15 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL AAN DE MARTINILAAN TE VUGHT. Jaarvergadering 2010-2011 Uitnodiging Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 15 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting

Agenda. 1. Welkom. 2. Financiën. 3. Ontwikkelingen n.a.v. ALV Rondvraag. 5. Afsluiting a Onderwerp Algemene Ledenvergadering Pollux Datum 04-11-2015, 19:30 Locatie Paal 12 Aanwezig Bestuur: Henk Hazewinkel, George Steenbekke, Rob Schepers Leden, ouders, e.d.: 19 personen Afmeldingen: Henri

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches Project Vertrouwenspersoon Informatie voor trainers en coaches september 2013 evbv octopus 1 Agenda Het Project Opleidingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Afsluiting september 2013 evbv octopus 2 HET

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014

Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Verslag Algemene Ledenvergadering B.C.N.-Rhoon d.d. 7 oktober 2014 Aanwezig: Tycho van der Wal - voorzitter Mark de Munter - secretaris Stephanie van Eijk - penningmeester Engel Dorst - ledenadministrateur

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

EVBV-Octopus. Uitnodiging ALV WOENSDAG 22 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN JEUGD EN JONGERENCENTRUM ELZENBURG AAN DE BRABANTLAAN 1 TE VUGHT.

EVBV-Octopus. Uitnodiging ALV WOENSDAG 22 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN JEUGD EN JONGERENCENTRUM ELZENBURG AAN DE BRABANTLAAN 1 TE VUGHT. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Beste leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 22 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN JEUGD EN JONGERENCENTRUM

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS

ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS ALGEMENE LEDENVERGADERING BASKETBALLVERENIGING THE CHALLENGERS Datum: dinsdag 21 april 2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Wissel AGENDA 1. Opening 2. Bestuur mededelingen 3. Notulen ALV 8 april 2015 4.

Nadere informatie

EVBV-Octopus Uitnodiging ALV

EVBV-Octopus Uitnodiging ALV EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op DINSDAG 10 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL AAN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december

Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december Verslag Algemene Leden Vergadering 18 december Datum: 18-12-2008 Aanwezig: Hilco Kollen (vz); Monica Berkhout; Patrick Heetla; Sjouke Koopmans; Jordi Meijer; Gerben de Vries; Stanley ter Wal: Stefan Talen:

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015

Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015 Notulen algemene ledenvergadering High Five 31-3- 2015 Aanwezig: Natasje van de Sande(ju-16-2), Onno Tool (H2),Dolf v.d. Hout(H2), Peter Smits (H1, JU14-1), Tim Veldhuis (H2), Wouter de Regt (U10, U12-1)

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Becege (najaarsvergadering 2015). Datum: Woensdag 17 december 2014

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen

Welkom bij BAS basketbal seizoen Welkom bij BAS basketbal seizoen 2016 2017 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15

Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15 Scheidsrechter (Sr) plan 2014-15 Introductie problematiek (korte/ lange termijn) Inventarisatie Wat vragen we Wat bieden we Voorstel bestuur Keuze club-leden / Discussie De Realiteit Van: Competities NBB

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2013 2013 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2013 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 9 OKTOBER 2013 20:00 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters HV Minor De Ping 26 6361 AS Nuth Tel. 045 5245332 2e jaargang, nummer 5 Onze nieuwsbrief verschijnt 2 tot 4 keer per jaar en wordt via onze website verspreidt. Veel

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl

seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl seizoen 2015-2016 INFORMATIE boekje www.flashnieuwleusen.nl info@flashnieuwleusen.nl Langs deze weg heten wij u van harte welkom binnen onze vereniging. Onze vereniging is, onder de naam volleybalvereniging

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten van Stars'84

Alles wat u wilt weten van Stars'84 Editie nr: 2 Datum: 15-01-2015 Alles wat u wilt weten van Stars'84 Met in deze nieuwsbrief: Voorwoord Nieuwe sporthal: 'Het Punt' Terugblik 2014 Update werkgroep beleidsplan Uitslagen van alle wedstrijden

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf

Notulen ledenvergadering Jump 80. Datum 9-9-2015. Van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voorzitter: Nicole van Apeldoorn. Notulist: Jeannette van der Graaf Notulen ledenvergadering Jump 80 Datum 9-9-2015 Van 19.30 uur tot 21.30 uur Voorzitter: Nicole van Apeldoorn Notulist: Jeannette van der Graaf Aanwezig : Nicole, Chantal, Jeannette, Angelique, Arie, Stefan,

Nadere informatie

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015

Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Notulen ALV Almonte dd. 26 september 2015 Aanwezig: Afgemeld: 16 leden incl. bestuur 4 leden/ouders van leden De volgende punten zijn besproken: 1. Opening en vaststellen agenda Voorzitter Henk Dibbets

Nadere informatie

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren

2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar herkiesbaar) in de even kalenderjaren Voorzi&er Func,enaam: Lid dagelijks bestuur: Func,onaris wordt vervangen door: Aangesteld door: ZiBngsperiode: Voorzi&er Ja Secretaris Algemene Leden Vergadering (ALV) 2 jaar (daarna voor telkens 2 jaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum

Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum Huishoudelijk reglement Nijmeegse Studenten Basketbalvereniging Trajanum 1. Statuten 1.1. Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten van Trajanum en mag hiermee

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo.

SGO zal komend sportseizoen het beleidsplan actualiseren en is voornemens een aanvraag in te dienen voor het project Sportdorp Grolloo. De voorzitter opent de vergadering en vraagt de aanwezigen de presentielijst in te vullen. De koffie wordt aangeboden door de supportersvereniging en na afloop biedt SGO nog een borrel aan. De agenda wordt

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015

NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 NIEUWSBRIEF BV OGEL ALV 2015 2015 BV Ogel Pagina 1 AGENDA ALV 2015 UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BV OGEL OP WOENSDAG 28 OKTOBER 2015 19:30 UUR in Sporthal Slangenbeek,

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

EVBV-Octopus. Uitnodiging ALV WOENSDAG 28 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL, MARTINILAAN 8 TE VUGHT.

EVBV-Octopus. Uitnodiging ALV WOENSDAG 28 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL, MARTINILAAN 8 TE VUGHT. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Beste leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 28 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL, MARTINILAAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Doel Het bestuur van de Zwemclub Zeist heeft met het vrijwilligersbeleid tot doel om meer ouders en leden te betrekken bij de vereniging om de continuïteit van de Vereniging

Nadere informatie

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera

Versie 3.0 (definitief), 2 september Werkplan Volvera Versie 3.0 (definitief), 2 september 2012 Werkplan Volvera 2012-2013 1. Werkplan 2012-2013 1.1. Inleiding Voor u ligt het tweede werkplan met activiteiten voor het seizoen 2012-2013. Dit werkplan bevat

Nadere informatie

Jaarplan HBV The Jumpers

Jaarplan HBV The Jumpers Jaarplan 2016-2017 HBV The Jumpers Pagina 1 van 11 Pagina 2 van 11 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Financiële doelstellingen... 5 3. Technische doelstellingen... 6 4. Wedstrijd secretariaat doelstellingen...

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie