FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR"

Transcriptie

1 FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC) Wedstrijd secretaris (recreanten) (senioren) (jeugd) (kleinste jeugd) (scheidsrechters) Technisch adviseur ACTIVITEITEN COMMISSIE (AC) COMMISSIE COMMUNICATIE & PUBLICITEIT (CC&P)

2 OVERIGE FUNCTIES Technisch coördinator Hoofdtrainers Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Assistent trainers Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Leiders Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Begeleider Scheidsrechter Zaalwacht Tijdwaarnemer

3 Medisch begeleider(-ster) Kascommissie Hoofdsponsor Teamsponsor Subsponsor

4 FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN ======================= BESTUUR BESTUUR = VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES - algemeen beleid (beleidsplan) - financieel beleid - coördinatie - ondersteuning - nieuw beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van het bestuur - verantwoordelijke voor het functioneren van de bestuursleden - verantwoordelijke voor de uitvoering van algemeen beleid - het leiden van de bestuursvergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de vereniging - aanspreekpunt voor derden - lid dagelijks bestuur - samenstellen en verspreiden agenda bestuursvergaderingen - notuleren en verspreiden notulen bestuursvergaderingen - samenstellen en verspreiden agenda ledenvergadering(en) - notuleren en verspreiden notulen ledenvergadering(en) - samenstellen jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering - verzorgen van de uitgaande correspondentie voor het bestuur - verzorgt de ledenadministratie (incl. aan -en afmeldingen bij de bond) - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken - bevestigt te huren zaalaccommodatie bij de gemeente - lid dagelijks bestuur Penningmeester - verantwoordelijke voor de financiële huishouding - verzorgt de dagelijkse financiële administratie - samenstellen financieel verslag t.b.v. de ledenvergadering - samenstellen begroting t.b.v. de ledenvergadering - verzorgt de subsidieaanvraag - verzorgt de contributieadministratie - verantwoordelijk voor de verspreiding van de acceptgiro s en incasso s - lid dagelijks bestuur Technische Commissie (TC) - verantwoordelijke voor het technische beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de TC

5 - lid van de TC Activiteiten Commissie (AC) - verantwoordelijke voor het activiteiten beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de AC - lid van de AC Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) - verantwoordelijke voor het communicatie en publiciteit beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de CC&P - lid van de CC&P Algemene Zaken (AZ) - uitvoerende taak voor incidentele opdrachten TECHNISCHE COMMISSIE (TC) TC = VERANTWOORDELIJK VOOR SPORTIEVE PRESTATIES VAN LEDEN - competitiezaken - trainingen - oefenwedstrijden - deelname toernooien - teamsamenstellingen - scheidsrechters - teamopgaven / wedstrijdformulieren / bondspasjes - programmaoverzicht competitie - opleidingen technisch kader - vervoer naar wedstrijden - spelmaterialen / wedstrijdkleding - begeleiden jeugdscheidsrechters - begeleiden van coaches en leiders - opzetten teammap - verantwoordelijke voor de uitvoering van het technische beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de technische commissie - verantwoordelijke voor het functioneren van de technische commissie leden - het leiden van de technische commissie vergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de technische commissie - aanspreekpunt voor leiders en trainers - samenstellen en verspreiden agenda technische commissie vergaderingen - notuleren en verspreiden notulen technische commissie vergaderingen

6 - samenstellen jaarverslag technische commissie t.b.v. de ledenvergadering - verzorgen van de algemene uitgaande correspondentie voor de commissie - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken Wedstrijdsecretaris - uitwerken en verspreiden van het competitieprogramma zaal en veld - uitwerken en verspreiden van het overige wedstrijdprogramma - uitwerken en verspreiden overzicht zaalwacht - uitwerken en verspreiden overzicht scheidsrechters - verantwoordelijk voor het aanleveren van de wedstrijdformulieren aan leiders - verantwoordelijk voor de verzending van de wedstrijdformulieren naar NHV - versturen inschrijving recreantencompetitie - versturen inschrijving zaalcompetitie en teamopgaven zaalcompetitie naar NHV - versturen inschrijving veldcompetitie en teamopgaven veldcompetitie naar NHV - versturen bevestigingen oefenwedstrijden naar verenigingen - versturen inschrijvingen op toernooien naar verenigingen - versturen vragenformulieren met betrekking tot de competitie naar NHV - versturen aanvragen voor dispensatie (recreanten) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de recreanten - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de recreanten - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de recreanten - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de recreantenteams - uitwerken voorstel trainingschema recreanten (senioren) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de senioren - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de senioren - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de senioren - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de seniorenteams - contactpersoon technische zaken senioren naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven senioren - uitwerken voorstel trainingsschema senioren (jeugd) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de jeugd (A/B/C) - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de jeugd - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de jeugd - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de jeugdteams - contactpersoon technische zaken jeugd naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven jeugd - uitwerken voorstel trainingsschema jeugd (kleinste jeugd)

7 - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de kleinste jeugd (D/Mini s) - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de kleinste jeugd - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de kleinste jeugd - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de kleinste jeugdteams - contactpersoon technische zaken jeugd naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven kleinste jeugd - uitwerken voorstel trainingsschema kleinste jeugd (scheidsrechters) - verantwoordelijke voor alle scheidsrechterszaken - verantwoordelijk voor het functioneren van de scheidsrechters - verantwoordelijk voor scheidsrechters bij (jeugd)wedstrijden - verantwoordelijk voor zaalwacht tijdens wedstrijden - verantwoordelijk voor de leveringsplicht voor scheidsrechters - aanspreekpunt voor derden m.b.t. de scheidsrechters - contactpersoon scheidsrechters naar NHV Technisch adviseur - gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot technische zaken ACTIVITEITEN COMMISSIE (AC) ACTIVITEITEN COMMISSIE = VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIVITEITEN - bosspel - dropping - sponsorloop - feestavond - kamp - buitenlandse reisjes - scholentoernooi - etc. - verantwoordelijke voor de uitvoering van het activiteiten beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de activiteiten commissie - verantwoordelijke voor het functioneren van de activiteiten commissieleden - het leiden van de activiteiten commissievergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de activiteiten commissie - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC - samenstellen en verspreiden agenda activiteiten commissie vergaderingen - notuleren en verspreiden notulen activiteiten commissie vergaderingen - samenstellen jaarverslag activiteiten commissie t.b.v. de ledenvergadering

8 - verzorgen van de uitgaande correspondentie voor de commissie - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken - uitwerken en verspreiden van het activiteiten programma - uitwerken en verspreiden uitnodigingen aan de leden - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC COMMISSIE COMMUNICATIE & PUBLICITEIT (CC&P) CC&P = VERANTWOORDELIJK VOOR DE COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT - clubblad - website - verslagen in t Contact / Peelbelang/Weekblad voor Deurne e.a. - contacten met Radio Siris - contacten met het Eindhovens Dagblad - promotie van sponsors en vereniging - ledenwerving en ledenbehoud - verantwoordelijke voor uitvoering van het communicatie & publiciteit beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de CC&P - verantwoordelijke voor het functioneren van de leden CC&P - het leiden van de commissie communicatie & publiciteit vergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de commissie communicatie & publiciteit - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de CC&P - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de CC&P

9 OVERIGE FUNCTIES Technisch coördinator - verantwoordelijk voor de trainingsopbouw van mini naar senior - verantwoordelijk voor de begeleiding van de hoofdtrainers - trachten het kennisniveau te verhogen van de trainers - motiveren van trainers en aspirant trainers - opzetten technisch verenigingsplan en aanbieden aan de technische commissie - uitvoering geven aan een technisch verenigingsplan Hoofdtrainer - verantwoordelijk voor de training van zijn/haar team - geeft uitvoering aan de instructies van de technisch coördinator - pleegt regelmatig overleg met de leider van zijn/haar team Assistent trainer - assisteert de hoofdtrainer - geeft uitvoering aan de instructies van de hoofdtrainer Leider - verantwoordelijk voor alle activiteiten van zijn/haar team - contactpersoon voor spelers en ouders uit zijn/haar team - verantwoordelijk voor correcte invulling van wedstrijdformulier van het team - verantwoordelijk voor vervoer van zijn/haar team - pleegt regelmatig overleg met de trainer van zijn/haar team - zorgt voor een begeleider bij zowel thuis- als uitwedstrijden van zijn/haar team - beheert en onderhoudt de teammap van zijn/haar team - zorgt voor verspreiding van clubbladen, mededelingen etc. voor leden van zijn/haar team Begeleider - heeft de verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de wedstrijd van zijn/haar team - coacht zijn/haar team - zorgt voor de afwikkeling van de formaliteiten - geeft uitvoering aan de instructies van de leider Scheidrechter - heeft de leiding van een wedstrijd Zaalwacht - heeft de leiding in de sporthal - assisteert de scheidsrechter Tijdwaarnemer - assisteert de scheidsrechter - bedient het scorebord in de sporthal Medische begeleider(-ster) - adviseert leden m.b.t. preventieve handelingen ter voorkoming van blessures - beoordeelt blessures en verwijst de leden naar de juiste instantie - behandelt kleine verwondingen - adviseert de leiders met betrekking tot blessures

10 Kascommissie - éénmaal per jaar controleren van de financiële administratie - bestaat uit 2 leden voor controle + 1 reserve

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken

Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Overzicht van de verantwoordelijkheden en taken Het bestuur Bepaalt het verenigingsbeleid. Ieder lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden, tenzij hij/ zij tevoren afstand heeft genomen van het te

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van volleybal

Huishoudelijk Reglement van volleybal Huishoudelijk Reglement van volleybal Geplaatst op 20 december 2017 door ineke Chris Huishoudelijk Reglement Irene Volleybal, Bilthoven Vastgesteld d.d. 29 november 2017. Waar in dit reglement hij staat,

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE

BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE BESTUURSFUNCTIES BINNEN DE BCE Concept d.d.28-8-2017 1. Taken De taken van het bestuur zijn kort samen te vatten: het besturen van de vereniging. Naast de bestuurstaak kan een bestuurslid belast zijn met

Nadere informatie

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0.

Jeugdplan BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD. van Henk Brink. telefoon versienummer 0. van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail henkpetra@ziggo.nl versienummer 0.1 datum 30-8-2017 ons kenmerk Jeugdplan 2017-2018 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Jeugdplan 2017-2018 Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA

Functies en taken van de diverse functionarissen binnen de vereniging. Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Voorzitter: Leiden van bestuursvergaderingen Onderhouden van externe contacten met KNBSB, gemeente Assen en HVA Overzicht houden en (mede)ondertekenen van financiële transacties Onderhouden van de communicatielijnen

Nadere informatie

Organisatie Jeugdafdeling

Organisatie Jeugdafdeling van Henk Brink telefoon 06-57326712 e-mail jeugd@vvroden.nl versienummer 1.0 datum 9-9-2018 ons kenmerk Organisatie Jeugdafdeling 2018-2019 BESTEMD VOOR ALLE BETROKKENEN BIJ DE JEUGD Organisatie Jeugdafdeling

Nadere informatie

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden

Bijlage 2 Taken en Verantwoordelijkheden Bijlage 2 Taken en Inhoud Inleiding... 3 Voorzitter... 4 Secretaris... 5 Penningmeester... 6 Voorzitter Jeugdcommissie... 7 Voorzitter Technische commissie... 8 Technische Commissie... 9 Jeugdcommissie...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE. Volleybalvereniging AMVJ Martinus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE. Volleybalvereniging AMVJ Martinus HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE Volleybalvereniging AMVJ Martinus Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de Volleybalvereniging AMVJ Martinus *, vast gesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Bestuursplan v.v. O.F.B.

Bestuursplan v.v. O.F.B. AANLEIDING Om een vereniging te kunnen leiden is er een plan nodig. In dit bestuursplan leggen we vast welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden er horen bij de bestuursleden, commissies en overige

Nadere informatie

Functieomschrijvingen / Profielen / Tijdbesteding Technische Commissie

Functieomschrijvingen / Profielen / Tijdbesteding Technische Commissie Functieomschrijvingen / en / Technische Commissie V5.1 december 2015 Ed Davids 1. Indeling TC Ø Voorzitter TC Ø Wedstrijdsecretaris Ø Trainer/coach Coördinator Ø Coördinator Scheidsrechters Ø Coördinator

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Bestuur

Algemene Vergadering. Bestuur Algemene Vergadering Kas Bestuur 1 Voorzitter (René) Penningmeester (Wierd) Secretaris / Vice Voorzitter (Henk) Wedstrijd secretaris Redactie Website / informatievoorz. Consul Ondersteunende afdeling Sportafdeling

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van Volleybalvereniging DYNAMO. Opgericht 1 september 1964

Huishoudelijk Reglement. van Volleybalvereniging DYNAMO. Opgericht 1 september 1964 Huishoudelijk Reglement van Volleybalvereniging DYNAMO Opgericht 1 september 1964 Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2009 Inhoudsopgave: Art. 1 Art.

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Bestuur

Algemene Vergadering. Bestuur Algemene Vergadering Kascommissie Bestuur 1 Voorzitter (René) Penningmeester (Wierd) Secretaris / Vice Voorzitter (Henk) Wedstrijd secretaris Redactie Website / informatievoorz. Consul Ondersteunende afdeling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

1. Bestuurszaken. Samenstelling bestuur 2017

1. Bestuurszaken. Samenstelling bestuur 2017 Inhoudsopgave 1. Bestuurszaken... 3 2. Leden... 5 3. Deelname aan zaal- en veldcompetitie... 6 4. Trainers, begeleiders en coaches... 7 5. Scheidsrechters... 9 6. Accommodaties...10 7. PR en Sponsoring...11

Nadere informatie

Beleidsplan Webton Hengelo

Beleidsplan Webton Hengelo Beleidsplan Webton Hengelo 2010-2014 Inleiding: Na de fusie van de 2 grootste volleybalverenigingen in Hengelo, VC Hengelo en MTSH in 2008, is het goed om het huidige beleidplan te updaten. Gezamenlijk

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen

Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Flying Petrels Functie- en taakomschrijvingen Voorzitter Voorzitten en algemene leiding dagelijks bestuur (DB) (incl. vergaderingen) Voorzitten Algemene Leden Vergadering (ALV) Communicatie van en naar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016

Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen. Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum. April 2016 Reglement functieomschrijvingen van commissies en werkgroepen Korfbalvereniging De Granaet te Dokkum April 2016 SECTOR PRESTEREN De coördinator sector presteren is verantwoordelijk voor het op correcte

Nadere informatie

Taakverdeling en Verantwoordelijkheden Goodflooring-HMC Raamsdonksveer. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C.

Taakverdeling en Verantwoordelijkheden Goodflooring-HMC Raamsdonksveer. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. 1 Inhoudsopgave HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 4 Penningmeester... 5 Bestuurslid Technische Zaken... 6 Bestuurslid

Nadere informatie

Voorzitter Als voorzitter heb je op hoofdlijnen inzicht in alle zaken die belangrijk zijn voor de vereniging en geef je sturing aan de vereniging.

Voorzitter Als voorzitter heb je op hoofdlijnen inzicht in alle zaken die belangrijk zijn voor de vereniging en geef je sturing aan de vereniging. Conquesto bestuur Samenstelling: 1 voorzitter 1 penningmeester 1 secretaris 1 voorzitter jeugdcommissie 1 voorzitter recreatiecommissie 1 voorzitter competitiecommissie senioren Het bestuur wordt ondersteund

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Structuur VOREO 2012-2013

Structuur VOREO 2012-2013 Structuur VOREO 2012-2013 In dit document is de structuur van volleybalvereniging VOREO vastgelegd, is de bemensing van bestuur en commissies weergegeven en zijn de taken omschreven. Naast het bestuur

Nadere informatie

STRUCTUUR DIO AFDELING KORFBAL: Taken, rollen, verantwoordelijkheden (versie per ) BESTUUR. Voorzitter Secretaris Penningmeester Korfbalzaken

STRUCTUUR DIO AFDELING KORFBAL: Taken, rollen, verantwoordelijkheden (versie per ) BESTUUR. Voorzitter Secretaris Penningmeester Korfbalzaken STRUCTUUR DIO AFDELING KORFBAL: Taken, rollen, verantwoordelijkheden (versie per 24.01.13) ORGANOGRAM BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Korfbalzaken MEEWERKENDE VOORLIEDEN Club van 25 Ledenadm.

Nadere informatie

TOGB 23, 121, 2650 AC

TOGB 23, 121, 2650 AC ALV TOGB handbal SV TOGB Sportpark Het Hoge Land Hoge Land 23, Berkel en Rodenrijs Postbus 121, 2650 AC Berkel en Rodenrijs Ons Clubhuis 010 511 20 06 12 mei 2015 T O G B 1. Opening vergadering 2. Ingekomen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC AASTAD. september 2005 Algemeen: art 1: art 2: art 3: art 4: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). De doelstelling

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging Goodflooring-H.M.C. 1 Inhoudsopgave HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 4 Penningmeester... 5 Bestuurslid Technische Zaken... 6 Bestuurslid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement BCO

Huishoudelijk Reglement BCO Badmintonclub Oosterhout Huishoudelijk Reglement versie november 2015 Blz. 1 Badmintonclub Oosterhout Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel en status... 3 1.2 Wijzigingen huishoudelijk reglement... 3

Nadere informatie

Voorzitter. Kerncompetenties

Voorzitter. Kerncompetenties Inhoudsopgave Organigram... 2 Voorzitter... 3 Sponsorcommissie... 4 Secretaris... 5 Ledenadministrateur... 6 Penningmeester... 7 Kascommissie... 8 Vrijwilligerscoordinator... 9 Technisch coordinator...

Nadere informatie

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen 1 DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het totale gevoerde beleid voor de RKSV Groesbeekse Boys vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van het dagelijks

Nadere informatie

Overzicht vrijwilligerstaken VCS

Overzicht vrijwilligerstaken VCS Overzicht vrijwilligerstaken VCS In dit overzicht is terug te lezen welke vrijwilligerstaken er binnen VCS zijn en wat ze globaal inhouden. Dit maakt het overdragen van taken eenvoudiger en zorgt ervoor

Nadere informatie

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris

Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris Bestuur Voorzitter Adjunct Voorzitter Penningmeester Hoofd Technische Commissie Secretaris 1 Voorzitter Eindverantwoordelijk voor het beleid van de 04-08 uur per week Taken Voorbereiden/ leiden bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie

WELKOM Regiobijeenkomst Competitie WELKOM Regiobijeenkomst Competitie Competitieteam 2017-2018 Landelijk Zuid West Noord Oost Zuid Oost Noord West Scheidsrechters Carla van Dijk Yvonne Wiegers Elly de Wit Marjan Breddels Marijke Arts Maarten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1969 Document: Huishoudelijk Reglement 1.0 Datum opgesteld: 19 maart 2012 Vastgesteld: Algemene Leden Vergadering 6 juni 2012

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT dec fysio Engbersen VC AASTAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT dec fysio Engbersen VC AASTAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT dec. 2016 fysio Engbersen VC AASTAD Algemeen: art 1: De volleybalclub AASTAD, gevestigd te Almelo, is aangesloten bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo). art 2: De doelstelling

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan. v.v. Nieuw Lekkerland

Jeugd Beleidsplan. v.v. Nieuw Lekkerland Jeugd Beleidsplan v.v. Nieuw Lekkerland 2011-2015 Ingangsdatum 1 augustus 2011 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding, voorwoord 3 2. Structuur jeugdcommissie 4 3. De jeugdcommissie 5 4. Technische commissie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004

BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 BELEIDSPLAN KC HARICH 2003-2004 INHOUDSOPGAVE 1. KC HARICH...3 2. ORGANISATIE KC HARICH...4 2.1. ORGANOGRAM...4 2.2. TAAKVERDELING BESTUUR...4 2.2.1. Voorzitter...4 2.2.2. Secretaris...5 2.2.3. Penningmeester...5

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013)

NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR V.V. TREKVOGELS (25 JUNI 2013) 1 Vastgesteld in ALV Trekvogels op 25 juni 2013 2 Inhoudsopgave 1. Organogram... 4 2. Algemene Vergadering... 5 3. Vertrouwenscommissie... 5 4.

Nadere informatie

Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies.

Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies. Taakomschrijvingen Dit document bevat de functie omschrijvingen van de diverse bestuursfuncties en commissies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@budoclub-horst.nl of telefonisch: 06-513951685.

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter. Taken en verantwoordelijkheden secretaris. Gymnastiekvereniging Ypsilon Doetinchem Taken en verantwoordelijkheden voorzitter - Geeft dagelijkse en algehele leiding aan de vereniging - Stelt in samenwerking met technisch bestuurslid en hoofdleiding beleids- en jaarplan op - Draagt het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2015 BELEIDSPLAN Versie oktober 2015 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 22 januari 2018 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 3- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Handboek Technische zaken

Handboek Technische zaken Handboek Technische zaken Handboek Technische Zaken 18 juli 2017 1 Handboek Technische zaken Hoofdstukken: 1- Inleiding 2- Organogram 3- TBV`s Voorzitter Technische Commissie 4- TBV`s Technisch Jeugd Coördinator

Nadere informatie

Volleybalvereniging Huizen

Volleybalvereniging Huizen Huishoudelijk reglement Volleybalvereniging Huizen Artikel 1. Naam en kleuren 1. De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging Huizen. 2. De kleuren van de vereniging zijn geel - groen. Artikel 2. Verplichtingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Handbalvereniging Tornado INHOUD 1. Lidmaatschap 2. Geldmiddelen 3. Geldboetes 4. Algemene Leden Vergadering 5. Dagelijks bestuur 5a Voorzitter 5b Secretaris 5c Penningmeester 5d

Nadere informatie

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK

ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK P a g i n a 1 ORGANIGRAM AFD. GYMNASTIEK Met ingang van 06-05-2014 1.1 VOORZITTER (Marike Smit) 3 PROJECTEN 1.2 COMMUNICATIE (Marian Bonhof) 1.5 SECRETARIS (Lars Timmermans) 1.3 PERSONEEL & ORGANISATIE

Nadere informatie

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang

doelstelling acties middelen Verantwoordelijke persoon Uitvoeren projectplan 1. Mail, telefonisch contact, netwerk binnen gemeente en Max kinderopvang 1 Werkplan Onderdeel: algemene zaken Opgesteld door: Gabriëlle Kluwen d.d.: 11 mei 09 doelstelling acties middelen Verantwoordelijke evaluatie d.d. 1:samenwerking met BSO wordt definitief Uitvoeren projectplan

Nadere informatie

Administratie doorstroom nieuwe vorderingskaarten Leszwemmen Secretaris Plus Leszwemmen Coordinator Plus Leszwemmen Gecertificeerd trainer ABC Plus

Administratie doorstroom nieuwe vorderingskaarten Leszwemmen Secretaris Plus Leszwemmen Coordinator Plus Leszwemmen Gecertificeerd trainer ABC Plus Afdeling Ondersteunende rol Gewicht Westrijdzwemmen Wedstrijdsecretariaat plus Westrijdzwemmen Ploegleider basis Westrijdzwemmen Coach/teambegeleider basis Westrijdzwemmen Official basis Westrijdzwemmen

Nadere informatie

Bestuurlijke vernieuwing

Bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing K.V.Mid-Fryslân Ledenvergadering juni 2015 1 Leeswijzer Historie Aanleiding (8 november 2014) Doel Resultaat Uitgangspunten Huidig model Nieuw model Uitzoekpunten en uitkomsten

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

Algemene Vergadering. Bestuur

Algemene Vergadering. Bestuur Algemene Vergadering Kas Bestuur 1 Voorzitter (René) Penningmeester (Wierd) Secretaris / Vice Voorzitter (Henk) Wedstrijd secretaris Redactie Website / informatievoorz. Consul Ondersteunende afdeling Sportafdeling

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBALVERENIGING ORANJE NASSAU GRONINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBALVERENIGING ORANJE NASSAU GRONINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBALVERENIGING ORANJE NASSAU GRONINGEN 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Het bestuur 3 3. Soort leden 3 4. Nieuwe leden 3 5. Wijzigen lidmaatschap 4 6. Beëindigen lidmaatschap 4 7.

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur VAK

Functieomschrijvingen bestuur VAK Functieomschrijvingen bestuur VAK Algemene bestuurstaken: Deelname aan bestuursvergaderingen en Algemene ledenvergadering. Bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan en statutaire doeleinden.

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijvingen. H.V. Delta Sport

Taak- en functieomschrijvingen. H.V. Delta Sport - 1 - Inhoudsopgave Inleiding 3 Het bestuur 4 Algemene taken van bestuursleden en commissies 5 Voorzitter 6 Secretaris 7 Penningmeester 8 Voorzitter jeugdcommissie 9 Voorzitter technische commissie 10

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement van Volleybalvereniging D.V.O. te Oud Beijerland Opgericht oktober 1945 Het is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2008. Door vaststelling van dit reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOLLEYBALVERENIGING ORION Artikel 1 De volleybalvereniging heet ORION. Artikel 2 Lidmaatschap De vereniging kent de volgende leden: 2a. Spelende leden: Senioren Recreanten

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur...

Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur... René Tang & Patrick Folmer Status: concept 17-maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid... 3 3. Organisatie... 3 A. De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 4 B. Het bestuur...

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 1.3 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging Apollo te Numansdorp Opgericht 1981 Document: Huishoudelijk Reglement 2.0 Datum origineel: 19 maart 2012 Datum revisie: 1 juni 2015 Vastgesteld: Algemene Leden

Nadere informatie

Bestuur Flash. Technische Commissie Carin Houwing voorzittter. Wedstrijdsecretaris Claudia van der Zwaag. Ellin Pelgrim.

Bestuur Flash. Technische Commissie Carin Houwing voorzittter. Wedstrijdsecretaris Claudia van der Zwaag. Ellin Pelgrim. Bestuur Flash Voorzitter Andries Barla Website Nieuwsbrief Secretaris Ledenadministratie Hillegonda Kruid Penningmeester Bert Huisman (interium) Wedstrijdsecretaris Claudia van der Zwaag Technische Commissie

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0

Taken en verantwoordelijkheden. Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Taken en verantwoordelijkheden Bestuur ETV de Helster Versie 3.0 Inleiding De taken van de bestuursleden zijn gebaseerd op de organisatiestructuur van de vereniging en de taak verdeling binnen het bestuur.

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Korfbal is een gemengde sport voor jongens en meisjes. Ons clubhuis is dan ook een sociale ontmoetingsplaats waar vele vriendschappen zijn begonnen.

Korfbal is een gemengde sport voor jongens en meisjes. Ons clubhuis is dan ook een sociale ontmoetingsplaats waar vele vriendschappen zijn begonnen. Welkom bij NKV! NKV is opgericht in 1963 en sindsdien dé korfbalclub van Nuenen. De laatste jaren groeit de vereniging weer behoorlijk met name door een toenemend aantal jeugdleden. NKV is een sportieve

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010

Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 Blue Arrows - ALV 23 juni 2010 AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststelling notulen ALV 20 april 2010 4. Bezetting en vacatures cies & bestuur 2010-2011 5. Begroting & contributies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BC Hellas

Huishoudelijk reglement BC Hellas Huishoudelijk reglement BC Hellas November 1989 Wijzigingen: V2 Per 27-09-1990 V3 Per 09-09-1993 V4 Per 22-09-1994 V5 Per 25-09-1995 V6 Per 26-09-1996 V7 Per 18-09-1997 V8 Per 20-09-2001 V9 Per 23-09-2009

Nadere informatie

Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL

Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL Inhoud TAKENBOEK EXCELSIOR VOLLEYBAL Inhoud 2 Missie & Visie 3 Organogram 4 Rollen 5 Bestuur - Voorzitter 6 Bestuur - Secretaris 6 Bestuur Penningmeester en Financiële administratie 7 Bestuur - Voorzitter

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemene Indeling. 1. Algemeen. blz. 2 2. Bestuur. blz. 3-5 3. Commissies. blz. 6-8 4. Gedragsregels. blz. 9 5. Contributieregeling. blz. 10-11 6. Slotbepalingen. blz. 12 7. Organogram

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie