FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR"

Transcriptie

1 FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC) Wedstrijd secretaris (recreanten) (senioren) (jeugd) (kleinste jeugd) (scheidsrechters) Technisch adviseur ACTIVITEITEN COMMISSIE (AC) COMMISSIE COMMUNICATIE & PUBLICITEIT (CC&P)

2 OVERIGE FUNCTIES Technisch coördinator Hoofdtrainers Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Assistent trainers Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Leiders Heren Senioren Dames Senioren Heren Recreanten Dames Recreanten Heren Jeugd A Dames Jeugd A Jongens Jeugd B Meisjes Jeugd B Jongens Jeugd C Meisjes Jeugd C Gemengd Jeugd D Mini s Begeleider Scheidsrechter Zaalwacht Tijdwaarnemer

3 Medisch begeleider(-ster) Kascommissie Hoofdsponsor Teamsponsor Subsponsor

4 FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN ======================= BESTUUR BESTUUR = VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES - algemeen beleid (beleidsplan) - financieel beleid - coördinatie - ondersteuning - nieuw beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van het bestuur - verantwoordelijke voor het functioneren van de bestuursleden - verantwoordelijke voor de uitvoering van algemeen beleid - het leiden van de bestuursvergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de vereniging - aanspreekpunt voor derden - lid dagelijks bestuur - samenstellen en verspreiden agenda bestuursvergaderingen - notuleren en verspreiden notulen bestuursvergaderingen - samenstellen en verspreiden agenda ledenvergadering(en) - notuleren en verspreiden notulen ledenvergadering(en) - samenstellen jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering - verzorgen van de uitgaande correspondentie voor het bestuur - verzorgt de ledenadministratie (incl. aan -en afmeldingen bij de bond) - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken - bevestigt te huren zaalaccommodatie bij de gemeente - lid dagelijks bestuur Penningmeester - verantwoordelijke voor de financiële huishouding - verzorgt de dagelijkse financiële administratie - samenstellen financieel verslag t.b.v. de ledenvergadering - samenstellen begroting t.b.v. de ledenvergadering - verzorgt de subsidieaanvraag - verzorgt de contributieadministratie - verantwoordelijk voor de verspreiding van de acceptgiro s en incasso s - lid dagelijks bestuur Technische Commissie (TC) - verantwoordelijke voor het technische beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de TC

5 - lid van de TC Activiteiten Commissie (AC) - verantwoordelijke voor het activiteiten beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de AC - lid van de AC Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) - verantwoordelijke voor het communicatie en publiciteit beleid - verzorgt het contact tussen het bestuur en de CC&P - lid van de CC&P Algemene Zaken (AZ) - uitvoerende taak voor incidentele opdrachten TECHNISCHE COMMISSIE (TC) TC = VERANTWOORDELIJK VOOR SPORTIEVE PRESTATIES VAN LEDEN - competitiezaken - trainingen - oefenwedstrijden - deelname toernooien - teamsamenstellingen - scheidsrechters - teamopgaven / wedstrijdformulieren / bondspasjes - programmaoverzicht competitie - opleidingen technisch kader - vervoer naar wedstrijden - spelmaterialen / wedstrijdkleding - begeleiden jeugdscheidsrechters - begeleiden van coaches en leiders - opzetten teammap - verantwoordelijke voor de uitvoering van het technische beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de technische commissie - verantwoordelijke voor het functioneren van de technische commissie leden - het leiden van de technische commissie vergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de technische commissie - aanspreekpunt voor leiders en trainers - samenstellen en verspreiden agenda technische commissie vergaderingen - notuleren en verspreiden notulen technische commissie vergaderingen

6 - samenstellen jaarverslag technische commissie t.b.v. de ledenvergadering - verzorgen van de algemene uitgaande correspondentie voor de commissie - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken Wedstrijdsecretaris - uitwerken en verspreiden van het competitieprogramma zaal en veld - uitwerken en verspreiden van het overige wedstrijdprogramma - uitwerken en verspreiden overzicht zaalwacht - uitwerken en verspreiden overzicht scheidsrechters - verantwoordelijk voor het aanleveren van de wedstrijdformulieren aan leiders - verantwoordelijk voor de verzending van de wedstrijdformulieren naar NHV - versturen inschrijving recreantencompetitie - versturen inschrijving zaalcompetitie en teamopgaven zaalcompetitie naar NHV - versturen inschrijving veldcompetitie en teamopgaven veldcompetitie naar NHV - versturen bevestigingen oefenwedstrijden naar verenigingen - versturen inschrijvingen op toernooien naar verenigingen - versturen vragenformulieren met betrekking tot de competitie naar NHV - versturen aanvragen voor dispensatie (recreanten) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de recreanten - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de recreanten - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de recreanten - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de recreantenteams - uitwerken voorstel trainingschema recreanten (senioren) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de senioren - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de senioren - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de senioren - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de seniorenteams - contactpersoon technische zaken senioren naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven senioren - uitwerken voorstel trainingsschema senioren (jeugd) - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de jeugd (A/B/C) - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de jeugd - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de jeugd - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de jeugdteams - contactpersoon technische zaken jeugd naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven jeugd - uitwerken voorstel trainingsschema jeugd (kleinste jeugd)

7 - verantwoordelijke voor alle technische zaken m.b.t. de kleinste jeugd (D/Mini s) - verantwoordelijk voor het functioneren van de leiders van de kleinste jeugd - verantwoordelijk voor het functioneren van de trainers van de kleinste jeugd - aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de kleinste jeugdteams - contactpersoon technische zaken jeugd naar NHV - uitwerken voorstel teamopgaven kleinste jeugd - uitwerken voorstel trainingsschema kleinste jeugd (scheidsrechters) - verantwoordelijke voor alle scheidsrechterszaken - verantwoordelijk voor het functioneren van de scheidsrechters - verantwoordelijk voor scheidsrechters bij (jeugd)wedstrijden - verantwoordelijk voor zaalwacht tijdens wedstrijden - verantwoordelijk voor de leveringsplicht voor scheidsrechters - aanspreekpunt voor derden m.b.t. de scheidsrechters - contactpersoon scheidsrechters naar NHV Technisch adviseur - gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot technische zaken ACTIVITEITEN COMMISSIE (AC) ACTIVITEITEN COMMISSIE = VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIVITEITEN - bosspel - dropping - sponsorloop - feestavond - kamp - buitenlandse reisjes - scholentoernooi - etc. - verantwoordelijke voor de uitvoering van het activiteiten beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de activiteiten commissie - verantwoordelijke voor het functioneren van de activiteiten commissieleden - het leiden van de activiteiten commissievergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de activiteiten commissie - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC - samenstellen en verspreiden agenda activiteiten commissie vergaderingen - notuleren en verspreiden notulen activiteiten commissie vergaderingen - samenstellen jaarverslag activiteiten commissie t.b.v. de ledenvergadering

8 - verzorgen van de uitgaande correspondentie voor de commissie - draagt zorg voor een correcte verwerking van de ingekomen stukken - uitwerken en verspreiden van het activiteiten programma - uitwerken en verspreiden uitnodigingen aan de leden - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de AC COMMISSIE COMMUNICATIE & PUBLICITEIT (CC&P) CC&P = VERANTWOORDELIJK VOOR DE COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT - clubblad - website - verslagen in t Contact / Peelbelang/Weekblad voor Deurne e.a. - contacten met Radio Siris - contacten met het Eindhovens Dagblad - promotie van sponsors en vereniging - ledenwerving en ledenbehoud - verantwoordelijke voor uitvoering van het communicatie & publiciteit beleid - verantwoordelijke voor het functioneren van de CC&P - verantwoordelijke voor het functioneren van de leden CC&P - het leiden van de commissie communicatie & publiciteit vergaderingen - officiële vertegenwoordiger van de commissie communicatie & publiciteit - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de CC&P - mede uitvoering geven aan de boven omschreven taken van de CC&P

9 OVERIGE FUNCTIES Technisch coördinator - verantwoordelijk voor de trainingsopbouw van mini naar senior - verantwoordelijk voor de begeleiding van de hoofdtrainers - trachten het kennisniveau te verhogen van de trainers - motiveren van trainers en aspirant trainers - opzetten technisch verenigingsplan en aanbieden aan de technische commissie - uitvoering geven aan een technisch verenigingsplan Hoofdtrainer - verantwoordelijk voor de training van zijn/haar team - geeft uitvoering aan de instructies van de technisch coördinator - pleegt regelmatig overleg met de leider van zijn/haar team Assistent trainer - assisteert de hoofdtrainer - geeft uitvoering aan de instructies van de hoofdtrainer Leider - verantwoordelijk voor alle activiteiten van zijn/haar team - contactpersoon voor spelers en ouders uit zijn/haar team - verantwoordelijk voor correcte invulling van wedstrijdformulier van het team - verantwoordelijk voor vervoer van zijn/haar team - pleegt regelmatig overleg met de trainer van zijn/haar team - zorgt voor een begeleider bij zowel thuis- als uitwedstrijden van zijn/haar team - beheert en onderhoudt de teammap van zijn/haar team - zorgt voor verspreiding van clubbladen, mededelingen etc. voor leden van zijn/haar team Begeleider - heeft de verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de wedstrijd van zijn/haar team - coacht zijn/haar team - zorgt voor de afwikkeling van de formaliteiten - geeft uitvoering aan de instructies van de leider Scheidrechter - heeft de leiding van een wedstrijd Zaalwacht - heeft de leiding in de sporthal - assisteert de scheidsrechter Tijdwaarnemer - assisteert de scheidsrechter - bedient het scorebord in de sporthal Medische begeleider(-ster) - adviseert leden m.b.t. preventieve handelingen ter voorkoming van blessures - beoordeelt blessures en verwijst de leden naar de juiste instantie - behandelt kleine verwondingen - adviseert de leiders met betrekking tot blessures

10 Kascommissie - éénmaal per jaar controleren van de financiële administratie - bestaat uit 2 leden voor controle + 1 reserve

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Functieboek v.v. Diepenveen

Functieboek v.v. Diepenveen Functieboek v.v. Diepenveen 20-6-2013 Opgesteld : Han Berends Organigram OMNI DSC Diepenveen OMNI DSC Diepenveen Club van 100 Clubhuiscommissie Voetbal Handbal Volleybal Gymnastiek Badminton Biljart Tafeltennis

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar)

Piek(en): kleine piek voor algemene leden vergaderingen (2x per jaar) Orgaan/functie: Naam: Omschrijving taken: Tijdsduur: zelfstandig of in commissie: Kwaliteiten: Contactpersoon: Tijdsbesteding per week/periode Mogelijk om eigen tijd in te delen? Welke kwaliteiten kunnen

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Functie omschrijving Bijlage 1

Functie omschrijving Bijlage 1 Functie omschrijving Bijlage 1 Voorzitter 1 Voorzitten van de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen 2 Diverse vertegenwoordigingen representatief (prijsuitreikingen, jubilea etc) 3 Bezoeken

Nadere informatie

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan

JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Leden... 2 3. Verenigingsjaar... 5 4. Lidmaatschap... 5 5. Verplichtingen... 6 6. Straffen... 7 7. Contributie... 8 8. Begunstigers/Donateurs... 10 9. Sponsorseizoenkaarthouders...

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden.

De kernwaarde die we hierbij hanteren zijn: Sporten, Spelen, Samenwerken en Binden. Beste Leden, Hieronder vinden jullie de verslaglegging van alle activiteiten binnen de handbalvereniging sv Zeeburg plaatsgevonden gedurende het seizoen 2011-2012. Algemeen We hebben een goed jaar achter

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus

Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid. Maximus Beleidsplan der G.S.P.V. Parafrid Maximus 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 2 Beschrijving vereniging pag. 4 2.1 Historie pag. 4 2.2 De vereniging op dit moment pag. 4 2.3 Visie van de vereniging

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie