Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD"

Transcriptie

1 Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006

2 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters Contactpersoon (SKP) 6 Sponsoringcommissie 7 Technische Commissie 7 Voorzitter 8 Webmaster 8 Wedstrijdsecretariaat 9 Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 2

3 Voorwoord Voor een vereniging die actief kader gaat werven is het belangrijk dat van tevoren duidelijk is waarvoor mensen worden gevraagd. Met andere woorden; wat is de inhoud van de functie waarvoor men wordt benaderd? Verstandig is het dan ook om functieomschrijvingen op te stellen. Basketballvereniging FAST 4WARD vormt hierop geen uitzondering. In dit door het bestuur van de vereniging beheerde document worden functieomschrijvingen gegeven voor; voorzitter, secretaris, penningmeester, kascommissie, technische commissie, wedstrijdsecretaris, webmaster, scheidsrechtercontactpersoon, publiciteitscommissie, jeugdcommissie en sponsoringcommissie. Deze omschrijvingen dienen als basis en kunnen aangepast worden op basis van voortschrijdend inzicht van de leden van de vereniging. Oosterhout, oktober 2006 John van Dorst voorzitter Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 3

4 Jeugdcommissie Draagt zorg voor de begeleiding van jeugdteams en het signaleren en oplossen van knelpunten daarbinnen. Zorgt daarnaast voor de organisatie van zowel basketballverwante als niet basketballverwante activiteiten Opstellen van een algemeen jeugdplan Opstellen van een jaarplan Is een aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders Signaleren knelpunten en trachten deze op te lossen Organiseren ouderavond Zorg dragen voor organisatie jeugdactiviteiten Verzorgt introductie jeugdleden Informeren technische commissie m.b.t. technische problemen Secretaris Is verantwoordelijk voor de algehele correspondentie betreffende de verenging en voert deze in overleg met en namens het bestuur. Verzorging ledenadministratie, aan- en afmeldingen en speelt deze maandelijks door aan het bestuur middels een ledenlijst Verzorgt ingekomen en uitgaande post en distribueert de post Stelt in overleg met voorzitter de agenda voor bestuurs- en ledenvergadering op Notuleert bestuurs- en ledenvergadering Draagt zorg voor een juiste archivering en beheert het archief Verzorgt de correspondentie met officiële instanties als NBB, Rayon en Gemeente Verzorgt het informatieboekje aan het begin van het seizoen Verzorgt de inhoud van nieuwsbrieven gedurende het seizoen Verzorgt afscheidscadeaus en huldiging kampioenen voor voorzitter Draagt zorg voor aanvraag licenties (landelijke) competitie, in samenhang met wedstrijdsecretariaat Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 4

5 Penningmeester Is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en de nauwkeurige en overzichtelijke registratie en presentatie aan AV hiervan. Beheer van het vermogen van de vereniging Legt hierover verantwoording af bij de Algemene Ledenvergadering Stelt de balans op en een overzicht van baten en lasten Opstellen van de jaarbegroting in samenwerking met de overige bestuursleden Kascommissie inzage verschaffen in kas, kasboeken en overige relevante bescheiden Draagt zorg voor het innen van contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies Draagt zorg voor betalingen via bank of giro uit verenigingskas na overleg van rekeningen Voert de financiële administratie Is nauw betrokken bij geldinzamelingsacties Actief werven en begeleiden van vrijwilligers voor eigen commissie Kascommissie Verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de penningmeester en doet daar verslag van aan penningmeester en Algemene Ledenvergadering (ALV). Vereisten Enige kennis van boekhouden Bestaat uit minimaal 2 door de ALV benoemde personen Treden om en om af om continuïteit te waarborgen Controleren van boeken 1 keer per jaar Beoordelen van financieel verslag Rapporteren aan ALV Advies voor wat betreft vaststellen balans en winst-en verliesrekening Algemeen financieel advies aan ALV en bestuur Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 5

6 Publiciteitscommissie Is verantwoordelijk voor de communicatie, zowel intern, binnen de vereniging als extern, naar buiten de vereniging. Verzorgen clubblad Verspreiden clubblad, info en andere zaken onder de leden Verzorgen kerstkaarten vrijwilligers Promotieactiviteiten voor o.a.: wedstrijden, toernooien, kampioenschappen en andere activiteiten georganiseerd door basketballvereniging FAST 4WARD Verzorgen publiciteit in lokale pers, wekelijks Verzorgen teamfoto s, onder andere voor sponsors Plannen, uitvoeren en evalueren ledenwervingsacties Verzamelen informatie voor website Actief werven en begeleiden van vrijwilligers Bijhouden prikbord Werkt nauw samen met jeugdcommissie Scheidsrechters contactpersoon (SKP er) Draagt zorg voor de inzet en opleiding van scheidsrechters binnen de vereniging. Opgeven scheidsrechters bij de bond Opleidingen (laten) verzorgen voor scheidsrechters op alle niveaus binnen de vereniging Opstellen schema van te fluiten wedstrijden en scheidsrechters naar aanleiding van de toegewezen taken door de RSC van de NBB rayon Zuid Werkt nauw samen met het wedstrijdcommissariaat Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 6

7 Sponsoringcommissie Draagt zorg voor het binnenhalen en behouden van sponsoren i.s.m. de publiciteitsen jeugdcommissie. Opstellen sponsoringbeleid Inventariseren / bijhouden sponsoringmogelijkheden Werven van sponsoren Contacten onderhouden met sponsoren (Toezien op) uitvoering van sponsortegenprestaties De sponsorcommissie werkt nauw samen met de penningmeester, PR commissie en voorzitter. Technische Commissie Is verantwoordelijk voor de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën binnen de vereniging. Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams Aanvragen dispensaties via het wedstrijdsecretariaat Inschrijven teams voor competities Draagt zorg voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden. Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden Ontwikkeld technisch beleidsplan Stelt trainings(jaar)plannen op Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen Organiseert trainingsbijeenkomsten Organiseert kennismaking van ouders met trainers, coaches en bestuur, in samenwerking met secretaris. Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 7

8 Voorzitter Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging. Leiden van bestuur- en ledenvergadering Coördineren van de verschillende bestuurstaken Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten Onderhouden contacten met gemeente, andere verenigingen en sponsoren Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten. Volgen van externe ontwikkelingen en deze zonodig afstemmen op de organisatie van de vereniging Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden Actief werven van vrijwilligers Webmaster Is verantwoordelijk voor het actualiseren en beschikbaar houden van de website van de basketballvereniging: Vereisten Goede kennis van MS Office applicaties Frontpage, Excel en Word Basiskennis van HTML en FTP Goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal Heeft een zekere mate van creativiteit en vrijheid Beheer van de documenten op de site Het uitgeven van richtlijnen voor het aanleveren van informatie voor de website Zorgt dat internetgebruikers toegang hebben tot de website. Website controleren op actualiteit Liaison naar de verantwoordelijke personen voor wat betreft commentaar op pagina's Bewaking van de content in geval van gebruik van gastboeken op basis van gebruikelijke normen en waarden Volgt de ontwikkelingen op het gebied van Internet Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 8

9 Wedstrijdsecretariaat Is verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden en het goede verloop van deze wedstrijden. Opstellen van wedstrijdschema Opstellen takenrooster jury Opstellen takenrooster zaalwacht Organiseren van toernooien i.s.m. Technische commissie Draagt zorg voor opleiding en begeleiding van wedstrijdjury Draagt zorg voor indeling scheidsrechters voor thuiswedstrijden Onderhoud contacten met de bond via het programma ISS voor wat betreft scheidsrechters en wedstrijdinformatie. Is actief in het werven en behouden van vrijwilligers Werkt nauw samen met de SKP-er (Scheidsrechter Contact Persoon) Functieomschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD 9

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

7.5. PENNINGMEESTER. Geldig tot: Voorzitter: Paraaf: Cor Nonhof. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

7.5. PENNINGMEESTER. Geldig tot: Voorzitter: Paraaf: Cor Nonhof. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland 7.5. PENNINGMEESTER

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos

Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke. 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Op vrijwilligers kun je bouwen! Vrijwilligersbeleid V.V. Serooskerke 22-4-2010 V.V. Serooskerke Jeroen Vos Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina: 4 2. Doel vrijwilligersbeleid Pagina: 5 3. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten

Beleidsplan VIA 2014-2015. Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten Beleidsplan VIA 2014-2015 Bert de Groot Mediha El-Kebir Jan Tatoušek Voorzitter & Commissaris Public Relations Penningmeester & Commissaris Onderwijs Secretaris & Commissaris Activiteiten 1 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie