Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang"

Transcriptie

1 Prospectus DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

2

3 DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

4 Wat is Outsourcing Performance? Outsourcing Performance is de studie die Giarte Research jaarlijks uitvoert onder de grotere organisaties in Nederland. Komend jaar zal de studie voor de tiende maal worden uitgevoerd. In de afgelopen jaren is de studie uitgegroeid tot een onafhankelijke graadmeter over klanttevredenheid in IT-uitbesteding, meer dan 700 contractrelaties werden in 2011 beoordeeld. De studie omvat meer dan het verzamelen van veel data; honderden gesprekken en interviews geven vorm aan de analyses die wij maken voor service providers en de rest van de markt. Als basis voor het onderzoek gebruikt Giarte Research haar community van besluitvormers en de nieuwe website outsourcingperformance.nl. Op deze site staan profielen van alle service providers, data over de presentaties, uitleg en belangrijke uitingen in de sociale media van én over de betreffende service provider. De nieuwe website is voor de markt een bron van informatie die er toe doet. Outsourcing Performance Onderzoekspopulatie Outsourcing Performance Aantal respondenten Aantal bedrijven Aantal unieke relaties Outsourcing Performance geeft inzicht in de opbouw van de eigen klantengroep, de commerciële kansen binnen die groep en vergelijkt de resultaten met de gehele markt. Vorig jaar gebruikten twintig service providers de resultaten. Elk jaar brengt Giarte de bewegingen van de gehele markt in beeld. Zowel de inhoudelijke als de commerciële overwegingen krijgen aandacht. Deze inzichten worden door service providers gebruikt binnen business development sessies en strategiebijeenkomsten. En dienen bovendien als input voor marktverkenningen, concurrentieanalyses en verbeterprogramma s. Deze prospectus toont de mogelijkheden voor service providers om deel te nemen aan Outsourcing Performance Contractwaarde* 2,1 3,0 3,5 4,4 3,1 5,8 * Geschatte jaarlijkse contractwaarde onderzocht in studie, in miljarden euro s Meer over de community en content staat op Deze prospectus is ook te downloaden via Een Engelstalige versie van deze prospectus is te downloaden via 4

5 Thema in 2012: DNA van outsourcingsucces Een vooruitblik op het sourcingjaar 2012 De verhalen over insourcing die af en toe verschijnen in de vakmedia geven aan dat het terughalen van IT-werk zeker een optie is. Onze studie toont echter aan dat grootschalige insourcing geen trend is. Selectieve insourcing kan een goede stap zijn, maar activiteiten als applicatiebeheer en operationele HR gaan echter steeds vaker naar buiten. Grootschalige insourcing blijkt ook niet nodig. In 2011 verdubbelde het aantal superfans in onze studie Outsourcing Performance: dit zijn klanten die hun service provider zeer zeker aanbevelen. Steeds meer uitbestedende organisaties zijn na een moeizame relatie nu wel tevreden over hun service provider. Outsourcing wordt steeds succesvoller. Thema voor Outsourcing Performance in 2012 is daarom Het DNA van outsourcingsucces. Wat maakt klanten tot fans? Welke competenties maken regie werkelijk slagkrachtig? En wat moet je vooral niet doen in de aansturing? In 2012 willen we met behulp van onder meer cases beschrijven hoe succesvolle relaties zijn te kweken. Het beloven weer twaalf dynamische maanden te worden als het gaat om IT-outsourcing. De belangrijkste ontwikkelingen in de drie domeinen die we onderzoeken, hebben we op een rijtje gezet. Het domein End User Management (EUM) lijkt een perfecte storm in te varen: 60 procent van de deelnemers aan het onderzoek in 2011 gaf aan dat Het Nieuwe Werken een significante impact gaat hebben op outsourcing. Dat betekent dat werkplekbeheer de komende jaren flink gaat veranderen. Trends als bring your own, virtual desktop infrastructure, enterprise social media en cloud komen samen. Herijking in uitbesteding van End User Management is een logisch gevolg. In het domein Application Management (AM) wordt het complete life-cycle management belangrijker. De grootste bedreiging is een te grote applicatieportfolio. Vernieuwing en afbouw gaan hand in hand. Virtualisatie van applicaties heeft tot gevolg dat infrastructuur en applicaties nog dichter tegen elkaar komen te liggen. Performance management verandert: KPI s zullen meer businessgericht zijn en gestoeld zijn op samenwerking. Ook in het domein Infrastructure Management (IM) verandert er veel. De afhankelijkheid van een goed functionerende IT-infrastuctuur wordt steeds groter. Datacenters en netwerken vormen het kloppende hart van IT binnen bedrijven. Steeds minder aan applicaties en data staat lokaal. In een sterk geconsolideerde en gevirtualiseerde omgeving staat of valt alles met datacenters en connectivity. SLA s veranderen daardoor: van niet-functionele technische parameters, naar afspraken over verantwoordelijkheden over de bedrijfcontinuïteit. 5

6 Outsourcing Performance: jaarlijkse reality-check en toekomstscan Uniek aan Outsourcing Performance is de combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve feedback voor service providers. De onderzoeksmethodiek van Giarte bestaat uit het vergaren van informatie via surveys waarna interviews plaatsvinden om resultaten te duiden. Zo ontstaat voor elke service provider een compleet beeld van de eigen positie in de markt. Elke service provider die deelneemt aan het onderzoek krijgt de resultaten van de studie in de volgende vormen: 1. Individuele presentaties Giarte presenteert de individuele onderzoeksresultaten voor elke service provider die deelneemt aan de studie. Op basis van de cijfers en alle interviews neemt Giarte, met de groep, de laatste stand van zaken door binnen de eigen klantengroep én geeft een update over de laatste trends in de markt. Giarte geeft feedback die uitbestedende organisaties zelf niet snel zullen geven aan de service provider. Ongefilterde feedback is misschien hard, maar is wel zeer waardevol om klanten beter te begrijpen en verbeteringen in gang te zetten. 4. Outsourcing Performance jaarboek Deelnemers aan de studie ondersteunen ook het jaarboek Outsourcing Performance. Elk jaar publiceert Giarte de resultaten van het onderzoek in handzaam formaat, voor de vraagkant van de markt. In de loop der jaren is deze publicatie uitgegroeid tot een veel geraadpleegde bron. 5. Profiel op outsourcingperformance.nl Elke service provider die is opgenomen in de studie krijgt een eigen profiel op de nieuwe website. Dit profiel wordt aangevuld met sociale media, zoals tweets van en over de service provider. Op de site zijn tevens diverse marketingmogelijkheden, zoals publicatie van white papers en events. 2. Workshops In een workshop staat een specifieke uitdaging centraal. Een branche, het verlengen van contracten of de portfolio en positionering. Giarte gebruikt de studie en haar contacten met CIO s en andere besluitvormers om te komen tot praktische en bruikbare inzichten. 3. Rapportage De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een duidelijke rapportage. Elk jaar bekijkt Giarte welke vorm het beste past bij de verkregen resultaten. De rapportage is zowel in print als in elektronisch versie beschikbaar. 6

7 Wat krijgt een service provider gerapporteerd? Net als voorgaande jaren ligt de basis voor succes in de combinatie van data en kwalitatieve feedback uit de eigen klantenkring. Service providers krijgen een uniek overzicht van hun eigen presteren en de commerciële kansen die in het verlengde hiervan liggen. Tegelijkertijd geeft de studie een beeld van de gehele markt, waardoor de eigen prestaties en kansen vergeleken kunnen worden met die van concurrenten. Resultaten van de studie zijn al jarenlang een spiegel voor de directie en het management van service providers. Elk jaar bekijkt Giarte hoe de positionering het beste in kaart kan worden gebracht. Eventueel verandert de onderzoeksaanpak op basis van de laatste inzichten. Giarte behoudt zich het recht voor om de methodiek te wijzigen, ook na het verschijnen van deze prospectus. De studie weerspiegelt de mening van besluitvormers: respondenten zijn de sourcing eecutives aan de klantkant, die invloed hebben op contractverlenging en/of uitbreiding van de share of wallet. Aan Giarte geven respondenten bovendien hun ongefilterde mening over de eigen sourcingstrategie en de relatie met service providers. Het complete marktprofiel van een service provider is opgebouwd uit de volgende elementen: Tevredenheid en aanbevelingsbereidheid De tevredenheid in de domeinen Application Management, Infrastructure Management en End User Management. Daarnaast vragen wij in welke mate een klant de service provider aanbeveelt; Commerciële kansen in de markt De kans dat huidige contracten worden verlengd (reletting), de kans dat de service provider groeit binnen de klantenkring (share of wallet) en de algemene groei van outsourcing onder alle deelnemende klantorganisaties; Marktontwikkelingen Trends op het gebied van sourcing die van belang zijn voor de go-to-market strategie van een serviceprovider. 7

8 Wat is nieuw in 2012? Planning BPO De markt voor Business Process Outsourcing (BPO) staat nog in de kinderschoenen. Bovendien zijn er veel verschillende soorten BPOdienstverlening waardoor het lastig is om service providers goed met elkaar te vergelijken. Dit jaar is het wel mogelijk om de tevredenheid van bestaande BPO-relaties in kaart brengen en deze mee te laten wegen in de Outsourcing Recommendation Inde (ORI). Afhankelijk van het aantal ontvangen evaluaties vindt een aparte rapportage plaats. Om BPO te laten meelopen in de studie, dient een service provider in de contractreview met Giarte de BPO-klanten separaat aan te leveren. De contactpersonen voor deze relaties zullen worden ondervraagd met een andere vragenlijst. Het laten meelopen van BPO-relaties is alleen mogelijk in de Ecellence variant van de studie (zie pagina 10/12). 2. Eecutive marketing support Elke service provider heeft een eigen profiel op de site. Dit profiel biedt diverse mogelijkheden om de eigen positionering voor outsourcing te verscherpen zoals het aankondigen van rondetafels en seminars, het plaatsen van een whitepaper of het automatisch aanleveren van nieuwsberichten via een RSSfeed. Om de kwaliteit te bewaken toetst Giarte alle uitingen voordat ze worden geplaatst op de website. 3. Transformatie van KPI s in outsourcing Eén van factoren die verhinderen dat oursourcing uitgroeit tot een succes is het verkeerde stuurkader. De gekozen performance indicatoren voldoen dan niet en leiden eerder tot verwarring dan tot een constructieve relatie. Op basis van tientallen cases is er steeds meer kennis over juiste KPI s voorhanden. Dit subthema krijgt in 2012 prominente aandacht. December 2011/ Voorbereiden en uitnodigen onderzoeksgroep in Januari/ februari 2012 samenwerking met service providers middels de contractreview Maart/april Uitvoeren online onderzoek Mei/juni Dataverwerking, analyse en productie rapportage Juli Publicatie resultaten aan service providers Augustus/september Verdiepende interviews en presentaties bij service providers Oktober Publicatie resultaten aan respondenten De rapportage voor deelnemende service providers wordt opgeleverd in de eerste week van juli. Begin oktober 2012 verschijnt het jaarboek Outsourcing Performance 2013 tijdens Outsourcing Performance Day, georganiseerd voor de respondenten van de studie. Contractreview Als voorbereiding op de studie verricht Giarte een contractreview met service providers om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van de klantgroep. Giarte verstrekt een overzicht van contracten die haar bekend zijn, ter aanvulling en correctie door de service provider. Medewerking is geheel vrijblijvend en staat los van deelname aan de studie. Service providers die niet deelnemen aan de contractreview krijgen achteraf geen verantwoording over de deelgenomen organisaties. De ervaring leert dat een grondige contractreview voor de service provider een voordeel oplevert: met een complete lijst kan Giarte er zorg voor dragen dat ook de tevreden organisaties binnen de klantgroep bij de studie worden betrokken. Deelname aan de contractreview voorkomt tevens dat in de benchmark evaluaties worden meegenomen van contracten die (net) zijn afgelopen. Deelname aan de review staat los van afname van de onderzoeksresultaten. 8

9 Service providers in het onderzoek De volgende 37 service providers worden actief onderzocht in het onderzoek: Accenture ISDC ASP4all Kender Thijssen Atos Origin KPN AT&T Levi9 BT Logica Bull Mahindra Satyam Capgemini Nobel Centric Orange Business Services Ciber Ordina Cognizant Schuberg Philis CSC Simac Ctac Sogeti Fujitsu Tata Consultancy Services HCL Technologies Triodor HP Enterprise Services T-Systems IBM Valid Imtech ICT Verizon Infosys Wipro Inter Access Vorig jaar werden uiteindelijk relaties van 62 verschillende service providers door de respondenten van het onderzoek ingebracht. Een service provider met meer dan zeven evaluaties in minstens één van de drie onderzochte domeinen (AM, IM, EUM) krijgt een plek in de rapportage van het onderzoek. Elke leverancier die is opgenomen in de onderzoeksresultaten krijgt een korte beschrijving in het jaarboek Outsourcing Performance voor de deelnemers van het onderzoek. Uiteindelijk ontvingen 22 providers genoeg evaluaties om een plek te veroveren in de rapportage van Voor de Outsourcing Recommendation Inde hanteert Giarte een ondergrens van vijftien evaluaties. Alleen service providers die deze ondergrens halen worden opgenomen in deze inde en krijgen een uitgebreid profiel in het jaarboek. Service provider met een notering in de Outsourcing Recommendation Inde 2011 Service providers die opgenomen zijn in de studie (minder dan 15 evaluaties) Service provider met onvoldoende evaluaties in 2011 Elke respondent heeft de mogelijkheid om één service provider toe te voegen die hierboven niet is vermeld en deze vervolgens te beoordelen. Giarte kan tevens gericht vragen stellen over een specifieke service provider, als de relevante informatie van te voren beschikbaar is binnen de contractendatabase. Ter voorbereiding voert Giarte een contractreview uit voor de studie start (zie de planning van het onderzoek). 9

10 Deelnemen aan het onderzoek Afnamevarianten Outsourcing Performance is geen studie die eenvoudig te vergelijken is met andere marktonderzoeken. Het doel van Giarte is niet het uitbrengen van een rapport, maar het daadwerkelijk verbeteren van de relaties in de markt. Daarom investeren wij intensief in het opbouwen van de juiste relaties bij klanten en service providers: om zo goed mogelijk te begrijpen waar de behoeftes liggen, wat het verbeterpotentieel is en welke actiepunten hier bij horen. Outsourcing van IT is nog steeds een jonge markt en de onderliggende technologie zorgt voor voortdurende verschuivingen in de verwachtingen. Giarte vertaalt verwachtingen, meningen, tevredenheid en aanbevelingsbereidheid naar een duidelijk klantbeeld. Ons onderzoek is niet afgeleid van advieswerkzaamheden en de kwantitatieve resultaten van ons onderzoek gebruiken wij ook niet binnen adviesopdrachten. Zo is Giarte niet in te huren als adviseur voor selectietrajecten. Alleen zo kan onze objectieve positie gewaarborgd blijven en zijn wij een vertrouwde spiegel voor zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt. In outsourcing is het onmogelijk om korte-termijn succesjes aan elkaar te rijgen tot een stevige keten. Deelname aan Outsourcing Performance is voor elke service provider een investering in het opbouwen van relaties voor de lange termijn. Afhankelijk van het ambitieniveau van een service provider zijn er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan Outsourcing Performance. In de rechterkolom en op de volgende pagina s lichten wij de verschillende mogelijkheden toe. De studie kent drie varianten: Basic, Insight en Ecellence. Daarnaast is er de mogelijkheid om een op maat gemaakt programma in te richten, wanneer deze drie mogelijkheden niet voldoen. Basic De basisversie van de studie, geschikt voor service providers die (nog) geen uitgebreide klantenkring hebben voor outsourcing (maimaal 10) maar wel de ambitie hebben om flink te groeien. De studie geeft inzicht in de eigen prestaties, maar voor deze groep zijn de groeikansen in de markt belangrijker. Waar groeit de markt het hardst, waar liggen de kansen en hoe zet je deze om in deals? Deze versie is alleen bedoeld voor service providers die in de afgelopen twee jaar niet zijn opgenomen in de Outsourcing Recommendation Inde. Insight Deze versie van de studie is geschikt voor service providers die meer dan 15 klanten in de Nederlandse markt hebben en ondersteuning wensen om de resultaten van de studie om te zetten in praktische inzichten. Deze variant voorziet in toegang tot analisten om nieuwe inzichten op te doen met als doel de fanbase te vergroten. Ecellence Ambitieuze service providers kiezen voor de Ecellence versie. Bij deze versie gaat Giarte de diepte in om de service provider te ondersteunen bij het neerzetten van een marktstrategie. Etra interviews met CIO s en andere eecutives verschaffen ongefilterde feedback over de positie en de groeikansen. Giarte werkt intensief samen met de service provider om binnen een aantal sessies de juiste mensen te voorzien van relevante informatie. Daarnaast ondersteunt Giarte bij zaken als concurrentieanalyse en marktverkenningen. Bij het afnemen van de Ecellenceversie is het tevens mogelijk om BPO-relaties te onderzoeken, deze relaties worden ondervraagd middels een aparte vragenlijst. 10

11 Basic Insight De Basic variant van het onderzoek is geschikt voor service providers die inzicht willen krijgen in hun eigen prestaties maar minder dan vijftien klanten binnen Nederland hebben voor resultaatgerichte uitbesteding. Bij afname van deze variant krijgen deelnemers inzicht in de eigen scores plus een algemene update over marktontwikkelingen, prestaties van individuele service providers en commerciële mogelijkheden in de markt. De rapportage bevat alle basics om een goed beeld te krijgen van de Nederlandse markt. Basic is ook geschikt voor service providers die de ondergrens van tien klanten niet halen, maar wel willen investeren in een update van de marktkennis bij hun accountmanagement en de onderzoeksresultaten willen verwerken in de groeiplannen. In een actieve presentatie kijken wij naar de juiste aanpak om groei te realiseren op basis van de laatste klantinzichten. De variant Insight is bedoeld voor service providers met een notering in de Outsourcing Recommendation Inde. Insight voorziet in de behoefte van service providers die op zoek zijn naar concrete acties die leiden tot een hogere aanbeveling. Op basis van klantinterviews en de data uit de studie geeft deze variant inzicht in de vraag wat er precies leeft binnen de eigen klantengroep. De resultaten worden overzichtelijk teruggekoppeld tijdens de reguliere presentaties en de aanvullende informatie is ook digitaal beschikbaar. Afnemers van Insight ontvangen alle deliverables die deel uitmaken van de Basicvariant plus de aanvullende diepte-analyse om de aanbeveling te verbeteren. Daarnaast zijn er bij deze variant aanvullende eemplaren van het booklet Outsourcing Performance en zijn er mogelijkheden voor inhoudelijke profilering via het eigen profiel op de website van de studie. Deliverables Algemeen onderzoeksrapport (alleen voor interne verspreiding) 10 geprinte eemplaren Digitaal als PDF Jaarboek Outsourcing Performance gedrukte eemplaren Presentatie Interne presentatie voor een groep naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt Basic marketingsupport via de website (zie pagina 13) Deliverables Uitgebreid onderzoeksrapport (alleen voor interne verspreiding) 15 geprinte eemplaren Digitaal als PDF Aanvullende analyse om de aanbevelingsbereidheid te verbeteren Resultaten worden verwerkt in de presentaties die onderdeel zijn van dit pakket Digitale detailinformatie Jaarboek Outsourcing Performance gedrukte eemplaren Presentaties Twee interne presentaties voor verschillende groepen naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt Uitgebreide marketingsupport via de website (zie pagina 13) 11

12 Ecellence Prijs en aanvullende mogelijkheden Voor de meest ambitieuze service providers is de Ecellence variant van het onderzoek beschikbaar. Met service providers die dit pakket afnemen werkt Giarte intensief samen om te bepalen wat er leeft binnen de klantgroep. Door interviews die speciaal zijn toegesneden op de specifieke situatie van de service provider onderzoekt Giarte hoe zij op de eecutive radar staat binnen de klantgroep. Deze dieptegesprekken met CIO s en directieleden geven de service provider een unieke en ongefilterde feedback op groeikansen en de ontwikkeling van relaties binnen de eigen klantgroep. Binnen Ecellence is er voldoende ruimte op dieper in te gaan op de belangrijkste klantspecifieke vragen die wij alleen kunnen beantwoorden met voldoende kwalitatieve research. Daarnaast brengt deze variant de resultaten van het onderzoek intensief over aan de juiste mensen. Zo licht Giarte in een interactieve sessie alle details van het onderzoek toe samen met de strategische overwegingen die belangrijk zijn voor het komende jaar. Bij afname van deze versie is het tevens mogelijk om BPO-relaties te ondervragen over hun tevredenheid en hun oordeel mee te laten wegen in de Outsourcing Recommendation Inde. Als laatste biedt deze variant toegang tot een aantal etra marketing supportactiviteiten via de website van de studie. Deliverables Uitgebreid onderzoeksrapport (alleen voor interne verspreiding) 15 geprinte eemplaren Digitaal als PDF Digitale detailinformatie Diepte-interviews met klanten Mogelijkheid om tevredenheid onder BPO-relaties te onderzoeken Jaarboek Outsourcing Performance gedrukte eemplaren Recht om aanvullende eemplaren te bestellen Presentaties / workshop Twee interne presentaties voor groepen naar keuze De sheets worden digitaal verstrekt Etra opties voor marketingsupport via de website (zie pagina 13) Aan deelname zijn de volgende kosten verbonden: Basic Insight Ecellence Uitsluitend tijdens de voorintekening tot 1 januari 2012 gelden bovenstaande prijzen. Na de intekenperiode gelden de volgende prijzen: Basic ,-, Insight ,- en Ecellence ,-. Prijzen zijn eclusief BTW. Facturatie Het volledige bedrag zal bij aangaan van de overeenkomst worden gefactureerd. Deze factuur heeft een betalingstermijn van maimaal 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Programma s op maat Enkele service providers hebben eisen en wensen waaraan wij niet tegemoet kunnen komen binnen de standaardversies van het onderzoek. Giarte biedt daarom ook de mogelijkheid om programma s op maat te ontwikkelen rondom de studie Outsourcing Performance. Voorbeelden betreffen: het in kaart brengen van de mening van klanten over verschillende niveaus binnen klantorganisaties, verkenningen van marktproposities onder prospects, ondersteuning bij interne business development en/of activiteiten op het gebied van communicatiestrategie. Voor programma s op maat doet Giarte altijd een maatwerkvoorstel met een offerte. De prijs is onder meer afhankelijk van de grootte van de klantgroep, de gewenste resultaten en de omvang van de doelgroep binnen de service provider zelf. 12

13 Marketing support per variant Begin oktober 2011 is de site outsourcingperformance.nl gelanceerd. Deze site is gericht op decision makers en influencers op het gebied van outsourcing. Op de site publiceert Giarte artikelen over outsourcing en deelt ze onderzoeksgegevens. De site is hiermee een belangrijke informatiebron voor klanten die zich oriënteren op nieuwe outsourcing service providers. Een belangrijk onderdeel van de site zijn de service provider profielen. Bij het profiel van een service provider kunnen de volgende gegevens zijn opgenomen: Algemene gegevens over aantal werknemers en omzet De namen en LinkedIn profielen van de outsourcing directie De belangrijkste Twitter en RSS feeds Gegevens over opname in de OP studie en resultaten Een omschrijving van de prestaties in de OP studie Overzicht van het nieuws over de betreffende service provider Links naar eterne klant cases en publicaties/white papers Link naar events van de service provider Opname events in de agenda én in de maandelijkse nieuwsbrief De volledigheid van het gepubliceerde profiel hangt af van deelname aan de studie en de versie. Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden per afnamevariant. Op en via de site Geen deelname Basic Insight Ecellence Algemene gegevens Resultaten in OP studie* Omschrijving prestaties in OP studie* Namen en Linkedin-profielen directie ma 1 ma 2 ma 2 ma 5 Twitter feeds ma 1 ma 2 ma 4 Selectie nieuws over service provider Aanvullende RSS feeds ma 1 ma 2 ma 4 Links naar eterne klant cases Links naar eterne white papers en/of publicaties Opname outsourcing events in agenda Opnamen outsourcing events in OP nieuwsbrief ma 2 per jaar * mits voldoende resultaten 13

14 Jaarboek Outsourcing Performance 2013 Marktcommunicatie De komende editie van het jaarboek betreft de zesde jaargang. Het jaarboek Outsourcing Performance bevat de meest specifieke informatie over de Nederlandse markt, beschreven in heldere taal. Elk jaar is het boekwerk verplichte kost voor CIO s, alle sourcing eecutives en adviseurs aan wie wij het jaarboek toesturen. In deze editie staan natuurlijk de onderzoeksresultaten op hoofdlijnen en de profielen van de grootste service providers. Tevens laten wij sourcingprofessionals aan het woord in interviews en zijn er een aantal nieuwe analyses die beschrijven hoe je van outsourcing een succes kunt maken. Giarte gaat uitermate voorzichtig om met de informatie die voortkomt uit de studie. Respondenten ontvangen in beperkte mate feedback over hun eigen service provider(s), afhankelijk van de mate waarin de organisatie data inbrengt. Naast algemene resultaten zullen vijf aspecten van individuele service providers worden gecommuniceerd in openbare artikelen, research notes en mogelijk artikelen van de pers: Giarte is zich bewust van de impact die een publicatie met marktinformatie teweeg kan brengen bij organisaties die zich beraden op contractverlenging of een vendorselectie aan het uitvoeren zijn. Voor de volwassenheid van de markt is het belangrijk dat er eerlijke en transparante informatie aanwezig is om keuzes te kunnen onderbouwen. Voor een goede analyse is een voldoende substantie nodig, Giarte hanteert daarom een ondergrens van 15 evaluaties voordat een service profiel een uitgebreid profiel krijgt in het jaarboek. Service providers met minder evaluaties worden slechts kort en bondig beschreven, op basis van algemene kenmerken zoals omvang en omzet. Giarte informeert service providers, maar hanteert absolute objectiviteit in de teksten die zij publiceert. Elke service provider ontvangt een eigen oplage van het jaarboek. OUTSOURCING PERFORMANCE 2012 De Outsourcing Recommendation Inde, inclusief kwalitatieve toelichting en grootte van de drie aanbevelingsgroepen voor de service providers met meer dan 15 contracten in de studie. De namen van de service providers die nummer één, twee en drie zijn in de domeinen Application Management, Infrastructure Management en End User Management als blijkt dat we voor elk van deze partijen meer dan tien domeinevaluaties in de benchmark hebben. De marktpenetratie van verschillende service providers. De perceptie van de positionering van service providers. Kansen op verlenging van huidige en het verkrijgen van nieuwe opdrachten voor service providers. Full disclosure van alle resultaten aan klanten wordt alleen gegeven op een besloten bijeenkomst, eclusief bestemd voor de onderzochte organisaties (Outsourcing Performance Day). Daarnaast bestaat er voor eindgebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan een eclusieve, betaalde workshop om inzicht te krijgen in de uitgebreide resultaten. OUTLOOK STRATEGY RESEARCH De pers ontvangt alleen de publiek beschikbare informatie zoals hierboven geschetst, het algemeen verkrijgbare jaarboek en informatie over algemene marktontwikkelingen als zij hier behoefte aan hebben. Giarte heeft geen invloed op de journalistieke vrijheid en het gebruik van de geleverde informatie. 14

15 Over Giarte Giarte is een onderzoeksbureau voor de strategische vraagstukken op het snijvlak van IT en business. Via de besloten onderzoekscommunity worden CIO s, CEO s, CFO s en VP s betrokken bij de kadering van strategische vraagstukken als governance, global sourcing en shared service centers. De focus ligt op de grotere ondernemingen en overheden in Nederland. Periodiek geven honderden besluitvormers via de website van de studie hun feedback op strategische vraagstukken. Voor de studie Outsourcing Performance 2012 dient deze besloten community als basis. Bijna elke grote onderneming en overheidsorganisatie is vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de dienstverlening van Giarte en Outsourcing Performance: Giarte Jacob Bontiusplaats LL Amsterdam Postbus AW Amsterdam Telefoon Fa

Outsourcing Performance 2009

Outsourcing Performance 2009 Prospectus Outsourcing Performance 2009 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zevende jaargang Introductie door de onderzoekers Groeien

Nadere informatie

Outsourcing Performance 2008

Outsourcing Performance 2008 Prospectus Outsourcing Performance 2008 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zesde jaargang Introductie door de onderzoekers Zicht

Nadere informatie

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY OUTSOURCING PERFORMANCE DAY Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Data Deep Dive, 6 oktober OVERVIEW EVALUATIES IN DRIE DOMEINEN 583 deelnemers 512 organisaties AM IM 957 unieke uitbestedingsrelaties

Nadere informatie

outsourcing Performance 2014

outsourcing Performance 2014 Prospectus Twaalfde jaargang outsourcing Performance 2014 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt prospectus outsourcing Performance 2014 voorwoord Wie heeft het passende

Nadere informatie

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 Prospectus dertiende jaargang OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt voorwoord Simplify Tot voor kort werd het succes van outsourcing vooral

Nadere informatie

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006

Symbiosis. Kick-off meeting 14 december 2006 Symbiosis Kick-off meeting 14 december 2006 Onderzoekscontext: Symbiosis Onderzoeksprogramma: Jacquard (NWO,STW,EZ) Symbiosis: SYnergy of Managing Business-ITalignment, IT-sourcing and Offshoring Success

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010 0 Sourcing een keuze met vele mogelijkheden Han Wijns Groningen 09-06-2010 1 IT NL Global Sourcing Model Strategie, besturing en activiteiten Uitgangspunten IT NL in 2007 Transformatie IT op het vlak van

Nadere informatie

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012

DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 Blauw Research doet al ruim 15 jaar onderzoek naar de bekendheid en het imago van ICT dienstverleners. De Imago Blauwdruk

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal

Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Modern platform voor het ICT- en Telecomkanaal Het online platform is altijd en overal te raadplegen! Bekijk interessante voorstellen via het Marktforum! Het vakblad brengt onmisbare artikelen en interviews!

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep. Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage

BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep. Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage BaaS Portfolio 2O16 BAAS Magazine (Boardroom as a Service) Doelgroep Boardmembers (RvB, RvC) CIO s, CDO s, en CMO s Oplage 3.800 exemplaren www.boardroomasaservice.nl Uitgever BaaS Magazine Hotze Zijlstra

Nadere informatie

Big Data Big Decisions Market Dynamics

Big Data Big Decisions Market Dynamics Big Data Big Decisions Market Dynamics Scope De module Big Data Market Dynamics bevat een analyse van de Big Data markt zoals die zich de komende jaren in Nederland gaat ontwikkelen. Het is de synthese

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

monitor Interne transportmiddelen

monitor Interne transportmiddelen kondigt de uitvoering aan van alweer de 12e editie van het marktonderzoek monitor Interne transportmiddelen 2014-2015 onderzoeksrapport MONITOR INTERNE TRANSPORT- 2. module naamsbekendheid & imago HOE

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

Werkbeleving Verder door vragen

Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen Werkbeleving Verder door vragen INK / Flycatcher, 2014-2015 Wat we eigenlijk zouden moeten doen Wordt in uw organisatie wel eens verzucht: Weet je wat we eigenlijk zouden

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren

Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren Bent u een partner voor de finance executive? Toon uw kennis en expertise op CFO.nl #1 nieuws- en kennisplatform voor CFO s en Financieel Directeuren CFO.nl CFO Community: het #1 platform voor finance

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding

Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding Regie en Demand Management bij ICT uitbesteding www.slagkracht-outsourcing.nl Organisatie XYZ Business Units Staf ICT / ondersteuning Demand Ondersteuningsfuncties zijn nog in huis aanwezig Organisatie

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

wetenschappelijk gevalideerde tool en management- en leiderschapskwaliteiten

wetenschappelijk gevalideerde tool en management- en leiderschapskwaliteiten certified partner Of het nu gaat om een management development traject, leiderschapsprogramma, workshop, werving en selectie of verbeterprogramma. Als trainer / coach / adviseur / recruiter wilt u het

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Flow Manager. FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid!

Flow Manager. FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid! Flow Manager FLOW! zet organisaties in beweging! Medewerkers zijn de sleutel tot klantgerichtheid! FLAME flow FLOod Klantgerichtheid en effectieve customer loyality programma s staan of vallen bij de mate

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008

Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center. Oktober 2008 Vergroot de effectiviteit van het Financial Shared Service Center Oktober 2008 Agenda Over Accounting Plaza Het transformatie proces Hoe vergroot Accounting Plaza de effectiviteit van haar SSC? De regie

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

ROULARTA LEAD GENERATION

ROULARTA LEAD GENERATION ROULARTA LEAD GENERATION CONCEPT DATABASE Alle opt-in profielen binnen de database van Roularta Media Group Abonnees RMG titels RMG events RMG online contacts Gesegmenteerd content e-letters per subsegment

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Klantwinstgevendheid Sligro Food Group

Klantwinstgevendheid Sligro Food Group Klantwinstgevendheid Sligro Food Group Agenda Sligro Food Group Doel van klantwinstgevendheid Uitgangspunten Randvoorwaarden Aanpak op hoofdlijnen Het model Valkuilen Wat bereiken we er nu mee? Sligro

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet

Realiseer uw inkoopambities met behulp van Data Workshop Dun & Bradstreet Workshop Dun & Bradstreet NEVI INKOOPDAG 2015 BJÖRN VAN RAAK MIKE VAN KESSEL ROSANNA VAN DER WOUDE Agenda Introductie Dun & Bradstreet Welke trends & uitdagingen zien wij in de markt? Interactieve break-out

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars

trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars trust compass 2015 Nieuw: zorgverzekeraars Vertrouwen in zorgverzekeraars onder druk Elk jaar opnieuw zijn zorgverzekeraars volop in het nieuws. Helaas niet altijd in positieve zin. Berichten in de media

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken

Marktonderzoek Convergentie Monitor 2015 Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken Conclusr heeft het marktonderzoek Convergentie Monitor uitgebracht Marktonderzoek Convergentie Monitor Telefonisch onderzoek onder netto 700 ICT verantwoordelijken MEER INFORMATIE Conclusr Research ICT

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek.

Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. Hoe gaan uw HR-collega s om met Medewerkersonderzoek? De resultaten van onderzoek onder HR-managers naar hun ervaringen met Medewerkersonderzoek. 1 Achtergrond Veel organisaties verrichten met enige regelmaat

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

trust compass 2015 Verzekeraars

trust compass 2015 Verzekeraars trust compass 2015 Verzekeraars Onderwerpen in het Trust Compass 2015 Het Trust Compass onderzoek naar vertrouwen in verzekeraars wordt jaarlijks uitgevoerd en vindt dit jaar voor de tweede keer plaats.

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie