Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit"

Transcriptie

1 Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in alle stadia van het aan koopproces en voor one-to-one of one-to-many interactie. Ook verandert het concurrentiespeelveld door de nieuwe ontwikkelingen rondom kanalen. CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

2 Het feit dat klanten in toenemende mate verschillende kanalen in één klantproces (oriëntatie, aankoop of bijvoorbeeld klacht) gebruiken, leidt tot een grote behoefte aan wat we wel noemen cross channel management of integraal kanaalmanagement. Dat onderwerp staat dan ook bij ruim 70% van de bedrijven hoog op de agenda. We stellen ons vragen zoals Moeten wij actief zijn op Twitter? of Hoe gaan we om met negatieve klantfeedback op Internet?. Maar zijn dit wel de juiste vragen met betrekking tot cross channel management? En in hoeverre wordt het op het juiste niveau in de organisatie opgepakt? Hebben organisaties wel een goede strategie voor kanaalintegratie ontwikkeld? ICSB zal na de zomer een multi client onderzoek cross channel management uitvoeren. Doel van dit onderzoek is om u inzicht te bieden in de strategische keuzes rondom cross channel management, uw huidige performance op dit gebied in de ogen van uw klanten en ten opzichte van andere organisaties. Volgens onze informatie staat ook bij uw organisatie de integrale aansturing van de kanalen met het oog op klantgerichtheid hoog op de agenda. Dat is de reden dat wij u informeren over dit multi client onderzoek. Strategische inzet van cross channel management leidt tot concurrentievoordeel Te vaak wordt de besturing van de kanalen, die een organisatie met haar klanten verbinden, op een tactisch of operationeel niveau opgepakt. Op dit niveau worden vaak vragen gesteld zoals Wat is het voorkeurkanaal voor mijn klant(groep)? of Hoe kan ik de kosten verlagen van mijn sales organisatie of van mijn contact center? De realiteit is dat de klant zich niet laat beperken tot één of enkele kanalen. Mede als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen kiest hij het kanaal dat hem het beste uitkomt, afhankelijk van de fase in het koopproces of het moment dat hij interactie zoekt. Dit steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk. Verder gaat het niet alleen om operationele zaken als het verlagen van de kanaalkosten of het vergroten van de efficiency, maar juist ook om de mogelijkheid met de kanalen een strategisch voordeel te realiseren. Dat innovatie in kanalen kan leiden tot concurrentie voordeel laten vaak de nieuwkomers in een markt zien. Zij kunnen door goed kanaalmanagement strategische bewegingen maken met enorme gevolgen voor de bestaande aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de luchtvaart met de komst van prijsvechters, die totaal andere kanalen gebruikten om hun klanten te berei- n. Ook Dell, Amazon en Expedia zijn voorbeelden van nieuwkomers in bestaande markten die door kanaalmanagement strategische veranderingen bewerkstelligd hebben. Vernieuwingen kunnen ook op het vlak van sociale netwerken liggen en hoe deze worden ontwikkeld en ingezet te midden van andere kanalen. Denk bijvoorbeeld aan HP die een online gebruikerscommunity benut om haar after-sales service te verbeteren. Het binden van een community, die op allerlei manieren integreert met de bedrijfsprocessen, van R&D tot service, is van onschatbare waarde. De nieuwe technologische ontwikkelingen hebben daarnaast tot gevolg dat er niet alleen interactie is tussen het bedrijf en de klant, maar ook dat de transparantie over de producten en service van het bedrijf toeneemt. Wat misschien een één-op-één relatie lijkt, wordt gauw uitgemeten naar het publieke domein en wordt one-to-one-tomany. Het centraal stellen van de klant in alle klantprocessen wordt hierdoor alleen maar belangrijker. 2

3 Wat is dan cross channel management? Cross channel management is het door een organisatie onderling afgestemd benutten van alle directe en indirecte kanalen om haar (potentiële) klanten te bereiken. Het gaat hierbij zowel om online als offline contact met klanten, gedurende de volledige levenscyclus van de klant, vanaf het eerste oriënterende contact tot en met het einde van het gebruik van het product of de dienst. Dit betekent ook de service na koop. Integratie vindt (real-time) plaats, zowel van processen, inhoud, vorm als klantkennis. Product-, klantgroep- en kanaalmanagement stemmen hun activiteiten op elkaar af. Ze kunnen hiertoe gebruik maken van een ondersteunende ICT-infrastructuur. Als mogelijke kanalen onderscheiden we: print /ads social web radio mobiel telefoon / callcenter blogs, community s chat en fora face-to-face televisie internet NB: bovenstaande van integraal kanaalmanagement merkt u al dat dit niet op tactisch/ operationeel, maar op strategisch niveau geborgd dient te zijn. De kanalen moeten immers niet op zichzelf, maar in relatie tot elkaar aangestuurd en ingezet worden. Hoever bent u met cross channel management? Door middel van het multi client onderzoek cross channel management geeft ICSB u: > inzicht in uw performance op het gebied van integraal kanaalmanagement in uw eigen organisatie en hoe deze performance tot stand is gekomen; > inzicht in de ervaring van uw klanten met betrekking tot het gebruik van de verschillende kanalen gedurende een aantal klantprocessen; > inzicht in de stand van zaken ten opzichte van andere deelnemende organisaties; > praktische handvatten bij de implementatie van cross channel management en de sturing hierop binnen de organisatie. 3

4 Het multi client onderzoek cross channel management Het onderzoek Cross channel management is branche overstijgend en voorna melijk gericht op de strategische vraag in hoeverre u de verschillende marketing en communicatie kanalen geïntegreerd inzet op basis van de gekozen strategie, hoe uw klanten dit ervaren, op welke wijze dit in de organisatie is belegd (eigenaarschap) en hoe u hierop stuurt. Als spiegel bieden wij u: > hoe uw klanten dit ervaren en > hoever andere organisaties zijn met kanaalintegratie ter ondersteuning van hun strategie en de sturing daarop. Het onderzoek is niet gericht op de operationele vraag hoe de verschillende (nieuwe) kanalen te optimaliseren. Ook de vraag in hoeverre de vaardigheden van de medewerkers met klantcontact zullen moeten veranderen als gevolg van de inzet van nieuwe kanalen en kanaalintegratie wordt niet meegenomen in het onderzoek. Wel willen wij samen met u en andere deelnemers ontdekken hoe u een goede duurzame basis onder uw kanaalstrategie legt, die u in staat stelt nieuwe kanalen eenvoudig te integreren en voor klanten onderscheidend te zijn op basis van een consistente merkbeleving en klantervaring over de kanalen heen. Onderzoeksopzet De totale doorlooptijd van het onderzoek zal twee maanden bedragen. Het onderzoek omvat onderstaande fasen. Kick off Verzamelen van informatie Interviews met uw medewerkers Online onderzoek bij uw klant Uitwisselen ervaringen Fase 1: kick off met de deelnemende organisaties: 1 dag Tijdens de kick off zal een toelichting gegeven worden op kanaalintegratie en het klantproces, met name vanuit strategisch niveau. Verder worden de vervolgstappen van het onderzoek toegelicht. Fase 2: verzamelen van informatie en aanreiken klantgegevens Aan de deelnemers zal gevraagd worden om informatie te verzamelen over klantcontact, kpi s, sales en service management, het vastleggen van klantgegevens en klantcontacten per kanaal en over de kanalen heen. Hiertoe wordt gewerkt met een systematische vragenlijst/checklist. Ook wordt gevraagd de relatiegegevens van klanten ( adressen) aan te leveren voor het anonieme online klantonderzoek. Indien het privacy beleid van uw organisatie niet toestaat dat wij relatiegegevens van klanten ontvangen, dan kunt u eventueel uw klanten zelfstandig benaderen, middels een vragenlijst die door ICSB ter beschikking wordt gesteld. Fase 3: houden van expert interviews Op basis van de ontvangen informatie uit fase 2 zal met enkele verantwoordelijken voor klantcontact (commercieel directeur, marketing manager, sales manager, channel manager) binnen de organisatie een interview gehouden worden om dieper in te gaan op de strategie, doelgroepen, merkwaarden en kanaalstrategie van de organisatie. 4

5 Fase 4 : uitvoeren online klantenonderzoek Deze fase omvat het uitvoeren van het online klantenonderzoek. De opzet van het klantenonderzoek is gebaseerd op onze kennis en ervaring met online onderzoek en kanaalmanagement. De input die we in fase 2 en 3 hebben gekregen, zullen we gebruiken om het onderzoek verder aan te scherpen. Er is een gelimiteerde mogelijkheid maatwerk vragen mee te laten lopen in dit klantonderzoek. Ook is het mogelijk om een (aanvullend) schriftelijk of telefonisch klantenonderzoek te laten uitvoeren. Wij kunnen hiervoor, in overleg met u, een aanvullend voorstel maken. Wij gaan ervan uit dat uw organisatie de gegevens aan kan leveren voor het uitvoeren van een online klantenonderzoek. De klanten van uw organisatie zullen uitgenodigd worden deel te nemen aan een online onderzoek naar het gebruik van de verschillende kanalen van de organisatie en haar concurrenten en hun ervaring daarmee. Fase 5: Plenaire terugkoppeling aan de deelnemers: 1 dagdeel De resultaten van het onderzoek worden plenair teruggekoppeld aan de deelnemers. Doel van de sessie is gezamenlijk leren en verdiepen. Iedere deelnemer krijgt een individueel rapport met de stand van zaken en aanzien van integraal kanaalmanagement gekoppeld aan de strategie van de organisatie en de klant-ervaring. Daarnaast wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen in het kanaalmanagement tussen de verschillende organisaties. Suggesties voor verbetering worden aangedragen. r gelegenheid voor uitwisselen van ervaringen Kosten De kosten van het onderzoekbedragen 2.995,- per deelnemer. U ontvangt hiervoor: > inzicht in de laatste ontwikkelingen rondom cross channel management > individuele rapportage over uw performance op het gebied van cross channel management: > > in de ogen van uw klanten > > uitwisselen van ervaringen met collega s over Uw inspanningen Het slagen van het onderzoek is afhankelijk van uw medewerking. Deze is afgebakend en beperkt zich voor de directe contactpersoon tot zestien uur en voor uw organisatie als geheel tot ongeveer vijfentwintig uur. Ze bestaan voor de directe contactpersoon uit het bijwonen van twee/drie sessies, het intern afstemmen van het project (aanleveren adressen, interne interviews) en het aanleveren van de gegevens (via een vragenlijst). Voor uw organisatie hebben ze betrekking op drie interne interviews en het aanleveren van een adressenbestand van klanten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Lijmbach of Ed Peelen of neem telefonisch contact op via

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u?

CRM TRENDS 2015. wat betekenen deze voor u? CRM TRENDS 2015 wat betekenen deze voor u? De aftrap van 2015 is geweest, de eerste stappen om de plannen van 2015 te verwezenlijken zijn gezet. Een goed moment om de meest in het oog springende CRM trends

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Klanten in het middelpunt van de business?

Klanten in het middelpunt van de business? Klanten in het middelpunt van de business? Verzekeraars laten grote kansen liggen op het gebied van automatisering Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars Trendonderzoek klantmanagement bij verzekeraars

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie

Whitepaper Beeckestijn. De 7 bouwstenen van een Omnichannel Retail Strategie De 7 bouwstenen van een Retail Strategie Inhoudsopgave 3 4 10 15 16 Inleiding De 5 fases binnen omnichannel retail De 7 bouwstenen van een omnichannel strategie Tot slot Contactgegevens Inleiding Retailing

Nadere informatie

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek

Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Vier maal meer rendement uit uw klanttevredenheidsonderzoek Elke klant telt! Hoe krijgen we die houding in het primaire proces? Jean-Pierre Thomassen TNO management Consultants Govert Janssen Tevreden

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie.

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Toepassing van diepgaande klantkennis maakt het verschil. Wat is het geheim van een goede concurrentiepositie? Deze vraag wordt regelmatig

Nadere informatie

Masterclass Multichannelmanagement

Masterclass Multichannelmanagement Universiteit Nyenrode Masterclass Multichannelmanagement Het formuleren en realiseren van een afgestemd multichannelbeleid 2 Doelstellingen Masterclass Deelnemers krijgen: Inzicht in de wijze waarop consumenten

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd.

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd. Uw klant zit in ons netwerk... Cross- Media Toolkit Customer Talk...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Bijgespijkerd Events E vents Inhoud Uw klant zit in ons netwerk 3 Ons Team 4 Customer Talk 5 Bijgespijkerd

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie