DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012"

Transcriptie

1 DE IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012

2 IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 Blauw Research doet al ruim 15 jaar onderzoek naar de bekendheid en het imago van ICT dienstverleners. De Imago Blauwdruk ICT & Consultancy biedt u de mogelijkheid om een vinger aan de pols te houden wat betreft de positie van uw organisatie bij uw doelgroep. Daarnaast geeft het u ook munitie voor uw communicatieplannen omdat het onderzoek uw directe concurrentieveld in kaart brengt alsmede het imago van uw organisatie bij de doelgroep. Ook dit jaar zal Blauw Research de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy uitvoeren om de nieuwste ontwikkelingen in de markt in kaart te brengen. Wederom wordt hier op zoek gegaan naar antwoorden op vragen als: Hoe bekend bent u in de markt van ICT en consultancy? Met welke producten en diensten wordt uw organisatie geassocieerd? Spreekt uw imago ICT beslissers voldoende aan? Wat zijn de sterke punten in uw imago en op welke punten zou uw imago verbeterd kunnen worden? Wat is uw voorkeurspositie? Daarnaast heeft Blauw Research gemerkt dat er naast de behoefte aan informatie over de directe concurrentiepositie ook steeds meer vraag is naar algemene informatie over de ontwikkelingen in de markt. Daarbij gaat het om vragen als bestedingsintenties, wensen en behoeften van (potentiële) klanten. Om in deze behoefte te kunnen voorzien biedt Blauw Research de mogelijkheid om een aantal van deze actuele thema s mee te nemen in het onderzoek. U bent van harte welkom om zelf input te leveren voor de thema s.

3 UW DOELGROEP AAN HET WOORD Niveau 1. Beslissers/beïnvloeders op strategisch niveau Beslissers/beïnvloeders Om u gerichte stuurinformatie te bieden, wordt juist diegene geïnterviewd die beslissingsbevoegd is of in grote mate beïnvloedend is bij de aankoop van producten en diensten die u (en uw concurrenten) leveren. Het richten op de essentiële beslissings-/ beïnvloedingsniveaus maakt de uiteindelijke informatie uit de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy zeer relevant en zuiver. Juist van deze belangrijke doelgroep is het interessant om te weten of ze uw organisatie goed kent en welke beeld ze van uw organisatie heeft. Aantal interviews In totaal zullen per meting 400 interviews met beslissers/ beïnvloeders worden gehouden. Door het grote aantal interviews is het prima mogelijk om resultaten naar specifieke doelgroepen uit te splitsen. Daarnaast streven wij naar een minimaal aantal waarnemingen van 60 respondenten die het imago van uw organisatie beoordelen. Ook per niveau wordt een minimum aantal van de 60 waarnemingen nagestreefd. U kunt bij intekening zelf aangeven op welke niveaus van beslissers/beïnvloeders u informatie wenst te ontvangen. Beslissers/beïnvloeders over ICT en/of consultancy als het gaat om verregaande of ingrijpende veranderingen die de gehele organisatie betreffen. Zijn betrokken bij beslissingen op gebied van outsourcing, business consultancy bij bedrijven met 500 werknemers of meer. Niveau 2. Beslissers/beïnvloeders voor complexe diensten en systemen Beslissers/beïnvloeders aangaande ICT en/of consultancy wat betreft veranderingen die deel van organisatie betreffen. Zijn betrokken bij beslissingen op gebied van ICT-consultancy, HRM-software, financieel/ administratie software en software voor klant/relatiebeheer. Niveau 3. Beslissers/beïnvloeders voor standaard diensten Beslissers/beïnvloeders over ICT als er geen ingrijpende verandering voor organisatie mee gemoeid is, bijvoorbeeld systeem- of applicatiebeheer. Niveau 1 Beslissers/beïnvloeders op strategisch niveau Niveau 2 Beslissers/beïnvloeders voor complexe diensten en systemen Niveau 3 Beslissers/beïnvloeders voor standaard diensten Niveau 4 Beslissers/beïnvloeders voor standaard producten Niveau 4. Beslissers/beïnvloeders voor standaard producten Beslissers/beïnvloeders die gaan over aankoop van hardware en standaard softwarepakketten of licenties.

4 IMAGO BLAUWDRUK ICT & CONSULTANCY 2012 De Imago Blauwdruk ICT & Consultancy hanteert het A-I-P model, dat staat voor Awareness Image Preference. Dit model helpt bij het maken van keuzes voor een geloofwaardige en onderscheidende inhoud van de communicatie. Verdiepingsslag Daarnaast zal er worden ingegaan op actuele thema s. Op basis van de input van de deelnemende organisaties zal er een keuze worden gemaakt voor één of meerdere thema s die speciaal dit jaar in het onderzoek worden meegenomen. U wordt dan ook uitgenodigd om mee te denken over interessante thema s of vraagstukken! AWARENESS IMAGE PREFERENCE A I P

5 HET AIP-MODEL AWARENESS A - Top of mind bekendheid - Spontane bekendheid - Geholpen bekendheid - Associatie per product/dienst* *ASSOCIATIE WERKGEVER MET WERKGEBIEDEN - ICT consultancy - Business consultancy - Software ontwikkeling -Operationeel beheer - Detachering via ICT dienstverlener * De werkgebieden zullen in overleg met de deelnemers up-to-date worden gebracht. IMAGE I - Spontane waardering - Waardering ICT-branche - Spontane typering - Mate van beeldvorming - Imagoaspecten** - IB-score **IMAGO ASPECTEN - Sympathiek - Goede financiele performance - Goede groeivooruitzichten - Innovatieve producten/diensten - Kwaliteit producten/diensten - Biedt klanten waar voor hun geld - Toont leiderschap - Heeft vakbekwame werknemers - Is servicegericht - Begrijpt problematiek klanten - Deskundig - Betrouwbaar - Dynamisch - Betrokken - Gedreven - Klantgericht - Kan complexe ICT vraagstukken aan PREFERENCE P - Spontaan overwogen per product/ dienst - Absolute voorkeur per product/dienst - Mate van aanbevelen - Superpromoter BRANCHE - Financiele dienstverlening - Zakelijke dienstverlening - Zorg - Overheid - Industrie - Vervoer - Overig FUNCTIE - Business Manager - ICT manager BEDRIJFSGROOTTE - < 100 fte fte fte fte

6 CONCURRENTIEVELD Benchmark In de afgelopen jaren hebben we van een groot aantal ICT-dienstverleners de bekendheid, het imago en de voorkeur in beeld gebracht. Dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op voorhand aan te geven met welke organisaties u graag vergeleken wil worden in de rapportage. Alleen voor deelnemende organisaties en hun belangrijkste concurrenten wordt het imago in kaart gebracht. U kunt bij uw inschrijving aangeven welke organisaties uit de lijst voor u in uw benchmark meegenomen dienen te worden. Wij verzoeken u om vóór 19 oktober 2012 uw deelname inclusief benchmark te formaliseren, aangezien alleen met een intekening voor deze datum het onderzoek tijdig in gang gezet kan worden. Wij verzoeken u maximaal vijf concurrenten* op te geven voor uw benchmarkrapport. Accenture IBM AFAS Inter access Atos Origin KPN Corporate Market BT Logica Capgemini Microsoft Dell Oracle Exact Ordina Getronics SAP HP Siemens Sogeti Bovenstaande organisaties worden veelvuldig als benchmark gekozen. *Blauw Research behoud zich het recht voor om een bepaalde concurrent niet op te nemen indien het veldwerk voor de betreffende concurrent om bepaalde redenen niet behaald kan worden. Blauw zal u in voorkomende gevallen tijdig op de hoogte stellen.

7 ONDERZOEKSMETHODE Kwantitatief online onderzoek Vragenlijst Rapportage op maat Blauw Research hanteert voor dit onderzoek een kwantitatieve onderzoeksmethode en interviewt de beslissers/beïnvloeders online. Het doen van Blauw Research schenkt bij de opzet en het ontwerp van de vragenlijst veel aandacht aan de wijze van vraagstelling en aan het opstellen van Als deelnemer van de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy ontvangt u een PowerPoint rapport. Dit rapport bestaat uit een grafische weergave van de onderzoeksuitkomsten onderzoek via internet is voor de betreffende antwoordcategorieën en -schalen. Voor zover met beknopte tekstuele toelichtingen. In de doelgroep zeer geschikt en is bovenal erg respondentvriendelijk. De beslissers/beïnvloeders relevant en mogelijk worden antwoordcategorieën en vraagblokken gerandomiseerd en gerouleerd, managementsamenvatting wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. worden per uitgenodigd voor het invullen waardoor mogelijke volgorde-effecten worden Het rapport wordt gecompleteerd met een onderzoeksverantwoording van een online vragenlijst. Hiertoe ontvangt de uitgesloten. De vragenlijst wordt bovendien vooraf en zal bestaan uit ongeveer 20 pagina s. respondent een uniek password en inlogcode. Voor uitvoerig getest, waardoor interpretatiefouten het invullen van de online vragenlijst wordt een bij respondenten geminimaliseerd worden. Nieuwe Online Rapportage Tool periode gesteld van 10 dagen. Na deze periode In de nieuwe dynamische online rapportage tool ontvangen degenen die nog geen vragenlijst hebben ingevuld per nog een herinnering. Doordat de vragenlijst online wordt afgenomen is het ook mogelijk deze tussentijds nauwkeurig te controleren. Ten behoeve van de zorgvuldigheid waarmee de vragenlijst ingevuld wordt, krijgt de respondent 2 organisaties voorgelegd om het imago (aan de hand van de imagostellingen) te beoordelen. Dapresy zullen de bevindingen uit het offline rapport verder worden uitgediept. Elke deelnemer heeft toegang tot een dashboard waar de belangrijkste KPI s direct zichtbaar zijn, doorgeklikt kan worden op achterliggende, uitgebreide informatie, grafieken als bewerkbare grafieken geëxporteerd kunnen worden naar Powerpoint en ook andere bronnen (video, social media buzz en andere externe content) geïntegreerd kunnen worden. De nieuwe online tool Dapresy is een grote stap voorwaarts op het gebied van functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid ten opzichte van de eerdere tool.

8 BLAUW OP BEZOEK Toelichtingsessie Na oplevering van het rapport komen wij graag bij u als deelnemer langs om samen met u door de resultaten op de nieuwe online report tool te lopen en waar nodig toelichting te geven. Kantoorpresentatie Naast een toelichtingsessie is bij uw deelname ook inbegrepen dat Blauw Research bij u op kantoor één presentatie geeft van de voor uw organisatie meest belangrijke resultaten. Een goed moment voor deze presentatie is na de oplevering van het rapport. Naast het presenteren van de resultaten biedt Blauw Research ook optioneel de workshop Imago Blauwdruk ICT & Consultancy 2012, en dan aan. Met deze workshop gaan we een stap verder dan het alleen presenteren van de resultaten. Nadat wij de voor uw organisatie meest opvallende resultaten gepresenteerd hebben, zullen wij met u en uw collega s een workshop organiseren over mogelijke, gerichte vervolgacties. Hierbij zullen de resultaten uit het onderzoek geplaatst worden in de context van de visie en identiteit van uw organisatie, gekozen positionering en het uiteindelijk onderscheidend vermogen. Het uiteindelijke doel van deze brainstormsessie is om tot een betekenisvolle input te komen voor de communicatieplannen van uw organisatie.

9 TOT SLOT: PLANNING EN PRIJZEN Planning De planning van de eerste meting van de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy 2012 ziet er als volgt uit: Datum Actie 19 oktober Sluiting inschrijvingen & Aanlevering thema s week Finaliseren vragenlijst week Veldwerk 21 december Oplevering rapportage & Dapresy Prijzen Wij hopen u met deze brochure voldoende inzicht in de opzet en uitwerking van de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy 2012 te hebben gegeven. De deelnameprijs is als volgt: Bedrijven/instellingen >100 medewerkers Niveau 1 Beslissers/beïnvloeders op strategisch niveau 9.750,- Niveau 2 Beslissers/beïnvloeders voor complexe diensten en systemen 8.250,- Niveau 3 Beslissers/beïnvloeders voor standaard diensten 7.750,- Niveau 4 Beslissers/beïnvloeders voor standaard producten 6.995,- Optioneel Workshop 2.500,- Extra presentatie 900,- Inschrijving op de Imago Blauwdruk ICT & Consultancy 2012 is mogelijk middels het bevestigingsformulier. Wij willen u verzoeken om uw deelname vóór 19 oktober 2012 te bevestigen via het online inschrijfformulier dat meegestuurd is in de die u van ons heeft ontvangen. Mocht u vragen hebben, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Bjorn Terlouw (tel: ).

10 CONTACTGEGEVENS Björn Terlouw Project Manager Marlies Kerklaan Business Cell Manager Branding Blauw Research Weena CK Rotterdam

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Prospectus DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Wat is Outsourcing Performance? Outsourcing Performance is de studie die Giarte Research jaarlijks uitvoert

Nadere informatie

Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek

Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek in opdracht van IAB Nederland mei 2011 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce.

Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk. Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010. E-commerce. Team 8 Jeroen Wijdenes Menno Kayser Yiri Huijzen Jim Perk Hogeschool van Amsterdam Commerciële economie Semester 7-2010 E-commerce 30 maart, 2010 Doel van de site Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Contentmarketing Partnerships Dienstbeschrijving 2015

Contentmarketing Partnerships Dienstbeschrijving 2015 Contentmarketing Partnerships Dienstbeschrijving 2015 Heliview Online online@heliview.nl +31 (0)35 698 22 55 Introductie Door uw kennis, expertise en ervaring te delen kunt u nieuwe commerciële relaties

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL

3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3-meting Monitoringsonderzoek campagne Slimme Energie, EPA, IPS en Wet Milieubeheer T.b.v. AgentschapNL 3 februari 2011 AgentschapNL De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle

Nadere informatie

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Aug 2010 Waarom klanttevredenheid onderzoek belangrijk is Organisaties die overwegen te starten met klanttevredenheid onderzoek

Nadere informatie

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard

Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage ... Managementinformatie en de Balanced Scorecard ......... Patrick Mackaaij, 1057782. Eindrapport 2 de stage.......... Managementinformatie en de Balanced Scorecard Samenvatting Naar aanleiding van een door het management gesteld probleem is onderzoek

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen

Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen Het transparanter en overzichtelijker maken van de markt van mobiele data oplossingen WishUmobile Wijnhaven 17 3011

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie