outsourcing Performance 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "outsourcing Performance 2014"

Transcriptie

1 Prospectus Twaalfde jaargang outsourcing Performance 2014 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt

2 prospectus outsourcing Performance 2014

3 voorwoord Wie heeft het passende antwoord op de veranderende vraag? Uit de vele gesprekken die Giarte voortdurend voert met organisaties die IT-activiteiten uitbesteden is een duidelijke rode draad te destilleren: vaak levert een service provider wat is afgesproken, maar zijn de groeikansen toch beperkt als hij niet levert wat écht nodig is. Ook al draait de huidige applicatie als een zonnetje, het beheercontract kan zo vervallen als een klant de weg naar een dienstenmodel heeft ingezet en de service provider op de traditionele manier blijft leveren. Bij het verlengen van werkplekcontracten kijken klantorganisaties natuurlijk naar de prestaties over de afgelopen jaren, maar beoordelen zij hun huidige provider vooral op de visie die zij neerzetten over hoe het werkplekconcept in de komende vijf jaar gaat veranderen. Zonder een duidelijk toekomstbeeld zet de service provider de deur wagenwijd open voor de concurrentie. De nieuwe marktrealiteit vraagt om veel creativiteit en inbeeldingsvermogen aan de kant van service providers. Werken vanuit een strak en standaard dienstenaanbod betekent dat je jezelf al snel buiten spel zet. Klantorganisaties zijn op zoek naar een duidelijk verhaal dat aansluit op hun eigen situatie. Met creativiteit en de nodige discipline zijn er genoeg successen te boeken in de markt. Dit jaar brengt Outsourcing Performance opnieuw in beeld waar deze kansen liggen en of service providers voldoende zijn voorbereid om ze te grijpen. Samen met u formuleren we als Giarte graag een passend antwoord op de veranderende vraag in uw klantengroep. Deze prospectus beschrijft de mogelijkheden om dit jaar deel te nemen. Marco Gianotten Managing Director Giarte Outsourcing Partnership Process Tegelijkertijd komt het verwachtingsniveau telkens hoger te liggen: een gevolg van de stijgende impact van IT op de bedrijfscontinuïteit. Het verkopen van diensten waar je niet sterk in bent, brengt dus direct een risico met zich mee: falen is steeds sneller zichtbaar. Klanten prefereren een dienstenportfolio met focus dan ook boven een ouderwetse u vraagt wij draaien -aanpak. start Effort success prospectus outsourcing Performance

4 it-uitbesteding De Nederlandse markt voor IT-uitbesteding kans dat een contract bij de huidige provider wordt verlengd kans dat een contract (zeer) waarschijnlijk wordt verlengd per klantgroep Application Management Infrastructure Management End User Management % 90% 80% 70% 60% Detractors Passives Promoters 50% 46 0% 20% 40% 60% 80% 100% 40% 30% Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk 20% Misschien Zeer waarschijnlijk 10% 0% De grafiek hierboven laat zien wat de kans is dat huidige contracten bij de huidige service provider worden verlengd. Application Management Infrastructure Management End User Management De grafiek hierboven laat de kans op contractverlening zien op basis van de aanbeveling van een service provider. Detractors bevelen hun service provider (zeer) zeker niet aan, Passives bevelen hun service provider waarschijnlijk niet of waarschijnlijk wel aan en de Promoters bevelen de provider (zeer) zeker wel aan. De grafiek laat duidelijk zien dat de Detractors bijna nooit zeker verlengen, terwijl de Promoters zeer loyaal zijn aan hun service provider. Inzicht in de eigen klantgroep helpt om de stabiliteit van de huidige omzet te bepalen en te verbeteren. prospectus outsourcing Performance

5 it-uitbesteding In de Nederlandse markt voor IT-uitbesteden zijn een groot aantal partijen actief. Vorig jaar werden 31 service providers opgenomen in de resultaten van de studie. Outsourcing heeft een definitieve plek verworven in de IT-leveringsstrategie binnen grote organisaties. Slechts weinig organisaties zijn van plan om weer geheel zelfvoorzienend te zijn op dit vlak. Wel zijn ze op zoek naar nieuwe strategieën om het werk op een effectievere manier te verdelen en hierbij nieuwe spelers in te schakelen. Veel groei op het gebied van outsourcing komt bij de midsize organisaties vandaan. Bij hen heeft IT inmiddels net zoveel impact op de bedrijfscontinuïteit als bij grotere organisaties. En zij hebben moeite om het juiste talent aan te trekken om in de grotere IT-behoefte te voorzien. Voor hen is uitbesteden ook een logische stap. wendbaarheid en flexibiliteit vragen om toekomstbestendige IT Met de toenemende interesse voor IT-uitbesteding bij het middensegment van de markt zien we ook de opkomst van nieuwe service providers die op deze behoefte inspelen. Naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren verder toenemen. De nieuwe spelers komen uit Nederland, maar ook uit het buitenland of vanuit aanpalende markten: steeds vaker vallen namen als Microsoft en Salesforce als dienstverleners. In de afgelopen jaren zijn flinke stappen gezet in de professionalisering van het vakgebied. Er is geen sprake meer van structurele ontevredenheid. De uitdaging voor service providers is nu eigenlijk 180 graden gedraaid: klantorganisaties bonzen op de deur voor vernieuwende diensten, maar vinden dat zij te langzaam worden bediend! nu straks prospectus outsourcing Performance

6 outsourcing performance Respons De Nederlandse markt voor IT-uitbesteding wordt elk jaar in kaart gebracht door Giarte in de vorm van de studie Outsourcing Performance. Besluitvormers binnen organisaties die (een deel van) hun IT-voorzieningen uitbesteden, geven hun mening over de relatie die bestaat tussen klant en service provider. De inzichten die voort komen uit alle ver zamelde input geven een compleet overzicht van de ontwikkelingen binnen de klant groep van een service provider én van de Nederlandse markt in haar geheel. Outsourcing Performance kan bogen op een lange historie: in 2014 voert Giarte het onderzoek voor de twaalfde keer uit. Omdat de markt voor IT-outsourcing zo snel verandert, is het uitgangspunt van Giarte dat vooruitkijken meer waarde genereert dan het neerzetten van uitgebreide historische perspectieven. Daarom zijn sinds de start van de studie elk jaar wijzigingen doorgevoerd om veranderende marktomstandigheden goed in kaart te kunnen brengen. besluitvormers is het voornaamste doel van Outsourcing Performance om service providers te voorzien van realistische en ongefilterde feedback over hun klantrelaties. Dit is belangrijk, omdat de kwaliteit van de relatie een voorspellende waarde heeft voor de groeipotentie binnen een account. Giarte geeft deelnemers aan de studie een grondige check op de commerciële mogelijkheden binnen de complete klantengroep. Deelname aan de studie heeft ook externe voordelen: Outsourcing Performance geeft service providers een externe validatie van hun activiteiten. Service providers laten klanten en prospects zien dat zij een stevige klantenbasis hebben en vertrouwen op volwassen feedback vanuit de markt. Resultaten van het onderzoek zijn zichtbaar in het jaarboek dat Giarte uitbrengt en via de website van Outsourcing Performance waarop elke beoordeelde service provider een eigen profiel heeft. Outsourcing is een markt waarbij vertrouwen de basis vormt voor alle besluitvorming. De kwaliteit van de relatie is daarmee net zo belangrijk als de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening. Als perceptieonderzoek de studie vraagt naar de mening van respons outsourcing performance Aantal respondenten Aantal klantorganisaties Aantal unieke relaties prospectus outsourcing Performance

7 outsourcing performance Onderzoeksstructuur Outsourcing Performance zet de klantrelatie centraal. Deze wordt onderzocht aan de hand van een aantal invalshoeken. Een aantal aspecten worden onderzocht op het niveau van de service provider als één organisatie, daarnaast worden per domein een aantal aanvullende aspecten onderzocht. Outsourcing Performance kent drie domeinen: Application Management, Infrastructure Management en End User Management. De vragen per domein behandelen de aanbeveling, de tevredenheid met delivery en de commerciële kansen. Daarnaast brengt Outsourcing Performance de kwaliteit van de relatie in kaart door respondenten acht stellingen voor te leggen. De acht stellingen kennen een opbouw die begint bij de basis van een relatie en daarna toewerkt naar de strategische aspecten van de relatie. Onderstaand figuur toont deze opbouw voor de onderzoeksopzet van vorig jaar, Giarte behoudt zich het recht voor om deze opzet nog te wijzigen voor deze editie van het onderzoek. onderzoeksopzet kwaliteit van de relatie Vragen per service provider voor elk relevant domein Eenmalige vragen per service provider Strategie op orde challenging partner Tevredenheid standaarddienstverlening Aanbeveling Future Orientation Commitment Tevredenheid niet-standaarddienstverlening Reletting Share of wallet productive partner 8 stellingen kwaliteit relatie Feedback professional partner Delivery Mandate Control Quality Management trusted partner Basis op orde Reliability Act-as-One prospectus outsourcing Performance

8 outsourcing performance Deelnemen aan het onderzoek Deelname aan het onderzoek staat in principe open voor iedere service provider. Er gelden wel bepaalde randvoorwaarden wat betreft omvang van de klantengroep en contractomvang. Die bepalen of deelname voldoende waarde genereert voor een individuele provider. Giarte stemt dit altijd af met nieuwe partijen die willen deelnemen en behoudt zich het recht voor om partijen niet op te nemen in de resultaten. Outsourcing Performance hanteert drie brede dienstverleningsdomeinen: Application Management (AM) Infrastructure Management (IM) End User Management (EUM) Er zijn ten minste zeven evaluaties in een domein nodig om als speler opgenomen te worden in de onderzoeksresultaten voor dat domein. Bij externe publicaties hanteert Giarte een ondergrens van tien evaluaties per domein voordat resultaten vrij worden gegeven. Voor het krijgen van een Outsourcing Recommendation Score hanteert Giarte een ondergrens van vijftien aanbevelingen. Deze aanbevelingen kunnen geconcentreerd zijn binnen één domein of verspreid zijn over meerdere domeinen waarbij in elk domein minstens zeven aanbevelingen zijn afgegeven. Contractreview Voor de start van de datacollectie verricht Giarte een contractreview met elke service provider om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen van de klantengroep. De review heeft als doel om te voorkomen dat niet-bestaande relaties worden meegenomen in de resultaten en als check op de volledigheid van de respondentengroep. Medewerking aan deze review is geheel vrijblijvend en staat los van deelname aan de studie. Voor service providers die niet deelnemen aan de review is het achteraf niet mogelijk om een verantwoording te geven over de respondentengroep. planning van outsourcing performance Deadline voor contractreviews Rapportage voor service providers gereed Publicatie jaarboek en Outsourcing Performance Day Contractreview met service providers Selectie en uitnodigen respondenten Uitvoeren online onderzoek Dataverwerking, analyse en productie rapportages Presentaties en workshops bij de service providers Verdiepende interviews met klanten December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober prospectus outsourcing Performance

9 outsourcing performance Opzet van het onderzoek De resultaten Outsourcing Performance geeft inzicht in de mening en beweegredenen van sourcing executives die de relatie met service providers (strategisch) aansturen. Giarte ver - taalt alle informatie in complete profielen voor elke service provider. Een profiel is opgebouwd uit de volgende elementen: Kwaliteit van de relatie Hoe kijkt de klantengroep naar de service provider op basis van een achttal kenmerken die belangrijk zijn in het ontwikkelen van een goede relatie? Aanbeveling en tevredenheid In welke mate beveelt een organisatie de service provider aan in één van de drie domeinen (AM, IM en/of EUM) en hoe tevreden zijn zij over de delivery-organisatie? Commerciële kansen in de markt De waarschijnlijkheid waarmee huidige contracten bij de service provider blijven (reletting) en de kans om meer business te genereren binnen het klantaccount (share of wallet). Daarnaast rapporteert Giarte over algemene marktonwikkelingen binnen de sourcingmarkt die relevant zijn voor de business development strategie van een service provider. Deelnemers aan de studie ontvangen van Giarte gedetailleerde resultaten. De resultaten komen voort uit het online onderzoek en uit een groot aantal interviews met sourcing executives, die zowel telefonisch als face-to-face worden uitgevoerd. Deelnemers ontvangen niet alleen een rapportage met cijfers: ze krijgen ook het verhaal achter die cijfers. De resultaten worden opgeleverd in een aantal vormen: 1. Rapport De kwantitatieve resultaten worden verwerkt in een helder rapport, waarbij Giarte elk jaar kijkt welke representatie het beste recht doet aan de uitkomsten van de studie. 2. Presentaties en workshops Giarte presenteert de resultaten tijdens presentaties bij de service provider. Afhankelijk van de deelnamevorm verzorgt Giarte ook workshops die dieper ingaan op specifieke onderwerpen. De sessies kunnen zijn afgestemd op rollen (sales, delivery, strategie), marktsegment of IT-domein. 3. Profielen Elke service provider met voldoende evaluaties krijgt een beschrijving in het jaarboek van Giarte dat verschijnt in oktober. Ook op de website van de studie staan profielen die gedurende het jaar worden ververst op basis van het laatste nieuws en relevante ontwikkelingen. prospectus outsourcing Performance

10 outsourcing performance Afnamevarianten Er zijn verschillende mogelijkheden om inzicht te krijgen in de resultaten van de studie. Giarte heeft drie verschillende afnamevarianten ontwikkeld voor de studie: afnamevariant Prijs Focus Basic ,- bedoeld voor midsize service providers en nieuwe deelnemers Insight ,- gericht op grondige analyse van de huidige klantengroep Excellence ,- ondersteuning van de groeistrategie en business development Alle prijzen zijn exclusief BTW. Het volledige bedrag zal bij aangaan van de over eenkomst worden gefactureerd. Deze factuur heeft een betalingstermijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Bespoke Op verzoek levert Giarte ondersteuning die aanvullend is op de afnamevarianten van Outsourcing Performance. Voorbeelden zijn: Eén-op-één accountreviews waarbij Giarte een aantal strategische klantrelaties onderzoekt en de uitkomsten met passende aanbevelingen rapporteert op niet-anonieme basis Relatieprogramma s waarbij Giarte helpt om de inhoudelijke en commerciële banden binnen de klantengroep helpt te professionaliseren Contentproductie waarbij Giarte ondersteunt bij de ontwikkeling van een inhoudelijke boodschap voor de go-to-marketstrategie Voor deze vormen ontwikkelt Giarte graag een op maat gemaakt voorstel, op basis van de specifieke behoeftes. order prospectus outsourcing Performance

11 outsourcing performance Beschrijvingen en deliverables Basic Geschikt voor service providers met een beperkte klantengroep en die op zoek zijn naar een betere positionering ter ondersteuning van de groeistrategie. Service providers die deze variant afnemen krijgen toegang tot de noodzakelijke kennis die cruciaal is bij het doorgroeien naar de volgende volwassenheidsfase. Deze variant is ook geschikt voor service providers die nog geen tien klanten hebben, maar wel op zoek zijn naar marktkennis en competitive intelligence. Bij de Basic-variant vindt zeer beperkte kwalitatieve feedback plaats. Bij de afnamevariant Basic zijn de volgende elementen inbegrepen: Onderzoeksrapport met de resultaten van de studie Toelichting op de resultaten in de vorm van één presentatie Marketingsupport via het eigen profiel op de website van Outsourcing Performance 50 exemplaren van het jaarboek Outsourcing Performance 2015 Eén uitnodiging voor Outsourcing Performance Day Insight Deze variant is bedoeld voor service providers met een klantengroep die groter is dan vijftien organisaties. De focus bij Insight ligt op het verkrijgen van een dieper inzicht in de ontwikkelingen binnen de eigen klantengroep. Afnemers van deze variant krijgen niet alleen cijfermatige feedback, er worden ook aanvullende klantinterviews afgenomen waardoor de kwantitatieve resultaten goed geduid kunnen worden. De gerichte diepte-analyses in deze variant worden overgebracht in meerdere sessies zodat de resultaten optimaal verspreid en benut kunnen worden. Excellence Binnen de variant Excellence is ruimte om in te spelen op zeer specifieke informatiebehoeftes van service providers die alleen te beantwoorden zijn met voldoende kwalitatieve feedback. Giarte voert diepgaande gesprekken met CIO s en directieleden om te analyseren hoe service providers gepositioneerd zijn binnen het interne krachtenveld bij klantorganisaties. Zo ontstaat een scherp beeld van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) voor een service provider. En deze afnamevariant biedt de flexibiliteit om met de resultaten aan de slag te gaan in meerdere sessies. Deze variant is dan ook geschikt voor service providers die behoefte hebben aan ondersteuning op verschillende plaatsen binnen de eigen organisatie. Samen met de service provider bepaalt Giarte welke inzichten gewenst zijn en op welke wijze zij het beste overgebracht kunnen worden binnen de organisatie. Bij de afnamevariant Excellence zijn de volgende elementen inbegrepen: Onderzoeksrapport met de resultaten van de studie Verdieping van de resultaten op basis van een specifieke informatiebehoefte In-depth interviews en klantgesprekken Een duidelijke SWOT-analyse Presentatie en verspreiding van de resultaten voor verschillende interne doelgroepen (aantal op basis van fair use) Marketingsupport via het eigen profiel op de website van Outsourcing Performance 200 exemplaren van het jaarboek Outsourcing Performance 2015 Drie uitnodigingen voor Outsourcing Performance Day Bij de afnamevariant Insight zijn de volgende elementen inbegrepen: Onderzoeksrapport met de resultaten van de studie Toelichting op de resultaten in de vorm van twee presentaties voor een groep naar keuze Verdieping van de cijferresultaten door aanvullende interviews Marketingsupport via het eigen profiel op de website van Outsourcing Performance 150 exemplaren van het jaarboek Outsourcing Performance 2015 Twee uitnodigingen voor Outsourcing Performance Day prospectus outsourcing Performance

12 middelen jaarboek en outsourcing performance day Jaarboek Inmiddels is het een goede traditie dat Giarte in oktober de resultaten van de studie presenteert in haar jaarboek Outsourcing Performance. Behalve de onderzoeksresultaten bevat het boek ook interviews, best practices en analyses van de laatste marktontwikkelingen. Het boek wordt toegestuurd aan alle IT-sourcing executives in de Nederlandse markt. Service providers die voldoende evaluaties ontvangen in de studie, krijgen een eigen profiel in het jaarboek. De lengte van het profiel is afhankelijk van het aantal evaluaties. Bij vijftien of meer evaluaties krijgt een service provider een volledig profiel, bij minder evaluaties beperkt het profiel zich tot een beknopte beschrijving. Giarte hanteert absolute objectiviteit in de teksten die zij publiceert. Outsourcing Performance Day De respondenten die hun mening geven over service providers krijgen de resultaten van het onderzoek gepresenteerd op Outsourcing Performance Day. Dit middagseminar is in de loop der jaren ook uitgegroeid tot een netwerkbijeenkomst waar onderzoek, visie en best practices samen komen in een gevarieerd programma. Aan het einde van de middag vindt de lancering van het nieuwe jaarboek plaats. Service providers die de onderzoeksresultaten van de studie afnemen zijn welkom op het event, het aantal uitnodigingen is afhankelijk van de gekozen afnamevariant. Giarte hanteert als stelregel dat tachtig procent van de deelnemers afkomstig zijn van de vraagkant van de markt. prospectus outsourcing Performance

13 middelen website en communicatie Website Outsourcing Performance heeft een eigen website (www.outsourcingperformance.nl) met uitgebreide informatie over de sourcingmarkt. Gedurende het jaar wordt de site aangevuld met het laatste nieuws, analyses van de markt en commentaren van de analisten. Op de website staan tevens profielen van alle onderzochte service providers. De website is dan ook goed te gebruiken als platform om prospects te bereiken en te informeren. Zo is het mogelijk om klantcases op te nemen bij een profiel en om een eigen event op het gebied van sourcing onder de aandacht te brengen. Communicatie Respondenten ontvangen voor hen relevante feedback over de eigen service provider(s), afhankelijk van de mate waarin de organisatie data inbrengt. Naast algemene resultaten kan Giarte een aantal onderzoeksresultaten gebruiken in openbare artikelen, research notes en mogelijk artikelen in de pers. Het gaat hierbij om: De Outsourcing Recommendation Score, inclusief de verbijzondering naar domeinen en klantgroepen en de kwalitatieve toelichting op de score Openbaarheid over de tevredenheid in de domeinen Application Management, Infrastructure Management en End User Management De commerciële positionering van service providers in de markt De pers ontvangt alleen de publiek beschikbare informatie zoals hierboven geschetst, het algemeen verkrijgbare jaarboek en eventueel specifieke marktduidingen als zij hier behoefte aan heeft. Giarte heeft geen invloed op de journalistieke vrijheid en het gebruik van de geleverde informatie. Outsourcing Performance prospectus outsourcing Performance

14 Over Giarte Giarte legt ervaringskennis en belevingen vast over IT-dienstverlening. Al meer dan tien jaar organiseren we een jaarlijkse vergelijking van klanttevredenheid over outsourcing met Outsourcing Performance. Met dat jaarboek en de bijbehorende online publicaties willen we de transparantie en volwassenheid van de outsourcingmarkt verder vergroten. In totaal werden in unieke relaties bij 347 verschillende organisaties beoordeeld. Voeg daaraan toe honderden interviews en diepgaande analyses, en je hebt Outsourcing Performance, de kennisbron waaruit wij putten voor het duiden van markt ontwikkelingen en trends, maar ook voor het verzorgen van workshops, het delen van best practices en het geven van adviezen. Wij ondersteunen zowel uitbesteders (vraagkant) als service providers (aanbodkant) in de markt. Veelal gaat dit in combinatie (klant en leverancier): denk aan het faciliteren van een doorbraakworkshop voor innovatie of aan het ondersteunen van de dialoog over performance management nieuwe stijl. Onze kennis en expertise zetten we ook in om samen met partners SLA s en KPI s af te stemmen op user experience. We brengen business en de IT-organisatie nader tot elkaar en bevorderen kruisbestuiving. Giarte is ook internationaal actief met het kaderen, meten en verbeteren van IT customer satisfaction. Met ITsat monitoren we onder ruim eindgebruikers de beleving over de IT-dienstverlening, waaronder het klantoordeel over de kwaliteit van service management processen. Colofon Giarte Media Group BV Jacob Bontiusplaats LL Amsterdam Postbus AW Amsterdam telefoon fax Copyright Giarte Media Group BV, Amsterdam, november 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holder. Wij ontwikkelen tools voor slimme analyses waarbij oorzaken van ontevredenheid helder worden en waarmee het effect van verbeteracties kan worden gevolgd. prospectus outsourcing Performance

15 Colofon Giarte Media Group BV Jacob Bontiusplaats LL Amsterdam Postbus AW Amsterdam telefoon fax Copyright Giarte Media Group BV, Amsterdam, oktober 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the copyright holder. prospectus outsourcing Performance

16

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015

OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 Prospectus dertiende jaargang OUTSOURCING PERFORMANCE 2015 De jaarlijkse benchmark over klanttevredenheid in de Nederlandse markt voorwoord Simplify Tot voor kort werd het succes van outsourcing vooral

Nadere informatie

Outsourcing Performance 2009

Outsourcing Performance 2009 Prospectus Outsourcing Performance 2009 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zevende jaargang Introductie door de onderzoekers Groeien

Nadere informatie

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY

OUTSOURCING PERFORMANCE DAY OUTSOURCING PERFORMANCE DAY Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Data Deep Dive, 6 oktober OVERVIEW EVALUATIES IN DRIE DOMEINEN 583 deelnemers 512 organisaties AM IM 957 unieke uitbestedingsrelaties

Nadere informatie

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang

Prospectus. DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Prospectus DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang DNA van outsourcingsucces Tiende jaargang Wat is Outsourcing Performance? Outsourcing Performance is de studie die Giarte Research jaarlijks uitvoert

Nadere informatie

Outsourcing Performance 2008

Outsourcing Performance 2008 Prospectus Outsourcing Performance 2008 Klanten over de prestaties van en kansen voor service providers in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Zesde jaargang Introductie door de onderzoekers Zicht

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf Kansen Monitor Hier komt de naam van uw bedrijf en hier de foto of logo van uw bedrijf Het copyright van dit document berust bij De Keizer Kennismakelaar s Graveland NL All rights reserved. Neither the

Nadere informatie

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3

Fase B. Entree. Leerstijlen. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: januari 20]3 N W Fase B O Z Entree Leerstijlen Versie 0.1: januari 20]3 2013 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 Inleiding 2 Indeling 4 Strategie 6 Leerstijl Ieder mens heeft zijn eigen leerstijl. Deze natuurlijke

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Intake Formulier Opleidingen

Intake Formulier Opleidingen Intake Formulier Opleidingen CommVault Afdeling: Opleidingen Documentnummer: I-CV-01_training Contactgegevens Betrokkenen Naam Email Telefoonnummer DataManagement Professionals (Trainer) Naam Email Telefoonnummer

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

LOL. Module. Begroting. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: april 2013

LOL. Module. Begroting. 2013 Stichting Entreprenasium. Versie 0.1: april 2013 N W O LOL Z Module Begroting Versie 0.1: april 2013 2013 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 Inleiding 2 Opbrengst 4 Stakeholders 8 Middelen 12 Strategie 15 P l a n n e n In de module plannen maakte je

Nadere informatie

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing

NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing NIDAP Bedrijfsopleidingen en trainingenonderzoek 2014-2015 Research design & pricing Een betere focus op groei en verandering door marktinformatie van NIDAP NIDAP bedrijfsopleidingen en trainingen 2014-2015

Nadere informatie

Belnet: tevreden klanten!

Belnet: tevreden klanten! Belnet: tevreden klanten! In het voorjaar 2012 legde Belnet haar oor te luisteren bij haar belangrijkste stakeholders: de klanten. Belnet gaf de opdracht voor een klanttevredenheidsonderzoek aan het Leuvense

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten

WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten WHITEPAPER De nieuwe relatie tussen organisaties en hun klanten Expectations Management B.V. Burg. Van Nispenstraat 8A 7001 BS Doetinchem 0314-640523 mvb@expectations.nl Inleiding Deze White Paper beschrijft

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

IT Governance. Studietaak 5

IT Governance. Studietaak 5 IT Governance 5 Open Universiteit faculteit Managementwetenschappen Cursusteam ir. H.B.F. Hofstee, projectleider en auteur Open Universiteit prof. dr. R.J. Kusters, auteur, Open Universiteit Programmaleiding

Nadere informatie

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact.

DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT. rning]. impact. DE SALES M.B.A. EEN WINNEND SALES PROGRAMMA VAN EAGLE S FLIGHT rning]. impact. HET SALES M.B.A. MODEL WAAROM EEN SALES M.B.A.? OM DEZE UITKOMSTEN TE LEVEREN: M. MEESTERSCHAP VAN HET BEROEP Een echte expert

Nadere informatie

Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie.

Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie. Kenniscentrum Leefomgeving Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie. ISSN: 1872-4418-22 Copyright 2013 by Saxion University of Applied Sciences. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32

Handleiding Sonus Communicator voor Rion NL-22 - NL-32 versie: V1.0 projectnummer: 04023 datum: oktober 2004 Postbus 468 3300 AL Dordrecht 078 631 21 02 2004, Dordrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met:

De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK. 5 mei 2014. In samenwerking met: De must-have KPI voor iedere ICT-manager IT-HAPPINESS BENCHMARK 5 mei 2014 : WAAROM ICT-KLANTTEVREDENHEID METEN? Om de ICT-dienstverlening optimaal aan te laten sluiten bij de wensen van de organisatie.

Nadere informatie

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert

Outsourcing aanpak. Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Outsourcing aanpak Aanpak en leermomenten bij outsourcing Willem Klinkert Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself are registered trademarks

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Financiële rapportage en analyse MBA

Financiële rapportage en analyse MBA Financiële rapportage en analyse MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Financiële rapportage en analyse Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank?

Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? Heeft uw bedrijf meer baat bij een relatie met meerdere banken of met één enkele bank? De voorbije jaren is het bankenlandschap

Nadere informatie

www.affirmatie.nl Oorspronkelijke titel: I Think, I am! Copyright 2008 by Louise L. Hay Original English language publication in 2008 by Hay House Inc. Ontwerp en redactionele assistentie: Jenny Richards

Nadere informatie

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0

ViewsCast. De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 ViewsCast De mening en ervaring van de klant. Van productgericht naar klantgericht. Synovate 0 Wat houdt u s nachts wakker? Hoe loyaal zijn mij klanten? Hoe goed performen mijn kanalen? Wat levert een

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Aegon Nederland Template 2016

Aegon Nederland Template 2016 Aegon Nederland Template 2016 Aegon Bestuursbokaal Kick Off Roeland Wijkel, Jury Voorzitter Den Haag, 5 oktober 2016 Introductie Aegon In meer dan 20 landen is Aegon actief Future FIT! Financiële bewustwording

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Beheren van middelen in Web- Planboard

Beheren van middelen in Web- Planboard Handleiding Beheren van middelen in Web- Planboard versie juni 2010 Ambachtsweg 16 2641 KS Pijnacker Tel: +31.(0)15.3613497 Fax: +31.(0)15.3610029 E-mail: info@bitbybit-is.nl Web: www.bitbybit-is.nl Wijzigingsbladen

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Welkom bij jezelf. Powered by

Welkom bij jezelf. Powered by Welkom bij jezelf. Powered by 2 Commercieel excelleren. Het is onze filosofie dat commerciële professionals alleen duurzaam succesvol kunnen zijn als ze hun biologische talenten inzetten in een rol die

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie

Basiskennis Calculatie Basiskennis Calculatie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Derde druk Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Basiskennis Calculatie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff

Nadere informatie

Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou

Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Dick Houtman, Bram Steijn en John van Male redactie Shaker Publishing BV Maastricht Copyright

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Afschaffen vrije keuze zorgverlener: wat vindt de burger?

Afschaffen vrije keuze zorgverlener: wat vindt de burger? Afschaffen vrije keuze zorgverlener: wat vindt de burger? Opdrachtgever: VvAA Groep B.V. 23 April 2014 ALL RIGHTS RESERVED. No part of this publication may be produced or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Opgaven- en werkboek Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

leven! Dr. Wayne W. Dyer met Kristina Tracy palaysia 10 geheimen voor kampioenen

leven! Dr. Wayne W. Dyer met Kristina Tracy palaysia 10 geheimen voor kampioenen Oorspronkelijke titel: UNSTOPPABLE ME Copyright 2006 by Wayne W. Dyer Illustraties Stacy Heller Budnick Ontwerp: Jenny Richards Foto van Wayne: Greg Bertolini Original English language publication in 2006

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Publisher: University of Groningen Groningen The Netherlands Printed by:

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP TRIO SMC. De nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2013 Uniformboard & Trio SMC

SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP TRIO SMC. De nieuwste tactieken en de mogelijke impact op uw business in 2013 Uniformboard & Trio SMC 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS FRAUDEWAARSCHUWING: PHISHING! WORKSHOP Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te

Nadere informatie

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie)

Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo. Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Dr. Harm van Lieshout (redactie) Co-makership rond Leven Lang Leren in het hbo Januari 2012 Hanzehogeschool Groningen Colofon Titel Co-makership rond Leven

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen

Berichtenboek. Suite4Omgevingsdiensten. Betalen en Invorderen Berichtenboek Suite4Omgevingsdiensten Betalen en Invorderen Berichtenboek Betalen en Invorderen Copyright Centric The Netherlands 2015. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection

Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf. Improve through Reflection Improve through Reflection Intern tevredenheidsonderzoek Facilitair Bedrijf Tevredenheidsonderzoek onder klanten, medewerkers en interne klanten. Advies en verbetermanagement. eindgebruikers. de beleving

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Taal en Taalwetenschap

Taal en Taalwetenschap Taal en Taalwetenschap Antwoorden bij de opdrachten René Appel, Anne Baker, Kees Hengeveld, Folkert Kuiken en Pieter Muysken (redactie) Blackwell Publishers 2002 by Blackwell Publishers Ltd a Blackwell

Nadere informatie

trust compass 2015 banken

trust compass 2015 banken trust compass 2015 banken Onderwerpen in het Trust Compass 2015 Het Trust Compass onderzoek naar vertrouwen in banken wordt jaarlijks uitgevoerd en vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Naast een

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe

Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe reading committee: prof. dr. B. Greskovits dr. O.H Holman prof. dr. J.E. Keman dr. S. Shields prof. dr. R. Van Tulder Arjan

Nadere informatie

Projectondersteuning en audit.

Projectondersteuning en audit. WAT DOET CONSULTING-INTELLIGENCE? Selectie van consultants en teams Screening van profielen en referenties Projectondersteuning Audit van opdrachten Projectondersteuning en audit. www.consulting-intelligence.com

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties

Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com. Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties Yorick Letterie Consultant yorickletterie@tote-m.com Eerste resultaten benchmarkonderzoek klantinteracties CRM Inspiration,13 januari 2010 Agenda Introductie TOTE-M De klant in de driver seat Resultaten

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Voorbeeld Performance Monitor

Voorbeeld Performance Monitor Voorbeeld Performance Monitor pagina 1 De Performance Monitor Leveranciers in de X-branche 2014 is een uitgave van: Van Es Marketing Services Doelenstraat 4 7607 AJ Almelo tel (+31) 0546 45 66 62 fax (+31)

Nadere informatie

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE

BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE BOOST YOUR CAREER, COMPANY AND KNOWLEDGE 1 Boeiend en verrijkend. Ook verschillend van invalshoeken en belangen Het was mijn doel om van de ervaringen van anderen te leren en dat is geslaagd De rondetafelsessies

Nadere informatie

trust compass 2015 Verzekeraars

trust compass 2015 Verzekeraars trust compass 2015 Verzekeraars Onderwerpen in het Trust Compass 2015 Het Trust Compass onderzoek naar vertrouwen in verzekeraars wordt jaarlijks uitgevoerd en vindt dit jaar voor de tweede keer plaats.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS

Functionele Modules. Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010. Copyright 2010, PRIDIS Functionele Modules Document versie: 1.0 Datum: Juni 2010 Copyright 2010, PRIDIS Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 1. INTRODUCTIE... 2 1.1 INDELING MODULES... 2 2. FLORIN BASIS (TEM)... 3 2.1 KOSTENRAPPORTEN...

Nadere informatie

Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center

Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center Blauwdruk van een Business Intelligence Competency Center Inleiding De inrichting van een BICC (Business Intelligence Competency Center) bestaat uit een viertal pijlers: Producten bestaat uit de diensten

Nadere informatie