Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement"

Transcriptie

1 Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met

2 KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Klantinteractie Research Centrum Opgesteld door Stichting Klantinteractie Research Centrum Nieuwegein, Februari 2015 Stichting KIRC 2

3 Sponsoren De Strategic Decisions Monitor is een niet-commercieel initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door sponsors. Onze dank gaat uit naar: Elite Sponsor: Hoofdsponsors: De Strategic Decisions Monitor is mede mogelijk gemaakt door Metier Academy Benelux B.V. Stichting KIRC 3

4 Voorwoord Dit rapport van de Strategic Decisions Monitor heeft als onderwerp kennismanagement. In trendrapporten over Klantinteractie is te lezen dat de juiste kennis en data, op het juiste moment in het service proces, de hoeksteen is van Goede Service. Hoe is het gesteld met 'Kennismanagement' in de Nederlandse contact centers? Om deze vragen te beantwoorden heeft de stichting Klantinteractie Research Centrum de Strategic Decisions Monitor ingezet. 55 klantinteractieprofessionals hebben dit keer deelgenomen. Doelstelling De doelstelling van dit initiatief is het genereren van relevante informatie ter ondersteuning van managementbeslissingen over interacties tussen (potentiële) klanten en organisaties. Deze informatie zal deels bestaan uit kengetallen en deels uit meningen en visies van managers en medewerkers over relevante onderwerpen en ontwikkelingen. Bij voldoende aantallen respondenten wordt tevens getracht eventuele verschillen tussen de meningen en visies van verschillende disciplines, zoals marketing, verkoop en services inzichtelijk te maken. Doelgroep De doelgroep van de rapportages van de Monitor is breed en omvat directies, marketing afdelingen, sales afdelingen, klantenservices en contact centers, en overige medewerkers en managers die zich vanuit hun functie bezig houden met klantcontact of het inrichten en aansturen daarvan. Voor de Monitor worden onder de doelgroep maandelijks online vragenlijsten afgenomen. Sponsoren De Strategic Decisions Monitor is een niet-commercieel initiatief dat mogelijk wordt gemaakt door sponsors. Onze dank gaat uit naar: Elite-sponsor Cendris Hoofdsponsors Ziggo, Teleperformance Namens de Strategic Decisions Monitor, Ivo Heijtel Nieuwegein, Februari 2015 M: Stichting KIRC 4

5 Response en onderzoeksverantwoording De Strategic Decisions Monitor is een maandelijks terugkerend online onderzoek onder klantinteractie management professionals. Maandelijks komen verschillende thema s aan de orde. De rapportage in het kader van het thema Kennismanagement is gebaseerd op de meningen van 55 professionals. Het onderzoek is afgenomen in februari Onderzoeksverantwoording De samenstelling van de steekproef wordt in dit rapport beschreven aan de hand van ondermeer de functies van de respondenten en de sectoren waarin zij werkzaam zijn. De uitkomsten van het onderzoek dienen geïnterpreteerd te worden conform de omvang en samenstelling van de steekproef. Anders gesteld, de uitkomsten zijn hooguit indicaties van de meningen en resultaten die in de diverse disciplines en sectoren in Nederland zullen gelden. Functies, sectoren en organisatie omvang van de respondenten Functies van respondenten Met betrekking tot functies van de respondenten: 13% een directiefunctie vervult 16% manager is van een klantenservice of contact center 20% actief is in marketing of sales Stichting KIRC 5

6 Sectoren De sectoren Overige dienstverlening (18%) en Telecommunicatie (16%) komen het meest voor. Consumenten en/of zakelijke markt 22% is actief op de consumentenmarkt, 18% op de zakelijke markt en 60% op beide. Organisatieomvang De organisaties zijn relatief groot: 0-50 werknemers: 24% werknemers: 14% >250 werknemers: 62% Grootte van het contact center Aantal werkplekken in het contact center (op basis van n=44 respondenten die dit hebben aangegeven)*: <30: 29% 30-80: 21% >80: 50% * respondenten die geen werkzaamheden uitvoeren voor een organisatie met een contact center, beantwoordden een selectie van de vragen. Stichting KIRC 6

7 Uitslagen onderzoek Uit de resultaten van de Strategic Decisions Monitor blijkt dat in slechts 43% van de organisaties een strategie is uitgewerkt voor kennismanagement (KM) ten behoeve van het contact center. Een onderdeel van zo een strategie is dat de klantinteractie medewerker wordt voorzien van kennis en informatie om hun klantcontacten goed af te kunnen handelen. Deze kennis en informatie helpt de medewerker om het juiste en volledige antwoord te geven aan de klanten die contact opnemen met de organisatie. De kennisondersteuning verschilt sterkt tussen de contact centers In nagenoeg alle contact centers wordt ondersteuning geboden in de vorm van kennis en informatie. Bij 11% daarvan gaat dit nog ouderwets middels geprinte of op de harde schijf opgeslagen documenten. Bij de rest is hiervoor een digitaal KM-systeem aanwezig. In 41% van de contact centers is de informatie in zo een systeem in platte tekst geschreven. Dit zijn grote hoeveelheden aan algemene leesteksten, waarmee meerdere klantvragen beantwoord kunnen worden. Om antwoord op één specifieke klantvraag te vinden, dient een medewerker wel eerst op zoek te gaan in deze leesteksten. Vooral tijdens telefonische contacten is dit niet wenselijk, want de klant staat tijdens het zoeken te wachten op het antwoord. Dit heeft een impact op de bereidheid onder de medewerkers om gebruik te maken van het KM-systeem. Informatie vaak niet vindbaar In 40% van de contact centers is de slechte vindbaarheid van de gewenste informatie de belangrijkste reden waardoor de medewerkers geen gebruik maken van het KM-systeem. Met name bij de medewerkers die alleen platte tekst krijgen aangeboden, komt dit argument relatief vaak voor. In de rest van de contact centers is te uitgebreid beschreven kennisitems (27%), onjuiste en onvolledige informatie (16%) en een traag functionerend kennismanagement systeem (16%) het belangrijkste argument. Om tegen te gaan dat de medewerkers het KM-systeem negeren, kan het helpen om de informatie in dialoogvorm te schrijven. Zoals in vragen en antwoorden. De medewerker hoeft dan in principe alleen de vraag van de klant terug te vinden in het systeem om het juiste antwoord te kunnen bieden naar de klant. In 40% van de contact centers wordt de informatie in dialoogvorm geboden en 11% daarvan biedt daarnaast ook nog informatie als platte tekst aan. In 27% van de contact centers maakt de medewerker ook gebruik van dezelfde content als de content in de online selfserviceomgeving voor klanten

8 Kennismanagement maakt iedereen gelukkiger Levert een gestructureerd KM-proces ook wat op voor de klant en het contact center? De panelleden vinden van wel! Vier op de vijf panelleden ziet een aantoonbare positieve invloed op de klanttevredenheid en het oplossingspercentage. Drie op de vijf ziet dezelfde positieve invloed op de Average Handling Time en Medewerkertevredenheid. Een gestructureerd KM-proces maakt de klanten, medewerkers en het management dus gelukkiger! Tenminste, pas wanneer de medewerker bereid zijn om zich aan het proces te houden. Hoe kan de contact center manager er nu voor zorgen dat medewerker gebruik gaan maken van het KM-systeem? Je moet medewerkers niet verplichten Slechts 18% van ons panel vindt dat het verplichten van het gebruik van KM-systeem in elk klantcontact de meest effectieve methode is om de First Time Fix te verhogen. Het stimuleren van de medewerkers blijkt effectiever, volgens de helft van de panelleden. De rest vindt dat de medewerker volledig vrij gelaten moet worden in zijn of haar keuze om gebruik te maken van de geboden informatie. Medewerkers zijn overigens maar matig tevreden over de aan hen geboden KM-systemen. Hun tevredenheid ligt zo rond de 6,5. De KM-systemen dragen dus bij aan hun algemene tevredenheid, maar er is veel ruimte voor verbetering. Stichting KIRC 8

9 Inrichting is belangrijker dan technologie In het aanschaffen van een KM-systeem wordt veel tijd en geld gestopt. Maar het inrichten en up to date houden, is belangrijk voor een succesvol KM-systeem. De onderstaande vijf redactieprocessen helpen om het KM-systeem goed te onderhouden, zodat de kennisitems up to date blijven. De onderstaande tabel geeft weer in hoeveel van de contact centers deze processen zijn ingericht. Afspraken over het HOE en WANNEER % CC maken van nieuwe kennisitems 80% met spoed aanpassen van de kennisitems obv urgentie 48% aanpassen van de kennisitems obv feedback van medewerkers 71% periodiek controleren van de juistheid van kennisitems 21% aanleveren en plaatsen van een nieuwsbericht voor medewerkers 36% weghalen van bestaande kennisitems 41% In 41% van de contact centers is de verantwoordelijkheid voor deze processen belegd bij kennismanagementspecialisten, die onderdeel zijn van een stafafdeling. Bij 32% ligt het beheer ergens in het contact center. Naast de redactieprocessen zijn er ook processen om te leren van het gebruik van de kennisbank en de organisatie op basis daarvan te verbeteren. Op basis van het gebruik van de kennisbank kan bijvoorbeeld achterhaald worden welke kennis het meest vaak wordt gebruikt door de klantinteractie medewerkers. Mogelijk dat op de website bepaalde informatie ontbreekt, waardoor de klanten contact gaan opnemen over dit onderwerp met het contact center. Wanneer de informatie op de website wordt aangepast, dan kan zichtbaar worden dat medewerkers bepaalde informatie uit het KM-systeem niet meer opzoeken. Zo zijn er meer processen die er toe leiden dat de organisatie verbeterd op basis van het gebruik van de kennisbank. De onderstaande tabel geeft weer in hoeveel van de contact centers deze processen zijn ingericht. Verbeterprocessen % CC Het meten van het gebruik van de kennisbank door de contact center medewerkers 66% Het rapporten over het gebruik van de kennisbank. 63% Het combineren van managementinformatie over de kennisbank met andere 32% bronnen en kanalen, zoals klantcontactredenen of selfservice gebruik door klanten Het analyseren van de kennisbank voor het vaststellen van verbeterpunten 60% Het doorvoeren en monitoren van verbeterpunten. 51% Het meten van het effect van verbeterpunten 20% Stichting KIRC 9

10 Resumerend Er is nog veel ontontgonnen terrein voor organisaties wat betreft kennismanagement ten behoeve van het contact center. De meerderheid kan alvast starten met het formuleren van een strategie voor kennismanagement. Hoewel nagenoeg alle contact centers kennisondersteuning bieden aan de klantinteractiemedewerkers, is dit in 70% van de contact centers voornaamlijk nog via platte teksten. Mede door die platte teksten laten de medewerkers het KM-systeem links liggen tijdens de afhandeling van hun klantcontacten, omdat de gewenste informatie volgens hen onvoldoende vindbaar is. Dit terwijl het KMsysteem juist positieve invloed heeft op KPI s van het contact center als klanttevredenheid en het oplossingspercentage. Om er voor te zorgen dat deze voordelen benut worden, is het belangrijk om de redactieprocessen goed in te richten. Zo wordt in vier op de vijf contact centers de informatie in het KM-systeem niet periodiek gecontroleerd of het allemaal nog wel juist is. In drie op de vijf is het risico sterk aanwezig dat verouderde kennisitems voor langere tijd in het KM-systeem blijven staan. Niet voor niks zijn de medewerkers matig tevreden over het KM-systeem. Stichting KIRC 10

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor September 2014 Quality Monitoring

Strategic Decisions Monitor September 2014 Quality Monitoring Strategic Decisions Monitor September 2014 Quality Monitoring In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor September 2014 Panelleden aan het woord

Strategic Decisions Monitor September 2014 Panelleden aan het woord Strategic Decisions Monitor September 2014 Panelleden aan het woord In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2)

Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Key Performance Indicators gericht op klantbelang (2) Om daadwerkelijk het klantbelang centraal te stellen, is het nodig dat financiële ondernemingen Key Performance Indicators (KPI s) gericht op het klantbelang

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit

Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit Samenvatting Nationaal Onderzoek Datakwaliteit Versie : Customer Information (Den Haag) Auteur : Ron Janssen Aantal pagina's : 12 Telefoon : +31 (0) 70 334 34 97 Bijlage(n) : Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

Essent klantcontact BtoC

Essent klantcontact BtoC Customer Delight Case 4 Enthousiaste klanten door excelleren in klantgerichtheid Jean-Pierre Thomassen Joost Fröhlich Essent klantcontact BtoC Hoe de afdelingen met klantcontact de resultaten van klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie