Partnercertificering Be Informed 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partnercertificering Be Informed 2013"

Transcriptie

1 Partnercertificering Be Informed Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted, using any means or in any form whatsoever, without the permission of Be Informed.

2 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Partnercertificeringen - tracks Implementatie & Support partner track Solution partner track Competence & Training partner track Niveaus Member 4 3 Scope 5 4 De visie van Be Informed op partnercertificering 6 5 Voordelen van partnercertificering 7 6 Eisen voor certificering als Implementatie & Support partner Kwalitatieve eisen Kwantitatieve eisen 9 7 Het certificeringsproces Aanmelding voor het partnerprogramma Autorisatie voor Be Informed Insight Partnership Agreement Opgave van huidige stand van zaken Gap-analyse Uit te voeren acties Afronding 12 8 Continuïteit 13 9 Fees 14 Page 2 of 14

3 1 Introductie Dit document beschrijft het certificeringsprogramma voor partners van Be Informed. Onderwerpen die achtereenvolgens in dit document worden behandeld zijn: Welke partnercertificeringen biedt Be Informed? Waarom hecht Be Informed eraan om gecertificeerde partners te hebben? Waarom zou ik me als partner van Be Informed laten certificeren? Aan welke eisen moet ik voldoen om gecertificeerd Be Informed partner te kunnen worden? Welke stappen moet ik volgen om gecertificeerd Be Informed partner te worden? Waaraan moet ik als gecertificeerd partner voldoen om mijn certificering te continueren? Wat zijn de kosten van een partnercertificering? De actuele versie van dit document is te raadplegen in de partnersectie van de Be Informed website, Page 3 of 14

4 2 Partnercertificeringen - tracks Het partnerprogramma kent drie soorten tracks waarvoor partners zich kunnen laten certificeren: - Implementatie & Support partner track; - Solution partner track - Competence & Training partner track. 2.1 Implementatie & Support partner track Een Be Informed Implementatie & Support partner is in staat om zelfstandig applicaties met het Be Informed business process platform en de Be Informed Solutions te realiseren, te implementeren en support te leveren. 2.2 Solution partner track Een Be Informed Solution partner ontwikkelt en levert standaardoplossingen op basis van het Be Informed business process platform. 2.3 Competence & Training partner track Een Be Informed Competence & Trainingpartner is door Be Informed geautoriseerd voor het geven van Be Informed trainingen. 2.4 Niveaus De partnercertificering voor een track kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Track Implementatie & Support partner Solution partner Competence & Training partner Be Informed Partner Programma tracks en niveaus Niveau Partner Gold partner Platinum partner Tabel 1: Tracks en niveaus Elk niveau heeft zijn eigen kenmerken die nader worden beschreven in de hoofdstukken 5 en Member Naast de partnerniveaus is er het Be Informed Member niveau. Het member niveau is bedoeld voor kleine bedrijven en ZZP-ers. Be Informed Members worden ingehuurd door partners en Be Informed om deel te nemen aan Be Informed implementaties. Page 4 of 14

5 3 Scope De scope van dit document is de Implementatie & Support partner track. Voor de Solution partner en de Compentence & Training partner tracks zijn separate documenten beschikbaar. Page 5 of 14

6 4 De visie van Be Informed op partnercertificering Be Informed is een internationaal opererende onafhankelijke softwareleverancier. Het Be Informed business process platform transformeert administratieve processen. Dankzij Be Informed s unieke semantische technologie en oplossingen worden bedrijfsapplicaties volledig modelgedreven, waardoor organisaties direct op nieuwe strategieën en regels kunnen inspelen. Klanten zetten het business process platform en de Solutions in voor het ondersteunen van hun primaire processen, processen die van levensbelang zijn voor de organisatie. De met het business process platform en Solutions ontwikkelde systemen zijn mission-critical. Wanneer deze niet (goed) functioneren levert dit grote problemen op voor de klant: het primaire proces functioneert niet goed of komt zelfs stil te liggen. Be Informed realiseert zicht dit ten volle. Kwaliteit van de opgeleverde software - zowel het platform als de ermee ontwikkelde applicaties staat bij Be Informed dan ook hoog op de agenda. Be Informed helpt klanten graag samen met geselecteerde partners. Wij selecteren partners op basis van kwaliteit; implementaties zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Dat is het uitgangspunt voor ons certificeringsprogramma. Partnercertificering biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit van onze partners te meten en te monitoren. Voor onze partners biedt de certificering de mogelijkheid zich te onderscheiden van andere marktpartijen. Page 6 of 14

7 5 Voordelen van partnercertificering Met een partnercertificaat voldoen onze partners aantoonbaar aan het hoge kwaliteitsniveau dat wij aan certificering hebben gesteld. Ook aan klanten van onze partners biedt dit de zekerheid dat men in staat is om Be Informed implementaties uit te voeren conform de richtlijnen en best practices die Be Informed voorschrijft en ondersteunt. Het certificeringsprogramma voor Implementatie & Support partners biedt verschillende niveaus, elk met zijn eigen waarborgen. Afhankelijk van het niveau van de certificering krijgt de Implementatie & Support partner inzage in de roadmap van het Be Informed business process platform. Ook ontvangt de partner prereleases en kunnen medewerkers van de partner voorafgaand aan nieuwe versies en/of releases van het platform worden getraind en gecertificeerd. Page 7 of 14

8 Een overzicht van de voordelen van diverse niveaus van certificering: Be Informed Implementatie & Support Partner programma Voordeel Partner Gold partner Platinum partner Toegang tot Be Informed Insight Licentie voor gebruik van de Be Informed Workplace in projecten Be Informed business process platform licentie voor intern gebruik 1 PE EE EE Toegang tot Be Informed Solutions voor intern gebruik Be Informed certified partner logo voor gebruik op de eigen website Certified Partner Gold Partner Platinum Partner Partnervermelding op Inzicht in de Be Informed product roadmap Whatsnew-sessies op locatie bij de partner (in NL) Eenmaal per jaar Q&A-sessie met Be Informed principal Productarchitect Tweemaal per jaar Q&A-sessie met Be Informed principal Productarchitect Mogelijkheid om met een stand deel te nemen aan de Be Informed Experience dagen. Next Business Day support Phone support (supportdesk) Toegang tot Betaversie van nieuwe productreleases 2 On-the-job learning voor partnermedewerkers door deelname aan Be Informed projecten (indien beschikbaar) Training voorafgaand aan release van nieuwe productversie Korting op trainingskosten 10% 20% 30% Tabel 2: Voordelen 1 PE = Personal Edition, EE = Enterprise Edition 2 Vereist een Software Evaluation Agreement (SEA) Page 8 of 14

9 6 Eisen voor certificering als Implementatie & Support partner De eisen voor certificering als Implementatie & Support partner zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. 6.1 Kwalitatieve eisen De kwalitatieve eisen gaan in op de verschillende rollen binnen de partnerorganisatie. De partner dient te beschikken over eigen medewerkers (geen inhuur) die door de Be Informed Academy gecertificeerd zijn voor de rol die ze in Be Informed implementaties vervullen. Afhankelijk van het niveau van de certificering zullen meer of minder rollen gevraagd worden. 6.2 Kwantitatieve eisen De kwantitatieve eisen worden voorgeschreven door het niveau van de certificering. Per niveau gelden eisen voor het aantal gecertificeerde medewerkers per rol waarover de partnerorganisatie beschikt. Daarnaast gelden eisen m.b.t. de ervaring van de gecertificeerde medewerkers alsook voor het aantal uitgevoerde Be Informed implementaties. Trainingen vanaf 2011 komen in aanmerking voor de partnercertificering. Page 9 of 14

10 Be Informed Implementatie & Support Partner programma Rol Ervaring Partner Aantal gecertificeerde medewerkers Gold partner Platinum partner Be Informed Projectmanager > 1 jr Be Informed Business Consultant > 1 jr Be Informed Architect > 1 jr Be Informed Specialist > 3 mnd Be Informed Specialist senior > 1 jr Be Informed Support Engineer > 3 mnd Be Informed Test Coördinator > 3 mnd Be Informed Test Engineer > 3 mnd Be Informed Competence Manager (of equivalent) 1 - Be Informed Competence Center (organizational unit) - - Aantal onafhankelijk uitgevoerde implementaties Tabel 3: Eisen 1 De Be Informed Competence Manager is het aanspreekpunt voor Be Informed binnen de partnerorganisatie Page 10 of 14

11 7 Het certificeringsproces De volgende stappen worden doorlopen gedurende het certificeringsproces voor Implementatie & Support partner. 7.1 Aanmelding voor het partnerprogramma De aanmelding voor het partnerprogramma verloopt via de salesmanager van Be Informed of de partnersectie op de Be Informed website. 7.2 Autorisatie voor Be Informed Insight Na positieve beoordeling van de aanmelding wordt voor de toekomstige partner een account op Be Informed Insight aangemaakt. Via Insight kan de applicatie voor het partnerprogramma worden gestart, waarin een dossier voor de partner is aangemaakt. Dit dossier is inzichtelijk voor de partner en Be Informed. 7.3 Partnership Agreement In de partnership agreement worden de afspraken tussen Be Informed en de partner vastgelegd. Naast de intentie tot het voldoen aan de eisen voor het gekozen certificeringsniveau worden eventuele overige afspraken met betrekking tot marktverdeling, governance, fees, internal licenses, etc. hierin vastgelegd. De partnership agreement wordt door beide partijen ondertekend en toegevoegd aan het partnerdossier. 7.4 Opgave van huidige stand van zaken De partner verstrekt een overzicht van de aantallen gecertificeerde Be Informed rollen in de partnerorganisatie met de aanwezige ervaring. Tevens wordt een overzicht van de zelfstandig uitgevoerde Be Informed implementaties verstrekt. Dit overzicht wordt toegevoegd aan het partnerdossier. 7.5 Gap-analyse Be Informed voert op basis van de door de partner verstrekte informatie een gapanalyse uit om te bepalen welke acties nodig zijn om het gewenste niveau van certificering te kunnen realiseren. 7.6 Uit te voeren acties Op basis van de gap-analyse wordt een plan opgesteld met daarin de uit te voeren acties en planning om te komen tot het gewenste niveau van certificering. Dit plan wordt toegevoegd aan het dossier van de partner. Bewaking van de status en de voortgang vindt ook plaats via het dossier. Page 11 of 14

12 7.7 Afronding Het partnerprogramma wordt formeel gestart. De voordelen waarvoor de partner volgens het overzicht in hoofdstuk 5 in aanmerking komt worden beschikbaar gesteld of ingeregeld. Het partnercertificaat wordt officieel aan de partner uitgereikt en de partnervermelding wordt opgenomen op de website van Be Informed. Page 12 of 14

13 8 Continuïteit De producten en diensten van Be Informed ontwikkelen zich continu. Voor het waarborgen van de kwaliteit en dus de waarde van de partnercertificering is het noodzakelijk dat de medewerkers van de partners regelmatig worden bijgeschoold en gecertificeerd. Ook natuurlijk verloop en interne doorstroming bij de partners kan van invloed zijn op de certificering. Om deze redenen is aan het partnercertificaat een geldigheidsduur verbonden (1 jaar). Tegen het einde van de geldigheidsduur van het certificaat wordt geëvalueerd welke acties eventueel nodig zijn voor het verlengen van de certificering (bijvoorbeeld bijscholing, opleiden van extra medewerkers). Page 13 of 14

14 9 Fees Aan de Be Informed partnercertificering zijn kosten verbonden. Afhankelijk van het niveau van certificering gelden de volgende fees. Be Informed Implementatie & Support Partner Program Fee structure Niveau Fee (jaarlijks) Stand op Be Informed Experience dag Member - - Partner Gold Partner Platinum partner Tabel 4: Fees De te volgen opleidingen om te komen tot het gewenste niveau van certificering zullen verschillen per partner. Deze kosten zijn derhalve niet opgenomen in dit overzicht. Page 14 of 14