EXIN Agile Scrum Foundation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXIN Agile Scrum Foundation"

Transcriptie

1 Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014

2 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorbeeldexamen 5 Antwoordindicatie 11 Evaluatie 21 3

4 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation. Dit voorbeeldexamen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Het echte examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 20. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 13 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 30 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! 4

5 Voorbeeldexamen 1 van 20 Het senior management wil op regelmatige basis audits houden om te zien of het team de praktijken en principes van Scrum volgt. Wie is er in de beste positie om die audit te houden? A. Product Owner B. Scrum Master C. Team D. Testers 2 van 20 Het Scrum-team leek het een goede methode om een duidelijke checklist op te stellen met items die voltooid moeten zijn voordat een story als voltooid (completed) kan worden beschouwd. Welk artefact gebruiken ze daar waarschijnlijk voor? A. Burndown-grafiek B. Definition of done C. Product Backlog D. Sprint Backlog 3 van 20 Er is zojuist een Sprint afgerond en die was rampzalig. Geen enkele van de geplande story's was voltooid en de review moest worden geannuleerd. Het senior management wil hier iemand verantwoordelijk voor stellen. Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het slagen of falen van een Scrum-team? A. Product Owner B. Scrum Master C. Senior management D. Team 5

6 4 van 20 Een lid van een Scrum-team denkt dat een senior technisch architect uit een ander team waardevolle inzichten en feedback kan leveren over het product. Wat is de beste manier om deze feedback te krijgen? A. Daily Scrum B. Sprint Planning C. Sprint Retrospective D. Sprint Review 5 van 20 Aan het einde van elke werkdag zetten de teamleden het resterende aantal uren voor de taken op een whiteboard. De Scrum Master telt ze op en zet ze uit in een grafiek. Hoe heet deze grafiek? A. Burndown-grafiek B. Burnup-grafiek C. Niko-Niko-grafiek D. Parking lot-diagram 6 van 20 Hoe lang mag een Scrum-team van vijf mensen erover doen om de Spint Planning voor een Sprint van drie weken gereed te hebben? A. Een tot drie uur B. Drie tot zes uur C. Zes tot twaalf uur D. Vijftien uur 7 van 20 Een Scrum-team is zich ervan bewust dat het mogelijk een component waarop een ander Scrum-team zit te wachten, laat aanlevert. Wat is de beste manier om dit probleem te bespreken en een oplossing te zoeken? A. Een dagelijkse Scrum van een van de teams B. Scrum-of-Scrum C. Sprint Review D. Sprint Retrospective 6

7 8 van 20 Een team bevindt zich in de overgang naar Scrum. Ze hebben al een rol genaamd Projectcoördinator, die interactie faciliteert, hindernissen wegneemt en optreedt als procescoach voor het team. Hoe wordt deze rol genoemd na de overgang? A. Projectcoördinator B. Projectmanager C. Scrum Master D. Scrum-projectmanager 9 van 20 Bij het bekijken van een burndown-staafdiagram valt het een nieuw aangestelde Scrum Master op dat de onderkant van de staaf zich boven de horizontale as bevindt tussen iteraties drie en vier. Wat kan daaruit worden geconcludeerd? A. Het team heeft minder dan het toegewezen aantal story's voltooid in iteratie drie. B. Het team heeft meer dan het toegewezen aantal story's voltooid in iteratie drie. C. In iteratie drie is werk toegevoegd aan het project. D. In iteratie drie is werk verwijderd uit het project. 10 van 20 Wat is een bewering van het Agile-manifest? A. Contractonderhandelingen boven samenwerking met de klant. B. Het volgen van een plan boven ingaan op veranderingen. C. Processen en hulpmiddelen boven mensen en interactie. D. Werkende software boven allesomvattende documentatie. 11 van 20 Wat is de beste manier om de communicatie in een verspreid Scrum-team te verbeteren? A. Het benoemen van een contactpunt voor communicatie met alle locaties B. Het verplaatsen van het hele team voor een Release Planning-bijeenkomst C. Het bepalen van een duidelijke audittrail voor alle communicatie rondom het project D. Het introduceren van aanvullende formulieren binnen het project om het overzicht te behouden 7

8 12 van 20 Een persoon werkt aan de code en een ander observeert en becommentarieert, en zo nu en dan draaien ze de rollen om. Welke methode wordt hier toegepast? A. Codereview B. Continuous integration C. Pair programming D. Test-driven development 13 van 20 Welk team kan volgens de Agile-principes de beste vereisten, architecturen en ontwerpen opstellen? A. Co-located B. Experienced C. Self-organized D. Well trained 14 van 20 Waar staat de letter W voor in het MoSCoW-prioriteringsframework? A. Whether B. Wish C. Won't D. Would 15 van 20 Wat is de beste manier om in een projectcode te herstructureren? A. Doorlopend en zo vroeg mogelijk B. Tijdens hardening-iteraties C. Tijdens de laatste iteratie D. Wanneer de Product Owner het inplant 8

9 16 van 20 Welke van de onderstaande is een gewenst kenmerk van information radiators? A. Actueel B. Gedetailleerd C. Beschikbaar op basis van 'need to know' D. Stabiel 17 van 20 Hoeveel werk moet het team verrichten aan een specifieke story? A. De hoeveelheid die is bepaald door de definition of done B. Ontwerpen en ontwikkelen C. Ontwerpen, ontwikkelen en testen D. Ontwerpen, ontwikkelen, testen en documenteren 18 van 20 In de afgelopen acht Sprints heeft het team 85 story-punten aan werk voltooid. Het team moet nu gaan werken aan een nieuw project dat naar schatting uit 64 storypunten bestaat. Hoeveel Sprints zijn er nodig om dit nieuwe project te voltooien? A. Vijf B. Zeven C. Acht D. Tien 19 van 20 Een story wordt geschat op vijf story-punten. Waar staat dit aantal voor? A. Het aantal uren dat nodig is om de story te voltooien B. Het aantal mandagen dat nodig is om de story te voltooien C. Het aantal manuren dat nodig is om de story te voltooien D. De relatieve omvang van de story ten opzichte van andere 9

10 20 van 20 Een Product Owner wil dat een story in twee dagen wordt voltooid. Het teamlid dat eraan werkt, denkt dat het vijf dagen in beslag zal nemen. De Scrum Master vindt dat er drie dagen nodig zijn. Een inhoudelijk expert die in het verleden aan vergelijkbare story's heeft gewerkt, denkt dat het maximaal een dag werk is. Wiens schatting moet er voor de planning worden gebruikt? A. Product Owner B. Scrum Master C. Inhoudelijk expert D. Teamlid 10

11 Antwoordindicatie 1 van 20 Het senior management wil op regelmatige basis audits houden om te zien of het team de praktijken en principes van Scrum volgt. Wie is er in de beste positie om die audit te houden? A. Product Owner B. Scrum Master C. Team D. Testers B. Juist. Een van de verantwoordelijkheden van de Scrum Master is om op te treden als procescoach voor het team en ervoor te zorgen dat ze de juiste methoden hanteren. 2 van 20 Het Scrum-team leek het een goede methode om een duidelijke checklist op te stellen met items die voltooid moeten zijn voordat een story als voltooid (completed) kan worden beschouwd. Welk artefact gebruiken ze daar waarschijnlijk voor? A. Burndown-grafiek B. Definition of done C. Product Backlog D. Sprint Backlog B. Juist. De Definition of done is een heldere en goed gedocumenteerde definitie van items die moeten zijn gedaan voordat een story (of iteratie, of project) is voltooid 11

12 3 van 20 Er is zojuist een Sprint afgerond en die was rampzalig. Geen enkele van de geplande story's was voltooid en de review moest worden geannuleerd. Het senior management wil hier iemand verantwoordelijk voor stellen. Wie draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het slagen of falen van een Scrum-team? A. Product Owner B. Scrum Master C. Senior management D. Team D. Het is het team dat in zijn geheel verantwoordelijk is voor het slagen of falen van een project in Scrum. 4 van 20 Een lid van een Scrum-team denkt dat een senior technisch architect uit een ander team waardevolle inzichten en feedback kan leveren over het product. Wat is de beste manier om deze feedback te krijgen? A. Daily Scrum B. Sprint Planning C. Sprint Retrospective D. Sprint Review D. Juist. De Sprint Review is een werkende demo van het product in ontwikkeling en is het beste middel om externe stakeholders te betrekken en hun mening te laten geven. 12

13 5 van 20 Aan het einde van elke werkdag zetten de teamleden het resterende aantal uren voor de taken op een whiteboard. De Scrum Master telt ze op en zet ze uit in een grafiek. Hoe heet deze grafiek? A. Burndown-grafiek B. Burnup-grafiek C. Niko-Niko-grafiek D. Parking lot-diagram A. Juist. Een burndown-grafiek geeft een dagelijks overzicht van de resterende hoeveelheid werk in een iteratie. 6 van 20 Hoe lang mag een Scrum-team van vijf mensen erover doen om de Spint Planning voor een Sprint van drie weken gereed te hebben? A. Een tot drie uur B. Drie tot zes uur C. Zes tot twaalf uur D. Vijftien uur B. Juist. Sprint Planning duurt het liefst niet meer dan een tot twee uur per week Sprint-duur. 13

14 7 van 20 Een Scrum-team is zich ervan bewust dat het mogelijk een component waarop een ander Scrum-team zit te wachten, laat aanlevert. Wat is de beste manier om dit probleem te bespreken en een oplossing te zoeken? A. Een dagelijkse Scrum van een van de teams B. Scrum-of-Scrum C. Sprint Review D. Sprint Retrospective B. Juist. De Scrum-of-Scrum is een coördinatiebijeenkomst waar afhankelijkheden en problemen kunnen worden besproken. 8 van 20 Een team bevindt zich in de overgang naar Scrum. Ze hebben al een rol genaamd Projectcoördinator, die interactie faciliteert, hindernissen wegneemt en optreedt als procescoach voor het team. Hoe wordt deze rol genoemd na de overgang? A. Projectcoördinator B. Projectmanager C. Scrum Master D. Scrum-projectmanager C. Juist. Het is belangrijk om het karakter van de rollen te behouden voor maximaal voordeel. Er is een reden waarom de verschillende rollen een bepaalde naam hebben, en die kunnen het beste zo worden gelaten. 14

15 9 van 20 Bij het bekijken van een burndown-staafdiagram valt het een nieuw aangestelde Scrum Master op dat de onderkant van de staaf zich boven de horizontale as bevindt tussen iteraties drie en vier. Wat kan daaruit worden geconcludeerd? A. Het team heeft minder dan het toegewezen aantal story's voltooid in iteratie drie. B. Het team heeft meer dan het toegewezen aantal story's voltooid in iteratie drie. C. In iteratie drie is werk toegevoegd aan het project. D. In iteratie drie is werk verwijderd uit het project. D. Juist. In een burndown-staafdiagram op releaseniveau kan het feit dat werk wordt verwijderd uit de scope worden aangegeven door de onderkant van de staaf omhoog te verplaatsen. 10 van 20 Wat is een bewering van het Agile-manifest? A. Contractonderhandelingen boven samenwerking met de klant. B. Het volgen van een plan boven ingaan op veranderingen. C. Processen en hulpmiddelen boven mensen en interactie. D. Werkende software boven allesomvattende documentatie. D. Juist. Een bewering van het Agile-manifest is dat er meer waarde wordt gehecht aan werkende software dan aan allesomvattende documentatie. 15

16 11 van 20 Wat is de beste manier om de communicatie in een verspreid Scrum-team te verbeteren? A. Het benoemen van een contactpunt voor communicatie met alle locaties B. Het verplaatsen van het hele team voor een Release Planning-bijeenkomst C. Het bepalen van een duidelijke audittrail voor alle communicatie rondom het project D. Het introduceren van aanvullende formulieren binnen het project om het overzicht te behouden B. Juist. Een teambijeenkomst voor de Release Planning is het waardevolst. Het geeft de teamleden de kans elkaar te leren kennen, een teamgevoel op te bouwen, en biedt de gelegenheid om vooraf verwachtingen en requirements te verduidelijken. 12 van 20 Een persoon werkt aan de code en een ander observeert en becommentarieert, en zo nu en dan draaien ze de rollen om. Welke methode wordt hier toegepast? A. Codereview B. Continuous integration C. Pair programming D. Test-driven development C. Juist. Pair programming is de methode waarbij twee ontwikkelaars samenwerken op een terminal: de een als de bestuurder (driver) en de ander als navigator. 16

17 13 van 20 Welk team kan volgens de Agile-principes de beste vereisten, architecturen en ontwerpen opstellen? A. Co-located B. Experienced C. Self-organized D. Well trained C. Juist. De beste architecturen, vereisten en ontwerpen zijn afkomstig van selforganized teams. 14 van 20 Waar staat de letter W voor in het MoSCoW-prioriteringsframework? A. Whether B. Wish C. Won't D. Would C. Juist. MoSCoW: Must, Should, Could en Won't. 15 van 20 Wat is de beste manier om in een projectcode te herstructureren? A. Doorlopend en zo vroeg mogelijk B. Tijdens hardening-iteraties C. Tijdens de laatste iteratie D. Wanneer de Product Owner het inplant A. Juist. Doorlopende herstructurering (Continuous refactoring), ofwel altijd code herstructureren wanneer die wordt gewijzigd, is de beste methode. 17

18 16 van 20 Welke van de onderstaande is een gewenst kenmerk van information radiators? A. Actueel B. Gedetailleerd C. Beschikbaar op basis van 'need to know' D. Stabiel A. Juist. Een information radiator moet actueel zijn (volledig up to date). De andere zijn geen gewenste kenmerken. 17 van 20 Hoeveel werk moet het team verrichten aan een specifieke story? A. De hoeveelheid die is bepaald door de definition of done B. Ontwerpen en ontwikkelen C. Ontwerpen, ontwikkelen en testen D. Ontwerpen, ontwikkelen, testen en documenteren A. Juist. Het doel van een team en de basis van de planning is het voltooien van een story aan de hand de definition of done. 18

19 18 van 20 In de afgelopen acht Sprints heeft het team 85 story-punten aan werk voltooid. Het team moet nu gaan werken aan een nieuw project dat naar schatting uit 64 storypunten bestaat. Hoeveel Sprints zijn er nodig om dit nieuwe project te voltooien? A. Vijf B. Zeven C. Acht D. Tien B. Juist. De snelheid (velocity) van het team is 85/8. Het aantal Sprints dat nodig is om het project te voltooien is 64/velocity, dus dat is iets meer dan 6. Zeven is dus het beste antwoord. 19 van 20 Een story wordt geschat op vijf story-punten. Waar staat dit aantal voor? A. Het aantal uren dat nodig is om de story te voltooien B. Het aantal mandagen dat nodig is om de story te voltooien C. Het aantal manuren dat nodig is om de story te voltooien D. De relatieve omvang van de story ten opzichte van andere D. Juist. Het gebruik van story-punten is een analogische schattingstechniek waarbij wordt gekeken naar relatieve omvang. 19

20 20 van 20 Een Product Owner wil dat een story in twee dagen wordt voltooid. Het teamlid dat eraan werkt, denkt dat het vijf dagen in beslag zal nemen. De Scrum Master vindt dat er drie dagen nodig zijn. Een inhoudelijk expert die in het verleden aan vergelijkbare story's heeft gewerkt, denkt dat het maximaal een dag werk is. Wiens schatting moet er voor de planning worden gebruikt? A. Product Owner B. Scrum Master C. Inhoudelijk expert D. Teamlid D. Juist. Uiteindelijk telt alleen de schatting van het teamlid dat aan de story werkt. 20

21 Evaluatie De juiste antwoorden op de vragen in dit voorbeeldexamen staan in onderstaande tabel. nummer antwoord punten 1 B 1 2 B 1 3 D 1 4 D 1 5 A 1 6 B 1 7 B 1 8 C 1 9 D 1 10 D 1 11 B 1 12 C 1 13 C 1 14 C 1 15 A 1 16 A 1 17 A 1 18 B 1 19 D 1 20 D 1 21

22 Contact EXIN

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen 0777483 Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering

Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Whitepaper Process Driven Requirements Engineering Introductie Veel projecten worstelen met het vaststellen van de probleemstelling en oplossing die daar het beste bij past. Projecten leveren wel goed

Nadere informatie

Whitepaper DevOps. Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman

Whitepaper DevOps. Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman Whitepaper DevOps Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie