Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?"

Transcriptie

1 Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management aanpak daar het best bij past. Veel bedrijven die traditioneel met Oracle Developer en Designer ontwikkelen, maken gebruik van CDM, en dan vooral CDM Classic. CDM staat voor Oracle s Customer Development Method. Deze bestaat in 2 smaken, Classic en Fast Track. De Classic methode is in feite een waterval methode, terwijl CDM Fast Track een iteratieve methode is, gebaseerd op DSDM. CDM Fast Track wordt in Nederland vrij weinig ingezet, de meeste bedrijven gebruiken CDM Classic. Is er een reden om voor een andere project aanpak te kiezen als u met JDeveloper aan de slag gaat? Veranderingen Switchen van Oracle Client Server naar JDeveloper betekent niet alleen Object Georiënteerd werken, maar in veel gevallen vooral ook het realiseren van extern beschikbare applicaties. Klanten en leveranciers werken direct met úw software. De kwaliteit van deze software heeft dus direct impact op uw concurrentie positie. Hierdoor wordt snel reageren op marktveranderingen en concurrentie veel belangrijker. Dit betekent dat een ontwikkelmethodiek nodig is waarmee snel ingespeeld kan worden op veranderende wensen van de markt en van gebruikers. Aangezien de markt continu verandert zullen de eisen aan van uw applicatie ook continu veranderen. De complexiteit van nieuwe applicaties is groter dan van traditionele client server applicaties. Java applicaties bestaan uit meer lagen, meer servers, meer frameworks, meer interfaces en meer programmeertalen zoals XML, HTML en Javascript. De volgende stap, applicatie integratie, binnen uw bedrijf maar ook met externe partijen, op basis van open standaarden zoals web services, SOA en BPEL, brengt ook een hoop extra complexiteit met zich mee. Behalve complexiteit ook onzekerheid: hoe zetten we deze technologie zo goed mogelijk in, wat willen we precies bereiken, hoe bereiken we onze doelen het beste? Door onervarenheid van de business met de nieuwe mogelijkheden zal het moeilijker zijn precies te specificeren wat gewenst is. Het gebruik van nieuwe technologie is een leerproces, zowel voor de business als voor de IT afdeling. De beste manier om te leren is proberen, met Proof-of-Concept trajecten, prototypes maar vooral ook met life applicaties waarbij geleerd kan worden van de ervaringen van gebruikers. Product development of product manufacturing? Een veelgehoorde opmerking over de IT is dat het een onvolwassen industrie is omdat het projecten niet, zoals in andere industrieën, goed voorspelbaar kan afleveren. Hierbij wordt dan vaak de vergelijking getrokken met het bouwen van bruggen, gebouwen, auto s of vliegtuigen. De realisatie van producten bestaat uit 2 fasen, product development en product construction. Ontwerp en bouw dus. In de IT wordt deze tweedeling ook gemaakt, waarbij Requirements Analyse, Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp tot product development behoren en Realisatie en Implementatie tot product construction. Het coderen van een applicatie is dan dus vergelijkbaar met de constructie van een brug of het in elkaar zetten van een auto op de lopende band, waarvoor een gedetailleerde planning gemaakt moet worden. Maar is dit eigenlijk wel een goede vergelijking? Tijdens de ontwerpfase van een auto of een vliegtuig wordt niet alleen een functioneel en technisch ontwerp gemaakt. Er worden ook meerdere prototypen gemaakt, zowel virtueel, in CAD programma s, als reëel, echt testbare prototypen. Het ontwerp wordt zo meerdere malen getest. Dit leidt tot aanpassingen in het ontwerp en tot verbeterde prototypen. Voor bruggen en gebouwen geldt feitelijk hetzelfde, met software wordt het ontwerp tot in de details gesimuleerd en getest, waarbij het ontwerp in verschillende iteraties verbeterd wordt. Dit is een groot verschil met de IT. Hier worden FO en TO meestal niet getest. Een groep van senior engineers en architecten beoordeelt het ontwerp, hun mening en ervaring bepaalt of aan de constructie fase begonnen kan worden. Echt getest is het ontwerp niet. En uitgewerkt tot op detail niveau is het dus zeker niet. Dit betekent dat het opleveren van een detail planning voor de constructie ook niet mogelijk is. In een dergelijke planning zit een veel grotere onzekerheid dan in een planning gebaseerd op geteste prototypen. Uitgaande van het feit dat een ontwerpfase, net zoals in andere industrieën, een getest ontwerp moet opleveren betekent dit voor de software industrie dat een product tijdens de ontwerpfase ook geïmplementeerd moet worden. Dit maakt het mogelijk om het resultaat te beoordelen cq. te testen en zo te leren wat er aangepast moet worden in het ontwerp om tot het juiste eindresultaat te komen. Het grote verschil tussen een ontwerp fase en een constructie fase is dat de ontwerpfase een leerproces is, terwijl de constructie fase het zo nauwkeurig mogelijk repliceren van een eerder bedacht ontwerp is. Tijdens een ontwerpproces moet kennis gegenereerd worden over hoe het product er precies uit moet zien om te voldoen aan de vraag. Een ander kenmerk van een leerproces is dat je fouten maakt. Dit is niet erg, van fouten leer je ten slotte het meest. Maar fouten kun je niet voorspellen, anders zou je ze namelijk niet maken. Niet alles in een ontwerp fase laat zich dus plannen. Product development moet op een andere manier gepland worden dan product construction. Bij product construction kun je exact alle stappen, handelingen, tijdsduur en afhankelijkheden bepalen, terwijl dit bij product development lang niet zo duidelijk is. Product development vraagt dus eerder om een empirische aanpak dan een planmatige aanpak. Dit betekent dat plannen regelmatig worden bijgewerkt op basis van behaalde resultaten. Dit vraagt om een aanpak waarbij regelmatig resultaten opgeleverd worden die getest kunnen worden, dat er gelegenheid is om van deze resultaten te leren en het geleerde toe te passen binnen het project. Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 1

2 Een project aanpak kiezen De methodologie keuze is niet het probleem. Het probleem bij de meeste projecten is dat de keuze niet correct of volledig gehanteerd wordt. Dit is een veelgehoorde opmerking als je over een nieuwe methode begint. Dit is gedeeltelijk waar, veel projecten lopen inderdaad mis omdat een methode niet goed gebruikt wordt. Maar ook omdat het project en de toegepaste methode niet dezelfde doelen hebben. De doelen van bekende methode variëren sterk: RUP (risico s elimineren), Waterval (requirements volledig kennen), Prince2 (focus op inzicht voortgang), CMMi (hoewel geen methode an sich: herhaalbaarheid en verbetering) Het klopt dat een project aanpak correct gebruikt moet worden om het beoogde effect te bereiken. Echter, een goed gebruikte waterval aanpak zal niet hetzelfde effect hebben als een goed toegepaste DSDM aanpak. The New New Development Game De software industrie is niet de enige omgeving waar het belangrijk is om snel in te spelen op veranderingen in de markt, en waar de complexiteit zo hoog is dat niet alles zich van te voren tot in de details laat plannen. In de jaren tachtig is er een onderzoek gedaan naar bedrijven die succesvol producten ontwikkelden en effectief inspeelden op snel veranderde concurrentie omstandigheden. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in The New New Development Game. Volgens dit artikel maken succesvolle bedrijven onder andere gebruik van self organizing teams, die in korte cycli producten opleverden. Deze manier van werken werd vergeleken met de Scrum uit de rugby wereld. Hier werkt een team samen om in korte perioden steeds een aantal stappen vooruit te komen. Dit in sterk contrast met de traditionele manier van werken van veel andere bedrijven, waar gewerkt werd alsof het een estafette race was. Iedereen deed zijn ding en gaf het dan door aan de volgende. Deze manier van werken heeft een negatief effect op de time to market, en maakt het dus moeilijk op snel concurrerende producten te leveren. Scrum Scrum is een Agile software developement proces dat een antwoord probeert te geven op bovenstaande uitdagingen: hoe kun je product development zo goed mogelijk plannen; hoe zorg je voor een maximaal leer effect; hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk kunt reageren op continu veranderende business doelen? Scrum is midden jaren 90 ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Na afzonderlijk een vergelijkbare methodiek te hebben ontwikkeld, hebben ze samen Scrum geformaliseerd en de aanpak gepresenteerd tijdens de OOPSLA in Sindsdien is Scrum door duizenden bedrijven voor een groot aantal projecten en producten toegepast. Het wordt voor alle soorten software development gebruikt, van telecom tot healthcare, door bedrijven als Google, Yahoo, Nokia en Philips. Bij Scrum draait alles om korte iteraties, meestal van een maand. Het is de bedoeling dat iedere iteratie (in Scrum termen een Sprint) resulteert in werkende software die ook écht af is: niet alleen gecodeerd, maar ook getest en gedocumenteerd zodat het feitelijk direct in productie genomen kan worden. Wat tijdens een Sprint wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de Product Owner. Deze persoon zorgt ervoor dat er altijd een op prioriteit gesorteerde lijst met requirements is. Requirements worden in Scrum User Stories genoemd en de prioriteiten lijst de Product Backlog. De product backlog bepaalt wat er tijdens een sprint gerealiseerd wordt. Zo staat de product owner dus echt aan het stuur van een project. Iedere sprint kan de product owner opnieuw bepalen waar de prioriteiten liggen, en dus reageren op veranderingen in de markt. Echt belangrijke eisen kunnen aan het eind van een sprint al resulteren in werkende software, een korte time to market dus. Aan het begin van een sprint bepaalt het ontwikkelteam welke user stories ze kunnen realiseren. Het hele team is verantwoordelijk voor het schatten van de activiteiten. Dit schatten wordt dus gedaan door de mensen die de activiteiten ook gaan uitvoeren: zij die de meeste kennis hebben van wat er gedaan moet worden. Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk zichtbaar op een Taskboard, en bepalen de teamleden onderling zelf welke taken op een bepaald moment uitgevoerd moeten worden, en wie dit doet. De product owner mag tijdens een sprint geen prioriteiten wijzigen of requirements toevoegen. Wijzigingen moeten wachten op de volgende Sprint Planning. Dit garandeert de stabiliteit die nodig is om te zien of schattingen ook kloppen en waargemaakt worden. Hierdoor is het mogelijk om de productiviteit van Rollen, Meetings, Documenten Scrum kent 3 rollen: - Product Owner - Team lid - Scrum Master Scrum kent 4 bijeenkomsten: - Sprint Planning - Sprint Review - Sprint Retrospective - Daily Scrum Meeting Scrum kent 4 documenten: - Product Backlog - Sprint Backlog - Taskboard - Burndown Chart. een team te bepalen tijdens een sprint en dit te gebruiken als leereffect voor de volgende sprint planning. Een sprint heeft altijd dezelfde doorlooptijd. Taken en user stories die niet af zijn worden teruggeplaatst op de product backlog en worden -afhankelijk van hun prioriteit- eventueel in de volgende sprint geïmplementeerd. Dat een sprint productie-klare software oplevert, betekent niet dat er na iedere sprint een release is. De product owner bepaalt wanneer er gereleased wordt. Dit kan na iedere sprint zijn, maar ook na een aantal sprints omdat dan pas een complete set van functionaliteit af is. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedere sprint werkende software oplevert. Problemen kunnen zo niet naar achter geschoven worden, en de productiviteit die gemeten wordt per sprint is ook realistisch. Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 2

3 Scrum is eenvoudig van opzet, in tegenstelling tot veel andere project management methodieken kent het slechts een klein aantal rollen, meetings en documenten. Zie kader. Rollen Zoals al eerder aangegeven stuurt de product owner feitelijk het project. Hij vertaalt business doelen naar user stories, en zorgt dat er altijd een up-to-date product backlog is. Het Team is een cross-functional ontwikkel team dat zorg draagt voor planning, ontwerp, implementatie, testen en documentatie. Een Scrum team bestaat bij voorkeur uit 5 tot 9 mensen, die gezamenlijk alle taken kunnen uitvoeren die nodig zijn om functionaliteit op te leveren die ook echt af is. Voor de efficiëntie van het project is het zinvol indien teamleden meerdere rollen kunnen vervullen. Dus niet alleen architect, programmeur, of tester, maar zowel architect als programmeur, als tester. Natuurlijk is het zo dat iemand meer architect dan tester zal zijn, maar het is goed als iedereen kan bijspringen als ergens extra mensen nodig zijn. Taken worden niet uitgedeeld aan team leden, maar worden door de teamleden zelf opgepakt. Goede communicatie is essentieel voor het succes van een project. Om deze reden zit een Scrum team bij voorkeur op 1 kamer en zijn alle status documenten (Taskboard, Burndown Chart en Sprint Backlog) voor iedereen duidelijk zichtbaar. De Scrum Master zorgt ervoor dat het Scrum proces effectief verloopt. Dit doet hij door coachen van product owner en team. Meetings Iedere Sprint begint met een Sprint Planning sessie. Deze bestaat uit 2 delen, een backlog selectie en de workload planning. Tijdens deel 1 licht de product owner de belangrijkste user stories toe. Vervolgens bepaalt het team de complexiteit van deze user stories. De complexiteit wordt uitgedrukt in Story Points. Op basis van deze story points en de Velocity van de vorige sprints bepaalt het team welke user stories er tijdens de sprint gerealiseerd kunnen worden. Het ontwikkelteam bepaalt de story points met behulp van Planning Poker. Tijdens planning poker heeft ieder teamlid een aantal kaarten met mogelijke story points. Om te beginnen kiest het team een user story waarvan iedereen het eens is dat deze eenvoudig te realiseren is. Deze user story krijgt een waarde van 1 story point. Vervolgens wordt de complexiteit van de overige user stories bepaald, in verhouding tot de eerste user story. Ieder teamlid schat voor zichzelf de complexiteit van een user story. Iedereen laat tegelijkertijd zijn schatting zien in de vorm van een kaart. De personen met de hoogste en laagste kaart bespreken met elkaar hoe zij tot hun schatting gekomen zijn. Vervolgens schat iedereen weer de complexiteit van de user story, net zolang totdat er consensus is. Het resultaat van planning poker is dat in korte tijd duidelijk wordt wat er allemaal bij komt kijken om een user story te implementeren, en dat het hele team ook achter de schatting staat. Tijdens het tweede deel van de sprint planning vertaalt het team de user stories in taken. Per taak wordt ingeschat hoeveel uur hiervoor nodig is. Alle taken komen vervolgens op de Sprint Backlog. Tijdens deze bijeenkomst kan ook een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt worden. Tijdens de sprint houdt het team iedere dag een Daily Scrum Meeting (zie foto). Tijdens deze meeting van 15 minuten brengen team leden elkaar op de hoogte van voortgang en eventuele problemen. Door dit iedere dag te doen zorg je ervoor dat iedereen gefocussed is op het behalen van de doelen van de sprint, en dat problemen snel gesignaleerd worden, en dus aangepakt kunnen worden. Een sprint wordt afgesloten met een Sprint Review en een Sprint Retrospective. Tijdens de sprint review geeft het team een demo van de opgeleverde software. Hierbij mag het team alleen de software tonen indien het ook echt af. Ook wordt de velocity van het team bepaalt. De velocity is de som van de story points van alle gerealiseerde user stories. Het bepaalt dus in feite de productiviteit van het team. Vervolgens wordt de Sprint tijdens de sprint retrospective geëvalueerd, en wordt afgesproken welke punten tijdens de volgende sprint verbeterd worden. Documenten Alle Scrum artefacts hebben tot doel dat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan moet worden. Als een team zichzelf wil managen, kan dat alleen als voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren en wat de status is. Dit wordt bereikt met de Product backlog, de Sprint backlog, het Taskboard en de Burndown Chart. De product backlog is een op business value gesorteerde lijst van alle product wensen. DSDM doet min of meer hetzelfde met de zogenaamde MoSCow categorisering, maar het probleem van deze aanpak is dat een product owner snel geneigd is om alles als Must have te bestempelen. Hierdoor is het nog steeds niet echt duidelijk wat in welke volgorde opgeleverd moet worden. Doordat Scrum van de product owner verlangt dat hij de exacte volgorde van stories in de backlog aangeeft, is er meer duidelijkheid. Alle taken van een sprint worden in de sprint backlog Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 3

4 bijgehouden, inclusief het aantal uur dat nog nodig is om de taken te voltooien. Dit wordt door het team zelf bijgehouden en gebeurt vaak met een spreadsheet. Deze spreadsheet bevat per taak voor iedere dag een schatting hoeveel uur er nog nodig is om de taak te voltooien. Indien een taak lastiger is dan vooraf ingeschat kan het zijn dat het aantal uren oploopt. Ook komt het voor dat er nieuwe taken ontdekt worden tijdens een sprint, deze worden dan aan de sprint backlog toegevoegd. In de project kamer van het Scrum team wordt voor iedereen duidelijk zichtbaar op een taskboard de status van alle taken getoond (zie foto). Een taskboard bestaat meestal uit een matrix met rijen voor de user stories en kolommen voor de status van taken. Per taak wordt met een geeltje aangegeven bij welke user story de taak hoort en wat de status van de taak is: gepland; wordt geïmplementeerd; wordt getest; klaar. Op het geeltje staat een korte beschrijving van de taak en meestal ook het aantal geschatte uren dat nodig is voor de taak. De daily scrum wordt meestal bij het taskboard gehouden, zodat snel zichtbaar is of iemand langer dan gepland bezig is met een bepaalde taak en of iedereen wel met geplande taken bezig is. De burndown chart laat tenslotte zien of de geplande doelen gehaald gaan worden. het is een grafiek die voor iedere dag van een sprint laat zien hoeveel uur werk er nog gepland is. Door de lijn te extrapoleren is vrij snel in te schatten of de planning gehaald gaat worden. De burndown chart wordt vaak aan de muur gehangen naast het taskboard. Iedereen die een Scrum project kamer binnen loopt is dus binnen één minuut op de hoogte van de status van een Scrum project. Alle taken met status zijn zichtbaar op het taskboard en de burndown chart laat zien of alle taken van een sprint op tijd af zijn. Voordelen Een belangrijk voordeel van de Scrum aanpak is dat plannen een continu terugkerende activiteit is. Scrum probeert niet op een onrealistische manier aan het begin van het project de toekomst te voorspellen, maar continu op basis van ervaring de schattingen te verbeteren. Iedere sprint wordt de productiviteit van het team bepaald en wordt deze kennis gebruikt om de volgende sprint nauwkeuriger te kunnen schatten. Het schatten van taken wordt door het team zelf uitgevoerd, en iedereen binnen het team doet daaraan mee. Ook dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste is de schatting gebaseerd op de kennis en visie van alle projectleden en daardoor realistischer. Ten tweede committeert iedereen zich aan de schatting, doordat iedereen moet instemmen met een schatting tijdens planning poker. Een ander belangrijk voordeel van Scrum is dat het altijd in dienst staat van de Business. Een scrum team is altijd bezig om de op dat moment belangrijkste business doelen te realiseren, en de Business kan (indien nodig) ook snel bijsturen. Dit maakt dat IT een belangrijk middel wordt om de concurrentie positie van een bedrijf te verbeteren. Veel ontwikkelteams die op Scrum overstappen melden dat hun productiviteit met een factor 2 tot 4 omhoog gaat. Een van de redenen hiervoor is dat de teamleden gefocussed zijn op het realiseren van business doelen, in plaats van het uitvoeren van taken. Het is dus eenvoudiger om te bepalen of je iets doet omdat het voorgeschreven is, of omdat het echt waarde voor de klant genereert. Omdat een Scrum project regelmatig werkende software moet opleveren, en de product owner bepaalt welke functionaliteit opgeleverd moet worden, is het niet mogelijk moeilijke problemen naar achter door te schuiven. Op lang lopende projecten wil dit nog wel eens gebeuren. De bekende dat komt later wel gedachte Een Scrum project biedt veel minder mogelijkheid voor het ontstaan van verrassingen. Tenslotte heeft de Scrum aanpak nog een aantal financiële voordelen. Scrum zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk met de belangrijkste functionaliteit in productie kunt. De investering wordt eerder terugverdiend, en de financiële impact van eventuele vertragingen is kleiner. Een vertraging betekent dat een of meer user stories worden doorgeschoven naar een volgende sprint, maar de overige onderdelen kunnen vaak wel in productie. Fixed price en date projecten Als belangrijkste nadeel van Scrum wordt genoemd dat het geen zekerheid biedt over tijd, kosten en functionaliteit. Deze zekerheid zou alleen mogelijk zijn als alles vooraf tot in detail wordt gepland. Maar in feite verschilt Scrum hierin niet veel van andere methodieken. Je kunt van te voren alle user stories bepalen, en vervolgens de complexiteit van deze user stories. Als je dit weet kun je een uitspraak doen over tijd van oplevering, kosten en functionaliteit. Tot zover geen verschil de meeste andere methodieken. Scrum stelt echter dat het bouwen van software zo complex is, en dat business eisen zo dynamisch zijn, dat je de toekomst niet tot in detail kunt voorspellen. Ergo: dat het nodig is om continu je plannen bij te sturen op basis van behaalde resultaten. Dit om te zorgen dat je jezelf niet voor de gek houdt met een onrealistische toekomstvoorspelling. Scrum onderkent ook dat deadlines en financiën belangrijk zijn, en hanteert daarom een op prioriteit gesorteerde requirements lijst. Door flexibel te zijn in je requirements, en te weten Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 4

5 welke requirements het minst belangrijk zijn, kun je zekerheid bieden in tijd en kosten. Cowboy toestanden? Een gebrek aan discipline en respect voor standaarden is een ander nadeel dat sommigen aan Agile methodieken toekennen. Zonder gedegen ontwerp vooraf, zouden ontwikkelaars maar wat in het wilde weg programmeren, en iedere keer voor de meest hippe tools en frameworks kiezen. Hierdoor zou de opgeleverde software niet voldoen aan bedrijfsstandaarden en kostbaar in onderhoud worden. Het feit dat je voor de implementatie geen compleet ontwerp maakt betekent echter niet dat je niet aan architectuur en framework standaarden hoeft te voldoen. Ieder scrum team moet op de hoogte zijn van standaarden. Bij grote projecten wordt aangeraden de eerste sprints te beginnen met 1 team, en nadat de eerste opzet van de applicatie is uitgewerkt, de team leden van de het eerste team te verdelen over extra teams. Deze mensen kunnen er dan voor zorgen dat de extra teams de standaarden en architectuur zoals gekozen in de eerste sprints goed toepassen. Zoals al eerder besproken, worden CMM en CMMi vaak gebruikt om de volwassenheid van een IT organisatie te meten. Ken Schwaber heeft onderzocht in hoe verre Scrum past binnen CMM. Zijn conclusie was dat het goed toepassen van Scrum ervoor zorgt dat je voldoet aan de meeste eisen van CMM level 2 en 3. Andere praktijkresultaten tonen aan dat het bereiken van CMMi level 5 significant goedkoper en sneller gaat door gebruik te maken van Scrum. Conclusie De simpelste oplossingen zijn voor mij meestal de beste oplossingen, en dat is één van de charmes van Scrum. Scrum is volgens mij de meest uitgeklede project management methodiek die net voldoende biedt om te kunnen werken: Een pragmatische aanpak voor requirements management, een pragmatische aanpak voor schatten en plannen, een realistische kijk op de toekomstvastheid van planningen, een realistische kijk op toekomstvastheid van business requirements, en de realisatie dat IT in dienst staat van bedrijfsdoelen. Scrum: where Business drives IT. Meer info Agile Software Development with SCRUM, Ken Schwaber, Mike Beedle Agile Project Management with Scrum, Ken Schwaber Agile Estimating and Planning, Mike Cohn User Stories Applied: For Agile Software Development, Mike Cohn The New New Product Development Game, Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka Andrej Koelewijn, Managing Consultant, IT-eye Scrum in de praktijk Als projectleider ben ik binnen IT-eye verantwoordelijk voor de realisatie van Service Oriented Architecture projecten. Eind 2006 waren er binnen IT-eye interessante discussies over ontwikkelmethodieken. Scrum was één van de methodes die ter sprake kwamen. De week voor de training werkte ik met mijn toenmalige projectteam hard om een belangrijke deadline te halen. Op zondagavond om 23:30 (na een dag overwerk) nam ik het programma van de Scrum training door, die maandag van start ging. Mijn interesse werd nog groter: overwerken bestaat namelijk niet in een Scrum project. De training heeft mij enorm geïnspireerd. Zelden heb ik twee dagen zo productief samengewerkt met medecursisten. Voor Andrej en mij aanleiding om ook de collega s van IT-eye enthousiast te maken voor Scrum. Na een thema avond bij IT-eye over Scrum ben ik de methodiek gaan toepassen in een lopend project. Samen met het projectteam heb ik alle nog uit te voeren taken geïnventariseerd, geschat en in een sprint backlog opgenomen. Dagelijks bespreken we de voortgang in een daily scrum en werken we de sprint backlog bij. Ook medewerkers van de opdrachtgever worden actief bij de daily scrum betrokken. Afgelopen maart startte de inrichtingsfase van een pilot project waarin we de meerwaarde van een SOA moesten aantonen. Het doel van het project was om in één sprint een proces van een klant met BPEL, ESB en SOA te realiseren. Dit project speelde zich af op een IT afdeling die ontstaan was uit een fusie van twee ICT afdelingen. Beide gebruikten andere tools en andere methoden en technieken. Er waren feitelijk twee groepen met veel gevoeligheden. Vanaf de eerste dag organiseren we om 10:00 uur een daily scrum. Het team en medewerkers van de klant ervaren het als bijzonder prettig om dagelijks bijgepraat te worden en de taken te verdelen. In het begin moest ik medewerkers van de klant uit hun kamers halen om ze te betrekken in de daily scrum. Na verloop van tijd kwamen ze zelf de projectkamer binnen wandelen om ons erop te attenderen dat het 10:00 uur was. In april zijn we met de realisatiefase gestart. Hierin hebben we zoveel mogelijk elementen van Scrum gebruikt. Tijdens de Sprint Planning hebben we op basis van user stories de gewenste functionaliteit doorgenomen en geschat door middel van planning poker. Vervolgens zijn de user stories in taken van maximaal 16 uur opgedeeld en is de sprint gestart. De eerste paar dagen verliepen moeizaam. Steeds meer taken kwamen boven tafel. De burndown chart ging omhoog in plaats van omlaag. Maar in de loop van de sprint ging het steeds beter. Er ontstond een ritme in de groep en al snel wist iedereen wat er van hem of haar werd verwacht. Uiteindelijk heeft het team meer functionaliteit gerealiseerd dan ik in vorige SOA projecten in een vergelijkbare doorlooptijd heb kunnen realiseren. In de sprint review werd waardevolle feedback gegeven en deze nieuwe manier van werken heeft ook voor veel plezier gezorgd. Bijkomend effect van Scrum is dat de onderlinge samenwerking én communicatie aantoonbaar Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 5

6 is verbeterd. Uit de spint review bleek daarnaast dat een aantal Scrum elementen nog niet helemaal uit de verf zijn gekomen. De groep heeft deze zelf als verbeterpunten voor de volgende sprint benoemd. Bij de demo bleek dat we volledig hadden voldaan aan de verwachtingen van de klant. We hebben uiteindelijk een GO gekregen om de bestaande architectuur op basis van een SOA architectuur te gaan vervangen. Ronald Doelen Certified Scrum Master Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 6

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006

Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Handboek projectmanagement versie 1.1 - juli 2006 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert DANS Data Archiving and Networked Services Den Haag 2006 DANS Data Archiving

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen 0777483 Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie