Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?"

Transcriptie

1 Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management aanpak daar het best bij past. Veel bedrijven die traditioneel met Oracle Developer en Designer ontwikkelen, maken gebruik van CDM, en dan vooral CDM Classic. CDM staat voor Oracle s Customer Development Method. Deze bestaat in 2 smaken, Classic en Fast Track. De Classic methode is in feite een waterval methode, terwijl CDM Fast Track een iteratieve methode is, gebaseerd op DSDM. CDM Fast Track wordt in Nederland vrij weinig ingezet, de meeste bedrijven gebruiken CDM Classic. Is er een reden om voor een andere project aanpak te kiezen als u met JDeveloper aan de slag gaat? Veranderingen Switchen van Oracle Client Server naar JDeveloper betekent niet alleen Object Georiënteerd werken, maar in veel gevallen vooral ook het realiseren van extern beschikbare applicaties. Klanten en leveranciers werken direct met úw software. De kwaliteit van deze software heeft dus direct impact op uw concurrentie positie. Hierdoor wordt snel reageren op marktveranderingen en concurrentie veel belangrijker. Dit betekent dat een ontwikkelmethodiek nodig is waarmee snel ingespeeld kan worden op veranderende wensen van de markt en van gebruikers. Aangezien de markt continu verandert zullen de eisen aan van uw applicatie ook continu veranderen. De complexiteit van nieuwe applicaties is groter dan van traditionele client server applicaties. Java applicaties bestaan uit meer lagen, meer servers, meer frameworks, meer interfaces en meer programmeertalen zoals XML, HTML en Javascript. De volgende stap, applicatie integratie, binnen uw bedrijf maar ook met externe partijen, op basis van open standaarden zoals web services, SOA en BPEL, brengt ook een hoop extra complexiteit met zich mee. Behalve complexiteit ook onzekerheid: hoe zetten we deze technologie zo goed mogelijk in, wat willen we precies bereiken, hoe bereiken we onze doelen het beste? Door onervarenheid van de business met de nieuwe mogelijkheden zal het moeilijker zijn precies te specificeren wat gewenst is. Het gebruik van nieuwe technologie is een leerproces, zowel voor de business als voor de IT afdeling. De beste manier om te leren is proberen, met Proof-of-Concept trajecten, prototypes maar vooral ook met life applicaties waarbij geleerd kan worden van de ervaringen van gebruikers. Product development of product manufacturing? Een veelgehoorde opmerking over de IT is dat het een onvolwassen industrie is omdat het projecten niet, zoals in andere industrieën, goed voorspelbaar kan afleveren. Hierbij wordt dan vaak de vergelijking getrokken met het bouwen van bruggen, gebouwen, auto s of vliegtuigen. De realisatie van producten bestaat uit 2 fasen, product development en product construction. Ontwerp en bouw dus. In de IT wordt deze tweedeling ook gemaakt, waarbij Requirements Analyse, Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp tot product development behoren en Realisatie en Implementatie tot product construction. Het coderen van een applicatie is dan dus vergelijkbaar met de constructie van een brug of het in elkaar zetten van een auto op de lopende band, waarvoor een gedetailleerde planning gemaakt moet worden. Maar is dit eigenlijk wel een goede vergelijking? Tijdens de ontwerpfase van een auto of een vliegtuig wordt niet alleen een functioneel en technisch ontwerp gemaakt. Er worden ook meerdere prototypen gemaakt, zowel virtueel, in CAD programma s, als reëel, echt testbare prototypen. Het ontwerp wordt zo meerdere malen getest. Dit leidt tot aanpassingen in het ontwerp en tot verbeterde prototypen. Voor bruggen en gebouwen geldt feitelijk hetzelfde, met software wordt het ontwerp tot in de details gesimuleerd en getest, waarbij het ontwerp in verschillende iteraties verbeterd wordt. Dit is een groot verschil met de IT. Hier worden FO en TO meestal niet getest. Een groep van senior engineers en architecten beoordeelt het ontwerp, hun mening en ervaring bepaalt of aan de constructie fase begonnen kan worden. Echt getest is het ontwerp niet. En uitgewerkt tot op detail niveau is het dus zeker niet. Dit betekent dat het opleveren van een detail planning voor de constructie ook niet mogelijk is. In een dergelijke planning zit een veel grotere onzekerheid dan in een planning gebaseerd op geteste prototypen. Uitgaande van het feit dat een ontwerpfase, net zoals in andere industrieën, een getest ontwerp moet opleveren betekent dit voor de software industrie dat een product tijdens de ontwerpfase ook geïmplementeerd moet worden. Dit maakt het mogelijk om het resultaat te beoordelen cq. te testen en zo te leren wat er aangepast moet worden in het ontwerp om tot het juiste eindresultaat te komen. Het grote verschil tussen een ontwerp fase en een constructie fase is dat de ontwerpfase een leerproces is, terwijl de constructie fase het zo nauwkeurig mogelijk repliceren van een eerder bedacht ontwerp is. Tijdens een ontwerpproces moet kennis gegenereerd worden over hoe het product er precies uit moet zien om te voldoen aan de vraag. Een ander kenmerk van een leerproces is dat je fouten maakt. Dit is niet erg, van fouten leer je ten slotte het meest. Maar fouten kun je niet voorspellen, anders zou je ze namelijk niet maken. Niet alles in een ontwerp fase laat zich dus plannen. Product development moet op een andere manier gepland worden dan product construction. Bij product construction kun je exact alle stappen, handelingen, tijdsduur en afhankelijkheden bepalen, terwijl dit bij product development lang niet zo duidelijk is. Product development vraagt dus eerder om een empirische aanpak dan een planmatige aanpak. Dit betekent dat plannen regelmatig worden bijgewerkt op basis van behaalde resultaten. Dit vraagt om een aanpak waarbij regelmatig resultaten opgeleverd worden die getest kunnen worden, dat er gelegenheid is om van deze resultaten te leren en het geleerde toe te passen binnen het project. Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 1

2 Een project aanpak kiezen De methodologie keuze is niet het probleem. Het probleem bij de meeste projecten is dat de keuze niet correct of volledig gehanteerd wordt. Dit is een veelgehoorde opmerking als je over een nieuwe methode begint. Dit is gedeeltelijk waar, veel projecten lopen inderdaad mis omdat een methode niet goed gebruikt wordt. Maar ook omdat het project en de toegepaste methode niet dezelfde doelen hebben. De doelen van bekende methode variëren sterk: RUP (risico s elimineren), Waterval (requirements volledig kennen), Prince2 (focus op inzicht voortgang), CMMi (hoewel geen methode an sich: herhaalbaarheid en verbetering) Het klopt dat een project aanpak correct gebruikt moet worden om het beoogde effect te bereiken. Echter, een goed gebruikte waterval aanpak zal niet hetzelfde effect hebben als een goed toegepaste DSDM aanpak. The New New Development Game De software industrie is niet de enige omgeving waar het belangrijk is om snel in te spelen op veranderingen in de markt, en waar de complexiteit zo hoog is dat niet alles zich van te voren tot in de details laat plannen. In de jaren tachtig is er een onderzoek gedaan naar bedrijven die succesvol producten ontwikkelden en effectief inspeelden op snel veranderde concurrentie omstandigheden. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in The New New Development Game. Volgens dit artikel maken succesvolle bedrijven onder andere gebruik van self organizing teams, die in korte cycli producten opleverden. Deze manier van werken werd vergeleken met de Scrum uit de rugby wereld. Hier werkt een team samen om in korte perioden steeds een aantal stappen vooruit te komen. Dit in sterk contrast met de traditionele manier van werken van veel andere bedrijven, waar gewerkt werd alsof het een estafette race was. Iedereen deed zijn ding en gaf het dan door aan de volgende. Deze manier van werken heeft een negatief effect op de time to market, en maakt het dus moeilijk op snel concurrerende producten te leveren. Scrum Scrum is een Agile software developement proces dat een antwoord probeert te geven op bovenstaande uitdagingen: hoe kun je product development zo goed mogelijk plannen; hoe zorg je voor een maximaal leer effect; hoe zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk kunt reageren op continu veranderende business doelen? Scrum is midden jaren 90 ontwikkeld door Ken Schwaber en Jeff Sutherland. Na afzonderlijk een vergelijkbare methodiek te hebben ontwikkeld, hebben ze samen Scrum geformaliseerd en de aanpak gepresenteerd tijdens de OOPSLA in Sindsdien is Scrum door duizenden bedrijven voor een groot aantal projecten en producten toegepast. Het wordt voor alle soorten software development gebruikt, van telecom tot healthcare, door bedrijven als Google, Yahoo, Nokia en Philips. Bij Scrum draait alles om korte iteraties, meestal van een maand. Het is de bedoeling dat iedere iteratie (in Scrum termen een Sprint) resulteert in werkende software die ook écht af is: niet alleen gecodeerd, maar ook getest en gedocumenteerd zodat het feitelijk direct in productie genomen kan worden. Wat tijdens een Sprint wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de Product Owner. Deze persoon zorgt ervoor dat er altijd een op prioriteit gesorteerde lijst met requirements is. Requirements worden in Scrum User Stories genoemd en de prioriteiten lijst de Product Backlog. De product backlog bepaalt wat er tijdens een sprint gerealiseerd wordt. Zo staat de product owner dus echt aan het stuur van een project. Iedere sprint kan de product owner opnieuw bepalen waar de prioriteiten liggen, en dus reageren op veranderingen in de markt. Echt belangrijke eisen kunnen aan het eind van een sprint al resulteren in werkende software, een korte time to market dus. Aan het begin van een sprint bepaalt het ontwikkelteam welke user stories ze kunnen realiseren. Het hele team is verantwoordelijk voor het schatten van de activiteiten. Dit schatten wordt dus gedaan door de mensen die de activiteiten ook gaan uitvoeren: zij die de meeste kennis hebben van wat er gedaan moet worden. Tijdens een sprint staan alle taken duidelijk zichtbaar op een Taskboard, en bepalen de teamleden onderling zelf welke taken op een bepaald moment uitgevoerd moeten worden, en wie dit doet. De product owner mag tijdens een sprint geen prioriteiten wijzigen of requirements toevoegen. Wijzigingen moeten wachten op de volgende Sprint Planning. Dit garandeert de stabiliteit die nodig is om te zien of schattingen ook kloppen en waargemaakt worden. Hierdoor is het mogelijk om de productiviteit van Rollen, Meetings, Documenten Scrum kent 3 rollen: - Product Owner - Team lid - Scrum Master Scrum kent 4 bijeenkomsten: - Sprint Planning - Sprint Review - Sprint Retrospective - Daily Scrum Meeting Scrum kent 4 documenten: - Product Backlog - Sprint Backlog - Taskboard - Burndown Chart. een team te bepalen tijdens een sprint en dit te gebruiken als leereffect voor de volgende sprint planning. Een sprint heeft altijd dezelfde doorlooptijd. Taken en user stories die niet af zijn worden teruggeplaatst op de product backlog en worden -afhankelijk van hun prioriteit- eventueel in de volgende sprint geïmplementeerd. Dat een sprint productie-klare software oplevert, betekent niet dat er na iedere sprint een release is. De product owner bepaalt wanneer er gereleased wordt. Dit kan na iedere sprint zijn, maar ook na een aantal sprints omdat dan pas een complete set van functionaliteit af is. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedere sprint werkende software oplevert. Problemen kunnen zo niet naar achter geschoven worden, en de productiviteit die gemeten wordt per sprint is ook realistisch. Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 2

3 Scrum is eenvoudig van opzet, in tegenstelling tot veel andere project management methodieken kent het slechts een klein aantal rollen, meetings en documenten. Zie kader. Rollen Zoals al eerder aangegeven stuurt de product owner feitelijk het project. Hij vertaalt business doelen naar user stories, en zorgt dat er altijd een up-to-date product backlog is. Het Team is een cross-functional ontwikkel team dat zorg draagt voor planning, ontwerp, implementatie, testen en documentatie. Een Scrum team bestaat bij voorkeur uit 5 tot 9 mensen, die gezamenlijk alle taken kunnen uitvoeren die nodig zijn om functionaliteit op te leveren die ook echt af is. Voor de efficiëntie van het project is het zinvol indien teamleden meerdere rollen kunnen vervullen. Dus niet alleen architect, programmeur, of tester, maar zowel architect als programmeur, als tester. Natuurlijk is het zo dat iemand meer architect dan tester zal zijn, maar het is goed als iedereen kan bijspringen als ergens extra mensen nodig zijn. Taken worden niet uitgedeeld aan team leden, maar worden door de teamleden zelf opgepakt. Goede communicatie is essentieel voor het succes van een project. Om deze reden zit een Scrum team bij voorkeur op 1 kamer en zijn alle status documenten (Taskboard, Burndown Chart en Sprint Backlog) voor iedereen duidelijk zichtbaar. De Scrum Master zorgt ervoor dat het Scrum proces effectief verloopt. Dit doet hij door coachen van product owner en team. Meetings Iedere Sprint begint met een Sprint Planning sessie. Deze bestaat uit 2 delen, een backlog selectie en de workload planning. Tijdens deel 1 licht de product owner de belangrijkste user stories toe. Vervolgens bepaalt het team de complexiteit van deze user stories. De complexiteit wordt uitgedrukt in Story Points. Op basis van deze story points en de Velocity van de vorige sprints bepaalt het team welke user stories er tijdens de sprint gerealiseerd kunnen worden. Het ontwikkelteam bepaalt de story points met behulp van Planning Poker. Tijdens planning poker heeft ieder teamlid een aantal kaarten met mogelijke story points. Om te beginnen kiest het team een user story waarvan iedereen het eens is dat deze eenvoudig te realiseren is. Deze user story krijgt een waarde van 1 story point. Vervolgens wordt de complexiteit van de overige user stories bepaald, in verhouding tot de eerste user story. Ieder teamlid schat voor zichzelf de complexiteit van een user story. Iedereen laat tegelijkertijd zijn schatting zien in de vorm van een kaart. De personen met de hoogste en laagste kaart bespreken met elkaar hoe zij tot hun schatting gekomen zijn. Vervolgens schat iedereen weer de complexiteit van de user story, net zolang totdat er consensus is. Het resultaat van planning poker is dat in korte tijd duidelijk wordt wat er allemaal bij komt kijken om een user story te implementeren, en dat het hele team ook achter de schatting staat. Tijdens het tweede deel van de sprint planning vertaalt het team de user stories in taken. Per taak wordt ingeschat hoeveel uur hiervoor nodig is. Alle taken komen vervolgens op de Sprint Backlog. Tijdens deze bijeenkomst kan ook een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt worden. Tijdens de sprint houdt het team iedere dag een Daily Scrum Meeting (zie foto). Tijdens deze meeting van 15 minuten brengen team leden elkaar op de hoogte van voortgang en eventuele problemen. Door dit iedere dag te doen zorg je ervoor dat iedereen gefocussed is op het behalen van de doelen van de sprint, en dat problemen snel gesignaleerd worden, en dus aangepakt kunnen worden. Een sprint wordt afgesloten met een Sprint Review en een Sprint Retrospective. Tijdens de sprint review geeft het team een demo van de opgeleverde software. Hierbij mag het team alleen de software tonen indien het ook echt af. Ook wordt de velocity van het team bepaalt. De velocity is de som van de story points van alle gerealiseerde user stories. Het bepaalt dus in feite de productiviteit van het team. Vervolgens wordt de Sprint tijdens de sprint retrospective geëvalueerd, en wordt afgesproken welke punten tijdens de volgende sprint verbeterd worden. Documenten Alle Scrum artefacts hebben tot doel dat voor iedereen duidelijk is wat er gedaan moet worden. Als een team zichzelf wil managen, kan dat alleen als voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren en wat de status is. Dit wordt bereikt met de Product backlog, de Sprint backlog, het Taskboard en de Burndown Chart. De product backlog is een op business value gesorteerde lijst van alle product wensen. DSDM doet min of meer hetzelfde met de zogenaamde MoSCow categorisering, maar het probleem van deze aanpak is dat een product owner snel geneigd is om alles als Must have te bestempelen. Hierdoor is het nog steeds niet echt duidelijk wat in welke volgorde opgeleverd moet worden. Doordat Scrum van de product owner verlangt dat hij de exacte volgorde van stories in de backlog aangeeft, is er meer duidelijkheid. Alle taken van een sprint worden in de sprint backlog Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 3

4 bijgehouden, inclusief het aantal uur dat nog nodig is om de taken te voltooien. Dit wordt door het team zelf bijgehouden en gebeurt vaak met een spreadsheet. Deze spreadsheet bevat per taak voor iedere dag een schatting hoeveel uur er nog nodig is om de taak te voltooien. Indien een taak lastiger is dan vooraf ingeschat kan het zijn dat het aantal uren oploopt. Ook komt het voor dat er nieuwe taken ontdekt worden tijdens een sprint, deze worden dan aan de sprint backlog toegevoegd. In de project kamer van het Scrum team wordt voor iedereen duidelijk zichtbaar op een taskboard de status van alle taken getoond (zie foto). Een taskboard bestaat meestal uit een matrix met rijen voor de user stories en kolommen voor de status van taken. Per taak wordt met een geeltje aangegeven bij welke user story de taak hoort en wat de status van de taak is: gepland; wordt geïmplementeerd; wordt getest; klaar. Op het geeltje staat een korte beschrijving van de taak en meestal ook het aantal geschatte uren dat nodig is voor de taak. De daily scrum wordt meestal bij het taskboard gehouden, zodat snel zichtbaar is of iemand langer dan gepland bezig is met een bepaalde taak en of iedereen wel met geplande taken bezig is. De burndown chart laat tenslotte zien of de geplande doelen gehaald gaan worden. het is een grafiek die voor iedere dag van een sprint laat zien hoeveel uur werk er nog gepland is. Door de lijn te extrapoleren is vrij snel in te schatten of de planning gehaald gaat worden. De burndown chart wordt vaak aan de muur gehangen naast het taskboard. Iedereen die een Scrum project kamer binnen loopt is dus binnen één minuut op de hoogte van de status van een Scrum project. Alle taken met status zijn zichtbaar op het taskboard en de burndown chart laat zien of alle taken van een sprint op tijd af zijn. Voordelen Een belangrijk voordeel van de Scrum aanpak is dat plannen een continu terugkerende activiteit is. Scrum probeert niet op een onrealistische manier aan het begin van het project de toekomst te voorspellen, maar continu op basis van ervaring de schattingen te verbeteren. Iedere sprint wordt de productiviteit van het team bepaald en wordt deze kennis gebruikt om de volgende sprint nauwkeuriger te kunnen schatten. Het schatten van taken wordt door het team zelf uitgevoerd, en iedereen binnen het team doet daaraan mee. Ook dit heeft twee grote voordelen. Ten eerste is de schatting gebaseerd op de kennis en visie van alle projectleden en daardoor realistischer. Ten tweede committeert iedereen zich aan de schatting, doordat iedereen moet instemmen met een schatting tijdens planning poker. Een ander belangrijk voordeel van Scrum is dat het altijd in dienst staat van de Business. Een scrum team is altijd bezig om de op dat moment belangrijkste business doelen te realiseren, en de Business kan (indien nodig) ook snel bijsturen. Dit maakt dat IT een belangrijk middel wordt om de concurrentie positie van een bedrijf te verbeteren. Veel ontwikkelteams die op Scrum overstappen melden dat hun productiviteit met een factor 2 tot 4 omhoog gaat. Een van de redenen hiervoor is dat de teamleden gefocussed zijn op het realiseren van business doelen, in plaats van het uitvoeren van taken. Het is dus eenvoudiger om te bepalen of je iets doet omdat het voorgeschreven is, of omdat het echt waarde voor de klant genereert. Omdat een Scrum project regelmatig werkende software moet opleveren, en de product owner bepaalt welke functionaliteit opgeleverd moet worden, is het niet mogelijk moeilijke problemen naar achter door te schuiven. Op lang lopende projecten wil dit nog wel eens gebeuren. De bekende dat komt later wel gedachte Een Scrum project biedt veel minder mogelijkheid voor het ontstaan van verrassingen. Tenslotte heeft de Scrum aanpak nog een aantal financiële voordelen. Scrum zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk met de belangrijkste functionaliteit in productie kunt. De investering wordt eerder terugverdiend, en de financiële impact van eventuele vertragingen is kleiner. Een vertraging betekent dat een of meer user stories worden doorgeschoven naar een volgende sprint, maar de overige onderdelen kunnen vaak wel in productie. Fixed price en date projecten Als belangrijkste nadeel van Scrum wordt genoemd dat het geen zekerheid biedt over tijd, kosten en functionaliteit. Deze zekerheid zou alleen mogelijk zijn als alles vooraf tot in detail wordt gepland. Maar in feite verschilt Scrum hierin niet veel van andere methodieken. Je kunt van te voren alle user stories bepalen, en vervolgens de complexiteit van deze user stories. Als je dit weet kun je een uitspraak doen over tijd van oplevering, kosten en functionaliteit. Tot zover geen verschil de meeste andere methodieken. Scrum stelt echter dat het bouwen van software zo complex is, en dat business eisen zo dynamisch zijn, dat je de toekomst niet tot in detail kunt voorspellen. Ergo: dat het nodig is om continu je plannen bij te sturen op basis van behaalde resultaten. Dit om te zorgen dat je jezelf niet voor de gek houdt met een onrealistische toekomstvoorspelling. Scrum onderkent ook dat deadlines en financiën belangrijk zijn, en hanteert daarom een op prioriteit gesorteerde requirements lijst. Door flexibel te zijn in je requirements, en te weten Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 4

5 welke requirements het minst belangrijk zijn, kun je zekerheid bieden in tijd en kosten. Cowboy toestanden? Een gebrek aan discipline en respect voor standaarden is een ander nadeel dat sommigen aan Agile methodieken toekennen. Zonder gedegen ontwerp vooraf, zouden ontwikkelaars maar wat in het wilde weg programmeren, en iedere keer voor de meest hippe tools en frameworks kiezen. Hierdoor zou de opgeleverde software niet voldoen aan bedrijfsstandaarden en kostbaar in onderhoud worden. Het feit dat je voor de implementatie geen compleet ontwerp maakt betekent echter niet dat je niet aan architectuur en framework standaarden hoeft te voldoen. Ieder scrum team moet op de hoogte zijn van standaarden. Bij grote projecten wordt aangeraden de eerste sprints te beginnen met 1 team, en nadat de eerste opzet van de applicatie is uitgewerkt, de team leden van de het eerste team te verdelen over extra teams. Deze mensen kunnen er dan voor zorgen dat de extra teams de standaarden en architectuur zoals gekozen in de eerste sprints goed toepassen. Zoals al eerder besproken, worden CMM en CMMi vaak gebruikt om de volwassenheid van een IT organisatie te meten. Ken Schwaber heeft onderzocht in hoe verre Scrum past binnen CMM. Zijn conclusie was dat het goed toepassen van Scrum ervoor zorgt dat je voldoet aan de meeste eisen van CMM level 2 en 3. Andere praktijkresultaten tonen aan dat het bereiken van CMMi level 5 significant goedkoper en sneller gaat door gebruik te maken van Scrum. Conclusie De simpelste oplossingen zijn voor mij meestal de beste oplossingen, en dat is één van de charmes van Scrum. Scrum is volgens mij de meest uitgeklede project management methodiek die net voldoende biedt om te kunnen werken: Een pragmatische aanpak voor requirements management, een pragmatische aanpak voor schatten en plannen, een realistische kijk op de toekomstvastheid van planningen, een realistische kijk op toekomstvastheid van business requirements, en de realisatie dat IT in dienst staat van bedrijfsdoelen. Scrum: where Business drives IT. Meer info Agile Software Development with SCRUM, Ken Schwaber, Mike Beedle Agile Project Management with Scrum, Ken Schwaber Agile Estimating and Planning, Mike Cohn User Stories Applied: For Agile Software Development, Mike Cohn The New New Product Development Game, Hirotaka Takeuchi, Ikujiro Nonaka Andrej Koelewijn, Managing Consultant, IT-eye Scrum in de praktijk Als projectleider ben ik binnen IT-eye verantwoordelijk voor de realisatie van Service Oriented Architecture projecten. Eind 2006 waren er binnen IT-eye interessante discussies over ontwikkelmethodieken. Scrum was één van de methodes die ter sprake kwamen. De week voor de training werkte ik met mijn toenmalige projectteam hard om een belangrijke deadline te halen. Op zondagavond om 23:30 (na een dag overwerk) nam ik het programma van de Scrum training door, die maandag van start ging. Mijn interesse werd nog groter: overwerken bestaat namelijk niet in een Scrum project. De training heeft mij enorm geïnspireerd. Zelden heb ik twee dagen zo productief samengewerkt met medecursisten. Voor Andrej en mij aanleiding om ook de collega s van IT-eye enthousiast te maken voor Scrum. Na een thema avond bij IT-eye over Scrum ben ik de methodiek gaan toepassen in een lopend project. Samen met het projectteam heb ik alle nog uit te voeren taken geïnventariseerd, geschat en in een sprint backlog opgenomen. Dagelijks bespreken we de voortgang in een daily scrum en werken we de sprint backlog bij. Ook medewerkers van de opdrachtgever worden actief bij de daily scrum betrokken. Afgelopen maart startte de inrichtingsfase van een pilot project waarin we de meerwaarde van een SOA moesten aantonen. Het doel van het project was om in één sprint een proces van een klant met BPEL, ESB en SOA te realiseren. Dit project speelde zich af op een IT afdeling die ontstaan was uit een fusie van twee ICT afdelingen. Beide gebruikten andere tools en andere methoden en technieken. Er waren feitelijk twee groepen met veel gevoeligheden. Vanaf de eerste dag organiseren we om 10:00 uur een daily scrum. Het team en medewerkers van de klant ervaren het als bijzonder prettig om dagelijks bijgepraat te worden en de taken te verdelen. In het begin moest ik medewerkers van de klant uit hun kamers halen om ze te betrekken in de daily scrum. Na verloop van tijd kwamen ze zelf de projectkamer binnen wandelen om ons erop te attenderen dat het 10:00 uur was. In april zijn we met de realisatiefase gestart. Hierin hebben we zoveel mogelijk elementen van Scrum gebruikt. Tijdens de Sprint Planning hebben we op basis van user stories de gewenste functionaliteit doorgenomen en geschat door middel van planning poker. Vervolgens zijn de user stories in taken van maximaal 16 uur opgedeeld en is de sprint gestart. De eerste paar dagen verliepen moeizaam. Steeds meer taken kwamen boven tafel. De burndown chart ging omhoog in plaats van omlaag. Maar in de loop van de sprint ging het steeds beter. Er ontstond een ritme in de groep en al snel wist iedereen wat er van hem of haar werd verwacht. Uiteindelijk heeft het team meer functionaliteit gerealiseerd dan ik in vorige SOA projecten in een vergelijkbare doorlooptijd heb kunnen realiseren. In de sprint review werd waardevolle feedback gegeven en deze nieuwe manier van werken heeft ook voor veel plezier gezorgd. Bijkomend effect van Scrum is dat de onderlinge samenwerking én communicatie aantoonbaar Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 5

6 is verbeterd. Uit de spint review bleek daarnaast dat een aantal Scrum elementen nog niet helemaal uit de verf zijn gekomen. De groep heeft deze zelf als verbeterpunten voor de volgende sprint benoemd. Bij de demo bleek dat we volledig hadden voldaan aan de verwachtingen van de klant. We hebben uiteindelijk een GO gekregen om de bestaande architectuur op basis van een SOA architectuur te gaan vervangen. Ronald Doelen Certified Scrum Master Scrum Andrej Koelewijn, Ronald Doelen IT-eye - 6

Scrum: where Business drives IT

Scrum: where Business drives IT Scrum: where Business drives IT De simpelste oplossingen zijn meestal de beste Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, of vervangen wordt door JDeveloper,

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Auteurs: Jeroen van Menen en Ron van Vliet In softwareontwikkeling en binnen IT-afdelingen van grote bedrijven krijg je als project

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Producten! 5 Testplan! 5 Ontwerprapport! 5 Implementatierapport! 5 Testrapport! 5 Systeemdocumentatie! 5 Aanpak! 6 Projectmethodiek!

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agile buiten de IT Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agenda Overzicht Agile: een hype? Agile termen Planningpoker: zelf ervaren Samenvatten Volgende

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Voorwoord... 7 Over de auteur... 15 Dankwoord... 19 Inleiding... 21 Deel I: De rollen... 25 Hoofdstuk 1: Wat Scrum is en hoe het werkt... 27 Hoofdstuk 2: De Product Owner... 33 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel I De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel I 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Voor welk type projecten is Scrum geschikt?... 3 1.1.1 Empirische procesbesturing... 4 1.2 Agile werkt

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

Agile project management & Scrum

Agile project management & Scrum Projectmanagent MCT2 Agile project management & Scrum Pieter Jorissen / Koen Heylen 22-10-2015 We verliezen de estafette De... estafette of sequentiele aanpak voor projectontwikkeling... kan conflicteren

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman

Scrum bij Hosting. Philippus Baalman Scrum bij Hosting Philippus Baalman TriMM Projecten 2012 ontwikkelaars (vanuit de strategie) TriMM ontwikkelmethode introduceren op basis van Scrum Werkwijze Welkom Scrum by Hosting 10 december 2014 Sprint

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3

Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 DSDM Ontwikkelmethoden en technieken DSDM POMT HC3 HC WG rollenspel praktijktoets 1 praktijktoets 2 praktijktoets 3 Mei week 1 week 2 week 3 Week 4 vakantie Inleiding Ontwikkel methodiek DSDM Technieken

Nadere informatie

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen

Gewone jongens die mooie dingen maken. Wat we doen en hoe we het doen Gewone jongens die mooie dingen maken Wat we doen en hoe we het doen Wij zijn studio fonkel Wij zijn Studio Fonkel en wij maken mooie dingen. Of het nu gaat om een website, webapplicatie, landkaart of

Nadere informatie

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen)

SCRUM. voor Dummies. boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) SCRUM voor Dummies boeksamenvatting (aangevuld met andere bronnen) Deze samenvatting is as is. Er mogen geen enkele rechten aan ontleend worden en is niet bedoeld of geschikt als lesmateriaal. Het is een

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM www.scrumacademy.nl Panamalaan 8a 1019 AZ AMSTERDAM 020-8200910 info@scrumacademy.nl HET ONTSTAAN VAN SCRUM Agile, omarm verandering! Scrum is een methode die voortkomt vanuit

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Agile Scrum voor Non-IT

Agile Scrum voor Non-IT whitepaper Agile Scrum voor Non-IT 020 2614 195 1 Inhoud 3 Waarom Agile Scrum 6 Hoe werkt Agile Scrum 8 Over ASG Scrum aanpak voor non-it projecten Scrum is een aanpak waarmee in projecten slimmer kan

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Master

EXIN Agile Scrum Master Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

Stel je voor. Agile pilot en retrospectives bij Ericsson. SPIder Conferentie 2 oktober 2007

Stel je voor. Agile pilot en retrospectives bij Ericsson. SPIder Conferentie 2 oktober 2007 Stel je voor. Agile pilot en retrospectives bij Ericsson Nicole Belilos Marc Verschueren Topic Embedded Systems Ericsson Telecommunicatie R&D SPIder Conferentie 2 oktober 2007 Inhoud Even voorstellen Agile

Nadere informatie

Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog. Hoe ga je daar mee om?

Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog. Hoe ga je daar mee om? Speciaal voor u. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis pas echt waardevol is als je het deelt. De Product Backlog Hoe ga je daar mee om? Kevin Bakker Baarn, 1-3-2016 Met hulp van: Frank Sprengers,

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud

Wie ben ik? Agile Software Development. Het waterval model. Inhoud gile Software Development Februari 2008, Philippe Dirkse Wie ben ik? 2002: fgestudeerd TU/e 1999-2005: Mondo izzarro, rystal Interactive, Siemens tea 2005 heden: PTS: Leica Microsystems SES/MiPlaza Inhoud

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

The new new Product Owner Development Game

The new new Product Owner Development Game The new new Product Owner Development Game Spelinstructie - deelnemers Doel van het spel is om in (12) Sprints zoveel mogelijk waarde op te leveren voor je eigen Product Backlog. Scoor zoveel mogelijk

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

Hoe ver moet je gaan?

Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je gaan? Requirements verzamelen in agile John Copier; Marcel Steur 8 oktober 2015 Introductie Marcel + Qquest Informatica TU Delft Bedrijfskunde HSA + VU IT combineren met bedrijfskunde Qquest

Nadere informatie

Vijf jaar agile. Hosanna of Drama?

Vijf jaar agile. Hosanna of Drama? Vijf jaar agile. Hosanna of Drama? Leo van der Aalst Fontys Hogeschool ICT, Sogeti In dit artikel wordt een top vijf van vier onderwerpen op het terrein van agile werken geschetst: vijf agile misvattingen,

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A

Project 2 Maze Driver. Plan van Aanpak TI1A Plan van Aanpak TI1A 1 Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteit... 5 Projectgrenzen... 6 Tussenresultaten... 7 Kwaliteit... 8 Projectorganisatie... 9 Planning... 10 Kosten

Nadere informatie

Requirements Management Werkgroep Traceability

Requirements Management Werkgroep Traceability Requirements Management Werkgroep Traceability Plan van Aanpak (1) Doel en definitie van Traceability Traceability heeft tot doel om tijdens het ontwikkelproces status informatie te verschaffen omtrent

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5

Ontwikkelmethoden en technieken. Stakeholders POMT HC5 Ontwikkelmethoden en technieken Stakeholders POMT HC5 Vorige keer Technieken Documentatietechnieken Architectuur Conceptmap / mindmap Contentmatrix Eisenpakket MoSCoW ERD Databasemodel Gantt chart Moodboard

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse

Samen toegankelijke websites bouwen met Scrum. Irene Melisse Samen toegankelijke websites bouwen met Irene Melisse Wie is Irene? 20 jaar werkzaam in de IT Ontwikkelaar > System Engineer > Coach Waterval > Agile Sinds 2014 bij ezcompany Master Agile Coach 30-05-16

Nadere informatie

Inhoud. Deel I: De rollen... 25. Voorwoord...7. Over de auteur...15. Dankwoord...19

Inhoud. Deel I: De rollen... 25. Voorwoord...7. Over de auteur...15. Dankwoord...19 Inhoud Voorwoord...7 Over de auteur...15 Dankwoord...19 Inleiding...21 Waarom Scrum?...21 Doelgroep...22 De indeling van het boek...23 Deel I: De rollen...23 Deel II: De lijsten...23 Deel III: De meetings...23

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk

Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Agile, Scrum en Kanban in de praktijk Wat is agile en wat kenmerkt agile projecten? Agile in de praktijk: rollen, teams en best practices Hoe om te gaan met requirements in agile projecten? Hoe agile projecten

Nadere informatie

fantestische middag 7 Agile en SCRUM

fantestische middag 7 Agile en SCRUM fantestische middag 7 Agile en SCRUM fantestische middag 7 - Copyright Improve Quality Services Bart Bouwers RISK BASED TESTING & SCRUM: RISK POKER Bart Bouwers Topics Productkwaliteit Productrisico het

Nadere informatie

Van testproces tot testvak... en verder

Van testproces tot testvak... en verder V8.0 publ. Van testproces tot testvak... en verder Jurian van de Laar TestNet Jubileumevenement 15 mei 2017 Movers en shakers!! Ik heb ooit een ISTQB en/of TMap- opleiding gevolgd! Ik werk in een multi-disciplinair

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Customer Case: WoningNet

Customer Case: WoningNet Customer Case: WoningNet WoningNet en Webservices Woonruimtebemiddeling Shared service center Business uitdaging Architectuur visie Woonruimtebemiddeling Woningzoekende Corporatiemedewerker Corporatiemedewerker

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Software- en Gameproject

Software- en Gameproject Software- en Gameproject Inleidende colleges periode 1-2 2017/2018 College 2 Het scrum proces en risico s Johan van Rooij Zorg dat je als projectgroep bij elkaar zit! 1 Vorige week: eerste stappen met

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Strategie=> Agile. PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015

Strategie=> Agile. PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015 Strategie=> Agile Innoveren! PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015 Topics Who am I Who is BlueOrangeGroup Agile Theory Case Proof of Concept Eurocross (SOS Alarm Central Achmea) Who am I? Experienced

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Scoren met je project Projectmatig werken mag géén last zijn!

Scoren met je project Projectmatig werken mag géén last zijn! blauw Scoren met je project Projectmatig werken mag géén last zijn! Ives De Saeger 17/11/2015 1 scoren met project Doel van deze sessie blauw Inzichten in hoe te scoren met project. Geleerde direct toepassen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

100% voor uw onderneming.

100% voor uw onderneming. 100% voor uw onderneming. 100% AGILE, 100% KWALITEIT, 100% BETROUWBAARHEID DAARVOOR STAAT DE AGILE SOFTWARE FACTORY (ASF). MAAK EEN EINDE AAN OVER- SCHREDEN DEADLINES EN HOOG OPLOPENDE PROJECT KOSTEN.

Nadere informatie

Hoe zeggen wat men niet wil horen

Hoe zeggen wat men niet wil horen Hoe zeggen wat men niet wil horen Developer training Drupal 16-03-2011 06-06-2011 Joris Henk Snoek van Cann Henk van Cann Managers willen kunnen praten met de IT-ers/Drupalistas. Hen begrijpen en ook horen

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie