1. De watervalmethode Agile softwareontwikkeling Iteratief werken Agile technieken voor teams... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3"

Transcriptie

1 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je dat moet maken en dat niets verandert totdat het klaar is. In de praktijk blijkt meestal dat een klant ontdekt wat hij wil, dat je ontdekt hoe je dat moet maken en dat wanneer het klaar is bijna alles veranderd is. Bij softwareontwikkeling van een groot project of product kan een flexibele aanpak aanzienlijk in kosten en doorlooptijd schelen, met een eindresultaat van hogere kwaliteit. Dit geldt zeker voor een web-based omgeving waar nieuwe ontwikkelingen en technieken elkaar snel opvolgen. Agile softwareontwikkeling kan deze flexibiliteit bieden. In dit artikel probeer ik de verschillen tussen Agile en traditionele softwareontwikkelmethoden aan te geven en introduceer ik de ontwikkelmethode Scrum. Inhoudsopgave 1. De watervalmethode Agile softwareontwikkeling Iteratief werken Agile technieken voor teams Pair programming Collective code ownership Snelle communicatie Scrum Het proces in vogelvlucht Rollen in Scrum Sprint Planning Meeting Dagelijkse Scrum meeting Sprint Demo en Retrospective Wanneer Agile? Conclusie Meer lezen over Scrum en Agile?

2 1. De watervalmethode Veel websites en webapplicaties worden met de traditionele watervalmethode uitgevoerd. Deze methode vindt zijn oorsprong in de constructiebouw en deelt de ontwikkeling in fasen op. De meest voorkomende fasen zijn: 1. Analysefase (met definitiestudies en analyserapporten als eindproduct) 2. Ontwerpfase (met functionele en technische ontwerpen als eindproduct) 3. Bouwfase (met broncode als eindproduct) 4. Testfase (met werkende broncode als eindproduct) 5. Integratiefase (eindgebruikers gaan ermee aan de slag) 6. Beheer en onderhoud fase (het systeem wordt draaiend gehouden) Eén van de uitgangspunten van de watervalmethode is dat fouten vroeg worden ontdekt en relatief voordelig te herstellen zijn. Er wordt veel gedocumenteerd zodat het eindresultaat voor de klant en leverancier duidelijk is. De volgende fase(n) zijn relatief eenvoudig in te schatten (mits het project niet te groot is) waardoor opdrachten gemakkelijk fixed price kunnen worden aangenomen. De watervalmethode vereist echter wel dat alle betrokken partijen goed begrijpen wat er in de verschillende fasen gedocumenteerd wordt. Vooral bij webapplicaties is veel documentatie dermate uitvoerig, technisch of complex dat deze door de klant vaak niet helemaal begrepen wordt. Het gebruik van prototypes en schetsen verhelpt dit maar gedeeltelijk; omdat de eerste echte opleveringen pas laat in het traject zijn, ontvang je pas laat echte feedback. Het gevolg is dat feedbackloop (de tijd tussen start en het krijgen van feedback) behoorlijk lang is. Projecten die via de watervalmethode worden aangepakt hebben ook vaak te kampen met veranderende interne en externe omstandigheden, vooral bij projecten met een lange doorlooptijd. Hierdoor kunnen requirements of zelfs doelstellingen gedurende het project veranderen. Als gevolg is er na oplevering vaak een versie 1.1 nodig, waarin feedback van de klant en de aanpassingen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen worden verwerkt. 2. Agile softwareontwikkeling Agile vertaalt zich naar lenig of behendig. Agile methodes zijn een reactie op processen die er in theorie goed uitzien maar in de praktijk vaak hun beloftes niet waarmaken. De uitgangspunten van Agile ontwikkeling zijn in 2001 in het Agile Manifest vastgelegd. De filosofie achter Agile is samengevat in de volgende tabel: Belangrijk processen en tools gedetailleerde documentatie contractonderhandeling strikt het plan volgen Belangrijker individuen en interactie werkende software samenwerken met de klant reageren op verandering (bron: Agile Manifesto for Agile Software Development) 2

3 Bekende Agile ontwikkelmethoden zijn Scrum (dat ik verder in dit artikel introduceer), extreme Programming (XP) en Dynamic Systems Development Method (DSDM). 3. Iteratief werken Eén van de meest kenmerkende verschillen tussen de watervalmethode en de Agile methode is de wijze waarop de onderdelen van de website of webapplicatie worden opgeleverd. Bij traditionele ontwikkeling werk je aan alle onderdelen tegelijkertijd. Bij Agile ontwikkeling wordt er steeds aan één onderdeel gewerkt. Dit wordt gedaan gedurende korte iteraties of timeboxes, vaak van slechts enkele weken. Aan het einde van de iteratie wordt er iets bruikbaars vrijgegeven en ontvangt de leverancier feedback van de klant en/of eindgebruikers. Feedback wordt dus veel eerder ontvangen dan bij de watervalmethode. Op basis van de feedback en veranderende omstandigheden wordt er bepaald aan welke onderdelen er in de volgende iteratie wordt gewerkt. Wijzigingen in doelstellingen zijn in deze aanpak geen probleem, zelfs laat in het proces. De te bouwen functionaliteit wordt meestal kort beschreven in een requirement of user story. Dit kan ook uitvoeriger, bijvoorbeeld in een use case of scenario. De functionaliteit wordt voorzien van een (ruwe) inschatting en een prioriteit. Het prioriteren wordt gedaan door een uniek business value getal toe te kennen, waarbij een hoger getal een hogere prioriteit aangeeft. Omdat omstandigheden en doelstellingen voortdurend veranderen wordt de onderlinge prioriteit continu bijgesteld. Bij de start van elke iteratie wordt er uit de functionaliteit die op dat moment de hoogste prioriteit heeft gekozen. Tijdens de iteratie werk je alleen aan die onderdelen. 4. Agile technieken voor teams 3

4 Bij veel Agile softwareontwikkelmethodes wordt er gewerkt met een team van gelijken. In essentie zijn alle teamleden softwareontwikkelaars met bepaalde specialismen, zoals design, programmeren, databases of testen. De teamleden in het multidisciplinaire team worden zelf ook multidisciplinair. Daarnaast worden de volgende technieken vaak toegepast: 4.1 Pair programming Bij pair programming werk je met twee teamleden aan hetzelfde onderdeel. Eén teamlid zit achter het toetsenbord en muis en het andere teamlid zoekt informatie op en denkt mee. Zoals in de rallysport heb je dus een driver en navigator. Je wisselt elkaar regelmatig af. Deze wijze van werken blijkt vaak productiever dan wanneer beide teamleden achter hun eigen scherm zitten en levert betere kwaliteit op. Pair programming is een techniek die zijn oorsprong vindt in extreme Programming (XP) en wordt ook in veel andere ontwikkelmethodes toegepast. Het is overigens niet alleen zinvol bij het programmeren en kan net zo effectief bij ontwerpen, schrijven van test cases, et cetera worden ingezet. 4.2 Collective code ownership In Agile methodes wordt er vaak met collective code ownership gewerkt; iedereen mag in alle code werken, ongeacht de aard (CSS, JavaScript, server-side code) of onderwerp. Op deze manier krijg je meer uniformiteit en onderlinge kwaliteitscontrole. Ook kun je als team makkelijker schommelingen in de teamsamenstelling opvangen. 4.3 Snelle communicatie Agile teams zijn klein en zitten zoveel mogelijk bij elkaar zodat alle teamleden elkaar kunnen zien en spreken. Op die manier kun je snel en efficiënt communiceren. Wanneer het team op verschillende plaatsen werkt, kunnen technieken als VOIP, Video Conference en desktop sharing worden gebruikt om zoveel mogelijk het zelfde effect te krijgen. 5. Scrum Op dit moment is Scrum één van de populairste Agile ontwikkelmethoden. Het is een raamwerk voor iteratieve, incrementele productontwikkeling en maakt gebruik van een multidisciplinair, zelfsturend team. Scrum is gebaseerd op best practices, lean principles en empirisch procesmanagement. Het woord Scrum is geen afkorting, maar afkomstig uit rugby jargon; in een scrum staan alle teamleden schouder aan schouder en vormen ze één blok. 5.1 Het proces in vogelvlucht Binnen Scrum wordt er gewerkt vanuit backlogs. Het Product Backlog is als het ware een to-do lijst voor het gehele project en bestaat uit user stories en bugs. 4

5 Er wordt gewerkt in sprints: timeboxen van 2-4 weken. Aan het begin van elke sprint wordt er een Sprint Backlog samengesteld vanuit de Product Backlog Items met de hoogste prioriteit. Dit Sprint Backlog bevat taken die nodig zijn om de functionaliteit die is beschreven in de Product Backlog Items te voltooien. Aan het einde van de sprint wordt er meer marktwaarde aan de software toegevoegd door middel van verbeteringen, nieuwe functies en/of bugfixes. 5.2 Rollen in Scrum Scrum kent slechts 3 actieve rollen: Product Owner Deze persoon representeert de stem van de gebruikers/klant. Hij/zij beheert en prioriteert het Product Backlog. De Product Owner kan een klant zijn, maar ook iemand vanuit de interne organisatie. Team Het team bestaat uit 3-8 personen, is multidisciplinair, autonoom en zelfsturend. Er zijn geen vaste rollen, maar er is wel sprake van expertise bij teamleden. Scrum Master Deze persoon is een combinatie van coach, probleemoplosser en facilitator. Hij/zij bewaakt het proces en beschermt het team tegen binnenlopende salesmanagers, support calls en andere vormen van ruis. De Scrum Master is nadrukkelijk geen projectleider. Overige rollen zoals stakeholders, klanten en managers bestaan uiteraard ook, maar hebben geen actieve rol binnen Scrum. 5.3 Sprint Planning Meeting Elke sprint start met de Sprint Planning Meeting. Deze meeting duurt doorgaans 2-4 uur. De Product Backlog Items die bovenaan het Product Backlog staan op worden door het team opgedeeld in taken (of Sprint Backlog Items) en voorzien van een inschatting in Story Points. 1 Story Point staat voor 8 uur werk, maar zegt niets over doorlooptijd. Er wordt bepaald hoeveel Story Points het team tijdens de sprint kan verwerken. Op basis hiervan bepaalt het team welke Product Backlog Items in de sprint worden opgenomen en committeert het team zich hier echt aan. Waar bij veel andere ontwikkelmethoden dit soort beslissingen door iemand als een projectleider genomen, ligt de verantwoordelijkheid bij Scrum hiervoor bij het Team. Ondanks dat hij niet beslist, kan de Product Owner wel invloed uitoefenen; door de onderlinge prioriteit of scope van de Product Backlog Items te veranderen kan hij ervoor zorgen dat het team zich tijdens de komende sprint tóch aan de door hem gewenste onderdelen committeert. 5

6 Kwaliteit is geen variabele om tot een lagere inschatting te komen, tenzij het om het verminderen van externe kwaliteit gaat, zoals een eenvoudigere gebruikersinterface. Op de interne kwaliteit (die onder andere de onderhoudbaarheid van het systeem bepaalt) wordt niet bezuinigd, omdat dit op korte en lange termijn hogere kosten met zich meebrengt. 5.4 Dagelijkse Scrum meeting Tijdens de sprint zijn er korte dagelijkse meetings van het team waarin het Team en de Scrum Master aanwezig zijn en elk lid van het team de volgende 3 vragen beantwoordt: 1. Wat heb je gedaan sinds de laatste meeting? 2. Wat ga je doen tussen nu en de volgende meeting? 3. Is er iets dat je weerhoudt om te doen wat je van plan bent? Via de eerste twee vragen blijven de aanwezigen op de hoogte van de voortgang. Via de derde vraag worden problemen die de voortgang bedreigen (in Scrum: impediments) gesignaleerd en opgelost. Tijdens de dagelijkse Scrum meeting kunnen alle geïnteresseerden aanwezig zijn, echter alleen de Scrum Master en het Team mogen spreken. De meeting duurt maximaal 15 minuten en wordt meestal staand gehouden. Dat is minder comfortabel dan zittend. Dit alles houdt het geheel bondig en to the point. De voortgang wordt op een taskboard bijgehouden. Hierop zijn 3 kolommen aangegeven: niet gereed, in uitvoer en gereed. Elk Sprint Backlog Item staat in één van de kolommen, met de naam van de uitvoerende persoon en aantal uur resterend werk erbij. De totale voortgang van de sprint wordt bijgehouden in een Sprint Burn-down grafiek. De burn-down grafiek geeft per dag aan hoeveel ingepland werk er over blijft. Hierin is al na enkele dagen te zien of je als team on track bent, tijd over houdt of tijd tekort zult komen. 6

7 5.5 Sprint Demo en Retrospective Aan het einde van de Sprint toont het Team aan de Product Owner, Stakeholders en andere geïnteresseerden het resultaat tijdens de Sprint Demo. Hierbij geldt de regel dat alleen Product Backlog Items mogen worden getoond die 100% af zijn. Aansluitend op de demo vindt er een evaluatie plaats tijdens de Sprint Retrospective Meeting. Tijdens deze meeting (waarbij het Team en Scrum Master aanwezig zijn) geeft elk teamlid aan wat goed ging, wat beter kon en wat ze anders willen doen in de volgende sprint. 6. Wanneer Agile? De keuze voor een ontwikkelmethode voor een website of webapplicatie hangt af van veel factoren. Over het algemeen kun je stellen dat bij projecten met complexe technologie, of waar (veel) wijzigingen in requirements te verwachten zijn, Agile een goede keuze kan zijn. Bij eenvoudige projecten met stabiele requirements kan de watervalmethode prima werken. Eén van de vereisten voor het hanteren van een ontwikkelmethode is acceptatie door alle betrokken partijen, niet in de laatste plaats door de klant. Een Agile softwareontwikkelmethode vraagt vaak om meer betrokkenheid en proactiviteit van een klant dan de watervalmethode. Omdat toekomstige veranderingen onbekend zijn, weet je bij een Agile aanpak niet van tevoren welke functionaliteit wel en niet ontwikkeld zal (of moet) worden. Om deze reden is Agile vaak geen logische keuze wanneer een klant beslist op basis van een Fixed Price traject wil werken. 7. Conclusie Agile softwareontwikkeling kan een serieus alternatief zijn voor traditionele manieren van software ontwikkelen. Je kunt binnen minder tijd meer klanttevredenheid bereiken, door een website of webapplicatie op te leveren die beter aansluit bij wat de klant uiteindelijk wil. Scrum is een breed inzetbare en effectieve vorm van Agile softwareontwikkeling, maar vereist wel vertrouwen vanuit de klant richting de leverancier. 7

8 8. Meer lezen over Scrum en Agile? Wil je meer informatie over deze onderwerpen? Kijk dan eens op: bron: 8

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen 0777483 Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals

Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling. Agile Methodiek en Technologie. Zest Application Professionals Verzamelde vragen en antwoorden Agile Applicatie ontwikkeling Agile Methodiek en Technologie Zest Application Professionals Hoe is de aansluiting op ontwikkelmethoden voor Legacy-systemen? Out of the Box

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support

Over Internet Unlimited Drupal Ontwikkeling, Hosting en Support Drupal ontwikkeling, hosting en support Over Internet Unlimited Internet Unlimited Argon 1 4751XC Oud Gastel [t] 0165 33 22 44 [f] 0165 33 22 49 [w] www.internetunlimited.nl September 2010 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Business Agility; Sense and Respond

Business Agility; Sense and Respond Business Agility; Sense and Respond Waarom willen organisaties agile worden en op welke wijze gaan zij dat realiseren? Sense en Respond als drijfveer voor het verhogen van concurrentievoordeel. Door ir.

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m t @ i t e r a z. n l ), g e

Nadere informatie