White paper Pink Agile Framework

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper Pink Agile Framework"

Transcriptie

1 Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way

2 Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening haalt Pink Elephant het beste bij opdrachtgevers naar boven, door de kennis en creativiteit van mensen binnen deze organisaties te vertalen naar concrete resultaten. Sinds de oprichting in 1980 ziet Pink Elephant een belangrijke synergie tussen bedrijfsdoelstellingen, kennis en ondernemerschap van mensen en de manier waarop IT een belangrijke bijdrage levert om innovatie mogelijk te maken en het onderscheidend vermogen naar de markt te vergroten. Pink Elephant is actief in meer dan 20 landen en levert naast business- en management consultancy ook diensten als Enterprise App Services, IT Services, Document Services en Education. Visie Bedrijfstransformatie is essentieel in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. De kennis en creativiteit die binnen organisaties aanwezig zijn, worden vaak onvoldoende benut doordat zowel de IT als de bedrijfsprocessen niet wendbaar genoeg zijn. Bedrijven moeten investeren in nieuwe agile-werkwijzen, kennisdeling en bovendien meer aandacht hebben voor de synergie tussen de mens en IT. Pink Elephant biedt de mensen en de middelen waarmee organisaties de volgende stap kunnen maken in hun bedrijfstransformatie. Missie Pink Elephant is de technologieradar die organisaties op strategisch niveau helpt bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen. De belangrijkste middelen daarbij zijn flexibele IT-systemen en nieuwe manieren om mensen met elkaar te laten samenwerken. Met Pink Elephant als partner kunnen bedrijven losbreken uit hun traditionele systemen door innovatieve technologie, training en consultancy in te zetten. Zo zijn zij beter voorbereid op een toekomst door de juiste inzet van mensen en IT. 1/13

3 INTRODUCTIE Het agile-gedachtengoed is tegenwoordig bijna onlosmakelijk verbonden met softwareontwikkeling. Agile is een interactieconcept voor uitvoeren van projecten, dat door vrijwel elke zakelijke IT-dienstverlener in enige vorm is geadopteerd en onderdeel is geworden van de dienstverlening. De meeste grote IT-intensieve bedrijven, zoals banken en elektronicafabrikanten, hebben de afgelopen jaren de omslag gemaakt naar agile. Veel middelgrote bedrijven verkeren vaak nog in de planningsfase, omdat het een ingrijpende cultuurverandering met zich mee brengt. Maar wat is agile nu precies en welke meerwaarde kan het bieden aan organisaties? In deze whitepaper verkennen we de agile-principes, de meest gebruikte methodieken die erop zijn gebaseerd en hoe deze kunnen bijdragen aan het optimaliseren van bedrijfs- en informatieprocessen. De meerwaarde van agile reikt echter veel verder dan alleen softwareontwikkeling. Agile is dan ook geen methodiek, maar slechts een raamwerk van een aantal grondregels en hulpmiddelen om projecten te organiseren. De manier waarop agile wordt ingevuld binnen organisaties is heel persoonlijk en is direct te relateren aan de mensen, het marktsegment en de bedrijfsprocessen. Het staat voor een end-to-end agile aanpak waar organisatiebreed mee gewerkt kan worden, van marketing en sales tot softwareonwikkeling en beheer Een ding is zeker: agile is een belangrijk middel om bedrijven wendbaarder te maken en om de resultaten van businessprojecten te verbeteren. Die wendbaarheid, ofwel agility, is zelfs noodzakelijk in een tijd waarin de technologische ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan. Bedrijven die niet in staat zijn flexibel en daadkrachtig met die ontwikkelingen mee te bewegen, zullen vroeger of later hun traditionele businessmodel zien verdampen. En dat terwijl zij voor hun gevoel misschien juist heel actief bezig zijn om volgens de ouderwetse watervalmethode plannen en strategieën te formuleren die de toekomst van de organisatie moeten garanderen. Agile biedt organisaties praktische handvatten om hun ouderwetse methoden voor project- en verandermanagement te vervangen door een meer flexibele, minder hiërarchische en vooral creatievere werkwijze. Dit is de essentie van deze whitepaper. Hoe kunt u de middelen uit het agile-gedachtengoed in uw voordeel gebruiken om een traditioneel georganiseerd bedrijf te transformeren naar een moderne wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst? 2/13

4 Pink Agile Claims Framework 2020 Inhoud In deze whitepaper behandelen we de volgende onderwerpen: Geschiedenis van IT-projecten Watervalmethode Opkomst van agile Manifest voor Agile Software Ontwikkeling 12 principes achter het Agile Manifest Voordelen van agile werken Inspelen op verandering Mensgedreven zaken doen Online ontsluiten dienstverlening Optimaliseren interne organisatie Agile sleutel tot succes van project Delta Lloyd ESC Voordelen traditionele vs. agile-projecten Uitgangspunten Vijf projectfasen Agile Foundations Evolutionaire ontwikkeling Exploration en Engineering Deployment Project review Rollen en verantwoordelijkheden Rollen vanuit de klant Rollen vanuit Pink Elephant Teamgrootte Locatie Scrum in kort Sprints Product Owner Product Backlog Sprint Planning Klanttevredenheid Agile Een snelle en flexibele ontwikkelingsmethode die gebruik maakt van tijdsgebonden iteratieve (herhaalde) processen en evolutionaire ontwikkelingsmethoden. Agile maakt gebruik van een veranderende planning, bevordert een snelle levering en bevat andere waarden en technieken die flexibele en snelle veranderingen in het proces toelaat. Het kenmerk van een agile development is dat het flexibel omgaat met eventuele veranderingen tijdens het ontwikkelproces. 3/13

5 GESCHIEDENIS VAN IT-PROJECTEN Een bekend fenomeen bij grote IT-projecten is dat ze in veel gevallen niet succesvol worden afgerond. Ze voldoen niet aan de verwachtingen, worden ver boven budget opgeleverd of halverwege afgeblazen. Dit blijkt met name het geval te zijn bij traditioneel georganiseerde IT-projecten. De succespercentages zijn aanzienlijker hoger bij projecten die volgens een agile-methodiek uitgevoerd worden. Maar wat zijn nu de precieze redenen voor de uiterst slechte kwaliteit van traditionele IT-projecten? Watervalmethode De traditionele manier van software ontwikkelen wordt ook wel de watervalmethode genoemd. Eenvoudig gesteld bestaat een dergelijk project uit een lang traject van planning en voorbereiding, gevolgd door de ontwikkelfase, waarna uiteindelijk in één keer het volledige eindproduct wordt opgeleverd. De praktijk leert echter dat de opgeleverde oplossing vaak totaal niet biedt wat de organisatie daadwerkelijk nodig heeft. Uit onderzoek van Gartner blijkt bijvoorbeeld dat gemiddeld 31 procent van IT-projecten volledig mislukt. Van de projecten die wel slagen, blijkt dat 47 procent van de opgeleverde functionaliteit in de praktijk niet wordt gebruikt en dat 29 procent van de gewenste functionaliteit nooit wordt opgeleverd. De belangrijkste reden hiervoor is dat in een watervalproject alle wensen van de organisatie in de planningsfase worden verzameld en zonder prioritering worden opgenomen in het gewenste eindproduct. Het IT-project wordt hierdoor een doel op zichzelf, waarbij niet wordt uitgegaan van concrete bedrijfsdoelstellingen. Eindgebruikers spelen vaak geen enkele rol in een dergelijk ontwikkelproces, waardoor het uiteindelijk opgeleverde product niet tegemoet komt aan de wensen van de organisatie. Tijdens het proces zijn bovendien geen momenten ingebouwd om te toetsen of de doelstellingen ook gehaald worden, waardoor al deze tekortkomingen pas duidelijk worden als het al veel te laat is. Ten slotte worden de requirements en de kosten van IT-projecten in een watervalomgeving volledig vooraf gepland. Projectmanagers vermijden hierbij onzekerheden en plannen daardoor behoudend, waardoor de kosten vrijwel altijd hoger uitvallen dan gepland. Daarnaast kunnen er allerlei politieke agenda s spelen die in combinatie met een hiërarchische besluitvorming zeer vertragend kunnen werken bij het nemen van beslissingen. Opkomst van Agile Het officiële begin van het agile-gedachtengoed ligt in februari van 2001, als het Agile Manifesto wordt opgesteld door zeventien softwareontwikkelaars tijdens een conferentie in de Amerikaanse staat Utah. Onder hen bevinden zich onder andere Scrum-oprichter Jeff Sutherland en de Nederlander Arie van Bennekum, die ook een belangrijke rol speelde bij de ontwikkeling van het. Voor die tijd zijn er al diverse agile-achtige methodieken in opkomst die een op een nieuwe manier naar softwareontwikkeling kijken, waaronder Lean, RAD (Rapid Application Development) DSDM (Dynamic Systems Development Method) en Scrum. Wat deze nieuwe methodes verenigt, is de nadruk op innovatie door het delen van kennis en best practices. Het doel van het Agile Manifest is dan ook om de principes vast te leggen die deze methodes gemeen hebben. Tijdens deze belangrijke bijeenkomst in 2001 worden de vier grondbeginselen, twaalf principes en de overkoepelende term agile bedacht. MANIFEST VOOR AGILE SOFTWARE ONTWIKKELING Personen en interacties boven processen en tools. Software die werkt boven lijvige documentatie. Samenwerking met de klant boven onderhandeling over het contract. Omgaan met verandering boven het volgen van een plan. 4/13

6 12 PRINCIPES ACHTER HET AGILE MANIFEST 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door snel en regelmatig waardevolle software op te leveren. 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen gebruiken verandering om de klant een concurrentievoordeel te geven. 3. Lever met regelmaat werkende software op. Het liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden. 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project. 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de werkomgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren. 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten. 7. Werkende software is de belangrijkste maatstaf om voortgang te meten. 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. Opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers zouden altijd een constant ontwikkeltempo moeten kunnen volhouden. 9. Voortdurende aandacht hebben voor een hoge technische kwaliteit en goed ontwerp versterkt de agility. 10. Eenvoud, ofwel de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel. 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams. 12. Op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan werken en past vervolgens zijn gedrag daarop aan. VOORDELEN VAN AGILE WERKEN Met dank aan het Agile Manifest zijn allerlei verschillende flexibele ontwikkelmethoden onder een uniforme noemer komen te vallen. Dit heeft de acceptatie en adoptie van het gedachtengoed binnen organisaties sinds 2001 sterk verbeterd. Maar welke voordelen heeft agile voor uw organisatie? En heeft het ook nut voor bedrijven die niet direct iets met softwareontwikkeling doen? Inspelen op verandering Een van de belangrijkste voordelen van agile is dat het bedrijven wendbaarder maakt. Tegenwoordig moeten organisaties steeds sneller kunnen anticiperen op de veranderende markt en inspelen op de wensen van hun klanten. Agile is een reactie op de wens van organisaties om te veranderen, meer te innoveren en dichter bij hun business met IT bezig te zijn. Door agile te ontwikkelen veranderen IT-projecten in businessprojecten. Mensgedreven zaken doen Door agile te werken kun je beter gebruik maken van de motivatie, kennis, ervaring en creativiteit van de medewerkers van een organisatie. Je breekt deels los van hiërarchische machtsverhoudingen en een budgetgedreven strategie en vervangt die door een holistische aanpak, waarbij de verschillende bedrijfsonderdelen op een natuurlijke manier met elkaar verbonden zijn. Deze sociale, mensgedreven manier van zaken doen, vereist in veel gevallen een ingrijpende interne cultuurverandering voor bedrijven. Online ontsluiten dienstverlening Organisaties die hun traditionele offline bedrijfsmodel naar het internet willen brengen, kunnen eigenlijk niet meer om agile heen. Voor vrijwel elke ontwikkelaar of IT-dienstverlener die adviseert over het optimaal gebruiken van het online kanaal voor klanten is dit praktisch de standaard werkwijze geworden. In de online wereld werk je namelijk altijd op snijvlak van proces, informatie en organisatie. Dit is de meest effectieve manier om klanten beter te bereiken, bedienen en te behouden. 5/13

7 Optimaliseren interne organisatie Agile heeft niet alleen nut voor bedrijven die zich met softwareontwikkeling bezig houden. Overal waar op basis van projecten wordt gewerkt en functionaliteit, producten of andere zaken worden opgeleverd, zorgt agile voor de benodigde middelen om deze processen in goede banen te leiden en in korte sprints snel tot resultaten te komen. Door agile te werken laat je traditionele manier van planning, besluitvorming en projectbeheer los en worden zelfsturende teams verantwoordelijk voor projecten die zijn ingericht om snel waarde toe te voegen aan de organisatie. Traditioneel Reactief Focus op controle Activiteitfocus Werken voor Verwijtcultuur Hindert verandering Traditionele IT-projecten vs. agile-projecten Agile Proactief Faciliterend Productfocus Werken met Geen verwijtcultuur Speelt in op verandering PINK AGILE FRAMEWORK Bedrijven die de omslag naar agile hebben gemaakt, weten dat het een aanzienlijke cultuuromslag in de organisatie teweeg brengt. Het vereist dat oude organisatorische conventies worden losgelaten en worden vervangen voor een nieuwe manier om de organisatie te sturen. Zoals eerder gezegd, is agile slechts een overkoepelende term voor allerlei verschillende methodieken die veel elementen en termen gemeen hebben. Scrum is de meest bekende agile-methode, maar hoewel die uitermate geschikt is voor softwareontwikkeling, geldt dat minder voor andere afdelingen binnen organisaties, zoals sales, marketing, financiën en beheer. Buiten softwareontwikkeling wordt vaak DSDM (Dynamic Systems Development Method) als methodiek gebruikt, dat in tegenstelling tot Scrum wel is ingericht voor het werken met verschillende projecten. Uiteindelijk staat het echter vrij aan elk bedrijf om zelf een geschikte agile-methodiek te kiezen en daar, afhankelijk van de situatie, invulling aan te geven. Agile is geen methode, dus iedereen kan zelf kiezen welke gereedschappen hij uit de beschikbare methodieken wil gebruiken. Pink Elephant maakte in 2012 de omslag naar agile en ontwikkelde een eigen methodiek, die zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met klanten wordt gebruikt: het. Deze methode bestaat uit een combinatie van elementen uit DSDM en Scrum. Eenvoudig gesteld, wordt DSDM ingezet voor de projectaanpak en Scrum voor de softwareontwikkeling. Het staat daarom voor een end-to-end agile aanpak waar organisatiebreed mee gewerkt kan worden, van marketing en sales tot softwareontwikkeling en beheer. Door agile te werken, breng je de kennis en kunde bij elkaar om gezamenlijk naar een goed eindresultaat te werken. In ons geval werkte het zelfs zo goed, dat we de mensen van Pink Elephant eerder als collega s zijn gaan beschouwen, dan als ingehuurde partij. Frank van Donk, Manager Delta Lloyd ESC Toolbox op maat Afhankelijk van de klantsituatie en de complexiteit van een project worden de middelen uit de gereedschapskist van het in meer of minder uitgebreide vorm gehanteerd. De aanpak is toespitst op het type projecten en klanten waar Pink Elephant in de praktijk mee te maken heeft. Dit betekent dat overbodige complexiteit eruit is gehaald, wat agile werken makkelijker maakt voor bedrijven die nog er nog geen ervaring mee hebben. Door deze op maat gesneden toolbox kan Pink Elephant in de samenwerking met klanten maximaal grip houden op een project, zonder in te hoeven leveren op flexibiliteit. 6/13

8 PINK AGILE FRAMEWORK SLEUTEL TOT SUCCES BIJ DELTA LLOYD Een uiterst succesvol voorbeeld van een agile ontwikkeltraject is de expo-bedrijfsapplicatie die Pink Elephant ontwikkelde met het Delta Lloyd Expertise Service Center (ESC). Gedreven door marktontwikkelingen moest de organisatie zijn operationele efficiëntie verbeteren en daarnaast een nieuw bedrijfsmodel ontwikkelen om zich te kunnen onderscheiden in de markt. Delta Lloyd vond een geschikte businesspartner in Pink Elephant, dat voorstelde om het project te realiseren met een combinatie van het en het Mendixapplicatieplatform. Frank van Donk, manager van het Delta Lloyd (ESC), noemt deze combinatie de sleutel tot het succes van het project. Wij hadden geen ervaring met agile. Bij veel IT-projecten moet je smeken om capaciteit vanuit de business, maar hier was het omgekeerd. Onze medewerkers wilden juist heel graag meewerken, omdat zij de unieke mogelijkheid kregen om zelf te bouwen aan het systeem waar ze later mee zouden gaan werken. Door agile te werken, breng je de kennis en kunde bij elkaar om gezamenlijk naar een goed eindresultaat te werken. In ons geval werkte het zelfs zo goed, dat we de mensen van Pink Elephant eerder als collega s zijn gaan beschouwen, dan als ingehuurde partij. Onze collega s dachten vol enthousiasme constructief mee in het proces en zaten soms van s ochtends vroeg tot s avonds laat met hen aan tafel. Zo hoort agile te zijn. VOORDELEN TRADITIONEEL VERSUS AGILE De praktijk heeft uitgewezen dat agile-projecten bij Pink Elephant tot veel betere resultaten leiden dan traditionele watervalprojecten. Om die reden kiest Pink Elephant ervoor om in de regel volgens het met klanten samen te werken. Een kort overzicht van de voordelen van agile werken met Pink Elephant. Projectleden werken efficiënter en effectiever met elkaar samen. De intensieve interactie tussen de leden van het projectteam, bestaand uit medewerkers van de klant en van Pink Elephant, zorgt voor betere resultaten. Er kan direct ingespeeld worden op nieuwe inzichten tijdens het proces. Er kan direct ingespeeld worden op de veranderende wensen van de klant. Er wordt sneller en met een vastgelegde regelmaat functionaliteit opgeleverd die direct waarde toevoegt aan de organisatie. Bij agile-projecten wordt continu gekeken hoe de prestaties van het projectteam verbeterd kunnen worden. Door projecten agile te doen, kunnen de ontwikkeltijd en het budget veel beter beheerst worden. Producten die agile uitgevoerd worden, leveren een veel hogere acceptatiegraad op binnen de organisatie en zorgen voor een betere Return on Investment (ROI). Wat betreft elementen als functionaliteit, kwaliteit, tijd en kosten is er een duidelijk verschil tussen traditionele projecten en agile DSDM-projecten (zie Figuur 1). In de traditionele situatie zijn de functionaliteiten (Functies) vaste gegevens die contractueel zijn vastgelegd. De kwaliteit is hier deels vast en deels variabel. De tijd en kosten zijn beide volledig variabel, want er is immers contractueel vastgelegd wat er opgeleverd dient te worden. Dit moet dus gedaan worden, ongeacht de tijd of geld die erin gestoken wordt. Het verplicht opleveren van alle vooraf bepaalde functionaliteiten gaat daarom vaak ten koste van de opgeleverde kwaliteit. Bij agile-projecten wordt de piramide omgedraaid: tijd, kosten en de kwaliteit zijn allemaal vaststaande gegevens. Enkel de opgeleverde functies zijn variabel. Die worden immers pas bepaald tijdens het ontwikkeltraject. De balans slaat hier veel meer uit in het voordeel van de doelstellingen van de organisatie, namelijk kwaliteit boven functies die je wellicht helemaal niet nodig hebt. Daarnaast zijn er in agile-projecten vaste oplevermomenten en kosten, waardoor ze veel beter beheersbaar zijn. 7/13

9 Figuur 1 Traditionele projecten (L) vergeleken met DSDM-projecten (R)v UITGANGSPUNTEN Een centraal element van agile-projecten is dat zowel de klant als de IT-dienstverlener niet weten hoe de definitieve oplossing eruit gaat zien. Het is duidelijk naar welke basisfunctionaliteit er wordt toegewerkt, maar de gedetailleerde invulling is nog niet bekend. Tijdens het project gaat men op ontdekking wat de beste manier is om dit te realiseren. Door voortschrijdend inzicht en het regelmatig opleveren van delen functionaliteit komt een projectteam op deze manier steeds dichter bij de uiteindelijke oplossing. Essentieel bij de acceptatie van agile in organisaties is daarom dat je het idee moet loslaten dat er op basis van voorafgaand aan het project opgestelde en contractueel vastgelegde requirements een goed product kunt opleveren. De vijf belangrijkste uitgangspunten zijn: Prioriteer wensen en functionaliteit op waarde Verkort feedback-lussen in het proces Maak teams zelfsturend om besluitvorming te versnellen Voer verbeteringen kort, cyclisch en iteratief door Lever continu werkende software op VIJF PROJECTFASEN Projecten bij Pink Elephant worden opgedeeld in vijf fasen (zie Figuur 2). In de eerste fase wordt de Feasability, ofwel de haalbaarheid van een project bestudeerd, onder andere op basis van een businesscase en technische evaluatie. Hier wordt bepaald wat de doelstellingen zijn van het project, in hoeverre het haalbaar is en wat het gaat opleveren voor de organisatie. Agile Foundations Direct aansluitend hierop zijn de Agile Foundations. Hier wordt op drie gebieden een solide basis gelegd voor het project, namelijk de Business Foundations, de Solution Foundations en de Management Foundations. In deze fase worden de juiste mensen uit de verschillende lagen van de organisatie bij elkaar gezocht die het project moeten gaan dragen. Hun rollen en mandaten in het project worden in deze fase vastgelegd. Door te kijken naar deze essentiële aspecten van het project krijgen de verschillende afdelingen van de onderneming een beter begrip van het project en marketing- of sales-afdelingen kunnen hierdoor bijvoorbeeld veel beter aansluiting vinden met de doelstellingen van de business of van de klant. 8/13

10 Evolutionaire ontwikkeling De overige fasen in het project zijn Exploration, Engineering en Incremental Deployment. Deze beschrijven het proces van de daadwerkelijke ontwikkeling van de oplossing, waarbij er steeds in korte periodes (timeboxes) stukken van de uiteindelijke functionaliteit worden opgeleverd. Door dit proces steeds te herhalen, komt men steeds een stap dichterbij het eindproduct. Deze vorm van evolutionair ontwikkelen, zorgt ervoor dat er tijdens het project ingespeeld kan worden op veranderende inzichten. Het ontwikkelteam neemt tijdens het proces ook de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de nieuw opgeleverde oplossingen en houdt daardoor zicht op zaken als performance, capaciteit, beveiliging, ondersteuning en onderhoud. Exploration en Engineering Na de eerste twee fasen (Feasibility Study, Foundations), waarin de functionele en technische mogelijkheden en risico s van het project worden onderzocht, begint de ontwikkelfase. Vervolgens begint de Exploration, waarbij samen met eindgebruikers binnen een kort tijdsbestek in een aantal iteraties wordt toegewerkt naar een concreet prototype van de uiteindelijke oplossing. Als dit prototype voldoet aan de globale eisen en wensen van de klant, begint de Engineering-fase. Hiermee wordt de architectuur van de oplossing bepaald en het kader gezet voor de fase waarin de uiteindelijke oplossing wordt gerealiseerd op basis van Scrum. Deployment In de laatste fase (Deployment) wordt het systeem van de ontwikkelomgeving naar de productieomgeving verplaatst om vervolgens in gebruik genomen te worden. Voorafgaand aan de implementatie wordt een gebruikershandleiding geschreven en in veel gevallen wordt er een training gegeven aan de gebruikers, waarna het systeem aan hen wordt overgedragen. In het geval dat er een groot aantal gebruikers betrokken is, kan de implementatieperiode ook over een bepaalde periode gespreid plaatsvinden. Project review Na de implementatie wordt ten slotte nog een project review geschreven. In dit document worden de uitkomsten van het project samengevat. Op basis van de resultaten kunnen hierin ook de verdere strategie en de mogelijke doorontwikkeling van het opgeleverde product vastgelegd worden. Figuur 2 De Pink Elephant-projectaanpak is verdeeld in vijf projectfasen 9/13

11 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN In de projectaanpak van Pink Elephant zijn er specifieke rollen voor gebruikers en ontwikkelaars (zie Figuur 3). Afhankelijk van de omvang en de complexiteit van een project zijn meer of minder rollen betrokken. Ook kunnen meerdere rollen door één persoon worden ingevuld. Figuur 3 Rollen in het 10/13

12 ROLLEN VANUIT DE KLANT Visionair Deze persoon is meestal de bedenker van het project en belast met het creëren en uitdragen van de visie bij de klant. Hij zorgt ervoor dat de belangrijkste requirements snel worden vastgelegd en dat het project op koers blijft, ondanks de mogelijk veranderende inzichten tijdens het proces. Executive Sponsor Deze persoon heeft bij de klant de financiële autoriteit en verantwoordelijkheid over het project. Hij heeft uiteindelijk de ultieme macht bij het nemen van beslissingen. Product Owner Deze belangrijke ambassadeursrol binnen het project wordt door de klant ingevuld. Hij vertegenwoordigt zowel de business als de eindgebruikers en communiceert de voorgang van het project. De Product Owner kan niet alle gebruikersgroepen representeren, waardoor soms een extra rol nodig is, namelijk die van Adviseur. Deze persoon kan bijvoorbeeld een belangrijk standpunt vanuit de (gebruikers)organisatie vertegenwoordigen. ROLLEN VANUIT PINK ELEPHANT Ontwikkelaar Deze rol omvat alle ontwikkelaars in een project, van analisten, ontwerpers, programmeurs tot testers. De exacte samenstelling is verschillend per project, maar er wordt altijd gestreefd naar een multidisciplinair team en één persoon kan mogelijk meerdere rollen hebben. Scrum Master Dit is de coach van het ontwikkelteam, die controleert of het team zich aan de Scrum-spelregels houdt en zich tijdens de Sprint blijft focussen op de beoogde doelen. Hij helpt het team om zijn prestaties te verbeteren, faciliteert de Scrum-bijeenkomsten en zorgt voor de planning en coördinatie van het project. Deze rol wordt vaak gecombineerd met die van ontwikkelaar. Technisch Coördinator Deze persoon definieert de architectuur van het systeem en is verantwoordelijk voor de technische kwaliteit in het project. Hieronder valt ook de technische controle, zoals het gebruik van softwareconfiguratiemanagement. Project Manager Deze persoon is verantwoordelijk voor zowel de zakelijke, technische als opleveraspecten van het project en zorgt voor richting en coördinatie op managementniveau. Dit houdt in dat hij ook de verwachtingen van de klant bewaakt en aan het management rapporteert over de planning en oplevering. Teamgrootte De teams in IT-projecten bij Pink Elephant zijn bij voorkeur multidisciplinair en zelfsturend. De ideale teamgrootte ligt tussen de drie en zes personen. Minimaal drie omdat er altijd één gebruiker van de klant en twee ontwikkelaars in een team moeten zitten. Het maximum is zes personen, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat grotere teams niet tot betere prestaties leiden. Locatie De succesfactor achter Scrum is dat de leden van het projectteam regelmatig fysiek bij elkaar aan tafel moeten zitten. Dit is nodig om afspraken met elkaar te maken en optimaal gebruik te maken van de interactie tussen de teamleden en de creativiteit die daar uit voortkomt. In de aanpak van Pink Elephant heeft het de voorkeur om een groot gedeelte van de oplossing op locatie bij de klant te realiseren, om zoveel mogelijk gevoel te krijgen bij de wensen van de opdrachtgever. 11/13

13 SCRUM IN HET KORT Scrum is in 1995 bedacht door Jeff Sutherland en Ken Schwaber. Zij onderzochten welke principes aan de basis liggen van succesvolle projecten en stelden op basis daarvan een aantal regels op die vastigheid geven in situaties waar creativiteit, betrokkenheid en samenwerking van teams nodig is om snel tot een oplossing te komen. Sprints In Scrum werkt een team in Sprints van één tot twee weken aan het realiseren van een werkend product. De verschillende delen functionaliteit die in deze Sprints worden opgeleverd zijn afkomstig van een Product Backlog, een op prioriteit gesorteerde lijst, die in de eerste drie fasen van het project wordt opgesteld. Product Owner De Product Owner vertegenwoordigt zowel de business als de IT. Hij behartigt hun belangen en zorgt dat het ontwikkelteam aan de juiste functionaliteiten werkt. Dit doet hij door zogenaamde User Stories te formuleren (zie kader) en deze geprioriteerd op de Product Backlog te plaatsen. Product Backlog Het Product Backlog definieert de verschillende elementen van een product, gesorteerd op prioriteit. Dit document verandert als het goed is continu en bevat ruwe schattingen van zowel de business-waarde als de ontwikkelinspanning om een stuk functionaliteit (User Story) te realiseren. Met deze schattingen kan de Product Owner een tijdslijn te definiëren voor de oplevering van stukken functionaliteit. User Stories Bij Scrum IT-projecten gewerkt met User Stories. Deze worden opgesteld door het ontwikkelteam en de Product Owner. In plaats van de requirements voor een oplossing heel uitvoerig en vanuit de techniek te definiëren, zijn User Stories leesbare en korte beschrijvingen, zonder al teveel details, die alleen de essentie bevatten. Dit sluit aan bij de gedachte dat er vanuit de gebruiker wordt gewerkt. User Stories bevatten geen details, waardoor het ontwikkelteam er niet aan ontkomt om vragen te stellen aan de Product Owner. Dit maakt User Stories tijdbesparend en ze zorgen er bovendien voor dat er veel meer interactie is tussen de ontwikkelaars en de gebruikers. Sprint Planning De Sprint Planning is een korte vergadering waarin de Product Owner het team informeert welke onderdelen van een Product Backlog in een Sprint worden opgenomen. Het team bepaalt vervolgens op basis van de complexiteit van de verschillende onderdelen in welke mate zij kunnen voldoen aan de Sprint Backlog. Gedurende een Sprint mag de functionaliteit in een Sprint Backlog niet veranderen, ofwel de ontwikkelinspanning is getimeboxed. Functionaliteit die niet binnen een Sprint gerealiseerd is, wordt teruggezet op de Product Backlog en opnieuw geprioriteerd. Aan het einde van iedere Sprint demonstreert het team de gerealiseerde functionaliteit. 12/13

14 Sprint White paper KLANTTEVREDENHEID In traditionele watervalprojecten is de gangbare werkwijze dat een grote groep mensen gedurende een lange periode werkt aan het ontwikkelen en opleveren van één grote oplossing. Alle strategische doelen en producteigenschappen worden in dit model vooraf bepaald en contractueel vastgelegd. Pas aan het eind van het project wordt duidelijk of het product ook daadwerkelijk aan de verwachtingen voldoet, wat vaak niet het geval is. De belangrijkste reden voor de slechte resultaten van deze ouderwetse werkwijze is dat er tijdens deze projecten geen aandacht is voor veranderende inzichten of ontwikkelingen in de markt. De focus ligt puur op het opleveren de vooraf bepaalde producten. Een veel beter alternatief is te kiezen voor een agile-projectmethodiek, zoals het. Een kleine groep mensen zal dan in korte periodes werken aan het regelmatig opleveren van kleinere deeloplossingen waar de organisatie direct voordeel van heeft. Tijdens dit creatieve proces wordt continu gestuurd op nieuwe inzichten en kunnen prioriteiten verschuiven, zodat met elke sprint naar een beter eindproduct toe wordt gewerkt. De focus ligt bij agile-projecten altijd op de wensen van de business en de hoe dat het beste vertaald wordt naar de eindgebruikers. Interactie en samenwerking met de klant staat centraal om het beste eindproduct en een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te garanderen. Voor vrijwel elke organisatie die snel wil meebewegen met de markt biedt agile voordelen. Het stelt bedrijven in staat sneller nieuwe producten en diensten te introduceren en het zorgt ervoor dat projecten - of die nu IT-gerelateerd zijn of niet - een hogere kwaliteit hebben en beter overeenkomen met de oorspronkelijke wensen. Pink Elephant heeft ruime ervaring op het gebied van agile-gedreven businessprojecten in diverse marktsegmenten, waaronder financiële dienstverlening, gezondheidszorg, overheid, verzekeringen en logistiek. Business- en management-consultancy worden aangevuld met Business Services, IT Services en Education Services, waardoor u de juiste middelen krijgt aangereikt om het maximale resultaat te halen uit de kennis en creativitieit die in uw organisatie aanwezig is. Essentieel bij projecten die volgens het worden uitgevoerd is dat er altijd wordt gewerkt vanuit helder gedefinieerde strategische bedrijfsdoelstellingen en dat ze erop gericht zijn om in hoog tempo concrete resultaten voor de organisatie op te leveren. Met het kunt u op een toegankelijke manier kennismaken met de door Pink Elephant ontwikkelde agile-methodiek. U staat daarbij zelf aan het roer van uw business-project, waarbij in hoog tempo nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd, op weg naar een eindproduct dat een maximale bijdrage levert aan uw bedrijfsdoelstellingen. Wilt u weten hoe u de effectiviteit van uw businessprojecten kunt verbeteren met het? Onze experts gaan graag met u in gesprek. Neem contact op met Pink Elephant via of ga naar de website. Vragen? Arthur Wijman Manager Projectmanagement /13

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF?

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? Een bundel van blogs over Lean Startup en Scrum in praktijk 1 Blogbundel INTRODUCTIE. Achterover leunen zit er tegenwoordig niet In deze bundel vindt u een verzameling

Nadere informatie

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM

PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING. Een gestructureerde Agile aanpak TOEPASBAARHEID DSDM PROJECTIE DYNAMISCHE SYSTEEMONTWIKKELING Een gestructureerde Agile aanpak A u t e u r : R o g e r v a n d e n E e r e n b e e m t ( r o g e r. v a n d e n e e r e n b e e m t @ i t e r a z. n l ), g e

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile

Whitepaper. Kwaliteit binnen Agile Whitepaper Kwaliteit binnen Agile Paul Meek pm@linkitprojects.nl Versie 1.0 (24-02-2010) Inleiding Agile is hot. Agile projecten beloven sneller software te leveren, die na elke iteratie onmiddellijk in

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling.

SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. 2012 SOAgile Een onderzoek naar de inzet van de combinatie SOA en Scrum Agile bij softwareontwikkeling. Auteur: Niels Wolf Studentnummer: 850876182 9-4-2012 S C R I P T I E B P M & I T - S O A G I L E

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal

Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal m tec Magazine van Magnus, editie 2012 Enterprise mobility business@your fingertips GVB zet nieuw documentmanagementsysteem soepel op de rails Media Logistics biedt kijk in de keuken via klantportal SAP

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Customer Case Cubiss. Feiten in het kort:

Customer Case Cubiss. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: Stichting, Tilburg Branche: Semi-overheid Werknemers: 100 Activiteiten: Advies voor organisatiebeleid, leveren marketing -en onderzoeksproducten Oplossing: Webgebaseerd dashboard

Nadere informatie

Sprinten naar succes. Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties

Sprinten naar succes. Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties Sprinten naar succes Een introductie tot het ontwikkelen van succesvolle webapplicaties De rol van de opdrachtgever hoofdstuk 1 Inhoud De rol van de opdrachtgever Scrum geeft opdrachtgevers de ruimte De

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Customer Case Korevaar van Dijk

Customer Case Korevaar van Dijk Feiten in het kort: Bedrijf: Branche: Letselschade en loonvordering Werknemers: 40 Activiteiten: Behartigt de belangen van slachtoffers van ongevallen bij het verhalen van hun letselclaims Operationeel

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie