Toepassen van Scrum als process template

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toepassen van Scrum als process template"

Transcriptie

1 Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka. Scrum is een term uit het rugby waarbij een team probeert een afstand te overbruggen als een eenheid en ondertussen de bal heen en weer passt. Deze techniek hebben ze vertaald in hun artikel The New New Product Development Game naar een nieuwe methode om producten te ontwikkelen. Productontwikkeling werd destijds als een soort estafette-race gedaan. Het stokje werd iedere keer aan de volgende afdeling doorgegeven. Bij de oplevering van het product bleek dan niet het gewenste resultaat bereikt te zijn en moest er meer tijd en geld besteed worden om alsnog tot een goed product neer te zetten. Scrum als process template kan omschreven worden als een light weight process template. De focus ligt op het leveren van de hoogst mogelijke business waarde in de kortst mogelijke tijd. De nadruk wordt gelegd op communicatie. Het werk wordt veel en vaak als werkende software opgeleverd en geïnspecteerd. Het onderstaande plaatje geeft het verloop van een project aan. Het product bestaat uit een lijst van taken die gedaan moeten worden, de product backlog. Uit die product backlog wordt per sprint een sprint backlog gemaakt. Deze shortlist bepaalt de werkzaamheden van de betreffende sprint. Tijdens de sprint, die tussen de 2 en 4 weken lang is, worden de taken uit de shortlist opgepakt. Iedere dag wordt de dagelijkse Scrum meeting gehouden. Hierin wordt kort uitgesproken per teamlid wat gisteren gedaan is, wat vandaag gedaan wordt en wat de werkzaamheden in de weg staat. Aan het einde van de sprint wordt een potentieel op te leveren product opgeleverd.

2 In dit artikel zal het Scrum process template van Scrum for Team System in de voorbeelden gebruikt worden. Dit process template bestaat uit de volgende work items: - Bug - Impediment 1 - Product Backlog Item - Sprint - Sprint Backlog Item - Sprint Retrospective Toepassen van Scrum Release Als een nieuw Scrum project gemaakt wordt, dan wordt standaard een set van template Releases en Sprints gemaakt, zoals het onderstaande plaatje laat zien. 1 alles wat een team tegen houdt om productief te zijn

3 Releases hebben geen begin- en einddatum. Deze data worden uit de data gehaald die aan de Sprints gekoppeld zijn. Sprint Een Sprint Work Item Type bestaat uit de volgende velden: - Sprint Name - Capacity (hours) - Sprint Start Date - Sprint End Date - Current Status - Sprint Goal - History Sprint Backlog Item Een Sprint Backlog Item Work Item Type bestaat uit de volgende velden: - Title - Area - Sprint - Estimated Effort (Hours) - Team - Task Priority - Owned By - Work Remaining (hours) - Current Status - Description - History - Links - File Attachments Een Sprint Backlog Item wordt gemaakt door het aan een Product Backlog taak als een gerelateerd work item toe te voegen. Op deze manier wordt de nieuwe Sprint Backlog taak automatisch gekoppeld aan de geselecteerde Product Backlog taak. Sprint Retrospective Er zijn drie typen items: - What Didn t Go So Well om vast te leggen van welke gebieden het team vindt waar het niet zo goed was als ze wilde. - What We Can Do Better acties of activiteiten die de probleemgebieden zouden kunnen helpen verbeteren. - What Went Well om aan te geven welke gebieden het team als positief tijdens de uitvoering heeft ervaren. Het Work Item Type bestaat uit de volgende velden: - Title

4 - Sprint Number - Retrospective Type - Team - Individual - Description - History - Links - File Attachments De spelers Product owner Users Scrum roles Scrum master Stakeholders Team members Product Owner De Product Owner is verantwoordelijk voor de retun on investment (ROI) van het project. Vaak is dit een medewerker van de klant. De taken: - Definieert de features van het product en beslist over opleverdata en inhoud - Verzamelt input van de gebruikers, stakeholders en andere geïnteresseerde partijen - Is verantwoordelijk voor de return on investment - Geeft prioriteiten aan de features aan de hand van de marktwaarde - Kan features en prioriteiten elke 30 dagen wijzigen - Accepteert of wijst werk resultaten af Team Members Rollen en taken samengevat: - Multifunctioneel (tester, developer, DBA in één) - Teamgrootte van 7 (+/- 2)

5 - Selecteren van het doel per iteratie en specificeren van werk resultaten - Hebben het recht om alles binnen de grenzen van de projectlijnen te doen om het doel van de iteratie te halen - Het team organiseert zichzelf en het werk - Geven demonstraties van het werk resultaat aan de Product Owner en de stakeholders Scrum Master De Scrum Master is de persoon die verantwoordelijk is om er zorg voor te dragen dat het proces gebruikt wordt zoals het bedoeld is. De Scrum Master kan gezien worden als een vader, een coach en een scheidsrechter. Een Scrum Master is een leider en facilitator en is verantwoordelijk voor: - Het verbeteren van de productiviteit van het ontwikkelteam door creativiteit aan te moedigen en te ondersteunen - Een hechte samenwerking tussen alle rollen en functies en het verwijderen van obstakels - Het beschermen van het team tegen externe onderbrekingen - Het zorgdragen dat het proces gevolgd wordt - Het uitnodigen van de juiste mensen voor de daily scrum meeting, iteratie reviews en planning meetings - Het verwijderen van obstakels tussen het ontwikkelen en de klant zodat de klant direct het ontwikkelen van de functionaliteit aanstuurt - Het leren aan de klant hoe de return on investment gemaximaliseerd kan worden en hoe hun doelen bereikt kunnen worden door gebruik te maken van Scrum - Het verbeteren van de ontwikkelmanieren en ontwikkelgereedschappen zodat iedere nieuwe increment van functionaliteit potentieel op te leveren is. Specifieke onderdelen uitgelicht Wanneer is een onderdeel klaar? Het is belangrijk dat ieder lid in het team dezelfde definitie heeft van wanneer iets klaar is. Een goed uitgangspunt daarvoor is de volgende lijst: - Code voldoet aan de standaarden - Zinnige unit testen voltooien zoals verwacht - Er is gerefactord - Het is ingecheckt in source control - Het built met de rest van de code - De kwaliteit is getest Een Sprint Backlog Item kan van de In Progress status naar de Done status gezet worden. Work Remaining wordt dan direct op 0 gezet. Hoe om te gaan met bugs Bugs zijn van het zelfde niveau als Product Backlog Items en niet, zoals misschien verwacht, op het niveau van een Sprint Backlog taak. Een bug is een defect in een stuk code dat al eens de status van

6 Done bereikt heeft. Zodra een defect onderkend is, wordt het als bug toegevoegd als nieuw werk. De bug wordt zichtbaar gemaakt door het toe te voegen aan de Product Backlog. De Product Owner bepaalt de prioriteit.

7 Toepassen van Scrum als process template als developer Na de beschrijving over het toepassen van Scrum als process template is de volgende stap het toepassen voor de developer. Wat zijn de stappen om het in een project toe te passen? Hieronder het plaatje hoe Scrum verloopt als referentie. Stap 1: Product Backlog De product backlog is de verzameling van alle features voor het product. Deze items worden doorgaans in een User Story formaat geschreven. Dat wil zeggen dat het vanuit het oogpunt van de gebruiker geschreven wordt. De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheer van de product backlog. Prioriteit De items in de product backlog moeten voorzien worden van een prioriteit. Items met een hoge prioriteit moeten gedetailleerder beschreven zijn en ook een preciezere tijdschatting krijgen. De prioriteiten worden door de Product Owner gesteld. Items invoeren Items zijn op twee manieren in te voeren. Enerzijds via Visual Studio door het toevoegen van een nieuw product backlog work item en anderzijds via Excel. Met Excel kan een connectie gelegd worden naar de Team Foundation Server. De eenvoudigste manier is vanuit de Team Explorer op de query All Product Backlog Items rechts te klikken en voor Open in Microsoft Excel te kiezen. In Excel is dan vervolgens de mogelijkheid om met Publish de nieuwe work items op te slaan in de Team Foundation Server.

8 Stap 2: Sprint Het project wordt in meerdere Sprints verdeeld. Een Sprint beschrijft wat er in die periode globaal aan werkzaamheden gedaan zal worden en wat het einddoel is. Het Sprint work item wordt gebruikt om Sprint Backlog items te groeperen. Een sprint duurt tussen de 2 en 4 weken. De duur is over het algemeen voor alle sprints gelijk en wordt vaak op 2 weken gelegd. Toelichting op stap 2 Voor stap 2 is de duur op 2 weken gesteld. De reden hiervoor is dat dit een mooie lengte is om de werkzaamheden in uit te voeren. Binnen deze tijd is het minder snel mogelijk om terug te vallen op het doen van zogenoemde mini-watervallen. Het voordeel daarvan is, dat agile werken daardoor bevorderd wordt. Daarnaast is de periode van 2 weken ook kort genoeg om tegen te gaan dat er iets ontwikkeld wordt, wat de klant niet voor ogen had. Het is minder erg om 2 weken werk over te doen. Stap 3: Sprint Backlog De lijst met Product Backlog items wordt verdeeld over verschillende sprints. Deze verdeling kan op verschillende manieren gedaan worden. Het eindresultaat van een sprint is een potentieel op te leveren product, dus de verdeling moet daar rekening mee houden. Verder is het handig om de features die eenvoudig te realiseren zijn in de eerste sprint te zetten. Het team heeft dan de kans om te wennen en in te werken. Deze lijst wordt de Sprint Backlog. Elk Sprint Backlog Item wordt als related work item toegevoegd via het bijbehorende Product Backlog work item. Het veld Sprint uit het work item wordt gevuld met de desbetreffende Sprint. Het is aan het team om de Sprint Backlog aan te maken en bij te houden.

9 Toelichting op stap 3 De reden om in de eerste sprint de eenvoudige taken op te pakken, is al genoemd, namelijk inwerken en wennen. Ik wil hierbij benadrukken, dat dit een fijne manier van starten is. De druk is nog laag en de mogelijkheid om kennis op te doen over het op te leveren eindresultaat is dan nog zeer aanwezig. Stap 4: Werkzaamheden tijdens de Sprint Tijdens de Sprint zijn de developers met de Sprint Backlog work items aan de slag. Elke developer die een work item op pakt, verandert de status naar In Progress. De werkzaamheden voor dat specifieke work item kunnen tijdens het inchecken aan het betreffende work item worden gelinkt. Zo worden de werkzaamheden gekoppeld, zodat later terug te vinden is welke code bij welke feature hoort. Als een item klaar is, kan de status naar Done gezet worden. Toelichting op stap 4 Een opmerking over sprints waarin te veel werk zit: dit wordt aan de Product Owner voorgelegd met het verzoek voor advies over welke items geschrapt kunnen worden uit de lopende Sprint. Een opmerking over sprints waarin te weinig werk zit: dit wordt eveneens aan de Product Owner voorgelegd met het verzoek voor advies over welke items uit de Product Backlog toegevoegd zouden kunnen worden. Een opmerking over sprints waarvan wordt ingezien dat deze niet haalbaar zijn: deze kunnen geannuleerd worden. Na het annuleren wordt een nieuwe Sprint Planning sessie gehouden. Stap 5: Sprint afronden Aan het eind van de sprint is het zaak dat alle ontwikkelde code getest is en de bugs opgelost zijn, zodat de Sprint Review kan plaats vinden. De Sprint Review bestaat uit het demonstreren van het product van de sprint door de teamleaden aan de Product Owner, klanten en eventueel management. Na de Sprint Review wordt er geëvalueerd waar in de volgende Sprint aan gedacht

10 moet worden. Vervolgens kan de volgende Sprint weer beginnen met het samen stellen van de Sprint Backlog op basis van de verworven inzichten. Stap 6: Release Sprint Na een aantal Sprints is het product volwassen genoeg om daadwerkelijk opgeleverd te worden. Daar is de Release Sprint het geschikte moment voor. In deze Sprint wordt geen extra functionaliteit meer toegevoegd. De taken die wel binnen deze Sprint vallen zijn bijvoorbeeld: - De code naar de productie omgeving deployen - Productie data vullen - Rollback scenario Het team is verantwoordelijk voor het opleveren van het product. Toelichting op stap 6 Het uitvoeren van een Release Sprint is niet een eenmalige sprint, waarna het product klaar is. Het is veel interessanter om het product, zodra het mogelijk is, al op te leveren. Het is voor de Product Owner aan te raden om te streven naar early & often release sprints. Oftewel zo snel als mogelijk en zo vaak als mogelijk het product opleveren. Dit levert naast mogelijk Return on Investment ook reacties van gebruikers op. Deze kunnen toekomstige sprints beïnvloeden. Ik kan dus niet genoeg benadrukken om dit toe te passen.

11 Conclusie Early & often... Dat is waar het eigenlijk allemaal om draait. Scrum gaat er volledig over om alles zo vroeg mogelijk te communiceren, ontdekken, herkennen, erkennen, melden, bijschaven, aanpassen, omgooien en dat alles ook zo vaak mogelijk. Om maar even een voorbeeld te nemen, situatie A: Een ontwikkelaar vindt tijdens het project een methode om een bepaald probleem aan te pakken. Deze methode kost twee dagen om te implementeren. De ontwikkelaar meldt dit niet aan de andere teamleden, want hij is druk bezig. Andere teamleden zitten vervolgens te wachten op de oplevering van het deel van de ontwikkelaar en gaan wat anders doen of zijn zelf bezig om het probleem aan te pakken, aangezien het nog niet is opgelost. Situatie B: Een ontwikkelaar vindt tijdens een sprint een methode om een bepaald probleem aan te pakken. Deze methode kost twee dagen om te implementeren. De ontwikkelaar meldt dit tijdens de Scrum meeting. Andere teamleden kunnen direct profiteren van de methode voor eigen gebruik zodra deze klaar is, maar het is ook mogelijk om rekening te houden met eigen werkzaamheden die afhankelijk zijn het werk van de ontwikkelaar. Als er early & often gecommuniceerd wordt, zoals in situatie B, kan het team meedenken en de werkzaamheden er op aanpassen. Agile, Early & often

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Rini weet raad. Rini weet raad

Rini weet raad. Rini weet raad weet raad weet raad Vroeger beantwoordde Mona in de Story de vragen van lezers. Vragen over over eenvoudige praktische problemen Lieve Mona, hoe krijg ik vetvlekken uit mijn witte blouse? en vragen over

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011

{ SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies. Don R. Munter 14 juni, 2011 { SCRUMUCD} Adviesrapport voor E-ID internet strategies Don R. Munter 14 juni, 2011 Inleiding Dit rapport beredeneert vanuit het huidige proces en brengt advies uit over hoe dit proces beter kan. Het tweede

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013

Afstudeerverslag. Interactive Storytelling System. november 2013 Interactive Storytelling System november 2013 Versie: 1.0 Opdrachtgever: T-Xchange Bedrijfsbegeleider: Dhr. T. de Groot Schoolinstelling: Hogeschool Saxion te Enschede Opleiding: Informatica Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak

De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak 2012 De voorwaarden voor een succesvolle Agile aanpak SNELLE LEVERING MET CONCREET RESULTAAT GECONTROLEERD OMGAAN MET VERANDERING BUSINESSWAARDE VOORSPELBAARHEID TRANSPARANTE VOORTGANGSBEWAKING KLANTTEVREDENHEID

Nadere informatie

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget!

Scrum. ICT-projecten op tijd en binnen budget! Scrum ICT-projecten op tijd en binnen budget! Een belangrijk kenmerk van veel IT-projecten is dat ze mislukken. Enerzijds is dat oud nieuws, aan de andere kant nog steeds een bijzonder actueel probleem.

Nadere informatie

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel

Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Handleiding SE & BIM HANDLEIDING SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij deze handleiding hoort het Verslag SE & BIM

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere

Introductie User Stories. SYSQA B.V. Almere Introductie User Stories SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat zijn User Stories?... 4 2.1 Definitie... 4 2.2 Voordelen... 4 2.3 Verschillen tussen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil?

Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager. Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Ing. Nyree Lemmens PH.D. IT Business Manager Agile Software Ontwikkeling Levert het op wat de klant wil? Inhoudsopgave Inleiding 1. De klant is koning? 2. Het traditioneel ontwikkelmodel is niet meer

Nadere informatie

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011

Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN. Scriptie Ting Yuen 0777483. Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 1 Datavisualisatie VISUALISATIE VAN AGILE PROCESSEN Scriptie Ting Yuen 0777483 Hogeschool Rotterdam -Communicatie media design 2011 THANK Alexander Zeh / Alicia / Amy Suijkerbuijk / Anne-jet Buiten / Antoinette

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie