EXIN Agile Scrum Master

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXIN Agile Scrum Master"

Transcriptie

1 Preparation Guide EXIN Agile Scrum Master Editie juli 2015

2 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 2

3 Content 1.Overzicht 4 2.Exameneisen 6 3.Literatuur 10 Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 3

4 1. Overzicht EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) ASM is een certificering waarmee de vaardigheden en kennis op het gebied van het Agile-raamwerk en de Scrum-methodiek worden bevestigd. Inhoud Bij Agile Scrum draait het om samenwerking voor het met succes bereiken van een doel. Agilemethodologieën zijn populaire benaderingen van softwareontwikkeling, maar worden steeds vaker ook in andere gebieden toegepast. Scrum-methoden omvatten het bepalen van multidisciplinaire, zelfstandige teams die een werkend product leveren aan het einde van elke iteratie of 'Sprint'. Deze certificering betreft het toepassen van Agile of Scrum op de werkplek en het vervullen van de rol van Scrum Master. Context Het examen EXIN Agile Scrum Master maakt deel uit van het EXIN-kwalificatieprogramma en is ontwikkeld in samenwerking met internationale experts uit de praktijk. De kandidaat moet bekend zijn met alle basisbegrippen van de Agile Scrum Foundation-cursus. Raadpleeg de gids van de Agile Scrum Foundation-cursus voor meer informatie. De gids is beschikbaar op de website. Doelgroep De 'Agile' manier van denken wordt het meest toegepast op het gebied van softwareontwikkeling, maar de onderliggende principes worden ook steeds meer gebruikt binnen andere soorten projecten. Scrum is de meest gebruikte Agile-methode en is geschikt voor iedereen en met name degenen die een project leiden of eraan deelnemen die zijn of haar kennis up to date wil houden met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en projectmanagement. De certificering is vooral geschikt voor mensen die actief zijn binnen: projectmanagement, softwareontwikkeling, IT-servicemanagement en business management. Voorkennis Geen, maar kandidaten zijn verplicht om training te volgen. Kennis van Scrum terminologie wordt verondersteld. Een examen Agile Scrum Foundation of vergelijkbaar is sterk aangeraden. Examenvorm Computergestuurde multiple-choice-vragen Indicatie studielast 120 uur, afhankelijk van bestaande kennis In-course assessment Ja, in de verplichte training. Examenduur 90 minuten Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 4

5 Examendetails Aantal vragen: 40 Cesuur: 65 % (26 van 40) Open boek/notities: Nee Elektronische hulpmiddelen toegestaan: Nee Voorbeeldvragen Een voorbeeldexamen is gratis van te downloaden. Training Het volgen van de training is verplicht voor de certificering. Groepsgrootte Het maximum aantal deelnemers is 25. (Dit geldt niet voor een online- of computer based training.) Contacturen Het minimum aantal contacturen tijdens de training is 16. Dit omvat groepsopdrachten, voorbereiding op het examen en korte pauzes. Dit aantal uren is exclusief huiswerk, logistieke voorbereiding van het examen en lunchpauzes. Training provider Een lijst van geaccrediteerde training providers kunt u vinden op de website van EXIN Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 5

6 2. Exameneisen De exameneisen zijn de onderwerpen van de module. Er wordt van de kandidaat verwacht dat hij of zij deze grondig beheerst. De exameneisen zijn uitgewerkt in examenspecificaties. In onderstaande tabel staan de onderwerpen van de module (exameneisen). Het gewicht van de verschillende onderwerpen in het examen wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal. Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1. Agile-manier van denken 15% 1.1. Agile-concepten 1.2. Doorlopende verbetering van het proces 1.3. Andere (Agile-)raamwerken 1.4. Agile-principes toepassen in IT-servicemanagement 2. Rol van Scrum Master 22.5% 2.1 Verantwoordelijkheden en commitment 2.2 Het team coachen 2.3 Andere rollen (Product Owner, Development Team) 3. Schatten, plannen, monitoren en controleren volgens de Agile-methode 32.5% 3.1 De Backlog schrijven 3.2. Agile Planning 3.3. Agile Estimation 3.4. Voortgang volgen en meedelen 3.5. Controle houden 4. Complexe projecten 12.5% 4.1 Agile-projecten schalen 4.2. Geschiktheid van Agile voor verschillende typen projecten 4.3. Agile-beheer voor tools en toolintegratie 5. Agile invoeren 17.5% 5.1 Agile introduceren 5.2. Zelforganisatie 5.3. (Omgevings)vereisten voor Agile Total 100 Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 6

7 Examenspecificaties 1. Agile-manier van denken 1.1. Agile-concepten 5% Licht de Agile-manier van denken toe Leg uit hoe slagvaardigheid (Agility) tot voorspelbaarheid en flexibiliteit leidt. 1.2 Doorlopende verbetering van het proces 2.5% Leg uit hoe voortgaande verbetering moet worden toegepast. 1.3 Andere (Agile-)raamwerken 5% Denk aan andere kaders en methodieken: Waterfall, Crystal, Lean, XP, Atern, DevOps. 1.4 Agile-principes toepassen in IT-servicemanagement 2.5% Leg uit hoe Agile-principes moeten worden toegepast binnen ITservicemanagement. 2. Rol van Scrum Master 2.1 Verantwoordelijkheden en commitment 7.5% Leg uit welke taken en verantwoordelijkheden de Scrum Master heeft Leg uit welke oplossingen geschikt zijn voor het aanpakken van problemen Leg uit welke tools moeten worden gebruikt om het team te faciliteren. 2.2 Het team coachen 7.5% Leg uit wanneer en hoe conflicten moeten worden opgelost Leg uit hoe het team moet worden gecoacht en uitgedaagd Leg het belang van training uit. 2.3 Andere rollen (Product Owner, Development Team) 7.5% Beschrijf alle rollen binnen het Scrum-raamwerk. 3. Schatten, plannen, monitoren en controleren volgens de Agile-methode 3.1 De Backlog schrijven 7.5% Leg uit waarom een goede Definition of Done zo belangrijk is Schrijf en herken goede gebruikersstory's Leg uit hoe de Backlog moet worden onderhouden en hoe er items aan de Backlog moeten worden toegevoegd. Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 7

8 3.2 Agile Planning 5% Beschrijf de iteratieve planning op alle planningsmomenten: Roadmap, Release en Sprint Planning Beschrijf de rol van de Scrum Master op alle planningsmomenten: Roadmap, Release en Sprint Planning. 3.3 Agile Estimation 10% Leg uit wanneer en hoe er moet worden geschat met behulp van Story Points, Ideal Hours en Ideal Days Leg uit hoe een Planning-sessie met en zonder Planning Poker moet worden begeleid Herken schattingsfouten Leg uit hoe de ROI (Return on Investment) moet worden berekend. 3.4 Voortgang volgen en meedelen 7.5% Geef aan welke belemmeringen, afwijkingen, hindernissen en andere obstakels de voortgang in positieve en negatieve zin beïnvloeden Leg uit hoe Information Radiators moeten worden gemaakt, hoe ze moeten worden geïnterpreteerd en hoe er actie moet worden ondernomen op de resultaten Licht de gangbare volgingsmethoden toe (Burn-down-grafiek, Velocity, enzovoort). 3.5 Controle houden 2.5% Leg de werkwijze uit voor het managen van problemen, bugs en het informeren van mensen buiten het team. 4. Complexe projecten 4.1 Agile-projecten schalen 5% Leg uit hoe de Product Backlog moet worden gebruikt in een geschaalde omgeving Leg uit hoe kan worden opgeschaald naar grotere teams met zowel Scrum-of- Scrums als het SAFe-raamwerk. 4.2 Geschiktheid van Agile voor verschillende typen projecten 5% Leg uit in welke gevallen het niet mogelijk is om Agile te gebruiken. Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 8

9 4.2.2 Noem de grenzen van een Scrum-team. 4.3 Agile-beheer voor tools en toolintegratie 2.5% Leg uit welke tools een team kunnen helpen bij het gebruik of de invoering van Agile om zo de kwaliteit van het ontwikkelproces te verbeteren. 5. Agile invoeren 5.1 Agile introduceren 7.5% Leg uit welke projectmanagementactiviteiten belangrijk zijn om in het transitieplan op te nemen Leg uit welke mijlpalen belangrijk zijn bij de transitie Leg uit hoe er moet worden omgegaan met weerstand tegen veranderingen. 5.2 Zelforganisatie 5% Leg uit wat zelforganisatie inhoudt en hoe projectmanagement wordt gedeeld Leg uit wat de voordelen van een multidisciplinair team zijn. 5.3 (Omgevings)vereisten voor Agile 5% Leg uit welke cultuurveranderingen nodig zijn voordat Agile kan worden ingevoerd Leg uit welke fysieke veranderingen nodig zijn voordat Agile kan worden ingevoerd. Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 9

10 3. Literatuur A. Cohn, Mike Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum Pearson Education (2009) B. Cohn, Mike Agile Estimating and Planning Prentice Hall (2005) C. Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff The Scrum Guide - The definitive guide to Scrum: The Rules of the Game Scrum.Org and ScrumInc. (2014) D. Aanvullende literatuur: E. Schwaber, Ken Agile Project Management with Scrum (Developer Best Practices) Microsoft Press (2004) Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 10

11 Samenhang Examenspecificaties en Literatuur Exameneis Examenspecificatie Gewicht (%) 1. Agile-manier van denken 15% 1.1. Agile-concepten A (Part I), C 1.2. Doorlopende verbetering van het proces A (Part V ), C 1.3. Andere (Agile-)raamwerken A (Part IV), D 1.4. Agile-principes toepassen in ITservicemanagement A (Part IV), D 2. Rol van Scrum Master 22.5% 2.1 Verantwoordelijkheden en commitment A (Part II & III), C 2.2 Het team coachen A (Part III), C 2.3 Andere rollen (Product Owner, Development Team) A (Part II), C 3. Schatten, plannen, monitoren en controleren volgens de Agile-methode 3.1 De Backlog schrijven A, (Part III), B (Part III) 3.2. Agile Planning B (Part I, IV & VI) 3.3. Agile Estimation B (Part II) 3.4. Voortgang volgen en meedelen B (Part V) 3.5. Controle houden B (Part I, III, IV & V) 32.5% 4. Complexe projecten 12.5% 4.1 Agile-projecten schalen A (Part IV), B (Part I & VI) 4.2. Geschiktheid van Agile voor A (Part I & IV), C verschillende typen projecten 4.3. Agile-beheer voor tools en toolintegratie A (Part III), B (IV & V) 5. Agile invoeren 17.5% 5.1 Agile introduceren A (Part I & II) 5.2. Zelforganisatie A (Part III), C 5.3. (Omgevings)vereisten voor Agile A (Part I, II, III & IV), C Total 100 Preparation guide EXIN Agile Scrum Master (ASM.NL) 11

12 Contact EXIN

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Preparation Guide EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave januari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Preparation guide IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Inhoud 1. Introductie 3 2. Exameneisen 4 3. Basisbegrippen 8 4. Literatuur 13 Copyright 2011 EXIN All rights reserved.

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Preparation Guide EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope

DEEL I. 5.9 Scrum. 5.9.1 Definitie project. 5.9.2 Kern van de methode. 5.9.3 Historie. 5.9.4 Scope 108 5.9 Scrum Deel I van de beschrijving van Scrum is geschreven door Jeroen Venneman en gereviseerd en geautoriseerd door Eelco Rustenburg, co-auteur van het boek De Kracht van Scrum, en Theo Gerrits,

Nadere informatie

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II

De Agile Analist. Ebook over requirements en agile. Deel II De Agile Analist Ebook over requirements en agile Deel II 2 Inhoud Deel I... 3 1 Inleiding... 3 2 Just in time requirements... 3 3 Just enough requirements... 3 Deel II... 4 4 Samenwerken met de business...

Nadere informatie

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000

Preparation Guide. IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Preparation Guide IT Service Management Associate based on ISO/IEC 20000 Editie november 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL)

Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010

Exameneisen. IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010. Startdatum 01-07-2010 Exameneisen IT Service Management according to ISO/IEC 20000 Consultant/Manager (IS20CM.NL) Publicatiedatum 01-07-2010 Startdatum 01-07-2010 Samenvatting Doelgroep Het Consultant/Manager Certificate in

Nadere informatie

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland

De Scrumgids. De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel. juli 2013. Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland De Scrumgids De definitieve gids voor Scrum: de regels van het spel juli 2013 Ontwikkeld & onderhouden door Ken Schwaber en Jeff Sutherland Inhoudsopgave Doel van de Scrumgids... 3 Scrum Overzicht... 3

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Aan de slag met Scrum

Aan de slag met Scrum Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen + AANVULLEND MATERIAAL Aan de slag met Scrum Hendrik Jan van Randen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media B.V. Postbus

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

EXIN IT Service Management Foundation

EXIN IT Service Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie november 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen

SCRUM VOOR MANAGERS. Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren. Rini van Solingen Rob van Lanen SCRUM VOOR MANAGERS Dé methode voor teameffectiviteit en resultaatgericht organiseren Rini van Solingen Rob van Lanen Scrum voor managers Rini van Solingen Rob van Lanen Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. PRINCE2 in de praktijk - management guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van IT-management, Architecture (Enterprise

Nadere informatie

RUP OP MAAT. Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2. Remi-Armand Collaris Eef Dekker. Derde herziene druk

RUP OP MAAT. Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2. Remi-Armand Collaris Eef Dekker. Derde herziene druk RUP OP MAAT Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2 Derde herziene druk Remi-Armand Collaris Eef Dekker RUP op Maat Agile ICT met RUP, Scrum en PRINCE2 Derde, herziene druk Remi-Armand Collaris Eef Dekker

Nadere informatie

Whitepaper DevOps. Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman

Whitepaper DevOps. Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman Whitepaper DevOps Optimaliseren van softwareontwikkeling Arjen van Gink en Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Slaag voor je ITIL V3 Foundation en Bridge examen Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy

Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy Trainingen SourcePower Academy In samenwerking met Ordina Academy SOURCEPOWER - AANBIEDING Ontdek je eigen stijl met DISC NAAM HOOFDTRAINER Eric Schagen Persoonlijke effectiviteit Deelnemers Event SourcePower

Nadere informatie

De eduscrumgids. de regels van het spel. januari 2014. Ontwikkeld door het eduscrum team. Opgesteld door Arno Delhij en Rini van Solingen

De eduscrumgids. de regels van het spel. januari 2014. Ontwikkeld door het eduscrum team. Opgesteld door Arno Delhij en Rini van Solingen De eduscrumgids de regels van het spel januari 2014 Ontwikkeld door het eduscrum team Opgesteld door Arno Delhij en Rini van Solingen Versie 1.1 januari 2014 Gereviewed door: Willy Wijnands, Jan van Rossum

Nadere informatie