Opleidingsgids Curriculum 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids Curriculum 3"

Transcriptie

1 Opleidingsgids Curriculum 3 Be Informed Academy Be Informed Academy Versie 1.0 All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted, using any means or in any form whatsoever, without the permission of Be Informed.

2 sopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroep 3 3 Implementatierollen 4 4 Trainingen en leertrajecten 5 5 Leertraject, prijs en duur 6 6 Curriculum Executive Solution Sales Generic Modeling Advanced Modeling Products & Decisions I Advanced Casemanagement I Overview Be Structured Be Structured Architecture Workplace Project Management Test Server Test Strategy Deployments Integration Policy Management End user Solutions 25 7 Inschrijven 26 8 Afmelden 26 9 Cursusdata en tijden 26 Page 2 of 27

3 1 Inleiding Be Informed is een internationaal opererende, onafhankelijke softwareleverancier. Het Be Informed business process platform ondersteunt administratieve processen, die steeds kennisintensiever worden. Dankzij Be Informed s unieke aanpak van dynamisch casemanagement, de volgende golf na business process management, kunnen organisaties die Be Informed gebruiken vaak kostenreducties van tientallen procenten realiseren. Andere voordelen die met Be Informed te realiseren zijn, zijn een veel hogere mate van straight through processing en de daarbij behorende hogere productiviteit en een reductie in time-to-change van maanden naar dagen. De Be Informed Product Suite biedt functionaliteit voor het: contextspecifiek en op maat ontsluiten van kennis en informatie; toepassen van kennis in formulieren, applicaties en services; ondersteunen van zaaksgewijze processen (casemanagement); vastleggen, beheren, analyseren en executeren van kennis; ondersteunen van kenniscreatie en beheerprocessen. Om optimaal te kunnen werken met het Be Informed business process platform biedt Be Informed een uitgebreid trainingsprogramma aan. Dit document geeft een overzicht van de inhoud, de opbouw, de duur en de prijs van deze trainingen. Voor iedere implementatierol is op basis van noodzakelijke kennis en vaardigheden een leertraject opgezet. 2 Doelgroep Dit document is bedoeld voor: Opdrachtgevers / Klanten Partners Adviseurs en Business Consultants Directeuren Managers Project Managers Projectmedewerkers Page 3 of 27

4 3 Implementatierollen Be Informed onderscheidt en beschrijft rollen die relevant zijn bij het tot stand brengen van een oplossing met het Be Informed business process platform. Afhankelijk van de omvang van een implementatie kan één persoon meerdere rollen vervullen. Implementatierollen Marketing Manager De Marketing Manager is verantwoordelijk voor de marketingstrategie en de producten & dienstencatalogus. Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (support) De Sales Manager is verantwoordelijk voor de omzet en afspraken met klanten en relaties. De Business Consultant zorgt (samen met de architect) voor de componentarchitectuur, die de functionaliteit van de op te leveren implementatie bepalen. De Business Consultant is binnen de implementatie de linking pin met activiteiten in de Business. De Architect karakteriseert de kennis, ontwerpt het Target Operating Model en bewaakt de modellering volgens templates en ontwerpen. De Architect is het eerste aanspreekpunt voor de klant als het gaat om de inhoudelijke kennis. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de koppeling met (externe) systemen, de systeemcontext, de bepaling van de juiste infrastructuur, etc. De Project Manager is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de implementatie met het Be Informed business process platform. De Project Manager weet wat Be Informed kan en doet op hoofdlijnen en kan dit overdragen aan anderen. De Senior Specialist is verantwoordelijk voor de structuur en herbruikbare componenten in de oplossing met het business process platform. Hij/zij stemt af met de architect en speelt een coördinerende rol binnen het project. De Specialist analyseert samen met de domeinseniors en gebruikers de kennis- en procesdomeinen. Hij/zij legt de resultaten van deze analyse vast in kennismodellen en casemanagementconfiguraties in het Be Informed business process platform. De Test Coördinator is verantwoordelijk voor de teststrategie, het master testplan en de testaanpak. Hij/zij stemt af met de architect en speelt een coördinerende rol binnen het project. De Test Engineer controleert en test met het Be Informed business process platform of de ontwikkelde applicatie voldoet aan de gestelde functionele- en technische eisen. De Engineer werkt aan de buitenschil van de met het Be Informed business process platform gerealiseerde applicatie. De Engineer maakt de koppeling tussen deze Be Informed applicatie naar klantinteractie of systeeminteractie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de ICT-infrastructuur. Dit zijn de rollen die het kernteam vormen aan de start van een Be Informed implementatie. Page 4 of 27

5 Adviseren Evalueren Oplossen Ervaren Toepassen Begrijpen 4 Trainingen en leertrajecten Elke professional die gebruik maakt van het Be Informed business process platform heeft bepaalde kennis, vaardigheden, inzichten en de juiste attitude (competenties) nodig om goede klantoplossingen te kunnen ontwikkelen. Be Informed biedt trainingen aan die voldoen aan de eisen, die aan een bepaalde rol wordt gesteld. Per rol wordt een aantal trainingen geboden die samen een leertraject vormen. Training Leertraject Training Door het koppelen van trainingen tot een leertraject wordt er naast verbreding ook verdieping qua lesstof geboden. We onderkennen hierbij twee niveaus: Foundation Het niveau Foundation is het minimale startniveau dat vereist is om als projectmedewerker deel te nemen aan een implementatie met het Be Informed business process platform. Een training op het niveau Foundation geeft een uitgebreide inleiding op het onderwerp en veronderstelt van de betrokkene geen voorkennis met betrekking tot het betreffende onderwerp. Trainingen op het niveau Foundation richt zich vooral op het begrijpen van het betreffende onderwerp en het toepassen van de kennis en vaardigheden van het betreffende onderwerp in de praktijk. Een training op het niveau gaat dieper in op het betreffende onderwerp en veronderstelt van de betrokkene ten minste het niveau Foundation voor het betreffende onderwerp. Trainingen op het niveau richten zich op het toepassen van de kennis en vaardigheden van het betreffende onderwerp, maar ook het ervaren van complexe situaties en het vinden van oplossingen voor deze complexe situaties. De is tevens in staat om advies te geven over gekozen oplossingen. Foundation Page 5 of 27

6 Aantal dagen Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) 5 Leertraject, prijs en duur In onderstaand overzicht zijn de trainingen, de prijs en de trainingsdagen gekoppeld aan de implementatierol. Het leertraject is vervolgens verticaal af te lezen per rol. Implementatierollen Kernteam Executive Solution Sales Generic Modeling Advanced Modeling Products & Decisions I ,5 O Advanced Case Management I Overview Be Structured , O O Be Structured O O O O O O O Architecture * Workplace 600 0,5 O O Project Management Test Server O O O Test Strategy O O O O O Deployments O O O O O Integration O O Policy Management O O O Solutions O O O O O O O O O O End User O O O O O O O O O O O O Page 6 of 27

7 Legenda O Minimale training per rol Optionele training per rol voor verdere verdieping * De Architect en Business Consultant krijgen als onderdeel van de Architecture leergang Be Structured training. - Wanneer alle trainingen positief zijn afgerond, wordt per rol een eindcertificaat verstrekt. - Na het positief afronden van de cursus wordt een certificaat verstrekt. - De geldigheidsduur van een certificaat is 1 jaar. Page 7 of 27

8 6 Curriculum 6.1 Executive Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Uitleg en discussie over de visie en de principes van Be Informed. Uitleg over het Be Informed productportfolio, hoe deze te positioneren in de markt ten opzichte van relevante marktpartijen. Herkennen en onderkennen van business opportunities en deze middels succesvolle sales strategieen tot nieuw business omzetten. Wat onderscheidt Be Informed als business proces platform? Welke mogelijkheden biedt de tool en de aanpak? Welke randvoorwaarden en maatregelen zijn van belang? Hoe ziet Be Structured (de Be Informed implementatie methode) er op hoofdlijnen uit? De training is de introductie van Be Informed, zowel het product als de methodiek. Voorbereidende documentatie wordt verstuurd na inschrijving. Be Informed als software leverancier met een specifieke visie neer te zetten De principes en methode van (samen)werken van Be Informed uitleggen en het belang daarvan voor het succes van de klant Het Be Informed productportfolio toelichten en deze toespitsen op de specifieke klant problemen Scenario s opstellen hoe klantproblemen met behulp van Be Informed opgelost zullen worden Een business case opstellen aan de hand van een case Een sales presentatie houden voor een klant aan de hand van een bepaalde case. 1 dag ( uur) 1.200,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 8 of 27

9 6.2 Solution Sales Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Be Informed; wie en wat is het en wat kan Be Informed voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? Wat onderscheidt Be Informed als business proces platform? Welke solutions biedt Be informed? Welke mogelijkheden biedt de solution voor uw Business? De training is de introductie van Be Informed Solutions en aanpak, voorbereidende documentatie wordt verstuurd na inschrijving. De voordelen van de Be Informed oplossing benoemen en overdragen Bepalen op welke wijze Be Informed Solutions passen in uw Business. 3 dagen ( uur) 3.600,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 9 of 27

10 6.3 Generic Doelgroep Marketing Manager Project Manager Foundation Be Informed; wie en wat is het en wat kan de Be Informed Product Suite voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? U gaat zelf hands-on met de basisfuncties werken in het Be Informed business process platform door het vastleggen van kennis in kennismodellen en het ontsluiten d.m.v. zogenaamde instrumenten. De Be Informed Methodiek gaat uit van een aantal implementatiefasen, rollen en richtlijnen die u handvatten geeft tot het ontwikkelen van een Be Informed kennisinfrastructuur. Be Informed heeft een duidelijke visie op het scheiden van kennis en proces, functie en data. Hoe komt dit tot uiting in de Be Informed oplossingen? Aan de hand van geïmplementeerde oplossingen laat Be Informed u zien wat de mogelijkheden zijn van Be Informed. De training is de introductie van de Be Informed visie; er is geen voorkennis noodzakelijk. Uitleggen wat volgens Be Informed Kennis is Uitleggen wat de vier lagen Architectuur is Een kennismodel interpreteren, maken en verbeteren Begrijpen wat Be Informed verstaat onder casemanagement Begrijpen dat er wordt gemodelleerd vanuit een metamodel 3 dagen ( uur) 2.400,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 10 of 27

11 6.4 Modeling Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Foundation Be Informed; wie en wat is het en wat kan de Be Informed Product Suite voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? De deelnemer gaat zelf hands-on met de basisfuncties werken in het Be Informed business process platform door het vastleggen van kennis in kennismodellen en het ontsluiten d.m.v. zogenaamde instrumenten. De Be Informed Methodiek gaat uit van een aantal implementatiefasen, rollen en richtlijnen die u handvatten geeft tot het ontwikkelen van een Be Informed Kennisinfrastructuur. Be Informed heeft een duidelijke visie op het scheiden van kennis en proces, functie en data. Hoe komt dit tot uiting in de Be Informed oplossingen? Aan de hand van geïmplementeerde oplossingen laat Be Informed de deelnemer zien wat de mogelijkheden zijn die Be Informed kan bieden. De toets bestaat uit twee casussen die door de deelnemer in Be Informed worden gemodelleerd. De training is de introductie van de Be Informed visie; er is geen voorkennis noodzakelijk. Uitleggen wat volgens Be Informed Kennis is Zelfstandig een kennismodel opzetten Uitleggen wat de vier lagen Architectuur is Zelfstandig een casemanagement applicatie opzetten Werken onder een metamodel De juiste keuzes maken uit relatiesoorten en verbanden Een werkende oplossing creëren met Be Informed zowel m.b.t. kennismodelleren als casemanagement 6 dagen ( uur) 4.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 11 of 27

12 6.5 Advanced Modeling Products & Decisions I Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist De training is een vervolg op de training Be Informed Modeling, waarbij de accenten worden verlegd van begripsvorming van het Be Informed business process platform naar kennis toepassen en modelleren. Aan de hand van gestructureerde bronnen gaat de deelnemer zelfstandig kennismodellen opzetten en instrumenten ontwikkelen om deze gemodelleerde kennis toepasbaar te maken als productiefactor. De deelnemer leert complexe constructies modelleren zoals wet- en regelgeving. De kennismodellen worden groter en complexer. De toets bestaat uit casussen die door de deelnemer in Be Informed worden gemodelleerd en een aantal open vragen. Deze training is een vervolg op de training Be Informed Modeling. Het positief afronden hiervan is een voorwaarde voor deelname. Complexe kennis anlyseren en modelleren Modelleren met behulp van constanten, grondslagen, eigenschappen en normen Modelleren onder een bestaand metamodel Configureren en scopen van kennisinstrumenten Kennismodellen van tijdsvarianten voorzien Database-lookups configureren Een breed scala aan modelleerpatronen en richtlijnen gebruiken Oplossingen vergelijken en advies uitbrengen. 3 dagen ( uur) ½ dag toets ( uur) 2.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 12 of 27

13 6.6 Advanced Casemanagement I Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist De training is een vervolg op de training Be Informed Modeling, waarbij de accenten worden verlegd van begripsvorming van het Be Informed business process platform naar toepassen en configureren. Met behulp van de casemanagement componenten in het Be Informed Product business process platform kan een systeem voor dossierafhandeling worden geconfigureerd: van E-formulier tot compleet zaaksysteem. Aan de hand van gestructureerde bronnen gaat de deelnemer zelfstandig applicaties ontwikkelen en configureren. Ook het dynamisch afhandelen van zaken komt aan de orde. De toets bestaat uit een casus die door de deelnemer in Be Informed wordt gemodelleerd. Deze training is een vervolg op de training Be Informed Modeling. Het positief afronden hiervan is een voorwaarde voor deelname. Op basis van een (globaal) ontwerp een beheerbare casemanagement oplossing configureren en verbeteren aan de hand van patronen en richtlijnen. 3 dagen ( uur) ½ dag toets ( uur) 2.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 13 of 27

14 6.7 Overview Be Structured Doelgroep Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de training wordt uitgelegd wat Be Structured is. De eerste fasen van de methodiek zullen in deze training aan de orde komen om te komen tot een werkende startapplicatie. Afhankelijk per rol de training op Foundation level Uitleggen wat Be Structured is Het belang van Be Structured uitleggen Uitleggen welke deliverables er zijn en de nuance kunnen begrijpen. 1 dag ( uur) 800,- per deelnemer excl. BTW, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 14 of 27

15 6.8 Be Structured Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de drie daagse training wordt uitgelegd wat de Be Structured is. De deelnemers gaan aan de hand van een casus beleven wat er voor nodig is om het Be Informed business process platform in te richten. Hiervoor is een casus de rode draad om aan de hand van oefeningen, discussies en workshops de belangrijkste deliverables op te leveren die noodzakelijk zijn om het Be Informed business process platform in te richten. Afhankelijk per rol de training Generic of Modeling. Uitleggen wat Be Structured inhoudt De methodiek in een project toepassen Be Structured overdragen aan anderen op een Be Informed project wat het betekent om volgens de Be Structured te werken Uitleggen welke deliverables er zijn en de nuance kunnen begrijpen hoe ver onderdelen moeten worden uitgediept per oplossing Een Bedrijfsfunctiemodel opstellen en aanpassen. 3 dagen (Voor de Architect is de trainingsduur 3 dagen, voor de andere rollen 1 dag). ( uur) 2.400,- per deelnemer excl. BTW (prijs voor 1 dag 800,-), inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 15 of 27

16 6.9 Architecture Doelgroep Business Consultant Architect De leergang gaat in op alle architecturele aspecten van een Be Informed implementatie: ontwerpen van kennis (metamodellen), case, integratie en implementatieaspecten. Ook wordt ingegaan op de rationale achter de Be Informed paradigma s. De training is een vervolg op de Foundation. Afhankelijk van specialisme en rol dient minimaal één van de trainingen te zijn gevolgd: - Advanced Modeling I - Advanced Casemanagement I Senioriteit en ervaring met Be Informed is een eis. Zelfstandig in een implementatieproject de rol van architect vervullen en op het gebied van kennisen case-ontwerp een Be Informed applicatie in context plaatsen en meewerken aan succesvolle integratie in systeemlandschap en business. Onderwerpen zijn: Visie en propositie Be Structured Bedrijfs Architectuur Integratie en enterprise architectuur Kennistechnologie buiten Be Informed 9 dagen ( uur) 7.200,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 16 of 27

17 6.10 Workplace Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer leert tijdens de training hoe de workplace gebruikt moet worden in het implementatieproces. Ook leert de deelnemer op welke wijze de workplace ingericht moet worden ter voorbereiding van een project. Minimaal één van de trainingen op Foundation niveau (Be Informed Modeling of Be Informed Generic) dient te zijn gevolgd. Uitleggen wanneer en waarvoor de workplace in projecten gebruikt kan worden De workplace inzetten op projecten en kent de voordelen tijdens de implementatie. ½ dag ( uur) 600,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal. Page 17 of 27

18 6.11 Project Management Doelgroep Project Manager De training geeft een introductie en overzicht van de specifieke aspecten die een rol spelen bij het managen van een Be Informed implementatieproject, zoals aanpak en methodiek, fasering, projectdeliverables, testen en rollen. Voor het Project Management relevante aspecten van de Be Informed Architectuur en Integratie zullen beknopt worden besproken. Daarnaast komen best-practices, lessons learned, risico s en metrics uit eerdere Be Informed-projecten aan bod. De cursist dient bekend te zijn met algemene Project Management principes (b.v. Prince2) en daarnaast de Overview Be Structured training te hebben afgerond. inschatten wat een Be Informed implementatieproject specifiek maakt en onderscheidt van andere ICT implementatieprojecten de aanpak, strategie en plan van een nieuw Be Informed project mee uitwerken of beoordelen de voortgang van een Be Informed project bewaken of monitoren met behulp van de workplace met voldoende Project Managementachtergrond en-ervaring zelf een Be Informed implementatie managen. 1 dag ( uur) 1.000,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 18 of 27

19 6.12 Test Server Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer gaat hands-on met de Test Server werken in het Be Informed business process platform. Door het opstellen van populaties en scenario s kunnen kennismodellen en casemanagement worden getest. Door het maken van analyses op basis van de huidige, verwachte en veranderende omstandigheden kan de invloed van beslissingen geëvalueerd worden. Minimaal training Modeling positief afgerond. Begrijpen wat de plek is van de Test server binnen het Be Informed business process platform Populaties opzetten die gebruikt worden voor het testen van kennismodellen Scenario s opstellen waarmee de populaties verbonden worden aan de kennisinstrumenten Testresultaten analyseren voor individuele testgevallen en door middel van regressierapporten Analyses uitvoeren op de huidige regelgeving om vast te stellen welke factoren bepalend zijn bij het nemen van beslissingen Analyses uitvoeren op de samenstelling van beslissingen bij veranderend beleid of gewijzigde regelgeving. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 19 of 27

20 6.13 Test Strategy Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer krijgt inzicht in de teststrategie, aanpak en opzet van het continuous testen met Be Informed. Minimaal training Modeling positief afgerond. Uitleggen op welke wijze met het Be Informed business proces platform wordt getest De verschillen aangeven tussen Be Informed testen en regulier testen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 20 of 27

21 6.14 Deployments Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de training Deployments worden aan de hand van verschillende repositories deployments uitgevoerd waardoor de deelnemer inzicht krijgt in de verschillende aspecten die geconfigureerd worden om de applicatie via een website beschikbaar te stellen. Minimaal de training Modeling positief afgerond. Zelfstandig een deployment uitvoeren. 1 dag ( uur ) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 21 of 27

22 6.15 Integration Doelgroep Architect Project Manager Engineer (Support) De deelnemer kan zelf koppelingen maken naar weben systeeminteractie. De deelnemer kent de mogelijkheden die Be Informed biedt in relatie tot het ICTlandschap. Minimaal de training Modeling positief afgerond. Bepalen op welke manier interactie mogelijk is met het Be Informed business process platform Met behulp van standaard plug-ins koppelingen tot stand brengen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 22 of 27

23 6.16 Policy Management Doelgroep Marketing Manager Architect Engineer (Support) De deelnemer weet hoe toepassingsbeleid, regelgeving en wetten omgezet worden naar Be Informed kennismodellen. Minimaal training Modeling positief afgerond. Zelfstandig regels omzetten naar kennismodellen m.b.v. de Form editor Regelgeving ontleden en stap voor stap vertalen naar Be Informed modellen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 23 of 27

24 6.17 End user Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer leert hoe de kennisbank gebruikt wordt en in te richten is, zodat strategische kennis, domein kennis en specifieke kennis per rol kan worden ontsloten. Minimaal één van de trainingen Modeling of Generic dient te zijn gevolgd. De kennisbank bouwen en ontsluiten Autorisaties per rol toekennen Documentatie en kennis beschikbaar stellen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 24 of 27

25 6.18 Solutions Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer weet na de ingebruikname van het be Informed business proces platform op welke wijze solutions op andere plekken binnen de organisatie ontsloten kunnen worden. De deelnemer herkent de business patronen en kan deze overdragen aan collega s. Minimaal één van de trainingen Modeling of Generic dient te zijn gevolgd. Benoemen hoe de solution ketenbreed toegepast kan worden De Business patronen herkennen en deze overdragen aan collega s en partners. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 25 of 27

26 7 Inschrijven Heeft u interesse om een training te volgen, vul dan het inschrijfformulier in dat te vinden is op en opvraagbaar is via Na plaatsing ontvangt u een schriftelijke bevestiging, van de aanmelding en de geplande cursusdata. 8 Afmelden Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training. Na tijdige afmelding is het mogelijk om deel te nemen op een volgende geplande training. Zie de algemene voorwaarden op onze website. 9 Cursusdata en tijden De cursusdata worden vermeld op de website Ze zijn ook op te vragen via De cursustijden zijn van uur. Wanneer hiervan wordt afgeweken, zal dit expliciet worden vermeld. Page 26 of 27

27 Wapenrustlaan DL Apeldoorn The Netherlands T +31 (0) E Be Informed is een internationaal opererende, onafhankelijke Nederlandse softwareleverancier. Het Be Informed business process platform richt zich op administratieve processen, die steeds kennisintensiever worden. Organisaties die gebruik maken van de Be Informed software rapporteren door de unieke aanpak vaak tientallen procenten kostenbesparingen, dramatisch gestegen productiviteit door een veel hogere straight-through-processing en wijzigingstrajecten die zijn teruggebracht van maanden naar dagen. Page 27 of 27

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen

Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen Polteq Testopleidingen 2013 uitgave 1 Nieuw toegevoegd: - Context Driven Testen - Verbeteren van Requirements - API / Mobile App Testen ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag!

Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Opleidingsaanbod Testen: het antwoord op úw opleidingsvraag! Aan iedere opleidingsvraag op het gebied van testen en kwaliteitszorg liggen één of meerdere bedrijfsdoelstellingen ten grondslag. U wilt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Testmanagement In de zorgsector

Testmanagement In de zorgsector Testmanagement In de zorgsector Auteur : Yvonne Goorman Review : Ilse Verstappen, Ray Oei Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam Telefoon (020)

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement

Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement Trainingen en workshops Business Informatiemanagement en Applicatiemanagement sopgave sopgave 2 1. Onze organisatie 4 1.1 The Lifecycle Company 4 1.2 Onze trainers 4 1.3 Onze aanpak 5 1.4 Meer weten? 6

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

ISM- en FSMcatalogus. versie 3.5

ISM- en FSMcatalogus. versie 3.5 ISM- en FSMcatalogus versie 3.5 Inleiding De ISM-methode biedt de oplossing voor het integraal aansturen van de ITafdeling, waardoor de IT-dienstverlening aantoonbaar verbetert. Of het nu gaat om call-handling

Nadere informatie

ISM- en FSMcatalogus. versie 1.0

ISM- en FSMcatalogus. versie 1.0 ISM- en FSMcatalogus versie 1.0 Inleiding De ISM-methode en de FSM-methode zijn sterk aan populariteit winnende servicegerichte frameworks voor IT-beheer en functioneel beheer met een aansluitende implementatiemethode

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie