Opleidingsgids Curriculum 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsgids Curriculum 3"

Transcriptie

1 Opleidingsgids Curriculum 3 Be Informed Academy Be Informed Academy Versie 1.0 All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted, using any means or in any form whatsoever, without the permission of Be Informed.

2 sopgave 1 Inleiding 3 2 Doelgroep 3 3 Implementatierollen 4 4 Trainingen en leertrajecten 5 5 Leertraject, prijs en duur 6 6 Curriculum Executive Solution Sales Generic Modeling Advanced Modeling Products & Decisions I Advanced Casemanagement I Overview Be Structured Be Structured Architecture Workplace Project Management Test Server Test Strategy Deployments Integration Policy Management End user Solutions 25 7 Inschrijven 26 8 Afmelden 26 9 Cursusdata en tijden 26 Page 2 of 27

3 1 Inleiding Be Informed is een internationaal opererende, onafhankelijke softwareleverancier. Het Be Informed business process platform ondersteunt administratieve processen, die steeds kennisintensiever worden. Dankzij Be Informed s unieke aanpak van dynamisch casemanagement, de volgende golf na business process management, kunnen organisaties die Be Informed gebruiken vaak kostenreducties van tientallen procenten realiseren. Andere voordelen die met Be Informed te realiseren zijn, zijn een veel hogere mate van straight through processing en de daarbij behorende hogere productiviteit en een reductie in time-to-change van maanden naar dagen. De Be Informed Product Suite biedt functionaliteit voor het: contextspecifiek en op maat ontsluiten van kennis en informatie; toepassen van kennis in formulieren, applicaties en services; ondersteunen van zaaksgewijze processen (casemanagement); vastleggen, beheren, analyseren en executeren van kennis; ondersteunen van kenniscreatie en beheerprocessen. Om optimaal te kunnen werken met het Be Informed business process platform biedt Be Informed een uitgebreid trainingsprogramma aan. Dit document geeft een overzicht van de inhoud, de opbouw, de duur en de prijs van deze trainingen. Voor iedere implementatierol is op basis van noodzakelijke kennis en vaardigheden een leertraject opgezet. 2 Doelgroep Dit document is bedoeld voor: Opdrachtgevers / Klanten Partners Adviseurs en Business Consultants Directeuren Managers Project Managers Projectmedewerkers Page 3 of 27

4 3 Implementatierollen Be Informed onderscheidt en beschrijft rollen die relevant zijn bij het tot stand brengen van een oplossing met het Be Informed business process platform. Afhankelijk van de omvang van een implementatie kan één persoon meerdere rollen vervullen. Implementatierollen Marketing Manager De Marketing Manager is verantwoordelijk voor de marketingstrategie en de producten & dienstencatalogus. Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (support) De Sales Manager is verantwoordelijk voor de omzet en afspraken met klanten en relaties. De Business Consultant zorgt (samen met de architect) voor de componentarchitectuur, die de functionaliteit van de op te leveren implementatie bepalen. De Business Consultant is binnen de implementatie de linking pin met activiteiten in de Business. De Architect karakteriseert de kennis, ontwerpt het Target Operating Model en bewaakt de modellering volgens templates en ontwerpen. De Architect is het eerste aanspreekpunt voor de klant als het gaat om de inhoudelijke kennis. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de koppeling met (externe) systemen, de systeemcontext, de bepaling van de juiste infrastructuur, etc. De Project Manager is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de implementatie met het Be Informed business process platform. De Project Manager weet wat Be Informed kan en doet op hoofdlijnen en kan dit overdragen aan anderen. De Senior Specialist is verantwoordelijk voor de structuur en herbruikbare componenten in de oplossing met het business process platform. Hij/zij stemt af met de architect en speelt een coördinerende rol binnen het project. De Specialist analyseert samen met de domeinseniors en gebruikers de kennis- en procesdomeinen. Hij/zij legt de resultaten van deze analyse vast in kennismodellen en casemanagementconfiguraties in het Be Informed business process platform. De Test Coördinator is verantwoordelijk voor de teststrategie, het master testplan en de testaanpak. Hij/zij stemt af met de architect en speelt een coördinerende rol binnen het project. De Test Engineer controleert en test met het Be Informed business process platform of de ontwikkelde applicatie voldoet aan de gestelde functionele- en technische eisen. De Engineer werkt aan de buitenschil van de met het Be Informed business process platform gerealiseerde applicatie. De Engineer maakt de koppeling tussen deze Be Informed applicatie naar klantinteractie of systeeminteractie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van de ICT-infrastructuur. Dit zijn de rollen die het kernteam vormen aan de start van een Be Informed implementatie. Page 4 of 27

5 Adviseren Evalueren Oplossen Ervaren Toepassen Begrijpen 4 Trainingen en leertrajecten Elke professional die gebruik maakt van het Be Informed business process platform heeft bepaalde kennis, vaardigheden, inzichten en de juiste attitude (competenties) nodig om goede klantoplossingen te kunnen ontwikkelen. Be Informed biedt trainingen aan die voldoen aan de eisen, die aan een bepaalde rol wordt gesteld. Per rol wordt een aantal trainingen geboden die samen een leertraject vormen. Training Leertraject Training Door het koppelen van trainingen tot een leertraject wordt er naast verbreding ook verdieping qua lesstof geboden. We onderkennen hierbij twee niveaus: Foundation Het niveau Foundation is het minimale startniveau dat vereist is om als projectmedewerker deel te nemen aan een implementatie met het Be Informed business process platform. Een training op het niveau Foundation geeft een uitgebreide inleiding op het onderwerp en veronderstelt van de betrokkene geen voorkennis met betrekking tot het betreffende onderwerp. Trainingen op het niveau Foundation richt zich vooral op het begrijpen van het betreffende onderwerp en het toepassen van de kennis en vaardigheden van het betreffende onderwerp in de praktijk. Een training op het niveau gaat dieper in op het betreffende onderwerp en veronderstelt van de betrokkene ten minste het niveau Foundation voor het betreffende onderwerp. Trainingen op het niveau richten zich op het toepassen van de kennis en vaardigheden van het betreffende onderwerp, maar ook het ervaren van complexe situaties en het vinden van oplossingen voor deze complexe situaties. De is tevens in staat om advies te geven over gekozen oplossingen. Foundation Page 5 of 27

6 Aantal dagen Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) 5 Leertraject, prijs en duur In onderstaand overzicht zijn de trainingen, de prijs en de trainingsdagen gekoppeld aan de implementatierol. Het leertraject is vervolgens verticaal af te lezen per rol. Implementatierollen Kernteam Executive Solution Sales Generic Modeling Advanced Modeling Products & Decisions I ,5 O Advanced Case Management I Overview Be Structured , O O Be Structured O O O O O O O Architecture * Workplace 600 0,5 O O Project Management Test Server O O O Test Strategy O O O O O Deployments O O O O O Integration O O Policy Management O O O Solutions O O O O O O O O O O End User O O O O O O O O O O O O Page 6 of 27

7 Legenda O Minimale training per rol Optionele training per rol voor verdere verdieping * De Architect en Business Consultant krijgen als onderdeel van de Architecture leergang Be Structured training. - Wanneer alle trainingen positief zijn afgerond, wordt per rol een eindcertificaat verstrekt. - Na het positief afronden van de cursus wordt een certificaat verstrekt. - De geldigheidsduur van een certificaat is 1 jaar. Page 7 of 27

8 6 Curriculum 6.1 Executive Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Uitleg en discussie over de visie en de principes van Be Informed. Uitleg over het Be Informed productportfolio, hoe deze te positioneren in de markt ten opzichte van relevante marktpartijen. Herkennen en onderkennen van business opportunities en deze middels succesvolle sales strategieen tot nieuw business omzetten. Wat onderscheidt Be Informed als business proces platform? Welke mogelijkheden biedt de tool en de aanpak? Welke randvoorwaarden en maatregelen zijn van belang? Hoe ziet Be Structured (de Be Informed implementatie methode) er op hoofdlijnen uit? De training is de introductie van Be Informed, zowel het product als de methodiek. Voorbereidende documentatie wordt verstuurd na inschrijving. Be Informed als software leverancier met een specifieke visie neer te zetten De principes en methode van (samen)werken van Be Informed uitleggen en het belang daarvan voor het succes van de klant Het Be Informed productportfolio toelichten en deze toespitsen op de specifieke klant problemen Scenario s opstellen hoe klantproblemen met behulp van Be Informed opgelost zullen worden Een business case opstellen aan de hand van een case Een sales presentatie houden voor een klant aan de hand van een bepaalde case. 1 dag ( uur) 1.200,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 8 of 27

9 6.2 Solution Sales Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Be Informed; wie en wat is het en wat kan Be Informed voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? Wat onderscheidt Be Informed als business proces platform? Welke solutions biedt Be informed? Welke mogelijkheden biedt de solution voor uw Business? De training is de introductie van Be Informed Solutions en aanpak, voorbereidende documentatie wordt verstuurd na inschrijving. De voordelen van de Be Informed oplossing benoemen en overdragen Bepalen op welke wijze Be Informed Solutions passen in uw Business. 3 dagen ( uur) 3.600,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 9 of 27

10 6.3 Generic Doelgroep Marketing Manager Project Manager Foundation Be Informed; wie en wat is het en wat kan de Be Informed Product Suite voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? U gaat zelf hands-on met de basisfuncties werken in het Be Informed business process platform door het vastleggen van kennis in kennismodellen en het ontsluiten d.m.v. zogenaamde instrumenten. De Be Informed Methodiek gaat uit van een aantal implementatiefasen, rollen en richtlijnen die u handvatten geeft tot het ontwikkelen van een Be Informed kennisinfrastructuur. Be Informed heeft een duidelijke visie op het scheiden van kennis en proces, functie en data. Hoe komt dit tot uiting in de Be Informed oplossingen? Aan de hand van geïmplementeerde oplossingen laat Be Informed u zien wat de mogelijkheden zijn van Be Informed. De training is de introductie van de Be Informed visie; er is geen voorkennis noodzakelijk. Uitleggen wat volgens Be Informed Kennis is Uitleggen wat de vier lagen Architectuur is Een kennismodel interpreteren, maken en verbeteren Begrijpen wat Be Informed verstaat onder casemanagement Begrijpen dat er wordt gemodelleerd vanuit een metamodel 3 dagen ( uur) 2.400,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 10 of 27

11 6.4 Modeling Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Foundation Be Informed; wie en wat is het en wat kan de Be Informed Product Suite voor u betekenen? Wat verstaat Be Informed onder kennis en op welke wijze kan die toepasbaar worden gemaakt? De deelnemer gaat zelf hands-on met de basisfuncties werken in het Be Informed business process platform door het vastleggen van kennis in kennismodellen en het ontsluiten d.m.v. zogenaamde instrumenten. De Be Informed Methodiek gaat uit van een aantal implementatiefasen, rollen en richtlijnen die u handvatten geeft tot het ontwikkelen van een Be Informed Kennisinfrastructuur. Be Informed heeft een duidelijke visie op het scheiden van kennis en proces, functie en data. Hoe komt dit tot uiting in de Be Informed oplossingen? Aan de hand van geïmplementeerde oplossingen laat Be Informed de deelnemer zien wat de mogelijkheden zijn die Be Informed kan bieden. De toets bestaat uit twee casussen die door de deelnemer in Be Informed worden gemodelleerd. De training is de introductie van de Be Informed visie; er is geen voorkennis noodzakelijk. Uitleggen wat volgens Be Informed Kennis is Zelfstandig een kennismodel opzetten Uitleggen wat de vier lagen Architectuur is Zelfstandig een casemanagement applicatie opzetten Werken onder een metamodel De juiste keuzes maken uit relatiesoorten en verbanden Een werkende oplossing creëren met Be Informed zowel m.b.t. kennismodelleren als casemanagement 6 dagen ( uur) 4.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 11 of 27

12 6.5 Advanced Modeling Products & Decisions I Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist De training is een vervolg op de training Be Informed Modeling, waarbij de accenten worden verlegd van begripsvorming van het Be Informed business process platform naar kennis toepassen en modelleren. Aan de hand van gestructureerde bronnen gaat de deelnemer zelfstandig kennismodellen opzetten en instrumenten ontwikkelen om deze gemodelleerde kennis toepasbaar te maken als productiefactor. De deelnemer leert complexe constructies modelleren zoals wet- en regelgeving. De kennismodellen worden groter en complexer. De toets bestaat uit casussen die door de deelnemer in Be Informed worden gemodelleerd en een aantal open vragen. Deze training is een vervolg op de training Be Informed Modeling. Het positief afronden hiervan is een voorwaarde voor deelname. Complexe kennis anlyseren en modelleren Modelleren met behulp van constanten, grondslagen, eigenschappen en normen Modelleren onder een bestaand metamodel Configureren en scopen van kennisinstrumenten Kennismodellen van tijdsvarianten voorzien Database-lookups configureren Een breed scala aan modelleerpatronen en richtlijnen gebruiken Oplossingen vergelijken en advies uitbrengen. 3 dagen ( uur) ½ dag toets ( uur) 2.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 12 of 27

13 6.6 Advanced Casemanagement I Doelgroep Business Consultant Architect Senior Specialist Specialist De training is een vervolg op de training Be Informed Modeling, waarbij de accenten worden verlegd van begripsvorming van het Be Informed business process platform naar toepassen en configureren. Met behulp van de casemanagement componenten in het Be Informed Product business process platform kan een systeem voor dossierafhandeling worden geconfigureerd: van E-formulier tot compleet zaaksysteem. Aan de hand van gestructureerde bronnen gaat de deelnemer zelfstandig applicaties ontwikkelen en configureren. Ook het dynamisch afhandelen van zaken komt aan de orde. De toets bestaat uit een casus die door de deelnemer in Be Informed wordt gemodelleerd. Deze training is een vervolg op de training Be Informed Modeling. Het positief afronden hiervan is een voorwaarde voor deelname. Op basis van een (globaal) ontwerp een beheerbare casemanagement oplossing configureren en verbeteren aan de hand van patronen en richtlijnen. 3 dagen ( uur) ½ dag toets ( uur) 2.800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 13 of 27

14 6.7 Overview Be Structured Doelgroep Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de training wordt uitgelegd wat Be Structured is. De eerste fasen van de methodiek zullen in deze training aan de orde komen om te komen tot een werkende startapplicatie. Afhankelijk per rol de training op Foundation level Uitleggen wat Be Structured is Het belang van Be Structured uitleggen Uitleggen welke deliverables er zijn en de nuance kunnen begrijpen. 1 dag ( uur) 800,- per deelnemer excl. BTW, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 14 of 27

15 6.8 Be Structured Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de drie daagse training wordt uitgelegd wat de Be Structured is. De deelnemers gaan aan de hand van een casus beleven wat er voor nodig is om het Be Informed business process platform in te richten. Hiervoor is een casus de rode draad om aan de hand van oefeningen, discussies en workshops de belangrijkste deliverables op te leveren die noodzakelijk zijn om het Be Informed business process platform in te richten. Afhankelijk per rol de training Generic of Modeling. Uitleggen wat Be Structured inhoudt De methodiek in een project toepassen Be Structured overdragen aan anderen op een Be Informed project wat het betekent om volgens de Be Structured te werken Uitleggen welke deliverables er zijn en de nuance kunnen begrijpen hoe ver onderdelen moeten worden uitgediept per oplossing Een Bedrijfsfunctiemodel opstellen en aanpassen. 3 dagen (Voor de Architect is de trainingsduur 3 dagen, voor de andere rollen 1 dag). ( uur) 2.400,- per deelnemer excl. BTW (prijs voor 1 dag 800,-), inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 15 of 27

16 6.9 Architecture Doelgroep Business Consultant Architect De leergang gaat in op alle architecturele aspecten van een Be Informed implementatie: ontwerpen van kennis (metamodellen), case, integratie en implementatieaspecten. Ook wordt ingegaan op de rationale achter de Be Informed paradigma s. De training is een vervolg op de Foundation. Afhankelijk van specialisme en rol dient minimaal één van de trainingen te zijn gevolgd: - Advanced Modeling I - Advanced Casemanagement I Senioriteit en ervaring met Be Informed is een eis. Zelfstandig in een implementatieproject de rol van architect vervullen en op het gebied van kennisen case-ontwerp een Be Informed applicatie in context plaatsen en meewerken aan succesvolle integratie in systeemlandschap en business. Onderwerpen zijn: Visie en propositie Be Structured Bedrijfs Architectuur Integratie en enterprise architectuur Kennistechnologie buiten Be Informed 9 dagen ( uur) 7.200,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 16 of 27

17 6.10 Workplace Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer leert tijdens de training hoe de workplace gebruikt moet worden in het implementatieproces. Ook leert de deelnemer op welke wijze de workplace ingericht moet worden ter voorbereiding van een project. Minimaal één van de trainingen op Foundation niveau (Be Informed Modeling of Be Informed Generic) dient te zijn gevolgd. Uitleggen wanneer en waarvoor de workplace in projecten gebruikt kan worden De workplace inzetten op projecten en kent de voordelen tijdens de implementatie. ½ dag ( uur) 600,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal. Page 17 of 27

18 6.11 Project Management Doelgroep Project Manager De training geeft een introductie en overzicht van de specifieke aspecten die een rol spelen bij het managen van een Be Informed implementatieproject, zoals aanpak en methodiek, fasering, projectdeliverables, testen en rollen. Voor het Project Management relevante aspecten van de Be Informed Architectuur en Integratie zullen beknopt worden besproken. Daarnaast komen best-practices, lessons learned, risico s en metrics uit eerdere Be Informed-projecten aan bod. De cursist dient bekend te zijn met algemene Project Management principes (b.v. Prince2) en daarnaast de Overview Be Structured training te hebben afgerond. inschatten wat een Be Informed implementatieproject specifiek maakt en onderscheidt van andere ICT implementatieprojecten de aanpak, strategie en plan van een nieuw Be Informed project mee uitwerken of beoordelen de voortgang van een Be Informed project bewaken of monitoren met behulp van de workplace met voldoende Project Managementachtergrond en-ervaring zelf een Be Informed implementatie managen. 1 dag ( uur) 1.000,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 18 of 27

19 6.12 Test Server Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer gaat hands-on met de Test Server werken in het Be Informed business process platform. Door het opstellen van populaties en scenario s kunnen kennismodellen en casemanagement worden getest. Door het maken van analyses op basis van de huidige, verwachte en veranderende omstandigheden kan de invloed van beslissingen geëvalueerd worden. Minimaal training Modeling positief afgerond. Begrijpen wat de plek is van de Test server binnen het Be Informed business process platform Populaties opzetten die gebruikt worden voor het testen van kennismodellen Scenario s opstellen waarmee de populaties verbonden worden aan de kennisinstrumenten Testresultaten analyseren voor individuele testgevallen en door middel van regressierapporten Analyses uitvoeren op de huidige regelgeving om vast te stellen welke factoren bepalend zijn bij het nemen van beslissingen Analyses uitvoeren op de samenstelling van beslissingen bij veranderend beleid of gewijzigde regelgeving. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 19 of 27

20 6.13 Test Strategy Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer krijgt inzicht in de teststrategie, aanpak en opzet van het continuous testen met Be Informed. Minimaal training Modeling positief afgerond. Uitleggen op welke wijze met het Be Informed business proces platform wordt getest De verschillen aangeven tussen Be Informed testen en regulier testen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 20 of 27

21 6.14 Deployments Doelgroep Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) Tijdens de training Deployments worden aan de hand van verschillende repositories deployments uitgevoerd waardoor de deelnemer inzicht krijgt in de verschillende aspecten die geconfigureerd worden om de applicatie via een website beschikbaar te stellen. Minimaal de training Modeling positief afgerond. Zelfstandig een deployment uitvoeren. 1 dag ( uur ) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunch. Page 21 of 27

22 6.15 Integration Doelgroep Architect Project Manager Engineer (Support) De deelnemer kan zelf koppelingen maken naar weben systeeminteractie. De deelnemer kent de mogelijkheden die Be Informed biedt in relatie tot het ICTlandschap. Minimaal de training Modeling positief afgerond. Bepalen op welke manier interactie mogelijk is met het Be Informed business process platform Met behulp van standaard plug-ins koppelingen tot stand brengen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 22 of 27

23 6.16 Policy Management Doelgroep Marketing Manager Architect Engineer (Support) De deelnemer weet hoe toepassingsbeleid, regelgeving en wetten omgezet worden naar Be Informed kennismodellen. Minimaal training Modeling positief afgerond. Zelfstandig regels omzetten naar kennismodellen m.b.v. de Form editor Regelgeving ontleden en stap voor stap vertalen naar Be Informed modellen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 23 of 27

24 6.17 End user Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer leert hoe de kennisbank gebruikt wordt en in te richten is, zodat strategische kennis, domein kennis en specifieke kennis per rol kan worden ontsloten. Minimaal één van de trainingen Modeling of Generic dient te zijn gevolgd. De kennisbank bouwen en ontsluiten Autorisaties per rol toekennen Documentatie en kennis beschikbaar stellen. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 24 of 27

25 6.18 Solutions Doelgroep Marketing Manager Sales Manager Business Consultant Architect Project Manager Senior Specialist Specialist Test Coördinator Test Engineer Engineer (Support) De deelnemer weet na de ingebruikname van het be Informed business proces platform op welke wijze solutions op andere plekken binnen de organisatie ontsloten kunnen worden. De deelnemer herkent de business patronen en kan deze overdragen aan collega s. Minimaal één van de trainingen Modeling of Generic dient te zijn gevolgd. Benoemen hoe de solution ketenbreed toegepast kan worden De Business patronen herkennen en deze overdragen aan collega s en partners. 1 dag ( uur) 800,- excl. BTW per deelnemer, inclusief instructiemateriaal en lunchkosten. Page 25 of 27

26 7 Inschrijven Heeft u interesse om een training te volgen, vul dan het inschrijfformulier in dat te vinden is op en opvraagbaar is via Na plaatsing ontvangt u een schriftelijke bevestiging, van de aanmelding en de geplande cursusdata. 8 Afmelden Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat dit dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weten, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training. Na tijdige afmelding is het mogelijk om deel te nemen op een volgende geplande training. Zie de algemene voorwaarden op onze website. 9 Cursusdata en tijden De cursusdata worden vermeld op de website Ze zijn ook op te vragen via De cursustijden zijn van uur. Wanneer hiervan wordt afgeweken, zal dit expliciet worden vermeld. Page 26 of 27

27 Wapenrustlaan DL Apeldoorn The Netherlands T +31 (0) E Be Informed is een internationaal opererende, onafhankelijke Nederlandse softwareleverancier. Het Be Informed business process platform richt zich op administratieve processen, die steeds kennisintensiever worden. Organisaties die gebruik maken van de Be Informed software rapporteren door de unieke aanpak vaak tientallen procenten kostenbesparingen, dramatisch gestegen productiviteit door een veel hogere straight-through-processing en wijzigingstrajecten die zijn teruggebracht van maanden naar dagen. Page 27 of 27

Partnercertificering Be Informed 2013

Partnercertificering Be Informed 2013 Partnercertificering Be Informed 2013 - Implementatie & Support partner - Be Informed Copyright 2013 by Be Informed. All rights reserved. Nothing in this publication may be duplicated, published or transmitted,

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving

Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Toekomstbestending maken van selectie tool Rekening houdend met strikte privacy wetgeving Kurt.Merchiers@colruytgroup.com Functioneel Analist Roel.Van.Assche@sas.com Consultant Agenda Vervanging van de

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS

Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011. Professionaliseren dienstverlening CMS Joop Cornelissen BMC Klantendag 2011 Professionaliseren dienstverlening CMS Agenda Introductie CIBER Waarom verder professionaliseren Tijdslijnen selectietraject Businesscase Scope implementatie Status

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

TRAININGSKALENDER 2009

TRAININGSKALENDER 2009 TRAININGSKALENDER 2009 GRATIS en exclusief voor Fujitsu Technology Solutions Channel Partners SELECT Partner PRIMERGY Certified Partner PRIMERGY Sales Professional x PRIMERGY Pre Sales x x PRIMERGY Installation

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Brochure ITIL Operational Support and Analysis

Brochure ITIL Operational Support and Analysis Brochure ITIL Operational Support and Analysis Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet

Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht. Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet Workshop 12 ART-DECOR en Acute overdracht Michael Tan Kai Heitmann Maarten Ligtvoet 22 november 2012 Topics Aanpak en visie Perinatologie Michael Tan Uitleg Acute Overdracht in ART-DECOR Kai Heitmann Faciliteren

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Brochure ASL2 Foundation

Brochure ASL2 Foundation Brochure ASL2 Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

4-daagse training HR Analytics in de praktijk

4-daagse training HR Analytics in de praktijk Februari 2017 Berenschot 4-daagse training HR Analytics in de praktijk De start van het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie 2 3 Inhoud CURSUSOMSCHRIJVING... 4 INHOUD... 6 RESULTAAT...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen

Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Syllabus FSM Introductietraining Structuur en doelen Datum: 12-03-2014 Versie: 1.1 Functional Service Management Inhoud De FSM Introductietraining... 3 Doelgroep... 3 Leerdoelen... 3 Inhoud... 3 Werkvormen...

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Brochure Service Strategy

Brochure Service Strategy Brochure Service Strategy Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact

Kennis Management. Tele Train. Grensverleggend klantcontact Kennis Management Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train Tele Train is dé specialist in performance verbetering van het één op één klantcontact van organisaties. Uitgangspunt hierbij is operational

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management

Cursusoverzicht. Compass Relationship Management Cursusoverzicht Compass Relationship Management Péritus bv April 2003 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Onderhoud van kennis... 4 1. Basisgebruik Compass... 5 2. Campagnemanagement... 6 3. Applicatiebeheer...

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD

Vault Easy Best Practice voor AutoCAD www.cadac.com Vault Easy Best Practice voor AutoCAD Inhoudsopgave 1 Waarom Vault Easy (VE) 3 2 Organice Vault 3 3 Engineering Omgeving 3 4 Benodigde software voor 4 users 4 5 Project team 4 6 Implementatie

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau

Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau Red Dolphin ICT Services BV Open Source Business Intelligence bij het Inlichtingenbureau - Ervaringen met het gebruik van Pentaho binnen DKD NOiV jaarcongres 18 maart 2010 Agenda Wat is Open Source Business

Nadere informatie

Brochure PRINCE2 Overview

Brochure PRINCE2 Overview Brochure PRINCE2 Overview Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Microsoft Partner. 2-Control B.V.

Microsoft Partner. 2-Control B.V. Microsoft Partner 2007 B.V. Veel kennis en ervaring Jong, dynamisch en flexibel Onafhankelijke partij - 2-1 Missie: B.V. ondersteunt bedrijven bij het verbeteren van de kwaliteit van de geautomatiseerde

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION

CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION CERTIFIED EDUCATION ORGANIZATION Gecertificeerde Social Media Opleidingen en Basiscursussen Hands-on trainingen Social Media Projecten Gecertificeerde docenten Gecertificeerde consultants Gecertificeerde

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Brochure MSP Foundation

Brochure MSP Foundation Brochure MSP Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

4-daagse training HR Analytics in de praktijk

4-daagse training HR Analytics in de praktijk februari 2017 Berenschot 4-daagse training HR Analytics in de praktijk De start van het succesvol toepassen van HR Analytics in uw organisatie 2 3 Inhoud CURSUSOMSCHRIJVING... 4 INHOUD... 6 RESULTAAT...

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Brochure MSP Practitioner

Brochure MSP Practitioner Brochure MSP Practitioner Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt Pink Elephant

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma

Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma Functioneel IDS7 beheerder (Geavanceerd) Training programma Uitleg van het programma Het programma is onderverdeeld in verschillende modules en is gebaseerd op basieke kennis van het PACS systeem zowel

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Transparantie = Key!

Transparantie = Key! Transparantie = Key! Basis voor een inzichtelijk testproces Net Voorjaarsevenement 2012 Patrick Duisters Improve Quality Services BV info@improveqs.nl 1 Ervaringen Improve Quality Services B.V. 2 Observaties

Nadere informatie

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel

INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK. G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel INTEGRATIE PLATFORM IN DE PRAKTIJK G100 Marco Bakker Project Manager 27 September 2016 De Efteling - Kaatsheuvel 1 AGENDA Aanleiding Doelstelling Betrokkenen Voorwaarden Projectfasen Ervaringen 2 DE 10

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie